REKLAMA

Jakie problemy rozwiązuje Rzecznik Finansowy? Mówi Bartosz Wyżykowski

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-03-21 12:40
Czas trwania:
15:16 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z 1242 raport gospodarczy TOK FM Wojciech Kowalik dzień dobry, a po 2 dniach wzrostowych sesji na warszawskiej giełdzie dzisiaj mamy odreagowanie na czerwono w 2 główne indeksy warszawskiej giełdy WIG w tej chwili traci 6 % WIG 209 % na Zachodzie Europy na plusie w niewielkim 4 % indeks giełdy we Frankfurcie na czerwono w Paryż tam indeks CAC tracił 2 % funkcji w Londynie 1 % w dół złoty za to dzisiaj bardzo stabilne euro kosztuje 4 zł 26 gr dolar kosztuje 377 Rozwiń » frank szwajcarski 389 inne wspominaliśmy warszawskiej giełdzie tam dzisiaj dzień publikacji wyników kwartalnych pokazuje grubo ponad 100 spółek giełdowych w swoje raporty pokazała już kopalnia Bogdanka w czwartym kwartale ubiegłego roku miała ponad 400  000 000 zlotych straty netto w UE to efekt przede wszystkim gorszej koniunktury na rynku węgla to nie przestraszyła inwestorów tej spółki kurs Bogdanki rośnie na giełdzie o ponad 6 % w swoje wyniki podał też Czechy chemiczny koncern w ostatnim kwartale ubiegłego roku zarobił prawie 90  000 000 zł w porcie na giełdzie też na plusie 6 na jutro przełożone zostały rozmowy związkowców z zarządem Kompanii Węglowej dotyczą one m. in. przekazanego stronie społecznej w tydzień temu biznesplanu polskiej grupy Górniczej tam przypomnę z początkiem maja ma przejąć kopalnie należące do Kompanii Węglowej omawiany ma być też przede wszystkim może najważniejszy dla związkowców poziom wynagrodzeń górników w nowej strukturze TFI jest rosyjską duszę, który w tym roku znowu chcemy mu ułatwić składanie PIT-ów nie wystartowała już tegoroczna edycja wstępnie rozliczonego zeznania podatkowego, czyli tzw. PFR na portalu e-deklaracje gov PL można już w warsztacie wstępnie rozliczony przez urzędników zeznanie PIT 373 zatem podać swoje dane imię nazwisko PESEL kwotę przychodu za ubiegły rok w takie wstępnie przygotowane zeznanie możemy ewentualnie poprawić uzupełnić o np. ulgi albo 1 % na organizację pożytku publicznego w żadnej z poziomu komputera przez internet wysłać fiskusowi i mieć Święty spokój z rozliczeniem rocznym w Indiach to przypomnę w tym roku mamy czas na rozliczenie się z fiskusem do 2 maja raport gospodarczy, a w naszym studiu gości Bartosz Wyżykowski radca prawny z biura rzecznika finansowego dzień dobry w Rwandzie nowe państwo niedługo będzie pan już prawie pół roku od kiedy rzecznik finansowy zajmuje się skargami klientów instytucji finansowej finansowej, czyli na wkład banków SKOK-ów, czyli instytucji pożyczkowych na ich działalność płyną skargi nie, tym bardziej tak wynika z dużą, a mamy takie dane statystyczne od połowy października, a konkretnie dynastii do października, kiedy właśnie rzecznik finansowy rozpoczął swą działalność w ich do końca zeszłego roku mija się powiedzieć o w dziale bankowym kapitałowym, czyli właśnie chodzi o wnioski składane na działalność banków SKOK-ów instytucji pożyczkowych firm leasingowych funduszy inwestycyjnych tak dalej, a mnie było to do końca zeszłego roku 341 wniosków z prośbą o rozpatrzenie sprawy niż takie porównania w tym roku w ciągu pierwszych 2 miesiąc miesięcy od stworzono z kolei 521 wniosków są zdania jest wzrost ponad 250 wniosków na miesiąc także wzrost wynika na pewno z tego, że coraz więcej osób po prostu ma świadomość na temat tego, że taka instytucja obowiązuje w co ma oczywiście obowiązywała już wcześniej od uderzeń rzecznik finansowy jest jakość rodzaj następcy prawnego rzecznika ubezpieczonych natomiast w nogę ten nowy zakres podmiotowy możliwość właśnie zajmowania się sprawami tych podmiotów, o których mówiliśmy jest rzeczywiście nowa, czego dotyczą skargi co w tych pismach, które napływają od klientów banku SKOK -u instytucji pożyczkowych inne przewija się najczęściej może takie konkretne statystyki też podam 3 Jim to wszystko oczywiście dotyczy tego okresu od 17 października do do końca zeszłego roku w wydziale bankową kapitałowym idą w zdecydowana większość wniosków dotyczyła kredytów konsumenckich było to 37 % wszystkich wniosków o dużej mierze dotyczyły one takich kwestii jak bardzo wysokie wysokie koszty takiego kredytu jak również zarzuty co do tego, że do pełna informacja w na temat tych kosztów na dialog wszystkich składników kredytu była w ocenie z osób składających wnioski niepełnego dziś mamy bardzo dużo takich wniosków z prośbą o restrukturyzację, czyli chęci nie tyle nie chcą spłacać tych pożyczek kredytów, które zaciągnęli tylko chcieliby to czynić na innych warunkach, które z różnych powodów życiowych po prostu nie są w stanie tego czynić w tej w MON w takim trybie jak dotychczas 18 % wszystkich wniosków dotyczyło kredytów hipotecznych również walutowych tak jak najbardziej walutowych indeksowanych do waluty obcej, więc 113 % obejmuje wszystko, ale to były skargi, jeżeli chodzi o kredyty te indeksowane w walucie albo walutowe, czego dotyczą przede wszystkim to w dużej mierze mamy zarzuty kierowane co do konkretnych postanowień umów chodzi o tzw. klauzule abuzywne w dotyczy materii niedozwolone niedozwolone dokładnie po prostu postanowienia umowne, które rażąco naruszają interesy konsumentów jednocześnie są niezgodne z dobrymi obyczajami jak również Szkot praktyka niektórych banków polegająca na tym, że nie uwzględniamy pełnego ujemnego wskaźnika LIBOR łączy, czyli w umowach oprocentowanie było przygotowane w ten sposób, że składał się z 2 części ze stałej marży banku jak również właśnie ze wskaźnika LIBOR z tego powodu, że ten wskaźnik od pewnego czasu jest ujemny z dolną część banków uznawała, że uwzględniamy go tylko w tej części, która umożliwia, jakby w zestawieniu dokładnie zejście do zera na montaż nawet wyroki sądowe w tej historii w tej materii już zapadały dokładnie o wyrokach obrotnicy siana na decyzję urzędu ochrony konkurencji konsumentów jak najbardziej tak 13 % wniosków dotyczyła rachunków bankowych i tutaj były kwestie związane z wydatkowaniem środków z będących na tego rodzaju rachunkach jak również dostępem do tajemnicy bankowej w pytaniu o to jak daleko możemy uzyskiwać informacje na temat zobowiązań i środków, które były na rachunkach osób, które dziedziczymy na 9 % wniosków dotyczyło ubezpieczeń tzw. ubezpieczeń z ubezpieczeniowym Funduszem kapitałowym i tutaj większość zarzutów dotyczy tzw. misce ringu w celi klienci, którzy się do zwracane rzecznika finansowego twierdzą, że byli przekonani, że podpisują umowę, a dotyczące lokat po prostu zwykłych tak kończyła się 1 lokata szli do placówki chcieli, a podpisać umowę kolejnej w lokaty natomiast podpisywali umowy właśnie ubezpieczenia z ubezpieczeniowym Funduszem kapitałowym 7 % wszystkich wniosków dotyczy kart płatniczych i tutaj że, choć rachunki bankowe karty płatnicze to mamy też bardzo dużo wniosków, które dotyczą tzw. nieautoryzowanych transakcji metody jest bardzo istotny problem wydają się rząd będzie narastał, dlatego że na dostrzegam coś takiego, że coraz częściej dochodzi to mam po prostu działań przestępczych, czyli w osoby trzecie uzyskują dostęp do naszych kodów PIN w pożywieniu dają żadnych kart dokładnie tak i my tutaj banki twardo stoi na stanowisku, że w tym wypadku mieliśmy do czynienia z motoryzacją takiej transakcji płatniczej, jeżeli mieliśmy do czynienia z San Azoty zaczął w to wówczas powstaje pytanie, kto odpowiada tak czy bank czy klienci, a sprawa się, że banki najchętniej powiedziałbym, że opowiada oczywiście klient, który nie dopilnował, który na ogół bardziej pilnować swojej karty na dokładanie tak tylko pytanie tutaj powstaje nie mój cud, że stacja jednoznaczne natomiast dno powstaje pytanie czy, jeżeli nie da nam te dane zostały pozyskane właśnie przez osoby trzecie w wyniku działań przestępczych i jako konsument jako jedynego ta osoba, która ma kartę płatniczą nie mają żadnego NATO wpływu z kolei dochowanie wszystkich tych wymogów ostrożnościowych, które są nałożone na mnie z ustawą i regulaminem i regulaminami odpowiednim na to pytanie czy rzeczywiście można zarzucić, że taki sposób się zachowałem w sposób realny właśnie zachowujący tej należytej staranności to oczywiście badamy każdą sprawę indywidualnie przedstawiamy w naszą opinię banku mają już państwo, jakie sukcesy na koncie Anna z pewnością jest także od kiedy weszła w życie ustawa to dochodzi do nas taki sygnał dochodzą takie sygnały, że banki zaczęły konkurować jakością rozpatrywanych reklamacji na listę, choć 2 rzeczy po pierwsze na zimno zmierzam do tego, żeby tych reklamacji składanych jak najmniej z kolei żywione są składane co, żeby w miarę możliwości uwzględniane pozytywnie na to, że my oczywiście też będziemy mieli statystyki z tego ile reklamacji zostało złożonych w jak się kształtuje właśnie rozpatrywaniu reklamacji oczywiście lepiej będzie wyglądała, jeżeli dana instytucja dany bank, a MO uwzględnia tych reklamacji jak najwięcej i to też mamy taką, a tego co wiemy nawet w 1 z banków pozwolono tym departamentem, która rozpatruje reklamację, żeby uznawały reklamację do pewnej kwoty, a jest to w pewnym sensie logiczne, bo pozwala oszczędzić koszcie również budować dobrą relację z klientem banki chyba już są bardziej skłonne do rozmowy, kiedy widzą, że sprawę angażuje się już urząd rzecznika finansowego widzą państwo rzeczywiście tak jest mam trochę tak LM to wynika również z tego powodu, że w przypadku zapytań nie ma przepisu, który kieruje rzecznik finansowy do banku do Boga szeroko do instytucji na rynku finansowego to te podmioty mają po prostu ustawowy obowiązek odpowiedzieć rzecznikowi finansowemu muszą również część pod pod groźbą ewentualnych sankcji, którą rzecznik finansowy mógł nałożyć, więc jak z tego tytułu jak najbardziej tak widać, że w, że to odpowiedzi są na przesłane natomiast absolutnie nie oznacza, że klientom odpowiedzi nie są one udzielane były wcześniej sobie, żebym mu się wrócić do rzecznika finansowego musi być wyczerpana procedura reklamacyjna i większość wniosków, które do nas trafia tu są wnioski, w których mamy z 1 strony w skargę zarzuty czy też po prostu pismo konsumenta kredytobiorcy i t d . z drugiej strony odpowiedź się na podmioty rynku finansowego właśnie, bo kto i jakiej chwili może się zwrócić do rzecznika finansowego to już jest taka ostatnia deska ratunku naszym problemie, który mamy z bankiem co ostatnio to trudno powiedzieć natomiast, jeżeli chodzi o warunki formalne to on musi być wyczerpana właśnie ta procedura reklamacyjna, o których powiedziałem, czyli co do zasady rzecznik finansowy nie podejmuje działań, jeżeli składki, więc zgłosić się już wcześniej zgłosił się do banku do instytucji pożyczkowej musi wcześniej zgłosić się do tego podmiotu musi tam sformować konkretne zarzuty co do świadczonych usług tego podmiotu i dopiero, jeżeli stanowisko podmiotu rynku finansowego byłoby negatywne tak częściowo całościowo negatywne, czyli niezgodny z tym co życzyłby sobie klient wówczas taki klient powinien lub może zwrócić się z c z pismem z wnioskiem rzecznika finansowego w jaki sposób może to zrobić piszemy listy do rzecznika finansowego dzwonimy piszemy maila może mamy gdzieś przyjść osobiście bym właściwie każda praktycznie każde z tych możliwości na mniej jest dostępna my otrzymujemy wnioski zarówno pisemne jak również my Love jak również biuro prowadzi tzw. dyżur telefoniczny tam również klienci mogą się zassać z konkretnymi zapytaniami ówczesne część, jeżeli stwierdzimy, że sprawa w może być trudniejsza bądź skomplikowana to prosimy, w jakich klientów o przekazanie dokumentacji danej sprawy wówczas już w formie pisemnej rozpatrujemy sprawę i jak wygląda taka procedura sprawy, która do was wpływa co co robicie wy jako biuro rzecznika finansowego pierwsza sprawa jest oczywiście przeanalizowanie takiego wniosku takiego pisma pod kątem wymogów formalnych chociażby tych, o których mówisz sobie wcześniej tylko pierwszy ktoś sobie klientem banku SKOK -u instytucji pożyczkowej tak dalej po drugie, jeżeli działa przez po pełnomocnika to przy tym pełnomocnika pełnomocnictwo po trzecie czy właśnie została wyczerpana ta procedura reklamacyjna jest winien to musimy tego klienta oto, żeby te wszystkie rzeczy lub uzupełniło następnie, że mamy taką w miarę pełną dokumentację sprawy, a nie zawsze jest możliwe ratusz często też klienci nie mają po prostu tych dokumentów tak piszą, że jeżeli pożyczka MŚP nie mają kopii umowy z dnia wówczas analizujemy, a może tych dokumentów, które mamy i sprawdzam, jeżeli widzimy, że w istnieją podstawy do tego, żeby zapytać co w bankach, żeby przedstawić się, jakie stanowisko to wówczas pisemnie kierujemy takie zapytanie taki wniosek do podmiotu rynku on finansowego, który ma 30 dni na to, żeby nam udzielić wszelkich wyjaśnień wszelkich informacji jak również przekazać wszelkie dokumenty, które my prosimy w sprawie, a on wówczas wybrana w ten sposób żal, bo to stanowisko podmiotu będzie pozytywna np. przychyli się do Don naszej argumentacji czy też argumentacji bezpośrednio klienta oczywiście często będzie też także inne stanowisko, a podmiot rynku finansowego będzie negatywny, czyli zarówno w odpowiedzi na reklamację klienta również w odpowiedzi na nasze pismo podmiotu powie, że stoi na innym stanowisku jeszcze krótko mamy dzisiaj żyjemy w rozpoczynającym się procesem afery w sprawie Amber Gold, gdyby taka instytucja pełni instytucja pożyczkowa to nie bank tylko instytucja para bankowa działała teraz to biuro rzecznika finansowego zajęłoby się taką sprawą ich powiem w ten sposób oczywiście powyższe musielibyśmy zbadać czy mamy w ogóle do czynienia z podmiotem rynku finansowego i mamy do czynienia z klientami takiego podmiotu, dlatego że ustawa z określa konkretne kompetencje rzecznika finansowego natomiast nawet, gdybyśmy uznali, że nie mamy do czynienia właśnie taki kandydat opowiedziana z bankiem ani ze skokiem, nic więc się pożyczką to, jeżeli na nagłośnienie rzeźnia tego czy tez rynek finansowy czy nie, jeżeli uznamy, że w te mogą tam być pewne nieprawidłowości i 7 na wkład zobaczymy, że skala skarg jest powtarzające się takie zarzuty są powtarzające się wobec danego podmiotu to, korzystając z ustawowych kompetencji rzecznik finansowy przekazałby taką informację albo prezesowi urzędu ochrony konkurencji konsumentów albo komisji nadzoru finansowego albo w prokuraturze, więc jak najbardziej, a również w tego rodzaju sprawach można w kierować pisma wnioski informacje po prostu tak, bo my zbieramy informacje monitorujemy sytuację w stację, która jest, która będzie jest na rynku Bartosz Wyżykowski radca prawny z biura rzecznika finansowego był naszym gościem bardzo dziękuję bardzo dziękuję to było raport gospodarczy TOK FM Wojciech Kowalik bardzo dziękuję za uwagę zapraszam jeszcze na godzinę za chwilę informacja ja zapraszam na godzinę 18 w imieniu Aleksandry Dziadykiewicz na gospodarcze podsumowanie dnia raport go Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA