REKLAMA

Czy nadchodzi koniec antropocentryzmu? Dyskutują współautorzy książki "Filozofia wobec świata zwierząt"Dariusz Gzyra i dr Dominika Dzwonkowska

Godzina Filozofów
Data emisji:
2016-03-20 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
135 Tomasz Stawiszyński zaczynamy godzina filozofów dzisiaj o antropolodzy NT weźmie porozmawiamy czy raczej należałoby być może powiedzieć o końcu Andropow Centre z mona, ale to się dopiero okaże czy nadchodzi koniec Andropow Centre zmoczyć takiego przekonania, że człowiek jest centrum wszechrzeczy w studiu dr Dominika członkowska filozofka adiunkt ka w w Instytucie ekologii bioetyki Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego dzień dobry czas na ne i Dariusz Gzyra Rozwiń » doktorant w Instytucie filozofii socjologii Uniwersytetu pedagogicznego imienia Ken w Krakowie działacz społeczny od lat zajmujący się problematyką związaną ze zwierzętami dzień dobry dzień dobry współautorzy to jest taka klamra, która spina, że tak powiem waszą palę i waszą obecność w tym studiu współautorzy książki filozofia wobec świata zwierząt psy to jest książka, która się ukazała całkiem niedawno nakładem wydawnictwa Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i nie zawiera kilka esejów, które w jakiś taki specjalny sposób dotykają najważniejszych problemów zagadnień na k Toure realizujesz, o których się mówi w ramach Animals Tradis, czyli studiów nad zwierzętami to jest taka dyscyplina dziedzina, którą się oboje zajmujecie to właśnie 3 nadchodzi koniec Andropow centralizmu od tego zacznijmy od 2 proc pod centrum to jest w ogóle 1 z głównych negatywnych bohaterów tej książki pozwolę sobie zacząć się ze jedno rzeczywiście wiele osób zajmujących się niemal stadion dyskutuje w takim kontekście, że ta mantra postęp 16 kończę we wrześniu kończy to powinien się skończyć z różnych względów natomiast naukowcy ze kręgu nauk ścisłych całkiem poważnie dyskutują, aby zakończyć Rajoy ceną, ale geologiczną i nazwać kolejną ekologiczną euro, a propos ceną to mamy tutaj pewną sprzeczność tak zupełna sprzeczność między komunistami, a przedstawicielami nauk ścisłych, ale też, dlatego że iPhone środowisku przyrodniczym jest wiele takich fenomenów, które wskazują na tak potężny wpły w człowieka, że jest to rzeczywiście epoka, która z tej strony bezdomnym i uciekł zdominował epoka, tak więc więc za gorący zauważają ten fenomen natomiast filozofowie, a raczej wieszczą koniec centra po centrze smok albo mają przynajmniej taką nadzieję niektórzy przewoźnicy na protestantyzm ma bardzo złe konotacje nos interes pierwsze skojarzenia 3 proc to jest zło tymczasem nie musi tak być, bo w MON to też jest pojęcie, które jest różnie interpretowane, w których nurtach czy odłamach czy podwórkach mówi się o te procenty zmian w dobrym kontekście mówiąc w ten sposób, że rzeczywiście zawsze musimy wyjść od siebie jako centrum, bo nie mamy innego wyjścia to nasze doświadczenia są zawsze pierwszymi jedynymi bezpośrednimi doświadczeniami, jakie mamy z gustem zawsze będziemy w jakimś sensie w centrum pytanie tylko co z tym zrobić czy wykorzystać tę naszą and Trends specyficzne ustawienie w świecie przyrody jako o potencjalnie destrukcyjne aż 3 czy w ogóle destrukcyjne czy też jako zwierzęcia, które jest dosyć niezwykłym zwierzęciem w tym sensie, że nie jest zwierzęciem moralnym to potrafi odróżnić Wrocła w z nami prowadzić na ten temat dywagacje i postulować coś w tej dziedzinie ewentualnie świat naprawiać, gdyby tak zrozumieć te procenty są to mielibyśmy wielką misję do spełnienia i Tencent rys polega, bo po prostu nam na zupełnie czymś innym niż się teraz z inną antracyt procent rozmowie zarzuca mu jest do pomyślenia, więc niekoniecznie jest to słowo, które należy zupełnie skreślać można próbować odzyskać no właśnie skupiłbym się przez moment na tym wymiarze misyjnym w wymiarze misyjnym tej książki filozofia wobec świata zwierząt netu jest sporo tekstów, które dotykają zagadnień etycznych w tych tekstach się pojawiają takie sformułowanie jak rewolucja przewrót kopernikański w etyce właśnie na Pomóżmy przez chwilę od tych postaciach ważnych postaciach w ani dla Animals Tradis ważnych postaciach w ogóle w ruchu wyzwolenia zwierząt lektura tego przełomu dokonały, na które to przełom zdaniem waszym zdaniem autorów tekstów pomieszczonych w tej książce polega na tym, że oto zaczynamy dostrzegać, że stosunek do zwierząt z jakich gości mieliśmy w cywilizacji zachodniej czy AKI cały czas cywili zachodnich cywilizacji zachodniej mamy jest zbudowany na szeregu przesądów jest wynikiem niewiedzy jest też wynikiem postaw etycznie nagannej cóż trudno jest wymienić Tkaczy tworzyć taki skończony katalog czy też reprezentatywny skrócony katalog takich postaci, dlatego że Norton ma 100 tys to jest bardzo szerokim nurtem interdyscyplinarnym w związku z tym trzeba było zejść do poszczególnych dziedzin filozofii będą to inne postaci w literaturze pewnie inne w estetyce jeszcze inne i t d. moja działka, czyli filozofia to na pewno nam te postaci, które pojawiły się w zeszłym wieku na przełomie lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych wtedy zaczyna mieć do czynienia z pełnienia porównywalnym wzrostem zainteresowania tą tematyką SA grupa oksfordzka młodych intelektualistów pierwsze publikacje w właśnie początek lat siedemdziesiątych i takie zwiększenie do dzisiaj uznawane za 1 z jaśniejszych ważna i ważniejszych punktów historycznie rzecz biorąc chodzi o wydawnictwa to będzie też singiel Animals Libery i w rejs, na którym wielokrotnie mówiliśmy zezwolenie zezwolenie zwierzę tak właśnie wydane w Polsce w 2004 roku, więc też dosyć późno to jest inna rozmowa z strach zawsze jesteśmy w niej bardzo dużo, więc co ty to początek lat siedemdziesiątych środek lat siedemdziesiątych i lata osiemdziesiąte to jest niebywały zupełnie rozwieść chodzi o filozofii powstał też nurt praw zwierząt z tomem Loganem z Francją później, który jeszcze dokończył dzieła mówiące o twardym abolicja niż my, czyli jak, postulując jeszcze więcej trudno wymienić wszystkie te postacie, ale na pewno trzeba trzeba mówić o po przełomie lat sześćdziesiątych siedemdziesiątych to jest ten współczesny nurt który, który przewrócił wszystko włącznie z takimi nurtami jak w Eko feminizm, który się wówczas pojawił się raz i rozwinął także w teologii zwierząt 10 więcej wydanych w Polsce z tych właśnie z teologii z książką teologia zwierząt wówczas właśnie zaczął pisać tysiące piąte roku podaje, że to po jego pierwszych książka czy jakoś wtedy na to tak wszystko naraz można można co w tym źródło marzą o zwrot towaru ciała są uzupełnieniem wystawy w taki czas kontestacji dosyć spójnej, chociaż ciasta lider, który w Rzymie wymyślił pojęcie szowinizmu Ka gatunkowego zarzucał innym intelektualistą owego czasu, że jego testowali wszystkie inne szowinizm ten szowinizm gatunkowy dotyczący relacji człowieka z resztą zwierząt zostawili na później traktowali po macoszemu stąd właśnie to jego krucjata z myśleniem pojęciach tryb nazwał ten szowinizm, bo nie był nazwany jest bardzo ważna część nazwy to jest ukryte konto nazwał pokazał no i o to by rok 70 czy znowu te same czasy do tego pojęcia też dwuosobową Singera dzisiaj ona jest zupełnie klasycznym pojęciem, bez którego w zasadzie nie można funkcjonować w ramach nie ma stadionu się boją w 1000 różnych kontekstów ciągle w każdej z tych dziedzin to jest proszę bardzo Dominika związkowcy są tak, ale z drugiej strony to co z tą istotą tego przewrotu kopernikańskiego HTC to jest przede wszystkim torze nagle zaczynamy zadać pytanie dnia drugiego człowieka, wobec którego zawsze etyka była tworzona, ale zadajemy pytanie wobec tych, którzy w ogóle etc byli pomijani, tak więc ta wszystkie postacie, które tutaj Darek wymienił wszyscy ci filozofowie intelektualiści zaczęli zadawać pytania o obowiązki człowieka wobec zwierząt co też trzeci bardzo poważny problem, a niektórzy nawet poszli dalej zaczęli mówić o prawa wobec zwierząt co budziło i budzi dzisiaj do od dziś jest przedmiotem wielu kontrowersji, więc to jest taka istota tego tego przewrotu tej tej zmiany w paradygmacie myślenia także wewnątrz środowiska tych osób, które się zajmują Animals stanowisk, które jakimś sensie o zmianę stosunku do zwierząt z w zachodniej cywilizacji walczą istnieje bardzo wiele różnych poglądów koncepcji dotyczących tego czy zwierzętom mają przysługiwać prawa w takim rozumieniu w jakim prawa przysługują ludziom na jaki zakres tych praw ma obowiązywać to nie jest jednorodna nurt zwany jest ani nie jest jednorodny nawet mnie zawsze pojawia się to pytanie etyczne o prawa czy też wyzwolenie czy o równe poszanowanie interesów zależności, od której teoretycznym mówimy nie zasłonią się pojawia czasem są to rozważania trochę oderwane od etyki zajmująca się estetyką bez tego kontekstu etycznego lub historią nośnym w jakimś wątkami literackimi on oczywiście tam też są wątki etyczne, ale nie zawsze mówią, że może być bardzo różnie co doskonale widać w monografii, które są mu zbiorem różnych artykułów czasem widzimy dział poświęcony po prostu etyce w kontekście zwierząt czasem są to rozważania czysto literackiej trudno to znaleźć inne odniesienia jest to bardzo zróżnicowane Nord również w takim sensie, że rzeczywiście w ramach tego nurtu już nabrały tożsamości takie Edmund mocnej tożsamości pod nurty w rodzaju krytycznych studiów nad zwierzętami, które w tym dyskusja pomiędzy różnymi odłamami tych nurtów potężne naprawdę mocna naprawdę mocno znaczy są czasopisma, które są poświęcone tylko krytycznym są tymi zwierzętami i skupiają tylko takich badaczy, którzy z dosyć dobrze umocowany pod nurt to świadczy o tym, że rząd nie nie ma 1 postulatu stroju produktów, które by wynikał, zanim start jest ale, ale na pewno łączy wszystkich badaczy zainteresowanie zwierzętami jako niezwykłym fenomenem na takim, którego się nie da zamknąć jakimś 1 języku opisu stąd interdyscyplinarność, ale postulaty są rzeczywiście różne co z tym faktem zrobić dr Dominika Wronkowska Dariusz Gzyra są państwa gośćmi rozmawiamy przypomnę o książce filozofia wobec świata zwierząt to jest książka, która się ukazała niedawno nakładem wydawnictwa Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ne za chwilę będzie skrót informacji, a po skrócie informacji do rozmowy wracamy z nami cały czas dr Dominika członkowska raz jeszcze dzień dobry w innowacjach i Dariusz Gzyra raz jeszcze dzień dobrych imamy pytaniom słuchacza czy Konrad Lorenz zajmował się etyką zwierząt jeśli tak to z jakim skutkiem OJ, coś dorzuca do tego pytania mianowicie Konrad Lorenc to jest ktoś, kto rzeczywiście dla naszego rozumienia zwierząt z zrobił bardzo wiele 1 z takich dramatycznych postaci ne ZO LOK, w który z zachowaniem zwierząt rozumieniem zwierząt z zajmował się przez całe życie wiele bardzo ciekawych książek także na opisujący ich zachowania ich życie zwierząt zwanych ludźmi też opublikował no ale to jest 1 z wielu takich naukowców, którzy w dwudziestym wieku etnologię rozwijali Donald Gryfic np. z umysły zwierząt tak jak książka, która się nakładem GWP ukazała jakiś czas temu też się ekologią zajmował i teraz, rozwijając to pytanie od słuchacza dodałbym jeszcze taki taką myśl, że mamy w przypadku nie ma ostatnio stale całego ruchu wyzwolenia zwierząt chyba do czynienia z taką oto sytuacją, że dzięki rozwojowi nauki i nauk empirycznych biologii np. w dwudziestym wieku ogromnie dużo się o zwierzętach dowiedzieliśmy i w jakim sensie ten obraz jeszcze od karty zmusza pokutujący w naszych umysłach, że mamy do czynienia z czymś na kształt jakiś bezdusznych maszyn, które nie odczuwają właściwie bólu tylko imitują jakieś dźwięki wydają jakieś odgłosy, ale na nic za tymi odgłosami nie stoi żadna stany wewnętrzne żadna stany mentalne, że innymi słowy ten rozwój nauk właśnie to żeśmy się o dowiedzieli tyle o zwierzętach był jakimś impulsem jakimś istotnym momentem także w refleksji etycznej to znaczy z tego, czego się dowiedzieliśmy zaczęły w przekonaniu niektórych kupować bardzo konkretne etyczne moralne postulat przede wszystkim dziękuję bardzo zapytanie do tych z bardzo ciekawe pytanie, a ja osobiście nigdy nie myślałam tutaj o Konradzie Lorenc jako o przedstawicielu etyki zwierząt, ale na pewno osobowo jego zachowanie jego sposób traktowania zwierząt jego relacje ze zwierzętami i taka fascynacja światem zwierzęcym niewątpliwie są przykładem, a bardzo, a on dobrej etycznie postawy wobec zwierząt i rzeczywiście te badania różne biologów zalewa się Konrada Lorenza dały nam dużą wiedzę nie tylko o zwierzątkach, ale także dała nam dużą wiedzę o pewne biologiczne mechanizmach i pewnych biologicznym zachowania, które w, a i łączą nas i łączą zwierzęta, które występują i ich naz w zwierząt ta wracając do pytania wydaje mi się, że Konrad Lorenc teoretykiem etyki nie jest, ale jest raczej praktykiem aż takie zasady żona, że ta etyka jest powinna być czymś co co jest stosowanym, a niekoniecznie czym istotne jest tylko nauczane my i zapisywane w książkach stworzono ukryto mam wrażenie, że on, że mamy do czynienia z w 2 mam trochę sprzecznymi nurtami z 1 strony mamy ten cały rozwijający się nurt etnologię i z takim symbolicznym już chyba nas nadawaniem imion przez Sejm górale obiektom, które się bada to jest takie przełamanie bez obaw z Rosji z takiego nie osobowego, jakiego się nie ma przedmiotu obiektu takie zupełnie chłodno chłodnego namysłu obserwacji robi się kogoś kogo się po prostu obserwuje się historią jego biografia też duży ruch w nauce i to na pewno znów te same lata mszczą w RFN w tych przełomowych lat od od wtedy siedziało, ale z drugiej strony z 1 strony nadawanie cech kogoś tym tym tym zwierzętom, a z drugiej strony wciąż im takie zaułki w nauce jak kwestia doświadczeń i testów na zwierzętach, gdzie te zwierzęta są traktowane kompletnie odmiennie właśnie jako numery Bośniaków jako rzeczy właśnie jako przedmioty łącznie z samym słownictwem, które to wszystko nazywa z procedurami, które nigdy nie są nazwane ludzkim językiem w ludzkim sensie rzeczywiście opisującym co się dzieje tylko, dystansując my jako Don dyskusję dotyczącą etycznego wymiaru testowania rozmaitych preparatów kosmetycznych na zwierzętach no to na jej dyskusję dotyczącą wykorzystywania zwierząt w nauce do pewnych testów laboratoryjnych byliśmy całkiem niedawno w Polsce przy okazji pewnych rozwiązań ustawowych, które miały ograniczyć tego typu praktyki no i wtedy widać było, że na środowisko naukowe na kort środowisko biologów osób, które się nie zajmują przeprowadzenia tego typu eksperymentów no jest jednak głęboko przekonany, że odejście od tego w imię na pewnych postulatów medycznych może oznaczać nową ogromne straty dla rozwoju naszej wiedzy i miał w swoim oczywiście że, że może oznaczać straty dla rozwoju więzy nowo, gdybyśmy zrezygnowali ze świadczeń testów na zwierzętach nie mielibyśmy tego już materiału, który teraz tak bardzo eksportujemy, ale też to nie jest jedyny przypadek kiedy, kiedy rezygnujemy zimie z UE zasad etycznych z bardzo dobrego materiału na zrezygnowaliśmy z materiału ludzkiego w właśnie dlatego chociaż, chociaż jest to najlepszy materiał dla nas najbliższym na samym jednak z tego zrezygnowaliśmy z tego nie do pomyślenia, żeby wykorzystywać innych ludzi w sposób krzywdzący dla rozwoju nauki przynajmniej w tej oficjalnej wersji, bo wszyscy znamy przypadki, kiedy koncerny próbują dorobić się, iż w innych rejonach świata nie, ale to Smer tracimy tylko patologią niejako normę z przypadku ludzi zrezygnowaliśmy w przypadku zwierząt jeszcze nie i ich i w ramach tej tej niszy naukowej 4 latek z odłamu myślenia o zwierzętach traktowania zwierząt obciążone są przedmiotami w nosie Bobo zapytałem o to, o czym wspomniałem to ich dyskotek i dyskusji wokół testów na zwierzętach, dlatego że na pewnym zasadniczym postulatem w obrębie tego no właśnie cały czas jestem jak to nazywać w obrębie tego ruchu w to w jakim sensie jest dwukrotnie ach, Animal Stawisko w jakimś sensie jest ruch no bo ten element zaangażowania społecznego obok elementu związanego z uprawianiem nauki poszerzaniem wiedzy i t d. jest tam chyba bardzo silnie istotne ale, jakbyśmy taki specjalny postulat sól co, do którego chyba większość może nie wszyscy, ale większość uprawiających tę dyscyplinę ja się zgadza ten socjalny postulat etyczny, gdybyśmy spróbowali sformułować to może brzmiałby on kończy skończmy z eksploatacją zwierząt na bardzo różnych obszarach przestaniemy jeść przestajemy je testować czy przeprowadzać na nich eksperymenty przestań my czerpać korzyści z szeroko rozumiane z ze zwierząt właśnie że, gdy prowadzi to do ich cierpienia albo do ich śmierci na jej stan przykład z nauką to jest tylko 1 z wielu przykładów tego, że wreszcie cała ta kultura i cała cywilizacja także w takim wymiarze czysto praktycznym co praktyczna technicznym jeśli można tak powiedzieć jest oparta na eksploatacji zwierząt właśnie jak ten przewrót z etyczne umiałby się przełożyć na praktykę czy to nie jest rewolucja, którą goście musiałaby doprowadzić do takiego głębokiego fundamentalnego przemodelowania całej rzeczywistości, w której żyjemy myślę, że to jest w dużej mierze na terenach nieuświadomione eksploatacja zwierząt, dlatego że wynajmie się, że z 1 strony to co jest takim zaniedbanym wątkiem tej debaty o ustawie dotyczącej eksperymentowanie na eksperymentowanie na zwierzętach to jest ten wątek debaty z przedstawicielami nauk ścisłych po to, aby, a nie robić badań, które nic nie wnoszą do nauki, a zakładają eksperymentowanie na zwierzętach, ale jednocześnie wielu konsumentów tak naprawdę gdzieś w sposób jakiś nieuświadomione te doprowadzą do cierpienia zwierząt wykorzystuje produkty, która wiążą się z cierpieniem zwierząt w ogóle nie mają świadomości tego nie wydaje mi się, że pierwszym krokiem jest uświadamianie tego też szereg tak jak Darek powiedział bardzo ciekawie w przypadku eksperymentów, że jest takie specyficzne słownictwo to samo widzimy na co zwraca uwagę Singer w przypadku jedzenia mięsa także, że nie mówimy świnia tylko wieprzowina tak nie mówimy krowa tylko wołowina kupujemy produkt sterylnie zapakowane i gdzieś kupując produkty czy kosmetyki czy lekarstwa nie mamy takiej świadomości myślę że, gdyby wiele osób miało taką informację dostępną, że ten produkt, bo badany na zwierzętach, a jednocześnie był badany w sposób, który jest bardzo okrutne tak jak były przypadki teraz już już lat coraz częściej się nie eksperymentuje z nieba tak kosmetyków na zwierzęta za kraty Danielem kropelek to do oczu królików tam, gdzie jeszcze było wiadomo, że pewna dawka jakiś chemikaliów jest szkodliwa i tak naprawdę może to było stwierdzić bez eksperymentu myślę że, gdyby konsument wiedział o tym jak są informacje na opakowaniach papierosów sam decydowałby i samby kształtowała, więc wydaje mi się, że ta świadomość jest jest pierwszym takim krokiem jest wielkim rzecznikiem budowania władzy w ręce ludu w 2 prezes suwerena no tak jest konsument jest w pewnym sensie takim suwerenem, ale jestem żoną jego władza nie jest absolutna to znaczy pomimo tego, że on może on spróbować kontestować są eksploatacja czy przeciwstawiać się codziennie od spożywczego poprzez rodzaj rozrywki i w sklepie odzieżowym również to jednak to nie wystarczy je tym czasie mówi już od lat siedemdziesiątych i znikać o tym, też pisał, że bez przemodelowania systemowego bez modelowania kultury w jakiej ci konsumenci funkcjonują na co dzień czy choćby nawyków z chorymi, którzy sami mają z tym, że spotykają to nie da się tego zrobić to znaczy sama decyzja o osobiste nie wystarczy, więc musimy tutaj działać jednocześnie, odwołując się do tego on to potrzeby bycia decydentem każdego człowieka niemożliwości bycia decydentem w tym świecie w drugim w drugim nurcie powinniśmy umożliwiać bycia decydentem, czyli tworzyć tworzyć systemowe systemowe ułatwienia jak to mogłoby wyglądać no i nikt nie będzie decydentem pro zwierzęcym ktoś, kto w szpitalu w Szkocji nie ma wyboru posiłku wegańskiego trzeba oprócz może chcieć być decydentem, ale skończy jako głodny pacjent namówić do widzenia nie dadzą, chyba że ludzie nam przyniesie, więc oprócz tego należałoby współpracować ze szpitalami po to, żeby zapewnić taki catering to proste i na taki w zasadzie wszędzie dosłownie wszędzie w kulturze, bo wszędzie w kulturze mamy do czynienia z kimś odpryskami eksploatacji zwierząt chociażby w postaci niezliczonych substancji, które znajdujemy dosłownie wszędzie jest, więc okazję do naprawiania tego świata będziemy naprawdę dużo, odkąd trzeba to zrobić mądrze inni nie nie wyłącznie obarczać emisją naprawiania świata poszczególne osoby, bo to trzeba działać również politycznie i również na niwie społecznej takich szeroko rozumianej w waśni, bo to tutaj jest ten element wieszczem, którym nie wspomnieliśmy on jest chyba dość istotne, kiedy o zmianie społecznej mówimy o takiej zmianie bardzo praktycznej związanej z dnia przed formułowaniem naszego stosunku do zwierząt, że wchodzą tutaj gra ogromne pieniądze to po prostu innymi słowy jest ich ogromny biznes w jakim sensie różne próby zmodyfikowania zasad z VAT, dla których ten biznes działa prowadzone są od lat właśnie między 72 Kitzinger wydał swoją kultową już w tej chwili książka o wyzwolenie zwierząt, gdzie zresztą opisał i zaprezentował fotografie, które dość drastyczne są w odbiorze pokazu no widać na nich po prostu w jaki sposób ten etap prac są procedury np. chowu klatkowego kur wyglądają tu jest wstrząsająca lektura rzeczywiście po dziś dzień, choć dzisiaj nasza świadomość dotyczącą tego jest już znacznie większa draka, ale to jest ogromny biznes są ogromne pieniądze to są różne organizacje lobbystyczne w obrębie innych osób, które się zajmują aktywnie działaniem na rzecz praw zwierząt z masą bardzo różne też pomysły na to co właściwie należałoby zrobić, jakiego typu zmiana jest zmianą pożądaną tu, a propos tego co barek o zmianie mówił jedni twierdzą, że po prostu trzeba tę rewolucję przeprowadzić jednorazowo i natychmiast, ponieważ jak będziemy robili to będziemy dążyli do takich przemian małych na pewnych obszarach, o których wspomniałeś oto w gruncie rzeczy ten kapitalizm po prostu wchłonie gminę tę zmianę my będziemy mieli oczywiście posiłek wegański nalegać w sensie będzie to nawet ten ogień rewolucyjny osłabiało no bo o nim można powiedzieć to oburzenie i współczucie dla zwierząt będzie zagospodarowane dla pewnej grupy za pośrednictwem posiłków żagańskiego, ale system będzie trwał nadal się też, że byłoby wielkim błędem stawiać wyłącznie na pana na 1 rodzaj strategii, bo materia jest tak skomplikowana i tak trudna, że tu nie ma uniwersalnych rozwiązań ani ten twardy opozycjonista nie będzie zostali bardzo skuteczne ani terenów daleko zaawansowany pragmatyzm również nie będzie skuteczne będą skuteczne razem ma jeszcze będziemy używać różnych rzeczy w różnych kontekstach czasem mówiąc więcej czasu mówiąc mniej czasu, robiąc bardzo mały krok, który doprowadzi do dalszych czasem, robiąc bardzo duży krok właśnie w ramach działań działania kulturotwórcze ego, bo pewne rzeczy są trudne rzeczywiście do przyjęcia przez opinię społeczną, kiedy słyszymy po raz pierwszy, kiedy są wymagające w takim sensie, żeby nam się z, że ludzie będą musieli zmienić swoje nawyki z bardzo trudna, więc nie zawsze to należy zrobić, żeby straszyć w ten sposób rewolucją, ale czasem tak trzeba zrobić im do tego mówi o tym, że to noty powinny się dopełniać, a na pewno nie ze sobą walczyć tak jest jak w każdym środowisku, które jest mocno zideologizowane tak to również mam wewnętrzne walki im ktoś jest 2 marca z małych różnic pięknie to w no pięknie to rozwiąże z nią wrażeniem, ale gdzieś jest także ja uwielbiam dyskusję uważam, że to jest 1 z piękniejszych momentów na tej ziemi, kiedy można z drugim czym dyskutować szczególnie jeśli się z nim nie zgadzasz nie ma nic fajniejszego domu poczuć się dzieje oczywiście mnie ze stref fajniejszy taki mamy więc, że w pierwszej dziesiątce FOT dyskusja, więc miejmy ją w ramach takiego ruchu lotniczego jesteśmy częścią, ale nimi Matej też tych pyskówek tego, kto go bić pisze się z przerwy między sobą, bo to szkoda na to czasu naprawdę trzeba zrozumieć, że nikt z nas nie ma monopolu na prawdę i nie ma 1 uniwersalnego sposobu zmiany świata żaden ruch oniemiał e-myto nie będziemy żadnym wyjątkiem, gdyż myślę, że panią taką drogą jest to co teraz zaczęto stosować w ochronie środowiska przez długi czas m. in. też pod wpływem Hansa Jonasa, który mówił Jean tak, aby osiągnąć cele związane z ochroną środowiska należy użyć czegoś co mąż nazywał kolorystyką strachu, czyli dosłownie przestraszyć ludzi także to środowisko stracą jak nie będą go ochronić i rzeczywiście ta polityka była wykorzystywana m. in . w dyskursie nad zmianami klimatu no takiej takie tragedie wszyscy będziecie cierpieć, bo tracimy n p . w Polsce nie będzie można hodować jabłek i t d. tak ta nadzieja WKU w prawa jazdy jak podał Bild Czechowski produkt 2 SAB Lu, chociaż jest sprawą polityczną w miejscowym wpływ w każdym razie teraz od jakiegoś czasu i to jest właśnie stosowany ostatnio przez ONZ jest podejścia pozytywne ONZ wprowadziła takie prawo weta program, aby o przeciwdziałaniu utracie bioróżnorodności mówić tylko włącz się w sposób pozytywny i tam się podoba też jest wiele takich ruchów promujących działania na rzecz zwierząt w sposób pokazujący to co dobrego z tego wynika np. dobre dania wegańskie tak, a nie straszą cenie pokazujące te to okrutne obrazy wydaje mi się, że jest duża siła takich pozytywnych ruchów w tym się, że winda coś teraz dzieje, czego wcześniej nie było chów zwierząt jest duże duże patrzenie na wyniki badań psychologów społecznych w trzeciej czy zaglądanie w Gnieźnie tyle to mogą być za nogą, bo to do ich praca również szkoły psychologii społecznej w potoczy się uczyć skutecznych metod perswazji i to jest tez bardzo pozytywne dotknie i to i to przyniesie na pewno efekty, ale też taka uwaga 1 co do tych pieniędzy na faktycznie zaangażowane są w eksploatacji zwierząt ogromne pieniądze, ale nikt nie powiedział, że nie mogą być zaangażowane w produkty, które wyprą te produkty zwierzęce Jacek grunty powiedział kiedyś nie palcie komitetów zakładajcie własne to można powiedzieć, parafrazując nie palcie korporacji zakładajcie własne oraz róbcie coraz więcej mleka roślinnego coraz lepszego róbcie róbcie majonez z jajek z Roosevelta znają, ale bez jajek tak właśnie w dalszych prac, dlatego że była niedawno wciąż trwa w stanach Zjednoczonych tylko walka pomiędzy pomiędzy 5 z producentami tradycyjnego majonezu nad nową falą pod pysznego i tak samo smakują tak naprawdę coś lepiej majonezy wzrośnie dziś n p . niby, ale nie to też są potencjalnie pieniądza i można zbudować bardzo fajne dobro firmy działające etycznie godzinie filozofów dr Dominika członkowska i Dariusz Gzyra no to teraz będzie skrót informacji, a po w skrócie informacji do rozmowy zwracamy taki odcinek latającego cyrku Monty Pythona, gdzie co jakiś czas się taka postać lekarz pojawia to różni są członkowie tej absolutnej genialnej grupy w różnych odsłonach i ta postać zazwyczaj mówi cytrynowe Harry wegański mają one z jakoś nie możemy tutaj wyjść z 3 zaś w szoku chyba tak te zalety tej treści reklamy z pytanych chce zrobić szef nie ma 1 stosowały to trochę tak jak nas przepis na zmianę społeczną mamy różne przepisy jej problemy różne, więc zwróćcie państwo także w tz w w ogóle z jest słowo to pojęcie wegańskiego majonezu poczcie jest różnych przepisów omawianego nie będę wcześniej podał nie jestem ekspertem od tego, ale można to zrobić można też kupić taki majonez w Polsce wkrótce pewnie będzie po prostu dostępne ogólna z ogólnie dostępne tak jak to się właśnie dzieje w stanach, że ta firma, która zrobiła roślinne majonez jest naprawdę smaczne powtarzam to nie jest jakiś biedny produkt chwilkę tylko w umowach z Włoszczowy produkt wchodził do dużych sieci dystrybucji zaczyna być instruowany przez duże sieci bardzo fajna droga właśnie taka droga, by nie kontestować świata finansjery tylko próbować tam wejść zrobić etyczny biznes to typ, toteż bez tego się chyba nie uda, bo te produkty MOPS muszą być ogólnodostępne to on, gdyby weganie czy ludzie aspirujący do organizmu czy wegetarianie mieli się zaopatrywać wyłącznie w sklepach zryw Skry ze zdrową żywnością chce mnie chciał takiego to z racji ja bym chciał przeciwnie po upowszechnienia, czyli żeby, żeby takie produkty były naprawdę wszędzie dosłownie wszędzie w podobnej cenie wtedy ta rewolucja będzie bierze on właśnie, bo dużo mówimy o w inne rewolucje dużo mówimy o tych postulatach etycznych, które z jakimś sensie wypływają z tego wszystkiego co nauki empiryczne na temat zwierząt z dna mówią w odwołał się do tekstu Dominiki Dzwonkowski z w tej książki filozofia wobec świata zwierząt jest bardzo ciekawy tekst to empatii i o tym, że właśnie u podstaw tego na tej propozycji zmiany cywilizacyjnej kulturowej bardzo fundamentalnej zmiany, jakiej dzisiaj rozmawiamy jak i też w jakim sensie u podsta w tej dyscypliny, którą oboje uprawiać się leżą emocje leży coś takiego nie powiedziałbym przynależnego tradycyjnie do świata rozumu do świata na Poznania tylko coś co jest emocjonalne co wypływa właśnie z pewnego rodzaju odczucia wspólnoty w cierpieniu chyba tak należałoby powiedzieć tak jest to rzeczywiście jest to 1 z etyki i chyba moim zdaniem taka etyka, gdzie najbardziej widać, że na dla wielu osób, które zrezygnowały z produktów zwierzęcych kluczem było się to współczucie wobec cierpienia zwierząt wobec bezsensownego cierpienia czasami w i rzeczywiście czasami BTC jest taki rozdział ona na to co jest sferą uczuć, a to co jest sferą rozumu w artykule staram się pokazać Jean, a ponieważ są takie badania naukowe, które pokazują morza, ale te sfery, które budzą się mu, kiedy uruchamiamy empatię jednostce 1 z naukowców zakwalifikował do takich grup wartości związane ze sprawiedliwością, a sprawiedliwość jest często przelot przez dzieci wstawiano empatii jako taka typowa kategoria rozmowa z artykułem pokazuje, że od strony, a takiej klasyfikacji i od strony Neuron nauk neuro etyki w, a on ta empatia i sprawiedliwość, czyli ta etyka rozumu i etyka uczucia są sobie wyższa, ale też z empatią jest związana 1 ciekawa rzecz Otóż empatia są takie badania Fransa de Valle, które pokazują, że empatia jest czymś co nas łączy ze zwierzątkami specjalista od Bonobo Tax free Fall Bonobo tak bardzo autor bardzo bardzo ciekawych książek na ten temat, a to atak Ka pod kątem opisu zachowań po podobnych to do wspomnianego dzisiaj Kondrata Lorenca bardzo lekko się to co ta od lat pokazuje jak Korean empatia jest procesem jest takim odczuciem uwarunkowane biologicznie to znaczy, że w momencie, kiedy widzimy rzekomo się dzieje krzywda nasz umysł reaguje przeżywa coś w postaci czegoś co się nazywa kwas doświadczania, czyli czegoś tak, jakbyśmy w trakcie np. z nut co sami doświadczamy tego snu jako prawdziwe tak czy jak możemy się nim na jawie też doświadczamy naszych marzeniach prawdziwa tak samo właśnie działa empatia, kiedy widzimy, że neurony lustrzane neurony lustrzane odpowiadają za to, że przeżywamy ból osoby, która cierpi jak nasz sam jako nasz własny ból do tego stopnia, że były robione takie badania, a na fanach piłki nożnej i el w momencie, kiedy fani piłki nożnej obserwowali jak delikatnie bardzo delikatnie prądem narażeni są fani tej samej drużyny sportowej ICO ich mózgach aktywowało się ośrodki związane właśnie z odczuwaniem bólu natomiast stadion tej samej drużyny z marzeń drużyny, bo w momencie, kiedy oferowali fanów drugiej drużyny wraca jednak ośrodki związane z poczuciem satysfakcji w innej strony tarapaty jest taka ciekawa żona ta jest i tą kategorią, która jest kategorią związaną z uczuciami, ale Warty kule też pokazuje jak wiąże się z kategorią racjonalną jako niesprawiedliwość, a z drugiej strony po prostu doświadczenia empatii jestem w nas łączy ze statkami, bo wszystkie ssaki podobnie jak człowiek doświadczają empatii jako naturalnego odruchu biologicznego w odwołam się do sytuacji, która miała miejsce podczas spotkania, które prowadziłem z waszym udziałem jakiś czas temu na SWPS się spotkaliśmy się, żeby porozmawiać właśnie o tej książce tam różne głosy Stali się pojawiała taki głos 1, który szczególnie zapamiętałem ze względu na jego paradygmaty czynność tego typu dyskusjach to był głos nie więcej takich to właściwie czym my tutaj czy w inne czy w ogóle osoby, które postulują tego rodzaju zmiany w istocie właśnie w ten sposób paradoksalnie nie stawiają nie stawiacie się ponad 100 królestwem zwierząt jeszcze bardziej aniżeli ta proporcja eteryczna kultura no bo przecież pewnego rodzaju naturalny porządek te relacje pomiędzy zwierzętami w przyrodzie w tym między zwierzętami haczykiem także to są relacje pełne przemocy to są relacje dominacji jednych gatunków nad innymi netto są relacje konsumpcji również, ponieważ zwierzęta nawzajem się zjadają i to dość intensywnie no właśnie czy to nie jest tak naprawdę coś takiego co kompletnie wyprowadzona z ZUS tego naturalnego porządku i w ciemno mysz jest ta ramy stanąć na jakimś etycznym piedestale i powiedzieć tak jesteśmy tutaj lepsi jeszcze bardziej jesteśmy lepsi niż w tym paradygmacie tra pod syntetycznym, bo w ogóle przekroczymy wszystkie naturalne uwarunkowania i właśnie nie będziemy zjadali nikogo się też ta wizja świata Moon, którą tak faktura, którą opcję sprowadza do chwili i walki jest chyba nieprawdziwą jednak wizję świata w szczycie NATO, że mamy również przykłady zachowań altruistycznych różnego rodzaju 3 pomocy czy choćby z pokojowego współżycia z roszczeniem pozostańmy tylko przy tym, więc chyba nieco bardziej skomplikowane niż niższy niż tak takie mówienie o świecie, który z PISF dosłownie spływa krwią mamy chcemy chcemy być lepsi i gdy próbujemy zrobić inaczej my mamy jedno jedno bardzo ważna i innym w unikalne jednak narzędzie on, czyli wysoko rozwiniętą kulturę w ramach, której możemy prowadzić tego typu dywagacje jak dzisiaj Night stronom daje pewne specyficzne miejsce w przyrodzie i pewne bardzo specyficzne możliwości naprawienia tej sytuacji my chyba byłoby błędem, gdyż w próbach dojścia z powrotem do do jaskini foteli do bezrefleksyjnego ości chyba chyba nie tędy droga na niskim próbujemy z odnaleźć w sobie jak najlepsze wątki je je wzmacniać Toy Toy Story 3 tys wyższa niż ono w pewnym sensie jest to, ale wyższa niż jako kogoś, kto może najbardziej pomocna on póki co udowodniliśmy to, że możemy jak najbardziej eksploatować, bo jest jesteśmy pod tym względem również unikalne, ale nie mamy sobie drugi potencjał po co go nie wykorzystujemy, więc może czas na wygodne wykorzystanie tego potencjału przynajmniej mówienie o nim częściej, ale chcą nie znaczy, że nie mamy sobie w pierwiastków natury, choć w tym sensie, że jesteśmy jesteśmy zablokowani w swoim działaniu myśleniu w mnóstwem różnych mechanizmów psychologicznych silniejszych od nas, które co wiem, że nie jesteśmy tak podatni na zmianę w tym też mówi psychologia, że przecież jest bardzo wiele mechanizmów, które oddalają nas od od ofiar już do niego bez wiedzy nie oddalamy się od nich któraś sprawiają, że nie nie potrafimy wybrać mleka sojowego w kawiarni wybieramy to krowie bo, chociaż mamy w podobnej cenie, a jednak tego nie robimy są cały szereg różnych mechanizmów, które nie są głęboko w naszej naturze tutaj jest też nasza natura, więc jeszcze w tym sensie nigdy się z niej nie wyzwolimy, ale musimy próbować jak mówią szukać tych lepszych warunków nas w nas samych cieszmy się wydaje, że tutaj takie stwierdzenie, że próbujemy korygować porządek naturalny, a jest nie do końca na miejscu, dlatego że nikt z nas nie próbuje dokonywać czegoś się nazywa etc błędem moralisty 3 et wykop filozofii i polega na tym na korygowaniu porządku naturalnego nikt z nas znicze to jest w ogóle porządek naturalny jeszcze chciałbym zadać pytanie, ponieważ w ogóle jakiś podejrzany ruch w taki w kontekście, że nikt nie jedzie dolewają nie próbuje go przekonać z uwagi na to Zostań wegetarianinem tak podczas wycieczek ma ten wybuch tak i wracając do tego pierwszego pytania wydaje mi się zioła AM to jest bardziej związane z takim odczuciem ta dieta wegetariańska cieczy rezygnacja z mięsa rezygnacja z produktów zwierzęcych nie jest czymś co nas czegoś pozbawia, a jednocześnie od strony etycznej jest czymś co nam daje taką możliwość okazania, a postawy odpowiedzialności postawę troski wobec Joanny zwierząt tak chcieli właśnie, ale Duraj z Lecha i od razu do tego nowa wieś dom Hefner pozostał przy tym ledwie no bo trudno się to w ogóle w tych rozmaitych rozważaniach dotyczących potencjalnej zmiany na tym polu pojawia się mnóstwo jakiś niezwykle ciekawych scenariuszy, ale też bardzo problematycznych pod względem etycznym pod względem takim czysto praktycznym no bo wyobraźmy sobie, że faktycznie tego rodzaju zmiana, której rozmawiamy zachodzi to znaczy, że ludzie przestają używać zwierząt są w taki sposób w jaki dotychczas ich używali np. przestają je zjadać nie ma rzeźni nie ma takich hodowli, gdzie zwierzęta na miejscu są na przygotowywane i t d . i t d . ale co zrobić w takim razie z tymi zwierzętami, które są zjadane przez innych zwierząt ani przez człowieka czy chronić n p . te zwierzęta, które tradycyjnie jest były pokarmem dla Lwów i przestawiać Lwy na jakąś inną dietę czy pozwalać rywalom dalej na to, żeby nie zjadały te dotychczasowe ofiary Donieck Lwów to rzecz jasna dotyczy tylko w ogóle tego, że na w świecie zwierzęcym jest tak jak mówisz Darku mnóstwo kooperacji, a i takiej wspólnotowości w pełnym znaczeniu tego słowa nas też jest dużo przemocy i 2 i zjadania się nawzajem pod trasą filozofii takiemu na takie dyskusje, ale też i próby w podawania rozwiązań tego tego ogromnego dylematu łącznie z takimi, które mówią o tym, że powinniśmy tak bardzo ingerować w naturę, żeby pozbyć się drapieżników w tym się to dziwne w tym sensie, że mnie zakonny pamiętamy w, przyjmując taką postawę jesteśmy ignorantami co do tego świata one zbyt skomplikowany, żebyśmy mogli w tak prosty sposób naruszyć jego strukturę i jakiś przewidywalny sposób, bo póki co wszystko wskazuje na to, że nawet drobne zmiany zmiany w ekosystemie mogą być nieprzewidywalne jeśli chodzi o skutki końcowe, więc pomysł w wzięcia z tej mozaiki testy sieci zależności tylko drapieżników jest jest absolutnie zgubnym pomysłem moim zdaniem na tym najlepiej się orientuję dlatego ekosystemu, więc to nie jest takie proste, że właśnie w ich nazywamy ten mocno upraszczając Lwy i już zdrowa żywność nie jest to, że tak tak tak nie jest w ten świat nie był projektowany co jest w dniach jest, że powinniśmy o naszych dylematach etycznych i tu nie będzie łatwo właśnie kwestie jak będzie łatwo, ale czy mamy też obowiązek chronić na zwierzęta przed zjedzeniem przez inne zwierzęta niż człowiek różni filozofowie różnie odpowiadają od takich, którzy mówią, że tak jak powinniśmy chronić małe dzieci, które wchodzą do lasu, bo się gubią igły jeśli są obiektem zainteresowania drapieżników, więc pewnie chronić co, dlaczego nie byliśmy chronić 1 z innego zwierzęcia 1 gatunku są to powinniśmy nie mówią, że nie, ponieważ zwierzę i tutaj są jest argumentacja Otóż nie będę w czasie, gdyż nie mamy czasu na to ale, podsumowując są bardzo różne pomysły rozwiązania tego i obawiam się, że jesteśmy na taki moment, że nie wiemy co z tą sytuacją zrobić przerasta nas to, ale to nie znaczy, że nie może mu uporządkować tego co na to czy mamy kontrole są też pamiętać o dno być może nie wiemy wszystkiego nie znamy pełnych rozwiązania ale, ale już wiemy, że hodowla przemysłowa jest obciążająca dla środowiska już wiemy, że dzięki ci przez nią chorujemy not to już wiemy wystarczająco dobrze, żeby przynajmniej tym się na początku zajęć mamy na to trochę czasu jej w tym czasie możemy się zastanawiać się na tym co zrobić z wami w uchwale może zaczniemy w tym żyjemy w i po prostu torów mylne na tyle na ile potrafimy jeśli ktoś potrafi to tylko ograniczać mięsa na inny dzisiaj z jakich powodów naturalnych nie możesz dać to nic zrobić coś potrafi zachować swoją postawę i być poganinem i coś z takim draniem, który zespół inspirujący dla innych proszę bardzo niech to robi też bardzo bardzo fajny bardzo pożądane jest wspaniała inwestycja w przyszłość ręce wracając do tego pytania w dajmy się, że te sprawy trzeba popatrzeć jak kota na ekosystem, w którym ma rzeczywiście każda ingerencja tych Darek powiedział jest za głęboko obciążona mamy dziś jeszcze nie znamy konsekwencje tej ingerencji wydaje mi się, że ingerowanie w świat zwierząt świat naturalne tak daleko idące w zakresie jest Iran 3 i niebezpieczna w bardzo dziękuję dr Dominika członkowska dziękuję bardzo in Dariusz sera dziękuję bardzo zespół autorzy książki filozofia wobec świata zwierząt z sprzedał się nakład cały podobno tak sprzedał się cały nakład się po po wspomnianym spotkaniu autorskim nazwą PSL poszłam, żeby odebrać w egzemplarzu dla zwycięzców naszego konkursu miał poważny problem przyznał się też, że już odbieramy egzemplarze, które już zostały dane jako prezes, ale będzie to problemem jest druga jest taśma na etapie do druku wydaje mi się, że na dniach być może przed świętami być może tuż po świętach już będzie ona z księgarni, ale zamówienia można składać wcześniej w Sfinksie świadek akademickie często kończą stanie się Garner mutanta Nisko FR my taki pomysł wydawnictwo jeśli ktoś mnie słuchać, żeby zrobić wersję elektroniczną również po to, bardzo dobrze oraz dystrybucja będzie dokładnie bardzo dziękuję raz jeszcze w audycje wydawała Małgorzata Łuczyńska realizował Antek Olejnicki teraz czas na informacje po nich jest strefa szefa, na którą państwo zaprasza Marzena Mazur jeszcze nazywam Tomasz Stawiszyński słyszymy się o czternastej 40 we wtorek w kwadrans owym spotkaniu tymczasem miłej niedzielni i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA