REKLAMA

Klauzula obejścia prawa podatkowego

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-04-12 12:40
Czas trwania:
14:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze z 1242 Wojciech Kowalik dzień dobry kłania się w raporcie gospodarczym TOK FM zaczynamy tradycyjnie od przeglądu rynków na warszawskiej giełdzie dzisiaj spadki WIG w dół idzie w tej chwili o 1 % WIG 20 innych było 4 % inwestorzy wyprzedają przede wszystkim akcje na warszawskiej giełdzie i to mimo tego, że warszawska giełda świętuje, bo mija właśnie 25 lat od podpisania aktu założycielskiego GPW z tej okazji dzisiaj na parkiecie pojawił się prezydent Rozwiń » nasza giełda jest czwartą giełdą w Europie jest absolutnym liderem w naszej części Europy w to wspaniale tak działajmy po to, żebyśmy byli liderem gospodarki tej części Europy tak mówił Andrzej Duda na warszawskiej giełdzie spadki to zupełnie odwrotnie niż na Zachodzie Europy, bo tam dzisiaj trochę lepsze nastroje w Frankfurt w tej chwili idzie w górę o 6 % indeks giełdy w Paryżu o 4 w na niewielkim plusie tej funkcji w Londynie w złotych za dzisiejsze osłabiany w tej chwili euro wyceniane jest już na 428 frank szwajcarski 394 do lat 375, ale mocno w górę dzisiaj funt brytyjski w tej chwili kosztuje 5 zł 37 gr to już 4 gr więcej niż jeszcze rano Najwyższa Izba Kontroli pokazała dzisiaj swoje wnioski po tym, jak sprawdziła proces restrukturyzacji polskich linii lotniczych lot gwałcona jest krytyczna jak pisze NIK przychody i koszty planowano nierealnie na kolejne programy restrukturyzacji tworzono bez dogłębnej analizy przyczyn niepowodzenia wcześniejszych działań Najwyższa Izba Kontroli pod lupę działa okres od 2012 roku, a także część dokumentów z wcześniejszych lat wg Izby lot przed bankructwem uratował potężny zastrzyk pieniędzy z budżetu, czyli pomoc publiczna przyniosła ona częściową poprawę sytuacji finansowej, ale w ocenie NIK -u uzyskiwane wyniki wciąż nie dają podsta w do stwierdzenia, że istnienie polskich linii lotniczych lot nie jest zagrożone pani, że spółka osiągnie trwałą rentowność i w konsekwencji będzie generować zyski we wnętrzu Times pisze dzisiaj o niepewności zagranicznych inwestorów w kwestii kursu politycznego Polski pod rządami prawa i sprawiedliwości Gazeta twierdzi, że obecnie inwestorzy muszą uważniej niż dotąd uwzględniać w swoich planach czynniki ryzyka politycznego nowa partia rządząca zaskoczyła inwestorów i zaszokowała analityków politycznych, którzy zdążyli już przyzwyczaić do stabilności szóstej co do wielkości gospodarce Unii konkluduje fajnym wśród państ w, a komisja nadzoru finansowego zaktualizowała dzisiaj swoją listę ostrzeżeń publicznych znalazły się na nim firma Compass Money z Legnicy za przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem bez zezwolenia KNF funt, a także na tej liście znalazła się osoba prywatna Kamilem za prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia lub raporty gospodarcze w naszym studiu gości Mariusz Stefaniak menadżer doradca podatkowy Gilowice dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu Sejm na trwającym posiedzeniu dokładnie jutro wczesnym popołudniem ma się zająć nowelizacją ord. pod. wprowadzającą tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania mimo tej klauzuli w TOK FM już wielokrotnie wspominaliśmy to taki projekt, który chciał wprowadzić jeszcze poprzedni rząd nie zdążył Enei nowy bardzo chętnie z tej klauzuli, gdy teraz tego projektu korzysta no to przypomnijmy przybyliśmy co to w zasadzie jest klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania klauzula to tak naprawdę niejeden przepis, a zespół przepisów, który w, którego celem ma być postawienie granicy pomiędzy tzw. dopuszczalną optymalizacją podatkową, a tym co uznaje się za niepożądane agresywna unikanie opodatkowania dopuszczona optymalizacja podatkowa to przypomnimy to są takie działania, które mogą firmę podejmować, żeby zgodnie z prawem mówią w uproszczeniu zmniejszać swoje podatki tak w zasadzie w tej chwili na zimę po to, trzeba rozróżnić, że unikanie opodatkowania zawsze jest działaniem legalnym zgodnym z prawem natomiast w świetle okoliczności takich jak kwestie budżetowe może być to działanie niepożądane i właśnie w te legalne, aczkolwiek niepożądane działania ma być wymierzona klauzula kogo będzie to dotyczyło, które firmy, którzy płatnicy, jakiego podatku co, do których będzie miała zastosowanie klauzul klauzula ma dotyczyć w zasadzie wszystkich podatków wydaje się, że w najmocniejszym stopniu będzie to dotyczyć podatków dochodowych to wynika z takiego dokumentu towarzyszącemu temu temu projektowi czyli, a w ocenie skutków regulacji, w której ministerstwo skupia się właśnie na tych podatkach dochodowych natomiast to co jest istotne jeśli chodzi o zakres podatników czy czynności, która obejmie klauzula to on jest też kwestia uzasadnienia działań i celów, jakie przyświecają przyświecają podatnikowi, który te działania realizuje Ministerstwo Finansów, mówi że jeśli podatnik będzie działał w celach biznesowych to może wybrać się ścieżka korzystną podatkowo, aby te cele osiągnąć natomiast klauzula ma być wzniesiony w te działania, które są sztuczne i zmierzają przede wszystkim do tego, aby osiągać właśnie korzyść podatkową, czyli np. jakiego rodzaju to mogą być działania mogę podać taki przykład, który na swojego czasu podatnicy wykorzystywali w praktyce dotyczył on osiągnięcia korzyści w wyniku sprzedaży określonego aktywa bez podatku w powietrzu, gdyby podatnicy po prostu sprzedali na aktywa to powstałby na tym opodatkowany dochód swojego czasu w Polskim systemie prawa podatkowego spółki komandytowo-akcyjne były opodatkowane w ten sposób, że podatek pojawią się dopiero w momencie wypłaty dywidendy z takiej spółki i podatnicy wykorzystywali ten schemat w ten sposób, że najpier w przenosili aktywa, które chcieli sprzedać do spółki komandytowo-akcyjnej spółka ta sprzedawała je bez podatku no bo nie było wypłaty dywidendy, więc dochód się nie pojawiał i następnie była likwidowana w efekcie czego pieniądze trafiały do podatnika wolne wolne od podatku, gdyby klauzula obowiązywała ten schemat nie zadziałałby, ale to wciąż było działanie zgodne z prawem zgadza się jak będzie działała taka klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania fiskus będzie się przyglądał wszystkim transakcjom i kwestionował te, które muszą nie spodobają przewiduje się, że postępowanie w sprawie klauzuli może być albo wszczęte przez samego ministra finansów, bo organem, który będzie prowadził postępowanie będzie właśnie minister finansów albo wszczęcie postępowania będzie następnym będzie dokonywane w ten sposób, że organ podatkowy niższego stopnia, prowadząc kontrole u danego podatnika Karbowy dokładnie tak przekaże daną sprawę do Ministerstwa Finansów, jeżeli poweźmie wątpliwości czy przypuszczenia co do tego, że dany podatnik mógł unikać opodatkowania wydaje się, że tych spraw nie będzie znowu aż tak dużo, bo Ministerstwo Finansów szacuje, że około 45 rocznie lato rzeczywiście niewiele tych spraw 45 rocznie jest tam też pewna bariera, która mówi o pewnym progu, a tych korzyści, które można uzyskać to bariera to przypomnijmy, że to jest 100  000 zł w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli tyle wyniesie korzyść podatkowa raczej, jeżeli korzyść podatkowa nie przekroczy tej granicy to klauzula nie będzie mieć zastosowania ile fiskus zamierza na tej klauzuli zarobić, jaką korzyść dla budżetu przewiduje na wprowadzeniu tych przepisów to są dane bardzo trudne do jednoznacznego 3 precyzyjnego określenia i samo Ministerstwo Finansów też pokazuje bardziej pewne przedziały kwot niższy określone kwoty natomiast, a w 2016 roku to ma być do około 5 miliardów złotych w kolejnych latach między 2 , 7 do nawet 10 , 89 to prawie 11 miliardów myśli pan, że aż tyle pieniędzy na wprowadzeniu tych przepisów uda się zaoszczędzić w budżecie myślę, że są to optymistyczne założenia proszę powiedzieć takie korzyści no dla budżetu taka podstawowa korzyść jest wprowadzenia tych przepisów to mają być właśnie wyższe wpływy podatkowe, a czy podatnicy z tego tytułu jakieś korzyści z tytułu prowadzenia tej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania też będą mogli odczuć wydaje się, że dla podatników w pewnym zakresie te regulacje również mogą być korzystne mam tu namyśli wyeliminowanie sztucznych działań, które zmierzają do tylko obronić się przede wszystkim do unikania opodatkowania w tej chwili jest także podatnicy, którzy wykorzystują takie sztuczne schematy uzyskują pewną przewagę konkurencyjną w efekcie tego, że po prostu nie płacą podatków z i inni podatnicy, którzy takich działań działań nie realizują Jonasson, a trochę gorszej sytuacji, jeżeli te działania zostaną wyeliminowane no to można powiedzieć, że nie będzie to czynnik, który będzie powodował powstawanie jakieś przewagi konkurencyjnej to korzyści dla podatników, a główne zagrożenia związane z z wprowadzeniem tych przepisów, jeżeli chodzi o główne zagrożenia to powiedziałbym, że przede wszystkim stworzenie takiej niepewności związanej z polskim systemem podatkowym Polski system podatkowy może stać się mniej stabilne w wyniku wprowadzenia tych przepisów samo Ministerstwo Finansów też przyznaje, że pewnych inni ścisłości niemożna uniknąć, jeżeli wprowadza się regulacje tego typu co klauzula drugie zagrożenie związane z wprowadzeniem klauzuli przynajmniej w tej formie jak i jakie przewiduje obecnie projekt jest pewne ryzyko, że klauzula może nie działać, w jakich przypadkach to znaczy, jeżeli sam fiskus przyznaje, że to jak klauzula może nie działać to znajdzie podstawy tak twierdzi to to nie tyle jest kwestia, którą przyznaje fiskus boi, bo takie słowa z ze strony Ministerstwa Finansów nie podają mi i na pewno nie nie jest także ministerstwo spodziewa się, że żadne przepisy nie będą działać natomiast wprowadzenie tego typu regulacje są o tyle trudne, że skomplikowanym działaniem jest stworzenie skutecznej klauzuli, która spełni standard Konstytucyjny i te wątpliwości dostrzega też ministerstwo obecne regulacje są związane z pewnymi wątpliwościami natury konstytucyjnej, gdyby podatnicy skutecznie podnosili te wątpliwości przed sądami administracyjnymi mogłoby dojść do sytuacji, że klauzula nie byłaby stosowana z racji tego, że zostałaby uznana za, a przepisy niezgodne z konstytucją, bo warto dodać, że poprzez wprowadzenie pewnych stosunkowo prostych nie rewolucji nie rewolucyjnych zmian można, by te przepisy o klauzuli zbliżyć do tego standardu Konstytucyjnego posunąć się pewne wątpliwości, które się teraz pojawiają, czyli te przepisy wymagają jeszcze doprecyzowania ta wersja, którą teraz jutro zajmie się Sejm państwa zdaniem państwo w Detroit przyjrzeli się im dokładnie tamto doprecyzowaniem byłoby jeszcze konieczne dobrze by było, gdyby przepisy doprecyzować, w której szczególnych obszarach Mes identyfikować dziś w zasadzie 3 takie obszary 1 to jest taka kwestia mocno techniczna chodzi o datę wejścia w życie tych przepisów obecnie przewiduje się, że to będzie 30 dni od dnia ogłoszenia projektu i można się zastanawiać czy miasto i to w sprzeczności z zasadą nie zmieniania prawa podatkowego w toku roku podatkowego, bo już tak nie wchodząc mocno w technikach Jano to wydaje się, że zmiana czy wprowadzenie tej klauzuli nie może będzie to zmiana ord. pod . to wpłynie jednak bardzo mocno na elementy konstrukcyjne podatków dochodowych, a zasada, mówi że podatków dochodowych nie powinno się zmieniać w trakcie roku, więc dobrze byłoby przesunąć datę wejścia w życie w klauzuli na 1 stycznia 2017 roku w natomiast, jeżeli chodzi już konkretne zapisy na pierwszy zapis dotyczy oceny istotności celów biznesowych podatnika, bo w tej chwili klauzula czy przepisy o klauzuli mówią, że nie będzie mieć ona zastosowania wtedy, gdy inne cele niż cel podatkowy nie będą mało istotne wydaje się, że lepiej, by było, gdyby zapisać, że cel podatnika powinien być realny, bo to jest dużo łatwiej ocenić czy podatnik jako cel biznesowy podaje coś co faktycznie chciał zrealizować niż oceniać istotność tego atutu to jest istotna jest czymś co co może być bardzo subiektywnie oceniane druga kwestia to, ale tak naprawdę o odniesienie się do tego man tak czy klauzula może dotyczyć takich kwestii jak takie wątpliwości, by z związane z tą klauzulą istniejące przepisy wymagają doprecyzowania to też zresztą wynika z raportu, który w, którym firma Lloyd opracowała ten dotyczący tą dotyczącą tych właśnie przepisów, a jutro z przepisami o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zajmie się Sejm Mariusz Stefaniak menadżer doradca podatkowy Deloitte był gościem raportu gospodarczego PKM bardzo dziękuję dziękuję bardzo za chwilę taka informacja później program jak mu Jakuba Janiszewskiego, a ja jeszcze zapraszam na 18 gospodarcze podsumowanie dnia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA