REKLAMA

Zmiany w prawie zamówień publicznych komentuje Wojciech Hartung z DZP

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-03-24 12:40
Czas trwania:
16:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raport gospodarczy jest dwunasta 41 to jest raport gospodarczy Radia TOK FM Maciej Głogowski dzień dobry zaczynamy w raporcie, a dziś na początek helem, a niech będzie przegląd informacji rynkowych giełdy papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 na jedno procentowym minusie w tej chwili ma 1917 punktów najlepszy moment na tę chwilę dzisiejszej sesji to było 1933 punkty i to było ich po godzinie dziewiątej, ale jeszcze nieco tego handlu zostało, choć trzeba brać pod Rozwiń » uwagę, że to już prawie świąteczny czas jutro i oczywiście w najbliższy poniedziałek sesji giełdowej na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie nie będzie indeksem szerokiego rynku mówi Henryk sześćdziesiątych na minusie 47  451 punktów obroty ogółem ponad 260  000 000, a najwyższe obroty na akcjach w kolejności KGHM PKN Orlen PKO BP i PKO SA jeśli chodzi o statystykach i informacje rynkowe oczywiście z Polski już ich więcej w tym tygodniu nie będzie zresztą wczoraj kończyliśmy publikacja danych za luty informacjami o bezrobociu dziś dane mnie dziś informacje o wnioskach o zasiłków oraz zasiłkach dla bezrobotnych to są informacje ze Stanów zjednoczonych będą także zamówienia na dobra trwałego użytku trochę publikacji za to zza oceanu to jeszcze przed nami natomiast na zakończenie rynkowej części powiem państwu, że w tej chwili za franka płaci się w 3 zł 93 gr za euro 427 za dolara 383 funta, który ostatnio dużo mówi się patrząc na jego słabości to jest oczywiście cudzysłów słabość 5 zł 41 gr relacja euro do dolara to jest 1 z 11 × 3 w ciekawych istotnych do odnotowania wspominałem o franku mnie w rozmowie z polską agencją prasową przewodniczący komisji nadzoru finansowego Andrzej Jakubiak powiedział dziś już się zwrócił się do prezesa NBP Marka Belki o zwołanie posiedzenia komitetu stabilności finansowej, by zastanowić się jak rozwiązać problem frankowiczów o tę opinię z tą prośbą szef KNF zwrócił się już po tym, jak negatywnie komisja zaopiniowała prezydencki projekt ustawy frankowej oraz kolei Prezydenckim Niemczuk dyrektor biura dyrektor biura mają w kancelarii prezydenta biura prasowego pan Marek Magierowski powiedział, że priorytetem przy ustawie dotyczącej franków, a będzie stabilność finansowa państwa i banków należy spodziewać się w tym, że prezydent złoży do Sejmu ustawa w tej sprawie złoży złożę natomiast cena w jest otwarty na modyfikację na szczęście na jakość opon dyrektor Magierowski się w rozmowie z radiem RMF priorytetem będzie stabilność państwa i banków sera, a to deklaracja o tyle istotna przypomnę w opinii komisji nadzoru finansowego absolutnie pierwszy projekt prezydenta nie szedł w stronę stabilności ani z sektora finansów z sektora bankowego, a w konsekwencji także mógł naruszyć zdecydowanie stabilność finansową całego państwa w raport gospodarczy nam się innych ustawień ciekaw jestem czy ona będzie naruszała stabilność jeśli tak to kogo przyjąć za ile po co i t d. i t d. w naszym studiu pan Wojciech Hartung ekspert kancelarii Domański Zakrzewski Palinka dzień dobry dziś rozmawiać dziś dzień dobry, a rozmawiać będziemy o projekcie ustawy o zmianie ustawy, by być bardzo precyzyjnym prawo zamówień publicznych, gdzie jeszcze bardziej precyzyjnych, którą precyzyjnym to rada ministrów także tą ustawą zmienia inne ustawy projekt przez rząd został przyjęty kilka dni temu nie na tym wtorkowym posiedzeniu, ale wcześniej w zamyśle 1 z pomysłów może tak była było sprzyjanie realizacji po budowania tego planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju no ale on to jest 1 sprawa, ale w trudno mnie nie powiedzieć inaczej no o zamówieniach publicznych i o tym, że ustawa o zamówieniach publicznych trzeba zmieniać rozmawiamy już od dawna wszyscy, którzy zajmują się zamówieniami publicznymi czy obserwowanie gospodarki mają mnóstwo postulatów jak to prawo zmieniać jak rozumiem to ustawa wychodzi naprzeci w jej zamówieniem publicznym wszystko będzie w Polsce w porządku w nos chciałbym się z panem zgodzić może się zgodzić wydaje mi się, ale musiałby zaprzeczyć swoim głębokim przekonaniem wydaje mi się, że ta ustawa nie rozwiązuje najbardziej palących problemów związanych z zamówieniami publicznymi zresztą od początku było jasne, że nie taki jest też cel jej przyjęcia, bo trzeba pamiętać, że gonią nas tutaj terminy związane z implementację postanowień prawa unijnego i tak naprawdę duże wyrazy uznania dla decyzji, którą podjął rząd co do przyjęcia projektu prac nad tzw. małą nowelizacją warto przypomnieć, że mieliśmy do czynienia przez 2 lata z pracami nad nową ustawą za poprzedniej kadencji inne rządu Sejmu w jej efekcie powstał kolejny projekt, który został powszechnie krytykowany przez wszystkie w zasadzie środowiska i tutaj rząd nowy rząd stanął przed wyzwaniem czy iść dalej z tamtym projektem czy przygotować nowy zdecydował się na przyjęcie nowego projektu tzw . jak będzie małej nowelizacji, która miała na celu wdrożenie tylko tych postanowień prawa unijnego, które są niezwykle konieczne ze względu na upływający 18 kwietnia termin ich implementacji Przysięż na styk no cóż wydaje się bardzo nieodległy termin i co i wydaje się, że z pewnym zakresie te cele zostały osiągnięte to znaczy, gdyby chcieć ocena oceniać projekt z punktu widzenia tego czy on za goszczenie postanowienia prawa unijnego to można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że w zasadzie tak co się kryje pod tym sformułowaniem, czego ta Unia znowu chce o to by Unia chce wbre w pozorom niewielkich zmian, choć może się wydawać, że mamy do czynienia z nowymi dyrektywami tak naprawdę do nas w pewien sposób doprecyzowują w dużej części dotychczasowe postanowienia zbierają w akt prawny pewne stanowiska czy do komisji czy postulat wynikający z orzecznictwa Trybunału sprawiedliwości oczywiście wprowadza też kilka nowych rozwiązań stawia na innowacyjność zamówień publicznych cokolwiek miałoby to znaczyć na naszym na naszym poletku można powiedzieć, że tak przepisy unijne jak i wszelkie projekty dotyczące zmian w zamówieniach publicznych koncentrują się wokół tych samych haseł trudno byłoby wymagać czegoś innego zawsze chcemy odformalizowanie postępowania zawsze chcemy zwiększać konkurencyjność sprzyja małym średnim przedsiębiorstwom i t d . i t d. pytanie zasadnicze czy w tej ustawie udało się to wszystko osiągnąć tak w czynie wydają się, że nie, dlaczego udajemy się, że nie choćby ze względu na kilka rozwiązań wykraczających poza prawo unijne i mających w moim przekonaniu charakter powiedziałbym instytucjonalną ustrojowy chodził w głównej części o tzw. zamówienia in-house to znaczy możliwość powierzania zamówień publicznych bez obowiązku przeprowadzenia konkurencyjnej procedury, jeżeli te zamówienia powierzane są podmiotom kontrolowanym przez zamawiającego mówiąc w skrócie chodzi tu przede wszystkim spółki komunalne czy też spółki publiczne w tego typu przypadkach ustawa zgoda będzie miała zastosowania, że będzie można powierzać realizację tych zadań bez konieczności prowadzenia przetargowych w postępowaniu konkurencyjnej procedury będą to zamówienia z zwanej wolnej ręki, czyli właściwie w jakimś, jakiej części takiego procesu zamówienia ta ustawa będzie miał zastosowanie skoro pan będzie prowadził spółkę czy szefował spółce publicznej, a ja Państwowej tak we władaniu pomoże, choć państwo może być publiczna szeroko rozumianej publicznej może być łatwo państwo może być łatwo komuna i syn AJA jako państwo chce złożyć zamówienie no to ja po prostu ile pan w umowie darowizny idzie pan do mnie i tutaj są małe niuanse, które są rzeczywiście istotne, ponieważ ustawa poza trybem wyboru wykonawcy przewiduje też różne inne powiedziałbym pozaustawowe mechanizmy n p . wzmacnia rolę prawa pracy to znaczy, nawet jeżeli pan przyjdzie do mnie o to zamówienie czy też zwróci się z Wall nie sprawdził tylko zawrzemy umowę o realizacji tego tego zamówienia to ja tak czy inaczej będą musiały przestrzegać postanowień ustawy m. in. związane z dodatkowym, jakby z uwypukleniem istotności elementu związanego z umową prawdziwy świat nie będzie komu mało co do zasady płacić pracownikom albo was zanudzać ich na umowy tzw. umowy śmieciowe czy możemy sprawę cywilną prawne w tak to jest dobra strona tego to akurat jest dobra strona tego na tego rozwiązania, ale na najgorszą stroną tego rozwiązania jest, że nie będzie to procedura konkurencyjna w torze tam stosujemy ustawę do będzie oznaczało też to, że będzie pewna kontrola ze strony choćby prezes Urzędu Zamówień Publicznych będą w bardzo ograniczonym stopniu możliwe środki ochrony prawnej dla innych wykonawców w re, ponieważ to zlecenie bezprzetargowe będzie mogło być dokonywane przy spełnieniu 23 warunków, o których nie wiem czy jest czas, żeby tutaj w rozwijanie Abbott sprawę sprowadza się do tego czy na pewno jest realnym zagrożeniem czy to jest w ogóle zagrożeniem, że oto te zamówienia publiczne czy zlecenia w ramach tych zamówień rzeczywiście trafią do spółek państwowych kontrolowanych przez państwo komunalnych tak dalej to zastanawiam się ono jak mamy sobie to udowodnić albo lepiej od Alp dodatkowo je jak wyjaśnić co znaczy to co konkretnie miałby takiego państwa zlecić co ostatecznie nie mogłyby robić filmy rynkowe prywatne n p . w ramach otwartej konkurencji spierać o to zamówienie, a to państwo co to może być drogi będą budować na nowe zasady no no i dotykamy pewnego elementu kluczowego dla dla malarzy bez przesady z całą pewnością będzie to dotyczyło sektora gospodarki Komunalnej w alei to chyba nie ma co do tego najmniejszej wątpliwości na marginesie można powiedzieć, że ustawa powiedział pan, że ustawa zmienia inne ustawy rzeczywiście pomimo tego, że pierwotne deklaracje mówił o tym, że skupiamy się tylko wyłącznie na tym, czego Unia od nas wymaga my znacznie wychodzimy poza to, czego Błonia to wymaga już sami chaos w ustawie o zamówieniach publicznych wykracza poza obowiązki wynikające z prawa unijnego co więcej ta ustawa zmienia również jak się dowiadujemy z z prac rady ministrów, bo to dobra rada ministrów podjęła decyzję będzie zmieniała również ustawę o utrzymaniu czystości porządku w gminach, które istnieje obowiązek przetargowy to jest dosyć istotne, ponieważ akurat rynek gospodarki Komunalnej w w odpadach nazwijmy to tak w 2011 roku był rynkiem zupełnie konkurencyjnym dopiero 2011 roku w inne rozwiązanie zadziała to znaczy, że jeżeli panie z gminą i pan ma swoją spółkę to po prostu, ale może wybrać i scalono nie musi stawać do przetargu mają dach prywatną oczywiście dokładnie na tym właśnie ma polegać ten to rozwiązanie i teraz, ale nie chciałbym, żebyśmy się skupiać tylko i wyłącznie na męża na nas, że to nasz słuchacz może bardzo zainteresowana odpadach, ale to jest mechanizm dokładnie tak to jest mechanizm, który może być zastosowany w każdym sektorze gospodarki znaczy to nie chodzi tylko odpady tu nie chodzi tylko właśnie gospodarka w ciemno zdiagnozować, gdzie państwo nie ma takich jak moglibyśmy się bawić się w to gdzie państwa nie ma, ale moglibyśmy też powiedzieć, że w zasadzie państwo może być w prawie każdemu w obszarze tam, gdzie ma do wydania środki publiczne czy też tam, gdzie definiuje swoje zadanie to mogą być np. projekty informatyczne to podkreśla chociażby w swoich licznych wystąpieniach chociażby inna Polska izba informatyki Telekomunikacji oni również obawiać się tego typu rozwiązań in-house są, ale z drugiej strony mamy świetne firmy budujące oprogramowania, w których państwo i tak dziś korzysta i tak dziś korzystam, ale pytanie czy będzie korzystało w dalszym ciągu takich firm stawia tak po prostu być może taki film się nie stawia być może to nie jest rozwiązanie, które zostanie zastosowane od razu tak z dnia na dzień, ale jest pewien mechanizm ich batuta zgodzimy się co do tego, że kuszący, aby próbować tego typu firmy stawiać jaja no chyba bowiem tylko także miał dobrze zrozumiał w Puszczy spróbować postawić po tej drugiej stronie i wyjaśnić śmierć a jaki jest, w jakich mógł być racjonalny powód to znaczy, że rząd ma zadania, z których musi się wywiązać musi nam obywatelom coś zapewnić przepraszam za to uproszczenie, a zatem musi się odbyć przetarg no i teraz okazuje się, że będzie takie prawo będzie można zamiast szukać na rynku wykonawcy zlecić to firmie spółce także Państwowej to być może rząd wychodzi z takiego założenia skoro to jest moje zadanie ja się z tego muszą wywiązać to ja chcę mieć to pod kontrolą to ja wybieram swoją z dużym uproszczeniu swoją firmę taki może być tego pomysłu czy jaki wy wie pan chciał to zrozumieć, że chodzi jak też chciał zrozumieć, o co chodzi o wezwanie straży być może, gdybyśmy dysponowali np. analizami gospodarczymi ekonomicznymi, które mówiłyby np. realizacja zadań publicznych przez spółki komunalne czy państwowe jest bardziej efektywna niż realizacja przez spółki prywatne nie mamy takiego istnieje mamy wręcz przeciwnie mamy raport Najwyższej Izby Kontroli z grudnia 2015 roku dotyczący oceny realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego i ten raport powiedziałbym jest dosyć jednoznaczne tłumaczy w tych spółkach, które zostały skontrolowane przez Najwyższą Izbą Kontroli wnioski NIK-u są następujące realizacja zadań publicznych nie była efektywna nastąpiło obniżenie skuteczności realizacji zadań samorządu brak było mechanizmów wymuszających na spółkach oszczędnej wydajne wykonywanie zadań to jest moje słowa to są cytaty pochodzące z raportu, więc jeśli pyta mnie pan co stało, jaka była filozofia przyjmowania tego po Janie nie potrafię być na cześć mogę tylko domyślać, ale myślę, że ten jest na rozmowę aż tak nie może pan tego publicznie koledzy nie myślę, że Dudek czy oddzielnym była to siła wypadkowa Ano wystarczy przyjrzeć stanowisko ma czy to samorządów przede wszystkim samorządu wyrażane w trakcie prac nad ustawą będzie z jednoznacznym, które mówiły o tym, że ustawy popieramy niemalże pod warunkiem, że znajdą się tam rozwiązany w te, o których będziemy kończyć ta ustawa prawdopodobnie w najbliższym czasie będzie miał szansę rozpocząć procedowanie już w sejmie do z rady ministrów trafi do Sejmu bardzo panu dziękuję za rozmowę pan Wojciech Hartung ekspert kancelarii Domański Zakrzewski Palinka rozmawialiśmy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych bardzo dziękuję dziękuję również kończymy raport gospodarczy teraz będą informacje po informacjach Jakub Janiszewski audycja połączenia dziś także bardzo dziękuję Maciej Głogowski dowóz Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA