REKLAMA

Pierwszy krok do demontażu Rzeczypospolitej. O Pierwszym rozbiorze Polski z prof. Wojciech Kreigseisen

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-04-11 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM w niższych lig znikał za nic nie dzieje się bez przyczyny i zazwyczaj nic nie dzieje się nagle jak mawiał Bułhakow zyski Woland cegła nigdy nikomu nie spada na głowę nic z tego nic nowego, a zatem rozwój wypadków można się było spodziewać będąc de facto rosyjskim protektoratem jest ubezwłasnowolniony królami skłaniającą obie nogi gospodarką za to bez armii układaliśmy na długo wcześniej niż nos rozebrano szło to tak rosyjski Dwór cesarski będąc Rozwiń » zmuszone ze względu na interes własnego imperium położyć wreszcie własnymi siłami prezencik złości, jaką odznaczają się zachodzące w Polsce nieporządki przeszkodzić upadkowi państwa jak również zabezpieczyć sobie sprawiedliwie zaspokojenie swoich legalnych upraw wszedł w całkowite porozumienie z cesarskim Królewskim dworem wraz z jego wysokością królem pruskim i t d. nie mówmy, że to był carycy sukcesywnie to była porażka mając wszystko niełatwo się dzielić zresztą ziemię przez most zagrabione były najbiedniejszych najmniej ludne, chociaż mają rosnąć w rejsie, a więc dokonało się podpisaniu traktatów rozbiorowych teraz Króli Senat ślą noty protestacyjne próżny działanie, bo działa tylko argument siły zwołanie Sejmu rozbiorowego tu 2 okupacja tu 3 dorzucił jeszcze zdrada przekupstwo kreski długi klęska traktaty rozbiorowe zatwierdzone Sejm jeszcze proceduje coś tam robi w tym wiele złego aż w końcu rozjeżdża się do domów Ronalda Coase definicja ta jest 11 kwietnia 1700 siedemdziesiątego piąte roku, aby z nami prof. Wojciech Kriegseisen Polska Akademia Nauk o dobry wieczór panie profesorze nam znacznie taniej Wrzeszcz Gdańsk 08, a rozbiorze zastanawia się czy sytuacja naszych została przesądzona już w pierwszej dekadzie osiemnastego wieku, kiedy to dokonały się zasadnicza dla naszych sąsiadów wydarzenia mówi o koronacji Fryderyka drugiego mówi o bitwie pod Połtawą w sam początek osiemnastego wieku jej końcówka pierwszej dekady i myślę, że nie da się, że to byłoby za daleko jest taka teza, która narodziła się już 18 w 18 wieku dziś po latach trzydziestych czterdziestych osiemnastego wieku się pojawiają coraz intensywniej, że właściwie wszystko zostało zdecydowane w 1917 roku, kiedy to w holu przed i po tzw. Sejmu niemego, który wcale nie był niemal to jest osobna sprawa Rosja przejęła rolę nowo swojego rodzaju protektora odsiadującego wtedy panującego wtedy z systemu w wyższych Rzeczpospolitej to jest bardzo duże uproszczenie i też taka prawda napisał także historia napisana historia zawsze się przy post factum, ale historia napisana z pewnego bardzo określonego punktu widzenia Rzeczpospolita rzeczywiście znalazło się w sytuacji bardzo trudnej dużo wcześniej, ale musielibyśmy zapytać specjalistów badających lata trzydzieste czterdzieste osiemnastego wieku co wtedy zdecydował o zbocze z hołd w ostatnich latach okazało się bardzo wiele bardzo cennych prac w Polsce Zofia Zielińska z Rosji Borys nosów, które ukazują politykę rosyjską wobec Rzeczypospolitej przed pierwszym rozbiorem 4 w ostatnich latach panowania Augusta trzeciego i myślę, że ani koronacja Fryderyka pierwszego ani bitwa pod Połtawą nie były decydującą a kiedy plaża została rozłożona Pionki ruszyły, gdybym miał ów, gdybym miał zaryzykować jakąś tezę tobym powiedział, że ostatecznie Rzeczpospolita została skazana na znalezienie się w rosyjskiej strefie w sferze wpływów w takim sensie imperialnym, choć 1819 wiecznej polityki wyniku przedostatniego bezkrólewia to znaczy w wyniku sukcesu rosyjskiej interwencji wprowadzającej na tron Augusta trzeciego albo jak pani woli wyrzucających stroną Stanisława Stanisława Leszczyńskiego Stanisława pierwszego myślę, że od tego momentu i Saksonii euro, czyli August trzeci i Rzeczpospolita znajduje się na równi pochyłej to z tego sobie zresztą zdawali sprawę ówcześni politycy, którzy nie byli może mistrzami dyplomacji międzynarodowej orientacji geopolitycznej, ale zdawali sobie sprawę z tego, że jeżeli ich Rzeczpospolita ma korzenie tyle przetrwać, bo jeszcze wtedy jeszcze w latach trzydziestych pewnie nikt nie widział takiego bezpośredniego zagrożenia rozbiorowych, ale wtedy już podejmowano wysiłki po Sejmie 17003006 . roku o w jedynym w sejmie są panowania Augusta do trzeciego, który zakończył się względny sukces ponoć przyjął uchwały o podejmowano wysiłki powołano taką komisję ds. reformy skarb wojskowy próbowano doprowadzić do wzmocnienia po tych tego organizmu na tego organizmu państwowego co oczywiście spotkało się z natychmiastową reakcję i Rosjan i Prusaków, którzy robili wszystko co mogli, żeby do tego, że w swoim dobrze pojętym interesie, bo polityka z polityką, żeby do tego nie dopuścić i potem no no a potem to już jest bardzo wyraźna bardzo wyraźna w dyskusja czy myślenie na temat tego, gdzie znaleźć oparcie dla sytuacji, w której Rzeczpospolita rzeczywiście wskazane jest w pewnym sensie ma liczenie na to, iż blokujące się wzajemnie rywalizację otaczających ją coraz większych mocarstw Rosji Austriacy rusza z wnętrza dadzą szansę na przetrwanie mówiło się wtedy Polska nierządem stoi Polska trwa, dlatego że sąsiedzi nie dopuszczą, żeby się 1 z Prusacy nie dopuszczą, żeby się na osi, żebyśmy poszli inni, żeby Rosja się wzmocniła szczególnie ostro się wzmocniła nawet kosztem Rzeczpospolitej, ale założył się dogadają, a wszystko to były dość rozpaczliwe sceny hip-hop się z dość rozpaczliwe rozumu kołowania mówiąc Stella Stella 18 wiecznym, a to choćby profesorze także w tym wszystkim o pewne procesy modernizacyjne nie wiem czy takiego określenia można użyć 1 okresu, w którym się poruszamy ta modernizacja, która dokonywała się u naszych sąsiadów, która nie dokonywała się u nas się zarówno w kwestiach ustrojowych o tym, że u naszych sąsiadów władza się umacniała władza Centralna była silna u nas była rozproszona może nawet żadna, ponieważ król był ubezwłasnowolniony i idą na długo, zanim regat caryca Katarzyna Nemś i myślę także o zmianach społeczno-gospodarczych modelu społeczno-gospodarczym modernizacji nie należy utożsamiać z wzmacnianiem władz, a nie powiedziała o zawarła w swojej wypowiedzi kilka dość skomplikowanych ważnych spra w, które należałoby rozpatrywać osobno i skorumpowani dysponuje jakimiś trzyma do 42 to wtedy moglibyśmy to rozkładać na czynniki pierwsze i zastanawiać nad tym, ale bez tak modernizacja struktur państwa to nie jest to samo co wzmacnianie władz znamy bardzo wiele z przeszłości współczesności państw, które są silne, które mają silną władzę, żeby nie powiedzieć despotyczny władza wcale nie są struktury nowoczesnej nie będę pokazywał palcem, ale łatwo się lub łatwo wyjrzeć poza poza nasze granice, a czasem myślę, że jej, że poza granice nie trzeba by dobrze wytłumaczę panie profesorze, o co mi chodzi myślę sobie, że MDM, nawiązując do tej koncepcji 2 ciał króla, że król władca monarcha ma swoje ciało biologicznej ma swoje ciało polityczne to, że Polska była pozbawiona władz, który posiadałby ciało polityczne, ponieważ Borussia była Szlachta kochać chociażby te artykuły henrykowskie, które sprawiały, że władca mógł utrzymywać jakąś niewielką liczbę wojska, gdy armie naszych sąsiadów rosły w siłę to Bóg król miał pod swoją bronią no nie wiem 30005000 wspaniale prezentuje pani pogląd, który jest klasycznego historiografii szczególnie historiografii zachodnioeuropejskiej, która uważa, iż absurd droga do rozwoju Absolut styczne modernizacji czy absolutystyczne go rozwoju państwo jest naturalną ścieżką naturalnym szlakiem rozwoju państwowości Europejski o pokoju westfalskim tak kopalnię z Halemby, czyli proces zaczyna się wcześniej usług szesnastego wieku pewnie, a pokój westfalski jest tutaj 1 z ważnych kamieni milowych Otóż nie jest to takie pewne, iż monarsze absolutystyczne ma naturalną przewagę nad monarchią o charakterze stanowym parlamentarnym republikański nazwijmy to tak, bo mamy 2 bardzo ważne też siedemnastego osiemnastego wieku przykłady, które jest zawsze w tych dyskusjach wyciąga Rzeczpospolita miała słabą władzę w struktury struktura Państwowa była bardzo wątła i rzeczywiście padła ofiarą fatalnej w konsekwencji swojego systemu politycznego co skróci się określa jako liberum veto, ale w ówczesnej Europie istniał też są co najmniej 2 państwa jedno z nich nazywała się nazywał się w 18 wieku wielka Brytania, a drugie i do dziś się nazywa wielką Brytanię, którzy oficjalnych Zjednoczone królestwo, a drugie państwo Zjednoczone prowincje Niderlandów północny, którym nazwał w skrócie Holandię Otóż, jeżeli siedemnastym 18 wieku to nie są przykłady znakomicie funkcjonujących robiących wielką karierę polityczną ekonomiczną odnoszących ogromny sukces państ w, które nie 5 osób, które z państ w europejskich są lepszymi przykładami to są państwa o charakterze zdecentralizowany Anglicy mówią kompozyt stoję z państwa, które mają bardzo w pewnym sensie bardzo podobnych do nas też parlamentaryzm ustrój stanowy brak scentralizowanych struktur władzy Państwowej jak scentralizowanej administracji i jakoś dużo na to mówiąc sklasyfikował pan pani profesorze moją pierwszą koncepcję, ale model stosunków społeczno-gospodarczych no, więc właśnie problem polega na tym, że jeżeli NATO ani rozumowania nałożyć jeszcze rzeczywiście bardzo już archaiczne w osiemnastym wieku model stosunków społeczno-gospodarczych on w co do późnego średniowiecza i już zaczyna być w odróżnieniu od zachodniej Europy archaiczne znaczy tzw. system Folwarczny pańszczyźniane, ale w osiemnastym wieku rzeczywiście jest mechanizmem jego wydajność już jest tak słaba, że przestajemy być konkurencyjni nawet w handlu zbożem na na rynku europejskim tym co 100 lat wcześniej na początku siedemnastego wieku było naszym gościom potęgą, a nie mamy więcej zboża z hektara, że będą inne miary nie ma żadnych nieraz, więc bardziej nasze okna wydajność wydaj mnie już nawet tych obszarów tych wszystkich nie to głos Lz pytaniem, kiedy ci z nas próbujemy chłopa próbujemy chłopa zmuszać do tego, że produkował więcej, ale w systemie folwarcznym pańszczyźniane są bardzo ewidentne ograniczniki wie pani już Seneka wiedział, że praca niewolnicza jest nie DAW no, więc właśnie ich efektem tego skutkiem tego było to, że w osiemnastym wieku przestajemy być konkurencyjni także w eksporcie zboża Rosjan zaczyna wyprzedzać Rosja, która nie jest krajem obfitujący, dopóki nie uruchomiono Kubania prawda i tam to co nastąpiło bardzo późno w 19 wieku na Rosjan zaczyna wyprzedzać w eksporcie, a poza tym w systemie politycznym po Rzeczypospolitej no jest montowany ten nieszczęsny element źrenica wolności szlacheckiej wolną elekcję liberum veto i wspomniana przeze mnie wcześniej Holandia i wspomniana przeze mnie wcześniej wielka Brytania aż tak daleko posuniętej tak daleko, bo tak wysoko zamontowanych bezpieczników o wolności w postaci do tego pojedynczego teoretycznie rzecz biorąc z uprawnień pojedynczego posła do zablokowania przez nich uchwał sejmowych i tego bezpiecznika wolności, którym była wolna elekcja po śmierci każdego monarchy trzeba wybierać następnego nie miał w związku z tym dawało im znacznie większą stabilność poza nią strukturach społecznych był oczywiście zasadnicze różnice, bo nie ma co 18 wieku próbowano porównywać Polski Jagielski struktury społecznej są 2 zupełnie 2 zupełnie różne światy tak jak było to już zupełnie różne światy w piętnastym wieku tylko 15 wieku to jeszcze nie było dla nas tak daleko niekorzystne jak się okazało 16 wieku generalnie rzecz biorąc państwo było słabe, a w, którym kupujesz liberum veto liberum veto w nie pojawia się w żaden z żadnym i 1 pojedynczym aktem liberum i praktyka stosowania liberum veto wywodzi się z późno średniowiecznej praktyki nie liczenia ważenia głosów wtedy bardzo rozsądnie uważano, że nie zawsze większość ma rację, bo może się zdarzyć taka sytuacja, że większość wykazuje się brakiem rozsądku w głowie Johna różnymi warunki szef perspektywami w związku z tym uważamy, że głos naczep rocznie należy ważyć niż liczyć Wasyla praktyka jest tego rozumowania to praktyka stała się obowiązująca tak naprawdę w latach czterdziestych pięćdziesiątych siedemnastego wieku, kiedy mamy przykłady pierwsze historycy parlamentaryzmu się sprzeczają, który z nich był tak naprawdę to Siciński były pierwsze czy może ktoś przed nim, ale już w drugiej połowie siedemnastego wieku sejmy są dość często, a w za czasów panowania Jana trzeciego Sobieskiego nie może regularnie zrywane poprzez mniejsze czy większe grupy posłów czasem jest to 2105 ale, ale jest to nic nieznacząca mniejsza i zaczął pan we wzorze wątek państwo jest to bardzo słaba ta słabość wynika tylko z tych 2 zjawisk, o których pan powiedział czy liberum veto z 1 strony z drugiej strony konieczności wyłaniania królów elekcyjnych no nie wojował w słabość państwa wynika także z synów nieistniejący właściwie struktury proszę sobie wyobrazić sytuację państwo bez państwa państwo bez administracji państwo bez aparatu tego okropnego aparatu ucisku państwo bez policji n p . w Rzeczpospolitej w siedemnastym w pierwszej połowie osiemnastego wieku praktycznie nie było policji w dzisiejszym seansie rozumienia tego słowa, dlaczego nie było chyba uważano, że jest niepotrzebna a gdyby była to może być strasznym zagrożeniem dla wolności obywatelskich i szlachty dyplomacja też nie była potrzebna dyplomacji to byli w przekonaniu w bardzo wielu ówczesnych przedstawicieli stanu szlacheckiego tacy najemnik krętaczem polityczni, którzy zajmowali się noc, w którą w doradzanie MEN intrygowała i w salonach no no coś okropnego, szczególnie że w w polu to Polska w siedemnastym wieku przestaje kształcić swoje własne kadry dyplomatyczne jeszcze w drugiej połowie siedemnastego wieku mamy grupę dyplomatów wyspecjalizowanych w stosunkach ze Wschodem, ale po objęciu panowania wszystko przez Sasów, bo po dziewięćdziesiątym 0610. siódmym roku od 1800 dziewięćdziesiątym szóstym 97 coraz wyraźniej funkcje dyplomatyczne przyjmują dyplomaci swastyk są zawodowi specjaliści przebadają wykształcenie oraz praktykę dyplomaci i Augustowie drugiemu tak w części tylko wydawało się łatwiejsze prawda trzeba posłać fachowców zamiast szukać Polaka, którego trzon najpierw nauczyć języka obyczaju dyplomatycznego i t d. być coś przyjmują funkcje dyplomacji reprezentację interesów dyplomatycznego polskiego w Europie, a opinia publiczna Polska patrzy na to bardzo niechętnie nowości odkryć Niemcy nas reprezentują przecież z rzeczą zupełnie oczywistą, że oni przede wszystkim będą reprezentować interesy są oni dopiero potem po to, dopiero potem Rzeczypospolitej szlacheckiej poza tym jest słabość taka fundamentalna słabość finansową państwa oraz tańce płacić podatków, a pani lubi płacić podatki nie uniesie lubię, ale czuje taką usługę taką mieć jak jeżdżą jak też wiem, że to robić trzeba i czasem nawet z, a nie jest dla niej dla mnie dojmująca dla szlachty wygodne istnieje do dziś w Lesznie było dojmujące, dlatego że ten wymiar podatku był bardzo mizerne oni płacili stosunkowo niewielkie podatki, a poza tym egzekucja tych podatków była tak marne, że bardzo łatwo było uniknąć tego płacenia podatków, ale bardzo często w rozmowach ze studentami żartuje sobie, że Rzeczpospolita w okresie coraz głębszego upadku w końcu siedemnastego w wieku była państwem skrajnie zmilitaryzowane kruszców wyobrazić, że w latach 9017 do wieku około 95 % budżetu państwowego Rzeczypospolitej to był budżet wojsk rządowych to był budżet, jakbyśmy się podzieli ministerstwo obrony Otóż każdy współczesny minister obrony zwariował już tak chlubił się dowiedzieć od maja taki budżet tylko Lech Bud tech no chyba nadszedł taki, że tylko na to starczało pozostałe 57 % stoczył właśnie na obsługę bankową obsługę do 25 zł dajemy na armię płacimy płacimy temu w tej nielicznej coraz mniej licznej armii na utrzymanie tej armii rzeczywiście nie było pieniędzy po zniszczeniach w wojnie północnej na początku osiemnastego wieku właśnie na scenie 1700 siedemnastego roku wprowadzono taki system, który miał zreformować armię, a potem ograniczyć jej liczba urealnić uznano, że wystarczy, że stać nas w 1700 siedemnastym roku na 18 nowość kończąc 18  000, o ile pamiętasz 18  000 porcji żołnierskich w koronie, a może 12 już nie pamiętam tych liczb kilkanaście tysięcy w każdym razie ta armia formalnie liczyła około 20  000 ludzi, ale to były tylko porcja żołnierski dla każdego oficera przypadało tych porcji wiele w związku z tym realnie tych żołnierzy było kilkanaście tysięcy w porównaniu z armią pruskimi austriackimi liniami rosyjskimi statyści z no bo Rosjanie są Prusacy mieli na stopie pokojowej ponad stutysięczną armię, a na stopie wojennej Rosjanie byli w stanie zmobilizować armię dochodzą po ćwierć 1 000 000 ludzi w związku z tym powiedzenie, że czapkami mogliby zarzucić zaczyna być takie ataki nie przynosi Otóż ta uchwała w 1700 siedemnastego roku, którą często się w naszych podręcznikach przedstawiany jako jedno upadek kompletny myśli politycznej była ustawą w intencji ustawodawców rozsądnie pomyślano chodziło o to, żeby urealnić, a następnie wprowadzić reformę skarbową wojskową, która pozwoli te armie rozbudowywać no tylko, że liberum veto i ten mechanizm, o których mówiłem to czy Rosjanie Prusacy bardzo intensywnie dbali, żeby już nigdy nasz dom kolejnym Sejmie nie udało się tego systemu zreformować Dariusz RAŚ różnią się kupować łaski szlachetnej i były kolejne przywileje był ofiarą ta stale już wszystko co było złe było do rozdania w sensie, że ważnym dla skarbu państwa dla Rasmussen Ekonomiki państwa to już było to już było rozdano, więc już jedno król rzeczywiście kupował sobie stronników nadaniami, ale to były zadania indywidualne i jakby one pochodziły z takiego stoki i w z takiego portfela stałych obumiera 1 w związku z tym nadawano komuś z jego rodziny albo komuś innemu próbowano sobie w ten sposób próbowano są zapewnić zapewnić stronników, ale to wszystko, o czym mówię tak w tej chwili nie porządnie powodowało to, że u schyłku panowania Augusta trzeciego Rzeczpospolita była rzeczywiście państwom można mieć pretensje do familii Czartoryskich, że oni szukają poparcia od zewnętrznego oparcia w dorosłość, ale bez tego zewnętrznego oparcia dla reformy dla odbudowy siły państwa trudno było sobie wyobrazić, że trudno się było wyobrazić jakiekolwiek skuteczne działania, bo opór był i wewnątrz i opór byłby także na zewnątrz Czartoryscy Waves późniejszy król ich członek tej tych kamieni Stanisław Poniatowski wybrali nie opcję rosyjską, dlatego że nie dlatego się kochali Rosję trzykrotnie dlatego, że to co z kolei nie przedstawia Stanisław Poniatowski kościołów wielką księżną Katarzynę późniejszą wzorom w ostatnich dniach wolnych od TP nie jest wydana przez Filipińską wspomnianą przeze mnie korespondencję króla z Katarzyną nośnych i wydano drukiem z prośbą o francuskim oryginale będzie także w tłumaczeniu każdy będzie mógł przeczytać korespondencję od trenera na tych sentymentach do tak próbował do próbował na początku panowania próbował się odwoływać do pewnych wspólnych w UE wspólnej przeszłości, ale później już nie miał nie miał żadnych złudzeń nie należy z niego robić człowieka naiwnego i zapatrzonego w jakąś swoją kochankę sprzed kilkudziesięciu lat nie bądź podaż pracy oraz pracy dzieci inni, by profesorze, zanim pójdziemy dalej z tymi faktami teście chciałam zapytać o o takie poczucie związku z państwem wypowiedzieliśmy umowę z wielu rzeczach politycznych ustrojowych gospodarczych społecznych przecież państwo narodowe już powstał i już są faktem jest noga postępowcy rzecz dyskusyjna no dobrze powstają w UE jest taki związek emocjonalny jest kwota jest strukturą loterię państwową to też jest ideą państwo w Rzeczpospolita, jeżeli nie nie należy mylić patriotyzmu w sensie nacjonalistycznym znaczy patriotyzm nacjonalistycznego nacjonalizmu wykluczającego z przywiązaniem do idei państwa jeśli sądzić po wypowiedziach oficjalnych nieoficjalnych pomaga się tej wypowiedzi po tej literaturze politycznej to stan polityczny Rzeczypospolitej stan szlachecki był rzeczywiście ogromnie to szesnastego wieku i to trwa ogromnie związany z ideą państwa szlacheckiego, ale Geoff Aaron jest wolna greckie dać nie chciał, ponieważ uważał, że to co daje jest wystarczający i coraz głębiej pogrąża się z takim kiedyś śmieje i takim dorobku renty żony trzeba to powiedzieć już na przełomie siedemnastego osiemnastego wieku wiedza szlachty polskiej o mechanizmach rządzących tym okropnym światem ścierających się imperiów to tym gabinetem 1718 wiecznych intryg politycznych jest dziecinnie żenująco oni naprawdę nie mieli wielkiego rozeznania dywanie w ten barok wychodzi bokiem nie wiem czy barok myślę, że kwestia no tak to już pewne znaczenie ma pewne znaczenie ma kultura polityczna wynoszonych ze szkoły, a dzisiaj się kłócimy czasem spieramy o to kiedy się w 2 w jakim okresie wyniesie w KRUS kończyć kurs kształcenia historii w szkole Otóż uprzejmie informuję, że gimnazjum, do którego bardzo wielu przedstawicieli nie wszyscy, ale jednak część przedstawicieli szlachty kończyła się kurs historii szkolnej kończył się na Republice rzymskiej i potem już Christchurch było to historia była tylko praktyczne w osiemnastym wieku to się oczywiście zmienia, ale siedemnastym wieku podręczniki szkolne odnoszą się głównie do 1,5 cm lub ich Cupiała, który stwierdził, że historia skończyła się buduje również kończy się kończy tak kończy się kończy się na na tym co było bardzo ważne dla mentalności szlachty polskiej oni czytali scalonej to coś czytali w oryginale zawsze im tego za zazdroszczę no i Katyń Arki, czyli mowę przeciwko przeciwko Katy linie i rywalizacja czy walka cenowa jest z piratami z Cezarym mówiąc w skrócie z Juliuszem Cezarem była dla nich takim symbolem walki o wolność obrony przeciwko tym, którzy próbują zaprowadzić absolutyzm absolutu do minimum tyranię krótko mówiąc polityczne zniewolenie Otóż wszędzie naokoło nic tak tak mówili, że wszędzie naokoło to się w Europie dzieje tutaj tylko w Polsce jest ostoją prawdziwej wolności, więc przywiązanie oni byli do państwa ogromnie tylko wyobrażenie o tym, państwie miedzi już całkowicie nieprzystające możemy nad tym ubolewać, ale mieli wrażenie całkowicie nieprzystający do realiów polityki Europejskiej, które dorobiły się coraz trudniejsze polityka no właśnie polityka Gabinetowa jednocześnie taka mechanika wewnętrzna czy taka logika wewnętrzna rozwoju imperiów prowadzi do tego są słowa słusznie minionych czasów marksizmu-leninizmu nazwano imperializm imperializm jako ostatnie stadium kapitalizmu to tuż przed zaginięciem przed ostatecznym upadkiem, ale ta polityka ta logika rywalizacji imperialny w Europie trwa przez cały 1819 jeszcze przez pierwszą połowę dwudziestego wieku odnosi się po prostu z tego, że jest w wierze politologów, którzy od szesnastego wieku twierdzą, że istotą imperium jest konieczność ekspansji imperium, które się nie rozwijają się zwija, czyli załamuje się wewnętrznie państwa, które mają ambicje imperialną muszą to kraj ten swój dom to swoją kompetencję imperialną potwierdzać w codziennym działaniu, a Legia miała Polska nie miała na 7 miliard Polska to jest właśnie rzecz charakterystyczna, że przy całym zachwycie szlachty polskiej z państwem państwo Szlacheckim rozumianym jako wspólnota wolnych obywatelki o oni jednocześnie nie mieli ambicji imperialnych polskie ambicje imperialne wpolityce załamują się ostatecznie gdzieś w latach czterdziestych siedemnastego wieku tutaj symboliczne znaczenie ma także na klęskę planu wojny tureckiej Władysława czwartego rzecz wielokrotnie wielokrotnie opisywana i potem już Rzeczpospolita prowadzi wyłącznie w prawie wyłącznie wojny obronne Sobieski próbował, ale to też właściwie są wojny obronne tej wyprawy mołdawskie Rzeczpospolita prowadzi tylko wojny obronne i pewnym pryncypiów szlachecki jest pasy wizyt w polityce zagranicznej w bardzo wiele lat temu pewna wybitna historyczka Polska napisała pracę poświęconą rosyjskim wetem sejmikom którejś z, z którą którego z województw Rzeczypospolitej to ze sobą tematycznie poukładana i Trump stosunek sejmiku szlachty sejmiku wiodącej do takiego problemu do innego mówiono w kolejnych rozdziałach chłonąć wiedzę o spisek w spisie treści stosunek szlachty do sejmiku takiego czy innego do problemów polityki zagranicznej myślę sobie coś do sejmiku znalazła pani profesor polityki zagranicznej szybko wertuje książkę, a to było rozdział składa się z 2 zdań w pierwszym zdaniu było zapowiadane co powinno być w drugim zdaniu napisano, że nie znaleziono ani 1 formacji, lecz oni w ogóle nie mieli w stosunku do polityki zagranicznej PiS to po prostu w drugiej połowie siedemnastego wieku przestało interesować państwu wódki wsobny, dlaczego ci ludzie byli tak kompletnie zamknięci ksenofobia szok po połowie siedemnastego wieku przekonanie, że wszyscy naokoło są naszymi wrogami czyhają na nasze wolności, ale tutaj zaczynamy psychologiczną wasze nie wiem, dlaczego tak było można powiedzieć, że wychowanie, które nalotów chodzimy na grząski albo na grząski grunt albo na cienki lód spra w wyznaniowych kiedyś Janusz Tazbir sformułował taką tezę, iż upadek szkolnictwa jezuickiego wynikał z braku konkurencji na lata szkoły Jezuickiej coraz gorsze 17 wieku do szkoły był 16 wieku znakomity gimnazja Jezuickie porównywalne były z Dorotą Strong Brands 2, a później, a później pogrążają się w marazmie i to jest tu jest coraz bardziej obskurantyzmu to jest coraz bardziej ksenofobia to na początku siedemnastego wieku na końcu w końcu siedemnastego wieku, kiedy pojawiają się wraz z Augustem drugą urzędnicy z trasy pojawiają się takie w umowach z sejmowych i w publicystyce politycznej takie wypowiedzi, które my nie rozśmieszał, jakie czytałem w latach 90, bo wtedy też jest ciągle słyszałem o nas wykupią przyszli Niemcy przyszli Niemcy oni nas wykupią dopisano w końcu siedemnastego wieku to jest dowodem pewnego braku orientacji takiego przekonania, że świat naokoło nas 3 drogi zagraża problem polega na tym, że w roku pańskim 1972 ten świat okazał być rzeczywiście czyhają rząd zrealizował swój projekt przygotowywano od kilku lat, więc w jakimś sensie to się potwierdziło i mówią kosztem była taka tak jest samospełniającej się proroctwo wrażenie to ostro z 1 strony trochę samospełniająca się proroctwo z drugiej strony mam wrażenie, że to, że budują tutaj paradoksu po to, żeby pokazać, że to nie jest cały ten problem to pytanie, dlaczego nas rozebrano, dlaczego Rzeczpospolitą diabli wzięli stawiano od końca osiemnastego wieku w Polskiej historiografii coraz intensywniej 19 wieku jest ciągle obiektem lub z interesującym obiektem różnego rodzaju bat, ale to trzeba badać i coś zrobiły interesujące szczególnie po względnym, ale jednak otwarcie archiwów rosyjskich, że na początku już w połowie lat dziewięćdziesiątych wobec poprawki i ukazało się rzeczywiście w kilka miesięcy temu ukazała się znakomita praca dr Doroty Dukli poświęcona właśnie pierwszemu rozbiorowy wspominałem w Sztutowie historyka jako historyk z rosyjskimi historyka polskich, którzy się tą problematyką zajmują dzisiaj wiemy znacznie więcej, ale chcielibyśmy jeszcze od tych mechanizmów, o których pani mówiła tych blokadach modernizacji na przekór one były wewnętrzne zewnętrzne tracimy kontakt pod ciekawe no ja chodziłem do szkoły, a potem na studiach na studiach mem uczono mnie tzw. projektem jest w i historia procesów modernizacyjnych czy klęsk modernizacyjnych kojarzyła mi się z projektami taki jest z takim taką atmosferą ciągłych bezsilności takiej niemożności projektujemy jakieś reformy próbujemy realizować od nich korzystali Góra siedemnastego wieku, a następnie wszystko się zawala, bo nic nie wychodzi jako premier Czernomyrdin chcemy jak najlepiej, a wychodzi jak zawsze Otóż problem polega na oślep nie wydarzyło znowu nam się przydarzyło Otóż właśnie problem cicha legenda gdy, że to te reformy, o których nas uczono mnie uczono to były reformy tzw. odkrywane, czyli projektowano od góry albo projektowane przez publicystów przez teoretyków w tym systemie politycznym, którym była rządziła się czy też nie rządziła się Rzeczpospolita taki skutek takiego reformowania od góry jest bardzo wątpliwych, a nie było żadnego społecznego zapotrzebowania parcia na reformy i modernizację w procesie można modernizować mieści się zmodernizujemy to w osiemnastym wieku najlepszym przykładem państwa gwałtownie się modernizujące go z ogromnymi środkami, by cross po to, taki klasyczny przykład jedno modernizacji o dobrym sensie tego słowa znaczeniu szczególnie, jeżeli jesteśmy Prusak 1 ze Stali siła w potęgę Lecha wciąż nie podobało no dobrze, ale tam trzeba było podatki płacić służyć wojskowo tam była policja to byli sędziowie w Berlinie krótko mówiąc to państwo było państwem obsesyjnym nie nowoczesny OSP Czernikowo zbliża się w innych dziś w nie pamiętamy o tym, że państwo nowoczesne państwo opresyjne i ja nie mogę przyjeżdżać skrzyżowanie na czerwonym świetle, a właściwie dlaczego, bo ktoś nie zabroni no on zabronił w jakimś interesie wyższym, odwołując się do jakich racji do jakiegoś rozsądku, ale to jest jednak przymus, którym pewien polityk ciągle jeszcze polityk po polskiej protestowało wiele lat temu przeciwko obowiązkowi temu obowiązkowi używania pasów bezpieczeństwa w samochodach, bo uważam, że też poważne ograniczenia wolności jak mu tłumaczono, że to co prawda ograniczenie wolności, ale mało dolegliwe, bo to nie boli, a poza tym daje duże efekty, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia leczenie Thompson to on to odrzucą, bo dla niego była wolna od słów ważniejsze wolność rozumiana tak Milito 40 -li tuż po wiejskim staje się, więc myślę, że Szlachta Polska też trzeci rozumu niż przedstawiciele ci ambitniejsi przedstawiciele szlachty polskiej też bardzo często rozumować w takim liberalnym libertariański staje się dzisiaj byśmy to tak określili oni oczywiście nie wiedzieli uważali się z liberałów oni za libertarian w Unieściu używa go w najlepszym sensie tego słowa uważali za Republikanów, ale jak z tego wynika to pojęcie dnia w ogóle nie pasują do do ówczesnej rzeczywistości nasze dzisiejsze rozumienie republikanizmu liberalizmu trener czy pierwszy rozbiór Polski był całkowitym zaskoczeniem dla elit politycznych czy jednak się spodziewano, bo decyzje oczywiście zapadły dużo wcześniej starano się utrzymywać się w tajemnicy magii ale kiedy się okazało, że już są dokumenty podpisane bez zakomunikowano wojska wkroczyły to był szok proszę panie w 213 grudnia roku ich pamięć tak 80 był dla pań niż rok do długiej blond kilka miesięcy w danych itp ich w Daegu przy nich paliwa ze schodów strychowych z możliwych pytań postawiłem go, siedząc naprzeciwko w Legii uznałem, że wszyscy to ten ten rok pamiętają, a pani miała kilka miesięcy, ale tu proszę mi uwierzyć przeprasza, ale proszę mi uwierzyć na słowo, że wszyscy wtedy spędzaliśmy dnie i noce nad rozważaniami podstawowe pytanie o pół żartem pół serio stadion wejdą nie wejdą to było to było codziennym elementem naszych rozmów no a jak 13 grudnia okazało się, że nie ma Teleranka czy jestem innego programu używa to był szok to był szok ja pamiętam, że pierwszy dzień przeżyłem w jakimś takim stóp Bosch, a przecież wszyscy żeśmy się z tym liczyć nie spodziewali się tego było to i respektowany scenariusz wydarzeń no, więc myślę, że to było dokładnie tak samo z pierwszym rozbiorem to znaczy na ten temat się mówiło tego się można było spodziewać można było szukać jakiś, ale sam Stanisław August był tym faktem może nie tyle zaskoczony, ale zdziwiona, bo on się jeszcze do ostatniej chwili dostawał z Wiednia różnego rodzaju sygnały, że to nie jest aż tak źle, bo tutaj zawiodła informacja, bo czytam posiłkuje się tutaj swoimi notatkami decyzja rozbierze zapada w Petersburgu już w połowie 1700 siedemdziesiątego pierwszego roku w lutym 70 tego drugiego porozumienie rosyjsko pruskie we wrześniu 70 tego drugiego Rosja Gruzja Austria notyfikować w Polsce faktem rozbioru, domagając się zwołania Sejmu dla akceptacji cesji i t d . trener Tomasz Górski to traktat petersburskiej warto, o ile pamiętam 5 sierpnia 70 tego drugiego roku, o ile to, ale negocjacje na ten temat dochodzenie do decyzji w zbiorowej i było skomplikowanym trudnym to jest ulubiony temat historyków dyplomacji polskich rosyjskich niemieckich austriackich wielu z nich dziewiętnastym wieku w początkach dwudziestego wieku prezentował różne opcje i tak jakoś dziwnie składało, że historycy niemieccy szczególnie chętnie obciążali winą Rosję za decyzję Rodionowa historycy rosyjscy mówili, że Ależ, skąd to nie tonie Rosja to Prusacy nas zmusić Krafta to taki pruski pruski Austriacy w ogóle uważali, że myśmy się do tego przyłączyli no bo jak już wszyscy brali to dlaczego to żeśmy coś z tego chcieli, więc ten problem jest dość wyraźnie wyjaśniany w literaturze, ale ciągle jeszcze rok korekty mówiąc to prace pani pani Doroty wg Fitch, która pokazuje nasze zajmą głównie polityką rosyjską, ale pokazuje różne różne uwarunkowania i wprowadza pewne korekty do, o co jest jedno jest zgodny z tym co pani cytowała na początku bardzo wielu polityków polskich spodziewał się niektórzy nawet liczyć dni, że Rosja nie pozwolili sobie odebrać tego co już i tak miała, ponieważ uważano poniekąd słusznie, że zgoda na dopuszczenie do stołu rozbiór, czego House Prus, a potem okazało się także Austrii jest z rosyjskiego punktu widzenia zupełnie niepotrzebnym odstępst w od Rzeczpospolita jest rosyjski stwarza wpływów to po co dopuszczać do tego interesu plus lord Andrusy tak Prusy, z którymi się prowadziło w wyniszczającą okropną wojnę zakończoną w sześćdziesiątym trzecim roku 3 jedno przedwczoraj muszle wojny siedmioletniej i po co do tego stołu dopuszczać Austrię, z którą się ciągle rywalizuje na pokarm się kruszy ciągle na froncie tureckim tureckim zaś w tej też tamtej bałkański jak w perspektywie ma problem no i te, tym bardziej że Rosja już nad sobą zginamy dla Włochów i klub Prusacy Austriacy lepiej się głównie jeśli chodzi o terytoria i jakość tych terytoriów tak, ale to jest w tym rozumowaniu, które przed chwilą był to pokazywało przedstawiałem jest pewna logika, dlatego że Rosjanie starali się zająć jak najmniej po to, również u ustalono, że to, że zabory, że te akces akcesję teraz mają być proporcjonalne, w jakich w ten sposób w związku z tym Rosjanie zakładali, że oni wezmą 100 osób nie starali się poszerzać zakresu swojego męża swojej ekspansji kosztem terytorium Rzeczypospolitej po to, żeby nie pozwalać wchodzić głębiej Prusakom i Austriakom to rzeczywiście i frustracji także Austriacy rozciągali swoje jak się wtedy mówiło kordony to znaczy wchodzili coraz głębiej zabierali więcej poza tą co im było traktatowe przyznana Rosjanie przeciwko temu protestowali, występując w roli paradoksalnie Wroniej obrony obrońców tego terytorium Rzeczypospolitej już spoko żony już już rozebrane i ale generalnie rzecz biorąc to było z perspektywy polityki rosyjskiej, którą ustalił kilkadziesiąt lat wcześniej Piotr pierwszy no i klęsk i Katarzyna musiała jakoś to wyjaśnić to było bardzo łatwo nadania tysięcy dusz Chłopskich na tych terytoriach białoruskich, które zostały rozdysponowane rozdysponowane pomiędzy przedstawicieli rosyjskiej elity dość szybko wygasił też było to niezadowolenie, jeżeli ono w ogóle szczególnie istotne było no a poza tym uważano, że ich w tym jest pewna pewna myśl pewna logika, że wspólnicy w tego rodzaju akcie buduje pewną więź, bo buduje no właśnie jest, że znalazł zbudowało zbudowało ani trochę upatruje naszej perspektywy z kategorii przestępstwo zbrodnia w osiemnastowiecznej polityce to są określenia zbyt drastyczne, którzy mówią przestępcy, którzy mówią o zbrodni w polityce tego rodzaju niema zdrady, bo nikt nie wie aż do domów jak mam cytat na podorędziu panie profesorze wielki książę Konstanty, który pisał do brata Mikołaja 1800 dwudziestym roku wszyscy w Polsce wiedzą, że kraj i został złupiony przy pomocy środków przed użyciem, których wzdragał się każdy uczciwy człowiek kara za zbrodnię prędzej czy później spadnie na głowę złoczyńcy rozbiory Polski były naruszeniem prawa Międzynarodowego były naruszeniem prawa Międzynarodowego, ale niech pragnienie przytacza księcia Konstantego, który się w Polskiej tradycji nie cieszy opinią człowieka szczególnie wiarygodnego i rozsądnego lot SA SZ w momencie, kiedy wielki książę Konstanty dopisał to on miał pewne w stosunku do Polaków ambicje i aspiracji w związku z tym pisał to zupełnie innych pozycji w 18 wieku uważano, że gra sił o takich imperialnych sił pewna równowaga polityczna to jest istota istota tego projektu politycznego to połączyło zaborców niejako zbrodniarzy tylko uczestników pewnego biznesu o podejdziemy do tego z takiej strony w interesie drugi rozbiór, czyli spółka rosyjską pruską no i trzeci rozbiór, finalizując sprowadza, czyli znowu spółka rosyjsko austriacką pruska znacznie ciekawsze niż z pytaniem na pytanie mi się wydaje to czy pierwszy rozbiór na to nie ma dobrej odpowiedzi, ale nie jesteśmy pewni, ale jest taka teza, która mówi, że pierwszy rozbiór spowodowało stworzył równia pochyła, że trzeci rozbiór był tylko konsekwencją pierwszego rozbioru i z punktu widzenia tej wspólnoty interesów jest coś na rzecz ja nie jestem tym ministrom, więc tak jak nie uważam, żeby przedostatnie bezkrólewia 17003003. 3006 . roku zdeterminowało sytuację do tego stopnia, że pierwszy rozbiór kilkadziesiąt lat później były nieuchronne tak osobiście nie sądzę, żeby było udało się dowieźć, że pierwszy rozbiór musiało zaowocować drugi lot się oprzeć się rozbiorę a, ale zarówno z punktu widzenia Stolat Pomóż go aż prosi pani przede wszystkim Sejm rozbiorowy po pierwszym rozbiorze Rosja 7375 bardzo długo bardzo gorszą są bardzo przykro scena polityczna pozwala jednak królowi, czyli Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu i doprowadzić do takiej sytuacji, w której paradoksalnie on jako władca państwa całkowicie już to uzależnione od Rosji okrojone o wychodzi wzmocniony w takim zakresie w jakim Rosjanie pod swoją kontrolą protektorat czy taka Berga konsulat Stauffenberga tak się nazwał poseł rosyjski w Warszawie on wychodzi z pewnymi narzędziami prowadzenia długo tego co co psuć uważa za najważniejsze prowadzenie długofalowej polityki w zakresie modernizacji no i tutaj symboliczne sprawy to znaczy komisji edukacji narodowej do dzisiaj nie wiem, dlaczego Rosjanie się zgodzili na powołanie mogliśmy zgodzić na powołanie w Polsce komisji edukacji narodowej, które wyschły, która to komisja edukacji narodowej wychowała całe pokolenie ludzi, którzy potem, którzy potem przysporzenie Rosji i sporo całe pokolenia ludzi, którzy przysporzyli Rosji i różnych kłopotów no poza tym wzmocnienie władzy królewskiej w tych narzędziach rozlewni lub bardzo uporządkowanie sytuacji odebranie królowi pewnych uprawnień, ale przyznanie drugiej wreszcie wprowadzenie pewnych narzędzi władzy takim charakterze administracyjnym postoje rada nieustająca, która cieszyła się okropnie opinię w oku elitach polskich, bo uważano, że to jest narzędzie narzędzie Królewskiego i rosyjskiego despotyzmu, ale to był jednak pierwszy system pierwszy organ Kolegialnej władzy, który nawiązywał w pewnych elementach to do tego co się ówcześnie w euro się uważało za standard Administracyjny jeszcze daleko daleko było do do tego co przyszło później wraz z księstwem warszawskim czy królestwem polskim, kiedy te wzorce kopiowano ale, ale zaczął się o rozwój w tym kierunku i to wreszcie zaowocowało konstytucja 3 maja, przeciwko której Rosjanie musieli się zareagować musieli zareagowali tak jak zareagowali pewnie musieli ze swojego punktu widzenia prof. Wojciech GieKSa jest młynarz mógł się przed dwudziestą trzecią bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę za rozmowę dziękuję bardzo państwa zapraszamy informacja dla tych samych Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA