REKLAMA

Koniec wojny z bolszewikami - o historii traktatu ryskiego z prof. Tomaszem Stryjkiem

Światopodgląd
Data emisji:
2016-03-24 16:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp, a Agnieszka Lichnerowicz z wielką przyjemnością zapraszam państwa teraz na rozmowę z prof. Tomaszem Stryjkiem historykiem z Instytutu studiów politycznych polskiej Akademii nauki z Collegium Civitas dzień dobry dzień dobry znałem opóźnień w Chełm od razu na początku się przyznam rozmawiamy, bo powinniśmy rozmawiać 18 marca, bo 18 marca wieczorem przynajmniej tak oficjalnie została ogłoszona podpisane zostało traktat ryski i chciał, Rozwiń » żebyśmy lub trochę o nim porozmawiali, dlatego że chyba nikt nie wszystkim kontekst nie wiem co możemy uświadamiamy dla nas Polaków traktat ryski jest jakość symbolem zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, więc w, jaki sposób tak jak to rozumiem, ale proszę powiedzieć, jeżeli na interpretuje nie jest to były przypieczętowaniem tego cudu nad Wisłą jego pokonania bolszewików jest też traktat ryski 2001 . roku, a on takim za z Belgradu już grubą kreską zarysowaniem wschodniej polskiej granicy, ale to co może mniej sobie uświadamiamy to coś dla Ukraińców przede wszystkim, ale dla Białorusinów rozumiem również jest on po prostu wprost bez żadnych niuansów symbolem zdrady Polaków Lachów tak to znaczy rzeczywiście są te 2 aspekty te 2 poziomy traktatu możesz się do tego, że to było 2001 . roku prawda kilka miesięcy po bitwie warszawskiej, która 8 dwudziestego roku ISA negocjacje wreszcie pokojowe to on się zatrze już we wrześniu dwudziestego roku obie strony były mocno wyczerpane i inni skłonni do tych rozmów i już w październiku 12 października w Rydze podpisano rozejm, który były takie premie preliminarz aria pokojowa, czyli wasze zarys tego pokoju już był znany już wtedy i co jest bardzo istotne tak jak pani tu właśnie wiedziała, że do czasu pierwszego dnia od negocjacji październikowych niż ta w końcu września nawet delegacja Polska zgodziła się na to, żeby po drugiej stronie w tym, kto podpisze traktat była nie tylko rosyjska Republika radziecka, ale także ukraińska Republika radziecka, a to znaczyło, że sojusznik Polski ukraińska Republika ludowa na czele z Szymonem PET, którą została nagle porzucono przymierzyła z sojusznikiem Waltz była sojusznikiem w walce, bo od kwietnia dwudziestego roku, czyli 4 miesiące przed bitwą warszawską został zawarty układ między tą republiką ludową ukraińską, a Rzeczpospolitą polską zwaną kodem Piłsudski Petlura, w którym strony się zobowiązany do działania wojenne goszczą mego przeciwko Rosji tak czerwonej jak jak biały właściwie, a wszystkim czerwonej i woła o jak pamiętamy wspólna wyprawa na Kijów celem jej było dość zbudowanie państwa ukraińskiego na centralnej wschodniej Ukrainie jako państwa sojuszniczego czy nawet darowanego z polską nie ona się nie powiodła prawda ona okazało się, że te siły ukraińskiej ekipy, która reprezentuje nie mają dużego poparcia poza samym miastem kilofem to z 1 strony są właśnie zaskoczeniem dla strony polskiej, ale z drugiej strony mamy do czynienia z kontrofensywą sowiecką i ducha czeskiego auta i zmianą sytuacji na froncie front od Kijowa przetoczył się aż do Warsa dla w ciągu 122 miesięcy lipca i pierwszej połowy sierpnia dwudziestego roku ta jest tu w tej sytuacji to były już po pobiciu warszawskimi to było po tym, że zagrożenie bolszewickie dla Polaka z polskiego było ode pchnięty toczyła się bitwa nie ma niska druga taka bitwa, która też była udanym manewrem z polskich w wyniku, której tablicy ku z bolszewicy dopuścili właśnie ten obszar zachodniej Białorusi zachodniej Ukrainy nawet wojsko polskie wkroczy do Mińska białoruskiego spóźnienia września dwudziestego roku, ale ich pomysły były tak wyczerpany, że na dobrą sprawę był skłonny do osób do porozumienia nie ma ostatecznego, bo właśnie o tym co mówisz co znaczy pokój ryski jest porozumienie z pozoru ostatecznym, a w gruncie rzeczy obie strony traktowały go raczej jak o właśnie zawieszenie broni Regional długu do 3009 . a i tak właśnie ukazał się 18 lat w Lesznie bronić obowiązywało no właśnie może najpierw trochę ruchom tym traktacie, iż mogę, bo i 8 tutaj wiedzą, że do państwa przyjdę żal do ręki raczej przyglądać się raz i to się tak czy tak długo ostateczne porozumienie 2 pań, które gwarantują sobie nie tylko, że wytyczą granicę nie tylko, że jest np. opcja wyboru obywatelstwa, czyli można prawda wybrać obywatelstwo i przejechać jakoś drugą stronę równo mam inny o tam jest m. in . o zwrot całości tych dóbr kulturalnych, jakie od chwili pierwszego rozbioru Rosja w Polsce zagra biła i wywiozła ponad 100 w ogóle wygląda na taki przyjazny definitywny rozwiązanie tego konfliktu historycznym, a mięśnie sprężone, że strony gwarantują sobie, że nie nie będę popierał żadnych działań skierowanych przeciwko tej drugiej mających na celu obalenie ustroju bądź zmiany granic w tym i takich i organizacji, które mienią się być rządem gdzieś na terytorium przeciwnika mającym się zainstalować na hali z jego własnością rządu Petlury dachy i od początku wiadomo, że wasze jest otyły niesprawny i naczelny Sowieci mają projekt rewolucji światowej Thunderbolt prą do Niemiec także w noc chwilowo czy w pewnym okresie ocenia swoje możliwości jako zbyt niskie rozpusty potrzebują tego pokoju trudno na razie, ale też trują Polskę prowadzą program działania wywiadowcze 2304. roku wraz z pogorszeniem się do sytuacji gospodarczej trudno w ogóle są w Europie także w Polsce natomiast my mamy takie działanie para partyzanckie na Kresach prawda białoruskim ukraińskim jest sporo tych agentów radzieckich tak dalej, a z drugiej strony ten rząd, który poda po stronie Polski wprawdzie zdradzony w Rydze to jednak on na terenie Polski Lotos funkcjonuje no a potem wymienia argumenty takie geopolitycznej militarnej zostałam jak ważne były elementy ideologiczne polityczne pytam o to, że dlatego też, że rozumiem, że ta zdrada ze strony Lachów z wiekiem postrzegała część Ukraińców był bardzo długo się biegaczy kształtowała też postawy n p . m. in. Bandery można, by powiedzieć, iż zostaną one mieć duże znaczenie miały właśnie poglądy polskich delegatów endeków, którzy po prostu nie zależało im na tym, żeby mieć Ukraińców w Polsce zależą one jednak w państwie takim jednolitym w miarę narodowo dlatego też rozumiem wcale nie zabiegali o to, żeby miejski był w granicach Polski obok Żydów tam było sporo i w jaki sposób też to było ich zwycięstwo nad tą ideą Polski Jagiellońskiej czy Polski Federalnej Józefa Piłsudskiego to znaczy i tak delegacja jest Polska radomian bądź w Śródmieściu z PSL Piast, a z ludowej partii był rzeczywiście Stanisław Grabski też i był kiedyś Hollande, a z drugiej strony jednak Leon Wasilewski PS bliskiej Piłsudskiemu Bazyl zdecydowany zwolennik właśnie budowy tej koncepcji federacyjnej Piłsudskiego i to jest także niektórzy sugerują tutaj browar takie bardzo wyraźnie w Chinach endeków nad tą koncepcją Piłsudskiego, ale się, że to jednak jest polityka uzgodniona tak, że dotąd nie było wbrew my naczelnikowi państwa wtedy tak to oceniam realnie się możliwości państwa ocenia moralnie także to co rusz Tymińskim czy pani mówiła o udarze mam żal o to czy Piłsudskiego miał Schlecka czy rzecz trójkąt to na realne wielkich graczy to państwo litewską białoruską polskie w granicach dawnego wielkiego Księstwa litewskiego 1 z kantonu no właśnie ze stolicą w Mińsku i tam mieli Białorusini krzywa rośnie tylko, że rzeczywiście sytuacja była taka, że te elity białoruskie miały jeszcze słabsze poparcie niż do elity ukraińskie ludności tego regionu nic z tego szanowano sprawę, że urząd ma słowo Rostowskiego białoruski, gdyż właściwie został nim można pomylić tak wystawionych też nie było żadnego formalnego Sojuszu lewicy Petlury, więc to nie jest aż tak głęboka kwestię no ale w każdym razie nie oceniano, że ta koncepcja nie bardzo ma pełne poparcie to na na Wschodzie w tych warunkach, że bolszewicy jakiejś mierze wygrywającą w wojnę o o poparcie chłopstwa no po prostu przez to Grab zagrabione czy rozdawanie ziemi wydajemy po Polsce wrzucenie zdawali sobie z tego sprawy od samego początku i dlatego zawierali sojusze składali takie obietnice rządowi Petlury no bo pewnego stopnia tak, a jeżeli z tobą jednak mam taki trochę oszustwem taktycznym not tor do pewnego stopnia tak, owszem i to i to natomiast tu jeszcze jest warto powiedzieć, że jeśli o tym, aspekcie właśnie hymnem ukraińskim białoruskim rozmawiamy wartość powiedzieć o nim nie poddali się tak całkiem to znaczy zarówno te oddziały ukraińskiej jak już znacznie słabsze białoruskie najpierw właśnie mimo zawarcia tego rodzaju w październiku dwudziestym roku fruwały tam jeszcze w ciągu listopada prowadzi działania zbrojne przeciwko bolszewikom przeciwko bolszewikom, a następnie to się nie powiodło muszą się cofnąć do linii wojsk polskich, a następnie wokół nas ten cały rok później w październiku listopadzie 2001 . roku dane dotyczą innych taki ukraiński dowódca podejmuje próbę wywołania powstania na Ukrainie wychodzi z granic osiedli Polski trudno w kierunku to przez Podole Wołyń i i próbuje podnieść tamte ruchy chłopskiej antybolszewickiej no ale to się też nie powiodło tak i jej, tak więc to nie uzupełni koniec tej walki niepodległościowej Ukraińców, ale już bez wsparcia poszły polskiego państwa panów, by to dla swoich talentach, tyle że jest pewna część uzbrojenia była przekazana, ale jednocześnie już samo się utrzymywać się tym rządem bolszewickim stosunki poprawne, żeby ustabilizować sytuację dla już bardzo pomaga zboża, ale była to w lutym traktat ryski można postrzegać jako zdradę podwójną również w Groznym Polska może się tu wraz z konta doszedł jest wysoki takie aspekty wzięto to rozczarowanie dotyczy także stosunków polsko brytyjskich de wszystkim to znaczy, że to musisz trochę cofnąć się powiedzieć wprost o tym, krytycznym czy w ogóle o tym, że Piłsudski wprowadził zupełnie własną politykę na Wschodzie zdawał sprawę z tego, że wielka Brytania postrzega jako sojusznik a, a Francja postrzega jako sojusznika Polskę o tyle, o ile do władzy w Rosji nie dojdą biali, bo jeśli dojdą oni będą jej sojusznikiem i w pewnym momencie najbardziej krytycznym tej wojny to jest w lipcu dwudziestego roku zostaje masz do dyspozycji Oli NIK Arizona hity i wschodniej granicy Polski, który rzeczywiście ogranicza się do rąk do trzeciego rozbioru Polski do granicy granicy się współczesnej z Białorusią Ukrainą i ponad 100 premier Lloyd George premier Wielkiej Brytanii skłaniał się Piłsudskiego do tego, by przyjął warunki Lenin czy Włosi rozbrojenia Polski cofnięcie się Dominik rezonansu fakt, iż spowodowałoby Lepper szybko sowietyzację tu tak jak dotąd nie było pana zdaniem tak na koniec, bo to nasze tak, by było, gdyby rzeczywiście przyjęto te warunki też prawda także to wolno też pokazuje, że zachód tutaj grał lata później mocarstwowej Realpolitik tak jak wygląda Polska też ostatecznie w rozwoju Rusinów UK bardzo dziękuję prof. Tomasz stryjek historyk z Instytutu studiów politycznych Polskiej Akademii Nauk z Collegium Civitas państwo ma gościa Max im serdecznie złoża i decyzja Anglik dostał na państwa dziś przygotowaliśmy realizował program Ada Szulc informacja o ich Maciej Zakrocki zaprasza na rozmowę z Pawłem kowalem ATA świat lub podgląd kart Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA