REKLAMA

Wypełnij swój PIT z Radiem TOK FM: rozliczenie dochodów i strat z giełdy i co zrobić jeśli nie dostaliśmy PIT-11 od pracodawcy?

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-04-11 12:40
Czas trwania:
14:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z 1242 Wojciech Kowalik witam zapraszam na raport gospodarczy TOK FM zaczynamy od przeglądu tego co dzieje się na rynkach trochę optymizmu dzisiaj na warszawskiej giełdzie tam zwyżki WIG idzie w tej chwili do góry od 2 % WIG 20 o prawie 4 % dobre nastroje podobnie jak w Warszawie na Zachodzie Europy we Frankfurcie i w Paryżu indeks DAX idzie w górę o 9 % paryski indeks CAC o pół procent trochę więcej pesymizmu w Londynie, ale niewiele fuksji spada w tej chwili Rozwiń » o 1 % na rynku walutowym złoty dzisiaj stabilny euro kosztuje 4 zł 27 gr frank szwajcarski 392 w dolar kosztuje 3 zł 75 gr, a za niespełna godzinę i 20 minut poznamy dane dotyczące marcowej inflacji nam w zasadzie będą podano deflacji, bo rynki są tutaj zgodne oczekują kolejnego miesiąca, w którym ceny spadały ta średnia oczekiwań wynosi 8 % o tyle mają być niższe ceny niż w marcu ubiegłego roku, jeżeli te rynkowe przewidywania potwierdził Główny Urząd Statystyczny będzie to oznaczało, że to już 2001 . miesiąc z rzędu, w którym spadały ceny zdaniem ekonomistów niewielka inflacja może w inny w gospodarce powrócić pod koniec tego roku w rynku na nowy członek rady polityki pieniężnej udzielił wywiadu polskiej agencji prasowej nie wykluczył w niej obniżki stóp procentowych w sytuacji uporczywej presji deflacyjnej możliwe jest poparcie przeze mnie jeszcze w tym roku co najmniej 1 wniosku o obniżenie stóp w powiedział Eriksson namówić do sytuacji, w której rynki po ostatnim posiedzeniu RPP nie spodziewają się żadnego ruchu stóp procentowych przez najbliższych co najmniej kilkanaście miesięcy jeszcze 1 cytat z tego ciekawego wywiadu generalnie lubię porównywać prowadzenie polityki pieniężnej przez bank centralny do działalności człowieka, w które realizują swoje ważne cele życiowe wykorzystuje różne narzędzia pilniki młot w PIT i Marduła obcęgi siekiery oraz topory w mówił o polityce pieniężnej nowy członek RPP jak państwo słyszeli w informacjach TOK FM zarząd Kompanii Węglowej przekazał związkowcom projekt porozumienia dotyczącego m. in . zasad wynagradzania górników pole w Polskiej grupie Górniczej w mi to spółka, która ma przejąć kopalnie Kompanii Węglowej teraz związkowcy temu projektowi się w Przyjezierzu za kilka dni mają znowu chce wznowić rozmowy z zarządem w wg nieoficjalnych informacji projekt przewiduje zawieszenie na 3 lata wypłaty niektórych świadczeń wśród nich nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki natomiast utrzymana miałaby zostać prania bawełny barbórkowe w, a za granicą spółki w stanach Zjednoczonych zaczynają dzisiaj sezon publikacji wyników kwartalnych i tradycyjnie jako pierwszy zrobi to producent aluminium, czyli Alco, ale w tym tygodniu szczególnie oczekiwane będą wyniki największych amerykańskich banków, tym bardziej że ten właśnie sektor ma za sobą wyjątkowo nieudany kwartał rynki spodziewają się jednak nie najlepszych wyników także w innych branżach w związku z tym eksperci już spodziewają się, że może to być 1 z najgorszych kwartałów dla amerykańskich spółek od kryzysu w 2008 roku w euro w w wypełnili swój PIT z radiem TOK FM dokładnie 3 tygodnie zostały na rozliczanie się z fiskusem z PIT -u za ubiegły rok dzisiaj 11 kwietnia termin w tym roku mija 2 maja, więc ci z państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili, a domyślam się, że słuchaczy jest całkiem sporo, którzy jeszcze z fiskusem się nie rozliczyli garść cennych rad w naszym studiu gości Mateusz Wąsik doradca podatkowy w zespole ds. PIT-y w KPRM, gdzie dzień dobry dzień dobry 2 tematy, by dzisiaj mamy rozliczymy dochody z giełdy, ale też nie tylko dochody również straty z giełdy no i zastanowimy się co zrobić, jeżeli nie dostaliśmy od pracodawcy PIT 11, czyli tego PIT, na podstawie którego rozliczamy się później całościowo z fiskusem za ubiegły rok, ale zacznijmy od tego pierwszego tematu, czyli rozliczanie tego co zarobiliśmy, ale też straciliśmy na giełdzie, więc kto musi rozliczyć się z fiskusem właśnie z dochodów giełdowych za ubiegły rok w tym roku w nią przede wszystkim to są ci podatnicy, którzy są uznawani za polskich rezydentów podatkowych, czyli osoby, które posiadają tutaj w Polsce centrum interesów życiowych bądź spędzili więcej niż 183 dni w roku podatkowym i takie osoby muszą rozliczyć nabycie sprzedaż przepraszam sprzedaż akcji bądź też wykazać straty ze sprzedanych jest tu sprzedanych akcji to są osoby, które najczęściej inwestują za pośrednictwem polskich instytucji finansowych i tutaj ustawodawca ułatwił takiemu osobom rozliczania, gdyż tak naprawdę Mann swoje swoją swój dochód albo są straty wykazują na podstawie otrzymanej od takiej instytucji informacji PIT 8 c no właśnie to, jeżeli chodzi o takie przychody z giełdy jest to o tyle ułatwione, że mamy PIT 8 c, z którego podobnie chyba z PIT 11 muzeów realizujemy do jakiego formularza wzór formularza PIT 38 jest to specjalny formularz, które jest wypełniany przez te osoby, które właśnie inwestują na rynkach te i rozliczanie polega na przepisaniu przychodu kosztów i finalnie wykazanie dochodu, który jest opodatkowany stawką 19 %, a termin zapłaty tego podatku jest dokładnie taki sam jak do innych dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, czyli w tym roku wyjątkowo do 2 maja 2016 tak jak pan redaktor wspominał można również rozliczyć straty to jest o tyle istotne, że ustawodawca przewidział oprócz możliwości pomniejszenia przychodu kosztu uzyskania przychodu również możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o stratę, czyli mieliśmy akcje sprzedaliśmy w ubiegłym roku te akcje, ale na nich nie zarobiliśmy dokładniej jej dostać otrzymaliśmy np. PIT 8 c, na podstawie którego sama z w rubryce dochód pojawiła się jakaś kwota Wróbel 4 strata i te straty również powinniśmy wykazać, dlaczego dlatego, że taką mam taką stratę będziemy mogli rozliczyć wciągu kolejnych następujących po sobie 5 lat z tym, że w każdym roku będziemy mogli odliczyć nie więcej niż 50 % tej straty, czyli efekt tego jest taki, że jeżeli w kolejnym roku np. zrobilibyśmy coś na giełdzie, ale mieliśmy stratę za poprzedni rok to o tyle mniej tego podatku zapłacimy dokładnie w takim dużym uproszczeniu tak to będzie działało i tym samym jest to takiej ukłon w stronę tych inwestujących, nawet jeżeli w 1 roku się za bardzo powiodło to będą mogli mimo wszystko po mniej zapłaci trochę mniej podatku z uwagi na straty z lat ubiegłych tutaj rozliczamy na tym formularzu tylko te dochody bądź straty z gry na giełdzie czy jeszcze jakieś inne w na tym formularzu również rozliczają się te osoby, które uzyskują uzyskują dochód z tytułu transakcji, ale nie osiąganych na polskim rynku, czyli to do tej grupy będą należeć osoby, które są np. pracownikami korporacji uzyskują pracownicze akcje w ramach programów motywacyjnych i np. to są akcje spółek notowanych na rynku amerykańskim jak wiadomo żadna żaden bank amerykański nie wystawi takim osobom informacji PIT 8 c no właśnie mamy utrudnione zadanie z polskiego biura Maklerskiego dostajemy PIT 8 c prosta sprawa co zrobić w takiej sytuacji, jeżeli właśnie mamy dochody z gry na giełdzie, ale za granicą najczęściej to są akcje, które są notowane na amerykańskiej giełdzie i sprawa jest o tyle ułatwione, że tam ten w ten formularz on nie ma swojej struktury natomiast zwykle są dosyć przejrzyście wykazane wykazane przychody oraz koszty kosztami tutaj mogą być choćby koszty zakupu takich akcji, jeżeli one były odpłatnie zakupią od odpłatnie nabyte jak też koszty transakcyjne koszty prowizyjne i te kwoty trzeba po prostu przez przeliczyć na podstawie polskich przepisów, czyli z kursu poprzedzającego mnie dzień transakcji na złotówki i wykazać się wykazać w załączniku PIT ZG, bo to są dochody z zagranicy, które dołączone do PIT-u 38 będzie działał na tej samej podstawie co ten, o którym wcześniej mówiliśmy, czyli przychody minus koszty i uzyskujemy dochód opodatkowany również stawką 19 %, czyli o tyle utrudnione, że nie przypisujemy i musimy się tutaj postarać, aby pójść do doradcy podatkowego, które na pewno pomoże rozliczyć z pana praktyki dużo jest takich przypadków, że ktoś właśnie w ten sposób musi rozliczyć to co zarobił albo stracił na giełdzie za granicą coraz więcej to są głównie pracownicy spółek należących do zagranicznych korporacji zagranicznych grup, którzy w ramach takiego wynagrodzenia i w ramach docenienia dotychczasowej pracy otrzymują po prostu akcje to są akcje tej spółki, dla których pracują najczęściej to są spółki zagraniczne i w momencie sprzedaży, bo tutaj trzeba wyraźnie powiedzieć, że PIT 38 służy do rozliczenia tego oficjalnego momentu, czyli sprzedaży zbycia wszelkich papierów wartościowych po prostu rozliczając się na takich samych zasadach jak ci, którzy otrzymują PIT 8 c tylko bez formularzy, a zdarza się taka sytuacja, że polskie biuro maklerskie nie przesyła PIT -u 8 c mu do mojej dotychczasowej praktyce nie zdarzyło się coś takiego natomiast trzeba liczyć się z ryzykiem, że komuś się go ktoś może popełnić błąd nie wysłać tej informacji, więc w tym momencie brak złożenia formularza PIT 38, jeżeli wykazali, jeżeli mieliśmy dochód bądź też stratę może skutkować konsekwencjami konsekwencjami choćby w postaci ukarania grzywną, bo to na koniec dnia na podatniku ciąży obowiązek rozliczenia swoich dochodów bądź też wykazanie strat propozycja Nalepy, jeżeli ktoś wie, że w danym roku dokonał transakcji bo, dokąd do 100 otrzymał przele w powinien skontaktować z taką instytucją i poinformować ją o tym czy czasem nie powinien stać PIT-u 8 c, ale niezależnie od tego czy czytnik czy dokument został przesłany istnieje obowiązek rozliczania również terminie 2 maja rozliczyliśmy nasze dochody bądź straty nasze zyski albo straty z gry na giełdzie zabieramy się za rozliczanie naszego dużego PIT-u, który co roku musimy wysłać fiskusowi naj nagle okazuje się, że nie mamy PIT 11, który powinniśmy byli dostać od pracodawcy czy 1 z pracodawcą, jeżeli pracowaliśmy dla kilku w ubiegły roku nie mamy tego PIT 11 co zrobić w takim przypadku zamiast tracić głowę, jakie kroki podjąć przede wszystkim należałoby skontaktować z pracodawcą po i zapytać się czy wysłał PIT 11 bądź też czy dostarczy w jakikolwiek inny sposób bardzo często zdarza się informacji PIT 11 informację PIT 11 jest wysyłana Nina adres zamieszkania wykona adres zameldowania, które z różnych względów został skazany pracodawcy, więc na początek proponuję kontakt z zakładem pracy w celu owce w celu dowiedzenia się czy w ogóle PIT 11 został wysłany, jeżeli został wysłany na zły adres prośba wtedy o choćby przekazanie kopii, bo na podstawie tej kopii będzie podatnikowi łatwiej wykazać przychody i wszystkie możliwe składki oraz zaliczki na podatek w swoim już w swojej deklaracji podatkowej, jeżeli ktoś nie uda mu np. przedsiębiorca zbankrutował nie mamy z nim kontaktu na to w jaki sposób możemy się rozliczyć z fiskusem musimy to zrobić sami musimy to zrobić sami, bo tak wcześnie podział na nas ciąży po obowiązek rozliczenia i wykazania dochodów pracodawca, który nie wystawi informacji PIT 11 również popełnia wykroczenie skarbowe jednak się nam grozi za takie wykroczenie z tego co pamiętam to kodeks karny skarbowy kary grzywny na prezesa takie przewinienie przewiduje natomiast podatnikowi grozi za nie ujawnienie źródeł przychodu kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności oczywiście to są bardzo już inne specyficzne przypadki to nie jest rzecz nie jest praktyką teściom uspokoić podatników, że nie jest zwyczajem wsadzanie do więzienia w przypadku, kiedy nie rozliczy się z powiek w terminie natomiast trzeba pamiętać o konsekwencjach tak pan redaktor zapytał, jeżeli nie mamy informacji PIT 11 i wiem, że takiej informacji nie będziemy mogli uzyskać w terminie MEN pozostaje nam karta wynagrodzeń, którą być może posiadamy bądź też pasek pasek rozliczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na których jest, na którym zawsze z wykazana podstawa do składek, czyli nasz przychód bądź też samodzielne, choć już to jest już bardzo takiej skrajny przypadek samodzielna próba wyliczenia, jaki mnie więcej przychody netto uzyskiwaliśmy, aczkolwiek to może się zakończyć niepowodzeniem dlatego proponuję najlepiej na obu obszedł się na karcie wynagrodzeń w taki samodzielny przypadek policzenia może okazać konieczne, kiedy pracowaliśmy nauczka na umowie cywilnoprawnej czynnik czyli, zwłaszcza na podstawie umowy o dzieło, bo wtedy ani żadnego paska ani żadnych tego typu informacje od pracodawcy nie dostajemy, więc musimy usiąść sami i sami się z tym wszystkim zmierzyć tak nam pod myślę, że tutaj każdy powinien mieć umowę spisano umowę, więc tutaj mogłoby przydać się umowa na podstawie na podstawie tego dokumentu obliczyć przychód i ewentualne zaliczki składki na ubezpieczenia społeczne, jeżeli akurat zleceniodawca podlega obowiązkowo o obowiązkowym składkom najwyżej później, jeżeli już dostaniemy ten PIT 11 możemy zawsze złożyć jeszcze korektę naszego zeznania może liczyć na korektę też mamy określony czas mamy 5 lat od zakończenia roku podatkowego i też możemy skorygować i do korekty co prawda od tego roku nie ma już obowiązku składania wyjaśnień do korekty natomiast, jeżeli chcemy uniknąć czynności sprawdzających, które może przedsięwziąć organ podatkowy można w słup przysporzył przyrządy sporządzić pismo, w którym wyjaśnimy dlaczego, dlaczego początkowa DEKRA początkowa deklaracja podatkowa była błędna i dlaczego teraz korygujemy my oczywiście w terminie trzeba wtedy uiścić zaległość podatkową, jeżeli taka jest wraz z CSU z odsetkami podatkowymi przypomnijmy termin na rozliczenie się z fiskusem w tym roku wyjątkowo 2 maja, czyli dokładnie mamy ostatnie 3 tygodnie na wysłanie swojego PIT -u Mateusz Wąsik doradca podatkowy w zespole ds. PIT w KPRM, gdzie był gościem raportu gospodarczego TOK FM dziękuję bardzo bardzo dziękuję za chwilę TOK FM informacje po nich audycji Jakuba Janiszewskiego AJA zapraszam na 18 na gospodarcze podsumowanie dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA