REKLAMA

Sytuacja Romów w Polsce. Rozmowa z Marcinem Sośniakiem z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

Światopodgląd
Data emisji:
2016-04-08 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
świat był pod blond lub ich Agnieszka Lichnerowicz 3 dziś proszę państwa przypadała 8 kwietnia międzynarodowy dzień Romów i światopoglądzie przy tej okazji goście mają Marcina Szcześniaka z biura Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry dzień do mechanizmu, że państwo też dlatego i od tego chciałbym zacząć, ale tylko zaczął żyć dziś odbyło się w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich seminarium i auto seminarium dotyczyło i zwrócę uwagę słuchaczy, bo się Rozwiń » okazuje może wiele osób nie mieć świadomości takiego zjawiska czy takie grupy ludzi jak rumuńscy imigranci w Polsce czyni nam go np. obywatele Rumunii i promowych z Rumunii, którzy w związku z tym, że też są obywatelami Unii Europejskiej przyjechali do Polski i trasy pytanie, które pozwolę sobie zadać to z jakiego jak duże grupy ludzi my mówimy jak dużym wyzwaniu na imię i na czym polega problem z w tym momencie dyskusja, która się toczy obecnie w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich na seminarium, ale też, że przede wszystkim z miasta w 3 Wrocławiu Poznaniu i w Gdańsku, które jest z tym tematem spotkały się już jakiś czas temu dotyczy tak naprawdę 3 obozowiska, w którym zamieszkuje około 500 osób oczywiście ta liczba jest z Odrzanka płynna tak naprawdę to osoby cały czas migrują coraz przemieszczają się nawet między tymi 3 obozowiska, zmieniając miejsce zamieszkania także skala tego problemu na dzień dzisiejszy dotyczy 3 miejsc natomiast możemy spokojnie przypuszczać, że tego typu osiedli stworzonych nawet wiele lat temu przez emigrantów romskich w Polsce jest znacznie więcej w stworzonych, by przy bardzo ubodzy ludzie przyjechali tu i zamieszkali tam, gdzie się dało, czyli np. w gminach do publicznych czy państwo czy samorządowych albo bardzo prywatnych jak w Poznaniu kicz takich domkach kempingowych na wsi tak dokładnie grupa, która była wykluczona nawet w swoim kraju pochodzenia, która bardzo podobny tryb życia na marginesie prowadziła tam przyjechała do Polski i tutaj prowadzi dokładne taki sam tryb życia dodatkowo będąc jeszcze wykluczono z racji jej statusu cudzoziemca co prawda obywatela Unii Europejskiej, ale nie wszystko cudzoziemca, który powinien przejść tryb rejestracji pobytu oczywiście to zaznaczam, że nie przejście tego trybu nie oznacza w tym momencie obowiązku opuszczenia Polski do wiąże się raczej z pozbawieniem pewnych praw dziecka prawa do pomocy socjalnej, ale dokładnie tak wyglądał rządzi od żony ani nie nie chodzą do biur, żeby się tam dniem zarejestrowania nie mogą liczyć na pomoc socjalną i zarejestruj się, bo nie mam dokumentów, ale tak dokładnie brak dokumentów poświadczających tożsamość czasem nawet poświadczającym obywatelstwo jest 1 z głównych zagadnień, które utrudnia rejestrację pobytu innym jest brak środków nasennych jest nasza odpowiedzialność na siebie kurs, aby obywatel społeczności i naszego państwa wobec tych ludzi bez duszy bandy cały czas o tym, że migranci z Rumunii czy z Bułgarii jako obywatele Unii Europejskiej przyjeżdżając na terytorium Polski, czyli państwa należącego do Unii Europejskiej, korzystając z unijnej swobody przemieszczania się mogą przebywać na terytorium Polski tak mówią brak rejestracji pobytu nie powoduje, że muszą to terytorium opuścić polskie prawo odmawiają pewnych profitów są też tak naprawdę przejęty w intencji Rzecznika Praw Obywatelskich powinno być zmienione w takich sytuacjach, jakie znajdują się emigranci Ron psy, kiedy z ich powodu tak wspaniałe dni czy trudności w oświadczeniu w swej tożsamości czy z powodu braku środków finansowych po prostu najzwyczajniej w świecie nie zostanie przejść procedur rejestracyjnych mimo wszystko prawo obowiązujące ustawa o wjeździe i pobicia obywateli Unii Europejskiej z natury dość pospolity Polska też ustawa o pomocy społecznej powinny tak jakby przewidywać pewne instytucje, które pozwoliły państwa interwencji na świadczenia takie osobom pomoc również Opacz węzeł przepisy prawa jest trochę to dowód pozwala sobie dołożyć inny porządek, bo może, jeżeli kogoś pan argumenty nie przekonały to mam przed sobą listy rady konferencji biskupich Europy i też ekumenicznej konferencji kościołów europejskich, którzy w przesłaniu właśnie na międzynarodowe dzielą podkreślają, że domowe należą do najbardziej upośledzonych i zmarginalizowanych społeczności kontynentu na co dzień spotykają się z dyskryminacją często nie mają dostępu do edukacji mieszkanie służby zdrowia to opłakane warunki wynikają z długiej historii anty Cygan nic mu przez wieki bowiem Romowie byli zniewala ani torturowani mordowani ich rodziny rozbijane doświadcza prześladowań i prawnych wyrzuconej poznamy społeczeństwa i pozbawione podstawowych praw obywatelskich to jest fragment czytam z katolickiej agencji informacyjnej omówienie też czynnego przez państwo jest pomoc drogową jako osobom szczególnie wykluczonym z różnych powodów też z powodu wykluczenia systemowego jest też wyzwaniem moralnym dla państwa w tym wypadku też dla miast, bo wszystkie 3 miasta, o których mówimy dzisiaj tak czy Gdańsk Poznań Wrocław od miasta na wskroś europejskie miasta w zasadzie światowe, które są otwarte na inwestycje są otwarte na biznes są też otwarte na imigrantów, zwłaszcza Gdańsk, który jak przyznaje z perspektywy, że eksponuje takich jak toczyli z Realem ciężką pracą nazwijmy je z wymarzonych wakacji, ale nie takich, którzy wymagają bardzo duże inwestycje społeczne właśnie przez wszystkie zamierzone cele, chcąc być miastem europejskim tak naprawdę trzeba się też, że umie radzić z problemami europejskimi, a tak naprawdę problem z wykluczeniem również wielkich metropoliach w bogaty w metropoliach tort na inwestycje to również jest problem Europejski, z którym część miast Europy już sobie poradziła z Gdańska jestem dobrej drodze zawezwanie rady 500 osób na czystym jako państwo jako społecznych możemy sobie poradzić to jest dobre pytanie tak naprawdę, bo jak jest spóźniona to szacunkową liczbę tak z 500 osób może, nawet jeżeli byłoby ich 2 × więcej tej tak nie jest to skala, które można mówić jak mi się dużym wyzwaniem dla 3 wielkich 1 z większych w Polsce miast wierzą, że co zabrać się tutaj wiele czynników 1 jest pewniak pewna polityka lokalna nie zawsze płacą sobie szczerze nie zawsze jest akceptowalny społecznie otwarcie się miast na tak naprawdę do grupy, które są postrzegane przez pryzmat pewnych stereotypów, a w nim nie bójmy się tego jesteśmy już w Azji oraz 1 z państ w jest oczywiście jest to wyzwanie dla miast i jak to jest wasz po raz trzeci też, że wskaże na Gdańsk, który jest na dobrej drodze do tego, żeby z tą sytuacją sobie poradzić przy pełnej otwartości przy tworzeniu centrów, które dotyczy instytucji jest przy udziale uczyć organizacje pozarządowe, które wspierają pomagają w imigrantów w tak trudnej sytuacji, o co chodzi o mieszkania o dokumenty tak naprawdę chodzi o pierwszym jest w pierwszej kolejności poprawy sytuacji bytowej, czyli poprawę warunków mieszkaniowych i od razu taki trudny problem jednak pozwolę sobie to wprowadzić wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich w Poznaniu tam odwiedził rzecznik Euco czy blisko Romów na jej czytamy w internecie oburzonych tutaj poznaniaków, którzy mają poczucie, że rzecznik masie stają po stronie Romów, a ich prawa jego właścicieli tych działkowych domków, gdzie Romowie zamieszkali włamali się 3 waśni są pomijane czy traci poczucie znów się tego boję, że jeżeli państwo instytucje państwowe w tamtym realnym niepokoją materialne niepokoje czy żale czy właśnie prawa nieznaną osobą odpowiedzialną to tym bardziej będzie duża niechęć w stosunku do domów np. dokładnie tą drogą zdaje się podąża miasto Wrocław, które już 2 lata temu zdecydowało się na rozwiązanie tego problemu na drodze sądowej, czyli wystąpiła do sądu o to, żeby Romowie z osiedla przy ulica Kamińskiego wcześniej Paprotny, która została zlikwidowana otrzymali wyroki eksmisyjne i oczywiście każdy właściciel może chronić swoją własność co do tego co teraz nie ma żadnych wątpliwości, że trudno zarzucić w tym wypadku Wrocławiowi, że postępuje niezgodnie z prawem natomiast ze rzecznik praw autorskich za czas zwraca uwagę na to, że nie tędy droga, że tak naprawdę rozwiązanie nie powinno polegać na rozwiązaniu siłowym na uzyskaniu wyroków eksmisyjnych, bo to pierwsze doprowadzi to tylko do tego, że Romowie z 1 miejsca przeprowadzą się najprawdopodobniej na inne tak jakby ich sytuacja nie ulegnie zmianie nie poprawi się ich los chorych na nie znikną z problemami własnościowymi będą się borykać wtedy inni mieszkańcy innych części miasta albo w innym mieście także to i tak i tak problem ten z tym problemem któreś miasto w Polsce władze samorządowe też władze publiczne oczywiście będą musiały będą musiały się zetknąć także to w nie jest rozwiązaniem rozwiązanie jest jedno spojrzenie systemowe, które oczywiście wiadomo przy często pewnej niechęci ze strony właścicieli albo osób, które mogło się poczuć zagrożony w swoją własność innych powinni oddawać swoje domy działkowe tylko Bóg właśnie instytucje powinny taki problem rozwiązać w Chinach mamy już pewien stan istniejący mamy działki w Poznaniu prywatne we Wrocławiu publiczne, które są zajmowane jest taki czy inny sposób przez społeczny Śląskowi tak naprawdę trzeba ten problem rozwiązać 3 systemową systemu oznacza też mała porcja samorządowej też na płaszczyźnie centralnej CEZ chyba jedyna droga, żeby przy poszanowaniu też oczywiście prawa własności nie jest już pomóc Romom, którzy tej pomocy potrzebują ewidentnie, gdybyśmy teraz mieli mówić w ogóle o Romach i imigrantach i o Polakach romans to mam taką wypowiedź, odnosząc się potwierdzającą to co pan mówi Jacka Uczkiewicza wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, które mówi, że 1 z najpilniejszych zadań jest kwestia rozpoznania potrzeb i problemów, z którymi spotykają się Romowie w miejscu zamieszkania jak dotychczas żaden z wojewodów, nad którego terenie zamieszkują większe skupiska Romów nie opracował katalogu potrzeb mniejszości romskiej totalnego jest ono zdaniem to oni tego bać właśnie instytucje osoby z regułami tego nie robią błąd, ale przed zawarciem ugody trochę zmieniamy perspektywę, bo zaczynamy teraz mówić o sytuacji Romów jako mniejszości etnicznej czy obywateli polskich narodowości romskiej zimą oczywiście tak tak tylko podkreślam duży, bo tak narody są zupełnie inna grupa zupełnie z innej sytuacji i te starsze przebogata, ale i kulturowo i osobowych oczywiście grupa ich tak nie sposób też, że z Grodkowa czy sprecyzować problem z jakimi Romowie mniejszość etniczna romska w Polsce się z tego obozu ze strony cudu cały czas pewne problemy trudności wynikające ze bez finansowania z braku środków wodnym finansowych na rozwój swojej tożsamości kulturowej daje utrzymanie i upowszechnianie także wśród osób innych narodowości obywateli polskich i romskich i i wszystkich innych zainteresowanych z drugiej strony są też szereg straszna zapaść cywilizacyjna Stasia marginalizacja, która dotyczy pewnej grupy też obywateli Polski narodowości romskiej ze swojego syna opolskim oczywiście też Tauron zbóż powinniśmy kończyć go zakończyć do rzeszy potwierdza biuro rzecznika, że rośnie nam też remont przemoc wobec Romów w tendencjach niestety obserwujemy jakieś czasu duże, że rośnie w ogóle przemoc względem osób odmiennej ich tożsamości kulturowej jest to widoczne nie tylko stosów podejściu do Romów, ale też migrantów w takie ataki zdarzają się coraz częściej coraz częściej do biura wpływają skargi czy sygnały o jakich sprawach bardzo dziękuję Marcin Sośniak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, bo państwom gościom bardzo dziękuję dziękuję również Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA