REKLAMA

RPO ze skargą ws. ustawy o TK. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, był gościem Agaty Kowalskiej

Nagroda Radia TOK FM im. Anny Laszuk
Data emisji:
2015-11-30 18:00
Czas trwania:
25:03 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum dobry wieczór państwu mówi Agata Kowalska z nami nasz pierwszy gość pan Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich dobry wieczór panie rzeczniku w życiu Anny jest pan 1 cóż będą bardziej zwracać do organu niż do pana osobiście Rzecznik Praw Obywatelskich dołączył do rozprawy nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym rozprawa już 3 grudnia, czyli w tym tygodniu z Eleni nie jest pan osamotniony, ponieważ wniosek złożyli posłowie Platformy Rozwiń » Obywatelskiej oprócz tego wokół ustawy pojawiły się głosy w środowiska prawniczego, a teraz dowiadujemy się z wyborczej gazety wyborczej, że również pierwsza prezes Sądu Najwyższego złoży lub złożyła wniosek zaskarżając tę ustawę przypomnę, że mówimy o ustawie o Trybunale Konstytucyjnym uchwaloną w czerwcu tego roku jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i tu jest bardzo ważna kwestia pana zdaniem październikowe wyborczy sędziów był w części prawidłowy jeśli chodzi o 3 z nich aż w przypadku 2 niezgodne z konstytucją jak pan uzasadnia takie stanowisko w uzasadnieniu można dość krótko, a mianowicie, jeżeli chodzi o wybór tych 2 sędziów co, do których mamy wątpliwości konstytucyjne to Sejm dokonał tej decyzji niejako na zapas na wyrost to znaczy przewidział, że skoro w będzie się kończyła kadencja 2 sędziów w grudniu, czyli w dniach drugiego oraz 8 grudnia rano to w pewnym sensie Sejm poprzedniej kadencji wyręczył Sejm następnej kadencji w podjęciu tej trudnej decyzji i wyboru 2 sędziów i tutaj argumentuje my argumentuje tym piśmie procesowym, że w takiej sytuacji od dna nie można Sejm kolejnej kadencji nie może wyręczać Sejmu poprzedniej kadencji, ale tak wolno o tym, że takie przepisy przyjęto wiemy od czerwca dla Śląska we wrześniu po tym, jak już pan objął urząd Rzecznik Praw Obywatelskich nie wystąpił ze skargą na te przepisy muszą być bardzo dobre pytanie może, dlatego że w tamtym czasie się koncentrowały na innych rzeczach ten temat nie był jakoś specjalnie nabrzmiały w debacie publicznej co więcej cieszył się pojawiać wątpliwości wyrażone przez samego prezydenta myślę że, gdyby została podjęta taka decyzja polityczna przez prezydenta, że dokonuje aktu zaprzysiężenia 3 sędziów natomiast co do 2 na wątpliwości i te wątpliwości byłyby wtedy rozpatrywane przez Trybunał Konstytucyjny, bo przecież wtedy prawo i sprawiedliwość złożyło swój wniosek do do Trybunału no to błąd powstał problem takimi taki moment, w którym należałoby zabrać się stanowisko w gdy nie jest on osamotniony w tym, dlatego że w tej między nimi prokurator generalny zależą teraz głos i dołączył do tej rozprawy swoje stanowisko w tym również krytycznej również uznające ten wybór 2 sędziów za niezgodny z konstytucją i również prokurator generalny wcześniej przed tymi przepisami się nie zainteresował krajowa rada sądownictwa też uczestnicząca w tych pracach nie nie wnosiła że, żeby widzieć jakieś wątpliwości ma wrażenie, że całe środowisko prawnicze zawiodło w Zarze tutaj jest 1 różnica, bo faktycznie być może nie skorzystałem od razu na początku z tych kompetencji konstytucyjnych natomiast co do tego nowe myślę, że jedyna instytucja, która w jakoś poważnie przyglądała się pracom nad ustawą o Trybunale Konstytucyjnym to była Helsińska Fundacja praw człowieka, która akurat w czerwcu 2000 piętnastego roku wystosował opinię do Senatu adresowaną do prof. Seweryńskiego oraz pana senatora Zientarskiego, czyli przewodniczących 2 komisji senackich i tam w tej opinii Fundacja Helsińska twierdziła, że co do tych 3 sędziów nie ma problemu co do 2 to jest właśnie w wybieraniu zapas w tamtym czasie był dość trudnej sytuacji, ponieważ z 1 strony byłem już oficjalnie zgłoszonym kandydatem na Rzecznika Praw Obywatelskich w związku z tym nie wypowiadają się w imieniu fundacji na cały czas ponosi odpowiedzialność za to co robi dział prawny oczywiście, zanim opinia nasza wyszła w świat stoją czytałem widziałem chciałbym też jeszcze zapytać o to jak pan ocenia on te 5 uchwał, które przyjął Sejm w zeszłym tygodniu, a właściwie, jaki jest ich skutek pana zdaniem 5 uchwał przypomnę unieważniając ich wybór 5 sędziów październikowe pismo procesowe, które skierowaliśmy do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tej sprawy w sprawie tego wniosku, o którym rozmawiamy, czyli tego, który będzie rozpatrywany 3 grudnia tego roku odnosi się do kwestii tych uchwał i po pierwsze, stwierdzamy, że konstytucja oraz ustawa o Trybunale Konstytucyjnym nie przewiduje takiej formy, żeby nagle Sejm stwierdza z różnych powodów, że takie uchwały są nieważne nie mają mocy prawnej, czyli jest to taki akt polityczny deklaratywny, który tak naprawdę nie ma żadnej mocy prawnej, ponieważ nie znajduję żadnej podstawy w przepisach powszechnie obowiązujących też może być taka trochę uzurpacja kompetencji, które zostało dokonane przez Sejm stworzeń tworzenie dodatkowej dodatkowego de facto kryteriów odwoływania sędziów przez przez Sejm i na tym moglibyśmy goście poprzestać, gdyby nie to, że te 5 uchwał nie pozostaje w pustce kilkoma pewien skutek skutek jest taki, że już 2 grudnia Sejm ma wybrać czy powołać nowych 5 sędziów Trybunału radiowóz do pytania, jaką sytuacją mamy do czynienia z dzisiaj, a być może z za 2 dni w jakiej rzeczywistości nie musiał wracać to znaczy uważam, że żyjemy w rzeczywistości nią mocno pozaprawne i ich sytuacja, w której te uchwały zostały przyjęte następnie zostały podjęte konkretne działania przez Sejm nie znajdują żadnego moim zdaniem umocowania w konstytucji ani w ustawie co więcej w tym naszym piśmie procesowym wskazujemy jak można byłoby wyjść z tego swoistego pata tak konstytucyjne Longin Józef piątek tony prof. Mirosław Wyrzykowski tutaj na naszej antenie opisał sytuację wokół Trybunału jako węzeł gordyjski węzeł trzeba go po prostu przeciąć, ale już wół bardziej oporny, żeby pokazać dokładnie co powinno się wydarzyć uznając, że to nie leży ono jednak tutaj głównie rozejm rolę Trybunału, a pana zdaniem to znaczy mijał naszego to jest oczywiście rola Trybunału w rozwiązaniu tego węzła gordyjskiego natomiast my sugerujemy rozwiązania not został dość ładnie opisane przez redaktor Siedlecką Świątecznej Gazecie wyborczej, a mianowicie mówimy tak że, gdy Trybunał Konstytucyjny 3 grudnia mógłby stwierdzić zgodność z konstytucją tych przepisów pozwalających na powołanie 3 sędziów jednocześnie mógłby stwierdzić niezgodność z konstytucją przepisów pozwalających na powołanie 2 tych sędziów grudniowych i wtedy zgodnie z art. 196 czwarty konstytucji to jest przepis, który określa, jakie skutki mogą mieć orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wtedy na podstawie tego art. 190 ust. 4 Sejm mógłby podjąć uchwałę, która miałaby umocowanie prawne i niejako wykonać wyrok Trybunału kosztów przejazdów sędziów i unieważniając wybór tych 2 sędziów a, czyli tych 2 sędziów grudniowych i wtedy się stworzyć otworzyła okienko do wyboru 2 sędziów tak normalnie można powiedzieć, jakby to miało jak to miało miejsce co jest nie zmienia postaci rzeczy, że w tzw. międzyczasie na wejdzie w życie nowa ustawa, ale wtedy bez tej nowej ustawy należało się po prostu wycofać i im przyjąć ustawę, która by uchwała i uchwała lub poczekać na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego czy inne 9 grudnia, a tutaj nie ma wątpliwości, że Trybunał Konstytucyjny już za sam Trump już sam tryb przyjęcia tej ustawy brak chociażby kot obowiązkowych konsultacji krajowej rady sądownictwa stwierdził niekonstytucyjność czyli gdyby nie powiedziałbym parlament i rządząca większość monopoli powstrzymały działaniem zostawiły, by bieg spraw naturalnej kolei to moglibyśmy się spodziewać, że 3 grudnia Trybunał Konstytucyjny przyjmie takie rozwiązanie wtedy normalnie w normalnym trybie zostało powołanych 2 sędziów prezydent zawsze się dokona aktu zaprzysiężenia tych 3 już wybranych i poczekał dlatego 9 grudnia wtedy zostałaby uchylona ta ustawa nowelizująca jakoś byśmy z tej sytuacji wyszli do tego, że oczywiście to by oznaczało mogłoby to oznaczać politycznie w pewnym przyznanie się do porażki, ale może warto naszym ze strony tych, którzy te nad tymi ustawami procedowaliśmy tak ostry wyrazisty sposób mam wrażenie, że tutaj był pozostanę przy swoim zdaniu, że jednak tutaj zawiedli naprawdę wszyscy znaczy, że w innych i ci, którzy im nawet, bo myśmy w radiu TOK FM też nie mieli na alarm, kiedy te przepisy były przyjmowane być może trochę zbyt z braku wiedzy braku kompetencji ale, ale z ligi i 2 tak jak to rozumiem to właściwie z wszystko zależy od woli politycznej, a przyspieszenie jest widoczne no uchwały przyjmowane po pierwszej w nocy zmiana regulaminu była o to, żeby właśnie wybrać sędziów szybko, więc obawiam się, że ten plan projekt, który pan przedstawił brzmi świetnie tylko, że po prostu się go nie da zrealizować przynajmniej będzie mieć dodatkowych 5 sędziów już w środę no ale to nic na tym się pewnie nie skończy, bo przecież będziemy mieli też skrócenie kadencji prawda sędziów powstaje pytanie o status tych sędziów, którzy zostali powołani, którzy nie zostali zaprzysiężeni także to to problemy będą się dalej dalej mnożył to znaczy moim zdaniem rozwiązanie na zasadzie siłowej mam większość i decyduje nowy nie spowoduje wcale rozwiązania tej tej sytuacji, bo wciąż nie możemy zapominać o tym, że Trybunał Konstytucyjny w tej sprawie będzie orzekał w ciągu najbliższych dni w Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich jest naszym gościem zaraz po informacjach wracamy do rozmowy i do dyskusji państwo też zachęcam więc, że są już liczne głosy na profilu Radia TOK FM na Facebooku w informacji o w post factum w audycji post factum druga część rozmowy z Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich dyskutujemy o sytuacji Chrome w wokół Trybunału Konstytucyjnego w związku z ustawą o Trybunale potem jej nowelizacją lipcową walką o 5 sędziów wybranych w październiku wciąż nie zaprzysiężonych pojawił się m. in. głos partii razem, która zaskakujący sposób najpier w milczała w tej w sprawie Trybunału, kiedy zebra zabrali przedstawiciele tej partii głos to element to uznali, że właściwie ty nią nie zwalniało z trybun od tej powinno walka się rozgrywać tylko przede wszystkim o to, żeby była realizowana w Polsce i po nim konstytucja m. in. zasadą sprawiedliwości społecznej, a trybuna jest już tylko jakimś pobocznym efektem tego w jaki sposób w ogóle w Polsce polityka jest prowadzona i znają się co wolno taką argumentację, bo Trybunał Konstytucyjny nie byłby zbyt popularny i ma niewiele osób gorzej mówi o tym, tą instytucją Drezna, by przychodzi na moście codziennie zmieniać go przez wszystkie przypadki tak, by nie bardzo zastanowi ten głos Marceliny Zawiszy nawet tego na opublikował ten głos na na Facebooku to on to zareagowałem i i komentowałem mam wrażenie, że można spojrzeć na niego on z 3 perspekty w po pierwsze takie odwoływanie się do tego co, czego potrzebują zwyczajni ludzie bądź do takich ogólnych haseł to nie jest tak naprawdę nic innego jak odwoływanie się do tego, czego potrzebuje naród Polski albo nasza tożsamość albo co jest dobrem narodu prawda, bo tutaj z prawej strony mamy tego typu dyskurs z lewej strony może mówić i powiedzieć zwyczajni ludzie do tego Trybunał nie jest potrzebny, bo on nie załatwił pewnych rzeczy dla nich nawozami Abu Zabi w zlote taki głos tutaj pobrzmiewało moim zdaniem to ani 1 strona i druga nie ma nie ma racji ponieważ, żebyśmy szukali uzasadnienia jeśli chodzi o dobro narodu i tożsamość narodu to wyrok Trybunału akurat miał cały szereg orzeczeń, gdzie chociażby nie uchylił przepisów dotyczących znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej czy znieważenie konstytucyjnych organów, gdzie właśnie argumentował tymi wartościami narodowymi, jeżeli chodzi natomiast tych zwyczajnych ludzi no to akurat trudno się dość często tym zajmuje i nawet może chodzić hasła z programu partii razem były przedmiotem refleksji Trybunał mogą chociażby kwota minimalna wolna od podatków no to jest kluczowe orzeczenie, które definiuje co oznacza minimum egzystencji w kontekście ochrony godności ludzkiej i orzeczenie, które na przyszłość ma fundamentalne znaczenie dla interpretowania różnych zasad konstytucyjnych czy to, że orzeczenie sprzed mniej więcej pół roku, że osoby za okres pracujące na podstawie umów śmieciowych mogą należeć do związków zawodowych no trudno, żeby się z tym orzeczeniem nie zgodzić natomiast z czegoś bierze, bo on się wydaje na tym trzeba się zastanowić wydaje mi się, że to się bierze z popiersie z niezrozumienia roli ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego, czyli od, czego on nie jest po drugie z tego, że chyba za mało rozmawiamy na temat orzeczeń i ich znaczenia dla nas samych takiego zwyczajnego codziennego znaczenia dostrzegamy tylko te orzeczenia, które są jedno fundamentalne ważne w, godząc zainteresowaniem czołówek gazet jak n p . OFE, ale wtedy mam namyśli wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie OFE, ale wtedy mówimy tak Trybunał albo nam na coś się zgodziła, bo nam coś zabrał albo nas czegoś pozbawi reforma OFE była zgodna z konstytucją Kroka nikt już nie czekał na uzasadnienie, a już tym bardziej, ale i on jest zatem o to kto to w ogóle prawda i RM mało, kto dostrzegał wyroki jakiś taki zupełnie pojedyncze, które gdzieś tam dotyczą prawa do obrony tymczasowego aresztowania jakichś zażaleń na stosowanie środków zapobiegawczych bezpieczeństwa higieny pracy w służbach mundurowych wymieniał, bo tematy z z ciągłą z ostatnich dni i powstaje pytanie co zawiodło no właśnie w DM książek z pewnością komunikacja Trybunału, czyli to, że komunikaty Trybunału nie przybierają formy taki bardziej ludzkiej takiej czytelnej dla każdej osoby, ale to może powiedzieć przyganiał kocioł garnkowi jak czytam strony Rzecznika Praw Obywatelskich co wiem że, jaki to jest problem także moją komunikacją dużo teraz staram się zrobić, aby to poprawić, jeżeli chodzi o biuro rzecznika także to nie jest zły mam wrażenie problem stałego Trybunału, ale ogólnie można powiedzieć wręcz elit prawni mają zaszczyt odbija piłeczkę w we własnym kierunku, bo z kolei strona sejmowa mimo wielu prób wciąż nie jest przejrzysta i wciąż bardzo trudno znaleźć n p . Ełk konkretne sprawozdanie konkretnie komisji jeśli nie wiemy, jaki był numer druku albo i tak w drugą stronę, a mimo to jednak media przewijają się przez to strony znajdują te tematy, czyli być może to nie jest tylko kwestia nieprzejrzystości strony internetowej, że jednak z ich powodu ten Trybunał gdzieś funkcjonował na obrzeżach zainteresowania opinii publicznej trudno jest teraz nagle, kiedy pojawi się kryzys wielu z nas wciąż nie rozumie, o co tak naprawdę ta awantura znać co takiego złego mogłoby się wydarzyć, gdyby pod koniec grudnia z sytuacji nie uspokoją nie mielibyśmy pełnego składu Trybunału już zaprzysiężonego tak ale, toteż widoczne było w wystąpieniach posłów nowoczesnej, którzy po kolei występowali w obronie Trybunału i kwestionowali te uchwały przyjęte przez Sejm, ale oni, który miał być przyjęte przez Sejm, ale oni w zasadzie odnosi się przede wszystkim właśnie do kwestii ustrojowych do tego właśnie zagrożenia demokracji do różnych takich ogólnych wartości, ale nie było w zasadzie żadnej osoby, które wypowiedziała nie może być zgody na reformę, ponieważ to jest instytucja służą służąca ochronie praw jednostki to jest instytucja, która rozpatruje przede wszystkim skargi konstytucyjne kierowane przez obywateli to jest instytucja, która bada pytania prawne zadawane przez sądy, która jest strukturalnym elementem funkcjonowania całego państwa państwa od prawnego z podaniem przykładów jest inwigilacja wykorzystywanie danych telekomunikacyjnych zgromadzenia zrzeszania się obywateli jakieś kwestie dotyczące prawda w pomocy socjalnej zasiłków pielęgnacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i t d. tak dalej, czyli nikt brakuje tego przeniesienia roli Trybunału z punktu widzenia znaczenie, jakie odgrywa orzecznictwo takie codzienne w poszczególnych sprawach dla życia zwyczajnego obywatela, gdyby politycy wśród postarali powiedzieć swoim wyborcom Słuchajcie bronią Trybunału, ponieważ może się nie zna zgadzamy czasami z orzeczeniami może czasami one są nie najlepiej uzasadnione, ale jest niezależny profesjonalny organ, który w razie konfliktu jest w stanie rozstrzygnąć konflikt pomiędzy różnymi wartościami trzeba będzie ubój rytualny czy to będzie wolność, a bezpieczeństwo czy to będzie gromadzenie danych, a prywatność jednostki czy to będzie bezpieczeństwo publiczne, a możliwość gromadzenia się na ulicach tego mi zabrakło nawet z podaniem przykładów takich fundamentalnych orzeczeń sąd z ostatnich lat świeży posłowie, więc Morzeszczyn odrobione z no ale są posłowi innej partii, którzy doskonale obserwują tak niezależnie z no i kolejne sety w danym też mają możliwość zabierania głosu winnych w innych miejscach woda nie chce oceniać tutaj też czy innej strategii politycznej, ale mówimy o całej debacie właśnie toczy wokół Trybunału od kilku lat powiedział pan również w Górze trudną do niezależnej profesjonalna instytucja to w takim razie jak rozumieć to, że sędziowie Trybunału, a pracowali nad ustawą i czy aby na pewno powinni w takim razie MF w jej sprawie wyrokować musisz być bardzo poważne problemy ponieważ, w czym innym jest praca nad projektem ustawy o jakość wstępna praca studyjna zastanowienie się nim, jaki nadać status np. w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunału, czyli takim postanowieniem, które nie mają mocy rozstrzygającej sygnalizują, że coś trzeba, że parlament coś tam powinien zmienić prawda czy jak podejść do tzw. wyroków zakresowych 3 czy orzekać w składzie trzyosobowym czy 5 osób boimy się nie zna praktyki to trudno, żeby ktoś z zewnątrz czasami nawet wiedział jak to nie obędzie się bez umorzona konsultować z byłymi sędzia z sędziami w stanie skoczyć, ale to oni właśnie głównie w rodzinnym pracowali nad projektem ustawy w tym pierwotnym kształcie i winem, by został przekazany kasa i prezydenta natomiast oczywiście jest problem z późniejszymi pracami, kiedy sędziowie już aktywnie włączają się w prace legislacyjne inna spodziewam się, że tego dotyczył będzie wniosek przedstawiony, przez który w, którym będzie kwestionowany skład Trybunału Konstytucyjnego to tylko powstaje pytanie nowinką w i wyłączanie sędziów może spowodować w ogóle nie będzie składu do orzekania już, że chodzi myślę, że to będzie duży dylemat co Trybunał Konstytucyjny z tym argumentem zrobi się chciał na koniec zapytać o pana inne działania rzecznika, bo wbre w pozorom i dzieje się coś jeszcze w naszym kraju oprócz kryzysu z Trybunałem w rynnie czy po jakieś nowe działania w kwestii śledztwa dotyczącego więzień CIA w Polsce pana poprzedniczka goszcząca też zresztą nasze audycje pani prof. Irenę Lipowicz wymieniała szereg apeli listów wysyłanych do prokuratury z ponagleniem z pytaniem co się dzieje w tej sprawie czy pan też poprzestał na takich listach czy też może się wydarzyło jeszcze szczerze mówiąc nie zdążyłem się tym zająć się natomiast jesteś takim problem żyją teraz zupełnie inne możliwości zmian kiedykolwiek wcześniej, ponieważ mogą w trybie niejawnym dopytywać się o różne rzeczy koń i tutaj to jest taki tryb postępowania, gdzie można się jako rzecznik także dopytać o informacje, które są objęte klauzulami tajności, ale sama informacja o tym, że pan skorzystał z tej możliwości też jest objęta klauzulą tajności nie jeszcze 2 może bowiem także ja czekam oczywiście na rozwój sytuacji w prokuraturze prokuratura po raz kolejny przedłużyła śledztwo w tej w sprawie z tego co wiem to nie niedawno trafiło jedno pismo wyjaśniające do nas od prokuratury na jakim etapie postępowania tylko okropną przez ostatni 2 tygodnie po pierwsze, byłem zajęty ustawą o Trybunale Konstytucyjnym, a po drugie, udał się zrealizować taki pierwszy etap mojego programu, który zapowiedział w okresie kandydowania, a mianowicie odbyłem pierwsze spotkania konsultacyjne z organizacjami pozarządowymi w województwie zachodniopomorskim górę właśnie w ostatnim tygodniu przez 3 dni w Szczecinie później w sobotę w Świnoujściu na jego cieszy się, że rząd spotka się odbyło byłoby to potwierdziło, że ten pomysł był dobry, żeby pojechać spotkać się wysłuchać dowiedzieć się działalność organizacji pozarządowych, ale także zainspirować do nowych działań dopisania dłużnika mówił długo opowiadać, że może umówimy umówimy się może nas na rozmowę o tym jeszcze mamy pytanie odkryć Orzeszkową powiedział pan w wywiadzie jeszcze przed wyborem powiedział pan, że jej cytuje jestem za utrzymaniem kompromisu aborcyjnego w i to, choć oczywiście ustawa o planowaniu rodziny z te przepisy nie działają to już wiemy z niestety z wielu wielu przykładów, które są pisane przez media również ostatnio sąd uznał racje pacjentki i której odmówiono legalnej aborcji i za zasądził odszkodowanie od szpitala, a przepisy nie działają są ignorowane przez lekarzy przez dyrektorów szpitali, a także przez część sądów i w związku z tym zeznań przez Groupon popiera tę w tę ustawę to czy może pan podjąć jakieś działania, żeby te przepisy były przestrzegane to znaczy dodajmy, że to najważniejsze działanie, które zostało przeze mnie podjęte to jest ustosunkowanie się do wyroku Trybunału Konstytucyjnego nomen omen, a mianowicie tego, który mówi, o którym Trybunał rozpoznawał klauzulę sumienia i ten przepis ustawy o zawodzie lekarza, który odmawia Queen, który przewiduje, że jeżeli lekarz odmawia przeprowadzenia zabiegu to powinien skierować pacjentkę do innego lek. Trybunał w tym wyroku powiedział, że przepis nakazujący właśnie to przekierowanie do innego lekarza jest niezgodny z konstytucją i że należy w tej sytuacji przekierować do przełożonego i potem przełożony powinien wyznaczyć osobę, która przeprowadzi zabieg, ale jednocześnie nie określił terminu na wejściu w życie tych przepisów no i mamy sytuację no i można powiedzieć no zwiększył się jeszcze problem tak, bo powiedzmy jasno słuchaczom, że w związku z orzeczeniem Trybunału to kwestionowane przepisy zakwestionowane przez trybunę przestają obowiązywać przestają obowiązywać tak jest i ale jednocześnie Trybunał nie określił nie stworzył tej ścieżki kim jestem przełożonym prawdy, jakie ma kompetencje decyzyjne w stosunku do podwładnego lekarza to jest ten problem, którym się zajęliśmy jest skierowaliśmy wystąpienie do ministra zdrowia no i oczekujemy na odpowiedź, bo jeszcze do żadnego ministra na wyjście nie zdążył zareagować to poczekamy zobaczymy bardzo dziękuję Adam Bodnar Rzecznik Praw Obywatelskich był był państwo i moim gościem serdecznie dziękuję za rozmowę dziękuję bardzo w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NAGRODA RADIA TOK FM IM. ANNY LASZUK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz z rabatem 40%. Wybierz pakiet Standardowy z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA