REKLAMA

Opinia Helsińskiej Fundacji na temat ustawy ograniczającej obrót ziemią rolną

Post Factum
Data emisji:
2016-04-08 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie w proszę państwa mam wrażenie, że coś niedobrego dzieje się z naszym samolotem, bo to jest izba parlamentu, która od początku kadencji przyjmowała ustawy o formie zaproponowanej przez Sejm bez poprawek bez zastanowienia co to dużym pośpiechu, a tu nagle nastąpiła zmiana i to duża, dlatego że ustawa o obrocie ziemią przyjęta przez Sejm trafiła do Senatu, a Senat odłożył głosowanie w tej sprawie na Rozwiń » przyszłe posiedzenie i dopiero w przyszłym tygodniu senatorowie podejmą decyzję co będą robić w tym czasie u okazuje się, że będą analizować opinie, które spłynęły do Senatu w sprawie tej ustawy jest to tak nietypowe zachowanie senatorów w tak różna z tego do czego nas przyzwyczaili, że ja wyrażam głębokie zaniepokojenie może ktoś z państwa też chciałby coś wyrazić proszę pisać post factum mało potok klub KSM z lnu proszę zatroszczyć się o naszą izbę refleksji w, a skoro izba refleksji udaje się refleksji to my też to dzisiaj zróbmy w i przyjrzyjmy się ponownie w ustawie o obrocie ziemią z nami w studiu ekspert pan Michał Kopczyński z Helsińskiej fundacji praw człowieka w dzień dobry dzień dobry panie redaktorze w nowych państw my trochę to panowie może tak rozwikłania od razu, bo Helsińska Fundacja praw człowieka jest 1 z tych instytucji tych organizacji, które zaczęły w sprawie tej ustawy w Beach na alarm i wskazywać na jej poważne wady i chciałam, żebyśmy dzisiejsze przyjrzeli tym kilku z naszych zarzutów nie znalazłem LM, a § 22 tej ustawy rolnik bez ziemi nie może kupić ziemi trochę trochę tak niestety będzie, gdyż zaproponowana przyjęta właściwie przez Sejm ustawa, która trafiła teraz pod obrady Senatu przewiduje, że zasadniczo w tym obrocie pomiędzy jednostkami pomiędzy podmiotami prywatnymi ziemia będzie mógł nabywać jedynie rolnik indywidualny na jej ta definicja rolnika indywidualnego w ocenie fundacji Amor sprawił, że ten obrót ziemią rolną będzie w sposób nieproporcjonalny ograniczone jak pokrótce może tym osobom, które nas słuchają, a które nie czytałem ustawę przedstawia morze, jakie są elementy składowe tej definicji zaproponowanej przez Sejm wcześniej zaproponowane przez ministerstwo Otóż takim rolnikiem indywidualnym może być jedynie właściciel posiadacz albo dzierżawy dzierżawca ziemi rolnej UE, który posiada kwalifikacje rolnicze i które zamieszkuje zamieszkiwał wcześniej przez okres 5 lat na terenie konkretnej gminy i prowadził osobiście też dał działalność działalność rolniczą na tym terenie swojego gospodarstwa na jej tu pojawia się ten problem, że po pierwsze na ten wymóg zamieszkiwania 5 lat na jakimś konkretnym terenie no w dzisiejszym świecie zdaniem von zdaniem fundacji no jest zupełnie niepotrzebne, tym bardziej jeżeli się przeanalizuje inne przepisy tej ustawy, ale może zamiast zamiast rozmawiać o tym dlaczego wy to krytykuje się wraz z sprawdź my, jakie wartości miały być chronione przez te przepisy czy da może to wywnioskować z ustawy czy też z jej uzasadnienia w tym co próbował ustawodawca w ten sposób ochronić znaczy ustawodawca w swoim uzasadnieniu podkreślał, że celem ustawy jest zapewnienie tego, żeby ta ziemia rolna w Polsce nie była traktowana w sposób spekulacyjny przez podmioty krajowe i zagraniczne i żeby była wykorzystywana w zgodzie z celami przyświecającym konstytucji, czyli mamy artykuł jest trzeci konstytucji, który mówi o tym, że podstawą ustroju rolnego w Polsce mają być gospodarstwa rodzinne, czyli nowa tłumaczyli wszystko się zgadza rolnik może kupić ziemię, a ktoś, kto nie jest rolnikiem nie może kupić ziemię rolnik to ten, kto ma ziemię, czyli de cel ustawy to znaczy do konstytucja będą wypełnione do tego przejdziemy jeszcze za chwilę było spoza tej kategorii rolnika indywidualnego ustawodawca proponuje nam tutaj też kilka takich podmiotów, które zdają się być dość arbitralnie wybrane, ale zostawmy ich skup się znaleźć na nasz rolnik może nawet za chwilę Otóż jak zapewne państwo przez państwa słuchaczy via każde ograniczenie konstytucyjnych praw musi mieć charakter proporcjonalny co to znaczy to znaczy, że musi w ogóle służyć osiągnięciu pewnego celu ustawodawcy i musi mieć charakter konieczne to znaczy ustawodawca zasadniczo nie powinien nie może stosować takich środków, które będą ograniczały prawa i wolności obywatelskie bardziej niż jest to absolutnie konieczne do osiągnięcia celu i zastanówmy się w ogóle na nad tym czy te wymogi, które nam ustawodawca proponuje co w ogóle przydatne do osiągnięcia tego celu, bo zasadniczo tą ziemią rolną w rozumieniu ustawy o dawcy powinni wygospodarować tacy ludzie, którzy dają gwarancję, że oni to będą wykonywali w sposób profesjonalny i że nie będą obracali w nią w sposób spekulantów nie wolno go słowami co się działo rano nie będą np. słup słupami i proszę sobie wyobrazić, że dzięki przyjętej definicji rolnika indywidualnego takiej ziemi nie będzie mógł nabyć np. syn gospodarza, który pozostaje ze swoim rodzicem w konflikcie, który wcześniej na tej ziemi pracował, który posiada kwalifikacje rolnicze i t d. gdyż nie jest on właścicielem dzierżawcą ani posiadaczem po prostu nabywało swoje doświadczenie w pracy na roli w gospodarstwie n p . przez znaczną część swojego życia, a z jakichś powodów znalazł się w konflikcie ze swoim rodzicem, który mu tej ziemi nie chce sprzedać, ale zaraz, bo LO ach, mówi Panos tym momencie, kiedy jest konflikt, czyli druga osoba nie chce spać, bo ustawa umożliwia obrót ziemią między swoim bliskim jego muszą się od 2 zgodzić muszą się obydwie zawarła z golić polscy wyobrazić, że takich scen takiego właściciela syn trochę marnotrawny dach, ale to my oczywiście skrót myślowy nie będzie mógł nabyć od innego podmiotu tej ziemi nogą nie spełnia tych kryteriów dla rolnika indywidualnego pani mówi o tym, że zasadniczo pomiędzy osobami bliskimi ta ten obrót ziemią nie jest utrudniony posiada z zastanówmy się chwilę nad tym, jaką definicję osoby bliskie przyjmuje ustawa, która została przyjęta w sejmie Otóż w Polskim systemie prawa ta osoba bliska czy osoba najbliższa rozumiana jest w ten sposób z reguły na podstawie kodeksu karnego n p . czy ustawy o gospodarce nieruchomościami, że ta kategoria obejmuje również osoby pozostające z jakimś konkretnym podmiotem tutaj w tym przypadku ze zbywcą nieruchomości w stałym pożyciu, czyli np. konkubina ukochana takiego rolnika, która jest matką jego dzieci nie będzie w świetle tej ustawy osobą bliską tak samo osobą bliską światła definicji przyjęte w tej ustawie nie jest zięć czy też synowa tej osoby co w warunkach panujących na wsi w warunkach, bo wydaje się kopalnie można powiedzieć, że ustawa też nowy sposób definiuje rodzina nowo trzeba oczywiście tego konkretnego zadania, czyli obrotu ziemią, bo tak bez ślubu nie może sobie nawzajem Echa ziemi i sprzedawać oczywiście jeśli mają państwo pecha i pozostają w związku jednopłciowym no, toteż nie, bo to też jest wspólne pożycie nie znajdziemy tutaj innych przysłony w świetle tej ustawy nie jest osobą i znów pytanie, jaką wartość netto to ograniczenie ma miał uchronić żołnierzy, dlaczego akurat osoby, które w numerze pozostają w związku małżeńskim nie są jakoś przez ustawodawcę uznane za zagrożenie, że będą z poglądami, a ci, którzy pozostają we wspólnym pożyciu już już na tych spekulantów piszą obawiam się, że w tym zakresie pani redaktor musiałaby się zapytać noc spędziła wiele godzin w Senacie projekt dla nas twórców projektu oraz Sejmu, który tę ustawę już przyjął naszym zdaniem zdaniem fundacji taka definicja jest nie tyle nie tyle prowadzi tylko do nie tylko prowadzi do jakich niespójności polskiego prawa, bo to definicja się późno różnią na, porównując poszczególne akty prawne, ale też nie uznaje za bardzo uzasadnia święte choćby tego, że wcześniej ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego przyjęta ustawa, która mówi o tym kiedy można na psa jakich warunkach można sprzedawać to, że posługiwała się definicją z innej ustawy co prawda, która obejmowała to osoby pozostające w neutrina rozumiem, że chcemy chronić ziemię przed spekulacją i wprowadzamy mnóstwo ograniczeń, ale mnóstwo no to w tym momencie osoby zainteresowane przekroczeniem tej ustawy znają różne furtki będzie się również zamkniemy ją 1 z tych Furtek lip, wyrzucając z ustawy wspólne pożycie i zostawiając prawo tylko tym, którzy są małżonkami to on znów tędy i ten spekulant groźny nie wejdzie po prostu pensum może to o to chodzi jeśli cała ustawa jest ostra no to tutaj w deptaki takie ograniczenia są już tylko konsekwencją na tak, ale należy pamiętać o tym, że konstytucja Rzeczypospolitej polskiej w art. 70 pierwszy mówi o tym, że państwo w swoich działaniach kieruje się dobrem rodziny i nie można tej realizacji art. 23, który mówi o tym, że Polska, że gospodarstwo rodzinne jest podstawą jest podstawą ustroju rolnego państwa odczytywać autonomicznie od innych przepisów konstytucji stoi można można jeszcze 1 zasada lepsze, gdy informacja może, ale czy przy czym czy czy jest to jakby czy jest to jakby uzasadnia też w konstytucji ma dość pewnie znów będziemy także znaleźć później kolejna zasada przywiązanie chłopa do ziemi, bo zasady tutaj inny rodzaj zasady są tak, że jak już się uda przejść przez te wszystkie bariery i kupić to ziemie to potem trzeba na niej pracować oraz do praw w taki jest takie rozwiązania i to też wam się pozorowane dawca znaczy tutaj należy rozróżnić kilka kwestii co do zasady, jakby przeciwdziałania tej spekulacji i zapewnienie, że ta ziemia będzie wykorzystana zgodnie z jej gospodarczym jak by tak społecznym przeznaczeniem na metę ten cel ustawodawcy absolutnie rozumiemy Ion jest w świetle konstytucji uzasadniał czy wszystkie działania podjęte przez ustawodawcę są racjonalne proporcjonalne nie do końca naszym zdaniem ta ustawa w obecnym kształcie przypomina trochę szwajcarski ser jest dziurawa i pełna luk proszę zauważyć, że na nabywcy nieruchomości w tych stosunkach prywatnych nakłada się obowiązek prowadzenia gospodarstwa rolnego przez 10 lat, a w przypadku osób fizycznych prowadzenia go osobiście podczas gdy n p . podczas gdy np. jeżeli osoba, która nie jest rolnikiem indywidualnym chce nabyć to ziemia i musi uzyskać zgodę prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych musi zobowiązać do mieszkania w konkretnym miejscu przez okres 5 lat tutaj mamy pewną zupełną niespójność wydaje się, że już np. zobowiązany do klasy są różne okresy są różne i to on nie powoduje, że należy się zastanowić czy ustawodawca dokładnie tą spójność pomiędzy okresami przemyślał szczerze mówiąc zdaniem tutaj moje moich kolegów z fundacji w ogóle należy zastanowić się nad koniecznością takich środków jak zobowiązania się do zamieszkiwania na terenie konkretnej gminy, o którym mowa w tym wniosku, ale do prezesa agencji nieruchomości rolnej skoro tak czy inaczej w innym miejscu ustawy ustawodawca przewiduje obowiązek prowadzenia przez 10 lat gospodarstwa rolnego ma związanego z nabywaną nieruchomość także te rozwiązania nie są konieczne, a skoro wykraczają poza to co jest konieczne, bo to niemożna ich uznać za zgodne z konstytucją teraz czas na informacje z po nich wrócimy z rozmową w studiu pan Michał Kopczyński z Helsińskiej fundacji praw człowieka, która jest 1 z podmiotów, których chyba zmusiły senatorów do refleksji i nie jest z państ w powinny teraz czekamy cały 2 zlotemu tydzień dłużej nam nie coś co powinno być automatem, czyli podniesienie ręki senatorów za ustawą o kształcie przyjętym przez Sejm po informacjach wracamy dyskusję w post factum policja post factum Agata Kowalska cały czas przy mikrofonie, a z nami studiu cały czas nasz gość pan Michał Kopczyński z Helsińskiej fundacji praw człowieka i rozmawiamy o ustawie, która zaburzyła porządny stały stabilny sposób pracy Senatu zamiast szybkich komisji szybkich czytań błyskawicznych głosowań mamy przerwę pauzę senatorowie będą się zastanawiali nad ustawą o obrocie ziemią i dopiero w przyszłym tygodniu mają o losach tej ustawy zdecydować o ustawie oczywiście przyjęty przez Sejm w i rozmawialiśmy o kilku zastrzeżenia Helsińskiej fundacji praw człowieka do tego projektu czy też już teraz ustawy i kolejna sprawa to jest kara sankcja za złamanie tych zasad ich też to krytykuje część powtórzę, dlaczego różne wypowiedzi, jakie sankcje tak to prawda generalnie zaproponował należy nas jak zaznaczył, że ustawa obecnie procedowana w Senacie dąży do zmiany kilku ustaw i skandaliczna naszym zdaniem już uregulowana co się może nie dla skandaliczne co w pewnym sensie absurdalne w niektórych miejscach uregulowania znajdują się już w przypadku kupna dla nabycia nieruchomości rolnej od skarbu państwa Otóż wówczas zobowiązuje się ten podmiot nabywający do prowadzenia gospodarstwa przez 15 lat, a w przypadku osób fizycznych do osobistego prowadzenia tego gospodarstwa i zakazuje się ustanawiania hipoteki, chyba że za zgodą, chyba że za zgodą agencji nieruchomości rolnej oczywiście tak i to by ta zgoda agencji nieruchomości rolnej jest fakultatywna agencja może sobie wydać tę zgodę albo zgody nie widać, ale zaraz jest fakultatywna mówi pan w takim znaczeniu, że nie ma kryteriów którymi możemy się kierować i agencja następnie musi przestrzegać w wydawaniu takiej zgody innymi słowy trudno się odwołać do sądu, bo nie wiemy czy agencie ZOMO takie zasady ne w jakim zakresie, gdy agencja będzie miała z wolności decydowali się z tą fakultatywność można rozumieć, jakby kilka aspektów po pierwsze, tak jak pani redaktor mówi ustawa nie określa trybu wydawania tej zgody, czyli nie ma terminu nie ma określonego czy można się odwołać jeszcze niemożna, a po drugie, fakultatywną właśnie tak, że agencja może, ale nie musi już parę miesięcy dałoby się zdumiała, że nie wpisano procedur do ustawy, ale teraz zupełnie się z tym pokornie godzą wiedzy no trudno, czyli nie ma procedur ale, a kryteria też w nasz gość rozłożył ręce bezradnie mają tu czytam, że jest to oprócz tego agencja będzie miała prawo nawet zmusić do sprzedaży ziemi to znaczy wywłaszczyć taką osobę czy te przepisy pozostały w plan miasta to w obecnej chwili ministerstwo dąży do tego, żeby tę ustawę przyjętą przez Sejm na nazwijmy to po imieniu przepchnąć przez Senat bez poprawek także ta tt tt to przepisy umożliwiające złożenie wniosku do sądu o nabycie nieruchomości przez agencję o pozostał i czy agencja będzie nas w liście ktoś złamie zasady tej ustawy to agencja będzie mogła wystąpić do sądu i próbować przynajmniej przymusowo od nas ziemię odkupić tak co do zasady tak i dodaje czytam, że Helsińska Fundacja praw człowieka nie zgadza się tego typu sankcję, dlaczego no, bo naszym zdaniem sankcja ta przypomina instytucja wywłaszczenia, a wywłaszczenie święta konstytucji jest dopuszczalne za słusznym odszkodowaniem, ale to nie jest jedyny warunek jego dopuszczalności musi jeszcze służyć realizacji konkretnego celu publicznego, a w tym przypadku mamy do czynienia raczej z sankcją, czyli nowe przykładowo dla innych, żeby tak nie występowali w planie na ten cel musi być skonkretyzowane, więc ciężko tutaj mówić w ogóle czy razem tak jak np. państwo czasem wykupuje ziemię pod budowę drogi to to my nie za oddane w Gostyniu udział ma już wywłaszczenie wyłącznie w funkcji Harry i przestrogi dla innych państw równie jasno daje taki abstrakcyjny zarówno, jakby nie spełnia tych konstytucyjnych przesłanie warto też powiedzieć, że jakby tutaj mamy jeszcze 1 problem Otóż niespełnienie warunków, o których mowa w tej ustawie np. zobowiązania do prowadzenia działalności przez jakiś okres osobiście no może przybierać różny charakter prawda można od 100 można tak, by zaniedbać pewien obowiązek w sposób bardzo delikatny, a można zaniedbać pewien obowiązek z premedytacją w sposób bardzo drastyczne i w tym przypadku ustawa nie proponuje w żaden sposób do badania w jakim zakresie w jakim na czym agencja może nie musi tak wiele wystąpi z wnioskiem do sądu, ale nie ma np. stopnia ważności nie ma żadnego stopnia ważności np. jakiś kar, które wiązałyby się z dna dla pana nowa rada dla innych zalet czas dla dzieci jasna nie wolno ich łamać zasad koniec Krupka na to, że ktoś mniej lub bardziej ZOMO tuż po co się rozdrabniać na szczegóły jak tak, ale należy pamiętać, że Agencja Nieruchomości Rolnych też nie będzie miała nieograniczonych zasobów finansowych na nabywanie tej ziemi prawda w związku, z czym pewnie w umyśle czytelnika tej ustawy pojawi się pytanie na podstawie jakich kryteriów skoro tych kryteriów szczegółowych w ustawie nie ma agencja będzie działała to pytanie jest ładnie teraz odpowie w programie rozumiem no chyba nie pozostaje bez odpowiedzi domu na podstawie przepisów tej ustawy dają po odpowiedzi jednoznacznej być nie może po prostu na listę mediom, że teraz robi pewnie pogodzić, ale jest jeszcze 1 furtka jeśli chodzi o handel ziemią i kupno jej adres goście funta, bo chodzi o to, że jej, że związki wyznaniowe i kościoły będą mogły ziemie nabywać bez brania ślubu bez mieszkania w danej gminie bez tych wszystkich utrudnień jak to uzasadnia Anna ustawodawcy, bo to była poprawka złożona w sejmie Jona została przyjęta to cud cóż to coś to z kolei zawartość będzie mógł, ale dzięki tej ustawie w chroniona znaczy ustawodawca uzasadniał to dwojako po pierwsze, mówił, że tego typu rozwiązanie pozwoli pozwoli m. in . Kościołowi katolickiemu nabywać nieruchomości rolnej to będzie taka rekompensata swoistego rodzaju za te represje, które kościół był poddawany w okresie komunizmu, a po drugie, umożliwi też przekazywanie przez rolników indywidualnych przykładowo darowizny w formie nieruchomości rolnej w zamian za jakąś opiekę czy też z uwagi na jakąś taką społeczną jestem tak i kościoła, a my tego to dobrzy i bardzo dobrze ale gdy nie pisano wyłącznie kościoła katolickiego wpisano również inne związki wyznaniowe, które częściowo nie były represjonowane w PRL i w związku z tym jak to rozumieć, że nie podejrzewam, że nie można było przez tylko 1 kościoła dopiero byłaby awantura byłoby na pewno niezgodne z konstytucją między rozumem, a musiano wzrost będzie dopisać całą resztę tak no tak szczerze mówiąc w naszej opinii o dopisanie akurat do tego katalogu w ustawie kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych jest trochę problematyczne z uwagi na realizację celu ustawy, bo tego typu związki wyznaniowe i kościół katolicki zresztą też zasadniczo nie mają na celu prowadzenia gospodarstw rolnych na dolnym nie mieści się z reguły w katalogu w katalogu działań, które na co dzień na zielono nie rodzinnych gospodarstw rolnych dokładnie, więc ciężko z perspektywy na realizację celów konstytucyjnych taką taką akurat kategorię w tej ustawie argumentować ponadto jest niestety obawa, że żel tego typu rozwiązanie będzie traktowane jako furtka do obchodzenia przepisów tej uchwale z niemożliwe nie ma nie ma tak zasadniczo nic nie stoi na przeszkodzie temu, żeby związek wyznaniowy założyć i ciężko na podstawie przepisów tej ustawy o kolejny raz jasno stwierdzić na jakiej zasadzie Agencja Nieruchomości Rolnych będzie oceniała czy to już jest próba obejścia czy czy to jest jednak działa, ale wcale to właśnie tu czytam, że wielu rolników założy związki wyznaniowe też nie takie proste bojem związek wyznaniowy musi być zarejestrowany przez ministerstwo administracji, więc gorące, że rząd będzie tutaj czuwał po prostu no tak, ale my na Seszele esteta to to nie jest decyzja arbitra, ale na rządu absolutnie na niemal nikt jednak, niemniej jednak ustawodawca całe szczęście nie wychodzi z założenia, że wszystkie związki wyznaniowe, jakie powstaną po wejściu w życie zaproponowanej ustawy będą służyły właśnie temu, żeby obchodzić obchodzi nas wyraźnie przegrali nie będziemy w takim razie dalej śledzić losy tej jakże wspaniałej ustawy ustawy o obrocie ziemią w jak mu wiele jest ono w Senacie już cały tydzień będziemy czekać na to co zrobi z nim Senat zajezdnią Senat w przyszłym tygodniu w środę kolejne posiedzenie we wtorek komisja rolnictwa, więc zobaczymy czy senatorowie w jakimś desperackim ruchu postanowił wprowadzić poprawki do ustawy czy jeszcze pamiętają jak to się robi z nami był pan Michał Kopczyński Helsińskiej fundacji praw człowieka bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję pani miał też państwo dziękujemy to była audycja post factum wydawała ją i Zuzanna Piechowicz zrealizował Adam Szurek, a po informacjach jeszcze więcej sportu i Andrzej Person w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA