REKLAMA

Jakie wyzwania stoją przed nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich? Dr Adam Bodnar w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk
Data emisji:
2015-08-10 13:40
Czas trwania:
13:38 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie różnych aut z gór trzynasta 43 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Adam Bodnar cóż mogę przedstawiać Rzecznik Praw Obywatelskich formalnie jeszcze nie, ponieważ status, który teraz on tak się wydaje to jest Rzecznik Praw Obywatelskich elekt oraz oczywiście to nie jest zapisane w przepisach, ale moment objęcia funkcji jest moment zaprzysiężenia to oszust prawdopodobnie stanie w czasie najbliższej sesji Sejmu w dniach 0910. 11 września także w Rozwiń » teście z takim 1 miesiąc, kiedy trzeba zakończyć swoje sprawy wcześniejsze no i późniejsze obejmuje urząd się już jest tylko Rzecznikiem Praw Obywatelskich wierzę, że o tym co się dzieje w tym okresie decyduje trochę sam elekt na małe mieliśmy niedawno takie elekta, który niesłychanie aktywny, a dużo zrobił, ale pojechał też na wakacje i to rozumiem, że to jest pierwszy plan aż tak niż Adam Nowak rzeźni na wakacjach już żadnych krótkich zdążyłem zdążyłem być nie głosów jest taki okres, że kilka rzeczy i naukowych i związanych z fundacją Helsińską z innymi organizacjami pozarządowymi musiało dokończyć ma także pewne zobowiązania wobec funduszu ONZ na rzecz ofiar tortur, z którym współpracuje także do tego 9 września po prostu to trzeba można powiedzieć dokończyć jasne, że to jest tak trudna sytuacja się do pewnych rzeczach, które robiła Helsińska Fundacja jeszcze oczywiście można mówić, ale jeszcze też nie można mówić jako RPO w, niemniej jednak to wydaje się, że konkretna sprawa, której dziś od rana mówi inaczej sprawa Macieja Dobrowolskiego, który od ponad 3 lat przebywa w areszcie, mimo że jedynym obciążającym dowodem są zeznania świadka koronnego zarzuca mu się handel marihuaną do 30 sierpnia sąd ma rozpatrzyć wniosek o kolejne przedłużenie aresztu wyraźnie, że to jest to była sprawa Lech Leszczyński, ale to jest sprawa dla Rzecznika Praw Obywatelskich miał w tej sytuacji mogę jedynie mówić o faktach i powiem taki fakt, że Helsińska Fundacja praw człowieka w tej sprawie przygotowała tzw. opinię przyjaciela sądu ona została skierowana do osądu, gdzie jeszcze 1,5 miesiąca temu i w tej opinii stwierdziliśmy, że naszym zdaniem nie ma potrzeby stosowania tymczasowego aresztowania powinien być zastosowany inny środek zapobiegawczy poręczenie majątkowe poręczenie osobiste dozór i że okres tak długi przebywania w areszcie narusza standardy praw człowieka także tyle mogę powiedzieć o tezę, że to jest tzw . areszt wydobywczy, by nie wydaje mi się wydaje mi się, że raczej wynika to z tego, że sprawa dotyczy wielu współoskarżonych i nie u osoby mają różnego rodzaju zarzuty i i powiedziałbym, że nie wszystkie osoby w tej całej grupie mają zarzuty tej natury są Maciej Dobrowolski także w innych natomiast warto się zastanowić czy faktycznie należy dążyć do tego, żeby całą grupę spra w razem rozpoznaje być może sprawy warto byłoby podzielić na poszczególne wątki wtedy też odrębnie stosować środki zapobiegawcze, ale temat praw więźniów praw osób osądzonych to był 1 z tematów bardzo ważny dla Helsińskiej fundacji praw człowieka i dla pana personalnie w pewnym sensie też naukowo, więc nie ciekawi czy ten temat będzie również ważne w tej kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich czy będzie obejmować będzie kontynuacja to, że absolutnie tak, tym bardziej że rzecznik ma bardzo poważnym narzędziem w tym zakresie takim była najpoważniejszym jest to, że rzecznik pełni funkcję krajowego mechanizmu prewencji znad Loary no właśnie tutaj pan prof. Lasocik postuluje tu chcą przypomnieć jego słowa, żeby w ogóle wraz z nim czas nazwę tego zrywu z oprowadza się do służy to człowiekowi się kojarzy z prawem drogowym, a chodzi o prewencji tortur nieludzkiego poniżającego traktowania czy chodzi o takie monitorowanie wszelkich form wszelkich miejsc pozbawienia wolności w Polsce, aby nie dochodziło w tych miejscach do sytuacji poniżającego nieludzkiego traktowania tortur, czyli chodzi od komisariatów policji przez areszty śledcze zakłady karne schroniska dla nieletnich szpitale psychiatryczne i t d . tak dalej i to jest ważna możliwość, ponieważ rzecznik może te wszystkie miejsca odwiedzać przygotowywać raporty na pomijać, że to standard są nieodpowiednie, ale ten mechanizm polega na czym dokładnie na na monitorowaniu on tak Novum polega na tym, że jest grupa specjalistów pracujących w biurze rzecznika, którzy mają prawo odwiedzić bez zapowiedzi o różnego rodzaju miejsca formułować rekomendacje 1 co jest przeszkodą w dobrym funkcjonowaniu tego mechanizmu to są pieniądze, a to znaczy z góry pieniądze, które pozwalają na tak taki Janiny skład osobowy stosunkowo mały i pozwalają na to, żeby regularnie odwiedzać wszystkie miejsca pozbawieniem wolności, ale to już i tak jest coś, że taki system funkcjonuje do tego rzecznik ma przecież w tych w tych tematach możliwość formułowania wystąpień generalnych wniosków do Trybunału Konstytucyjnego przyłączanie się do postępowań sądowych i z wielu różnych przypadkach interweniowania na rzecz osób pozbawionych wolności takim tematem, który został gdzieś przez pana zadeklarowanym publicznie jako ten może nie wiodące ten, kto zostanie ujęte jako pierwszy to kwestia bezdomność tak jest uważam, że bezdomność jest niezwykle ważny temat z punktu widzenia praw człowieka, ponieważ ingeruje, ponieważ ten problem społeczny dotyka nie tylko naruszeń praw socjalnych jak prawo do mieszkania, ale bardzo głęboko stanowi bardzo głęboką ingerencję godności osoby ludzkiej to, że w cieniu nie można moim zdaniem plastyki bezdomności traktować tylko we włoszech taki tradycyjnym rozumieniu praw socjalnych, ale tym, że obowiązkiem państwa powinno być przeciwdziałanie sytuacjom, w których ktoś jest dotknięty najmu właśnie naruszeniom powodujących ingerencję w godność osoby ludzkiej i nim udaje mi się, że jak oglądamy widzimy co się dzieje na ulicach to on każe sobie w stanie wyobrazić jak wielka jak wielką traumę spotykają jest jak wielką traumą żyją osoby, które są pozostawione gdzieś tam na na ulicach, które mogą korzystać tylko jest noclegownia to też z pewnymi ograniczeniami po drugie i też ważne jest, żeby rząd przypomina, że raz na jakiś czas słyszymy o takich historii, że ktoś gdzieś ginie albo ktoś gdzieś zginął bezimienny nie tak i żeby co myślę, że dobrze byłoby, gdyby rzecznik w wyniku swoich kadencji spowodowałby to osoby przestały być bezimienne, żeby one były traktowane tak jak każdy inny obywatel, żeby państwo zrobią wszystko co w mocy, aby te osoby właśnie nie minęły trener w ten sposób, aby miały to oparcie w społeczeństwie w rubryce są jakoś wyobrazić to znaczy rozumiem, że to otrzymałaby obejrzeć całą masę sytuacji, które do bezdomności doprowadzają macie jeszcze przeanalizować i 1000 lokali są jednak oczywiście rzeczy nie ma możliwości, żeby tę każdy przypadek przeanalizować każdemu indywidualnie pomoc z orzecznictwa tego rzecznik jest od poszukiwania rozwiązań systemowych natomiast wyobrażam sobie, że kadencja pięcioletnia jest wystarczająca, aby podjąć kilka tematów, które mogą posłużyć się kilka zagadnień, których rozwiązaniem może posłużyć do zmniejszenia tego problemu bezdomności pierwszy przykład to jest, jeżeli tworzymy system pomocy społecznej dla osoby bezdomne w postaci mieszkania w hostelu ubrania opieki zdrowotnej tak dalej to należałoby zidentyfikować na co dana osoba bezdomna cierpi czy też po prostu osoba, która została wyrzucona z domu czy być może jest alkoholik narkoman, a może osoba z zaburzeniami psychicznymi i odpowiednio dostosować system pomocy społecznej dla tych osób już tego nawet czegoś takiego nie ma tak druga, że 3 są metody wychodzenia z bezdomności polegającym na wsparciu w postaci takich mieszkań tymczasowych czy mieszkań nadzorowanych hosteli nadzorowanych, czyli taki, że nie da się komuś kluczyków do mieszkania, zapominając co ta osoba ta będzie robiła tylko Rostów w pewnym sensie wspiera taką osobą w tym wychodzeniu z bezdomności to sąd takie projekty można pójść pilotażowe prowadzone przez organizacje pozarządowe, ale tego typu projekty powinny być rozszerzane wreszcie mamy i promowane też moim zdaniem przez biuro rzecznika wreszcie mamy taki problem, który nazywa się pomieszczenia tymczasowe, czyli można dokonać eksmisji nie na bruk, ale do tzw. pomieszczenia tymczasowego, ale prawo jednocześnie nie określa, jaki powinien być standard tych pomieszczeń tymczasowych i teraz im pojawiają się ci przedsiębiorcy, którzy wygrywają przetargi w danej gminie na organizowaniu właśnie noclegów w tych pomieszczeniach tymczasowych i to się kończy miejscami, które urągają wszelkim standardom i które stanowią ukrytą formę eksmisji na bruk dosadnie, czyli tworzenia bezdomność także tego typu tematy widzę, gdzie rzecznik myślę mógłby zrobić dużo jeszcze gorzej dodam nie ma koordynacji na poziomie rządowym tej problematyki w sytuacji, kiedy bezdomny problem można Arizony a kiedy on drogę należy do skrzyżowania kompetencji ministerstwa pracy zdrowia Ministerstwa Sprawiedliwości przynajmniej tych 3 ministerst w także tutaj stąd taki postulat w razie zostaną nad jeszcze 1 sprawą, nad którą właściwie też Rzecznik Praw Obywatelskich mógł się pochylić, bo w zasadzie też jest to sprawa, która nie ma swojego właściciela w Polsce trochę przez chwilę wydaje się, że taką organizacją, która próbowała wejść ten temat była la Strada Ala no chyba też przepływała w stronę pracy przymusowej, czyli kwestia praw osób w świadczących usługi seksualne rozmaite jej z rozmaitej formie czym się takiej taka szara strefa zupełnie gdzieś przez władze nie widział on trudno jest się tutaj odnieść tak bezpośrednio, bo nie mogą być jego doświadczenia w zajmowaniu się taką problematyką wydaje się, że mimo wszystko la Strada cały czas się tym problemem zajmuje oczywiście la Strada zmieniła trochę oblicze, bo zajmuje się też pracą przymusową prawda i w tym pracom tych osób, które są sprowadzane na terytorium terytorium Polski nie jest tylko organizacja od handlu ludźmi w kontekście wykorzystywania seksualnego, ale w typowym także rolą rzecznika ja tak to widzę powinno być dostrzeganie z 1 strony aktywności poszczególnych organizacji pozarządowych dostrzeganie o tych działań, które są przez nie podejmowane, ale wyciąganie wniosków ich aktywności faktycznie być może tam, gdzie nie ma tej to przestrzeń określana niezagospodarowane to on to tam rzeczy powinien chodzić do domu podam 1 przykład idzie pan pewien konkretny plan, a mianowicie w Polsce nikt się zajmuje na poziomie takim zupełnie niezależnym konstytucyjnym prawem do ochrony zdrowia co to prawo oznacza i nie chodzi o to, żeby zastawa rzecznika praw pacjenta, ale zastanowić się co z tego prawa można wyprowadzić, jaki może mieć oczekiwania wobec Narodowego Funduszu Zdrowia co oznacza ten koszyk gwarantowanych świadczeń jak rozwinąć jesteśmy ubezpieczeni czy nie właśnie im i tutaj nie mamy po pierwsze nie ma żadnej organizacji pozarządowych, które się tak zupełnie niezależny tym zajmowała mamy wiele organizacji pacjenckich, które niosą zainteresowany czy minus zainteresowany świadczeniami czy mają także czasem pewne związki z firmami farmaceutycznymi mamy organizacje takie pacjentki, które promują edukację zdrowotną czy właściwe podejście do prawa do zdrowia ale, toteż nie niekoniecznie odnosi się do tego nie odnosić do tego z punktu widzenia ujmowania tego od mózg jako prawo prawo jednostki także i tutaj wydają się, gdyby rzecznik był taką platformą do stworzenia może być takim głębokiej dyskusji wieloletni komu mógłbym mogą być tego dobra efektywna swoją drogą proszę bardzo mocno wiąże stamtąd do bezdomności w oczach tak oczywiście dziękuję bardzo dr Adam Bodnar miał jednak, że słowa Rzecznik Praw Obywatelskich był ze mną studio 1353 zaś informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NAGRODA RADIA TOK FM IM. ANNY LASZUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA