REKLAMA

Kto będzie decydował o budowie pomników? Prof. Katarzyna Zalasińska z Wydziału Prawa i Administracji UW

Post Factum
Data emisji:
2016-04-13 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
w post factum 6 minut później 19 słuchamy Radia TOK FM dziś w środę 13 kwietnia w naszym studiu prof. Katarzyna Zaroślińska wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór dobry wieczór witam chemia już przed wejściem na ten powiedzieć, że będziemy mówili o bardzo wiele bardzo skomplikowanych rzeczach i teraz jak to zrobić żeby, żebyśmy zostali zrozumiani wyśmiać dlatego od nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która Rozwiń » gdzieś można przeczytać w internecie, że off to będzie podstawa zmiana, ponieważ taką rolę decyzyjną przejmą wojewodowie tak czy nadal przebywał w wojewódzkim władzy będzie decyzja ona powinna być samorządzie pani, mówi że z kolei w sytuacji o wiele bardziej skomplikowana, bo zaczynamy tak jakby od od takiego stanu tak na chwilę obecną jak to wygląda nie uczy pan pozwoli, ale się cofnęła rzeczywiście kilka kroków do tyłu, bo nowelizacja jest raczej tym najświeższą rzeczą, ale jak tylko dosłownie 2 zdaniach wyjaśnienia administracja konserwatorska została w Polsce utworzono 1918 roku i ochrona zabytków funkcjonuje od tego czasu ale jest zabytków, który tak dużo się mówi, o którym najczęściej słyszymy został utworzony w 1920 ósmy roku jest czas, by stawać się sprawę z genezy tak jak administracja się rozwijała de non distinguente tam rzecznej ożywią rządowy torach co oznacza, że można nazwać wojewódzki konserwator zabytków jest już dorobkiem tyjemy przedwojennym i to są zadania, które przez kolejne ustawy były utrzymywane w rodzaju również po dziesiątym roku i po decentralizacja zadań z zakresu administracji rządowej w decentralizację zadań po raz pierwszy nastąpiła wraz z wejściem w życie obowiązujących przepisów o ochronie zabytków była taka ustawa z 2000 trzeciego roku o ochronie zabytków opiece nad zabytkami czy ona nam sprowadza w ten moment, w którym dzisiaj jesteśmy ci państwo podzieliło 2000 trzecim roku zadania pomiędzy administrację rządową, ale dają też pewne kompetencje samorządowych, a Szkot samorząd ARM może tworzyć taką formę na ochronę park kulturowy w Warszawie nie mamy w Krakowie np. funkcjonuje z powodzeniem taka forma ochrony, a także podać przykład jak to działa, że dojdzie w momencie samorząd mówią, a na to się zgadzamy na to się zgadza jest formą ochrony właściwa dla ochrony kraju ochrony krajobrazu kulturowego to znaczy są to duże obszary n p . centrum Krakowa jest stała właśnie te traktowane jako krajobraz kulturowy chroniony właśnie tam aktem prawa miejscowego, a przede wszystkim samorządy, decydując się na wprowadzenie takiej formy ochrony, który jest w jego rękach zobowiązuje się jednocześnie do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy też miejscowy plan, który normalnie fakultatywnie w tym momencie staje się obowiązkowe i to właśnie w tym odpowiednio skonstruowanym planie miejscowym ustalane są bardzo szczegółowe kwestie związane z zagospodarowaniem terenu w g sposób rozwiązał kwestię znaków drogowych szyldów reklam uregulują z tą właśnie też była na etapie tworzenia parku kulturowym, a do falstartu teraz nowelizacja będzie lipcowa to wszystko na poziom, że się tak żal, że PiS to są kompetencje, które zostały przyznane samorządom 2000 trzecim roku ująć ten samorząd kompetencje my może z nich korzystać, aczkolwiek uczciwie powiedzmy, że samorząd 2000 trzeciego roku z parku kulturowego z takiej formy ochrony skorzystał też 2425 × 3 z bardzo rzadko stosowany Wałbrzych, ale samorząd ma własne kompetencje ma też własne obowiązki np. samorząd gminy tworzą gminne ewidencje zabytków czy to są takie zbiory zabytków, które funkcjonują równolegle z rejestrami rozum, ale ktoś ma do tych dyskusji, o których już coraz głośniej obnoszą się, że teraz w Polsce zbudować pomnik w Warszawie kogo, jaką decyzję musi podać już musieli, czyli jeszcze tylko skąd, że ustawa ta w 263 roku zaś nie wiedziała, że organem ochrony zabytków jest wojewódzki konserwator, który działa przy wojewodzie i generalny konserwator, który z sekretarzem podsekretarza stanu w ministerstwie kultury i to jest administracja konserwatorska w Polsce tak to ustawodawca przewidział, ale wprowadził też taką możliwość zmodyfikowania tego obrazu takie oto sposób, że pozwolił wojewodom na przekazywanie tych kompetencji jego kompetencji wybranych przez niego przypadkach samorządowi, czyli wojewoda może swoje kompetencje na wniosek wojewódzkiego konserwatora zabytków przekazać do samorządu, a tu na stałe na jakich czasów jak zależy od umowy o porozumienia administracyjnego, który zawiera zasady wykonywania tych zadań przez sam w każdym mieście to może inaczej wyglądać absolutnie to, że sobie wyobrazić wg mojej wiedzy czy n p . w Łodzi jest miejski konserwator, który funkcjonuje na podstawie takiego porozumienia, ale z tego co mi wiadomo to zdaje się obejmuje to raptem 23 ulica stołeczna konserwator w Warszawie jest właśnie takim organem, który został utworzony poprzez to przekazanie przez wojewodę swoich kompetencji dla miasta stołecznego Warszawy i jest to najprężniej działający samorządowy konserwator w Polsce jest rzeczywiście największy urząd natomiast trzeba wyjaśnić, że takie zlecenie ponad 60 przypadkach wojewodowie w skali całego kraju zlecili swoje kompetencje do samorządu przekazali samorządowi, żeby samorząd ich imieniu Noteć zagra z organizmu administracji rządowej od uznania wykonywał, ale twierdzą, że teraz nowelizacja mówi o tym, że takiego z lat takich umów nie będzie można zawierać imię nowelizacja mówi o tym, ale ale, ponieważ pojawiło się na etapie działania tych samorządowych konserwatorów przez ostatnie lata w różnych miejscach w Polsce wątpliwości co do tego jak to porozumień są wykonywane czy to rozstrzygnięcie, które są dokonywane liczy on należycie nadzorowany to powierzono w ten sposób, że te porozumienia powinny być też powinna być ujednolicona powinny zawierać nadzór i jest po możliwość zlecania do samorządu powinny być np. wyjęte miejsce i dziedzictwa światowego i pomniki historii, bo są to obszary i obiekty o szczególnej wartości w związku z tym, że to są zadania podstawowego to, że administracja rządowa zostawia je przy sobie i nie oddaje samorząd, a to zaraz to w przypadku takim najbardziej dyskutowanym tekście jutro postawić pomnik katastrofy smoleńskiej w centrum Warszawy no i jak się tą decyzją nie rozkłada po pierwsze, zależy, gdzie związaną z przedmieść, bo zależy czy jest objęta jakąś formą ochrony każda z form ochrony na inne skutki i t d. w wale na dowód, że tak może być Henryka taki system tak jak w Krakowie obowiązuje rzesze fragment wydziela tak w Warszawie tego nie nie ma nie mam pomnik przyrody tak od dajmy na to nie mnie nie wchodzi się tu żadne racje może powiedzieć co jest dzisiaj dzisiaj i rząd od od ponad 10 lat kompetencje swoje na terenie Warszawy wojewoda przekazał miastu stołecznemu Warszawa, którą utworzyło biuro stołecznego konserwatora zabytków i tam mamy organ dyrektora tego biura stołecznego konserwatora, który wydaje pozwolenia zgody różnego rodzaju rozstrzygnięcia na terenie Warszawy, czyli stołeczny konserwator zalotnie Absolut ani idei tej sytuacji nie ta nowelizacja ustawy tej sytuacji o tyle dotknie, że na obozie na terenie Warszawy mamy i miejsc dziedzictwa światowego i mniej i pomnik historii na związku z tym z tego całego zakresu tylko, iż bank ten projekt dumni z tego jak już na etapie konsultacji społecznych on był stworzony ponad rok temu, ponieważ ten projekt zawiera jeszcze bardzo wiele innych elementów z czego 1 najważniejszy jak się wydaje, a mianowicie, który jest podstawowe dla tych zmian ustrojowych to to, że właśnie administracja konserwatorska ma się stać, ale nie zespolona, czyli ma być wyjęta spod właściwości wojewody ma się stać niezależna o, tyle że ona ma odpowiadać nie przed wojewodą, ale przed generalnym konserwatorem zabytków i to jest rzecz, którą zabiega całe środowisko konserwatorów i osób, które są zabytkami związana od ponad 10 lat i to jest serce jądro, że tak powiem tej nowelizacji, a te kwestie dotyczące techniczne porozumień i zdjęcia pomników historii i dziedzictwa światowego samorządów tam, gdzie on zostały przekazane to jest jak gdyby na marginesie trochę tej noweli jest to podstawowa zmiana będzie kwestią podległości tak jak mówię to jest rzecz, którą zabiega i od prawników przez konserwatorów przez społeczników to jest postulatora jest podnoszony rząd bardzo wielu lat wracając do pomp do postawienia pomnika przy golu sąsiedzi to co zrobić jak rozumiem po decyzji stołecznego konserwatora dalej się już automatycznie wszystko toczyć w mieście jest na początek rada miasta musi zebrać wydać odpowiednią uchwałę o stołeczny konserwator zabytków działa jako miejsce wojewódzkiego konserwatora przejmuje jego kompetencji, by sąd wydaje decyzje administracyjne w trybie postępowania administracyjnego w swej wiadomo tu mamy oczywiście odpowiednie środki zawsze odwoławczy zaskarżenia jest normalnie działa w trybie administracyjnym jest ten tryb namówić coś się kolejna dzieje planują w mieście, gdzie jest jakaś rada miasta, która może powierzyć dane albo nie, ale on wykonuje kompetencje, któremu zlecił wojewoda czy on jak gdyby działała w takich granicach, jakby działał wojewódzki konserwator, gdyby nie został ten stołeczny powołany z Franzem, skąd takie wywiady dyskusje w Warszawie odpłatną Totus tu stawiała się tą komunikatu i tam sporo jak złym tonie w żadnym z wymienionych przez panią szef warunków wyłączających te na dobrą sprawę powinna być tylko decyzja stołecznego konserwatora dużo więcej na tę chwilę tak zaczyna to chwile dziś jak rozmawiamy o tym, to jest soków z wyłączna kompetencja stołecznego konserwatora zabytków ale gdyby procedowana nowelizacja, która oczywiście jest na etapie konsultacji rządowa, która gdzieś dotyka kwestii tych kompetencji jest się bardzo cieszy, że rozmawiamy, bo od razu można coś powiedzieć zwrócić uwagę temat problem ochrony zabytków, a przede wszystkim na ten podstawowy, który ta nowelizacja niesie, czyli to, że służby konserwatorskie zostaną wyjęte spod zwierzchnictwa wojewodów zostaną przekazane pod zwierzchnictwo generalnego konserwatora zabytków na szczeblu centralnym oni mają przez to szansę uzyskania silniejszej pozycji niezależności, która i jest służbą potrzebna ta to teraz on to ja nie przypadkiem przesłuchać pojazd niezależne Stiftung, która odmawia takiego ruchu wojewódzkiego konserwatora a kto mianuje generalnego w wolna to chwile wojewódzkiego konserwatora zabytków powołuje wojewoda, a generalny konserwator zgadza się z nim zgadza on nie ma inicjatywy to ona natomiast, jeżeli będzie to pod zwierzchnictwem generalnego konserwatora to generalny konserwator będzie mógł powoływać się odwoływać na osoby, które np. uważa on za właściwe kompetencje zresztą stawu zawsze zawiera wskazanie, jakim doświadczeniu jako osoba powinna się wykazywać tam nie ma miejsca na osoby przypadkowe tych warunków my nie mamy byśmy mieli służby niezależna z nim zespolonym w Polsce w latach 90862006 roku zostały podporządkowane wojewodom od tamtej strony od tamtej pory są cały czas podwoje wodami lub trochę to co pani mówi przypomina dyskusję opartą o do Białowieskiego parku Narodowym czy pytać lokalnych lokalne społeczności czy też traktować tego dobro wszystkich Polaków nawet dziś mieszkają pod Szczecinem to jest ta sama chyba dyskusja, ale to może kiedyś, bo poznałem też o tym, wymiarze do dyskusji oznajmiła pani prezes Katarzyna Zaroślińska wydział prawa administracji Uniwersytetu Warszawskiego bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję uprzejmie 19177 informacje Radia TOK FM ponieść jeszcze więcej sportu w audycji dodawała Zuzanna Piechowicz realizował Adam wczoraj w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA