REKLAMA

Jak powstały pierwsze związki zawodowe? Dr Piotr Ostrowski z Instytutu Socjologii UW (powtórka z 27.12)

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-03-27 10:40
Prowadzący:
Czas trwania:
32:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM jak zwykle o godzinie ósmej w dni wolne od pracy i program koło historii nie będzie inaczej teraz, chociaż mamy święta, a dziś również koło historii naszym gościem jest dr Piotr Ostrowski Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry chciałem zapytać pana skoro wesprą też z taką historią przeszłość jak to się stało, że chronologicznie wcześniej związki zawodowe, bo nie chcę dziś rozmawiać funkcjonowała w zaborze pruskim, Rozwiń » a intensywnie również w zaborze austriackim, a tymczasem przez lata, by się przyzwyczaili się do tego, że to w obozie w zaborze rosyjskim był ruch związkowy to taki świadomy i w ogóle człowiek dał w PRL -u Pieniążek do ręki pyta pan Waryński patrzą na niego i od razu takie odniesienia czy w co jest prawdą co tu jest taką umową może jak to się działo dobrego to w nawet w złym imperium rosyjskim to 1 związkową na to dowód dali zabór rosyjski być może, dlatego że przede wszystkim w zaborze rosyjskim rozwijały się związki zawodowe o charakterze specjalistycznym czy odwołujący się do szeroko rozumianej geologii marksistowskiej, które nosiło rzeczy w PRL -u miały lepiej jeśli chodzi o kwestie ideologiczne niż związki pozostałe, choć w zaborze austriackim, choć nieliczne związki zawodowe, bo zabór austriacki pomimo tego że istniały ośrodki przemysłowe we Lwowie w Krakowie Śląsk Cieszyński to jednak były to tereny rolnicze stąd, by też trudno mówić o silnej zorganizowanej klasie Robotniczej w zaborze austriackim inaczej było w zaborze pruskim inaczej było w zaborze rosyjskim warto też wspomnieć o tym, że, gdy bierzemy pod uwagę protesty robotnicze w sferze imperium rosyjskim to Polacy czy mógł kongresów Ka była naj aktywniejsze polscy robotnicy byli naj bardziej aktywni jeśli chodzi o protesty biorąc pod uwagę całe imperium rosyjskie także dlatego, że to był taki dość siły przemysłowy przyczółek imperium oczywiście w Petersburgu oczywiście Moskwa, ale Łódź Warszawa Białystok to także Zagłębie to także ośrodki silne i inny poziom konfliktu szczególnie mam tu namyśli rok 19040506 . ale i później w Kongresówce był bardzo duże przychodzi niepodległość razem z końcem pierwszej wojny światowej oto mamy państwo ustalić trzeba 3 zabory w jedno państwo od początku mówi wyraźnie, że przed nami wielki rozwój nie tylko społeczny nie tylko moralny narodowe patriotyczne, ale również przemysłowy pojawiają się różne koncepcje interwencji państwa w tym przemilczany został nową siłą rzeczy po, a po pierwszej wojnie światowej zmniejszymy większymi oporami zaczyna funkcjonować jak wyglądają związki zawodowe po pierwszej wojny światowej czym się odnoszą do tradycji tego co było, a w zaborze rosyjskim czy raczej tej pruskiej czy taki Legalis stycznej niezbyt agresywnych i tak i tak to znaczy te podziały pozostają i one w pewien sposób trwają do drugiej wojny światowej cały okres dwudziestolecia międzywojennego to, że produkowanie tych podziałów, które pojawiło się gdzieś na początku dwudziestego wieku 2 najsilniejsze strukturę związków zawodowych, a więc Zrzeszenie zawodowe polskie, które powstało tak naprawdę zagłębił rurę potem przeniosło się na Górny Śląsk potem do Poznania oraz związek stowarzyszeń zawodowych ten o charakterze socjalistycznym odtwarzały struktury zaboru pruskiego zaboru rosyjskiego i ona i róży różnicowały się już niekoniecznie geograficznie, ale różnicowały się pod kątem ideologicznym czy pod kątem programowym ZZ PE to to pruskie za CET PL było takim związkiem o charakterze Chrześcijańsko Narodowym można powiedzieć takim centrowym ono krytykowało zarówno rozwiązania skrajnie lewicowe jak skrajnie prawicowe było także wyraźnie anty endeckie natomiast za czas ZI US z komisją centralną związków zawodowych to był utwór funkcjonujący bardzo ściśle pod auspicjami polskiej partii socjalistycznej współpracujący rapu potem po latach trzydziestych już bardzo silnie nawet z ukraińskimi czy żydowskimi związkami zawodowymi on narodził się w Kongresówce, ale pozostawał w takim modelu socjalistycznym socjalistycznej przestrzeni ideologiczne jeśli chodzi o funkcjonowaniu związków zawodowych tekst pana słów to może pomyśleć nad wspaniale było akurat w temu związkowi skoro z PPS również marszałek się wywodził Józef Piłsudski był też działaczom PPS-u działa tak stąd też przecież, gdy w maju UR 2006 . roku EUR i PPS i tz w klasowe związki zawodowe poparły marszałka w czasie w czasie przewrotu bardzo szybko ten pogląd zweryfikowały wielu działaczy polskiej partii socjalistycznej w latach trzydziestych było represjonowanych było więźniami politycznymi, ale przewrót majowy, by się nie udało, gdyby nie pomoc związków zawodowych to one wstrzymały wojska rządowe pociągi z wojskiem rządowym związek zawodowy kolejarzy należący do do SZ CLJS ZL ZSZ wstrzymał pociągi z wojskiem stąd też przewrót majowy mógł się ruch mógł się udać jak rozumiem jeszcze zostało to UFO czy zostało to w formę pewnej traumy w pomysłach związkowców, że oto jasne jednoznaczne poparcie tak jak nimi sporo opcji politycznej w ogóle może kończyć się źle czy też nie wcześniej nie było po prostu postawić na złe rokowania powinniśmy inaczej to rozegrać to i tak w większości tak szczególnie, gdy mąż już w latach trzydziestych po wyborach trzydziestego roku po śmierci Piłsudskiego także pod koniec lat trzydziestych także w kontekście europejskim to co działo się w Europie to co wydarzyło się w Austrii to co wyda działo się w Niemczech to co to co także w innych krajach na Węgrzech 3 czy Rumunia, więc narastająca atmosfera otaczającego nas autorytaryzmu także ze strony ze strony wewnętrznej, choć w dalszym ciągu z tym klasowym ruchu związkowym przedwojennym istniała mniejszościowe grupa, która pomimo wszystko wspierała wspierała rząd i większościowa, która uważała, że związek zawodowy zawodowy to co no to jednak walka o prawa i reprezentacja interesy interesów ludzi pracy, a sanacyjny rząd nie realizował tak tego typu postulatów warto jeszcze wspomnieć o o 1 o fenomenie, który w, których się pojawił w dwudziestoleciu w dwudziestoleciu międzywojennym to za ZZ, czyli związek związków zawodowych jak choćby da się dziwnie nazywało to taki twór, który powstał z inspiracji rządu sanacyjnego związek zawodowy, który miał wspierać rząd to coś jak BBWR ruch to tylko na poziomie nie tylko na poziomie związkowym dosyć szybko ten związek zawodowy urósł w siłę nawet w połowie lat trzydziestych było drugim co do wielkości związkiem zawodowym pod koniec wojny już nie, ale to jest rzecz i ciekawy ciekawy ciekawe zjawisko tworzenia przez rząd własnego związku zawodowego, który wśród robotników propagował, by idea wsparcia dla dla rządu, bo tak z czymś takim też mieliśmy do czynienia z nauką ktoś do nas, a może opozycja też mieliśmy po, a po drugiej wojnie światowej w PRL-u wręcz w pewnym sensie taki model model funkcjonowania związków zawodowych, bo tak tylko to już był model adaptowany z ze sprawdzonych wzorców radzieckich raczą się nie odwoływał to tam do tamtego dnia nie nie dotrwa tamten oto co sanacyjne było raczej wykreślone, bo teraz pod oliwą świata w ogóle powstał zupełnie nowe struktury związkowe nie były kontynuowane co co ciekawe, gdy po drugiej wojnie światowej, gdy ono odradzało się odradzała się państwowości mieliśmy do czynienia jeszcze z takim względem pluralizmem funkcjonowaniem PSL Mikołajczyka w latach 40, a i tak naprawdę w latach 4649 mieliśmy do czynienia z względem względem pluralizmem o stwarzanie im się struktur lotniczych raport na terenie natura za na poziomie zakładów pracy oczywiście odwołujący się bardzo silnie do doku programu PPS PPR i w Tax Polski ludowej natomiast nie można mówić, iż w tym początkowym powojennym okresie mieliśmy do czynienia z z bardzo silne MSR odwoływać czy w bardzo silną kontrolą po partii nad nad związkami zawodowymi to nastąpiło dopiero w 1949 roku, kiedy wyraźnie podporządkowała związki zawodowe podporządkowały się PZPR i uznały uznały kierowniczą rolę partii i PL włączyły w obręb swojego programu coś co nazywa się zasadą pasa transmisyjnego to była koncepcja sformułowana przez Lenina na początku dwudziestego wieku i sztolnie związki zawodowe mają realizować w systemie socjalistycznym komunistycznym, jakkolwiek byśmy go nie nazwali interesy klasy Robotniczej amatorom Beach Party to partia jako Awangarda i klasy Robotniczej, gdzie tak najlepiej tak naprawdę najlepiej co robotnikom jest potrzebna związki zawodowe mają pełnić rolę podporządkowaną służalczości tak tak do pasa transmisyjnego mają przekazywać to co partia myśli mówi Thomas i ewentualnie przekazywać partii to co masy to co ma z myślą natomiast, że była to absolutnie rola podporządkowana mieliśmy mieli się skupiać tak naprawdę na sprawach na sprawach socjalnych pewne kompetencje były przekazywane tym strukturom związkowym była to dokładnie odtworzenie modelu, który funkcjonował w związku Radzieckim i był adoptowała adoptowany to pozostałych krajów bloku wschodniego także w Polsce co ciekawe ten model w Polsce zakończył się w osiemdziesiątym roku w pozostałych krajach bloku wschodniego był kontynuowany do UE do, bo dochód do początków transformacji to różnie wyglądało w różnych krajach toalety za chwilę Powróćmy do 8 dziesiątego roku potoczyć bardzo ważna cezura przed nami skrót informacji Radia TOK FM słuchaczom przypominam, że znam jest pan dr Piotr Ostrowski z Instytutu socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a za chwilę po skrócie informacji Radia TOK FM powracamy do rozmowy słuchamy Radia TOK FM dr Piotr Ostrowski w naszym studiu Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jeszcze raz dzień dobry jeszcze raz kinowych w pierwszej części naszego dzisiejszego spotkania mówi się szef MON panowie bardzo dużym skrócie o, ale nawet nie historia, ale o takim było głównym nurcie wydarzeń związanych ze związkami zawodowymi w Polsce zatrzymaliśmy się na pierwszym roku osiemdziesiątym, kiedy związki zawodowe, które tak jak pan to podział miały pełnić rolę pasa transmisyjnego jak rozumiem idei dyrektyw partyjnych w tłum robotników i dostał się dzieje są w tym modelem działania związków zawodowych, bo jak rozumieć przez społeczeństwo widzi, że te związki zawodowe, ale stało się siłą polityczną to znaczy on przeszli w kontrze tak wyposażyć w kontrze do tego co mówi rząd to jest zasadnicza zmiana no tak, ale sierpień 80 tego roku notes w odwrócenie modelu związkowego, który był sformułowany teoretycznie przez Lenina tak jak wspomniałem przed przerwą i realizowane w praktyce w związku Radzieckim w krajach bloku wschodniego nagle pojawia się związek zawodowy, który mówi zupełnie innym językiem co ciekawe w tym kontekście Lenina w w jego w tej takim nie niezbyt duże książeczce p t . co czynić z 1902 roku on wyraźnie Lenin wyraźnie krytykuje tam związki zawodowe, które walczą o ekonomiczne interesy robotników mówiąc, że to są ci, którzy tak naprawdę podtrzymują system kapitalistyczny, a nie, a nie prowadzą do do rewolucji do zmiany do obalenia systemu do zmiany systemu kapitalistycznego proboszczem jest osób są atrakcyjne i nagle proszę sobie wyobrazić, jaki wyłom ideologiczne pojawia się w PRL po osiemdziesiątym roku pojawia się związek zawodowy, który odwołuje się do rekordowo poprawy ekonomicznych interesów robotników, a więc coś co co było przeciwieństwem dyrekty w ideologicznych marksizmu-leninizmu, która także były realizowane w Polsce już tak zupełnie na marginesie wiele lat temu miałam kolegę doktoranta na naukach politycznych, które niestety doktoratu nie ukończył, ale pisał o m. in . o relacjach pomiędzy tzw. branżowymi związkami, czyli tymi, które pojawiło się po powstaniu Solidarności, a PZPR i przeprowadził wywiad z nieżyjącym Wojciechem Jaruzelskim obecnie nieżyjącym i dokładnie pytał go o to oto kwestie jak on tłumaczył przed towarzyszami radzieckimi fakt pojawienia się wyłomu ideologicznego, czyli pojawienia się czegoś przed przed czym przestrzegał Lenin to było bardzo trudny do wytłumaczenia łatwo było powiedzieć dziś o pojawienie się Solidarności to taki słuszny gnie w klasy Robotniczej prawda partia wyciąga wnioski, ale jak wytłumaczyć wyłom ideologiczny marksizm leninizm nie w kraju który, który otoczony jest przez kraje demokracji ludowej to i sam sam Wojciech Jaruzelski przyznawał, że to było jedno z najtrudniejszych 1 z najtrudniejszych pytań, które zadawali mu towarzysze z Moskwy, więc prace domowe lub tracą coś co generuje Rozalski mówi Tomasz z mostu, że jak w 2 Tomasz zdobył aż jedno dni nie w bardzo tu bardzo trudno to było wytłumaczyć bo, bo łatwo to było wytłumaczyć na gruncie na gruncie słusznego gniewu natomiast jak jak wytłumaczyć to, że nagle parki wymknęło wymknęła się spod kontroli kwestia ideologiczna w sensie funkcjonowania związków zawodowych nagle pojawił się związek, który wg ideologii marksizmu-leninizmu związkiem reakcyjnym kraju, który jest na prostej drodze do socjalizmu prawda, więc to co było to było bardzo z punktu widzenia ideologicznego to było nie niesłychanie interesujące ciekawe jest także to co to co po pojawiły to co po w po pojawiło się po centralnej radzie związków zawodowych, bo to był ten centralny organ mu związków zawodowych w okresie 194980 pojawiło się tzw. branżowe związki zawodowe ta Centralna rada związków zawodowych została rozwiązana i pojawił się mały nieliczny, ale autonomiczne związki zawodowe tak się nazwały jest tak naprawdę w okresie 8081 do stanu wojennego mieliśmy 3 centrale piliśmy pluralizm związkowy w pełnej krasie 1 związek będący kontynuacją tych związków te pół pasa transmisyjnego nowy związek Solidarność odwołujący się do do praw interesów ekonomicznych i nowe mi wolno wchodzić niezależne związki autonomiczne, które powstały, wypełniając pewną niszę pomiędzy 1 z jednymi drugim, ale w tym czasie zaczyna się coś w języku propagandy coś co może warto zadbać o to jest pytanie, które mi chodzi po głowie myślę, że słuchaczami są również o lekkim czasu bo kiedy przypominamy sobie co co propaganda mówiła o działalności związków zawodowych to pierwsza zła Paryż taka figura konsekwentnie stosowana wobec oczywiście części z zawodu, że oto robotnicy są z tak jak sankcje, bo to był czas sankcji wobec Polski są współwinni złej sytuacji gospodarczej, ponieważ Stróż z pojawiały się strajki no tak to jest bardzo ważna figura, dlatego że ona paradoksalnie powraca oczywiście WIG winnych sformułowania, ale bardzo często powraca jest używana nawet dzisiaj no to jest łatwe do wytłumaczenia prawda, jeżeli pojawia się kryzys to winni są ci, którzy bezpośrednio są zatem kryzys odpowiedzialni, jeżeli mamy braki w zaopatrzeniu głód towar nie dojeżdża do sklepu no to winny jest albo ci, którzy z transportowcy, którzy strajkują, a młodzi, którzy produkują są temu winien zawsze bardzo łatwo znaleźć tego winnego, a trudno, bo albo dosyć trudno jest przedstawić wady całego systemu, więc kto to jest prosto do wytłumaczenia dla zwykłego człowieka łatwe do łatwych do do zrozumienia i właśnie nie jest łatwe, dlatego że dyskusja, przenosząc się wielkim skokiem do współczesności dyskusja o związkach zawodowych chociażby w kopalniach ma po części używa czasami też tego co, za które w oko z plaży turystom, ale też zaraz do tego schematu, bo tak no i to jest łatwe do zrozumienia, dlaczego na, dlaczego na kopalniach się źle dzieje Ano, dlatego że protestują prawda zamiast pracować to oni gdzieś tam tak siedzą w podziemiu i protestują łatwe do wytłumaczenia związkowcy na współcześnie chociażby w górnictwie starają się tłumaczyć, że to jest wynika to z błędów zarządzania w zarządzaniu złe decyzje zostały one podjęte kilka lat wcześniej należałoby zmienić pewien profil funkcjonowania i t d . tak dalej konstrukcja spółek jest zła skarp wskazują na szereg innych argumentów, które pytanie czy znajdą się przebijają do do głównego nurtu do do debaty publicznej natomiast gdy wsłuchać się w ich głos to oni wskazują na szereg innych argumentów które, która decydowałby o tym, że to, że to kopalnie są w takim ani innej takie nie innej kondycji, aczkolwiek jeśli mówimy o związkach zawodowych w górnictwie no to trzeba przyjść czas zadać pytanie pytanie do pana o jakiej części rynku związkowego może się tak wyrażę mówimy o przekonanie takie, że oto są duże zakłady i jest fabryki części Państwowej i to tam funkcjonują związki zawodowe później długo długo nic, a mało tego jak się za analizuje wystąpienia w mediach związkowców to to są w zasadzie tylko szefowie właśnie tych naprawdę kilku na palcach 1 ręki można policzyć dużych związków zawodowych, Ergo zwykły zjadacz chleba myśmy tak to funkcjonuje w Polsce no i w większości tak jest i gdy spojrzymy na strukturę związków zawodowych praktycznie na całym świecie to okazuje się, że faktycznie najsilniejszy one są w tych sektorach, które zaliczyliśmy, by byśmy do to czegoś co nazywa się w fordońskim systemem w organizacji praca, więc dużych zakładów pracy opartych na państwowych czy prywatnych i takich i takich, gdybyśmy wrócili do nawet w Europie zachodniej czy w stanach Zjednoczonych do tzw. złotych złotych lat powojennych to okaże się, że część tych firm była po części publiczna nie, która płótno chociażby nawet na Francję, gdybyśmy spojrzeli tam etatyzm jest dosyć siły dosyć silny, więc to, kto to zależy jak oczywiście w Polsce lub duże zakłady pracy i znakomita większość gospodarki była Państwowa nie ulega nie ulega wątpliwości i faktycznie związki zawodowe utrzymują się bądź to w dużych zakładach, które wcześniej należały do do państwa w tej chwili są spółkami być może spółkami z VAT skarbu państwa albo część część udziałów państwo w dalszym ciągu posiada to są usługi publiczne także tak jak transport piachu jak ochrona zdrowia jak oświata, ale także inne związki zawodowe funkcjonują też w dużych zakładach pracy, które powstały od podsta w są częścią dużych koncernów tam też są związki zawodowe, a więc siłą rzeczy związkom zawodowym lepiej się funkcjonuje w dużych zakładach pracy, gdzie jest kilkaset jest kilkuset pracowników, a nie w małych i średnich przedsiębiorstwach, dlaczego tak się dzieje lot też temat na zupełnie inną dyskusję, ale tak tak jest ale, choć miewali często, pytając choćby w wodzie to w tym oto co mamy w głowach w Polsce, kiedy mówimy o związki zawodowe to jednak mamy w głowie taki takie obrazy, które bardziej pasuje będą do PRL-u niż do Polski, bo taki takie są wyobrażenie jak kiedyś zrobiłem sobie taki mały eksperyment i postanowiłem wyszukiwarce Google w tej zakładce grafika wpisać związkowiec not not w po takich roszad stereotypowy związkowiec prawda więc, jaki zdjęcia z protestów jacyś panowie po pięćdziesiątce z wąsem w sweterku prawda tego typu tego typu stereotyp funkcjonuje niewątpliwie natomiast gdy patrzymy na NATO jak prezentuje się skład społeczne demograficzne związkowców no to już nie jest tak jednolite faktycznie dominują osoby w wieku 4555 lat, ale są także pojawiają się osoby młodsze jeśli chodzi o ich wykształcenie to raczej z wykształceniem średnim i wyższym niż zasadniczym zawodowym, a więc są to raczej osoby oraz z wykształceniem ponadprzeciętnym, więc czym innym jest trochę stereotyp na czym innym jest prawda to co jak po to, jak ona faktycznie się prezentują, jaki mają skład społeczno-gospodarczy no ale to też jest Marta zupełnie inną składach, ale nie ma dyskusji co do 1 rzeczy, że kiedy bierze się statystyki związane z tym jak jakiś sposób nie jakieś uzwiązkowienie pracujących to Polska na tle krajów europejskich jest krajem, gdzie uzwiązkowienie jest bardzo mało i jest małe i choć nie najniższe co ciekawe najniższy z Francji, choć tak okazuje się że, że jest najniższe we Francji Włoszech Polsce może tu skoro etaty styczne duże, by państwo Francja może to on o nową siłą swych biurokracji broni praw pracowniczych skutecznie związku z tym nie ma potrzeby są i inne są i też inne instytucje, w których interesy mogą być realizowane dosyć silne rady na poziomie centralnym, tak więc poza tym kocha społeczeństwo francuskie wychodzi z założenia że, gdy jest taka potrzeba to my będziemy wspierać związki zawodowe np. wjedziemy na manifestacje w Paryżu tą, którą potrafił dać, którą związkowcy potrafią zgromadzić 1 000 000 osób prawda nie wychodzą dzielni ludzie niepełniący związałem woda to studenci uczniowie prawda, gdy protesty dotyczące reformy w szkolnictwie wychodzą studenci uczniowie, broniąc broniący praw swoich nauczycieli prawda, więc uzwiązkowienie 7 % niższe niż w Polsce, a zdolności mobilizacyjne i innych pomimo tego, że we Francji też istnieją dosyć silne podziały ideologiczne między między związkami zawodowymi francuska partia komunistyczna była najsilniejszą poza blokiem wschodnim odwołująca się do ideologii marksizmu-leninizmu, tak więc tam tam też nie jest nie ma nie ma pełnej zgody pomiędzy związkami zawodowymi, choć niewątpliwie w porównaniu do lat osiemdziesiątych nastąpił i wcześnie nastąpiły znaczące zmiany, ale jak po to, też pytanie uzwiązkowienie jest bardzo ciekawa i też można, by bardzo długo na ten temat rozmawiać ja podam tylko o 1 argument oczywiście Polskę możemy porównywać do Szwecji Danii Norwegii, gdzie uzwiązkowienie jest znacząco powyżej 50 %, a ja był odwołał się do takiej do takiego 1 argumentu, które próbował wyjaśniać, dlaczego tak jest wiemy skądinąd, że polskie społeczeństwo ma niski poziom zaufania i charakteryzuje się słabością jeśli chodzi o coś co nazywa się społeczeństwom obywatelskim, a więc zaangażowaniem ludzi w coś co wykracza poza wąską wąską działalność zawodową bądź funkcjonowanie w ramach rodziny ta i gdy to sobie weźmiemy pod uwagę i zaczniemy zastanawiać się AIDS, a ile za, a ile, a ilu ich procent Polaków działa w stowarzyszeniach fundacjach w partiach politycznych nawet to okaże się, że związki zawodowe są najliczniejszą organizacją, jeżeli zaliczki, by je do społeczeństwa obywatelskiego są najliczniejszą organizacją społeczeństwa obywatelskiego może poza może poza komitetami rodzicielskimi, więc okazuje się, że po nie może oczekiwać wysokiego uzwiązkowienia w kraju, w którym społeczeństwo obywatelskie jest na niskim poziomie, gdy poziom zaufania jest dosyć dosyć niski, ale będziemy powoli musieli kończysz rozmowę, aby chciał, że pan pokazałby, chociaż taki 1 przykład, że w ostatnich dniach tygodnia, bo miesięcy, kiedy widzi pan zadanie takie ewidentne zadanie dla związków zawodowych może nawet nie tak korzystne tylko tych, które powinny zacząć istnieć w tym na zapleczu o auto bunt, dlaczego w o tym, mówię, że to być może jest coś pozytywnego teraz, kiedy prasa pisze np. sytuację pracowników Amazona w Polsce i sądzę to jest taka intuicja, że część osób, które o tym, czytając słuchają mówi o sobie ciekawe czy nie mają tam związek zawodowy wszystkie naturalne mają od maja ma na nią, a mają i te protesty, które są wokół Amazona są organizowane przez związki zawodowe w natomiast oczywiście 1 z takich tematów, które moim zdaniem powinny być w orbicie zainteresowań związków zawodowych to spec z pewnością sytuacja prekariuszy ogólnie rzecz biorąc nie wchodząc już detale w co co konkretnie rozumieliśmy przez przez to pojęcie, ale niesie nasuwa też taka myśl, że już teraz, ale my pewnie i w najbliższych latach będziemy zdarzali się, a nie wiem czy z prawem, ale ze zjawiskiem migracji zarobkowych do Polski głównie ze Wschodu to już widzimy na ulicach Warszawy można chodząc po ulicy można usłyszeć głosy w rosyjsko brzmiące i są to być może osoby uczącej się w Polsce, ale najprawdopodobniej to są osoby, które przyjechały ze Wschodu do do pracy swego czasu był taki cykl w Gazecie wyborczej na temat sytuacji Ukraińców na rynku pracy wniosek wnioski nie były zbyt optymistyczne sądzę, że to, że to jest zadanie dla związków zawodowych, ale to jest także zadanie dla instytucji publicznych ze najprawdopodobniej będziemy my będziemy musieli w jaki sposób odnieść się do do zjawiska pracowników migrujących ze Wschodu w sensie podtrzymywanie ich standardów pracy to znaczy wynagrodzenia warunków pracy i czasu pracy także ich, aby nie doszło do eksploatacji tych pracowników wzrost na rynku polskim tak jak w Polsce pracowniczego pos do pracownicy doświadczali w przeszłości w wszelkiego rodzaju obozach pracy co jakiś czas minął go, o których media wspominały uciekł, ale sytuacja z polskimi pracownikami na Zachodzie nie wróży dobrze, bo chyba nie ma tam takiego ruchu w czy też wielka Brytania czy to jest nim są Niemcy Włochy czy Norwegia takiego silnego ruchu polskich emigrantów zarobki w kierunku związki zawodowe, żeby tworzyć byłam w zeszłym tygodniu na konferencji organizowanej przez Instytut spra w publicznych na temat związku Polaków związkach zawodowych Wielkiej Brytanii to związkowe nie faktycznie jest niższa niż niż średnia w Polsce ona wynosi około 8 proc, czyli około 8 % Polaków pracujących w wielkiej Brytanii należy do związków zawodowych, ale wynika to głównie z tego, że Polacy lokują się w tych sektorach, które siłą rzeczy są słabo uzbrojone czyli jakby to jest konsekwencja tego on, w jakich sektorach pracują pracują Polacy nie pracują w sektorze publicznym raczej, który jest silnie związkowi Fanny pracują raczej w małych przedsiębiorstwach gdzieś w usługach bądź w małych w małych przedsiębiorstwach, które co, do których do, których także, by nie wielu Brytyjczyków należy na ich jeśli jeśli mowa o związkach zawodowych jest to to tak wygląda w bardzo dziękuję panu za rozmowę dr Piotr Ostrowski Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo dziękuję bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA