REKLAMA

Goście: dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, dr Paweł Wojciechowski i prof. Cezary Wójcik

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-04-07 09:00
Czas trwania:
43:36 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka jest dziewiąta 5 to jest magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry, a dziś w naszym studiu pani dr Małgorzata Starczewska Krzysztoszek wydział nauk ekonomicznych Uniwersytet warszawski Konfederacja Lewiatan dzień dobry dzień Triduum pan prof. Cezary Wójcik szkoła główna handlowa dzień dobry panie profesorze czy dogrywkę i pan dr Paweł Wojciechowski główny ekonomista ZUS i nie tylko, ale już wkrótce w tym dobry dzień dobry zaczynamy chciałem na Rozwiń » początek powrócić do znanej i myśl lubianej przez wielu dyskusji dotyczącej 12 zł za godzinę dzisiaj posiedzenie rady dialogu społecznego, a także zaciekawił mnie tak mnie zaciekawiła mnie taka zmiana zdanie na Twitterze między ministrem Szwedem wiceministrem rodziny pracy i polityki społecznej, a przewodniczącym Dudą szefem Solidarności pan minister Szwed napisał związki zawodowe organizacje pracodawców pozytywnie o 12 zł brutto na to pan klęczący Duda podpisał Tosię okaże jutro na posiedzeniu rady dialogu społecznego albo minister nad ranem dopisał Piotrze wierzę w dobry dialog na remis chciałem zapytać się może zacznę pani doktor czy rzeczywiście jest szansa, że dzisiaj dojdzie do porozumienia w sprawie 12 zł i od 1 września 12 zł za godzinę będzie obowiązywał w UE co do pierwszej części pana pytania myślę, że nie chce wiedzieć, że mam stuprocentową pewność jestem członkiem rady dialogu społecznego ma do wczoraj jeszcze żeśmy pracowali nad uwagami i wszyscy partnerzy zgodzili się myślą o pracowaliśmy organizacje pracodawców organizacje związkowe będące członkami rady dialogu społecznego nad takimi niuansami doprecyzują doprecyzowującym jeszcze dostateczne bez zapisane w ich, toteż w ramach dobrych wiadomości odbierze nam moją pamięć ja byłam dosyć długo także tych członkiem Trójstronnej komisji to będzie pierwszy raz, kiedy związki zawodowe i inne organizacje pracodawców dogadał się w sprawie minimalnego wynagrodzenia jest pewien, choć wątek minimalnego wynagrodzenia myślę, że spory dotyczące samego poziomu wzrostu będą trwały nadal, ale co do 12 zł żeśmy się dogadać z natomiast jest oglądanie wszystko hal daczy robienie z biegiem do 12 zł nie we wszystkich przypadkach wejdzie od września, by pewne rozwiązania będą objęte 12 zł dopiero od pieszych w styczniu przyszłego roku bo, choć głównie oczyściła zamówienia publiczne i umowy, które już są zawarte już są zawarte w oparciu o zupełnie inny oszacowanie kosztów więc, żeby dać czas na to otrzymała tę umowę można było zmienić jeśli są długoterminowego o to, aby rozwiązać się i na poły podjąć negocjacje w sprawie nowych umów albo dokonać zmian w tych istniejących umowach, więc na to potrzeba wzdłuż wiary, ale rozumiem pani doktor kończąc, żeby nowe umowy, jeżeli będę chciał podpisać nową umowę czy ktoś ze mną będzie chciał podpisać nową umowę we wrześniu zagwarantowane 212 zloty brutto brutto właśnie elektrowni pan prof. Cezary Wójcik panie profesorze rektorze dyskusja wokół tego trwa i przetoczyła i tych wymienionych zostało wiele argumentów także i tych o szkodliwości dla gospodarki tego typu sztywnych rozwiązań i tych, które mają pokazują, że w patrząc z drugiej strony należy w ramach jakiś rodzaj Solidarności sprawiedliwości społecznej, ale także patrząc dochodowość przedsiębiorstw i podjąć taką decyzję wprowadzić czeka, jaki jest pana pogląd ryzykujemy wchodzimy w to 3 jest szansa, że stracimy czy właściciel gospodarstwa nie powinno się wydarzyć wg mnie najważniejsze jest to, że pracodawcy pracownik biorący się rozumieli oni najlepiej wiedzą, jakie będą konsekwencje wprowadzenia płacy minimalnej, jeżeli przedsiębiorcy jak rozumiem wyrazili zgodę na te rozwiązania, które zostały zaprezentowane są za zaproponowane to znaczy, że uważają, że ta nowa płaca minimalna będzie nie będzie jakoś strasznie negatywnie wpływać na ich dochodowość na na zyski przedsiębiorstw ich możliwości inwestycyjnych z drugiej strony też bez tego typu kosztów, jeżeli można oczywiście zwiększyć dochody najmniej zarabiającym netto wydają się, że to będzie najwłaściwsza, ale takich co chcę powiedzieć najważniejsze jest to, że porozumienie jest czy będzie dokonany poprzez przez obie strony i 4 to jest wielki sukces jeżeli, jeżeli tak będzie w niżej tak będzie mile czekamy na 5 × różniliśmy się jak w cytowanym kazał czekać nas do posiedzenia Hernandeza słusznie, bo rozumiem, że jeszcze może paść jakaś propozycja np. zadbaliśmy, by autonomicznie to dyskutowali, czyli organizacje pracodawców i związki zawodowe natomiast tym procesie nie uczestniczył urząd, jeżeli rząd rzuci coś legendę dzisiaj na posiedzeniu rady notorycznie nie do kompromisu może nie dojść już aneks rząd też zainteresowany, ale myślę, że rząd też jest archiwizowany, aczkolwiek dziś mogę być przez większą wiarę, że któraś się na 1 rzecz, ponieważ tak naprawdę bardzo dużej mierze ta stawka 12 zło towa uderzy w instytucje publiczne, które były zamawiają różnego rodzaju usługi w jego karierze mam nadzieję, że tak działalności i przejść wielokrotnie Lewiatan o tym, pisał mówiło zresztą monitu staramy się monitorować to i wskazywać instytucje publiczne, które podpisują kontrakty w Luto kontraktach mała jest stawka 57 zł, a więc trudno tutaj olbrzymim winnym jest też strona rządowa jeśli chodzi o te niskie wynagrodzenia godzinowe i podnieśli stawki do 12 zł tak naprawdę uderzy w bardzo dużym stopniu wpły w na stronę administracji przybywa organizacji koszty związane z usługami w planach rzeczy świat zewnętrzny jako świadczy, więc o to także rozumie musiało być wzięte pod uwagę, kiedy żona zarząd strona rządowa proponowała podniesienie czy u o wprowadzenie 1 podniesienie, bo mówił w stawce godzinowej, której nie było do 12 zł wylicza pani to pani mówią o tym, że będą pewnego rodzaju wyłączenia go nie za mnie nikt nie w każdym miejscu będzie dawało dama nie uda się takie rozwiązanie, choć od 1 września czy będą także wyłączenia poszczególnych zawodów to znaczy że, w jakich branżach rodzaj działalności, jeżeli działalność jednak na pewno się znowu zobaczymy jak zaniżone to żeśmy się dogadali to jest 1 rzecz się teraz to przejmuje rząd zaczyna procentować się parlament przed nami, więc radosna twórczość nie zna granic 1 ale gdybym nie miał dodatkowej wartości tych wyszło tak jak jest na radzie dialogu społecznego na jego sprzedaż bezpośrednia prawda Hermana, czyli mamy część niewielka część sprzedaży jest realizowana jest sklepach tylko w postać sprzedaży bezpośredniej na pytanie jak w ramach sprzedaży bezpośredniej szacować godziny przepracowane tak no bo no to jest rzecz jasna będzie ludzi wolności do chcielibyśmy, żeby nie było tak, bo w jego głowie są do nawierzchni zawody taktyką oraz jej raczej rodzaj działalności, bo przecież zawód handlowca jest zawodem, który jest realizowany w sklepie jest za realizowane jako sprzedaż bezpośrednia prawda to znieść ani wielka niewielka cząstka in służby po prostu temu wszystkiemu co naprawdę się bardzo dokładnie przyjrzeć na pewno słuchać przedsiębiorców, którzy wiedzą czy to się da zrobić się nie da zrobić wszystko będzie po prostu fikcją i wielkim kłopotem dla obu stron, czyli dla pracownika pracodawca czemu służyć opinię pana dr Wojciechowski w 2 może być nawet na widzenia ubezpieczeń społecznych do właściwości niż suche i ja będę trochę waży kontrowersyjny może, bo ortodoksyjny gry moich przedmówców, by uważam, że każdy usztywnienie tego typu na rynku pracy kosztuje tak chłodno wywołuje pewne zakłócenia czy zaburzenia na rynku pracy po intensywnych prac tego zadekretować się nie da przy całym szacunku dla dla konsensusu osiągniętego między pracownikami to rzecz oraz pracodawców i pracowni i związków zawodowych i oczywiście pytanie z takich dla mnie najciekawsze pytania z takich jak ktoś będzie działo w praktyce walczy czy będą będą znów prób omijania tych 12 rzeźni miała być szara strefa tu tak samo jak gdyby na mecz dobrowolnie rośnie rośnie rośnie mam przepłacać nie mamy już w 2 tysiące ósmy 1000 zł przy umowach o pracę teraz umowy-zlecenia od 1 stycznia dyskutujemy tzw. zbiegi zwiedził mówcie liczyli to auto to w sytuacji, kiedy jest kilka umów zlecenia i unika się pocenia składa się z ubezpieczenia społeczne przez pierwszą umowę na niskim przejęty przez pierwsze umowy myszki podziemia drugą umowę już nie płacimy tak stocznie zlikwidowane, ale już są sposoby, żeby pomijać, tak więc cały czas wprowadzamy różnego typu usztywnienia w wobec swoich kontraktów tzw. elastycznych umów zlecenia czy czuć było wykonać menedżerskich różnego typu umów, które w moim przekonaniu są w ruszyli na dłuższą metę kontrproduktywne, bo trzeba po prostu zlecenia zrobić coś zrobić bardziej mnie interesują nas do rzeczowników Orłem Łubowo Rasel warzyw Rosja z panien użyto, podsumowując polana w pana najbardziej niepokoi jak rozumiem ewentualne mnie na ewentualny wzrost szarej strefy tak Targosz szef po raz sytuację, która już dzisiaj funkcjonuje w ten sposób, że rzeź pracownik po prostu ma umowę o pracę czy zlecenie po prostu zaczyna pracować na czarno, bo firma, która chce pozostać rynkowa, którą pani pani Marta Małgorzata mówiła chce chce chce mieć ten kontrakt, tak więc gdyby jest taka niepisana umowa pracujemy znowu wchodzimy w obchodzimy się w Charlotcie czarnoskóry poseł na czarno i kontraktach przynosimy kontrakt impulsów jest po prostu w nocie wprost pracownik pracodawca wstępuje zmiana umowy i kolejny podpisywali kolejny kontrakt ma dzielić włos nie istnieje tak proszę Grzegorzowi Schetynie i ja uważam, że wszelkie uszczelnienia w tego typu zwiększa zwiększa skłonność działa anty motywacyjny na nerwy pracy pan prof. Gertruda doświadczam trochę rozwiać obawy pana prezesa cieszyć one są uzasadnione w dużej mierze natomiast z płacą minimalną jest tak, że mamy negatywne konsekwencje wtedy, kiedy ona jest powyżej 1 zwanej równą płacę równowagi minimalnej prawda tylko wtedy ona jest tak naprawdę problemem, więc pytanie jest wobec tego takie w jakim stopniu i 3 po zwiększeniu płacy minimalnej czy Poznaniu płace minimalne dla tych kontraktów rzeczywiście podniesie płacę powyżej tej idei tego poziomu równowagi tzw. i teraz to co słyszy od od ani mnie troszeczkę uspokaja jak rozumiem to porozumienie uwzględnia pewne wyłączenia jest z nim lansowanej to jest coś co rzeczywiście może zabezpieczać przed negatywnymi konsekwencjami w kolejnych latach flisaków, więc wydaje mi szczerze, że to rozwiązanie wydaje się, że te z Gorzowa też, że to odbyło się w ramach dialogu była z 1 strony zabezpiecza te rzeczy chroni nas przed tymi negatywnymi konsekwencjami możliwymi konsekwencjami, które hamują, ale z drugiej strony o rzeczywiście cieszą się te obawy pani Marta ostatnim zdaniu, bo musimy kończyć pierwszą część graczy, bo myśmy mówili dokładnie o tym, żeby się, że nasz rywal też pamiętać, że znowu, że olbrzymia część tych wynagrodzeń bardzo niskich i jest w sferze publicznej i rozumiem, że nie w Brazylii sfera publiczna wysta w szarą strefą nic złego nie wyobraża zgadza się z tą z kwestią równowagi w życiu chodzi o to, że umowy te umowy z rozmysłem umowy-zlecenia o obecnie w obecnym etapie stawki są znacznie poniżej tak w obecnej wystawy, które podpisywano umowę o pracę, czyli jedno 3, jeżeli odnosimy to tylko do rynku umów o pracę to w ty tu nie ma problemu to natomiast, żebyśmy to do umów tzw. przepraszam śmieciowych no to już jest problem tak do torby w po prostu po upływie doby zachęcamy potencjalnie to też jest wolny czas pokaże liczonym konsensu zobaczymy co się wydarzy w dobrze to teraz zapraszam państwa do wysłuchania informacji tak jak tu wielokrotnie zastrzegała pani dr Starczewska-Krzysztoszek należy poczekać na balu na orzeczenie rady dialogu społecznego czy do porozumienia umożliwią leczenie, a głos dzisiaj orzeczeń jest ważnym słowem w Polsce, ale co się wydarzy i czy będzie to porozumienie, a potem oczywiście będziemy przyglądali się pracom legislacyjnym teraz informacje obawy jak państwo słyszeli dotyczące 12 zł często pozostają właściwie te same, które mieliśmy przy rozpoczynaniu tej dyskusji, ale zgodził się pan Wojciechowski czas pokaże coś się wydarzy jak gospodarka zareaguje informacje w radiu TOK FM po nich druga część magazynowa tak oczywiście będziemy poszukiwać dobrych informacji lub 2 ekonomia kapitał gospodarka jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski w dzień dobry w naszym studio pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek pana prof. Cezary Wójcik i pan dr Paweł Wojciechowski czas na dobrą informację czy państwo mają jakąś dobrą informacją na dziś 3 przy takich nie ma dość Jadzi wyczytałem Brand jest prawda drobna rzecz nie ma takiego makroekonomicznego w efekty, ale mimo wszystko symboliczne mianowicie w powstały nowe centrum badawczo-rozwojowe w Polsce gdzieś w okolicach Rzeszowa i Gdańsk to jest dobra informacja i oby takich informacji, bo więcej, bo rzeczywiście Polska powinna mieć takich centrów jak najwięcej i dni to jest coś co co chcą mieć na przyszłość Polski bardzo dobre to znaczy, że po potencjalnie to znaczy, że mamy nasz kapitał ludzki nasi młodzi ludzie nasi inżynierowie są docenieni coraz bardziej na świecie przyciągamy inwestycje, które są wysokiej jakości w morzu mogą tworzyć wysoką wartość dodaną oczywiście mamy do czynienia z bardzo małą skalą i nie jest całkowicie nam w niewielkie efekty 1 z targami wszystko symbolicznie światu poznać jako pozytywną informacją dla i bardzo dobrze to mamy pierwszą pani doktor no bardzo nie sprowokował uchylnych ambicja Śniega legalne, ale film, zostając w obszarze ma innowacji ruszała ja jestem wielką fanką Narodowego centrum badań i rozwoju uważam, że to jest 1 z lepszych instytucji naprawdę dobrze działających w Polsce i ruszyła program w naborze wniosków będzie w maju już WI w tej chwili w biegu wszystko przygotowane do dowodu tego programu Bridge 3 Alfa to jest dla mniejszych podmiotów będzie można pozyskać silnych na takie startupowe projekty do 1 000 000 zł i tam jest 406  000 000 zlotych do zagospodarowania nie do ZAK zainwestowania zażenowani nie jest wydanie mam nadzieję, bo patrząc na to co to nie jest program, który jest w tej chwili uruchamiane w naszych poprzedniej perspektywie finansowej właśnie ten pomysł pilotażowo był realizowany przez NCBR bardzo pani się sprawdził, więc wydaje się, że to jest naprawdę bardzo interesujące rzeczy warto jednak to informacje przekazywać Boys czy Chinach czasu na to, żeby przygotować wszystkie dokumenty do złożenia wniosku, bo ich przyjmować będzie w maju, więc naprawdę warto, a dla polskiej gospodarki i myślę, że dla mam wielu młodych ludzi, którzy mają fantastyczne pomysły na media państwo nas ciągle informuje się, że tu młody człowiek wymyśli coś fajnego to młody człowiek wymyśli coś fajnego, a i warto by było to skomercjalizować zresztą młodzi już czekają na to, że ktoś przyjdzie i pomoże im skomercjalizować rejsami zasychają no i bardzo czy w życiu robić, więc dobrze jak uda się ten nabór i będziemy mieć z tego fajne 400500 projektów to będzie coś fantastyczny trunek jak rozumiem więcej informacji będzie można znaleźć na stronach Narodowego centrum badań i rozwoju to mieć 2 dobre informacje czy pan minister Cichocki podejmuje się tak jak Warszawa główny ekonomista ZUS przez Browna było możliwe rynek pracy, bo było, czego zależy, jaki będzie przypis składki, więc tutaj naprawdę są bardzo dobre wiadomości Globus może osiągniemy jakiś takie historyczne minimum w zakresie stopy bezrobocia i to w te wyniki kwartalne dane wg klasyfikacji drogi obaj są bardzo bardzo postępowy pozytywne około 7 % nie bada aktywność ekonomiczna i 20 kg Rek tak taki to jest bardzo nawet najciekawsze w tym wszystkim co wyszedł na 2 rzeczy mianowicie, że większość tych o tych tego wzrostu zatrudnienia dotyczy umów na czas nieokreślony to jest fantastyczne, bo w 3 poprzednich latach były to głównie wzrost liczby umów śmieciowych tzw . a druga sprawa ta jest również to, że rzecz, która może mniej mniej bardziej niepokojące jest to, że również następuje wzrost liczby umów zawieranych z osobami o mniejszych kwalifikacjach, czyli krótko mówiąc może to nie zadziałać pozytywnie na wzrost wydajności pracy, ale rośnie presja rośnie podaż pracy i być może przyjedziemy z etapu, kiedy mamy rynek ten z danego pracodawcy ci pracodawcy dyktują ocenę pracy w rynku pracownika fakty pracownicy będą mieć większą siłę negocjacyjną w swoje podwyżek da da się na ich świadczenia pracy najwięcej składek do ZUS na inne wersje z Mieczysławem do ZUS -u tak, ale ich wizja zupełnie poważnie o tym, by składki pokryją tego co państwo w ZUS-ie muszę wydać do wzrósł z pytaniem co do 35 lat fryzury, bo tak zostało zaplanowane wydatki, które się oderwały od wysokości składek stąd wynika różnica nie z tego, że ZUS nie brak można mieć wrażenia, gdy czujemy Instytut argument przeci w prezesowi tylko przeciwko systemowi eCall w bucikach należy, a taka w Polsce ta dyskusja o systemie emerytalnym zawsze musi dziś tak kurz jakieś kompletnie ba, bo w bocznym torem już właściwie nikt z poważnych polityków decydentów nie nikt nie podejmują tematu upowszechniania systemu emerytalnego tylko raczej mówimy o tym na ile ich do jakiego poziomu obniżyć wiek emerytalny i właśnie dlatego ja myślałam, że pan dr Wojciechowski powierza dobrą informacją jest, iż do debaty wkradają się kolejne zmienne tego obniżania wieku emerytalnego i być może już nie mówimy o 6065 tylko 6661 wieku z nią każdy ten rok HR, czyli kobiety 61 mężczyźni 66 jedno to dla ZUS -u jest jednak lepiej od razu wszystko, by Fed zdecyduje zdecyduje ustawodawca wydawca, bo zrewiduje swoje zadania mamy urzędową tak być wnoszone schab wędzony filet z dnia Trump ma teraz oczywiście wszelkie wszelkie pogłębianie przyszłych deficytów w fosie rodzi ryzyko systemowe nie są dla samego z systemu emerytalnego jako takiego tylko dla finansów publicznych, bo zawsze budżet jest powiązany dopłacać do deficytu, który jest generowany w fosie w wyniku tych zmian legislacyjnych w dobrym wczoraj, by było wysoki zespół przy obecnie ministerstwo rozwoju, kiedy w Ministerstwie Gospodarki zespół ds. strategii Europa 2020, gdzie krajowy plan na reformach był konsultowany z partnerami społecznymi biliona szliśmy się tam nasz rząd się odnosił jako partnerzy społeczni też do tego co za psa komisja Europejska w halach i ich komisja Europejska powtarza od lat w tym dokumencie oceniającym polską gospodarkę, rekomendując pewne działania, że powinniśmy wprowadzić powszechny system emerytalny, czyli wszystkie przywileje zlikwidować i się temat króciutko stanął chętnych w tych rozmowach między rządem ranami i SPA była jasna my żadnej reformy w tym względzie brak jest miałka i właśnie to jest tyle ile może na to poświęcić czasu w audycji Radia elka 2 EUR kosztuje 4 zł 27 gr frank 392 USD 374 funt 526, a relacja euro dolara to jest 114114 podkreślam 114 w ich zapytać się pana prof. Wójcika a gdyby pan jednak był w radzie polityki pieniężnej był pan kandydatem mnie to wczoraj głosowałby pan, że wcześniej łączył taki wniosek, bo w sumie nie wiem czy był taki wniosek ale gdybym był wniosek mógłby pan zgłosił do 4 pan głosował chciał ponownie Żenia stóp procentowych mówiąc krótko czy nie rada obniżek nie obniżyła stóp i właściwie mi jak i jeżeli dobrze zrozumiany to co wczoraj mówił pan prezes Belka to co się wydarzyło na konferencji w komunikacie ta perspektywa zmiany stóp procentowych na razie jest odsunięta tak to znaczy nie przybliżyliśmy się do takiej do takiej decyzji Fed not Dead dywany przede wszystkim dużym szacunkiem do rady i do argumentów rady i ze zrozumieniem sytuacji, w której jest wymienić cały skład rady co oczywiście jedno jest pewnym utrudnieniem to jednak uważam, że rada jest trochę zbyt zachowawcze, ale ja myślę już w zasadzie od końcówki ostatniego roku poprzedniego roku uważa, że stopy procentowe w Polsce spokojnie mogły być wniesione i tych argumentów jest dość spora, ale teraz najważniejsze wg mnie pierwszy to, że my mamy jesteśmy bardzo mocno oddaleni od celu inflacyjnego ja przypomnę, że ten maksymalny przedział to jest 3 ,5 %, a dziś mamy deflację, czyli my tak naprawdę jesteśmy odsłonięcie tego maksymalnego przydziału cena 4 punkty procentowe i w z spokojnie moglibyśmy obniżyć stopy bez jakiegoś ryzyka dla stabilności cen, a z drugiej strony mogliśmy się cieszy też szkody z wyższym wzrostem gospodarczym, ponieważ służą do takich Szczepana kopyta początek grupą tak mi to wyjaśnić w miarę dobrze zrozumiany mamy deflację to to jest w IT już towarzyszącą mam dosyć długo ten wzrost gospodarczy, który jest wcale nie jest taki zły co właściwie dała nam to dzisiaj to obniżenie stopy procentowej co takiego w gospodarce się wydarzyło nikt im wierzę, że nie jutro nie od dziś nie od pojutrza, ale co miałoby nam to przenieść w końcu jesteśmy daleko od problemów z inflacją to po co teraz obniżać zdało go na bardzo bardzo dobrą rzecz mianowicie mogliśmy się cieszyć z 1 strony stabilnością cen i to znacznie lepszą niż tą cukru dziś mamy być mamy deflację to nie jest korzystna sytuacja moglibyśmy mieć pozytywną mają niską inflacją jednocześnie nieco wyższy wzrost gospodarczy i ostatecznie oto w polityce pieniężnej chodzi chodzi o to, żeby mieć stabilne ceny, ale z drugiej strony też dobry jak najwyższy w UE wzrost gospodarczy przystępnych cenach wydaje się, że mogliśmy też miało osiągnąć a jakby to z tak potencjalne ogniska wpłynęła na złotego złotego wpłynęłoby w tym sensie, że złoty prawdopodobnie mogły być troszeczkę słabszy osłabiłby się albo przynajmniej obecna, bo się zbyt szybko i znajomość z jeszcze nie umacnia się zbyt szybko oczywiście w perspektywie najbliższych miesięcy pamiętajmy, że wokół nas dzieją się poważne rzeczy stopy procentowe są mierzone do ujemnych negatywnych poziomów na świecie ostatnio w strefie euro w sumie około 25 % całej gospodarki światowej jest stymulowana w ten sposób, bo mamy Japonię i dania Szwecja Szwajcaria i strefy euro wszędzie w tych krajach są prowadzone były ujemne stopy nie bez powodu perspektywę na następne kwartały nie wyglądają też dobrze jeszcze 1 rzecz, ale to co mnie zaskoczyło w tym komunikacie wczorajszym to kwestia dotycząca prognozy inflacji na najbliższe kwartały, bo do tej pory Narodowy Bank Polski nie podnosił stóp procentowych, twierdząc że deflacja szybko się skończy już od początku roku mieliśmy mieć pozytywny wzrost cen teraz o SN stwierdził otwarcie, że ta deflacja utrzyma się przez najbliższe kwartały w związku z tym, jeżeli mamy taką prognozę dynamiki cen wynajmu szliśmy od stopy procentowe można było obniżyć, ale oczywiście mówię to wszystko z dużą dozą ostrożności, dlatego że wiem, że będąc wewnątrz instytucji masz dostęp do znacznie większego zakresu informacji, ale na podstawie tych, które docierają do mnie tych publicznie dostępnych wydają się, że można było ze spokojem taką decyzję o naszą zgodą pytam o ten wpły w na złotego pan w złotym osłabieniu albo nie umocnienie się w dalszym za miesiąc pewnie ten ta nieszczęsna agencja Moody sam obniży ten rating to, że też przełoży na osłabienie złotego może rada nie chciałbym teraz działać też przełoży na osłabienie złotego, ale prawdopodobnie w zależności oczywiście do ostatecznej decyzji co prawda, ale w krótkim okresie będzie prawdopodobnie jakiś negatywny trend chcesz, by przekaz też powiedzieć, że targi to ostrzeżenie Moody SA, którym mówimy tak negatywnych barwach ostatnie uważam, że to jest bardzo pozytywna rzecz, dlatego że ktoś nazwał ostrzegają tak to jest bardzo pozytywne dlatego, że to zwiększa szanse na 2 umowy o szansach oczywiście nie mam pewności, ale zwiększa szanse na to, że będzie mieć troszeczkę więcej dyscypliny na wpolityce fiskalnej w Polsce w tym sensie jest coś pozytywnego panie profesorze scena z szacunkiem, ale pamięta pan co się wydarzyło po tym, jak agencja sąd i wyszła powiedziała, że nie dość, że obniży się obniża ratingi perspektywy rząd robił wszystko, żeby nam powiedzieć, że nic się nie stało nikt tam nie będzie mówił, że jest coś nie tak nie wiem, ale teraz mielibyśmy przyjąć kolejną tańczy, ale czas do państwa róży rozróżnienia mamy z 1 strony publiczne wypowiedzi rządu i członków rządu, a z drugiej strony mamy ich opinii wewnętrzne i pan z rytmu musimy też założyć w rządzie są różne frakcje dodaje nie ma wątpliwości, że minister premier Morawiecki jest człowiekiem, który rozumie wagę stabilności finansów publicznych nie ma wątpliwości, ale też rozumiem, że nie ma też bardzo silnej pozycji bardzo silnej pozycji geopolitycznej w rządzie obecnego wszelkiego typu informacje oczywiście wychodząc na zewnątrz i wywiadach musi jak z terenu wszystko w jaki sposób pozytywnie przedstawiać, ale to jednak daje mu argumenty religijne do ręki wewnętrzne dyskusje rządowych tak jest przynajmniej moje rozumienie pani zechciał polemizować z takim echem w nie wydaje się, że Chiny gościnnie w kategoriach takich co bym zrobiła, gdybym była członkiem tylko patrzy z punktu widzenia, by przedsiębiorstwo popytu na kapitałowe na kredyt na dofinansowanie zewnętrzne w 2 dni temu Yamahę taką małą konferencję z firmami rodzinnymi i kiedy zapytamy -li przy właściciela 1 z firm rodzinnych czy planuje firma Amway się na giełdę pozyskiwanie kapitału chyba właśnie tą drogą odpowiedział wywrzeć od lat są objęci są to, że właśnie krytyczna dla rynku jest w prawie darmowego w cudzysłowie promesy, bo rząd tak niskim kosztem melodii tak dostępny, że wpływ w tej chwili pozyskiwanie kapitałów drogą emisji akcji po prostu nie ma go kompletnie sensu, a co to znaczy tak naprawdę uczy, że jakiekolwiek ruchy rady polityki pieniężnej nie będą się przekładać się, więc nadana gospodarkę na popyt na kredyt patrzymy na to co się dzieje jeśli chodzi o depozyty kredyty przedsiębiorstwo jak widać siły firmy są doskonale radzą, bo przybywa nieco depozytów, a kredytów nie nie przybywa, a jakaś, a jednocześnie inwestycje są realizowane, a więc obniżenie stóp procentowych i wpłynęłoby na wzrost popytu na pieniądz na to zewnętrzne finansowanie, a to oznacza, że też nie byłoby tego przełożenia na wzrost gospodarczy, który machał pan poseł przed chwileczką mówiłam, czyli skala tego schorzenia nie byłaby istotna krótka rozumiem, bo van der Sar zmieniają zdanie z wiedzą, że jeżeli jednak popyt na kredyt jest uzależniona od ceny od ceny tego kredytu, jeżeli tak to obniżenie ceny tego kredytu będzie się zwiększał popyt i rozłożony jest niski, że ocena jest dziś jest niska, ale jeśli będzie niższa to ten popyt mógł spokojnie jeszcze wzrosnąć czy pan udział przy posiłku spaniu spaniu dr dość, że monitor Polski do władz w ocenie był to w ten sposób, że się tortem w tym post oraz do transmisji to obniżki stóp procentowych na realną gospodarkę w ostatnich latach w gospodarce taki defensywny, który mamy ona ma zmalała nie wiemy, jakiego stopnia to jest 1 sprawa druga druga 3 w formacjach to wspaniale tuż po bardzo dziękuję to była druga część magazynu EKG oraz interes informacja po informacjach część trzecia zaproszą ekonomia kapitał gospodarka w 45 minut po godzinie dziewiątej to jest trzecia część magazynu lek. Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry w naszym studio dotarł do mojej prawej przedstawił pan dr Paweł Wojciechowski pan prof. Cezary Wójcik i pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, zanim oddamy państwu głos ja powiem co ona giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 na plusie sześćdziesiątych 1932 punkty notuje indeksu 20 największych spółek indeks szerokiego rynku WIG na plusie osiemdziesiątych po rynku walutowym wspominaliśmy wcześniej, a drugą część magazynu EKG w drugiej części powstała dyskusja na temat decyzji rady polityki pieniężnej i w sumie poszukiwania odpowiedzi, jakie ma to dla nas znaczenie rada stóp nie obniżyła kompresor Wójcik stwierdził, że widzi przestrzeń do tej obniżki Rzym można było taką decyzję mym zdaniem pana profesora podjąć ci oczekiwać pozytywnego wpływu na gospodarkę pani dr Krzysztoszek, pokazując też zmian, bazując na dostępnych danych n p . to i tak niskich kosztach kredytu pokazywała, że wcale, by ta obniżka nie musiała się pozytywnie przełożyć na gospodarkę przed żoną Jadachy bardzo mnie niezgrabnie podsumowuje tę dyskusję, ale jeszcze po dr Wojciechowski chciał wreszcie punktować te rozmowy o krok po Łodzi państwowi chyba spróbuję chyba dwudziestym rozjechaliśmy się weźmie w wezwaniu spełniała swoją war to myślę, że żal, że ten efekt transmisji czy przełożenia na nas sumy kredytu jest boks w przekonaniu niewielki byłby gdyby, w jakich doszło do obniżki i zgadzają się, że sprzęt jest potencjalnie trzeszczenie gdyby, obserwując inflację bazową tak, która jest, która wiadomo jest niska wyglądasz na ceny surowców m. in. to wydaje się, że to usługa wreszcie ktoś coś dokładnie pana pana posła Belki wczoraj to zrozumiałem, że on widziałby taką przestrzeń również, aby w przyszłości członek bezzasadne sobie raz ostro sobie rezerwę na przyszłe działania, dlaczego do tego, bo inne czynniki makroekonomiczne przykład ożywienie popytu konsumpcyjnego ma już Niewiem czynie, bo w swojej etyce puste wypowiedziałem się, że to też będzie dośrodkowy dopalaczy tak powiem w gospodarce, choć nie wiadomo, jakiej skali to spowoduje, że to inne czynniki, czyli z dystansu niż słaby niższa niż deflacja z drugiej strony z drugiej strony wyższy popyt konsumpcyjny skłaniają do zachowania tego tej rezerwy w co do decyzji w zakresie potencjalnych przyszłego obniżenia stóp procentowych moim zdaniem nie nieprędko nastąpi, ale chyba mają tu akurat mamy zgodę patrząc na to, słuchając wypowiedzi komunikaty, że prawdopodobnie taka decyzja prędko nie nastąpi porozumienie z ostrą polemiki, bo co innego jest nasz pogląd, czego byśmy chcieli czy do czego moglibyśmy się korzenie w tym w przerwie w naszej grze jest kontynuowanie dyskusji mówiliśmy o tym, że sygnałów sygnały, które płyną z rady polityki pieniężnej są niebywale ważne ważne, żeby one były jednoznaczne i dawało stabilność, a czasu, żeby mem potencjalni inwestorzy ci którzy, aby korzystający ze stóp, ale też wiedzy płynącej ze swych stóp procentowych będą mieli szansę przewidywania jak to się będzie rozwijała dla biznesu jest niebywale ważna, bo stabilność niż w decyzji taka niejasność tych w komunikatach jeśliby była nie mają rangi śmiesznej osi wpływa na inne kursy złotego dla biznesu kurs i stabilność kursu z niebywale ważne twierdząc, iż była obniżka to byłoby to grubo takie złudzenie, że może coś narzeczy i choć zarządzili, a co się dzieje tego nie wiem od nietrzeźwych Motor zatrzymał i kończy pani prof. Wojciech Wencel pisze się zgadzać się z tymi argumentami wydają się, że z bardzo ważny temat, którym pan teraz powiedział mianowicie, że ewentualna obniżka mogłaby dawać taki sygnał właśnie, że coś negatywnego będzie się działo w gospodarce, ale wydaje mi się spokojnie można było przy dobrym komunikacie, że jednocześnie obniży stopy procentowe Janek oczywiście, ale z drugiej strony też ma zabezpieczyć te negatywne efekty tego ponawiam uczą się dodać element tryśnie pensje dysk jest mianowicie sytuacja globalna niż wydaje, że my cały czas jeszcze w Polsce nie doceniamy tych negatywnych trendów, które rzeczywiście możemy obserwować za granicą w Chinach na rynkach wschodzących negatywne te negatywne trendy, które tam są Trumana powoli płyną do Europy powoli płyną do Stanów zjednoczonych zauważmy fakt, że Europejski bank centralny wprowadził negatywne ujemne stopy procentowe w ostatnim czasie nie jest bez przyczyny fakt, że w stanach Zjednoczonych rozmawia się o odwróceniu luzowaniu polityki monetarnej też w Jenie i mama głęboko sprzeczne oczywiście do nas negatywne efekty w przypłyną prawdopodobnie później z opóźnieniem zawsze tak jest w Polskiej gospodarce, ale jednak polityka pieniężna powinna być prowadzona zmyślą o przyszłości ona oddziałuje w perspektywie 34 kwartałów i wydają się za trzy-cztery kwartały to właśnie będzie ten moment, kiedy te negatywne impulsy do nas dotrą do Polski dotrą tam, gdzie ten moment, kiedy właśnie ta dzisiejsza tak dziś zmiana ta nisza doradza broniła tak w nocnych proponuję zakończyć się tę dyskusję bardzo państwu dziękuję przypomnę rozmawialiśmy o stopach procentowych rada polityki pieniężnej wczoraj tych stóp nie obniżyła, ale tak jak mówiłem euro w tej chwili 4 zł 26 gr dolar 374, a frank po 390 prawie 21 EUR dolara 114 mato znaczenie to eurodolara 114 to relacja, o czym świadczy się panie profesorze albo jak ten będzie miał za chwilę wpły w na nas to znaczy w nią przede wszystkim ten poziom kursu, który między dolarem euro obserwujemy wynika z dywergencji polityki monetarnej w stanach Zjednoczonych i w Europie no i w i w co konkretnie to znaczy trudno powiedzieć tak naprawdę liczy, iż jakiś bardziej średnio okresowy trend w ciekawe jest obserwacja coś jest na rynku walutowym dzieje teraz zapraszam państwa do zdziwienia no tak nie może być inaczej co państwa dziwi proszę bardzo to przykleja my od tak też bardzo często korzystam z niegroźną rzekł w stronę Głównego Urzędu Statystycznego w, a wieczorem Czech wchodząc na tę stronę nic tam jest taka możliwość wejścia przez obszary tematyczne rozwijamy wchodzimy w różne obszary tematyczne znam te strony od wieków i oczywiście w związku z tym każda zmiana od dawna nie widziałam żadnej tam zaraz mają wagę i cóż widzę jest nowy obszar tematyczny dzieci i rodzina, więc widać, że to co się dzieje wpływa także na bardzo szybko wpływu na to nawet na tak instytucje jako Główny Urząd Statystyczny oczywiście gramy razem z nią tam zawarte to były one były w różnych obszarach tematycznych zdania jest także naraz pojawił się wyniki badań Głównego Urzędu Statystycznego to po prostu zrobiono kategorię, do której włożono wszelkiego rodzaju badania analizy, którego sprowadził właśnie w obszarze p t. dzieci i rodzin dróg jeździli za chwilę to drugie oczywiście to w kolejnej rundzie bardzo proszę o wzrost, ale następne pytanie, nawiązując do tego co pani wiedziała czy to dobra zmiana tempa dziś jest dobra zmiana, bo dzieci rodzina to rzeczywiście coś dla nas bardzo bardzo ważnego biorąc pod uwagę demografię biorąc pod uwagę demografię być może najważniejszy problem, jeżeli będziemy zwiększono analityka w MOPS-ie to tylko dobrze natomiast jeśli chodzi o moje zdziwienie to byłby to, że mostek rzeczka, że jestem 1 nogą w Polsce drugą nogą poza polską, więc ja może bym Niechciał ja bym chciał palić się czymś co mnie zdziwiło poza polską jeśli można w barażach Bojar dość uważnie obserwuje wybory w w w stanach Zjednoczonych w prezydenckiej, które dla Polski w ogóle dla świata będą bardzo bardzo bardzo ważne w moim przekonaniu to co się wydarzy tam na jesieni będzie do teraz będzie decydował o przyszłości świata i bardzo dziwi mnie ostatnie wybory w timer z staniały skansen mieliśmy wygraną Sandersa z 1 strony z drugiej strony Cruza zaskoczyła mnie to, dlatego że że różnice pomiędzy tymi głównymi kandydatami na, a w konkurentami były dość duże na pewno zmieni dynamikę tych wyborów, ale wciąż jest wciąż Sanders jest daleko w głosach tych potencjalnych lekarskich za Hillary Clinton tak, ale dzięki temu w wynikowi odzyskał też coś się z pań jest nazwa momentom kilkoro takich den taką szczególną dynamikę prawda, która może mu pomoc sam wezwie prawdopodobnie rząd nie wygra tych wyborów atakom, ale widzę dla niej dozór i obserwuje zaspokojenia uważam uważamy znać ogromne szanse wg mnie ja już dziś może się pomylić, ale wg mnie jednak bardzo duże szanse na i na wybory jak rok pomnik z partii Republikańskiej ma Donald Tramp i Nowym Jorku i na prezydenta, ale ważny to będzie bardzo bardzo niebezpieczne dla świata, obserwując bardzo ważny to co pojawia się to jest wołanie ciasnotą dyskusjach pojawia się ten rzeczywiście się obserwują amerykańskie wybory i wszyscy, a nie każdy powie na co dzień orientuje się czy pamięta, bo pewnie nieraz o tym, słyszał, ale musi pamiętać jak ten system jest jednak naszej perspektywy naszej perspektywy epoką pikowane prawybory głosowanie na kandydata jest w tych prawyborach już na zgromadzenie elektorów, a potem właściwie przecież to są wybory pośrednie, ale nam się toczy niesamowita dyskusja i te przewidywania, że jednak na tej konwencji Republikańskiej zupełnie inny kandydat może się objawić tylko o to, żeby trampa te elity partii Republikańskiej za zablokował też zachęcić was to bardzo cieszy tym bardziej że bardzo blisko ktoś wyliczył mu malowniczej wsi zostało odzyskane przez docent król seata w osobistym ma szans, chociaż wygrał z paniami z 7 czy 8 ostatnich prawyborów chyba nie ostatnich 289 ostatnio na święta ostatnich 10 ostatnich i do momentu jest na jego korzyść salon polityczny w Rosji Basia potem do sesji spadł już natomiast przypadku anty, a nie wystarczy figury Donalda Trumpa, który jest nie jest establishmentu wobec Republikanów, którzy jednak są z establishmentu i chcą mieć swojego nawet by najbardziej prawicowego kandydata, by potem w KRUS jest rzeczywiście dość mocno momentu auta, które prawdopodobnie potem przyszły w system jest taki, że praktycznie biorąc może wszystko wydarzyć na ostatniej konwencji w, a zobaczymy już nie mogę tylko, bo to jest ważne co niosą te wybory z 1 strony Sanders niesie bardzo bardzo silny wątek socjalny w stanach Zjednoczonych, a trąciła kandydat Demokratów Charles rów astra kandydat Republikanów niesie bardzo bardzo silny wątek izolowani Iza z nazizmu i protekcjonizm i po to, są też to jest bardzo bardzo poważna, że wykorzystamy znoszą będą miały ogromny wpływ na inne kraje na politykę dane na dynamikę polityczną wielu innych krajów z tego wątek socjalny izoluje tę jak protekcjonizm bardzo bardzo mała sprawa bardzo szczerze, że kompresor ten temat tutaj podniosły czy pannę dr Wojciechowski ma zdziwienie, toteż zagraniczne, ale związany z zagranicznymi z kolei do Polski tak Jarot od lat obserwuje pewną zmianę statystyk i gdyby komunikaty dotyczące, który podał El Pais i nowa wieś razem, by wygrać z kilku laty Karolina Stanek był bardzo przypomina były zawsze podawajmy, gdyby jak mówił o wzroście inwestycji to mówiłem o tych inwestycjach już zrealizowanych natomiast dziś podaje się jak gdyby inwestor to realne potencjalne mówimy następuje napływ inwestycji zagranicznych po, których prowadzimy prawda w 100 kilkadziesiąt nowych projektów, które zaowocują w powiedzmy 30  000 nowych spra w z Anwilem to tym szaleństwie metoda dla analityków dla nas ekspertów też, ponieważ inni jak będzie realizacja to będziemy mogli wiedzieć ile zrealizowano w relacji do tego co można było zrealizować to właśnie chodzi tutaj chodzi o naszych cały czas mamy w toku inwestycje w taki, który został rozpoczęty może w nowych ognisk TOK TOK FM to zaś w błąd mówiąc ktoś, kto i zwolnień przybywa, a moglibyśmy przegrać emisje, żeby się uczyć nowych lokalizacji dla żywych osób prowadzone inwestycje zgromadzone na pojechałem do dnia są realne inwestycje to miasto w Gorlicach jeździł bardzo dziękuję, ale pani sławnego podaję mówi mamy na biurku 140 projektów które, gdyby wypaliły dadzą potencjalnie 40  000 miejsc pracy i od razu mamy liczby, które działają na wyobraźnię, a przychodzi taki, że były prezes Paweł Wojciechowski, mówi że też o imieniu to źle tylko bój to jest to jest po prostu nawet z oczekiwaniami to jest po prostu mnie Francuza o liczbie telefonów od końca maja trwają jeszcze odpowiedzi chcę to nawet nikt nawet niekoniecznie zdziwienia, bo przecież toczy się mnóstwo naborów na wyższe stanowiska Państwowej n p . ze bodaj na początku roku odwołany został prezes urzędu ochrony konkurencji konsumentów, który z urzędu do wyboru do powołania nowego jest pełniącym obowiązki nie dane jak wczoraj albo przedwczoraj na stronach KPRM pojawił się już nazwiska te drugie podejście do wyłonienia kandydatów w tym naborze wśród tych nazwisk pojawił się Marek Niechciał, który już był prezesem urzędu ochrony konkurencji konsumentów w czasie w miesiąc łącznie 767 tak naprawdę to on w końcówce rządów PiS już był prezesem potem pracował trochę Zengota z tego co pamiętam chyba nawet do tej pory tam jest być może będzie nowym prezesem wzrosła więc, że Jezus nie został już ZUS -u można w dużych złóż mówi Andrzej Andrzej Wójcik z chwilą, gdy ucichł pisze o różnych instytucji takich nie ma przecież coś już się zmieniła, ale o tym, dlatego, że być może różnie było cenione wówczas Marek Niechciał, ale być może nawet instytucji to powracająca osoba, która już znała miała styczność z konstytucją nie jest złym rozwiązaniem i na tym kończymy nasze państwo ze mną nie zgadzają trudno już teraz nie będzie żadnej polemiki pan wie jak to zrobić bardzo dziękuję państwu zachwianie ich w Moneygall w pani dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek bardzo dziękuję panu rozmawia Cezary Wójcik był bardzo dziękuję pan dr Paweł Wojciechowski bardzo dziękuję to było magazynek radzie teraz będą informacje po informacjach Cezary łasiczka audycja Owczarek Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA