REKLAMA

Rada Dialogu Społecznego: jest zgoda w sprawie stawki 12 złotych za godzinę. Michał Polakowski z Fundacji ICRA

Połączenie
Data emisji:
2016-04-08 14:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
18:30 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Lublin Olsztyn Igor 147 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Michał Polakowski ekspert fundacji kradzież dobrze się na grę będziemy znać, że państwa o w myśl o 2 rzeczach po pierwsze o zapowiedź strach spadku stopy bezrobocia tutaj Elżbieta Rafalska minister twierdzi, że nam to koniec roku doczekały się 9 %o wego bezrobocia stopa bezrobocia poniżej 9 % zyskają rozbił ulubiona rozmowa o wskaźniku prawda, czyli właśnie trudniejszą można Rozwiń » zadać pytanie, jakimi sposobami chcemy tą datą stopa bezrobocia obniżyć, bo może np. rezygnacją z aktywnych zawodowo to testem wydaje się jest takie stąd nasza praktyka, która miała większą niż w stopniu dotychczas miejsce to wyrejestrowaniem bezrobotnych w celu wyczyszczenia rejestrów to się ładnie określał, ale cóż to mniejsza z tym nie jest zatem na Borkach oczywiście rozmowy o wskaźnikach to nie jest to nie jest to o co chodzi, tym bardziej że nawet nie wiemy czy to ma być przed zachorowaniem czy po jak trwoga, aby wskaźnik prawda, ale znam takie cele dalekosiężne ambitne, które za zawsze ministrowie pracy sobie zakładają tak jak dotąd to jest coś co miałoby chwycić dodać 100 Grażyna taka sugestia, że coś robimy i wpływamy na sytuację na rynku pracy podczas gdy o ile, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywizacji zawodowej można zrobić bardzo wiele, toteż należy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z pewnymi procesami demograficznymi SKM będzie rósł automatycznie z racji jest nie zmniejszający się bazy osób także pan tutaj może mieć roszczenia z takim statystycznym artefaktem, który można interpretować jako skutek takiego działania tymczasem on może się wydarzyć tak czy tak tak żal, ale być może to bardzo ważne, że pani minister tak i w ogóle ministerstwo bardzo dużą wagę przy czym przywiązuje do dowodu rynku pracy, że to nie jest traktowane jako taki instrument czy wasze szybszą obszar, w którym pewne procesy dzieją się samoistnie, ale właśnie potrzebny w zauważalny co jak i potrzeby czy to do regulowania czy zmiany pewnych regulacji wprowadzenie nowych elementów nie byłoby dobrze, ale też tutaj przyjrzyjmy się uważnie wypowiedziom na temat 500 plus Elżbieta Rafalska twierdzi, że w cytat od samego początku mówiłam, że nie obawiam się, że program 500 plus stanie się czynnikiem groza aktywizujące na rynku pracy mówią odwrotnie i na razie tak się staje, a rodziny stać na to, żeby posłać dziecko do przedszkola opłacić żłobek czy korzystać z indywidualnej opiekunki to są pieniądze, które pozwolą kobietom wyjść z domu no może obejść się zgodzić z tym twierdzeniem, gdybyśmy znali doświadczeń innych krajów takich w tam, gdzie bardzo się nie stawiano na ceny komponent finansowy natomiast budowaną myjnię i zaplecza infrastrukturalnego, czyli po prostu tych żłobków przedszkoli z przedszkolami Stuart to już nie jest taka złota trzeba bardzo wyraźnie podkreślić i też podkreślić, że jest dość dużo za inne zasługa poprzedniej koalicji ta akurat z na pewno trzeba zapisać na plus o tyle z żółtkami ta sytuacja jest nadal dramatyczna i nadal nie więcej 7 % dzieci w wieku 03, choć dzień uczęszcza do Żuka jest dramatycznie mało bardzo mało jak na Unię Europejską jej mówienie o tym, że jakoś samoistnie te 500 plus spowoduje, że podaż żłobków się zwiększy moim zdaniem jest naiwnością to potrzebne są bardzo silna interwencja na tym owczym o tym na obszarze innym właśnie budowanej infrastruktury ma na razie ministerstwo raczej wydaje mi się skłania się tam ku takiej dość fałszywie można powiedzieć logice wyborczej my wam dajemy pieniądze my, by rząd minister ministerstwo daje pieniądze rodzinie zdecydują co z nimi zrobić my teraz pytanie co można zrobić w sytuacji, kiedy nie mamy prawdziwej alternatywy prawdą jeśli nie mamy tych środków fizycznie ich nie ma też bardzo trudno oczekiwać że, że on się pojawi ani doświadczenia innych traktują bardzo silnie stawiał na rozwój opieki właśnie Żukowi wskazują na to, że to państwo musi się zaangażować wbudowanie Aon infrastruktura albo przynajmniej tworzycie i zachęty natomiast tego typu infrastruktura się właściwie samo istnienie pojawię to też jest istotne, że my mamy taki pomysł tak, że zapłacimy ludziom pieniądze ludzie będą mogli za to pieniądze posłać dzieci do nałożenia kar, bo przecież razem, gdy jesteś trochę zabawne no bo gdyby rzeczywiście na tym nam zależało w to moglibyśmy dopłacić do tych żłobków przedszkoli wtedy byłaby to dużo prostsze takim nie było kosztów transakcyjnych trybu sprawdzania czy ktoś ma ten dochód wystarczający czynie od tak, że na pewno tak w Rosji istnieje 3 bardzo silny argument dotyczący wyrównywania szans dzieci i właściwie padają takie deklaracje że, że ta infrastruktura musi być rozbudowana, ale nie chciał, żeby to z równie dużym impetem się odbywały, jakie dyskusja nad nimi i wdrażanie 500 plus, bo to trzeba powiedzieć, że uwaga, jaką poświęca się temu programowi również ze strony rządu ministerstwa rodziny pracy polityki społecznej również innych ministerst w z ministrem bywała plik może być akurat to cieszy tylko ja bym chciał, żeby jeszcze inne komponenty szeroko rozumianej polityki rodzinnej miał taką czy zasługiwały na tak nie na tak dużą uwagę, a na pewno zasługują w tutejszym warto odnieść się do tego co minister na ogół postrzega jako szum lekko właśnie pozytywną konsekwencję 500 w Polsce złóż bardzo zastanawiające, bo wcześniej słyszeliśmy o tym, że to ma być działanie prorodzinne, a nie pro socjalne, a teraz czytamy tak wg minister na rynku Nisko płatnych prac powstało poczucie zagrożenia, że ludzie Nisko opłacani pozostawią zajęcie jako nieopłacalne stąd propozycje podwyżek kobieta na tym rynku robi się poszukiwanymi chętnie widzianym pracownikiem wykorzysta wykonuje dobrze swoją pracę znalazł niestety za niewielkie pieniądze w ich atutem gości niestety wzbudzać jeśli chodzi o te dotyczą Formuły dezaktywizacji, że kobiety będą odchodziły z rynku pracy tutaj nie jestem do końca pewny faktycznie to powinno być na pewno to tego od prowadzenia tego typu instrument powinno było być poprzedzona bardzo dokładnymi badaniami, ale również sam wpły w na wynagrodzenia dla mnie nie jest tak do końca jasne było tu nawet nie chodzi o to, że MF toto to jest kwestia przyszłości to, o czym mówię, ale wydaje się, że w 23 na Polski rynek to zobaczymy, że pozycja pracownika pracodawcy związkowa asymetryczne w tym czasie pracodawca naprawdę przewagę nad nad pracownikiem zawsze mówisz o tym, że wreszcie mamy rynek pracownika na pracownika ale gdy patrzymy na czka na wzrost wynagrodzeń to one nie są takie jak wynikało z tego w ogólnym pojawiającego się rynku pracownika teraz widzimy tę słabość to ja boję się takiego efektu i toteż e-faktury zostały zidentyfikowane już nawet bardzo dawno temu nawet w 1918 wieku, że jeśli pracodawca wie, że pracownik ma jakąś kwotę do dyspozycji, która jest zagwarantowana przez rząd on może dążyć do tego, aby obniżyć tak naprawdę wynagrodzenie to jest dość tak kapryśna logika, ale historia pokazuje, że zdarzały się takie przypadki, że w sytuacji, w której osoby, zwłaszcza najniższych kompetencjach na rynku pracy otrzymywały zastrzyk taki stały gotówki to wtedy one dotąd tryb pracodawca wymusza na nich obniżenie wynagrodzeń, ponieważ jeśli weźmiemy można, by powiedzieć, że pracodawca chciał obniżyć wynagrodzenia 5 zł, bo gra tam grać więcej pracowników nic nie zmieni natomiast dla mnie to jest jest różnica także nie, mówi że ten efekt wystąpienia, ale ja się boję czegoś takiego, zwłaszcza jeśli weźmie pod uwagę realny efekt zamrożenia płac tak no może może też inne też tak być to jest tak jak przy obniżaniu składki emerytalne programy, a także oczekiwano, że wzrost wynagrodzenia, po czym nagle okazało się, że piłkarz został przerzucony na taki związku z tym nie chcę już tak się wydarzy, ale alei moja obawa jest taka, że w sytuacji, w której pracownicy mają tak niewielką swoją pozycję negocjacyjną w Polsce, zwłaszcza ci najniższy konsekwentnie w kwalifikacjach to może taki efekt nastąpić właśnie tutaj nic ministerstwo moim zdaniem w ogóle nie było nawet taki refleks podczas gdy gdybyśmy mieli np. nim darmowy podręcznik czy nieodpłatne podaż nieodpłatne obiady w szkole nieodpłatne świetlica koszt opieka poza szkolną przez żłobki przedszkola tego faktu, by nie było natomiast potrzeba opieki tak nazwiemy byłaby inna byłaby zaspokojona także tutaj wydaje się, że nic możemy tak naprawdę natrafić na kilka ciekawych ciekawych paradoksów wrócimy do rozmowy o informacjach wtedy powiemy więcej o w sprawie minimalnego wynagrodzenia, czyli o tym co okno w pełnej formie kompromisu, którą uzyskała, która uzyskała rada dialogu społecznego to po informacjach jest 1416, ale on włączenie ich różni od nich ich Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Michał Polakowski ekspert fundacji kra rada dialogu społecznego zaopiniowała rządowy projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu godzinowym na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy-zlecenia czy jednoosobowej działalności gospodarczej czy jak ma zapaść ten 1 z tych sztandarowych pomysłów prawa sprawiedliwości z czasów kampanii wyborczej można uzyskać w niniejszym stało z tak ważnej ramy prawne i zaopiniowała pozytywnie tak męczyli się tam toczy się silne silne dialog czy sąd jest kilka rzeczy, których należy bowiem im powiedzieć, że pierwszy jest bardzo ważne, że rząd tego typu Lechii z tym zmiany prawa anty konsultują musi to robić na mocy prawa natomiast cieszyć, że to, że jakiś dialog się jednak pojawia pomiędzy 2 partnerami społecznymi druga kwestia to, że rada dialogu społecznego też funkcjonuje, że tam z dosyć skończyło się czy poprzednie ciało czy komisja Trójstronna charakteryzowała się bardzo się napięcie między pracodawcami pracownikami, którym dodajmy to szybko, bo podsycane przez rząd moim zdaniem natomiast z Top w parlamencie ta instytucja stała się martwa i rady dialogu społecznego inne widać przejęłam skutecznie zadania komisji Trójstronnej i to jest bardzo tak naprawdę dobry sygnał, że mam inną stronę związkową i pracodawcy się porozumieć tam są pewne głosy, że miałem rozbieżne, ale wydaje mi się co do zasady można powiedzieć, że faktyczna jest zgoda co za ciche zrębów tej propozycji dotyczącej godzinowego wynagrodzenia minimalnego pewne kwestie zostały tam dodane takie jak konieczność waloryzacji tego ty też stawki godzinowej ona będzie podążała za znamy miesięczną stawką godzinową czy ten wskaźnik waloryzacji będzie nam będzie taki sam dla obydwu tych stawek następców co kto podniósł się martwili albo może stanowić potencjalną przeszkodę dla rządu jest to, że nie do końca moim zdaniem ma, a właściwie w pewnych obszarach w ogóle nie zostały oszacowane koszty tego instrumentu w i ile wszyscy wiemy, że ten instrument będzie powodowało większe wydatki po stronie pracodawców czy to prywatny czy publicznych to nie do końca znamy znamy skalę i tym co w pewnym sensie szczególnie martwi jest właśnie sektor publiczny, którym nikt nic zespół musi planować roczne wydatki to jest oni muszą wiedzieć z wyprzedzeniem jak w Indiach cytowano mniej więcej koszty w tym sensie, że ministrowie negocjującej poszczególnych stron negocjacji ministra finansów muszą ni więcej wiedzieć, jakie to będą wzrosty wynagrodzeń dotyczy to m. in. tych usług, które są mu zlecone na drzewie na zewnątrz, które są forsowane prawda, bo tam, zwłaszcza mamy do czynienia z tymi bardzo niskimi stawkami ochroniarskiej nie za sprzątanie to są stawki, które są znacznie poniżej tej taniej godzinowe stawki minimalnej i w pewnym sensie ustalenia w komisji przed naszą stronę w radzie dialogu społecznego MF wyszły naprzeciw o tyle, że to stawka miał obowiązywać w tym roku nie pamiętam od sierpnia chyba czym w każdym razie od lata jesieni natomiast ustalenia te najnowsze mówią o tym, że zacznie obowiązywać obowiązywać od 1 stycznia z bardzo ważne dla administracji publicznej mózg po prostu zaplanować wydatki było nie wyobrażam sobie, że w środku roku finansowego ktoś nagle musi zwiększać wydatki na daną pozycję trzykrotnie np. to on nie byłoby bardzo bardzo skomplikowana po co osobiście niemożliwe tak naprawdę tak, że to wydaje mi się na dokonaną w bardzo bardzo istotnej korekty, niemniej jednak nadal jesteśmy pozostawieni niepewności ile to będzie dodatkowo kosztowało czy można powiedzieć, że tutaj skutki regulacji zostały przez nie dość mocno OSR modne tej ustawy no co to jest u nas bardzo szczątkowe tak naprawdę i innych, zwłaszcza te wydatki, bo w OSR w dużej mierze mówi on o tym jest też dość istotna kwestia, że płaca minimalna osoby, które dopiero wchodzi na rynek pracy normalnie furę to miesięczna przyspieszą mogą stanowić 80 % minimalnego wynagrodzenia, a ta ustała to znosi w przypadku tej stawki godzinowej, czyli każdy, kto wchodzi na rynek pracy od razu ową szkole będzie dostawą pełną stawkę minimalną i US open OSR poświęca czas ocena skutków regulacji do tej ustawy z poświęca uwagę tej kwestii natomiast moim zdaniem ogólnie nie mniej nie mówi tak naprawdę o wolną od tych efektach, o których mówiłem wcześniej właściwie autorzy ustawy mówią o tym, że trudno oszacować to prawda, ale minister finansów musi jakoś, że ważność i ministrowie po dość trudne do oszacowania w zaciszu w regionie szacuje się tak lub może to być duży szacunek jakimś błędem, niemniej jednak Jacka skały wielkości powinna być zaznaczona natomiast termin niestety tego brakuje, więc wydaje się, że będzie będziemy świadkami teraz bardzo intensywnych prac, które strony ministerstw jak również jednostek samorządu terytorialnego, które będą po prostu starały się przedstawić realny koszt tej zmiany, która w pewien sposób cywilizuje rynek pracy w tym sensie, że właśnie do ZUS zmniejsza nie likwiduje, ale zmniejsza to to patologie, w której przy, przy której miejscem, które mieliśmy do czynienia, czyli z, którą mieszka do ucznia przepraszam czy właśnie zatrudnienie na to bardzo niskie stawki na podstawie umowy-zlecenia tam, gdzie tak naprawdę powinniśmy mieć umowy o pracę jednocześnie z tego co pamiętam ta ustawa również prowadzę dość wysoką karę za pierwsze chyba nie podpisaniu umowa po drugie, właśnie wprowadzanie tej stawki tylko kwestią dyskusyjną to chyba największa z osób z perspektywy pracodawców najbardziej było podnoszone była kwestia rozliczenia czasu pracy czy inaczej mógłbym tego co co robię to w przypadku umowy o pracę dodajmy tylko w sytuacji, w której ten czas pracy zdefiniowane w umowie, gdy nie mamy tego tortu to piąty z Katyniem się tego robić natomiast chciałbym tutaj miasto takiej myśli na argument, że to może jakieś obciążenie biurokratyczne podnieść natomiast jest pytanie czy jeśli faktycznie charakter wykonywanej pracy z bardzo zbliżone do umowy o pracę 3 dni powinniśmy też zrujnować zrównywać w tym sensie tych świętych zobowiązania administracyjnych zobaczymy co będzie dalej się toczyło, jakie będą losy tej w tej ustawy wydaje się, że to jest ten ruch to próba zasypania tego dualizmu, które się na rynku pracy pojawił jest chwalebną tylko pytanie jak na ile tutaj rzeczywiście jesteśmy świadomi tego do czego to może doprowadzić do magnum ogólnej liczby powiem więcej my jesteśmy świadomi patologii, która ma miejsce teraz, bo to co słyszymy to są inne doniesienia najczęściej państwo Inspekcji pracy, która ma swój program kontrolny absurd i dobrze nago ma natomiast zawsze wyrywkowe natomiast wydaje się nam brakuje takiego systematycznego z prawdziwego zdarzenia monitoringu rynku pracy, gdzie pewne obszary takie problemowe jakość dyskryminacja kobiet 3 osób starszych czynne właśnie zatrudniania Ernst Anna bardzo niskich stawkach godzinowych czy trzymiesięcznych to kwestia w ogóle nie są one są systematycznie badana wydaje się, że to powinien być taki na inne takie pierwsze kroki w mówiąc to mam namyśli im takie instytucje już od jak np. w wielkiej Brytanii mam tam ucznia z taką komisją Drozd ds. niskich wynagrodzeń tak to się tak to się nazywa nie jest to instytucja Mel perfekcyjna tam też pamiętam, że w papierosach jest gazet publikował wspomnienia członka tej komisji, który mówi, że specjalnie zaniżać wynagrodzenia, bo taka była moda polityczna, ale przed nami tam toczyła się też systematyczne dyskusja o ten rynek pracy lub jakiś obserwacji, bo brak takiej bardzo silnie to było monitorowane wyniki tych badań były publikowane także byłoby, czego się odnieść natomiast teraz wydaje się, że mamy do czynienia z taką chlubną inicjatywą natomiast no właśnie mi nie do końca znamy tak naprawdę jedynym skala ich skutków dziękuję bardzo dr Michał Polakowski ekspert fundacji ikra był państwa i moim gościem KIG oraz 233 za chwilę informacje audycję wydawała Zuzanna Piechowicz realizował Krzysztof Woźniak, ale on włączenie ich różni od nich wolny od całej audycji wysłuchać w archiwum na stronie tokfm PL oraz w aplikacji mobilnej TOK FM tokfm PL i Kosznik Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA