REKLAMA

Związki zawodowe już nie tylko dla etatowców. O zmianach w przepisach dyskutują prof. Andrzej Zybała i Aleksander Łaszek

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2016-03-31 06:00
Prowadzący:
Czas trwania:
26:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
306 i 2 sekundy pierwsze śniadanie w toku i Piotr Maślak wita państwa bardzo serdecznie ponownie szczególnie tych z państwa, którzy po godzinie szóstej Stali do nas dołączyli wspominałem o tym, Matrix się przed informacjami Need IS teraz jeszcze króciutkie uzupełnienie tak nie bronili koledzy i koleżanki i słusznie, bo informacja ważna rzecz i punktualność radzi ważna rzecz, że nie zdążyłem powiedzieć puenty Otóż, jeżeli miałem wrażenie, że obudził się w Rozwiń » matriksie, kiedy przeczytałem reportaż z dużym formacie, z którego wynika, że dyrektor zakładu karnego w Sztumie jak sam przyznał pod wpływem głosów, które usłyszał w głowie w 2011 roku wszedł do celi zadźgał nożem więźnia potem wyszedł zdaniem biegłych nie stwarza żadnego zagrożenia zdaniem prokuratury w związku z tym należy go na bok umorzyć postępowanie w tej sprawie Noto miałem wrażenie, że jestem w matriksie, jeżeli w Super jest w fakcie przepraszam czytam, że były komendant główny policji pan działa Osiński na Ewę regularnie krył aferzysta także ze swojej miejscowości to też miałam wrażenie, że jestem w matriksie, jeżeli przeczytałem, że na dzikiej agresji jest Sting i samych Imtech gwiazd zagrali na weselu rosyjskim to, iż w ogóle byłem przekonany, że jeszcze się nie obudziłem, ale puentą tej historii puenta tej historii napisała Gazeta Polska codziennie i tu pozwolę sobie państwo w związku z tym mniej więcej zacytować wczoraj wieczorem prezydent Andrzej Duda wygłosił w prestiżowym ośrodku analitycznym naszą Press Club w Waszyngtonie wykład o polskiej wizji bezpieczeństwa Międzynarodowego tegoż dnia dowództwo europejskie Stanów zjednoczonych i piłką ogłosiło decyzję o wysłaniu w 2017 roku do Europy wschodniej żołnierzy brygad pancernych pierwsze śniadanie w pierwsze śniadanie w toku to i tak czy podsumowanie przeglądu prasy tyle gadałem w poprzednim wejścia to potrafią w 5 zdaniach streścić wszystko im życie państwo można można, a to, dlatego że w studio znamienici goście ne i ciekawy temat do rozmowy prof. Andrzej Zybała ekspert ds. polityki publicznej szkoła główna handlowa dzień dobry z winogron Aleksander Łaszek główny ekonomista forum obywatelskiego rozwoju dzień dobry i dobre ręce dr no chyba można powiedzieć już za chwilę takich gimnazja trzymamy kciuki za chyba z panem profesorem zresztą my, a jakże jej, a temat ciekawy i kontrowersyjny wywołujący szereg dyskusji polemiki i kłótni także na profilu Radia TOK FM na Facebooku oto mamy na nowelizację ustawy o związkach zawodowych, która przewiduje, że samozatrudnieni osoby pracujące na podstawie umów-zleceń lub umów o dzieło będą mogli działać w związkach zawodowych zapisywać się do nich, a także w pewnym zakresie będą przez owe związki chronieni czy te zmiany są dla panów zaskakujące czy nie i dlaczego pan prof. Jan nie są zaskakujące dane są to widziałbym sprawiedliwe to znaczy, bo wchodzimy w taką sytuację, która jest bardziej naturalna Trybunał Konstytucyjny MF wymusił ZUS zmiany zresztą cały szereg ekspertów zagranicznych w różnych opracowanie wypowiadało się, że sytuacja obecna jest niewłaściwe i ona wpływa na poziom uzwiązkowienia w Polsce, który jest bardzo niski, który spada od wielu lat mówi no to znaczy, że słabnie słabł reprezentacja pracownicza w stosunkach w tym co możemy nazwać stosunki przemysłowe, czyli w stosunkach między pracodawcą zbiorowych stosunkach między pracodawcą pracodawcami a, a pracownikami także wydaje, że to będzie dobra sytuacja w ogóle dla gospodarki w tym sensie, że będziemy się silniejsza reprezentacja pracowników, których słaba no to widać wszędzie prawda winny czy wszędzie może nie wszędzie, ale w wielu sektorach gospodarki jest dobre silne reprezentacje w w tych ciężkich przemysłach w górnictwie hutnictwie tam, gdzie jeszcze te stare topole post państwowe monopole i działają pan Aleksander Łaszek, bo taka zmiana sprawi, że związki zawodowe dotrze, że miał szerszą formułę co jej zdaniem też, że nie jest zła pamiętajmy, że związki zawodowe dbają o swoich członków jest w momencie, kiedy ta baza z członków jest mała to odbywa się to szansa kosztem innych pracowników czy bezrobotny w ogóle nasza się wymazać ich jest instytucja w warunkach domu można stworzyć model Isabel outsider czy związki zawodowe dbają o interes tych, którzy są w środku jest mająca interes tych, którzy są na zewnątrz i najbardziej oswojona z bezrobotni się związkom zawodowym zależy na wysokich płacach dużych barierach, jeżeli chodzi o zwolnienie, a jednocześnie blokuje powstawanie miejsc pracy czy jest już ktoś jest na rynku pracy jest związku zawodowym to zyskuje na działalności związków, jeżeli ktoś jest bezrobotna i dopiero chce wejść na pokład to Toyota działalność szkodzi, a czy dzisiaj związki zawodowe wypełniają swoją rolę wypełniają na tyle na ile posiadają wewnętrzną siłę konsolidacji na takie godzinę wcześniej związki traciły wpływ traciły znaczy to one płacić traciły wpływ w stanie się tym tracenie swojej bazy członkowskiej, ale w zasadzie w zasadzie może wreszcie jest inne pojęcie, kiedy rozmawiamy o związkach zawodowych czy jest to czy członkostwa poziom uzwiązkowienia, ale też druga rzecz to jest siła mobilizacji, jaką związek lekkiej związki mogą są w stanie doprowadzić do tez czy paradoks francuski, gdzie był zły uzwiązkowienie na poziomie 77 % niżej zaś nawet niż u nas, ale siła mobilizacji sił to co mogą zrobić związany jest bardzo dużo prawda wyprowadzić miliony ludzi chyba na ulicy prawda, a może bilans ma nadzieję, że za granicę związki zawodowe nie jest przepraszam że, gdy są tak nas, że jednak nie są tak bardzo upolitycznione w Polsce leczone są upolitycznione w sensie nie partyjnym moje związki zawodowe są w stanie większą masę ludzi wyprowadzić na ulice niż duże związki zawodowe w Polsce tak tak oto to jest paradoks natomiast one one tam nie są na pewno upolitycznione takim naszym staje się natomiast one są polityczne w sensie, że mają pewną formułę ideową, gdyż Brzeziański związki zawodowe, że są komunistyczne związki zawodowe, ale to wcale nie oznacza, że one popierają konkretne partie w takiej mierze na sprawnego wiadomo że, że Solidarność OPZZ żony były szczelnie zespawane z określonymi formacjami partyjnymi ani ideowymi wyłącznie do teatru to upolitycznienie w Polsce upartyjnienie na pewno nie pomaga związkom zawodowym tych taką globu natomiast na pewno pomaga związkom zawodowym sensie utrzymania ich pozycji w sektorach, które są silnie zmonopolizowany przez państwo prawne dzięki utrzymują się i chciał jak i jaki skutek będzie miało wprowadzenie takich zmian w ustawie o związkach zawodowych, które dają jakąś namiastkę ochronę osobom zatrudnionym na tzw. umowach śmieciowych to słowo ja wiem, że mogą panowie chcą protestować albo nie o to czy często wyjaśnia mi powtarzamy te okna to określenie umowy śmieciowe stosuje do tych form zatrudnienia na umowę o dzieło zlecenie czy samozatrudnienie, które w sposób jasny i ewidentne tylko właśnie służą obejściu kodeksu pracy nie do wszystkich umów o dzieło zawieranych w Polsce, ale ja, jaki jest sens tworzyć taką iluzję ochrony skoro na 4 Państwowa Inspekcja Pracy w żaden sposób nie może egzekwować praw takich osób dzisiaj nasi rządzący do tej pory, a nie przywiązywali wagę wagi do ochrony standardów zatrudnienia i to jest olbrzymi grzech po poprzednich formacji obecnie rządzący przy psiej deklarują, że chcą wzmocnić się siłę działania czy oddziaływanie czy siłę karzącą właśnie Państwowej Inspekcji Pracy zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce dobito to na pewno będzie wielkie wyzwanie, ponieważ natrafią na duży opór ze strony chociażby pracodawców, którzy nie są chętni do takiego wzmocnienia natomiast wraca z ogólnego pytania czy to spowoduje 3 czy rzeczywiście nadzieje liczę, że rzecz, że dojdzie do pewnego wzmocnienia interesów ludzi, którzy zatrudniani są w oparciu o najniższe standardy zatrudnienia ale, ale też ale w jaki sposób w jaki sposób ażeby Państwowa Inspekcja Pracy będzie będzie większej mierze kontrolowała widzi więcej przedsiębiorców zostanie objętych kontrolą to tylko ta możliwość, a z drugiej strony bobra pamięć aktorów to się zmieniają wzmacniają umarli mają mieć od razu możliwości wykonawczych decyzje nie będą mogły być zaskarżane do sądu w takiej mierze jak dotychczas tylko będą od razu wykonywane, więc dyskrecja teście tyle nie ma przerysowanie, ale uważam w sposób zdecydowany, że te uprawnienia powinny być mocniejsze silniejsze osób pracodawca musi wiedzieć że, że jest taki urząd i że on nie dostanie karę 5000 należy być może dostanie 2 lata więzienia czy ta nie jest strony także tutaj mamy do czynienia z próbą łatania jakieś sytuacji, która już chyba można tak powiedzieć osiągnęła skalę patologii, czyli pewnego rodzaju przerostu jesteśmy rekordzistami w unii Europejskiej oraz zatrudnienia na podstawie właśnie umów cywilnoprawnych zamiast próbować w jaki sposób jednak wpłynąć na ten proces czy NATO zjawisko może zmienić kodeks pracy, który jest jednak archaiczny i wymusza na przedsiębiorcach czasami takie działania to to u nas próbuje się, by gdzieś dookoła załatać dziurę w Osiu przede wszystkim zwróć uwagę szkolnych kas się zmienia jak mówi ma OC nadużywaniu umów z dużo bardziej bowiem sytuacji sprzed pół roku roku teraz myśli, gdy sytuacja na rynku pracy nie pojawia, toteż staje się elementem przetargowym po stronie pracownika nowych negocjacjach pracownik pracodawca rodzaj umowy w IT widzimy już to powolny spadek tego typu umów, niemniej potrzebne są bardziej kompleksowe rozwiązania jako Fundacja proponowaliśmy już przedtem przede wszystkim ujednolicenie opodatkowania w tym momencie dużo bardziej korzystne opodatkowanie tego typu umów stanowią bardzo silne zachęty do 8 do obchodzenia kodeksu pracy i tworzenia fikcji na różnego rodzaju lub umowach co jednocześnie zwiększał koszty administracyjne i po stronie pracodawcy i po stronie administracji oczywiście co ważne, żeby nie wylać dziecka z kąpielą dlatego proponowaliśmy to wpłacić szerszych zmian w połączone Unią co powinni zwiększą kwotę wolną od podatku, ale tylko dla pracujących rzutową bać się tańsze fiskalnie wskazywaliśmy od razu sposoby finansowania dlatego to jest wielki trzeba stworzyć bardziej przyjazną po otoczenie prawne tak, żeby to sam sens ekonomiczny umowę decydowało o typie umowy, a nie to, że ta umowa jest lepiej opodatkowana co tej umowie są mniejsze regulacje i tego typu czynniki nagle stawało się decydująca jest także od nas zrobiono państwo nie wiedzą, ale pan profesor przy przetargach kiwał głową barwą zupełnie zrobiono w Polsce rzecz straszną i okropną niewybaczalną właśnie w sposób drastyczny uprzywilejowaną podatkowo umowy śmieciowe i w, czyli my sobie wytworzyliśmy ten problem, który rzutuje na cały szereg innych problemów, które występują w kraju prawda łącznie z radnymi jest łącznie z emigracją z Polski były, ponieważ to jest połączone tę niestabilność zatrudnienia prawda brak brak perspektywy na stabilną karierę zawodową to się też przełożyło przecież na niestabilność na rynku pracy to się przełożyło na kwestie demograficzne no po prostu zniszczyliśmy cały szereg parametrów działań publicznych w Polsce ten tom beznadziejną polityką i i pod koniec kilka miesięcy temu jeszcze Platforma obiecywała prawda, że dokonuje z dokona zmian w tym zakresie, ale wytworzyła problem problem no okropne natomiast też problemy nie tylko się w obszarze dowiedziała się go w tym obszarze natomiast problem jest szerszy, ponieważ w ogóle wśród pracodawców jest duża skłonność do dojdą do nierespektowania prawa dużo skromniej duża skłonność do nadmiernego wykorzystywania po prostu ludzi, którzy są w najgorszej sytuacji na rynku pracy, czyli ludzi, którzy próbują wejść na rynek pracy czy ludzi, którzy mają słabsze kompetencje ci ludzie, którzy są słabszych słabiej chronieni przez związki zawodowe przy czym przez przepisy prawa rząd my mówimy o o umowach śmieciowych, ale przecież mnóstwo ludzi pracuje również w ogóle bez żadnej umowy o pracodawcy zatrudniają bardzo chętnie na czarno, bo nie boją się tego Ziobrze przyjdzie właśnie Inspekcja pracy i inni będzie chciała respektować WTO wrócimy do tego tematu, jeżeli panowie pozwoli się po informacjach Radia TOK FM, które bez wątpienia wiosną dużo ma nowego do sucha to do wiedzy słuchaczy 32616 sekund pierwsze śniadanie w toku i wciąż ci sami goście prof. Andrzej Zybała ekspert ds. polityki publicznej szkoła główna handlowa Aleksander Łaszek główny ekonomista forum obywatelskiego rozwoju ponownie witam panowie w brzmieniu tych słuchaczy, którzy dopiero się włączyli rozmawialiśmy o związkach zawodowych za sprawą zmian w ustawie o związkach zawodowych, które to w pozwalają czy dopuszczają możliwość członkostwa w związkach zrzeszanie się związki osób samozatrudnionych osób pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych różnego rodzaju umów śmieciowych tych obchodzących kodeks pracy inne, ale jest jeszcze 1 temat kim chciałbym z państwem z panami także w tym kontekście porozmawiać deputat węglowy znów kolejna rzecz także dotyczące związków zawodowych górniczy związkowcy, którzy tak skrupulatnie walczyli o wyższe zarobki o godne wynagrodzenia no i walczyli także o los całego sektora górniczego z poprzednim rządem teraz jakoś przesunęli ciężar i postanowili działać nieco innymi środkami Lotos złożyli do Sejmu projekt ustawy, która zakłada, że deputat węglowy dla wszystkich górniczych emerytów będzie wypłacany z budżetu skarbu państwa to jeszcze krótkie wyjaśnienie dla naszych słuchaczy deputat węglowy to takie archaiczne rozwiązanie będące kiedyś częścią wynagrodzenia w takim sensie, że górnicy pracujący w kopalniach dostawali węgiel po to, żeby mieć czym ogrzewać swoje domy jako część wynagrodzenia potem, kiedy piece węglowe zaczęły znikać z domów to dostawali właśnie deputat węglowy co panowie sądzą o tym, rozwiązaniu jest to kolejne obciążenie dla goździka SSC związki zawodowe górnicze były w stanie wymusić na rządzących, a przez to na podatnikach bardzo daleko idące przywileje poza samym dotowaniem dokopali nam też zgodni system emerytalny, a o interesy rozpamiętują bis szacuje koszt przez ostatnich 12 tel 25224 lata mniej więcej koszty dopłat do górnictwa ma miejsce 70 miliardów złotych też drugie tyle jest to zostało opłacone w postaci emerytur górniczych to jest tutaj mówimy od głosu 3400  000 000 kwota nie robi takiego wrażenia z kraju i widzisz w tym kontekście, że to kolejna rzecz, kiedy wszyscy podatnicy zrzucają się na interesy konkretnej grupy zawodowej, która po prostu jest silna politycznie panie profesorze w tablet świetnie ujął dosyć proste rozwiązanie archaiczne i mniej czytelne niż systemowe niezgodne z czytelnymi regułami wynagrodzenie no i jeśli kopalnia jest firma ponadto powinna mieć rozwiązania w zakresie systemu płac i wyrażać to wszystko po prostu ona w gotówce natomiast w górnictwie mamy do czynienia z rozbudowaniem systemu systemem wynagradzania poza poza płacami na testy nieczytelne to to jest obciążające dla dużych firm natomiast nie jesteśmy w stanie na Górnictwo nie jest w stanie Boże, jakby wyjść z tego dziedzictwa peerelowskiego rządu jest tylko peerelowskie natomiast jedno dlaczego, dlaczego nie możemy z tego wyjść to jest pytaniem do przymierzamy prawda mają tendencję do wyśmiewania wyszydzania tego i t d. natomiast na fakt jest taki, że ci ludzie są bardzo zżyci z tymi ludzi górnicy są zżyci z tymi rozwiązaniami, ale jest pytanie lek. Gabrysia zostaje przywilej bardzo szybko się z nią jest żywa odnowić właśnie tak łatwo jest przyzwyczaić do wyższego standardu, a strasznie trudno potem go obniża duża część przywilejów w różnych sektorach gospodarki była wytworzona w latach osiemdziesiątych nadszedł w szkolnictwie w oświacie i do tej pory znaczna część z nich trwa dieta jest to fatalna polityka go PRL-owska w ostatnim okresie natomiast dla mnie zadziwiające jest to, że nie możemy wyjść z rozwiązań, które mogą od dziesięcioleci krytykujemy wyszydzany wydaje, że to ten problem na brak komunikacji anestezjologów za czasów rządów Jerzego Buzka z nogą były po były próby to i ówdzie dno oka każdy chciał to jakoś zracjonalizować na rządzących ale, ale to jest bardzo trudno utworzyć jakiś taki dialog z tymi ludźmi, którzy to wciąż lubią i korzystają z tego, bo politycy nie chcą z tego wyjść niczym nie mają siły, ponieważ to jest kwestia narażenia się dosyć poważnemu redaktorowi prawda elektoratowi i my nie możemy tego bagatelizować w tym sensie, że jest to systemowa rzecz nie macie panowie wyraźnie, że to jest trochę błędne koło w tym sensie, że politycy bojący się, bo to trzeba nazwać tak wprost bojący się górników, bo górnicy zawsze protestują z rozmachem w nogę delikatnie rzecz ujmując bardzo oględnie iście jak najbardziej dosłownie rzecz ujmując, że politycy bojący się górników wciąż trwają przy tym status quo, które jest wyniszczające dla sektora w związku, z czym w taki czy winny sposób ci sami politycy gdzieś po cichu próbują przeforsować kolejne ograniczenia w poziomie wynagrodzeń tych samych górników po to, żeby móc ich utrzymywać, ale jednocześnie, żeby nie rujnować budżetu państwa to rodzi w tygodnikach frustrację, która sprawia, że coraz głośniej protestują i to błędne koło się zamyka za znacznie prostszym rozwiązaniem, bo górnicy myślę tu się zgodzimy wykonują ciężką pracę każdy, kto miał okazję zjechać w życiu na dół w kopalni to zrozumie natychmiast bardzo szybko błyskawicznie, że to nie jest lekka praca, a więc należy się za nią godziwe płace, ale to błędne koło się wzajemnie nakręca inie widać końca jak dodaje, że to odbije się negatywnie charakter polskiej polityki to znaczy politycy nie mają odwagi do do kreowania i pewnie nie potrafią również to pewne kreowanie pewnych wizji przyszłości dla sektorów w tym czasy tym wypadku na ten sektor jest specyficzny rząd wymaga pewnej wizji przyszłości prawda pracujący powinni mieć taką ramową orientację moja jak państwo definiuje znaczenia tego sektora w kontekście na wykorzystanie tego surowca prawda w energetyce czy w różnych innych formach oni czują się niepewnie oni tym samym mają poczucie że, że wyczerpują swoją przyszłość tylko właśnie tymi kilofami manifestacjami tak dalej natomiast nie prezentuje się pewne jest to były wspólnej wizji przyszłości no i to jest właśnie teraz ten trend ten problem klasy politycznej rzezie tego nie robi natomiast do tak z punktu widzenia Pszczyny dociera do jesieni dziwi, że oni walczą o swoje Boni zapewnił o czasie giełda mówili, że ceny ceny spadają win widzą, że za zadłużenie sektora prawda on widzi z drugiej strony, że ma, że mam kredyt na samochodzie lana mieszkaniec Żagania, ale ja też rozmawiałem z absolwentami technikum górniczego w swego czasu przed 1 w Odrze Grześ był przeszczep, że ta kopalnia leciały głowy nazwa miejscowości już w Małopolsce, ale jeszcze tam, gdzie zresztą pani premier była swego czasu burmistrza Olkusza amnestia nastąpi zachował Chorzowa dziś wreszcie Brzeszcze o z absolwentem technikum górniczego, który mówił ja zapytałam, dlaczego pan poszedł do takiej szkoły po co Bomi obiecywano i zapewniano mnie i zachęcano 67 lat temu, żebym poszedł, bo wraca czas na Górnictwo i będą potrzebni górnicy i tak kopalnie, przed którą ja tutaj protestuje obiecała mi Żydami prace jestem 2 lata po ukończeniu szkoły jestem bezrobotny i nie mam z czego żyć, a tylko, że właśnie 7 lat temu była dobra koniunktura na węgiel ceny były wysokie czy można oceniać Mars Real Vienna z perspektywy w perspektywie 87 lat co będzie za 5 lat ja nie wiem co będzie w gospodarce im się, że pan też nie za rok czy za 2 i tylko do urn w przypadku Kopania zwrócił uwagę na to, że rząd Buzka wprowadził daleko idące reformy zabrakło postawienia kropki nad dziećmi i prywatyzacji także władze firmy były racjonalnie zarządzana tej trudno mi mówić, że górnicy walczą oswoją przyszłość, jeżeli więc, że spółka jest zadłużona i zaraz się przewróci ani 1 czy się koncentrują co opłaca trzynastek Czternastek pensji, kto może położyć to spółka to jest raczej nacisk i zalało dom myśl mnie w domyśle założenie, że podatnik i tak zawsze zapłaci nieważne jak chce będzie zarządzana spółka jak dzieci będą ceny węgla i tak jesteśmy w stanie wymusić na podatnikach dopłatę to zamyka miasto taką pętlą dotyczącą związków zawodowych no bo przecież to górnicze związki akurat wyjątkowo dobrze dobrze zorganizowane i skutecznie, broniąc swojego na swojego sektora jak państwo oceniają czy zmiany w ustawie o związkach zawodowych spotkają się z reakcją oto będziemy mieli za pół roku czy za rok dziesiątki tysięcy członków związków zawodowych zatrudnionych na podstawie umów tzw. umów śmieciowych czy samozatrudnionych, ale nie są zajęte są one tych, które pominęliśmy akcje też jest charakterystyczne dla polskiego rynku pracy to ona są bardzo duży udział w Polsce mikroprzedsiębiorca zatrudnienie u i to jest coś, czego politycy nie dostrzegają co też jest pewnym problemem, a tam jest najwięcej patologii, że chodzi o PESEL nasza to nadużywanie różnego typu umów, o ile w dużych przedsiębiorstwach zatrudniających 10 osób i więcej minimalną pensję zarabia około 5 praca to z 5 klasa pracowników to mikroprzedsiębiorstwa jeśli spojrzymy na formalne dane okazuje się, że połowa pracowników zarabia minimalną krajową, ale jednocześnie jest to mikroprzedsiębiorcy są fajnym elektoratem jest cały czas mówimy o pomaganie mikro przedsiębiorstwo nie zastanawiając się, że chcemy, żeby nasza gospodarka się rozwijała to co nie jest interesują nas w mikroprzedsiębiorstwach, które trwają tylko raczej te, które z nich oraz od małych z małych średnich średni do dużych, a porozumieliśmy się upaść i dopiero w takie zmiany mogą też wpłynąć na sytuację pracowników też poprzez wzrost wydajności pracy poprzez wyższe inwestycje i do tego świata posyłać ich kompleksową i panie profesorze nie chciałbym, żeby doszło do wzmocnienia reprezentacji tej grupy osób, która pracuje w oparciu o tym, tzw. elastyczne śmieciowe umowy chciałem, żeby ich reprezentacja była silniejsza natomiast dla mam wielkie wątpliwości czy do tego dojdzie i po, ponieważ jest to grupa pracująca specyficznie, która nie ma skłonności do do zrzeszania się nie ma też tej tradycji zrzeszania się związki zawodowe z kolei, bo są bardzo silnie skoncentrowane raczej na swoim członkostwie, które pracuje w dużych przedsiębiorstwach dużych dawnych molochach państwowych i związki zawodowe raczej mają ofertę dla tej części pracujących, którzy są dobrze chronieni ich interesy są dobrze reprezentowane natomiast związki zawodowe nie mają doświadczenia w ochronie w reprezentacji interesów właśnie tych ludzi pracujących na najbardziej niepewnych formach zatrudnienia w oparciu o niższe standardy zatrudnienia i myślę, że ci ludzie będą raczej szukali raczej własnej reprezentacji, jakby poza związkowej aha no, chyba że związki zawodowe będą w stanie jak by zmienić poszerzyć i uelastycznić swoją formułę i lepiej reprezentować tych od dzisiaj o niej zdobyły te prawne bariery, że nie mogli reprezentować prawda, ale tak też była kwestia czy ci bardzo silnie próbowali dopasować swoją ofertę dla ludzi pracujących w oparciu o o te elastyczne historię, bo ja myślę jako osoby samozatrudnione free lancer, że osoba, która decyduje się jednak mimo wszystko trzyma wyborczy nie mniejszy czy większe na taką formę świadczenia usługi utrzymywania siebie swoich bliskich, że to jest decyzja, która wiąże się z daleko dalej posunięty mi konsekwencjami, że przyjmuje się pewnego rodzaju odpowiedzialność za siebie już nie szuka się w tym momencie dywersyfikacji tej odpowiedzialności i Aliorze drewniane, a że jest dramat, że rezygnuje się także z pewnego rodzaju ochrony przywilejów właściwość dochodzą problemy społeczne jedynie analizą poziomu uspołecznienia w Polsce muzeum szukamy nie szukamy, jakby były tak pewny koalicji z nagranymi osoba szukająca zatrudnienia racji musimy walczyć, więc wręcz pozwala sobie przerwać rejs nie są one już samo zatrudniona na woli wkładać energię tak myślę, że szukanie źródeł dochodów realizowanie swoich celów zawodowych, a nie w szukanie sposobów na uchronienie siebie samego tak jest możemy różnie oceniać bardzo dziękuję panowie w zamian dostają za rozmowę prof. Andrzej Zybała szkoła główna handlowa Aleksander Łaszek forum obywatelskiego rozwoju na zawsze informacje my słyszymy się ponownie jutro, bo przez piątek piątek Antoniewicz gminom Jacek Żakowski zaś za szybą sam dałem się zwieść przecież dziś w zastępstwie Zenit Paradowską Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA