REKLAMA

Czym jest kontrakt menedżerski? Tłumaczą Maria Sobieska i Renata Łęcka

Strefa Szefa
Data emisji:
2016-04-03 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
43:26 min.
Udostępnij:

Rozmawiamy o tym, czym jest kontrakt menedżerski i czym różni się od umowy o pracę. Poruszymy różne aspekty kontraktów: prawo do urlopów, zwolnień lekarskich, składowe wynagrodzeń, zakres odpowiedzialności, raportowanie

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja strefa szafa przy mikrofonie Marzena Mazur witam państwa bardzo serdecznie dzisiaj zapowiadana już prawie miesiąc temu właśnie ta lekko ponad miesiąc temu audycja o kontraktach menedżerskich poprzednio z okazji zmiany przepisów o umowach na czas określony w umowach o pracę na czas określony rozmawialiśmy sobie o umowach o pracę umowach-zleceniach umowach SLA działa o tym, czym się różnią między sobą umowę dzisiaj o bardzo specyficznym przekładzie umowy faktor w Rozwiń » mieście stawia się od zrywania rozmawialiśmy, czyli o kontrakcie manetki menedżerskim czym jest taki kontrakt to, o czym on się różni od umowy o pracę, jakie prawa i obowiązki przysługują, tudzież należą do osoby, która podpisuje kontrakt kontrakt menedżerski z firmą o tym, dzisiaj będziemy rozmawiać zapraszam teraz na chwilę muzyki, a potem rozpoczniemy rozmowy audycja astra Warszawa przy mikrofonie Marzena Mazur, a studia już państwa i moi goście z pań nie pani Maria Sobieska doradca ds. prawa pracy ubezpieczeń społecznych w centrum prawa pracy w firmie Wolters Kluwer dzień dobry w dzień dobry witam państwa bardzo serdecznie i pani Renata Łęcka i kierownik ds. relacji pracowniczych specjalista prawa pracy w firmie Castorama Polska dzień dobry dzień dobry witam wszystkich przypominam rozmawiamy o kontraktach menedżerskich no i właśnie to powiedzmy sobie co to jest ten kontrakt menedżerski test umowa co to jest tak właściwie nie wiadomo, dlatego że żadne przepisy polskiego prawa nie posługują się takim terminem jest to praktyka wieloletnia od 2 lat stosowana w polskiej rzeczywistości, ale jest to tylko i wyłącznie rodzaj umowy nienazwanej niedotyczącej właściwie prawa pracy my jako 2 specjalistki prawa pracy będziemy rozmawiać właśnie o tym co prawem pracy nie jest w prozę możliwe to jest coś co nie występuje w sprawie, ale występuje na co dzień w rzeczywistości firmowej jest stosowane praktycznie tak zgodni Lennona na bieżąco cały czas, że państwo muszą sobie zdać sprawę z 1 rzeczy mamy pewne określone umowy, które są sprecyzowane w kodeksie pracy doskonale zdają sprawę, w jakich mowa rozmawiamy dzisiaj przejdziemy do umowy, która jest tak naprawdę przedmiotem kodeksu cywilnego, choć za chwileczkę też udowodnimy, że może być zawierana również w warunkach umowy o pracę natomiast mamy kodeks cywilny, który w części dotyczącej zobowiązań przedstawię państwu w zasadzie część umów, które zostały nazwane, czyli sprecyzowane dookreślone, gdzie mamy jak sprecyzowane przepisami prawa prawem przepisami prawa cywilnego zasady zawierania tych umów i tam taka, której koleżanka wspomniała kontraktu menedżerskiego nie ma jednak mamy ogólnie obowiązującą zasadę swobody umów, która występuje w ramach właśnie kodeksu cywilnego tutaj tych reguł cywilnych związanych z nawiązywaniem różnego rodzaju umów na płaszczyźnie cywilnoprawnej i tutaj pojawia się właśnie taka możliwość, że w zasadzie możemy zawrzeć każdą umowę, określając dokładnie warunki i tutaj tak naprawdę w ramach tej swobodnej zasady zawiązywania umowy zawiązywania współpracy możemy właśnie dokonać umowę zawrzeć umowę pomiędzy stronami tak tzw. umowy o zarządzanie, bo czy nie tak naprawdę kontrakt menedżerski no właśnie, gdybyśmy sobie tak szczerze powiedzieć czym jest i jest to umowne zobowiązanie 1 strony wobec drugiej strony do niczego więcej jak zarządzanie przedsiębiorstwem chcę państwu zwrócić uwagę przedsiębiorstwem, a tylko przedsiębiorstwa, gdy do określonego celu związanego z zarządzaniem przedsiębiorca może nie stricte tak zarządzanie przedsiębiorstwem mocne rzeczywiście jest ona proponowano dla menadżerów wyższego szczebla, którzy tak naprawdę w swoim zakresie czynności muszą dokonywać właśnie takich wyborów, które wiążą się zarządzaniem przedsiębiorstwem pracując dla osiągnięcia konkretnego zysku dla spółki dla przedsiębiorstw, czyli Podsumujmy to nie jest umowa o pracę nie występuje w przepisach jest to 1 z umów cywilnoprawnych, którą nazywamy kontraktem menedżerskim jest to umowa o zarządzanie jakąś przedsiębiorstwo albo częścią przedsiębiorstwa generalnie można powiedzieć, że jest to trochę umowa-zlecenie z elementami umowy o dzieło, czyli tak naprawdę moglibyśmy powiedzieć, że to jest umowa śmieciowa jest w takim mniej popularnym znaczeniu, ale nie wiem czy menadżerowie, by się zgodzili się taką nazwą, ale zgodnie z terminologią, która mówi, że umowy, które nie są kodeksowe traktujemy jako umowy śmieciowe to tak właściwie moglibyśmy też w dosyć przewrotnie u nas w celu umowy śmieciowe to nazwa wzięła się stąd, że pracownik, podpisując umowę śmieciową niema praktycznie żadnych praw palaczy nie ma prawa do urlopu nie ma ich dokładnie taką sytuację mamy tutaj samo zawarcie umowy kontrakt menadżerski nie daje nikomu prawa do urlopu chociaż, że państwo czasy właśnie stać jeszcze 1 bardzo istotnej rzeczy tutaj sprawę mianowicie wszystkie umowy cywilnoprawne, które nie są nazwane czy nie są stylizowane w kodeksie cywilnym mają ten skutek, że w zasadzie, o ile przepis szczególny nie wnosi, iż mamy o poszczególne prawo do czegoś albo mamy poszczególne obowiązek w zakresie jakiegoś podmiotu czy w stosunku do czegoś tak naprawdę dopóki tego sobie nie zapiszemy w tej umowie nie wywalczymy tych warunków to de facto tego nie mamy możemy mówić oczywiście o takich ogólnych klauzul, które występują w prawie cywilnym, które chronią nas na wypadek gdyby, gdybyśmy nie zdawali sobie pewnych postanowień, ale tak jak tutaj już padło to właśnie mamy sytuację tego typu użyć n p . w przypadku, kiedy nie zapiszemy konkretny swoich praw lub też zobowiązani, czyli zbyt szeroko zawrzemy pewne postanowienia w zakresie umownym tu mam sytuację, w której ta druga strona może domagać się wręcz pewnych rzeczy, mówiąc że skoro nie zostało to w zasadzie gdzieś tam powiedziane albo opowiedziano zbyt szeroko to ma prawo żądać od nas określonego zachowania bądź zaniechania szeroko o zaniechanie odpowiedniej sytuacji, czyli teoretycznie w samo podpisanie kontraktu menedżerskiego merem powoduje, że taki menedżer nie ma prawa do urlopu lub zwolnienia, o ile nie jest zapisane, że ma prawo w kontrakcie, ale rozumiem, że może powoływać na po prostu na przepisy kodeksu pracy i mówić no skoro wszystkim przysługuje mi również może nie tak do końca, bo zwracał uwagę na kwestie są polską przez państwo trzeba sobie zdać sprawę z 1 rzeczy mamo odrębną taką gałęzi przepisów odnoszących się do ubezpieczeń społecznych teraz sytuacja polega problem polega na tym, że tam, gdzie pracownik podlega pewnym ubezpieczeniom, czyli np. z racji tego kontraktu menedżerskiego ubezpieczeniu chorobowemu będzie miał prawo doświadczeń z ubezpieczenia chorobowego, ale jeśli nie podejmie decyzję o objęciu 7 ubezpieczeń ubezpieczeniem, a to ubezpieczenie w sytuacji kontraktu menadżerskiego jest ubezpieczeniem dobrowolnym, czyli oczami to świadomość, że to jest dobrowolne i że muszę podnieść taką decyzję, czyli wyważyć co jest dla mnie bardziej korzystne będą chorował nie będą chorował będę mamą np. przyszłości to to powoduje dalsze implikacje proszę państwa rozmawiamy o kontrakcie menedżerskim to już wiemy, że chorobowa no i jest po stronie MP menedżera uczonym, aby wyrazić zgodę na nauczycielu będzie chciał objąć się ubezpieczeniem chorobowym czy nie o tym wszystkim tych szczegółach porozmawiamy zaraz po skuciu informacji Radia TOK FM audycja astra Warszawa przy mikrofonie Marzena Mazur studio państwa mają goście pani Renata Łęcka specjalista prawa pracy kierownik ds. relacji pracowniczych Castorama Polska i pani Maria Sobieska doradca ds. prawa pracy ubezpieczeń społecznych centrum prawa pracy Wolters Kluwer rozmawiamy o kontraktach menedżerskich powiedzieliśmy sobie tak naprawdę to nie istnieje coś tak jak kontrakt menedżerski w przepisach, ale jest na co dzień używany w ramach wolności zawierania umów, która w, którą gwarantuje nam kodeks cywilny no właśnie padło takie stwierdzenie, że kontrakty menedżerskie są dla menedżerów wyższego szczebla czy tylko dla tych menedżerów wskoczy w ogóle wziął kontrakt menedżerski, dlaczego nie wystarcza komuś umowa o pracę czy to jest ciut bardziej na kontrakty są nastawione firmy, bo im się do bardziej opłaca czy też menedżerowie wolą zawierać kontrakty, że państwa w zasadzie nie wzrasta z formacją ustrojową okazało się, że umowa o pracę jednak jest umową kosztowała, więc po pierwsze mamy gwarancję kliszach pro w kodeksie pracy mamy jednak pewne wymogi co do kwestii umowy o pracę mamy pewne gwarancje związane m. in. właśnie z chorobami z czasem pracy, który jest właśnie bardzo kosztowne okazuje się, że trochę nieprzystosowany do pracy menedżerów i teraz proszę państwa, skąd kontrakt menadżerski no właśnie chodziło o zawyżenie o zawarcie takiej umowy jego kontraktu cywilnego, który gwarantowałby możliwość swobody wykonywania umów na zasadzie kierownictwa z pełną swobodą przy założeniu, że musi jednak wypracować określone kryteria zawarte w umowie i teraz pytanie czy umowa o pracę czy kontrakt menadżerski to właśnie to jest w zasadzie pytanie do firm, która często w momencie zawierania umowy zastanawiają się, bo przecież można zawrzeć umowę o pracę, gdzie będziemy mieli wpisane te same ten sam diagnosta no właśnie wynegocjować sobie różne inne dodatkowe dokładnie, bo proszę państwa umowa o pracę też może gwarantować szereg różnych uprawnień zarówno na gruncie dodatkowych uprawnień niekoniecznie stypizowanych w przepisach prawa pracy dodatkowego urlopu dodatkowego wynagrodzenia premie i inne rzeczy składników części składowych BiT świadczenie w naturze takich jak wynajem mieszkania samochód komórka innych narzędzi niezbędnych do wykonywania pracy no ale chyba problem generalnie leżał w kontekście przede wszystkim tego to jest zakresu odpowiedzialności, ponieważ w przypadku kontraktu menedżerskiego mamy daleko posuniętą odpowiedzialność osoby, która przyjmuje takie zlecenie właśnie do wykonania dlatego, że to co musimy tutaj zaznaczyć sobie jasno na gruncie kodeksu cywilnego kontrakt na czas jest traktowane jak umowa-zlecenie na gruncie ubezpieczeń społecznych kontrakt menedżerski jest traktowane jak umowa-zlecenie także gdzieś między wierszami mamy do czynienia właśnie z przyjęciem przez tego zleceniobiorcę zobowiązania do wykonania określonych czynności na pytanie czy kontrakt menedżerski może być zawarty z każdą osobą teoretycznie odpowiedź twierdząca natomiast po co ona jakby nie ma swojego uzasadnienia nie ma tej mocy sprawczej sytuację tego normalnego pracownika i dodatkowo, że państwa jeszcze 1 rzecz kontrakt menedżerski nie może być zawierane z myślą o wejściu w przepisach prawa pracy, czyli to jest kluczowa rzecz ona może być zawierana w warunkach, gdzie jest to możliwa i dlatego dzisiaj EFG tutaj padły przeze mnie takie sformułowanie o wyższym szczeblu menadżerskim, dlatego że zawarcie n p . takiej umowy z kierownikiem, gdzie osoba podlega innemu kierownictwo, gdzie w zasadzie wykonuje prace w warunkach umów o pracę nie może być traktowane jako trakt jako wykonywanie umowy w ramach cywilnoprawnej, dlatego że no i jest to wykroczenie przeciwko prawom pracownika mówiąc o tym, że to nie eliminuje roszczeń pracownika na gruncie przepisów prawa pracy, czyli tak teoretycznie możemy zawierać kontrakty menedżerskie na różnym szczeblu, ale z tym zastrzeżeniem, że musimy pamiętać, że nie może to umowa służyć obejściu przepisów prawa pracy, a zwłaszcza w zatrudnieniu w warunkach umowy cywilnoprawnej tam, gdzie istnieją przesłanki do tego, że osoba powinna być zmiana umów o pracę i innych rzeczywiście najważniejszą cechą tego kontraktu jest brak podporządkowania poleceniom i to musi być najwyższy szczebel zarządzania, żeby tych poleceń nie było komu wydawać po prostu nie wyobrażamy sobie osoby, która masie faktura ma normalne normalny TOK pracy, która będzie mogła ani wykonywać poleceń służbowych prawda, bo to się, gdy w zupełnie inny nie udało, więc ten brak podporządkowania tez główna cecha badana przez sądy Berg, jeżeli są jakiekolwiek roszczenia związane z tym czy to była właśnie umowa o pracę czy to był kontrakt menadżerski, ale generalnie rzecz biorąc kontrakt menadżerski jest traktowany tak dosyć prestiżowa to nie jest coś, czego nasi ludzie nie chcą podpisywać wał jest swobodniej bywało łatwiej się pracuje, bo nie trzeba przychodzić do pracy do miejsca wykonywania pracy podpisać listę obecności tak dalej tego typu rzeczy generalnie czas pracy jest bardzo elastyczny, czyli 1 dnia się do wieczora, ale nic jutro minie sprawdzić czy jestem od rana w pracy w batalii może ktoś sprawdza, ale nikt mi nie złego słowa nie po raz zwolnienie nie podlegam takim sprawdzeniem i dlatego z reguły są tam dużo wyższe zarobki no bo to w ten stopień zarządzania jest naprawdę poważny, więc jest to umowa o charakterze mocno prestiżowym i są osoby, które nie pójdą do pracy nie będą chciały pracować na zwykłej umowie o pracę i w preferują taką właśnie formuła współpracy z firmami, a to co chciał zapytać, bo jak ktoś ma z kolei do własnej działalności to jest także taki menadżer musi założyć własną działalność już walczą o niedozwolone, a jak ma własną działalność i ma taki kontrakt jak to jest rozliczana po to, choć w zasadzie na gruncie ZUS -u to zależy, jeżeli jest to zarzut się tego czy jest to właśnie, jakby związane z tą działalnością czy też nie jest związane może podlegać składkom Lutnia, bo w zależności od tego jak tutaj kwestię rozstrzygnięcia co zbiegło do ubezpieczeń natomiast na grunt jest na gruncie samego wykonywania takiej umowy dotąd nie ma znaczenia być może na gruncie podatkowym należało rozpatrzyć ten wariant no bo w przypadku prowadzenia działalności muszą dostać dodatkowy dokument, jakim jest rachunek tak w przypadku o rok kontraktu menedżerskiego mamy po prostu rachunek wykonanego zlecenia Wright taki po prostu taki typowy rachunek do tzw. umowy zlecenia można było tak to tutaj określić czy nagany co miesiąc od czego nie tutaj właśnie uwagę, bo jak się mówi nam właśnie tu i to jest też ta różnica, że ma swą godność kształtowaniu tego i poziomu wynagrodzenia i też terminu wypłaty tego wynagrodzenia to znaczy, o ile w przypadku umowy o pracę mam konkretny termin wypłaty sprecyzowane w regulaminie pracy dodatkowych mówi raz miesiącu wynagrodzenie musi być wypłacone lub do dziesiątego następnego miesiąca to może być co 2 miesiące możemy co 3 miesiące, by się tak mówią, że w rezerwie jest źle oswoili możesz zaczynać od góry może być w zależności od osiągniętego zysku tak, bo liczą się ten wynik, bo są sobie sterem żeglarzem okrętem i liczyć się osiągnięcie konkretnego wyniku, na które jest nastawione na zawsze to powiedzmy sobie w takim razie tych samych rozmów modnym prestiżu, bo nowi się, że w takich formułach spełniają się osoby rzutki dynamiczne kreatywne i były zazwyczaj o dużym doświadczeniu dużej wiedzy eksperci wysokiego szczebla dlatego myślę to jest tak traktowana właśnie jako umowa o treści rad kontrakty są różne oczywiście za każdym razem mogą wyglądać inaczej, ale ta praktyka wytworzyła pewien zesta w z zapisów, które za każdym razem znajdują się w większości kontraktów, które widziałam znajdował się właśnie takie takie zapisy na przede wszystkim czas przedmiot umowy, o czym rozmawiamy co będzie przedmiotem zarządzania, jakie są obowiązki takiego zarządcy, jakie są też jego uprawnienia ma pełnomocnictwa dużo zawsze jest napisane na temat składników wynagrodzenia i tu oczywiście nie ma mowy o nadgodzinach to trzeba o tym, powiedzieć prawda nowa synteza gałęziami można grałem w MON może być taki zapis, że to wynagrodzenie zmienne w zależności od wyników osiągniętych wdanym miesiącu generalnie z reguły jest także jest, ale albo w pierwsza część została taka mentorzy działa samorząd, ale co 2 miesiące na bazował właśnie, a do tego różne benefity dodatnim czy rzeczowe czy finansowe i z reguły są premie, a te premie są uzależnione od wyników tyle, że to mogą myśleć także zapisy mówiące o tym, zawsze są, dlaczego w tę premię dostanę w jakiej wysokości, czyli sposób liczenia tego, by tego benefitu, ale może być też taki zapis taka swego rodzaju kara umowna, że jeżeli w wyniku nie osiągnę to będą zmuszać ja dopłaci do tego interesu prawda też takie w takie zapisy znajdujemy czasami w kontraktach menadżerskich no ale na dekret kryteria oceny efektywności są najważniejsze, żeby ocenić, kto komu będzie musiał zapłacić w tej sytuacji UE też sposoby rozwiązania kontraktu zawsze są szczegółowo opisane, kiedy będzie można czy są okresy wypowiedzenia czy są zrywane kontrakty jakich okolicznościach może być zerwany z dnia na dzień bez bardzo dużo jest zawsze zapis dotyczący zakazu konkurencji tajemnicy przedsiębiorstwa i t d. ponieważ taka osoba ma dostęp do najważniejszych informacji dotyczących firmy i te zapisy z bardzo szczegółowo przyjęcia ja bym o poufności tak z tak tak tezy te rzeczy poufne zawsze i do tego, by tam takie drobiazgi prawda jak urlop jak prawo do szorowania i inne rzeczy z reguły też kontrakty się wpisuje się z mojego doświadczenia wynika, że nie ma potrzeby dodawania urlopu menadżera, dlatego że skoro mają tak nienormowany czas prawo wiersze, a po drugie, nawet menedżerowie na umowach o pracę z reguły mają urlop zaległy sprzed 2 lat BOŚ są niezastąpieni nigdy nie mogą wyjść z pracy, więc z tego urlopu nie potrzebują nie potrzebują wiedzy Nowe Miasto nie zgodziła się o wzrost o ważnym interesem Azją ze względu na to, że są doświadczenia niestety miał do czynienia właśnie takimi osobami, które właśnie wręcz walczyły o jakieś dodatkowe urlopy zagwarantowaniem wolnego i to płatnego do tego jeszcze tak to wbre w chodziło właśnie to, żeby jednak uzyskać jakąś tam forma rekompensaty może nie całego wynagrodzenia leki z części, czyli to nie jest tak, jeżeli chcemy sobie, gdy połączyć przyjemne z pożytecznym no to jest coś takiego, aczkolwiek ten urlop zawsze się wiąże z kosztem, gdy pozostawanie do dyspozycji trzeba sobie jasno powiedzieć, że ci ludzie często są gotowi dobrze chce tam 10 środkowego urlopu, ale w razie czego możesz na mnie liczyć na ile jeszcze tylko woda nie wiedział o tym, wcześniej, a już nasi słuchacze zauważyli zadali pierwsze pytanie na Facebooku Facebook krótka komu Kosznik TOK FM jest wątek poświęcony naszej dzisiejszej kondycji tematowi naszej audycji zapraszam serdecznie pojawił się już pierwsze pytania ja też chcą wiedzieć, że el całą trzecią część audycji ner poświęcimy na odpowiadanie na na państwa pytania będzie można dzwonić będzie można zadawać przez Facebooka, ale n p . pan Wojciech Dominik pytam czy tego typu kontrakty omijają ustawą o zarobkach w spółkach skarbu państwa czy to może być właśnie obejście tych w tej ustawy kominowej zdecydowanie nie, bo mamy sytuację tego co później zależnie od właśnie formy zatrudnienia jednak ustawa kominowa obowiązuje cię tutaj nie ma czegoś takiego, że będziemy mieli do czynienia z obejściem tej ustawy zresztą, że państwa właśnie kontrakt menadżerski przede wszystkim swoboda zawierania umów nie może, jakby ingerować w ustawie szczególna, więc przepisy szczególne, które w sposób szczególny regulują np. kwestia zarobków osób zarządzających przedsiębiorstwa państwowe, czyli dochodziliśmy do takiego wniosku, że wszyscy, by jak wykreowali tutaj potrzeby kontraktu menedżerskiego właśnie po to, żeby te zarobki windować właśnie tę ma służyć to miał służyć ustawa kominowa no ja tyle może zarobić, niemniej nie odnosi się ona tylko i wyłącznie do osób jako zatrudnionych na umowę o pracę mówi Adam do osób, które właśnie pełnią funkcje kierownicze w spółkach skarbu państwa tak, czyli niezależnie od tego jaka jest podstawa tego zatrudnienia mamy do czynienia jednak są wzorami z obwarowań dniami tej ustawy kominowej pan Przemysław ASP pisze to jest niepojęte ile sztuczek stosują pracodawcy, by mieć pracownika na krótkim łańcuchu za jak najmniejsze wynagrodzenie najlepiej bez przywilejów wynikających z kodeksu pracy faksem myślę, że to właśnie menedżer tutaj można mnóstwo wygrać na kontrakcie menadżerskim może sobie wpisać na takie dodatki, których być może w kodeksie pracy wątroby nie wierzę, że na tym poziomie to dłuższy strony są dosyć równe generalnie to nie jest taka sytuacja jak szeregowego pracownika, który rzeczywiście ma dużo mniej do powiedzenia w stosunkach z pracodawcą to jest bardzo wysokiej klasy fachowiec, który jest pożądany, który jest potrzebny w firmie i to trochę on stawia warunki wydaje mi się, że tutaj to obejście ewentualne obejście przepisów dotyczących nie wiem czasu pracy przede wszystkim prawda, bo to jest kwestia nadgodzin czy stosowania innych zapisów regulaminu czy pracy czy wynagradzania nie jest tak dotkliwa, jeżeli mówimy o rzeczywistym kontrakcie menadżerskim na wysokim stopniu zarządzeń czują, czego może dodam, że często są osoby, które są poszukiwane wręcz, czyli to są takie są, w których nie można znaleźć na normalnym rynku pracy i które często właśnie tak jak tutaj już zostało zauważone no podejmują takie zatrudnienie, bo mają też doświadczenie w podejmowaniu tej formy zatrudnienia, choć proszę państwa w momencie, kiedy kontrakt menedżerski raczkowało w Polsce rzeczywiście pracodawcy kusili się, jakby w tutaj na tę formę i często dochodziło do zatrudnienia na tym niższym szczeblu menadżerskim nie do końca w sposób prawidłowy co też jak pokazały różne spory sądowe w zakresie właśnie później ewentualnych sporów w zakresie właśnie tych praw typowo pracowniczych tutaj ważna kwestia, która została poszła w kryzysie tej odpowiedzialności, dlatego że pracownik nie ma nic odpowiedzialności nieograniczonej ona jest ograniczona maksymalnie w przypadku tam dotrze do wysokości 3 trzymiesięcznego wynagrodzenia natomiast co do zasady, że państwa natomiast w przypadku takiej umowy cywilnoprawnej jako skoczek narciarski niestety ona jedzie daleko idące skutki również finansowe co teoretycznie na razie to są to polecam swoim majątkiem oczywiście nadal zawierania umowy można dokonywać ograniczenia do określonych sum w grę wchodzą również kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania tych rozwiązań możesz też ubezpieczyć taneczny młodzi najczęściej wchodzi w grę ubezpieczenia następstw cywilnych dokładnie tak i na tym tle też później rodzą się różnego rodzaju spory spory np. o wypłatę jakiś tam składników premiowych, bo twierdzą, że to, że jakieś wyniki wypracowali pracodawca nie chce wypłacić narciarzom zleceniodawca nie chce wypłacić tak także także mamy tego typu wątek typu sytuacje, gdy przy tych zapisach rozmawialiśmy o tym z takich podstawowych rzeczach wynikających z kodeksu jak urlop i e-zwolnienia na płatne zwolnienie chorobowe to Uściślijmy to urlop możemy sobie wynegocjować i to od menedżera zależy czy w 2 generalnie nie należą się tego urlopem tylko płatna przerwa w wykonywaniu pracy albo dana wał związane właśnie a co by jak zachoruje na to co Otóż państwo właśnie na gruncie ubezpieczeń społecznych zaś mówią o kontrakt menedżerski traktowany jak normalna umowa zlecenie państwo wiecie, że od 1 stycznia 2016 roku siusiaka idące zmiany w obszarze oskładkowania umów-zleceń w kontekście zbiegów trwał kilka różnych umów także państwo co się pojawiło mianowicie to co jest istotne generalnie w przypadku umowy-zlecenia osoba podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowemu wypadkowemu natomiast, że państwa ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne co często ubezpieczenie chorobowe często, które warunkuje na otrzymanie świadczenia w przypadku choroby w UE i co się dzieje oczywiście z roli podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu czyli gdyby chciał skorzystać z opieki zdrowotnej publicznej na to ma taką możliwość, a miasto, choć to chorobowy jest ważne po pierwsze jest ważna, dlatego że nie musimy zapisywać mamy prawo do płatnego chorobowego, jeżeli podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu to automatycznie należy nam się wypłata zasiłku z ubezpieczenia chorobowego to samo dotyczy np. uwaga świadczeń dla mam, dlatego że osoba, która urodziła dziecko w trakcie trwania ubezpieczenia chorobowego ma prawo do świadczeń właśnie z tego ubezpieczenia w okresie rodzicielstwa, czyli to są wszystkie urlopy, które w tech House gen. Marka będąca na kontrakcie no właśnie menedżerka będąca w trakcie kontraktu menedżerskiego zachodzi w ciąży na ich rodzi tylko dowcip polega na tym, że stan jest ograniczenie wypłaty wynagrodzenia na nie dostanie tak jak pracownik 100 % podstawy swojego zarobku z ostatniego roku dostanie dużo dużo mniej pieniędzy 900 to jest ta różnica także ograniczenie do 250 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, więc ani nie są takie pieniądze, które normalnie menadżerowie Witana swoich kontach zobowiązuje będzie 20  000 miesięcznie od tych, którzy was rozmawiamy o kontrakcie menedżerskim o zapisach i o tym, czym się różni od umowy o pracę wchodzimy do tematu zaraz po skuciu informacji Radia TOK FM audycję strefa Warszawa przy mikrofonie Marzena Mazur, a studio również pani Maria Sobieska doradca d s . prawa pracy i ubezpieczeń społecznych centrum prawa pracy Wolters Kluwer i pani Renata Łęcka specjalista prawa pracy kierownik ds. relacji pracowniczych w Castorama Polska rozmawiamy o kontraktach menedżerskich o tym, że dosyć jest to specyficzna umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy firmą organizacją, a osobą fizyczną taką, która na OOM jest właściwie usługa zarządzania ma szansę powiedzieć, ale wszystko przekłada na Facebooku napisał czy jednak prawo polskie dzieli na gorszych, czyli umowa o pracę ile przez wszystkie inne Otóż przed skrótem informacji rozmawialiśmy złe np. menedżerka zatrudnionych na kontrakcie menedżerskim, które w międzyczasie zaszły w ciążę poszły na macierzyński leżą one nie nie są traktowane tak samo, jakby była na umowie o pracy i nie do końca to znaczy sytuacja wygląda także to, że normalnie pracownik, który leczy mają prawo do tych samych świadczeń ma rzeczywiście wysokość jest ograniczona, bo nie dostaną do samych pieniążków jak już wcześniej zostaną zostało powiedziane, a i tak to sytuacja się poprawiła, bo tak naprawdę mamy sytuację, w której normalnie z tych uprawnień korzystać mogą przy czym należy sobie zwrócić 1 na fakt uwagę na 1 fakt, że kontrakt menedżerski jednak jest taką formą współpracy, która wymaga ciągłego działania tego menadżera w związku z tym rzeczywiście to macierzyństwo w jaki sposób ono też odkłada się z punktu widzenia społecznego dla osoby, która zatrudniona jest takim na takim kontrakcie ze względu na to, że ona też, jakby Matusz świadomość, że jeśli nie wypracuje określonego zysku nie utrzyma nie otrzyma wielu dodatkowych składników gwarantowanych w takim kontrakcie menadżerskim natomiast rzeczywiście w strukturze umowy o pracę w sytuacji tak orzeszki kiedyś otrzymywaliśmy jakieś premie ona wejdą n p . do podstawy tak to samo jest tutaj w kontekście tego kontraktu menedżerskiego przy czym pewne świadczenia o charakterze przykład jednorazowym jakieś nagrody za konkretne osiągnięcie to może być z tym problem, jakby właśnie z zaliczeniem do podstawy zasiłku lat chodzimy już w ogóle zakres ustalania wynagrodzenia za okres zasiłkowy natomiast generalnie można powiedzieć, że te kwestie zostały zrównane proszę państwa i telefon do nas 22 kierunkowe do Warszawy, a potem 44440444444044 nasza dawczyni Małgorzata Łuczyńska będzie odbierać od państwa telefony, jeżeli mają państwo pytania dotyczące kontraktów menedżerskich serdecznie zapraszamy do zadawania go w wchodzenia na antenę albo przekazywano je znamy zaproszą też na Facebooka Facebook kratka komu Kosznik TOK FM wątek poświęcony audycji strefa szefa poświęcony kontraktom menedżerskim Pm powiedzieliśmy sobie takich klasycznych zapisach w kontrakcie menadżerskim powiedzieliśmy sobie o tym na jakie są plusy i minusy w stosunku do umowy o pracę obejmą też pytania ambitne jak długo zazwyczaj zawierana taka umowa czeka ją się renegocjuje ca oko np. Tunezji, ale my podpisywana raz na 3 lata jak to wygląda z państwa praktyki bardzo różnie, jeżeli to jest członek zarządu no to najczęściej na okres trwania kadencji, jeżeli jest to specjalista od jakiegoś projektu to na czas trwania projektu, ale wielokrotnie są to kontrakt nie bez terminu ukończenia, czyli na czas nieokreślony wtedy oczywiście te zapisy dotyczące wypowiedzenia zakończenia współpracy muszą być bardzo ściśle zapisane jak jeszcze 1 taką ciekawą rzecz chciałam na temat kontraktu powiedzieć różnice między umową o pracę, a kontraktem, bo tak jak powiedziałem jest to umowa dla osób kreatywnych rzutkich i z pomysłami i co z tymi pomysłami, bo normalnie utwory, które powstaną w ramach stosunku pracy, czyli jakieś dzieła, które wytworzy pracownik są własnością pracodawcy, a trzeba w trakcie menadżerskim taka własność przechodzi na pracodawcę i tyłu można sobie jeszcze ewentualnie za przeniesienie praw autorskich do takiego utworu do takiego wieku czegoś fantastycznego można sobie jeszcze wynegocjować dodatkowe pieniądze także to jest bardzo duża różnica w stosunku do prawa pracy to może to jest właśnie sposób obejścia ustawy w po zarobkach w spółkach skarbu państwa pytają o to państwo na Facebooku poświęćmy temu chyba oddzielną audycja będzie rosnąć w ogóle wąski spółkach skarbu państwa i o tym jak to jak tam się kształtuje dziś rozmawiamy tylko o kontraktach menedżerskich bardzo proszę się do tego głównie dotyczyły pytania w międzyczasie dodzwonił się słuchać pyta jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w ten to znaczy taką osobą musi się, żeby podjąć sama renegocjacji z jakąś firmą ubezpieczeniową w zakresie tej odpowiedzialności zawrzeć taką taką polisę ubezpieczeniową są to tak naprawdę musisz ich sposób jakiegoś potencjalnego ubezpieczyciela powiedzieć na czym polega zakres współpracy wykupić odpowiednie ubezpieczenie przy czym kodeks cywilny w ogóle nie zawiera takiego zachowania jest szereg zawodów, gdzie jednak ubezpieczenie jest po prostu jak taki warunek sine qua non, bez którego nie można przejść dalej po prostu musi być i koniec tutaj nie jest konieczna, ale tego co powinno się zabezpieczyć, czyli de facto powinna w pierwszym momencie zgłosić takie ubezpieczyciela podpisać taką polisę opłacić składkę po i ubezpieczyć się to jest oczywiście ubezpieczenie dobrowolne tutaj nie ma czegoś takiego ustawa przewiduje taką konieczność takiej konieczność objęcia tych ubezpieczeń razem, że można załatwić inaczej trzeba zrobić rozdzielność majątkową cały majątek przepisać na współmałżonka albo nie na dzieci rodziców i t d. samemu nie mieć dokładnie nic i razem, że to też jest jakiś fach dawno nie halo wedle stanu w formule jak w dowolny forma wieść gminna należy także tutaj takich kwestii cywilnoprawnych, które wiążą się z kwestią rozdzielności majątkowej dyskrecja w jakim terminie zostało dokonane, żeby też nie służyło to działanie właśnie obejściu przepisów prawa w zakresie właśnie np. tego typu, że ktoś specjalnie dokonanie rozdzielności powie, że przekroczy swoje umocowanie np. zrobić coś wykonał wadliwie tylko po to, żeby właśnie nie ponosić pewnych konsekwencji na gruncie prawa i to też jak jest przedmiotem tutaj orzecznictwo i odpowiedzialności takiego współmałżonka taki jednak no powiem inaczej generalnie większość win w zasadzie można tak powiedzieć w praktyce wymaga jednak zawarcie takiej polisy czyli jakby już na gruncie samej umowy mówi się jednak o tym, że i ta polisa jest wymaganie zabezpieczenia kredytu tak tutaj zabronione ligowe realia związane z chwilą o tej zasadzie, gdyż często wchodzą gra po prostu ogromne pieniądze i taka decyzja często może kosztować dorobek całego życia w alei jak to wygląda z takimi dodatkami jak samochód służbowy sprzęt służbowy mieszkanie służbowe często czy to jest, by jak to wygląda w kontraktach zazwyczaj generalnie nie widziała menadżera, który nie dostał samochodu służbowego między nami mówiąc przedwojenne Radia Maryja jest raczej Marylka silnik w wyposażenie dodatkowe ani samochód jako taki, że w kontrakcie zapisane jak sama lista taktach inne benefity na czym w tej chwili samochód jest traktowany też jako narzędzia ostre narzędzie pracy i takie rzeczy jak komputery w najwyższej klasy czy telefony czy inne urządzenia w ogóle nie są one być traktowane jako wysoki benefity jak tylko jako zapewnienie narzędzi do wykonywania pracy oczywiście ich jakości jest wyższa niż 33 przeznaczone na szeregowych pracowników, ale wynika to także z tego, że nie muszą być mobilni oni muszą mieć zasięg wszędzie prawda muszą mieć dobre dobry sprzęt dobrej jakości dobrze funkcjonujące, więc takie rzeczy to już się są standardy oczywiście dodatkowo są też świadczenia dla rodzin często dotyczące czy zamieszkania czy nauki, zwłaszcza jeżeli to jest narciarz, który przyjechał do nas z innego kraju to on ściąga swoją rodzinę uczy ich polskiego chodzą do szkoły tutaj i te zapisy zawsze też są bardzo szczegółowo wpisywane do kontraktów, gdy już samo takim zapisie w kontrakcie przepraszam, że wchodzą słowo jak asystent żonę czy specjalna osoba, która przez pierwsze 3 miesiące na pomoc i to właśnie było dla eksperta czy dla menedżera, który przechodzi z innego z innego państwa, który miał przez 3 miesiące pomóc swej żonie w takich podstawowych rzeczach jak to jest sklep, a to jest właśnie szkoła, a to może kupić szafę do MON do mieszkania, a tutaj może pojechać i coś zjeść czy tak jest tak trzymiesięczne towarzyszenie taki przewodnik po kraju do tego zadania szczególnie nie widziałam takiego kontraktu raczej asysta dotyczy załatwienia spra w pobytowych to znaczy właśnie zalegalizowania pobytu w Polsce załatwienie spraw urzędowych i t d. sklepów chodnik ten nie widziałam, żeby pokazywać, ale być może rzeczywiście taka możliwość to zmieniło wyszczególnione, że to sklep, ale tak, by rozumiał, że to właśnie m. in. to obejmuje w oczy ja spotkałam się zresztą co powiedzieć, że to nie jest żadne Novum i spotkał się wielu międzynarodowych korporacjach również w kontekście umów o pracę z tzw. właśnie zapisał tak takiego konsoli gier, jakby tutaj, który będzie de facto towarzyszy takiemu nierezydentom i jego najbliższym, żeby tak, jakby pozwolić na taką w miarę swobodną adaptację na terenie n p . Polski więc, więc tego typu rzeczy są robione i to również w kontekście umów o pracę, czyli osób, które przyjeżdżają do Polski są zatrudnione na umowę o pracę im też, jakby tego typu rzeczy też sobie negocjują tego typu warunek n p . do takiego kontraktu zresztą do tych umów właśnie opracowujemy kontrakt menedżerski dodaje na początku zasygnalizował Pański kontrakt menedżerski może być również w ramach umowy o pracę przy czym problem polega właśnie najwięcej problemu tutaj w generuje nam kwestia czasu pracy to jest tak jak kluczowe w tym momencie w międzyczasie zadzwoniła słuchaczka i pyta tak jak wygląda sprawa z zakazem konkurencji, czyli z o zakaz konkurencji, a kontrakt na zakazie konkurencji są umowami też cywilnymi w związku z powyższym najczęściej zakazy konkurencji są zawierane od razu, że razem z kontraktem na narciarskim w i nie mówią o tym, że po zakończeniu współpracy ten menadżer nie będzie mu w podobnej firmie pracować przez jakiś czas do roku mniej więcej na najczęściej tak się to zapisuję oczywiście Zatorze radny będzie musiał powstrzymywać od wykonywania działalności, na który zna się najlepiej muszę dostać odszkodowanie i to nie jest tylko zysk dla menadżera to jest przede wszystkim zysk dla firmy, która jest wtedy bezpieczna, że jej wiat wiadomości o ich działalności nie zostaną użyte przez konkurencję dlatego te umowy bardzo często są przez firmy zawierane po to, żeby powstrzymać właśnie takiego współpracownika od wykorzystywania wiedzy, którą nabył w trakcie sprawowania tej funkcji na zewnątrz, a niem nie może być także my sobie w UE w ramach tego wynagrodzenia, które dostajesz teraz kupujemy twój urok czasu zakazu konkurencji po nie od razu musi być odpłatna takie tam musi być odpłatna zawsze wyjeżdżam tylko może nadmienić, że podobną sytuację w przypadku umowa o pracę tu nie ma zróżnicowania również wolą o zakończeniu stosunku pracy pracodawca może zawrzeć z takim pracownikiem o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przyczyna to wynagrodzenia są jednak dużo niższe można powiedzieć na gruncie prawa pracy niż na gruncie właśnie tych kontraktów menadżerskich, bo to, jakby dowolność jest naprawdę dosyć dużo i to co jest istotne to mówimy mówimy o zakazie konkurencji zakaz podejmowania pracy, ale też np. powiedzmy sobie o kwestii dotyczącej bezpieczeństwa informacji pozyskanych w trakcie pracy tutaj często też zawierane są dodatkowe umowy dotyczące właśnie zabezpieczenia informacji, których naczep dowiedział się w trakcie wykonywania swoich obowiązków, dlatego że tak już rozmawiałyśmy o tym, tutaj często ma dostęp do takich zadań dla Wilków dalsza zamiana obowiązują również poza kontrolą oczywiście honoraria nawrócenie smoleńską ujawniać informacji dotyczących produkcji jak np. jakiś specyficznych zapisów odnoszących się n p . do specyfiki wytworzenie jakiegoś produktu technik i t d. każdy nasz, czas więc 2 ostatnie pytanie jak tą kontrakt menedżerski ma prawo do emerytury czy chcieli cieszył liczono czy pewne czas kontraktu menedżerskiego wlicza się od tych lat do emerytury jak to składką w 2 oczywiście, że tak na zasadach ogólnych, ponieważ składka emerytalna rentowa jest po prostu mu opłacana, a więc te świadczenia emerytalno-rentowe są jak najbardziej uzgadniane na zasadach ogólnych, czyli w zależności od wieku emerytalnego jeśli wiemy, że mamy podwyższony wiek emerytalny wiemy, że ma być zmiana w tym zakresie, a więc jest to okres składkowy tak, czyli okres wykonywania pracy na podstawie kontraktu menedżerskiego, gdzie prowadzone są składki na te ubezpieczenia, które warunkują wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych jak tutaj nie nie ma żadnych różnic w kontekście umowy o pracę kontraktu menedżerskiego chodzi o to, że jest odprowadzana składka w oczywiście w zakresie tych okresów nieskładkowych wszystko może powiem, że zdarza się tak jeśli wystąpiły jakieś okresy w postać jakiegoś urlopu przeznaczy jeszcze będą traktowane jako na gruncie ubezpieczeń społecznych jako okresy nieskładkowe tak, że zgodnie z tak zgodnie z ustawą o emeryturach rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych czy to się nie mam niewiele różni te bowiem tak samo, jakby panie miały doradzać menedżerom to zawierać kontrakt menedżerski czy raczej umowa o pracę, ale to zależy w jakim obszarze, jeżeli będzie to tylko taki zakres odpowiedzialności i taki zakres zadań, który właśnie jest kreatywny jest nam by mieć wpły w na wynik inni Mark bardzo dużą samodzielność kontrakt menedżerski będzie dobry, ale jeżeli będzie to praca podporządkowana wykonywanie poleceń wykonywanie zadań, które już gdzieś z góry zostały określone w tym kontrakt menadżerski się nie sprawdzi my wciąż tylko dodają, że coś włożyć trzeba coś wyjąć, więc chodzi o to, że tak naprawdę tam, gdzie jesteśmy w stanie, jakby więcej wyjąć może nie w kontekście to są pojęcia adekwatne wkładam ileż pracy wyjmuje, ale chodzi o to, że są konkretne korzyści jak najbardziej warto zawrzeć kontrakt Maziarski przy tym pamiętajmy o tym, że ja muszę stanąć na wysokości zadania tam, gdzie nie jestem pewny czy podołam temu zadaniu umowa o pracę w pewien sposób nie chroni pozostawia pewną dozę komfortu wzrosła nagroda, ale wysokie gryzonie tak może być proszę państwa państwa i moimi gośćmi były pani Renata Łęcka specjalista prawa pracy kierownik ds. relacji pracowniczych Castorama Polska bardzo pani dziękuję dziękuję bardzo i pani Maria Sobieska doradca d s . prawa pracy i ubezpieczeń społecznych centrum prawa pracy Wolters Kluwer dziękuję bardzo dziękuję państwu za uwagę mam nadzieję, że spotkam się jeszcze raz rzeczywiście przy audycji dotyczące jest bez spółek skarbu państwa też petent, a rozpala naszych słuchaczy dystansie obiecuje żal, że taką decyzję staram się przygotować i zaplanować ready już teraz zasila informacja Radia TOK FM ma pani dość przemocy, na które to program zapraszają Ewa Podolska i Renata Durda dzisiejszy program na dzisiejszą audycję strefa szafa realizował karano Kowalewicz wydawała Małgorzata Mączyńska i nazywa się Marzena Mazur im bardzo państwu dziękuję za kolejny weekend wspólne i zapraszam do słuchania strefa szefa już za tydzień do ZUS Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: STREFA SZEFA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA