REKLAMA

Krzysztof Paszyk m.in. o ustawie o obrocie ziemią

Co się stało?
Data emisji:
2016-03-30 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
16:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
sąsiedzi z traumy i lub w oczy zakaz dzień miał być gościem audycji co się stało jest pan Krzysztof Paszyk poseł polskiego Stronnictwa Ludowego witam witam serdecznie absolwent wydziału prawa administracji Uniwersytetu Adama imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu mówi o tym, dlatego nasz książkę porozmawiamy o tych sprawach, które w jakimś sensie się odnoszą do pana specjalności zawodowej w alei jak rozumiem polityczny może zacznijmy od tego w decyzji sądu dzisiaj Rozwiń » Warszawskiego w sprawie zamknięcia sprawy mówiąc w skrócie Mariusza Kamińskiego pana to zdziwiło zaskoczyło troski zdziwiło przyznam się szczerze, bo w dotychczasowej, jakby przebiegł całej sprawy no nie dość mocno wskazywał na przewinienia pana obecnego ministra, ale cóż w przeciwieństwie do wielu kolegów po fachu w parlamentarzystów szanuje wyroki sądów i nie będę z nimi polemizował, aczkolwiek pewne swoje z niezrozumieniem i jest ich zdziwienie zastrzega przy tym notariatu o tyle było ciekawe że, że doszło w taki bez sensu po bezprecedensowej sytuacji, że jeszcze w trakcie działania tej machiny wymiaru sprawiedliwości pan prezydent ułaskawił pana Mariusza Kamińskiego oglądaliśmy ciekawi, jaki będzie nawet tak to jest to jest kolejne kolejnym bez bezprecedensowe bezprecedensowe działania pana prezydenta tak tak to tym bardziej dodaje się spełni zgodzę z panem redaktorem jest złożoności całej sprawie się również, bo spotkanie w sejmie z ministrem obrony narodowej z panem Antonim Macierewiczem, który wyjaśniał posłom z tej komisji jakich powodów powołał w podkomisji do zbadania katastrofy smoleńskiej pan minister Macierewicz mówił, że w ich powodem powołania tej komisji było ujawnienie ukrywanych lub nieznanych informacji mających istotne znaczenie dla badania tej sprawy no, który właśnie to fakt zdaniem pana ministra nie były badane z różnych powodów tej okazji powiedział, że raport ten, który znamy pod nazwą skrótową raport Millera jest fałszywy i nieprawdziwe i to napawa mnie takim bardzo inne pesymistycznym uczuciem, bo minister Konstytucyjny podważa wiarygodność organów państwa to przecież była w sposób legalny powołana komisja, która powołała cały szereg fachowców mówi do komisji Millera wykonała naprawdę wielką pracę z z wielu wątkach aspektach całego przebiegu okoliczności tragedii katastrofy i dzisiaj tego typu słowa w ustach Konstytucyjnego ministra polskiego rządu ministra obrony narodowej na sadzenie wypada panie dyrektorze skomentować jako wyjątkowo szkodliwe, bo zmierzające, jakby po raz kolejny do tego, że się czyni wyłom podważa podważa działalność organów z państ w NATO to naprawdę szkodzi nie buduje zaufania do tych organów z na przyszłość no Limits skłania się sycić się, z czym jest wyłączy jakąś taką właśnie my liczył szereg działań właśnie kwestionujących zaufanie do to dla organów państwa co w konsekwencji na pewno ma nie napawa optymizmem, ale jednocześnie pan minister zaproponował opozycji właśnie na dość krytyczny wobec jego działań w UE w tej sprawie, aby zgłosiła opozycja no może swoich specjalistów czy ekspertów, którzy chcieliby w tej komisji pracować, mówi że jeśli państwo uważacie, że to, że pan skład komisji jest z naukowego czy jakiegokolwiek innego tu cytuję niereprezentatywny, że uważacie, że powinien tam być jeszcze jakiś specjalista, którego chcecie wskazać te i który chce wziąć udział w tej pracy jestem gotów to zrobić 3 czy będziecie po PSL rozważać taką możliwość 3 proc w ten sposób, że to jest bardzo dobroduszny ze strony pana ministra natomiast na chociażby tych słowach, które wcześnie, by przez pana redaktora przytoczone no no trudno mi to brać się poważnie niestety sprawa katastrofy smoleńskiej z okoliczności strasznie dramatyczne dla Wedla dla wszystkich nas, którzy tam stracili swoich przyjaciół ja akurat całą trójkę posłów polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy stracili życie w tej katastrofie bardzo dobrze znałem z kilkoma z nich dosłownie kilka dni przed ulicą katastrofą miałem okazję rozmawiać się jest spotykać traktowanie sprawy z ten sposób jak to ma miejsce właśnie za sprawą pana ministra Macierewicza jest nam by od od oddala możliwość wspólnego wspólnej pracy nad maty wyjaśnianiem pewnych okoliczności które, które mogłyby mogłyby być przedmiotem takiej takiej pracy samo w ogóle wikłanie tej katastrofy w dalsze tworzenie pewnej doktryny politycznej, bo tak to dzisiaj z perspektywy tych za chwilę jest 6 lat wygląda, że sprawa katastrofy wielki dramat i i ból jest chowany do odbudowania doktryny politycznej przez 1 z formacji politycznych to już nie pozbawia złudzeń co do co do jakiegoś wspólnego podejścia do tej do tych do tej sprawy znalezienia jakiegoś jakieś konsensusu konsul consensusu, aby razem spróbować poradzić sobie też z pewnymi skutkami i piętnem który, których ta katastrofa tych okoliczności tych kilku lat o tej katastrofie wywarły na całe życie polityczne klasę polityczną, bo to też jest pewien aspekt, o którym rzadko rzadko mówimy, ale to jest pewne pewne piętno, z którym razem moglibyśmy sobie uporać to rocznica jest chociażby kolejna mogłaby temu służyć, ale z takim nastawieniem to naprawdę ze strony pana pana ministra i wielu niestety coś co ubolewam jego koleżanek kolegów reprezentujących właśnie to środowisko polityczne ma boję się, że niemożliwe, bo ja, ale może dostrzegam w tej propozycji 3 czy takie jak i wyciągnięciu ręki do opozycji przez ministra Macierewicza tak tak taką konsekwencję no bo przecież jutro ma się odbyć spotkanie liderów partii politycznych, a punktem wyjścia do tego spotkania była oferta czy propozycja prośba złożona przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby przynajmniej do czasów tych ważnych wydarzeniach będą miały miejsce w Polsce, a więc wizyta papieża i światowe dni młodzieży no i szczyt NATO, żeby złagodzić spór polityczny znaleźć więcej takich obszarów właśnie, w których można się porozumieć to m. in. służyć ma to spotkanie liderzy Platformy Obywatelskiej czy nowoczesnej czy pan Grzegorz Schetyna i Ryszard Petru mówią, że nam możemy rozmawiać oczywiście zawsze jest dobrze się spotkać, ale podstawą do takiego porozumienia musi być opublikowanie ostatniego tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego no i zaprzysiężenie 3 sędziów, których to wybór przez Trybunał został uznany za zgodne z konstytucją pan się tą sprawą zajmuje w swoim ugrupowaniu, więc jak pan widzi możliwość rozwiązania tego problemu prawno Konstytucyjnego w Polskim Stronnictwie Ludowym my patrzymy na to inny ofertę, która została ze strony prawa i sprawiedliwości prezesa Jarosława Kaczyńskiego wyrażona jest dosyć sceptyczny sposób z tego względu, że Piers musiałaby nastąpić ze strony PiS -u to pewna refleksja i jednak te działania, które w ostatnim czasie obserwowaliśmy takie Nana na pograniczu łamania pewnego ładu Konstytucyjnego albo wprost łamiące tematy konstytucyjne normy powinny się skończyć, która niestety kolejne kolejne dni kolejne pomysły zaskakują nas niestety niestety podobnymi podobnymi inicjatywami było tego sporo tu przecież tylko Trybunał Konstytucyjny były media publiczne były też 3 kwestionowane tzw . ustawa inwigilacyjna szereg szereg rzeczy, które niestety pokazywały, że nie ma poszanowania ze strony tego środowiska politycznego pewnego ładu utrwalonego ładu Konstytucyjnego pewnych zasad, które płynie ponad naszymi doraźnymi interesami politycznymi, które każde środowisko ma stać niestety w nie ma tej refleksji i kolejne słowa dzisiaj 1 z wywiadów, których udzielił prezes Jarosław Kaczyński Jarosław Kaczyński pokazują, że to tej refleksji nie ma prezes PiS -u oczekuje ze strony opozycji bezwzględnego posłuszeństwa to jest Jonasz takie wrażenie warunek warunek prezesa PiS -u do wszelkiego typu uzgodnień 3 czy porozumienie z opozycji natomiast nie ma żadnego odniesienia do tego co chociażby wśród osób przed chwilą pan redaktor lecącą wyrazili liderzy z partii w opozycyjnych co co wreszcie też wyrażamy w Polskim Stronnictwie Ludowym co co chociażby dzisiaj było też przedmiotem komentarza na prezesa Kosiniaka-Kamysza i tu, toteż stronom ma oddala taką autentyczną i rzetelną rozmowę która, która jest zapowiedziana w przedmiotach i właśnie o warunkach Żyd po wstępnych ze strony opozycji, jaki sens tego spotkania, ale na obchód obawiamy się, że rzezie miast w tym w mizerne nadzieje się zna się na na jakiś krok w dobrą stronę, ale też inne panie redaktorze nam no dialog kłóci się z monologiem widzimy jesteśmy świadkami właśnie takiego nieustannego monologu ze strony partii rządzącej, a to kłóci się z dialogiem, który chcielibyśmy jako przedstawiciele tych sił, którzy tworzą parlamentarną opozycję, ale to nie tylko Bobowo słyszymy wypowiedzi środowisk politycznych spoza parlamentu i to się nie da to się to się uciec obawia się, że niestety, że to inne zapowiadane spotkanie to będzie miało taki trochę przebieg podobny do tego, który swego czasu towarzyszyło spotkaniu pani premier Szydło Bartyla dotyczyło też impasu Konstytucyjnego po deszczu rozmawiają chwilę o ważnej dla PSL usta w o ziemi dziś jechać ciąg dalszy prac parlamentu nad tą ustawą tym razem te prace odbywają się bez protestujących rolników czy jak mówił minister Jurgiel Krzysztof Jurgiel bez udziału sfrustrowanych PSL owców bulwersujące słowa pana ministra zwracaliśmy na to uwagę, ale prawda w oczy kole i chyba tego naj lepszy wyraz stanowią te słowa na czas faktycznie z równolegle z moją wizytą na i naszą rozmową studio koledzy z z klubu parlamentarnego polskiego Stronnictwa Ludowego daniom poprawek, które zostało przyspieszone posiedzenie komisji rolnictwa myślę, że to nie tylko ustawa ważna dla polskiego Stronnictwa Ludowego to ustawa ważna dla wielu Polek i Polaków i to nie tylko tych zajmujących się pracą w na roli, ale chociażby całej licznej rzeszy ludzi, którzy planowali planują przenieść swoje miejsce zamieszkania z zatłoczonego miasta, gdzie jest się na obrzeża, gdzie się na nas, iż podpisy pod miastem Bytom zdaje sobie rolnika jest, że nogi do życia tak, na który właśnie ustawą prawo i sprawiedliwość chce tej szansy tych ludzi pozbawić protestujemy przeciwko przeciwko temu między nimi nasze popracować domofonem pan, że złożą poprawki, czyli od tak nasze poprawki przede wszystkim panie redaktorze zmierzających do tego, żeby skreślić z tej ustawy pięcioletni zakaz sprzedaży ziemi z zasobu skarbu państwa my w poprzedniej kadencji walczyliśmy właśnie o to, aby ta ziemia, która jeszcze została jej całkiem sporą trafiła do gospodarst w rodzinnych do tych, które zgodnie z art. 23 konstytucji mówiącym o gospodarstwie rodzinnym jako podstawy ustroju rolnego powinna trafić szkoda że, że tak się nie dzieje walczymy o to, żeby przynajmniej do areał do 5 ha były zwolnione z tego z tego zakazu jak generalnie nie mnie nie nie chcą projektodawcy tego dopuścić to, chociaż to małe areały byłyby przedmiotem sprzedaży objęte naj trzecia rzecz, którą aktorom walczymy o to, aby Agencja Nieruchomości Rolnych nie ingerowała w obrót między osobami prywatnymi jeśli to ma służyć na działalność ta ziemia ma służyć działalności rolniczej bądź inne chociażby służyć na na cele MON jest teraz proponuje, żeby była noc PiS jest ciągle gdzieś między tymi pierwotnymi propozycjami, a modyfikacjami, które do, których tak w może śmiało powiemy skłoniła jednak dosyć mocny odzew ze strony wielu środowisk i to nie tylko organizacji rolniczych ale, ale też wielu stowarzyszeń organizacji pozarządowych, które jednak się tu dopatrywał łamania swobodnego obrotu własnością i TomTom myślę że, że jak ostatecznie ustawa przybierze kształt to myślę, że dzisiaj pokaże posiedzenie komisji rolnictwa, a skoro jest tyle przynajmniej deklaracji ze strony prawa sprawiedliwości, że chcą współpracować to może akurat to będzie dobra okazja pokazania takiego gestu bardzo dziękuję Krzysztof Paszyk poseł polskiego Stronnictwa Ludowego był gościem audycji co się stało dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA