REKLAMA

Czy Polska utknie w pułapce średniego wzrostu? Pytamy dr Adama Czerniaka

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-03-21 21:20
Prowadzący:
Czas trwania:
33:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM oto nasz pierwszy gość dr Adam Czerniak szkoła główna handlowa polityka Insights dobry wieczór panie doktorze w Rawiczu panie dobry wieczór państwu mówić będziemy o pułapce średniego wzrostu zwanej także pułapką średniego dochodu w tą, która podobno jest faktem stylizowanym, czyli za obserwowanym w tabelach statystycznych zacznijmy od tego, że określenie pułapka średniego wzrostu jest określeniem typowo polskim wynikającym trochę z niezrozumienia Rozwiń » tego, o czym mówimy, bo nawet dzisiaj przed audycją sprzęt hasło, że mamy poznać opłaty średniego wzrostu przetłumaczyłem sobie na angielski ten termin ich sprowadzę go wpisać nie ma tylko Polacy używają zamiennie terminy Płatka średnio wzrostu, bo na całym świecie nazywa pułapką średniego dochodu tak naprawdę, gdy musimy zastanowić co to oznacza to pułapka średniego wzrostu byłaby czymś bardzo efemeryczne trudnym do uchwycenia zdecydowanie łatwiej jest uchwycić pułapkę średniego dochodu, ale wciąż definicja tego jest bardzo trudna, zwłaszcza że tak jak pani redaktor słusznie zauważyła jest ona faktem stylizowanym, czyli ta niem prawnym ekonomicznym teorią tutaj dochodzimy poprzez analiza, a priori, czyli bez doświadczenia udko wręcz przeciwnie patrzymy na to co nam wynika zdanych analizujemy bardzo szczegółowo i później na podstawie zaobserwowanych pewnych wzorów pewnych prawidłowości danych dochodzimy do ukształtowania pewnych faktów właśnie stylizowanego czy też na historii i właśnie w razie na podstawie danych statystycznych wypracowujemy pewien rodzaj prawidłowości, które występuje tak wcale nie oznacza, że nie popełniamy przy tym błędu mówiąc właśnie post hoc, Ergo propter hoc, czyli tego, że następstwo czasowe nie powoduje przyczynowości, a więc obserwujemy sobie pewne zjawisko i mówimy, że coś się dzieje, aczkolwiek na razie jesteśmy tylko na etapie, że coś takiego widzimy w danych wcale nie oznacza, że możemy wnioskować renoma na podstawie przyj o przyczynowość jakikolwiek czy coś powoduje coś do tego potrzebujemy oczywiście są na kładkę teoretyczną do tego potrzebujemy wiedzę ekonomiczną prowadzenie badań i t d . tak dalej i to oczywiście w kontekście pułapki średniego dochodu zostało przeprowadzone natomiast na tym podstawowym etapie no właśnie była ta obserwacja, że kraje, które na innych wzrosną i dochodzą do tzw. średniego dochodu na mieszkańca średniego w porównaniu do wszystkich innych krajów dodajmy, że bank światowy podzielił wszystkie państwa na kategorię niskim dochodzie średnim dochodzie wysokim dochodzie dziękuję za przepis i teraz jak dochodzi do tego średniego poziomu dochodu no to w takiej sytuacji, a tempo wzrostu gospodarczego mierzone zazwyczaj dynamiką PKB po prostu spowalniają i danych krain w ma problem z tym, żeby przeskoczyć do tego jeszcze wyższego poziomu dochodów i ducha coś takiego ekonomiści są obserwowani właśnie podobnego do szklanego sufitu ogólnie rzecz ujmując prawdopodobieństwo, że teraz usunąć z danymi statystycznymi prawdopodobieństwo, że tempo wzrostu PKB spowolni w momencie, w którym kraj osiągnął średni poziom dochodu wynosi pomiędzy 1214 % i to nawet dwukrotnie więcej niż w przypadku krajów na innym poziomie dochodu czy to na niskim poziomie 13 wysokie w związku z tym jak właśnie znajdujemy w tej grupie krajów średni poziom dochodu nagle istotnie wzrasta prawdopodobieństwo tego, że gospodarka wyhamuje w ogóle to jest podobno tak panie doktorze i czy pan to potwierdził to takie rzeczy przeczytałam w tym, że łatwiej jest będąc krajem in o niskim dochodzie awansować do grupy krajów o średnim dochodzie niż będąc krajem średnim dochodzie awansować do grupy krajów o wysokim dochodzie w de facto o to chodzi o wpłaty średniego dochodu dla, a do tego średniego poziomu dochodów większość krajów naprawdę rośnie relatywnie szybko oczywiście, że można dość szybko doszlusować tak, że przejście pomiędzy niskim dochodem, a średnim odbywa się w miarę szybko i w miarę prosto to znaczy nie wymaga to bardzo skomplikowanej polityki gospodarczej nie wymaga to bardzo zaawansowany instytucji naprawdę niewielkim wysiłkiem rządzących dany kraj jest w stanie relatywnie szybko przejść tego poziomu niskiego dochodu do poziomu średniej oddanie siła robocza i zasysanie zagranicznych technologii dokładnie tak, a on wzrost kosztów, które obserwujemy w przypadku krajów o niskim poziomie dochodu i momencie przewodzenia pośrednio poziom dochodu jest przede wszystkim oparty na zwiększaniu efektywności gospodarki poprzez przesuwanie efektywne ekonomicznie, że brzydko mówiąc poprzez przesuwanie siły roboczej z sektorów nieefektywne tak jak rolnictwo to z sektorów bardziej efektywnie zarządzać przemysł czy nawet usługi, a mówiąc językiem bardziej prostym AMW polega na tym, że po prostu ludzie przestają pracować w rolnictwie i zaczną pracować np. fabryka większych ośrodkach miejskich co na godzinę pracy daje po prostu wyższy produkt i takie, które swoje przesunięcie tego pracownika z sektora agrarnego do sektora przemysłowego po prostu zwiększa PKB tak naprawdę nie wymagając niczego innego przykład Brazylii wszyscy jesteśmy na warsztat lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku PKB na głowę mieszkańca stanowił 17 % tego, który nie obliczono w stanach Zjednoczonych potem były 3 dekady wzrostu te powojenne słynne zresztą ich już w latach osiemdziesiątych było to 40 % tego co obliczono w stanach Zjednoczonych, ale nastąpiło wytraca impetu przez gospodarkę brazylijską i po kolejnych 3 dekadach już tylko 28 % ceny tego co notowano w stanach Zjednoczonych, czyli było 17 potem 40, a potem 28 spadło to do tego pierwotnego poziomu, ale było dużo niższe od punktu kulminacyjnego modelowy przykład dokładnie to jeszcze poniosła do tego przykładu, dla którego w ogóle ten termin został ukuty, bo przypomnijmy, że pojęcie pułapki średniego dochodu zostało zaproponowane przez ekonomistów banku światowego, którzy porównywali tempo wzrostu i modele rozwoju krajów Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza Brazylii Peru oraz krajów Azji wschodniej i drewna dawnych to dawać grozy termin, a w 2005 roku się prawu po raz pierwszy i później taką obudowę teoretyczną uzyskał, o ile dobrze panią w 2007 roku w tym opracowań banku światowego od tamtego czasu zaczął coraz szerzej krain krążyć po salonach uczelniach i powstał na temat już wiele opracowań także bar całkiem niedawno, bo młoda i 34 lata temu dotarła do Polski robi, a nie są naturalne nam młoda no dobrze to skoro jesteśmy przy Polsce to zadam to pytanie czy Polska jest zagrożona pułapką średniego dochodu czy też nie jest tą kładką na zagrożonej w zależności od tego jaki pan udzieli odpowiedzi do Antychrysta chała falsyfikat chować w chatach to dosyć ciekawe, bo jest ono przygotowane 2 odpowiedzi w zależności od tego jak General Dynamics zgadza się, że nauka nieścisła lub społecznym już, odsuwając żarty na bok odpowiedź my, które zawsze poda jako pierwszą jest bardzo krótka oczywiście, że nie, bo Polska 2009 roku przestał być krajem średnim poziomem dochodu wg banku światowego zgadza się grają o wysokim dochodzie nie tak może to jest państwo tego nie czuje jeszcze w swoich portfelach, ale są już państwo w tej grupie ludzi, którzy zaliczali są na świecie do grona ludzi o wysokich dochodach 75 państw zbroi wojska tak od 2010 roku Polska jest krajem o wysokim poziomie dochodu w związku z tym z definicji no nie możemy mówić o płacy średniego dochodu kojarzy wymaga średniego dochodu przez wicepremier Morawiecki przedstawił swój plan rozwojowy to ja usłyszałam, że diagnoza i owszem w jest słuszna potem były kolejne tezy, że instrumentów nie ma, że koncepcja jeszcze nie dopracowana, ale diagnoza słuszna diagnoza była taka jest tak w tym planie, że Polska jest zagrożona pułapką średniego dochodu i 3 zlotemu aktywnie przeciwdziała z tą koncepcją dokładnie taki sam problem jak z tym, czego zaczęliśmy Czyże ciasto pozbyć się w ogóle opłaca średniego wzrostu tak naprawdę nie rozumie się tego terminu nie rozumie się pocą został ukuty na dalekich krajów on się odnosi pani i jest on nagminnie w mojej ocenie błędnie używane w Polskim kontekście znaczy Polska nie ma takiego problemu jak ma np. Brazylia 3 dni na takich problemów którymi do tej pory wzrostu oparty na przechodzeniu ludzi, a przez rolnictwa do, a przemysłu i dzięki temu bardzo szybko rosła gospodarka także, dlatego że mieliśmy tzw. drugi przełom demograficzny w związku z tym bardzo szybko rosła ludność i to na szkodę w Brazylii także powodowało szybki wzrost gospodarczy w Polsce to jest prehistorią my jesteśmy dużo wyższym etapie rozwoju w tym momencie i co więcej, a przez ostatnie lata Polska rosła nie dzięki przyrostowi siły roboczej czy też dzięki przenoszeniu ludzi z sektora Rolniczego do sektora przemysłowego życzymy cudownych tylko dzięki produktywności 60 % wzrostu, jaki wpły w w Polsce miejsce pomiędzy, a tutaj sięgam do danych pomiędzy 1003 . a 2007 rokiem to właśnie był wzrost produktywności innych znanych z SP to fakt, że produkty byty mówiąc już bardziej precyzyjnie w języku ekonomicznym koszt od kilku lat służy też takie argumenty, że opieraliśmy swój wzrost i rozwój ENA paliwie, które się z 2 tania siła robocza i faktycznych spojrzymy na rok 90 ty to godzina pracy polskiego robotnika, a to było mniej niż jedno euro teraz jest to na poziomie 889 EUR i a i tak w porównaniu do krajów Europy zachodniej jest to dobra stawka, tyle że pojawił się w Europie już takie kraje, które konkurują z nami taką stawką zgadza się 1 rzecz to była właśnie tania siła robocza, a druga zresztą taki bardzo bardzo duża przestrzeń do zwiększenia produktywności już istniejących przedsiębiorstw po prostu dosyć łatwo mogliśmy adoptować technologie metody produkcji, a tam w ogóle same metody zarządzania z Zachodu dzięki czemu bardzo szybko rosła, a produktywność polskich firm, a dodatkowo mieliśmy dzięki tej taniej siły roboczej dużą przewagę konkurencyjną w przyciąganiu kapitału zagranicznego w związku z tym importowaliśmy technologii importować metody produkcji importować niż my kapitał i przygotowaliśmy się gospodarczej polityki wszystko co powodowało, że po prostu Polska gospodarka rosła relatywnie szybko średnie tempo wzrosnąć o 4 jedno procenta to jest o Tektura przypomnienia czy zasadzie powiedzenia państwu 8 punktu procentowego wyżej niż wynosi taka granica dla kraju, który może się znaleźć płaca średniego dochodu zysku rocznie szybciej nie było zagrożenia znalezienie się ty płacisz nią dochodu nawet wtedy jeszcze kiedy dochód w Polsce właśnie był klasyfikowany jako ten dochód średnio na świecie i tutaj od tej strony wszystko wszystko wyglądało bardzo dobrze no i teraz dochodzimy do drugiej odpowiedzi to jest zbyt samodzielna to, że Polska nie jest kłamcą średniego dochodu nie oznacza, że nie możemy mieć problemu ze wzrostem gospodarczym w kolejnych latach i nie oznacza to też, że nie powinniśmy myśleć o tym jak zmieniać model rozwoju polskiej gospodarki, bo o tym, myśleć musimy, bo te właśnie silniki okres przed chwilą powiedziałem ten tania siła robocza, której pani rektor wspomniała to są takie koła napędowe gospodarki, które powoli będą po prostu swoją siłę wytraca aż po nie uda nam się utrzymać konkurencyjność i konkurencyjności właśnie w oparciu tylko wyłącznie o tanią siłę roboczą, czyli możemy być krajem szczęśliwymi gospodarczo zamożne mając tylko montownię Tonio Toni chodzi dokładnie co on montownie to znaczy myślę, ale dla mnie dosyć chińscy politycy mówią, że nie możemy być krajem montowni chcemy być innowacyjnym też słowo klucz w bardzo się cieszę innowacyjnym można, by na bardzo wiele sposobów to znaczy, że na nim dokładnie dni, a jak słyszę hasło innowacyjność chusta polskich polityków to jemu zaś poczucie, że oni widzą innowacyjne tylko w Dolinie Krzemowej na nie wiedzą, że istnieje bardzo wiele różnych rodzajów innowacyjności innowacyjność produktowa ta, która przeciętnemu słuchaczowi kojarzy się z innowacyjnością nagranej członek nowego produktu, który z nowatorskim porównań do innych dzięki czemu, gdyż ma Florydy znalazła w ma przewagę konkurencyjną wobec innych, ale to jest tylko 1 z kilku rodzajów innowacyjności drugi rodzaj innowacyjności to tzw. innowacyjność procesowa, czyli w, a polegające na tym jak tani wytworzyć ten sam produkt po produkt może wcale nie być różne, ale można go prowadzi wytworzyć taniej szybciej lepiej, a on poza tym mamy także innowacyjny zarządczą, czyli tutaj żeni zmniejszymy np. koszty działania przedsiębiorstwa ta organizacja pracy organizacja pracy takim przykładem bączka stworzenie tzw. open Space ów czyni przestrzeni biurowych otwarty dla wszystkich pracowników, które zwiększyły wymiany informacji pomiędzy pracownikami także przyspieszały rozwój gospodarczy takie coś wprowadzenia Szkoci Hewlett Packard w stanach Zjednoczonych nie rozprzestrzeniła na świecie, a co więcej mamy jeszcze innowacyjność jest taka ciekawostka trochę innowacyjny na szkodę marketingową, czyli jak lepiej sprzedawać ten sam produkt bez żadnej innej zmiany jak lepiej sprzedawać ten sam produkt i dzięki temu powiększy swoją konkurencyjność także, jeżeli mówimy o tym, że powinniśmy być innowacyjni to pełna zgoda, gdy myślę, że żadne ekonomistę późne studia tym nie powiedzie nasienie byliśmy innowacyjni tylko cały szkopuł polega na tym jak my to innowacyjny zrozumiane, a jak rozumieją tę innowacyjność polscy politycy albo jak rozumieją wicepremier Morawiecki, który chyba wyrasta w końcu na głównego rozgrywającego politykę gospodarczą w tym rządzie bardzo ciężko mówić za polityków jak oni rozumieją w ośrodku pani redaktor doskonale zdaje z tego sprawę, że ciężko czasami określić co rozumiem politycy pod okiem określonym hasłem co więcej mam poczucie, że terminowa celność ma podobne bardzo szerokie aż zbyt pojemne znaczenie tak jak miało kiedyś termin zrównoważony rozwój to, że już na pewnym etapie prostu wszystko się określał mianem zrównoważonego rozwoju tak dzisiaj w bardzo często o innowacyjności jest bardzo wiele tanich starzy, bo mamy plan Morawieckiego, który nazywa się z planem na rzecz na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski w założeniach mamy strategię zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju na ćwierć wieku w fundusze na inwestycje rzędu około 1 000 000 zł większość ze środków unijnych plus są takie hasła jak reindustrializacja rewolucja cyfrowa czy lepiej płatna praca to brzmi bardzo interesujące w tym dałem się ten program, a w zasadzie przejrzałem szczegółową prezentację wątków program nie ma charakteru dokument ma charakter charakter prezentacji na muzycznej 10 slajdami szczegółowo na prezentację przejrzałem i ten program jest zbiorem pomysłów, które były w Polsce prezentowane na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia i to nie tylko przez polityków ekspertów zaprzyjaźnionych z obecnym rządem, ale także przez polityków ekspertów poprzedniego rządu przez niezależne ekonomistów jest naprawdę zbiór wszystkich pomysłów na zmianę w Polskiej gospodarce nie zostały już przygotowane wcześniej, ale na poziomie do pomysłu są na poziomie takim bardzo mocno strategicznym to znaczy tam nie ma często pokazanej takiej operacji na realizację poszczególnych pomysłów i piją racjonalizacji brakuje w tej chwili powoli dostrzegamy w jaki sposób wicepremier Morawiecki zamierza te pomysły wprowadzać tutaj, a przede wszystkim myślę o stworzeniu nowych agencji to jest narzędzie, ale wciąż nie mamy operacyjnej z racji samego pomysłu, czyli tego co konkretnie chcemy osiągnąć Pini i na tamte instytucje, które mają robić jakie, jakie będą używać narzędzie w jaki sposób dokładnie będą to robi to co jest chyba największy problem jak misję w Polsce stykamy, bo pamiętamy doskonale polskie inwestycje rozwojowe, które też od strony idei były mu myślę, że dobrym pomysłem i krokiem w dobrą stronę, ale później z realizacją doskonale państwo wiedzą jak polskie inwestycje rozwojowe zostały określone i tutaj istnieje bardzo podobne ryzyko, że ta nowa tworzona przez wicepremiera Morawieckiego instytucja także będzie zmierzać w tym samym kierunku czy pomimo zebrania co jem bardzo wielu instytucji wspierających rozwój gospodarczy i wspierających innowacyjne w Polsce, ale on skończy się to po prostu na tym, że ta instytucja strajk będzie z działa sprawnie el wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński zapowiedział ostatnio, że bardziej szczegółowo ten plan zostanie przygotowany jesienią tego roku chcesz też zrobił takie dość interesujące zastrzeżenie, że tak naprawdę potrzebne byłoby co najmniej 2 lata, żeby taki plan opracować jak my tutaj się sprężymy zrobimy to dużo szybciej no ale zaznaczył też, że powodzenie tegoż planu będzie zależeć od sprawności systemu instytucjonalnego państwa trwa to on wyglądał na taki Anglik Lee potem, jeżeli nam nie wyjdzie to my to wszystko zrzucimy na administrację, którą można ściąć wcześniej rozmontowali, dziękując korpusu służby cywilnej za wierną służbę w Indian stanął trochę z innym miejscu i sporządzanym program i w ogóle na to co się dzieje w Polsce innej perspektywy bardzo często tej perspektywie mówiąc jest państwem, lecz sami słuchają z MON pytania ma do rozwoju już pewnie usłyszeli, ale dla mnie bardzo ważne jest tym wszystkim, żeby powiedzieć, w którą stronę zmierzamy co znaczy, żeby określić nie tylko, że chcę być innowacyjni nie tylko, że chcemy zwiększać przemysł czy udział przemysłu w gospodarce rzecznik MON bardzo przyzwoitym poziomie to prawda chyba wyższy niż średnio ale, żebyśmy powiedzieli, gdzie ma być miejsce Polski film dojść w światowej gospodarce na dokładnie, dokąd chcemy dojść, ale nie tylko na takim poziomie strategicznym chcemy być krajem bogatym albo chce być tam, gdzie dziś jest Norwegia, bo to po prostu z punktu widzenia przedsiębiorców z punktu widzenia konsumentów także z punktu widzenia analityków jest po prostu z jedzeniem puste, bo dojdą miejsca, w którym stoi na niej można bardzo wiele sposobów, a poza tym wydaje się to po prostu niemożliwe z punktu widzenia struktury gospodarcze, bo nigdy w planie nie będzie, bo nie mamy zasobów naturalnych jesteśmy inaczej położenie geograficznie mamy także inne uwarunkowania, jeżeli chodzi o zasób siły roboczej kapitał w związku, z czym tam po prostu nie będziemy natomiast warto są odpowiedzi na pytanie, w którym miejscu chcemy być n p . w ramach łańcucha dostaw nie jest takie pojęcie ekonomiczne, które mówią o tym, w, którym miejscu ze światowej całej branży produkcyjnej umiejscowione są polskie przedsiębiorstwa czy my chcemy być przy czym chce mieć przedsiębiorstwa, które wytwarzają tzw. produkt finalny, czyli po prostu przyklejają naklejkę Made in Poland, a i to wysyłamy świat niewiele, składając innych rzeczy stoczymy chcemy np. świetnym dostarczycielem podzespołów właśnie on tzw. montownie, bo to też można robić bardzo dobrze, ale i w mojej ocenie właśnie dążenie do tego, żeby Polska była dostarczycielem części podzespołów jest celem dużo bardziej realistyczne niż postawienie sobie za cel bycie tym producentem dóbr finalnych, a przede wszystkim jest to nisza, którą Polska dosyć z niskim kosztem może po prostu na świecie wejść, bo tutaj nas Chiny nie przegonią, ale równolegle nie będziemy konkurować z bardzo doświadczonym przedsiębiorstwami ze Niemiec Francji czy Włoch tylko znajdujemy dla siebie właśnie taką niszę produkcję podzespołów, gdzie już w tej chwili jesteśmy mocni i położyć jeszcze większy nacisk na to znaleźć odpowiednie narzędzia do tego, żeby właśnie wspierać polskie przedsiębiorstwa, które kooperują z firmami zagranicznymi w całym łańcuchu dostaw to jest dla mnie cel podstawowy, a tego mi w całej dyskusji na temat rozwoju gospodarczego Polski brakuje takich operacji analiza akcji, ale nie na poziomie stworzymy taką instytucję i ona da kredyt temu i temu przedsiębiorstwu, a na koszt takiej operacji inflacji na poziomie prostu wyznaczenie sobie drogi dojścia do określonego celu, a prof. Jerzy Hausner, którym zwraca uwagę na pewną istotną, że 3 napoje nawet już nie dylemat tylko 3 dramat, jeżeli chodzi o plan Morawieckiego o tym, że nie da się jednocześnie osiągnąć tych celów, które sobie plan Morawieckiego zakłada, czyli de zmniejszenie roli kapitału długu zagranicznego finansowania rozwoju państwa oraz zwiększenie popytu inwestycji krajowych to 2 po trzecie zwiększenie popytu konsumpcyjnego wewnętrznego prof. Hausner, mówi że można je, owszem, osiągnąć 2 wybrane cele, ale zawsze te 2 wybrane cele z tych 3 będą kosztem tego trzeciego w dokładnie tak tego uczę studentów na pierwszym roku makroekonomiczne są podstawowe równanie z tzw. rachunku Narodowego i po prostu nie da się równolegle zwiększać konsumpcję utrzymać wysokiego deficytu budżetowego dość pewnie jeszcze przy okazji dni równolegle zmniejszyć zależność od kapitału zagranicznego po prostu się nie da z czegoś inwestycję trzeba finansować inwestycje mogą być finansowane albo oszczędności prywatnych na postoju oczywiście sprzeczności ze wzrostem konsumpcji albo zwiększą oszczędności albo zwiększamy konsumpcję albo są finansowane ze nadwyżki budżetowej czy oszczędza państwo nie obywatele albo są finansowane z oszczędności zagranicznych, a finansowanie oszczędności zagranicznych mamy wtedy, kiedy mamy deficyt w obrotach handlowych i te cele, które są zapisane w program Morawieckiego są po prostu ze sobą sprzeczne i to tutaj w pełni zgadzam się sam poznałem, aczkolwiek nie wszystkie cele część celów, które zapisane w tym programie z kolei po prostu osiągalne bez żadnego dodatkowego starania ze strony państ w żona dodatkowego wysiłku, bo już tak naprawdę w tej chwili osiągamy cel pierwszy treningach tempo wzrostu eksportu szybsze tempo wzrostu PKB ostatnie 20 lat jest w większość kwartałów właśnie jest znacznie szybszym wzrostem eksportu niż tempem wzrostu PKB i podobnie także tutaj Klan stawia sobie Sejm wicepremier Morawiecki stawia się za cel szybki wzrost produkcji przemysłowej także szybszego wzrostu PKB i to także było na porządku dziennym wciągu ostatniego piętnastolecia w Polsce w związku z tym ten plan, jeżeli chodzi o takim postawieniem sobie celów czy cel w tym gronie zawarte jest połączeniem celów sprzecznych ze sobą i celów, których zostały spełnione też wciąż brakuje miejsc w tym planie takiej operacji realizacji celów, które o, których mówiłem przed chwilą to może byśmy troszeczkę poczekać finansowanie panie doktorze, bo to jest bardzo ważna sprawa nie wiadomo, o co chodzi tu chodzi o pieniądze, gdyby nagle usłyszałam, że prawie połowa ze środków unijnych, a to wszystko pójdzie teraz słyszę, że dużo więcej niż połowa pochodzić ze środków unijnych drużynę my pamiętamy oczywiście to hasło pan zapewne też pamięta, bo wielokrotnie było analizowane, kiedy Jarosław Kaczyński zapowiadał, że ten 1 000 000 właściwie go na ulicy leżał w starciu go tylko pozbierać zapakować walizki właściwie pogodynki oś tira i już można byłoby te inwestycje MO ni finalizować nadal też kwestia kapitału zagranicznego poczytać na stronie polityki, że wicepremier Morawiecki ruszył za granicę pojechał do Londynu, żeby rozmawiać z inwestorami finansowymi, żeby rozmawiać z branży nieruchomości to poleciał do Cannes i przekonywał oczywiście, że w Polsce fantastycznie się dzieje i że nie trzeba żadnych oba w, by tutaj swoje pieniądze ulokować inwestorzy są zaniepokojeni inne pewnym brakiem stabilności prawnej, by tak to ujmijmy złą prasę, którą ma Polska i w tym co chyba może się wydarzyć Trump dokładnie rzecz ujmując do badania są wśród inwestorów zagranicznych prowadzone zarówno tych inwestorów tzw. bezpośrednie inwestorów kapitałowych czy rynkach finansowych do podstawowym problemem, jakim w tej chwili inwestorzy borykają, dlaczego wstrzymują się z inwestycjami rewidują swoje plany inwestycyjne jest brak przewidywalności polityki gospodarczej po prostu nie wiedzą co się dzieje w tym kraju i jakie ustawę i jakie pomysły na zmianę polityki fiskalnej na przykładną uszczelnienie systemu podatkowego czy jakieś nowe podatki sektorowe, jakie pomysły zostaną zrealizowane i ich jako nowym na takich zagrożeń na giełdzie kolejny minister, kto odpowiadał też ministrów od polityki gospodarczej się namnożyło, bo mamy wicepremiera Morawieckiego, który ma odpowiedzieć odpowiada za rozwój mieliśmy ministra mamy wiceministra finansów, chociaż usiłowano go nieustannie odwoływać ministra Szałamachę dnem wicepremier Gliński radził sobie pretensje do kreacji polityki gospodarczej rządu już pani minister Kowalczyk także bardzo się angażuje w naszą misję swych legislacyjne jak najbardziej gospodarcza, więc nie wiadomo, kto tutaj sterem żeglarzem okrętem całe szczęście w tej chwili myślę, że ten problem został zauważony przez polityków PiS -u i widzimy w ostatnich tygodniach zwiększenie roli wicepremiera Morawieckiego dużo swobody PiS -u, a w zestawie bez komentarza z UE i nie zakładanie różnego rodzaju komitetów 3 tak powiem nawet reaktywowanie kominy to komin i komitetów współpracę Międzyresortową i większą rolę tego przetargi większą rolę z po prostu wicepremiera Morawieckiego w kierowaniu całością polityki gospodarz nasz kraj to na pewno krok w dobrą stronę i krok, który da trochę uspokaja inwestorów, ale wciąż wicepremier i skupiony na planie nie dziwne jest to plan jego imienia, ale spra w, które interesują inwestorów jest dużo dużo więcej, a przede wszystkim inwestorów interesują rzeczy krótkoterminowe 3 średnioterminowa ten plan ma charakter jednak się rzeczy średniej długoterminowy, a dużo większym problemem są np. psy problem polskich kopalń czy spółki skarbu państwa będą zmuszone do pomocy polskim kopalniom czy nie zostanie wprowadzony podatek sklepowy czy nie, bo w tej chwili prace nad tym zostały z całkowicie zamrożone co się stanie z wiekiem emerytalnym w naszym kraju tego nie wiemy co się stanie z kwotą wolną od podatku nie wiem co się stanie z Grunwaldu nie wiem i to w te wszystkie znaki zapytania dotyczące polityki gospodarczej rządu wciąż są i tutaj do odpowiedzi na te pytania na razie wicepremier Morawiecki na pewno nie jest zbyt chętne wybuchła też niewielkie są odpowiedzi na te pytania ner panie doktorze czy to jest także biznes to biznes i demokrację nikt się nie przejmuje, ale czy jednak biznes interesuje się tym otoczeniem w demokratycznym prawnym to bardzo ważny wątek zrywanie poruszyła, bo mieliśmy bardzo dużą dyskusję na tego, jaka jest rola instytucji we wzroście gospodarczym to o obniżce oceny wiarygodności kredytowej Polski przestano konkurs, bo właśnie na ich argumentację, która stała za cięciem ratingu mówiła w dacie tylko polityczna mówiła właśnie o pogorszeniu otoczenia instytucjonalnego polskiej gospodarki to właśnie to pogorszenie otoczenia instytucjonalnego związane np. zmniejszenie niezależności Trybunału Konstytucyjnego ze zmianami w służbie cywilnej zmianami w mediach publicznych możliwym naruszeniem niezależności banku centralnego właśnie ich ocenie pogarsza wiarygodność kredytową Polski i w jego ocenie powinno powiedzieć inwestorom, że muszą się zastanowić 2 × czy w naszym kraju zainwestować w mleku i to jest argumentacja z punktu widzenia teorii ekonomicznej zupełnie słuszna, bo takie jak pracujemy z katedry ekonomii zwane męskich, a właśnie zajmujemy się ekonomią polityczną zajmujemy się otoczenia instytucjonalnego wpły w na gospodarkę, gdyż bardzo wyraźnie na rejestracji jest wyrazem jest i dobre instytucje odpowiednio ze sobą połączone czy, występując w odpowiedniej kombinacji sprawnie funkcjonujące mogą być bardzo dużym stymulatorem wzrostu gospodarczego ani sprawnie działające instytucje są po prostu hamulcem dla wzrostu i są także niekorzystne z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, którzy mogą się już nie sprawnie działający instytucjach obawiać po prostu zainwestowane pieniądze to łatwiej podsumował pana kolega redakcyjny redaktor Adam Grzeszak, którego pozdrawiamy, który stwierdził, że Morawiecki był tak zajęty pisaniem swego klanu, że nie zauważył co dzieje się w Polsce obiecuje stabilne prawo w sytuacji, kiedy prawo stabilne nie jest, kiedy ustawa zasadnicza jest zawieszana na kołku obiecuje sprawne wykonawstwo przez administrację, kiedy do korpusu służby cywilnej odchodzi na śmietnik historii i zapowiada, że rozwój sfinansują banki, gdy tymczasem banki są zagrożone destabilizacją, gdyby nie daj Boże weszła w życie ustawa firmowana przez pana prezydenta, a dotycząca pomocy frankowiczom jest właśnie na sumę punktów zaczepienia i znaku zapytania jest bardzo dużo natomiast ja na chwilę z domu zrobił krok wstecz jak mu drogę makro ekonomiści patrzą na coś z lotu ptaka toporną poszkodowani, bo czasy, że porównuje mówimy, że jedziemy drogą węgierską, ale mam poczucie, że w tym całe nasze nadgorliwość jesteśmy bardziej węgierscy niż sami Węgrzy, bo Węgrzy już wycofują z pewnych rozwiązań, którzy są bardzo ostrożni i wprowadzenie rozwiązań, a przede wszystkim bardzo wyraźnie komunikują, dokąd zmierzają, bo problemy nawet to inwestor zagraniczny nie jest to może część standardów jest zmieniana w polityce, że jest przejście z systemu bardziej wolnorynkowego to bardziej dla nowego etatu stycznego to nie jest inwestorów problem dla inwestorów największym problemem jest niepewność w Polsce właśnie to co żeśmy sobie zafundowali to jest bardzo duża niepewność dotycząca zmian legislacyjnych tylko Węgrzy nie zrobili Węgrzy są potem dużo bardziej odpowiedzialni dużo lepiej, komunikując nawet te rozwiązania, które są ewidentnie korzysta na inwestorów oni po prostu jasno na samym początku robimy to toi to i tego będą takie takie konsekwencje, bo tak jest nasz cel i to komunikują na zewnątrz i to jest lepsza z punktu widzenia patrząc w całości grupy inwestorów zarówno w Tekturze z inwestorem bezpośrednim jak inwestorami finansowymi niż taka niepewność, z jaką musiał się inwestorzy zmagać w przypadku Polski jeszcze na koniec króciutko, które są teraz zagrożone pułapką średniego dochodu w UE nawet całą długą listę 152 kraje, które są w tej chwili klasyfikowana jako kraju w średnim poziomie dochodu zagrożonych jest ponad 30 w tym 2 kraje europejskie Albanii Rumunii, ale głównie są to kraje po prostu, które są w tej pułapce średniego dochodu są to kraje Ameryki Łacińskiej dr Adam Czerniak polityka Insert szkoła główna handlowa bardzo dziękuję panie doktorze z dziękują również jego wieczoru państwa zapraszam na informacje Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA