REKLAMA

Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, o wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego i zaprzysiężeniu czterech sędziów przez prezydenta

Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk
Data emisji:
2015-12-04 07:00
Czas trwania:
12:20 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dane z Żakowski jest piątkowy poranek TOK FM teraz 7 , 5 minuty po siódmej i zaczynamy niezwykle trochę inaczej niż zwykle za chwileczkę rozmowa z Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich dzień dobry panie rzeczniku dzień dobry redaktorzy po siódmy 20 prof. Marek Safjan były prezes Trybunału Konstytucyjnego sędzia Europejskiego Trybunału sprawiedliwości w Luksemburgu, który połączy się przez telefon i poszli na 40 pan sobie Zielonka Uniwersytet oksfordzki, który Rozwiń » będzie u nas w studiu trzymamy w narazić się gość jak sytuacja rozwinie zobaczymy, a po ósmej komentatorzy Tomasz Lis Wiesław Władyka i dr Anna Materska Sosnowska z inwestycją Warszawskiego, bo Tomasz Wołek siedzi w domu, ale do własnej woli teraz nie będzie przeglądów nie będzie przeglądu prasy, jakby się chwilkę uwolniła pomoże państwu opowiem co w gazetach, ale państwo wskazujecie lasów Kotkowski informacji dzisiejszego Super Expressu czy naprawdę żyje świat nam się wydaje, że świat żyje Polski Trybunał Konstytucyjny tak dalej i t d . a tymczasem jak ujawnia Super Express cały świat żyje upojną noc u sióstr Radwańskich możemy zobaczyć Łukasza jednych Radwański na zdjęciu jak z państwa czy czuje taką gwałtowną potrzebę to właśnie Super Express jest odpowiedzią na dzisiejsze jego potrzeb, a teraz już Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich jeszcze raz dzień dobry co się właściwie przestał wczoraj najważniejszym wydarzeniem był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który poza upojną noc szwedzkich w pozwach tak znaczny wzrost się czasami ciekawych rzeczach informuje tu chciał jednak bronił wczoraj akurat był artykuł dość ciekawy o eksmisji 1 osoby nawet postanowiłem zbadać sprawę, o co chodzi także to różne są w artykule wskazane w dłoni Super ekspresie natomiast wczoraj oczywiście najważniejsze był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który moim zdaniem przesądził w dużej mierze jak należy podchodzić do obecnej sytuacji, a mianowicie stwierdził, że prezydent po pierwsze, powinien odebrać ślubowanie od 3 sędziów, którzy zostali wybrani zgodnie z konstytucją zgodnie z prawem i na podstawie konstytucyjnych przepisów twierdzi, że pan prezydent powinien w dalszym ciągu powinien odebrać ślubowanie Ależ absolutnie tak powiem Trybunał nie ma on nie ma wątpliwości, choć może niezwłocznie, że dużo cię dużo miejsca w uzasadnieniu Trybunał poświęcił na rozróżnienie 2 sytuacji wydaje się, że warto o nich powiedzieć po pierwsze w przypadku zaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent nie ma swobody musi po prostu dokonać pewnej czynności technicznej nie ma tutaj prerogatywy w zakresie wznowienia zieloni zostali wybrani nielegalnie na zostali wybrani legalnie mówi o tych 33 sędziach czy sędzia śle ZAK sędzia Jakub Łęcki oraz sędzia House natomiast rozróżnił sytuację od lutego, jeżeli chodzi o sędziego sądu powszechnego potem konstrukcja konstytucyjna zupełnie inna, bo wtedy jest wniosek krajowej rady sądownictwa i następnie powołani przez przez prezydenta prawda także to są 2 różne sytuacje z tamtej można ewentualnie wywodzić jakiś kompetencje prezydenta do weryfikacji mocą tego duże wątpliwości, bo była swego czasu sprawa, kiedy prezydent Kaczyński nie powołał odmówił powołania 10 sędziów wskazanych przez KRS natomiast osoby 2 zupełnie inne sytuacje także to jest pierwsza rzecz zaprzysiężenie tych 3 z obowiązkiem prezydenta i obowiązki prezydenta tak my to jest sentencja wyroku Trybunału sentencja znajduje się na stronie Trybunału Konstytucyjnego, a druga rzecz to jest przesądzenie, że 2 sędziów, czyli tych, którzy zostali wybrani na miejsce na miejsce sędziów, których kadencja upływa drugiego oraz 8 grudnia 2015 roku jest powołanych niezgodnie z konstytucją, czyli Sejm nie mógł powoływać na wyrost uderzają w Allianz do żartu przed tym orzeczeniem ktoś powie mi prezydent zaprzysiągł był nie znaczy tutaj Trybunał wskazał że, gdyby prezydent miał wątpliwości to instrument, jaki posiada to jest wniosek o kontrolę konstytucyjności przepisu przez prezydent tego nie skorzystał prezydent sam powiedział ja wiem lepiej ja będę interweniować wobec tego powinien był ich powołać czy nie wiedział, że piątkowe i że jeżeli nie mają z orzeczenia, który będzie zajmował powołanie tych 2 Jerzy miał wątpliwości konstytucyjne nie powinien podejmować decyzji takiej wiemy lepiej nie powoła tylko powinien był skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie wątpliwości konstatuje, że jeżeli nie powołał ich nie skierował wniosku to też jest dzieli się kaszel wylicza Konstancin Czyż jest złom w sprawie też złamał konstytucję rząd wydają się źle, gdyby planety teraz już może ich nie powoływać prac teraz cel tej dwójki wykaże w orzeczeniu absolutnie tak, a Wilk ma obowiązek zaś ciąg, ale już zaprzysiągł piątkę, a dla wszystkich miejsc wystarczy, by to było 18 sędziów tak tylko, że Trybunał powiedział coś takiego testu się, że najważniejsza część tego orzeczenia, że w sytuacji, kiedy nie za kwiat zakończyła się sekwencja wydarzeń związana z powołaniem tej trójki sędziów nowa sekwencja wydarzeń składa się z uchwały Sejmu w przyjęciu ustawy wmyśl ustawy prawo do kuźni uchwałę Sejmu z 8 października powołująca sędziów, a następnie zaprzysiężenie przez prezydenta ta sekwencja wydarzeń się nie zakończyła w związku z tym nie można z tego, że z tej sytuacji wywodzić negatywnych skutków, czyli przyjmowanie tych uchwał przez Sejm, czyli tych uchwał przyjmowanych nocą dwudziestego piąta nieważności albo choroba nie ma tak naprawdę mocy prawnej Trybunał wyraźnie pod pod wskazał, że zgodnie z regulaminem Sejmu Sejm może podejmować uchwały, które mają charakter opiniodawczy o polityczną, ale oni mają rocznic jak jest, ale one nie mają w tym kontekście mocy wiążącej nie można z niej wywodzić skutków prawnych dobrze, ale nie należały miały miejsce to znaczy ci sędziowie zostali na kanał dzięki tym ustawom czy po uchwaleniu tych uchwał zostali przez prezydenta zaprzysiężeni na Węgrzech wybrani potem zaprzysiężeni no i teraz chcą, by wiemy co się wobec tego trzymać 33 mamy 18 sędziów Trybunału w tej chwili jak to to znaczy, jeżeli przyjmiemy to co Trybunał wskazuje, a nowe nie mamy innego wyjścia zebrał on też tak sądzą o ostatecznym menu to Trybunał wyraźnie powiedział uchwały nie mają charakteru prawnego mają charakter kolejowej kazano się żonie, która jest w piątki no tak tylko, że to jest pewien fakt prawny, który został podjęty na podstawie można być wadliwej wadliwych wcześniejszych decyzji do boskości zakończyła procedura z art. 137, czyli tego artykułu, który pozwala na powołanie sędziów w odniesieniu do do tych 3 sędziów noty nie można na ich miejsce metodą faktów dokonanych przeprowadza okazało się, że może wahać od morza nie wolno teraz w notach sejmowej no dobrze, ale to oni zostali wybrani czy nie zostali wybrani moim zdaniem oczy ta piątka wybrana kilka dni temu nocą moim zdaniem została skutecznie wybrana na sędziów Trybunału, ale została zaprzysiężona są sędziami Trybunału brak jest tu jeszcze mu chodzimy Wietnamu 1 aspekt, bo moim zdaniem jest jeszcze jedno wyjście z tej sytuacji, żebyśmy nie mieli wątpliwości po pierwsze, czekamy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego inż. Leona dziewiątego, ale jeszcze taka procedura, która wynika z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w czasie, której w związku z tym, na podstawie której Trybunał, a Contego konkretnie zgromadzenie ogólne sędziów Trybunału, czyli wszyscy sędziowie może orzec o tym czy może orzec o wygaśnięciu mandatu, ale skoro może wyrzec orzec o wygaśnięciu mandatu może też orzec o tym czy takie osoby są sędziami Trybunału jest taka jest taka jest taka możliwość także dla działaczy udzielił miał wygaśnięcie mandatu, który wymaga najpier w uznania mandatu i nowych musiał musiałaby tam grupa sędziów, którzy do dzisiaj cóż skutecznie sędziami mają prawo do orzekania w las musiałaby podjąć uznać, że te mandaty w tej piątki są całą noc, a potem, gdy był uwięziony gasną nie chodzi o pożyczkę co innego, że rozumowania prawnicze są takie, że zwiększa go można rozwiązać na mniejsze, że skoro Trybunał ma prawo do określenia w, któremu sędzi, któremu sędziemu nastąpiło wygaśnięcie mandatu za co może określić czy ktoś w ogóle jest prawowitym prawowitym sędziom doniosła, że to nie jest tak czy to jest sugestia, którą nikt z rzecznikiem króciutkie moim zastępcą bardzo doświadczonym przedyskutowaliśmy i myślę, że taka procedura także istnieje wyjścia z tej z tej sytuacji tylko i powstaje pytanie czy czy to jest czy ten droga i uważam, że powinniśmy się przede wszystkim kierować się tym co bezpośrednio wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czyli zaprzysiężenie 3 sędziów i konsekwencji no nie można uznać za legalnych działań, które zostały podjęte na podstawie uchwał, które nie mają mocy prawnej, czyli teraz pan prezydent musiałby powiedzieć przepraszam przez pomyłkę państwa państwa zaprzysięgłym jesteście państwo jednak sędziami tak mogę znać oczywiście wyjście z tej sytuacji wymaga przyznania się do błędu no bo albo traktujemy poważnie wyrok Trybunału Konstytucyjnego i przyznaję się do błędu i wycofujemy się z podjętych działań i uznajemy kroczył dalej nawet być może w tym kontekście tym proponowanym przez prezydenta należy zastanowić się nad procedurą wyboru sędziów w tej warto pamiętać, że ta procedura w pierwotnym projekcie ustawy była o wiele lepsza niż ostatnia ostatecznie zostało przyjęte natomiast na dno nie znaczy, że to, że możemy w tym momencie zignorować wyroki, które obowiązują zgodnie z konstytucją powinny być szanowane przez organy władzy muszą być szanowane nie te powinny być dobrze ale gdyby w tym stanie prawnym już musimy kończyć niestety ale gdyby w tym stanie prawnym czy sędziowie jednak zaczęli brać udział w orzekaniu to co ta piątka to znaczy nie wyobrażam sobie w jaki sposób Trybunał Konstytucyjny mógłby dopuścić do orzekania tych sędziów skoro nie ma podstawy prawnej ich powołania to po pierwsze, ale i wszyscy wczoraj nad nowelą no tak, ale to co inne nie będą zapraszani na narady no tak, ale prezes też ponosi prezes Trybunału Konstytucyjnego już ponosi pewną odpowiedzialność prawda za funkcjonowanie organu po drugie, każda strona może moim zdaniem skutecznie składać wniosek o podważenie jakiegokolwiek wyroku Trybunału Konstytucyjnego ze względu na źle obsadzony skład rzeczy pamiętajmy, iż takie sytuacje, że koszt delegacji do sędziów podpisywał wiceminister sprawiedliwości i to już było podstawą do tego, żeby podważać wyroki sądów przybyła cała masa bloków na tej podstawie unieważniony i że mamy tak poważne wątpliwości potwierdzone wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczące obsady sędziów Trybunału tak samo wyroki z udziałem takich sędziów będą podważane, ale czy Jarosław Kaczyński to ósmy w to już nie jest to pana pytanie co niezłomnie jeśli bardzo dziękuję Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był naszym rozmówcą za chwilę PSL Marek Safjan lubię rozmawiać o tym dlaczego to może dalej zmierzać w Polskiej strukturze Europejskiej w strukturze prawnej bez tych przeszkód szczęściu różnych instytucji ponadnarodowych dziękuję panie rzeczniku praw względem transformację, ale chwilę następny gość w poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NAGRODA RADIA TOK FM IM. ANNY LASZUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA