REKLAMA

Jarosław Kaczyński: Teoria państwa

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-03-21 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM ostatnie godziny ostatni gość dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet warszawski dobry wieczór w ROR rozmawiać będziemy on teorię państwa wg Jarosława Kaczyńskiego on i może taki krzyk krótki wstęp uczynię, bo pomyślałem sobie, przygotowując się do naszej audycji, że być może wcale nie chodzi o pytanie, jaka ma być ta Polska Jarosława Kaczyńskiego tylko, czyja to takie pytanie już padło, a sformułował je w ten sposób Jan Olszewski w słynnym Rozwiń » orędziu telewizyjnym 4 czerwca 1002 . roku i tutaj ów fragment jest Polska była Polska przez 40 parę lat, bo to jednak była Polska własnością pewnej grupy własnością z dzierżawy może nawet raczej przez kogoś nadanej potem myśmy się zgodzili na pewien stan przejściowy na kompromis NATO, że to Polska jeszcze przez jakiś czas będzie inna nasza i nieco okiem naszej zdawało się, że ten czas się skończył, a dzisiaj widzę, że nie wszystko się skończyło, że jednak wiele jeszcze trwa i że to, czyja będzie Polska to się dopiero musi rozstrzygnąć mnie i to pytanie, które zostało zadane przez Olszewskiego ćwierć wieku temu nie to można byłoby uznać, cytując rozmaite wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego i jego akolitów, że to pytanie jest ciągle aktualny, czyja będzie Polska, bo np. słyszymy, że musimy odzyskać Polskę Lecha Kaczyńskiego albo inaczej musimy odzyskać Polskę od Michnika albo i dłuższy cytat z samego prezesa jeśli stworzymy rząd to było w kampanii wyborczej parlamentarnej co zrobimy wszystko, by kraj wrócił w polskie ręce to niestety jest bardzo zasadne pytanie, dlatego że tam, gdzie nie widzę ambitnych wizji, jaka Polska nie ma takiej co tak naprawdę chcemy zbudować natomiast jest wyraźnie powiedziano, czego nie chcemy i to faktycznie to to co pani to jak pani zadała pytanie, czyja Polska jest absolutnie adekwatnym pytań cieszy oko ktoś pokazuje na każdym kroku, że właściwie takim podstawowym grzechem pierworodnym to jest okrągły stół, a właściwie to nawet nie okrągły stół, ale porozumienia, które potem zostało do dziś zawarta potajemnie ne i to jest Reid i to i to trzeba odzyskać to jest właśnie koniec trzeciej RP też odzyskanie Polski z rąk Michnika to cud to co pani prócz, a to co będzie później to my jeszcze nie wiadomo tutaj nie ma tej koncepcji na razie jest koncepcja odzyskania niestety koncepcja też podszyta inne mocne słowo, ale podszyta zemstą potrzeb to właśnie takim odwetem rewanżyzmu, którego znaczenia, że nie da się czy może rozwiąże z nim, ale to nie jest to ten rewanż z miast od samego początku właściwie, więc stoczyć z jakiejś kampanii padły słowa, że tego nie będzie netto to kto to był tylko słowo i proszę zwrócić uwagę jak szybko zaczęto o tym, rozważy śmie mówić i to nie tylko przy odzyskiwaniu różnych posad i obsadzaniu swoimi, ale też takim językiem, z którym w, którym skierowano się to obywateli wydawałoby się, że w dzisiejszym świecie w Europie zachodniej akcja meczu czy nawet w centralnej ten obywatel powinien być absolutnie podmiotem państwo Wilk w tym czynnikiem najważniejszym, a w momencie, kiedy rodzi się po raz pierwszy spontanicznie społeczeństwo obywatelskie to warto natychmiast jest obrażony w bardzo bardzo niewybredny sposób dotowane to pytanie, czyja Polska więziono cały czas trwa, że trwa odzyskiwanie państwa przejmowanie, by ich struktury instytucjonalnej generalnie tkanki Państwowej takie można odnieść wrażenie patrząc na czystkę kadrową, która postępuje siłą huraganu na rozmaitych szczeblach w rozmaitych instytucjach, ale mamy też pewien konstrukt to właśnie pytanie, jaki polityczny politologiczne propagandowy, który był dość dobrze sformułowany jest wpisany jest czwarta RPA lata 20052000 świadomi, by za każdym razem, kiedy próbuję analizować ten konstrukt zastanawia się czy to było tylko hasło wyborcze jedno z 2, które w tej kampanii 2005 roku dominowało obok Polska solidarna versus Polska liberalna czy to był projekt ideologiczny, lecz to był inny program wyborczy czy to było narzędzie propagandy to zacznijmy od początku pole następuje odzyskiwanie państwa trochę w cudzysłowie to powiemy im w ITI przekazywanie własnej partii niestety to jest w miarę normalną oczywiście na czele nieco bardziej, że to jest standard, ale co się dzieje co się dzieje u nas co się dzieje w innych państwach tak to wygląda oczywiście pytanie jak głęboko i jak daleko się schodzić jak głęboko ten patron nasz i klientelizm, a klientelizm już jest naganne i jak jest stosowany i tutaj w niestety widzimy skrajne partyjniactwo bez żadnych jakieś takie myśli przewodniej oprócz tego, że mają być nasze nie zaś w 2 takim nocnym bardzo dobrym przykładem niestety na to jest ustawą o służbie cywilnej i rozwalanie praktycznie korpusu służby cywilnej czy bardziej obrazowe stadnina koni był dotąd nieważne zna się nie znasz się jest dla każdego z nas tak będzie to jego pasją nauczy się i TSI jedno teraz tak koncept TR inny tej czwartej RP proszę pamiętać, że nie powstało w rdzeniu PiS-u, ale tylko właśnie to odnowa, która była potrzebna czy próba budowania na nowo państwa to tak naprawdę to jest Rafał Matyja konserwatysta krakowski malarz Śląsk jest zaś sam, ale zostało to zostanę, a drugą osobą, która też o tym, mówiła głośno wtedy to był Paweł Śpiewak, który wtedy były w Platformie Obywatelskiej start to znaczy nie był członkiem, ale startował z platformą Obywatelską i był przez męża 2 lata był posłem, ale toto powstała pewna koncepcja, ale inni się wydaje, że faktycznie nic nie wiem jak długo obie partie, ale faktycznie szły z taką metodę nie była tylko propaganda, bo hasło solidarna versus liberalna zostało dobrze zdiagnozowane problemy społeczne, ale zostało hasło ukute na potrzeby kampanii i w ten sposób przedstawione na potrzeby kampanii natomiast to potrzeba odnowy i takiego właśnie budowania nowego lepszego państwa na faktycznie faktycznie nie była tylko takim pomysłem propagandowym, ale głęboko przemyślaną taką myślą hydrologiczną, która się wpisywało w konceptem konserwatystów i to i to tutaj było całkiem Targ wpisywała się także w sytuacji ich czas ellaOne jest oczywiście ta to przede wszystkim lepsza bis mówił o Rywin landzie to wszyscy mieli mniej więcej wyczuwali nastroje, które wisiały one rzeczywiście to musimy pamiętać, że test po 2001 roku to jest po aferze Rywina to jest albo po po innych aferach, które toczyły tak naprawdę po dużej MON po aferach też korupcyjnego działo się prób do cen początek lat dwutysięcznych nie był dobrym początkiem naczep był może dobrym należną działo się w polityce bardzo dużo i Idzik samo to właśnie skręcanie tych nastrojów na prawo też był umocniło przydało wolę do powstawania takich myśli takich koncepcji właśnie wśród w gronie konserwatystą konserwatywnym w gronie konserwatystów i w związku z tym to tu była taka całościowa koncepcja może się jednak podobać może się jednak nie podobać, ale diagnoza, że to w jaki sposób zostało państwo ułożone po osiemdziesiątym dziewiątym roku czy nawet po dziewięćdziesiątym pierwszym była skądinąd słuszna i tak naprawdę to co wówczas zostało rannych ta solidarna versus liberalna to tylko wtedy absolutnie nie ruszono i nie wykorzystano powróciło z ZUS w zdwojonym sposób w 2015 roku w wracając jeszcze do czwartej RP, bo chciałbym dziś dokładnie ten konstrukt nigdy mówić element bardzo często podkreślano, opowiadając o tym co będzie, gdy już czwarta RP nastanie miejsce 23 ryb, chociaż sondaże nie były zachwycające, bo nawet wśród elektoratu prawa sprawiedliwości inny niewielka była różnica między tymi, którzy chcieli czwarty wirtualny tymi, którzy uważają, że trzecia RP ma się dobrze powinna jednak być zachowana od tej mam te dane 43 % elektoratu prawa sprawiedliwości było za czwartą RP, ale aż 39 % elektoratu prawa sprawiedliwości chciał zostać przy trzeciej RP bardzo często używano słowa moralność to miała być odnowa moralna to czwarta RP w odpowiedzi na to, że lochy ciągną trzecią RP nadnerczy Wilant, który nie był tylko lapsusy językowe, ale miał jakiś sposób, by opisywać tę rzeczywistość, którą miano zostawić zostawić za plecami za zamkniętymi drzwiami puszcz ku świetlanej przyszłości to właśnie przez odnowę moralną i coś jest strasznie rewolucyjna w de mną nie wiem czy takie rewolucyjne, bo wiadomo, że to włożyła w ten sposób, że jeżeli odnowa moralna to nowe elity, czyli elity, które zostało wykształcone już testy nowej Polsce po osiemdziesiątym dziewiątym roku uczyli elity, które grupowane również trzeba szorować salę tylko proszę pamiętać również o tym, właśnie nie trzeba lustrować tylko najśmieszniejsze w tym wszystkim albo najbardziej tragiczna w tym wszystkim jest to, że całe ciasto mówiły osoby, które były przy okrągłym stole, które wiedziały, jaki my sukcesem był okrągły stół pro to mało tego to też było osoby, które potem w bok, bo lustracja to jest tylko 1 z tych fragmentów, ale cała uwłaszczenie nomenklatury cały właśnie dom podobno powstawanie innych biznesów właściwie tylko przez nomenklaturę co zwróciło teraz, że przecież 80 % biznesu w Polsce to jest, ale i rys pochodzi z SB fakt toto to jest ciągle ta sama narracja więcej niż 40 miło, gdy czytałam w Gazecie wyborczej jak będzie innym, by brzmiał napis na tej tablicy pamiątkowej, która ma zawisnąć poświęcona Lechowi Kaczyńskiemu na inne fasadzie Pałacu prezydenckiego i specjalnie, ponieważ nas bardzo rozbudowana pokazuje wszelkie aktywności i SLD pamięć Lecha Kaczyńskiego specjalnie wyjechałam i i nie byłam zaskoczona, że jest to uczestnik obrad okrągłego stołu jest z 1 strony kwestionujemy z drugiej strony wpisujemy w napisy na takich geograficzny dla Lecha Kaczyńskiego, że był uczestnikiem obrad okrągłego stołu, czyli plus w no bo to jest Team plus, bo to jest film plus tak to to był teren ten model to był ten wzorzec tego okrągłego stołu to zaraz jedziemy na zupełnie inny temat raz kolejny etap rajdu oraz tak, ale to to jest InPost i teraz tak ja rozumiem, że ta odnowa moralna tak to było przedstawiane dom nie musi brzmieć rewolucyjnie tylko potem zaczynamy czytać szczegóły to tak jak jest projektem konstytucji zapisu, który nagle zniknął przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku wiek czy jak się da się też szczegóły to ta odnowa moralna co członów znaczeniowo czy to znaczy, że odnowa moralna wpolityce to znaczy, że urzędnicy są tylko z konkursów tylko po Xavier czy kwoty krajowej szkole administracji publicznej, że kładziemy nacisk na na służbę cywilną czy odnowa moralna to nagle bierzemy z nowego człowieka, bo jeżeli wybierzemy nowego człowieka no to, skąd go mamy wziąć i niestety to co było za zarządów PiS -u przez 200020052017 jest wzrost takiej aktywności państwa kontrolującego czy oby na pewno jesteśmy tym trochę w cudzysłowie moralni np. powstanie CBA Targ czy Czyż właśnie takich służb i w bardzo daleko posunięte rozszerzanie praw tych służb na rzeczy te prowokacje, które teraz już, żeby nie było wątpliwości stały się znów wandal wraz z legalnie robić to co robiono wówczas nielegalnie taki owoc zatrutego drzewa będzie odpowiednim odpowiedź, że jeżeli ktoś państwu zaproponuję na ławce w parku walizkę ono pieniędzy to nie brać ich nigdy pod żadnym pozorem, ale to oczywiście, ale tata moralność no, toteż ona się wpisuje w idei konserwatyzmu tylko ja mam inny problem czy prawo sprawiedliwość jest partią konserwatywną i jej moim zdaniem nie, bo można powiedzieć, że jest partią prawicową można jeszcze parę innych określeń użyć, ale to nie jest partią konserwatywną oni nie chcą konserwować status quo nie chcą zmieniać, chyba że swoje status quo no, chyba że stara prawda, kto to tutaj z konserwatyzmem naprawdę ma niewiele wspólnego już takim konserwatyzmem europejskim notowały jeszcze mniej, a skąd ta wizja na nich wiejska w koncepcji Jarosława Kaczyńskiego ten dualizm dostarcza dobrego złym czarnego z białym trudne pytanie, bo nie jestem psychologiem ani przyjacielem pana Jarosława Kaczyńskiego, więc nie wiem, ale nawet nikogo nie obrażając to jest człowiek starej daty i tak starej daty tak konserwatywni starej daty i myślę, że cała ta jego droga najpierw Iną Łukowa Mann to np. klub Jagielloński to przypominał, że był wychowankiem prof. Ericha, a ja z kolei od swojego profesora znam opowieści o prof. Ehrlich i to też było takie właśnie starcie chyba niestety więcej zła niż dobro długi Nana na Uniwersytecie, ale to to właśnie chyba stąd się bierze właśnie z takiego zakorzenienia jeszcze z wykształcenia z tego właśnie pomieszania tych pewnych porządku, bo z 1 strony był to mistrzostwo obie strony warto poczytać, jakie miał korzenie i co mówią również w państwie EOG, pisząc wiele lat temu co czwarty RPA znalazłam też teraz albo odświeżył mam te cytaty, które wówczas wykorzystywała GI, by czwarta była też ujmowane w kategoriach mitu, a trochę w odpowiedzi na deficyt takich wizji przyszłości tych tych wizji nie ma zresztą o tym, mówiono także teraz 2015 roku, że nikt nie mówi jak ma być, że nie ma nie ma tego auta wyglądać, więc cokolwiek, jeżeli ktokolwiek mówić cokolwiek na temat tego jak to ma być w przyszłości no to już trafia na podatny grunt i to miało być tak z tą czwartą RP, że to społeczeństwo czeka na ten nowy początek podczas fachowo usług rynku Lady korupcji wszelkiego zła, że ma być powrót do czasów chwały logistyki świetlanej przeszłości, kiedy to było bardzo dobrze i teraz, a do tego wrócić Ninę i właśnie ta świetlana przyszłość się rysować na horyzoncie, czyli nowy początek czasu powrót do czasów chwały i świetlana przyszłość, ale to wszystko jest spójne prawda, dlatego że skoro w będziemy mieli nowego człowieka opartego przede wszystkim na patriotyzmie zachowanego w takim duchu patriotycznym dobrze rozumianym duchu patriotycznym inne to to pozwoli nam otworzyć się właśnie na nowo i tę świetlaną przyszłość budować to co jest spójne to w Lotos w koncepcjach konserwatywnej jest spójna tutaj Bioton tylko w jaki sposób wpłynie na nie negowała tylko proszę zwrócić uwagę jak np. zmienił się na przestrzeni lat stosunek do kościoła stosunek do religii i jak zmienia się np. podejście czy powinna być religia na maturze czy nie jak się zmienia stosunek do patriotyzmu co to jest patriotyzm jak wygląda to wychowanie patriotyczne no i Mann i rozumiem, że konserwatyzm jak sama nazwa wskazuje zakonserwowany w pewnych takich podejściach, ale to są podejścia dwudziestowiecznych tutaj nie ma żadnej takiej takiej lekkości takiej pewnej światłości takiego pójścia do przodu to być może też wiąże się z tym, że z Unii Europejskiej pewne i kulturowe i wychowawczej i samo zachowanie to wszystkie te kwestie uległy takiemu pewnemu ujednoliceniu morzem bez przesady ujednolicaniu no ale bardziej staliśmy się zachodni niższe niż wschodni, a to, a tusze w nowym Sączu kościół ta, która mówi to jest doświadczenie to będzie upadek to jest upadek, by tradycji i Tuluzie i cywilizacji, więc tato to się bardzo ładnie wszystko razem łączy przecież 1 z takich mniej pierwszych inna chyba takich większych planów, które w ogóle weszła w życie w 2005 roku netto to był ten patriotyzm jutra patriotyzm jutra, który był zawsze w jakimś stopniu n p . w przedszkolach, bo od przedszkola to się zaczyna, ale to zostało bardzo wzmocnione, więc to potem procentuje ich szkole i gimnazjum w szkole średniej i trochę mniej na studiach, ale nas na tych początkowych latach to też widać to zupełnie im to jest inaczej ukształtowane pokolenie teraz kilka i zmów pomoże to nam pozwoli uzyskamy od uczestników usystematyzować tę koncepcję czujek dziś pani decyzję o nic mu Karola Schmidta w powietrzu no niestety tak niestety tak oczywiście to można o tym, też na pewno dobrze mówić, ale tutaj widać, zwłaszcza w tych ostatnich różnych ostatnich decyzjach Jarosława Kaczyńskiego zresztą się tego nawet nie odcina tylko wręcz tak to nazywa czujnie abstrakcyjna norma generalna trafna tylko Wola polityczna decyzja tego, który ma władzę dokładnie taka jeszcze to zostało im powiedziałabym tak podrzucone przez Kornela Morawieckiego, że Wola narodu ponad ponad prawem nacjonalizm Hellenowie właśnie czy jest ona z nacjonalizmem czy spróbuje prawo sprawiedliwość tu grać i jakiś element tego zawłaszczać, jakbyśmy tak powiedzieli na pierś odpowiedział na pierwszą w pierwszym odruchu to taki nacjonalizmów nie ma, ale jeżeli spojrzymy n p . na pozycje na n p . o proszę bardzo ustawa o teraz ustawa o ziemi to są tam hossą różnego rodzaju właśnie takie nacjonalizmy prawda, jeżeli się radami brzmi obco, jeżeli się mocno słuchamy z tak jakbym stosunki do mniejszości narodowych u nas Challenge na kontakty też się przede wszystkim z Niemcami oto, kto to oczywiście jest dla nas najmniej Piszczek i ma najtrudniejsze naprawa i sprawiedliwości kierunek to tutaj ten nacjonalizm wychodzą, ale ja bym powiedziała podczas trzeciej strony, kiedy było spalenie kukły Żyda we Wrocławiu na rynku to był listopad listopad chyba prawda i więc dziś to się przejawia czy n p . w marszach narodowców to się też, że przejawia to może nie jest bardzo nasilone, ale my ze swoją historię powinniśmy być na to bardzo wyczuleni i to nie, a to niestety wraca jeszcze szansę być, gdyby myślą właśnie kategorii nacjonalizm, że to jest też taka manipulacja głosów krytycznych, że nie będzie miejsca absolutnie dla tych, którzy Polskę albo polskość krytykują czy nawet WTO jakiejkolwiek refleksji, a mama pani rację ludzie w ogóle nie poruszyliśmy tutaj wątku uchodźców prostocie Nigela boimy się obcych jesteśmy zamknięci Need to co wtedy padło z trybuny sejmowej nam było zatrważające wprowadza użytych w wodach chińskich rozróżniają Sontag dobrze czy czegoś, o czym to co się dzieje w krajach zachodnich w Szwecji, ale też ma pani racje merem itd to niestety wielu komentatorów porównuje ten język i to właśnie Polska dla dobrych Polaków nazwijmy to tak albo lepszego sortu w Rio po pierwsze, gdy po pierwszej kategorii chyba nie padło tam tylu panna młoda prezydenta, ale udany jesteśmy Polakami pierwszej kategorii ja to trochę inaczej odebrano, słuchając całego tego wystąpienia lokaj w kategoriach sortu wszystko jedno na to wielu komentatorów mówi, że to pachnie tym językiem Gomułki z sześćdziesiątego ósmego roku, a czy tam był nacjonalizm zdecydowanie tak prosta nie to niech noszących jako narzędzie polityczne to nie był wróg zewnętrzny tylko tylko wewnętrzna, ale ten język był wykorzystywany wygenerowany wróg zresztą z nimi, a tutaj jest inaczej nie to co na to, że reklama w internecie nadal nie kampania to jedno i to oto to było jedno i tutaj też takie różne Strachy zresztą nie tylko Polski, ale europejskie były, ale moim zdaniem dużo bardziej niebezpieczna jest wykorzystywanie tego języka przeciwko układowi przecież do tego się zaczęło prawda, kto Ojcze ktoś idzie w zgodzie to jest to słynne przemówienie zaraz dziesiątego czy trzynastego 13 grudnia my zmieniamy złodzieje prawda z z panem Brudzińskim skandowane i t d . tak dalej ale kto to wtedy było tak naprawdę po raz pierwszy nazwana potem to już była tylko w intensyfikacja tego romantyzm mesjanizm no nie wiem czy dziś jest romantyzm w motorze jesteśmy wielkim na ronda metod Aung San, ale oczywiście jest romantyzm do prób notuje już pani mówi Besta po Dziadach narodowe no Hej, Więcek siedziałam i słucham, że we Wrocławiu rezerwowych menedżer jest 14415 minut jak słuchałam wielkiej improwizacji to pomyślałam sobie no tak Gustaw Konrad daje mi rząd dusz tak, by ten naród, ale to mesjanizm tak, ale romantyzm też ma mesjanizm pełna zgoda, ale nikt mi brakuje mi tego romantyzmu hitem chętni, żeby nie być romantyczną ich do tego już w ogóle nie ma mesjanizmu zgoda mesjanizm to jest idealny i tutaj ma pani absolutnie rację, aczkolwiek nie może być niższa, ale akurat do Dziadów odwoływać były raczej myślał o takim koncepcie, że my tutaj Polska Chrystusem narodów, a więc za prześladowania i roszczący sobie prawo do jakiegoś przewodnictwa chociażby duchowego całej reszcie starego kontynentu no to w pełni się z panią zgadzam trudno tutaj z tym polemizować, bo to jest też expressis verbis wyrażone to kolejna kategoria suwerenność to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa Jarosław Kaczyński jest suwerenność uczynił sobie taki sztandar nieustannie nas straszy, że ktoś albo czyha na naszą suwerenność albo właśnie nam odbiera zresztą o tym, też już w poniedziałkowym wieczorze Radia TOK FM rozmawialiśmy to taki cytat kłamstwo smoleńskie atak na krzyż atak na kościół wreszcie się atak na polską suwerenność, która dzisiaj po ostatnich decyzjach podjętych w Brukseli jest naprawdę zagrożona naprawdę zagrożona zagrożona zupełnie wprost do mnie wiele lat temu Jarosław Kaczyński chyba wtedy chodziło jak w kwestii finansowe związane z kryzysem finansowym z lat naprawdę zagrożona zagrożona zupełnie wprost, a suwerenność zagrożona dziś jakimiś decyzjami jakieś komisji weneckiej, która przeszła nam się nie będzie tutaj wtrącała, a to co powiedziałam Beata Kempa o wizycie senatorów, że kiedyś to właśnie się prosiło dzisiaj to jest taka ingerencja rozmowy miałam także z posłem Piotrowiczem, który powiedział, że i, owszem, poproszono, gdyż carycę Katarzynę drugą o promocję na przysłała wojskową 100  000, ale to tak na marginesie i kompletnie nie rozumiem tej tajemne wypowiedzieć się to my poprosiliśmy tych Amerykanom, żeby tu przyjechali Janina przerzucą te 100  000 czy to znowu z opozycją niosła z zagranicy, ale dla nas przyjechał no tak, ale to ta wypowiedź była konkretnie do wizyty komisji senackich czy przedstawicieli komisji senackiej u prezydenta miasta o to miano rzekomo dyskutować, czyli wyłącznie o tym jak sam szczyt NATO przygotować się do mnie, więc rozumiem, że to byli goście prezydenta Janina Słonina Nathana, ale mnie wracając na na poważnie suwerenności jest cały czas podkreślano, że rząd właśnie jest zagrożona nie tylko przez akty terroru czy terroryzm przez akty terroryzmu ze strony rosyjskiej, ale przede wszystkim Unia Europejska nam tę suwerenność bardzo ogranicza jej zabierać i powiem szczerze, że to są słowa, które mnie bardzo niepokoją, zwłaszcza jeśli spojrzymy na powstanie komisji ds. oceny skutków naszego członkostwa w unii Europejskiej euro realistyczny zespół parlamentarny tak stworzony z klubu Kukiz 15 i prowadzi część tej narodowej euro kukizowców i chyba tylko pani Pawłowicz jest wywołują uśmiech BOR i to i to jest naprawdę niebezpieczne, bo to właśnie na tej i to powtarzana za to powtarzane cały czas słowa o zagrożonej suwerenności czy loty podmiotowość o tej wielkości od MSP niż my to jak to jest niebezpieczne, bo z tymi wcześniejszymi można sobie jakoś poradzić brata to bardziej są wewnętrzne spory czy wewnętrzna płaszczyzna natomiast kto to jest absolutnie na zewnątrz i to jest właśnie toczyć będziemy stabilnym partnerem czy nie będziemy stabilnym partnerem przewidywalnym czy nieprzewidywalnym i w tej suwerenności krajem, który nas ma bronić chronić w ogóle z tarczą z psem przed nami stoi z tarczą są Węgry Węgry to dla mnie jest to przerażające, ponieważ też uznajmy proporcje Richard Holbrooke forach fani maleństwo wielkości narodu i nagle Węgry, które urastają do jakiegoś mitycznego z nami Węgry to zaraz będą się kojarzyły z Austro-Węgrami, więc kto kogo proszę, jaką pomoc w 10 milionowy naród niewątpliwie pozdrawiamy serdecznie, ale już inni Amerykanie tylko właśnie Węgra Węgrzy Czesi Brytyjczycy tylko ono oczywiście to też się troszeczkę tak mówimy z przymrużeniem oka nie robimy do tej analizy stosunków międzynarodowych ale gdy nagle to odwrócenie się od Ameryki, która była cały czas głównym takim przyjacielem głównym podmiotem czy to co za złe dla sprawa dla także dla sprawy jest w 8 lat prawo sprawiedliwość Unia nie była taką wartością jak Stanford teraz podkreślająca czas jak stany i stany to był faktycznie mu to mityczne przyjaciel i popsucia stosunków ze Stanami na przestrzeni kilku miesięcy tak wybitnie co to to naprawdę jest osiągnięcie zapowiada naszą rozmowę pani doktor to mówią, że może trzeba preferować Popara powiedzieć to będzie test zamknięty jego wrogowie czy pół to jest taka sposobność nasza chata z kraja nasze podwórko na tym podwórku się zamknie nie będziemy całkowicie suwerenni czy też steki dążenie do aut kartki to jest jakiś kompleks wobec Zachodu jeśli stanowią też nad też mocne strony w stronę Węgier, bo to raz, że podoba się, by Jarosławowi Kaczyńskiemu to co Viktor Orbán przeprowadzał od decyzji ani z teściem niewątpliwie odgrywa rolę Orbán ma większość konstytucyjną, więc zupełnie inna większość Jarosław Kaczyński usiłuje przeprowadzić zmiany ustroju niemający większości konstytucyjnej, ale z drugiej strony ME mam takie wrażenie, że może decyduje kwestia te właśnie kompleksów, czyli psychologiczna, bo w 2 dni po ich tkanki uda zresztą małe Węgry czy takie duże jesteśmy państwo przecież największe państwo Europy środkowo-wschodniej to może wtedy ci i ci nasi politycy jadąc do Budapesztu czują się bardziej godni, niż kiedy jadą n p . do Berlina, który rozdaje karty, a już nie daj Boże do Waszyngtonu tam przecież jest taka wielka, że Chochoł Noma pewnie rację poza tym to nie tylko wielkość, ale i potęga finansowa militarna gospodarcza i t d . tak dalej ne i to ma się co równa i ciasno, a tutaj można stanowi ona tutaj trzeba to będzie grupa Wyszehradzka, o czym jest trochę we licie trochę szerzej to tu jesteśmy również rów tak tylko, że naprawdę byliśmy w unii traktowani jako partner jako największe właśnie przedstawiciele regionu właśnie nie byliśmy na kolanach, iż jest tylko rano wstać no to jest 1 niestety brzydkie słowo narracja lub bardzo popularne, ale ja tutaj chce też tak drugi problem, którym trochę prawo sprawiedliwość będę broniła, dlatego że zmienił się też świat zewnętrzny to co się dzieje terroryzm to jest teraz, ale ale, ale terroryzm z 1 strony z drugiej strony problemy z uchodźcami narastający populizm bardzo niebezpiecznie w właściwie w całej Europie albo nawet trzeba spojrzeć w stronę Stanów finalny trzymającego kandydata na prezydenta trampa to powoduje, że państwo faktycznie bardziej się w sobie tak zamykają i chyba nikt jeszcze nie było tak potężnego kryzysu w unii Europejskiej z jakim mamy do czynienia teraz na i toteż powoduje właśnie takie ograniczanie się państw to już nie jest to przyjemna znana otwarta Europa tylko, a może ograniczymy siankiem może tu Wisłę atutem może jakiś zamknąć granice generalnie zamkniemy granice tak, jeżeli to nastąpi nastąpi jej buty z dużym prawdopodobieństwem możemy patrzeć na dalsze kroki do tego kłopoty Grecji do tego kłopoty Wielkiej Brytanii i jest naprawdę potężny kryzys i nazwijmy to mega trendem, jeżeli istnieje taki mega trend NATO faktycznie polityce w poszczególnych krajach wygrywają wybory też mam na populizmie i to, o czym pani wcześniej mówiła te słowa Jarosława Kaczyńskiego z mównicy sejmowej na temat uchodźców dodało mu punktów, bo ludzie się boją, a ludzie się boją nieznanego w związku z tym, kto to wszystko zdarzyło, że już wzmocnią ludzką oczywiście i w związku z tym to wszystko się niestety łączy niestety się zamyka, więc jej jak mamy takie niebezpieczeństwo i nagle obywatele słyszą suwerenność po meczu to się do zbrojnej w gąszczu, tak więc to to też jest potrzebny to też jest zapotrzebowanie na takie słowa niestety mecz bo oczywiście możemy wejść na kolejny temat, że w ogóle mamy kryzys demokracji liberalnej i państwo otwartego i coś się właśnie tak jak mówię to są ważne też konsekwencji zastanawia się, dlaczego jest tak, że nie chce rozmawiać z naszymi partnerami po partnersku tylko słuchać, gdy mama kompleks kolejne egoizmu sarmatyzmu nie pomogły kompleks przede wszystkim to są to są kompleksy tak przecież to co nasi politycy wygadują na temat tej kłótni Szczęsny nieszczęsny komisji Europejskiej, a to co mówi minister Macierewicz o wyższości demokracji 13 wiecznej szlacheckiej nad powstającą 18 wieczną na to z czego to wynika przecież nie wynika z nich jest tylko z kompleksów my ciągle mamy kompleksem, ale proszę zwrócić uwagę kolejny paradoks wiele się pogodzić się decyzje niż z liberum veto no nie da się no no no nie da się, ale ja nie wiem czy liberum veto wynikało z kompleksów i dla mnie liberum veto to był to ono okres jednak takiej równościowe Tang oczywiście to przeszło, że oddadzą też jest to doprowadziło do szaleństwo i zdołali to to następna kwestia praw tej za daleko to poszło, ale wtedy chyba takich kompleksów nie było to na pewno wtedy takich kompleksów nie było natomiast dzisiaj GM w niektórzy inni przeciwnicy Jarosława Kaczyńskiego wskazują również na torze, jeżeli się nie wyjeżdża nie znają języków nie spotyka się z tym światem zewnętrznym to ten świat zewnętrzny nas przeraża proszę sobie wyobrazić, że teraz pani mówi któremukolwiek młodemu człowiekowi należy nie ma Sokrates Erasmus ów mniema, że są w wizjerze nie mogą wyjechać na stypendia, a nie tylko nie zrozumieją opowiedzą o coś chodzi co do nas mówisz ta jest w pozostałych to oni dla nich to jest już normalne dla nich to jest oczywiste dla Jeana zdobyć i zarządzania wagą i żadne żal żadne granice natomiast celem, a tutaj toto z toyotą są właśnie takie no niestety kompleksy, że powtórzę to jedziemy dalej katolicyzm w relacji kościół państwo będziemy tutaj szerzej w poniedziałkowym wieczorze Radia TOK FM w kwietniu omawiać, ale nie sposób, omawiając koncepcje, by prawa sprawiedliwości o kościelnej roli kościoła to wszystko oczywiście, jeżeli jest konserwatyzm musi być Bóg honor ojczyzna to od jedno bez drugiego nie będzie funkcjonowało z 1 strony każdy instrument wykorzystywany w bardzo mowa Kaczyńskiego oscyluje lat absolutnie się z panią niestety zgadzam chyba tak największy przeja w tego z tobą po słowach księdza Rydzyka ojca Rydzyka na temat ze świętej pamięci Marii Kaczyńskiej Ruta nazwał czarownicą i tam było ostudzenie kontaktów, a potem bardzo ładnie i wykorzystano to kontakty i niestety kościół u nas jest instrumentalnie wykorzystywane, ale nie kościół taki biedny, bo też instrumentalnie polityka wykorzystuje, więc tutaj to są one wrażenie zrobiła potężny tak potężni gracze, którzy nawzajem wiedzą co mogą, czego nie mogą jak mogą wykorzystać, a opowiem taką kwotę 10 historyka, ale rozmawiam ze studentami na temat okrągłego stołu, a propos właśnie Lecha Wałęsy i t d . co myślą o nich zdziwienie, że kościół obu stron w okrągłym stole to to zostało kompletnie wyparte tra w to dla nich Magdalenka to ci, którzy są zwolennikami inaczej na 2 orzekających w filmach, ale ci, którzy są przeciwnikami Magdalenki przeciwnikami Lecha Wałęsy to w ogóle nie żadnego kościoła nie było Kościuszki nie mógł w to mieszać notatki z funduszu, ale nic to, ale to jest właśnie czy toto to jest przerażające dialekt rozmów przypra w dali zresztą naprawdę ciekawe rzeczy tamy są pisane, ale to zostało kompletnie wyparty tego to go nie ma tak także kościół w stawie się na stanowisku bycia partyjnymi absolutnie apolitycznym, a tak nie jest to teraz informacja jest dziś w pozornym przepraszam przepraszam dużo łatwiej robi się kampanii mając 20  000 oraz ich babcią dawno nie 120   080 % będzie za jakąś opcją takiej w sposób mniej lub bardziej wysublimowany przemycił właściwą myśl, gdy Polska wytwórnia papierów wartościowych w ogóle zaprasza swoich pracowników to wyczytałam w wyborczej PL na nabożeństwo w intencji nowego zarządu i ta informacja przyszła po 6 nie uśmiechać pod nosem i ta informacja przyszła na firmowe skrzynki pracowników polskiej wytwórni papierów wartościowych niektórzy trochę to zinterpretować jako przymuszanie do praktyk religijnych, ale okazuje się, że pracownicy otrzymali też wolnych płatnych wielki czwartek, aby jak poinformowano ich w kolejnym piśmie mogli ten wyjątkowy czas przeżyć w sposób szczególny rzeczywiste każdy z nas cieszył się, gdyby dostał wielki w czwartek to był wielki piątek był wielką środę wolno, bo wtedy można byłoby poświęcić ten czas na przygotowanie świąt do tego czasu zawsze jest mało, ale inne eksperci zwracają uwagę, że to jest decyzja trochę oderwane od rzeczywistości rynkowej, że tutaj kwestia nabożeństwa czy by świętowania zaczyna dominować nad ekonomią byłby chyba polskiej wytwórni papierów wartościowych nie stać na to, żeby sobie fundować dzień wolnym, bo sporo tych wolnych dni mamy inaczej to jest absolutnie bez komentarza jak się ma świeckie państwo ich rozdziału państwa od kościoła to nabożeństwa, więc rozważyć inny, a propos dotąd oczywiście proszę bardzo może odbyć się takie nabożeństwo, jeżeli ktoś ma taką potrzebę tak, ale nie w godzinach pracy nieletnią płatnym wolnym płatny urlop TOK, ale to ZUS to co to szczerą Stone trudno skomentować po wiadomość wczoraj, że będą wysyłane Hetman to gotowanie przekręciła, że MON będzie wysyłał inspekcje do sprawdzania izb pamięci ta k tak, bo teraz historia i wiara przede wszystkim ma być tym co uzdrowi polską armię to też, a propos kościoła to przecież zostało też jasno powiedziane o wierze, która jest potrzebna i będą specjalne inspekcje jak jak to wygląda jak te zasoby się mają do Skry jesteśmy przy armii Dodge też 8 lotów steki steki militaryzm mają powstać do wojska obrony terytorialnej tak bym już w tym roku 3 brygady ma około 10  000 może trochę więcej ludzi docelowo nawet 40  000 cywilów, którzy zostaną wyszkoleni przez zawodowców dostaną zawodową broń do ręki oczywiście pojawiają się takie domniemania, że może chodzi o to, żeby w, jaki sposób skanalizować, ale i zdyskontować środowiska obu kibicowski czułości dziki, bo polskie tak Moniki Witkowskiej i polskie i nacjonalistyczne te kojarzone z marszu niepodległości tamci panowie w kominiarkach i w ogóle inne, ale też nie wszyscy powiedzmy tak uczciwie tak to prawda, ale i w dokumencie, który wyciekł do mediów, które przez MON zostały przygotowane można przeczytać, że chodzi o to by wzmocnić patriotyczne chrześcijańskie fundamenty systemu obronnego tak, aby patriotyzm oraz wiara polskich żołnierzy był najlepszym gwarantem naszego bezpieczeństwa no ale ta wiara to nie tylko do tych, do których jednostek wykona się mają nazywać obrona Korony trafił na tory terytorialnie Watts to to nie tylko tango Google właśnie wiara ma być tą podstawą taką od nowo od nowo w duchu tak ma ma być natomiast powiem szczerze ja mam problem z tymi jednostkami, dlatego że ja się boją takich rzeczy tak wiem, że opinie są bardzo podzielone, że to jest bardzo dobry pomysł i bardzo zły pomysł wiem, że n p . ze Szwajcarii to też jest właśnie znana nam armia jest zorganizowana terytorialnie wcielił w Cannes w Kantonie w gminie właściwie bronić swojej gminy kantonu Genewy podstawie będą bojówki no, więc nowe właśnie to oznaczać nas się rodzi takie pytanie i czemu to ma służyć tematem zawiadywać IHF faktycznie takie pospolite ruszenie jest potrzebne, ale w Lesznie z CANARD, więc na zakręcie, jeżeli trzeba wszak chciałabym o integralnym zło tkwiące w naturze ludzkiej porozmawiać człowiek jest natury zły mówił o kandydatach można odnieść takie wrażenie, że ta koncepcja państwa teścia zakładał ten człowiek ma być pilnowany kontrolowany niż dozwolona od września to mówiłyśmy prawda przy odnowie też moralności o tym, mówiłeś, że to właśnie stan stworzenia lepszego nowego człowieka tak naprawdę bardziej kontrolowanego, ale to się też to wszystkich, których pani wymieniła to są dwudziesto wiecznie początek dwudziestego wieku od co najwyżej to są koncepcje państwa to są one rat itd tego świata już niema ich tutaj nie ma żadnych, ale to już było właśnie wróciło nie to nie wróciło torze są takie koncepcje albo przepraszam urojenia często to nie znaczy, że to się co to się rozbudować się do odnowić, bo ktoś nie jest inny człowiek jest inny czas jest inna rzeczywistość i też od tego zaczęłyśmy mówić, że wiemy od czego Jarosław Kaczyński chce odejść, ale naprawdę wiemy wiemy, że to czemu do pociągu chce dojść zauważa pani zmiany pewnego mechanizmu, bo do pewnego momentu miał wrażenie, że realizujemy model zachodnioeuropejski amerykańskie czy i że władza ma uwodzić, a teraz odnoszę wrażenie, że władza nie ma uwodzić władza ma budzić strach obywateli władza ma uwodzić kampanii wyborczej albo przyszła władza i faktycznie zrobili to perfekcyjnie z zachowaniem tych, którzy przeboju, który trzeba było schować sprzęt pudrowanie z tym wszystkim i władzy sama nazwa wskazuje ma w sobie element strachu uczy, że element właśnie podporządkowania wiem czy nas diagnozuje zaznacza z drugiej strony lęk tak czy te 2 składowe każdego do tego Saarinen pytanie, czego jest więcej natomiast te pierwsze różnych ustaw i projekty, które są bite 3 więcej musi być się jednak strachu niższy przywództwa, jeżeli spojrzymy NATO w jakiej rozsypce mamy społeczeństwo obywatelskie i jak się nim nie daje zaczął chować z nutą społeczeństwu obywatelskiemu Skra znowu wracam do do kodu dna, a propos kodu to co powiedział właśnie szansa na to Matko do świtu wciąż mogą chodzić do komunii czy nie mogą o nich wcześniej mówiono też w komorach w więzieniu może, choć jest to człowiek nowej soli z ustawą in vitro też, tak więc że w związku z tym, że w związku z tym w tutaj znowu widzimy, że leży przede wszystkim to ma być na strachu przecież to ustawa inwigilacyjna nie jest tylko ustawa o, która ma walczyć z terroryzmem czy innymi niebezpieczeństwami tylko to jest właśnie takie podporządkowanie obywatelom, ale od znowu wrócą do swego ulubionego porównania to jest początek dwudziestego wieku tak się rodziła autora terroryzm tak się robiło autorytaryzm cieczy z pójdziemy właśnie na nasz mit działacza Danone pokera no to tam można tych elementów doszukać w teście na koniec celnym jeszcze senatorem, który przeminął, ale bardziej optymistyczna z Jarosławem Kaczyńskim no może tak, by po chodzi o to, żeby wystartować z kopyta, czyli słynne przyspieszenie i Jarosław Kaczyński przyspieszenia domaga się i w maju roku dziewięćdziesiątego w deklaracji założycielskiej porozumienia centrum przyspieszenia domagał się w 2006 na pierwszym posiedzeniu rady ministrów i inne i teraz też ta Polska ma ruszyć do przodu my 9 dziesiątego roku toczą się zgodziło żołnierze powinno być przyspieszenie, bo bardziej tam chodziło właśnie o tworzenie się tych różnych organizmów politycznych tak dalej to buty przecież spór m. in . ze środowiskami cześć tłoka to ma być jednoczyć rozdzielić HOKEJ to wtedy to przyspieszenie mogło być nie chodziło absolutnie nieekonomiczne przyspieszania Motor zmagała się Solidarność właściwie przecież grałaś w czoło politycznej weekendem szczerze żal było udali się lobbysta tutaj coś trzeba było fabrycznie zaproponować, ale przyspieszenie bardzo dobrym hasłem, jeżeli budujemy nowego człowieka nowe państwo nową rzeczywistością musimy mieć ten impet tak to musi być to przyspieszenie i to co to znaczy przyspieszenie to znaczy więcej ustaw proszę zwrócić uwagę Beata Szydło powiedziała wprost kompani to są projekty ustaw oni naprawdę mieli 8 lat na przygotowanie porządnych projektów ustaw, a trwał ten test to słowo to co jest w wielkiej Brytanii histerię opozycji największą partią opozycyjną gabinet cieni nasz gabinet jest jednoznaczny w każdej chwili przejąć władzę to po pierwsze po drugie masz alternatywne rozwiązania dawno tutaj wprowadzili błyskawicą nam np. plany zwolnienie z obowiązku sześciolatków Office ten wielki bałagan ani nie ma programów ani nie ma jak to będzie przygotowanej jak to będzie policzony i t d. i jest też wielki koszty finansowe, które ślubu a gdy lokale o kosztach w ogóle, ale wiem usłyszałam we franku Roberta Biedronia, który mówił, że tylko w jego mieście będzie to kosztować odrzucenie tej reformy 7  000 000 zł tylko w 1 mieście, ale on to również mówił ile będzie straconych stanowisk prawem działań dla nauczyciela, a dla ich i t d . i t d . o tym, się w ogóle nie mówi tak samo jak są koszty wprowadzenia 500 plus tanie mówi Ilona będą kosztowały, bo nie jest po liczą na ile jest dziecinnie, która w, które to zostaną, ale ile będzie również to kosztowało taka obsługa, więc dla nich, więc tylko przyspieszanie nie rozumiem tego przyspieszenia państwo musi się rozwijać ewolucyjnie, a nie rewolucyjnie no, chyba że w obozie jednak rewolucja nam się może właśnie może tę rewolucję mamy też jest ostatnie pytanie, bo Jerzy Baczyński w ubiegłotygodniowej polityce pisał o zamachu w UE marcowym nie mówiła o zamachu marcowym tam jeszcze parę innych mocnych PSL postawiło redaktor Mann natomiast teraz, jeżeli ta miała użyć słowa rewolucja na pewno to co się dzieje to nie jest ewolucja toto to na pewno rewolucja jest słowem są mocnym, ale z zamach Lepper bis za zamach stanu chyba jednak trochę tam, dlatego że nigdy do tej pory oprócz dwudziestolecia nie było sytuacji, gdy tak jawnego łamania konstytucji nieprzestrzegania to co powiedział Jarosław Kaczyński to chyba było w Rzeczpospolitej żart, gdyby Beata Szydło premier Beata Szydło obligowało mnie nie niechętnie naraziła to jest łagodnie powiedziane Trybunał stanu sługa nie problem Belg podlegałaby pod sąd, ale widzi pani podobna zmiana zaszła w stosunku Jarosława Kaczyńskiego Donalda Tuska, bo najpierw Jarosław Kaczyński też mówił o Trybunale stanu dla Donalda, a teraz już są, a teraz jest już sąd, bo tak tak odpowiedzialność karna, a on po prostu może człowieka wsadzić do więzienia Trybunał Konstytucyjny ma zagrały reprezentant stanu USA mały repertuar kar to dobrze i ja rozumiem antagonizmy z Donaldem do Donalda Tuska, ale odstraszyć premier rządu sądem tylko czasami przychodzą go, że za przestrzeganie prawa no to jest to to to jest niebezpieczna w ogóle ten artykuł naprawdę jest ważnym artykułem aktor to to jest zajęli ich tutaj też mamy pokazane, jakie są, jakie są wizja na Jarosława Kaczyńskiego, ale złe myśli o pytanie to rewolucja tak, więc jeżeli zwierzę miałoby Szmal tutaj zbyt lekko nazwać tak prawda, bo tutaj nie możemy tego porównać do takich prawdziwych rewolucji przemian z którąś min zlotych oszust, który znamy z historii, ale no to takich bardzo przełomowych momentów pytanie jest takie ile z rzeczy, która w tej chwili się dzieją my będzie można odwrócić czy rzeczy zmienić, bo nie wszystko oczywiście, że tak zmiany mentalności itp nikt o tym w ogóle nie mówię, ale naprawdę nie wierzę w partii, która przejmuje władzę po PiS-ie i nagle zrezygnuje z takiego upartyjnienia ani z takiego rozgrywającej nagość rozgrywającego się partyjniactwo GL jedno partia to pokaże czy da przyzwolenie niestety niestety następni to wykorzystują nie wiem jak szybko będziemy w stanie np. odbudować korpus służby cywilnej co naprawdę musisz być dumni to nie tylko Piskorz zapisu to, żeby była jasność to, ale jak za SLD powstała w NATO zgodę rodziców oto postęp wójta to co robiło plan to co robią platformą Obywatelską było naganne, ale tutaj mamy razy 2 do potęgi to wszystko i jak susza marszałka Senatu, który mówi no ale coś dziwnego, że dostała żona ministra przynależność przecież można dziś pracować nie tylko mentalność to kto to to są standardy albo właściwie ich brak to może po prostu stanu umysłu dr Anna Materska-Sosnowska Uniwersytet warszawski byłeś gość przed dwudziestą czwartą bardzo dziękuję pani dziękuję również od późnej porze w naszym studiu państwu dziękuję, że państwo byli z nami tego wieczora spokojnych snów kolorowych dobrej nocy jej udanego drugiego dnia wiosny to już trochę, a właściwie za 4 minuty informacji Radia TOK FM o północy Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA