REKLAMA

Jakie będą dalsze losy Puszczy Białowieskiej? Mówi Robert Cyglicki

Weekend Radia TOK FM
Data emisji:
2016-04-16 18:00
Prowadzący:
Czas trwania:
30:46 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
już jest z nami nasz gość Robert Cyglicki dyrektor Greenpeace Polska dzień w dzień dobry ja państwu i panu coś przeczyta jak pokazały doświadczenia ostatnich lat żadna forma ochrony Puszczy Białowieskiej proponowana w ramach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe szczególnie zasad gospodarki leśnej wprowadzone w siedemdziesiątym piątym roku leśne kompleks promocyjny lasy Puszczy Białowieskiej pochowany w dziewięćdziesiątym piątym oraz sieć Rozwiń » rezerwatów przyrody nie była w stanie spełnić 2 podstawowych wymogów w zabezpieczenie właściwej ochrony unikalnych wartości Puszczy Białowieskiej i stymulować rozwoju ekonomicznego regionu w oparciu o te wartości gospodarka Leśna nawet z dużymi rygorami ochronnymi zasady powoduje utraty bioróżnorodności, ponieważ w jej wyniku odnawiany jest jedynie zapas drewna na jednostce powierzchni inne elementy przyrodnicze, zwłaszcza bioróżnorodność w sensie ogromnego bogactwa gatunków organizmów, jakie żyją w lasach pierwotnej i relikt owego charakteru dla Europejskiej lasów niszowych giną bezpowrotnie lub silnie zmniejszają swą liczebność w wyniku blisko 9 dziesięcioletni gospodarki leśnej wpuście nas znacznymi obszarze wyginęło lub zmniejszyła liczebność wiele gatunków porostów roślin bezkręgowców ptaków ssaków liczniejsze populacje wielu rzadkich gatunków np. wiązu Górskiego czosnku niedźwiedziego dzięcioła białogrzbietego i dzięcioły trójpalczaste go ryjówki Białowieskiej zachowały się tylko na obszarze Białowieskiego parku Narodowego, jeżeli państwo pan jeszcze gotowy jest w ale niech pani mówi, a jeżeli nasi słuchacze myślę, że to jest jakaś opinia któregoś z ekologicznych LG osób albo też myślą, że to jest opinia 1 z gremiów Gazy publicystyczna tutaj w naukowców któregoś z uniwersytetów wydział biologii też się bardzo głęboko państwo mylicie Otóż te słowa powstały w 2006 roku do i one stanowią element uzasadnienia do ustawy o utworzeniu Słuchajcie państwo parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, czyli miał powstać park Narodowy wtedy taki był projekt na obszarze terenu całej Puszczy Białowieskiej teren tej części Polski zgadza się, kiedy już wtedy już tak pisali mądrzy ludzie, którzy uzasadniali właśnie to by rozszerzyć park Narodowy tak pisali o gospodarce leśnej z 10 lat temu, a co ciekawsze to jest, kto podpisał się pod projektem no właśnie pod tym projektem podpisało się ówczesny prezydent Lech Kaczyński Lech Kaczyński do tego projektu mógłby, gdyby rzecz miała wejść w życie, a miała powstały także z dostawy w o ustanowieniu programu zrównoważonego rozwoju regionu parku Narodowego Puszczy Białowieskiej w latach 20002013 mam tu projekt i też miała być zmieniona ustawa, a więc była ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody innych ustaw po to, żeby to była za zgodą taty wiele, żeby wszystko 1 z drugiego z 1 z drugiego wynika ono jednoznaczne zdanie 10 lat temu w byłym prezydentem Lechem Kaczyńskim troszczył się o Puszczę Białowieską, a teraz ja mogę tylko powiedzieć tak także panu jako szefowi Greenpeace lub psy szczekają karawana idzie dalej protestować liście na dachu wyjście z dachu z USA jeszcze no i co dalej, a w przede wszystkim chcieliśmy odświeżyć ten projekt i przypomnieć go opinii publicznej bądź też został zapomniany celowo to znaczy męczył nie można zapomnieć, że ten projekt przygotowany przez zespół powołany przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego został przez kancelarię w kancelarii prezydenta przesłany do ówczesnego ministra środowiska pytanie, kto był tak wówczas ministra środowiska ten sam, który z obecnym, czyli Panek Jan Szyszko, który schował ten projekt głęboko do szuflad ministerialnych i UE i właśnie do tych szuflad chcieliśmy sięgnąć po to, żeby wszystkim przypomnieć, że tak różnych rezydencji, po której celem są one zarówno TFI to minister w tym właśnie tak i to niestety pokazuje, że pan minister Jan Szyszko od samego początku granie fair jeśli chodzi o Puszczę Białowieską, bo on się nawet temu projektowi nie chciał przyjrzeć się po prostu go schował do szuflady, ponieważ reprezentuje pewna pewną grupę i pewne środowisko, któremu jest bardzo nie po drodze z ochroną przyrody w takim ujęciu, jaki proponuje park Narodowy no dobrze projekt było, ale potem się zmienił minister, bo zmieniły zmieniły się rządy ten projekt powstał w roku 2006 i wówczas również zabiegaliśmy o to, żeby ten projekt wziął się z Johnem zaczęła rządzić dotarły Platforma tak w 2 tysiące siódmym wówczas też zabiegaliśmy o to, żeby ten projekt ujrzał światło dzienne Nate i można powiedzieć, że w, jakim stopniu tak się stało, ponieważ pan minister Nowicki na bazie jak do tej koncepcji wypracowanej przez zespół prezydenta Kaczyńskiego stworzył taką propozycję dla samorządów, które nazwał kontraktem dla Puszczy Białowieskiej, w którym dokładnie chciał wdrożyć najpierw ten Elton John w tym ten drugi projekt z 3 projektów ustaw przygotowany przez zespół prezydencki, czyli zrównoważonego rozwoju gmin puszczańskich w zamian za ich zgodę na powiększenie parku Narodowego, by ten cel to losy tego, że tych działań to proponowane przez ministra Nowickiego był dość burzliwa m. in . dlatego że pewna grupa interesu lokalna wprowadzała lokalny o ludności w błąd mówiąc, że jeżeli powstanie park Narodowy te nie będą mogli wchodzić na teren parku nie będą mogli zbierać runa leśnego i z tego typu właśnie mitami bardzo często pan minister Nowicki jak również organizacje pozarządowe, które od początku wspierały to koncepcje wypracowaną przez zespół prezydenta Lecha Kaczyńskiego za słuszną my również po prostu borykaliśmy się z tymi mitami, które były dość skutecznie podsycany i na lokalnym to może przeczytamy te pierwsze zdania z tego uzasadnienia do ustawy o utworzeniu parku Narodowego Puszczy Białowieskiej proponowana ustawa jest odpowiedzią na trwające od 15 lat, czyli Ligas początek lat dziewięćdziesiątych, czyli zmiany w apele społeczne kierowane do władz Rzeczypospolitej polskiej, w których ponad pół 1 000 000 obywateli najwyższe krajowe gremia nauki i ochrony przyrody np. państwa rady ochrony przyrody Polska Akademia Nauk oraz liczne organizacje pozarządowe domagały się powiększenia Białowieskiego parku Narodowego na obszar całej polskiej części Puszczy Białowieskiej gorzko gorzko się do teraz czy to prawda 10 lat temu na właśnie uzasadnienie Ts odpowiedzi na te apele warto warto przypomnieć co się wydarzyło dalej, bo nie zapomnieliśmy o tym projekcie ani na moment, kiedy kolejni ministrowie zmieniali się wszędzie Platformy Obywatelskiej PSL-u zawsze wracaliśmy z tym tematem systematycznie pukając do drzwi ministerialnych i w pewnym momencie znalazł się w taki w pewnym momencie usłyszeliśmy Słuchajcie musimy tutaj już jakiś kompromis kompromis taki, że nie jesteśmy w stanie w tym momencie poszerzyć granic parku Narodowego jesteśmy w stanie dostosować gospodarkę leśną do tych wszystkich kryteriów, które zostały zaproponowane przez zespół prezydenckich, czyli wprowadzić odpowiednie limity wprowadzić strefy użytkowania tak, żeby te najcenniejsze drzewostany nie były poddane przepisom ustawy o lasach, która generalnie nową wymusza w pewnym sensie naleśników dbanie o bazę surowcową, czyli te produkcyjne funkcja lasu w związku z tym, że już wtedy rzeczywiście miał dziesięcioletni okres wówczas obowiązującego planu urządzania lasu i rozpoczynały się konsultacje nowego dziesięciolecia to one gospodarki leśnej w Puszczy Białowieskiej my podjęliśmy, jakby ten wysiłek przystąpiliśmy do konsultacji, składając swoje uwagi pracując nad tymi uwagami biorąc udział w tym całym procesie w efekcie, którego rzeczywiście stworzono na 10 lat do 20002001 . roku planu urządzania lasu, które w znaczącej mierze skonsumowały prace zespołu prezydenckiego Lecha Kaczyńskiego jest taniec do Białowieży tak co to on będzie robił w humanistyce przyglądał się temu jak ten kompromis wypracowany w 2000 dwunastym został całkowicie w tej chwili naruszone i można powiedzieć podważony przez ostatnią decyzję pana Jana Szyszko przypatruje się bandyci wylewki zbroi się tego jak w terenie wygląda i w praktyce wygląda on tzw. aneks do planu urządzenia lasu, który został podpisany przez ministra Jana Szyszko, który niestety zakłada, że będzie ingerencja w to części w Puszczy Białowieskiej, które do tej pory, w których do tej pory ingerencji miało nie być, włączając w to strefy UNESCO, które zadeklarowaliśmy jako wolno ingerencji człowieka, więc rzeczywiście będziemy dokumentować przyglądać się temu jak ten proces wygląda w tej chwili w staraniach, kto informuje i UNESCO co się dzieje, kto informuje komisję Europejską do tej pory wydano do tej pory rzeczywiście staraliśmy się trochę taką z taką zasadą póki nie są zamknięte wszystkie drzwi to prowadzić jednak dialog z ministrem szyszką mającym macie poczucie, że zostały wszystkie zamknięte na pewno od drzwi do Ministerstwa Środowiska dawno zostały zamknięte, ponieważ po raz pierwszy apelowaliśmy do pana Jana Szyszko, żeby podjął temat dialog w grudniu zeszłego roku ani nie ustosunkował się do naszych listów zresztą to nasze listy również osób co ciekawe był zauważony nawet przez kancelarie prezydenta Prezesa Rady Ministrów, skąd od 2, ponieważ opisaliśmy list do pani premier pani premier przysłała nasz list do 10 marca do ministra Jana Szyszko prosząc, żeby się ustosunkował jeszcze więcej, żeby to jest to swoją odpowiedź również przesłał do wiadomości Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ani my nie dostaliśmy też odpowiedzialni pani teraz pani premier z tego się powiedzieć mnie wiecie może dlatego też z poprzez naszą akcję, którą my zakończyliśmy w czwartek 38 godzinach protestujący protestu na dachu Ministerstwa Środowiska uznaliśmy, że pani premier rzeczywiście popiera działania pana ministra środowiska, więc tutaj to pole dialogu i rozmów z zostałeś czerpane to oznacza, że muszę rozpocząć nowe ta kampania i m. in. w temu zalet będziemy się przyglądać temu teraz rozumiem innych zasadach czy nie chciałbym w tej chwili uprzedzać faktów, a obecnie niemal taki zwyczaj pan minister, że mówi, że zawiadomi prokuraturę i chichotu zezem poprzednia ekipa rządząca jest zła, które w 2008 chwycił zaskoczyło najpierw działamy później informują opinię publiczną, bo do bobu chce być poważnie myśli dlatego też na pewno państwo zostaniecie wszyscy poinformowaniu znacie, kiedy takie działania podejmiemy, ale kim można się spodziewać, że duże, że kolejne etapy naszej kampanii niedługo zostaną otwarte, bo ja rozumiem już właściwie w tej chwili daje pan mówi możliwość manewru tu w Polsce została wyczerpana działań i właściwie jedyne, gdzie można się odwoływać Truso instytucje właśnie te, o których mówię równo i UNESCO Jagi komisja Europejska to tutaj jest co jeszcze jest kilka innych pomysłów, które mamy, ale nie dla jednych nie chce zdradzić jednak jeszcze cały czas będziemy się starali na pewno jest panem ministrem rozmawiać z panem ministrem uważam że, że w żaden dialog jest w tej chwili niemożliwe chociażby z 1 prostego powodu pan minister jest stroną w tym sporze i nikt nie może być sędzią w swojej sprawie, więc dla nas jest to nie niezrozumieniem naprawdę nie, ale z Anglią też była jeszcze się do niego z Lechem w salonie, ponieważ minister jeszcze wtedy nie podjął decyzję o podpisaniu aneksu, czyli jeszcze miał czas na to żeby, żeby to co zostało zaproponowane przez struktury jego resortu nie został przez niego przyjęta nie był wtedy stronom nad stał się stroną Maciek podpisał aneks w jak to nazwał taki serial, który w, których dotyczy no rzeczywiście trochę się wydarzyło od tego marsz entów, który był zimno prawda w do teraz no i raczej w tak kolejne nudne, gdzie jest pozwalają na panewce Heat not ciężko się nie zgodzić się z panią redaktor, że rzecz, że dotychczasowe działania no nie doprowadził do tego, że pan minister odrzucił aneks do planu urządzania lasu natomiast ja cały czas liczę że, że być może na niższym poziomem trochę niektórzy też pójdą trochę własnym torem rozumowania i zastanowią się 2 ×, zanim wejdą w tzw. drzewostany ponad stuletnie, ponieważ te drzewostany nie powinien ingerować ze względu na istniejący inny dokument prawny niż decyzja pana ministra nauki plan zadań ochronnych obszaru natura 2000 aut jednoznacznie, mówi że że nie powinno się prowadzić żadnych cięć w tym cięć sanitarnych cięć pod kątem walki z kornikiem w drzewostanach ponadstuletnich, więc jeżeli pan leśniczy będzie chciał wejść wtedy te tereny to również moim zdaniem odpowiedzialność spada bezpośrednio na niego to nie tylko włącznie na ministra środowiska przez państwa zapraszam teraz na informacje wtedy TOK FM oponie wracamy do naszej rozmowy Robert Cyglicki dyrektor Greenpeace Polska jest z nami rozmawiamy o Puszczy Białowieskiej to wypadło jak zaczęłam wypytywać o inny skoczy, że jest już UNESCO co i co to znaczy w strefy ochronnej UNESCO co rzeczywiście jest jest ciekawe, bo często w takim pośpiechu mówimy i UNESCO UNESCO, ale do końca zdajemy sprawę jak duża odpowiedzialność nas, że kona kraju, który w 2000 czternastym roku poprosił ją na skoczni państwa strony konwencji o to, żeby rzeczywiście cała Puszcza stała się takim obiektem i UNESCO, czyli była wpisana na listę światowego dziedzictwa i od tego momentu ono przyjąć na siebie bardzo, że zobowiązania została wpisana została wpisana w 2014 roku tak wcześnie był tylko on niedawno tylko park Narodowy natomiast rząd Polski, chcąc podnieść prestiż Rambo, bo to jest oczywiście sprawa prestiżu Międzynarodowego zwrócił się z prośbą o to, żeby cała Puszcza Białowieska nie tylko po polskiej stronie również po białoruskiej stronie stała się takim światowym dziedzictwem i UNESCO, a jednocześnie zadeklarowaliśmy, że nie będziemy prowadzić na jej terenie gospodarki leśnej tylko i wyłącznie będziemy chronić procesy biologiczne, które zachodzą na terenie Puszczy Białowieskiej, jakie również chronić siedliska gatunki, które są uniwersalne w skali całego świata czy sam na można też najcenniejsze w skali całego świata, więc to są takie 2 kryteria, na które się powie po powołaliśmy, bo każdy obszar i UNESCO nie może być powołany tak bez żadnego uzasadnienia są różnego rodzaju kryteria, ratując się powołać na to 2 kryteria, które właśnie w zlotych, a tych procesach biologicznych i również ochronie siedlisk gatunków i tym samym sami zadeklarowaliśmy, że Puszcza Białowieska w ten wyjątkowy obiekt po stronie Polski będzie miała 4 różne strefy pierwsza strefa to jest to jest rezerwat ścisły, gdzie wiadomo turyści mogą wchodzić, ale tylko włącznie jest to przy przywozie, z czym może w towarzystwie można powiedzieć przewodników, bo to jest coś rodzaju takiego może paść świątyni przyrodniczej, ale nie tylko ważnej w skali w skali Polski naprawdę w skali Europy, a nawet niektórzy uważają, że w skali świata jest to miejsce rzeczywiście bardzo wyjątkowe drugą strefą są to pozostałe obszary parku Narodowego i rezerwaty przyrody, bo część rezerwatów przyrody znajduje się w części, którą pan jest pod opieką można powiedzieć lasów państwowych, czyli tej części do strat dotyczy Poręba wykorzystywane gospodarczo trzecia strefa z kolei to są te wszystkie drzewostany ponad stuletnie siedliska bagienne wilgotne i wszystkie inne przyległe do tych obszarów lasy, które sam rząd Polski uznał za za cenę na tyle cenne, że nie nie powinno się tam prowadzić żadnej działalności związanej z zabiegami gospodarczymi czy żadnych wycinek nie powinna stanowić, jakie powinny się tam prowadzić również wycinek sanitarnych przy takich, które miały być teoretycznie służyć walce z kimkolwiek szkodniki, gdybym był zakaz wycinania drze w ponadstuletnich jest gdzieś przeczytałam ten zakaz został jakiś czas temu zniesiony to w ogóle jakiś smok Poznań jest pomieszaniem Przeworno dyrektor powiedzieć, bo rzeczywiście ten zakaz obowiązywał, a teraz ja nie wiem już tak szczerze sam przyrządza zjazd zniszczony co dalej obowiązuje na pewno wiemy, że nasz wzrok także wiedza, że w Chinach są szelki ponadstuletnich wiem, ale może też świerki, które są zupełnie zniszczone wszystko w nim no ale ja wiem to dotykającej kwestii czy zniszczenie tych nie czuje człowiek zniszczy kosz NIK dla przyrody będzie miał największe znaczenie to czy to drzewo pozostanie w Puszczy zostanie z niej wywiezione z PiS właśnie w tej strefie trzeciej zaś znaki w strefie pierwszej drugiej tego typu działania nie powinny mieć miejsce jedyną 1 takim obszarem, w którym można, by było prowadzić cięcia to są one mieć czas to jest obszar strefy czwartej, który obejmuje w dużej mierze drzewostany, które powstały na skutek działalności człowieka czy wysadzone przez człowieka często są tu monokultura nie byli nawet nie z punktu widzenia Przyrodniczego nie aż tak ciekawe fragmenty Puszczy Białowieskiej wszystkie pozostałe i tam się zgodziliśmy, że ta gospodarka Leśna może w sposób ograniczony być prowadzona, a on to ograniczenie sprowadzał się w dużej mierze do ilości wycinanych drzew, które można z wciągu roku z Puszczy wywieść noir niestety ta decyzja pana ministra całkowicie zignorowała te nasze zobowiązania międzynarodowe do tego stopnia, że pan minister trochę przyciśnięty przez opinię publiczną stworzy jakiś dodatkowy swoje strefy referencyjnym to nawet nie spojrzał jak te strefy żegnali się mają do strefy UNESCO mają się nijak właściwie są sprzeczne wzajemnie od zaraz wyjaśnimy tę strefę referencyjne jakiś czas temu dotarło do opinii publicznej może chcieć to efekt był tłumaczony pod wpływem prawda głosów ekologów co do kogokolwiek gros mielibyśmy pełny portfel tym słowem, gdy pan minister postanowił, że będzie zostawiona taka część Puszczy skoro wy mówicie, aby Puszcza właśnie była zostawiona sama o sobie tyrana to pójdę do akt tak też kosztuje 1 właśnie jej niech tam się dzieje co ma być sama przyroda niech się rządzi i za ileś lat zobaczymy, jaki to efekt dało i kto miał rację, bo do tak tak tak trochę w tym kontekście była prawda to taki socjal socjotechniczny majstersztyk można powiedzieć, bo wiele osób się na to, że nawet panu Bogu świeczkę diabłu ogarek zresztą teraz, gdy chcemy wycinać będziemy wycinać, ale to poleca go właśnie takie będzie eksperymentalny później los wszystko przez Lisa pod płot pod hasłem 33 % powierzchni którymi gospodarują lasy państwowe będzie chroniona, bo dzięki dzięki rozszerzeniu ochrony poprzez strefę referencyjne na efekt ktoś, kto zna właśnie specyfika obszarów UNESCO i że zadeklarowaliśmy Jonas korzenie 30 proc na 70 % tych obszarów powinny być one ingerencji to wie doskonale że, że to nie jest poprawienie stanu ochrony tylko o pogorszenie, więc to działanie było jak na najbardziej szkodliwa dla Puszczy Białowieskiej co więcej był właśnie sprzeczna z tym co zadeklarowaliśmy Jonas go, więc teraz chyba wszystko sprowadza się do tego że, że m. in. instytucje związane z laską no będą musiały rozstrzygnąć to czy czy też formy które, które ochrony, który pozmieniał pan minister nadal no są spójne z kryteriami, na podstawie których Puszcza Białowieska jako jedyny obiekt w Polsce przyrodniczy jest światowym dziedzictwem i UNESCO czy też te zmiany oznaczają, że powinniśmy zrzec się tego tytułu czy możemy stracić po prostu moim zdaniem te scenariusze są również realne do tego, że jest to działanie na wskroś niepoważna, jeżeli przyjęliśmy pewnego rodzaju zasady zostały one spisane wszystko jest wyrysowana na mapie nagle dodajemy jakieś kolejne strategie, które podważają dotychczasowe ustalenia na to nie może być także księżom zmienia to nasze zobowiązania międzynarodowe nagle się zmieniają no bo w ten sposób był tylko i wyłącznie chaos istnieje coś takiego jak ciągłość polityki zagranicznej i w ramach tej ciągłości minister Jan Szyszko nie powinien potrwać takiej decyzji w jeszcze chce wrócić się do tego, czego zaczęliśmy, a do tego projektu ustawy, pod którym to podpisał się nieżyjący już prezydent Lech Kaczyński ustawę o utworzeniu parku Narodowego Puszczy Białowieskiej, czyli objęciem ochroną LKK Ełk park Narodowy całej Puszczy w białowieskim przypominam ten projekt powstał w 2006 roku w tym, dlaczego chce wrócić dlatego, ponieważ często podnoszona stek bestia w light jako przeciwwaga do tego co mówią środowiska, które pan reprezentuje, a mianowicie dla was przyroda najważniejsze nie ludzie, a przecież człowiek, ale jest zbyt ważnym elementem, że nie powiedzieć najważniejszym tego środowiska środowisko społeczne w i t d. oni trzeba dbać od dosta w w tym projekcie z, a było, gdyby z państwa wszystko wyliczone ile będzie kosztowało to rozszerzenie dokładnie liczba podany jak i tych tematów będzie bieżące koszty funkcjonowania, jaki wpływ będzie to miało na na inne na inne przepisy i t d. tak, żeby to był dostosował czy złe projekty zmian w ustawach te ozdoby ogrodowe po prostu wszystko konsekwencje wszystko to co jest wymagane wroga ocena skutków regulacji przedmioty, na które będzie oddziaływał akt prawny wpływ regulacji na dochody i każda z Kielc będzie kosztowała, ale jesteś taki fragment jak wykazały doświadczenia gmin Białowieża park Narodowy może z powodzeniem spełniać funkcję katalizatora rozwoju lokalnego w oparciu o wartości przyrody w latach 96201036 zatrudnienie w białowieskim parku Narodowym było stabilne są one dostać do 106 etatów powiększenie Białowieskiego parku Narodowego dokonane po dziewięćdziesiątym szóstym roku zaowocował dynamicznym wzrostem ruchu turystycznego rozwoju infrastruktury związanej z jego obsługą i stworzenie wielu nowych miejsc pracy w latach 932500 liczba turystów odwiedzających Białowieżę dane ze sprzedaży biletów do obiektów bpm wzrosła z diewięćdziesięciu do 140  000 osób w miejscowości Białowieża liczącej jedno 155 % wzrosło w gęsto sprzedaż miał w miejscowości Białowieża liczący około 2 tysięcy stałych mieszkańców dostało ponad 1000 miejsc noclegowych hotele gastronomia kwatery agroturystyczne stworzył ponad 200 miejsc pracy ponadto Costa 30 osób znajduje dodatkowe źródło zarobkowania w formie świadczonych usług przewodnickich działalność edukacyjna Białowieskiego parku Narodowego objęła około 8000 odbiorców 2005 roku wzrosła do 135 % stanu z roku 2003 dotychczas jednak ruch turystyczny generowany przez rozwój ekonomiczny koncentrował się niemal wyłącznie w gminie Białowieża powołanie parku Narodowego Puszczy Białowieskiej przypominam projekt z roku 2006 obejmującego cały obszar Puszczy spowoduje, że wszystkie gminy puszczańskie Narewka Hajnówka Dubicze cerkiewne Narew oraz miasto Hajnówka będą nas swym obszarze miały nie tylko bramy do parku, ale także ośrodki edukacyjne muzealne odpowiadające swojej specyfice i podkreślające lokale atrakcje będą one katalizatorami lokalnego Regionalnego rozwoju ekonomicznego, przyczyniając się do aktywizacji ekonomicznie lokalnych społeczności oraz, przyciągając inwestycje w, aby pogodzić czytam dalej priorytety ochrony zasobów przyrodniczych kulturowych parku oraz społecznej i gospodarcze potrzeb lokalnych społeczności, a także umożliwi zrównoważony rozwój powiatu hajnowskiego proponowana ustawa o tworzeniu parku Narodowego Puszczy Białowieskiej wprowadza zróżnicowane reżim ochrony wpięciu obszarach co pan powiedział zapewnia swobodny wstęp ludzie i zbiór płodów runa leśnego na obszarze 80 % powierzchni parku integruje jego cele ochrony edukacyjne naukowe i turystyki przyrodniczej umożliwia pozyskanie i sprzedaży na potrzeby lokalnej ludności do 30  000 m ³ drewna rocznie uzyskanego w obszarze ochrony użytkowy i to wszystko było policzone, a 10 lat temu, jakie będą wszelakie konsekwencje dla zadań w tworzenie powiększenie Pancernej przede wszystkim to również ekspert KE uzgodnione rozwoju gmin puszczańskich, bo obok no to jest jakiś mit, który mówi o tym, że my tylko chcemy chronić Żabki i robaczki i w ogóle, że dopuszcza sama w sobie rosła nigdy nie w ogóle nie zagląda to jest oczywiście mit zdajemy sobie sprawę że, żeby skutecznie chronić przyrodę trzeba też to robi z ludźmi tego nie można robić przeciwko ludziom i ten projekt dokładnie o tym, mówić problem polega na tym, że wszyscy właściwie, którzy go bardzo krytykowali nigdy go na dno na lasery nie przeczytali etycznym taką okazję spotkać się w 1 z łatwością czy to nie jest skomplikowany dlatego jest, ale pani doktor bierze, że często wolimy powtarzać rozdzielić tak nie ginie tak też przyzwyczajamy się do dołu do czegoś co usłyszeliśmy też tak Bano się trochę natura, ale to zbyt poważna sprawa żeby, żeby zostawiać to tylko włącznie hasłom którymi podpierali się lokalni politycy, którzy lokalne grupy interesu, na które który w tej wsi korzystają na tym nie ukrywajmy że, że parku Narodowego nie ma na terenie Puszczy Białowieskiej i jednocześnie nie mówią prawdę prawda jest taka, że rzeczywiście powiększenie parku Narodowego na teren całej Puszczy spowodowałoby, że mniej byśmy wyjątkowe miejsce o skali dojście zna takie się, że setki metrów razem z dość duża skala, w którym moglibyśmy realizować różnego rodzaju funkcję i społeczne gospodarcze ekologiczne, bo tę funkcję gospodarczą można było realizować poprzez właśnie różnego rodzaju można powiedzieć z z pieniężna nie tego lata i ty ty pu 100 w koronie polskiej przyrody, czyli chwalenie się puszczą Białowieską organizowanie różnego rodzaju wycieczek spotkań, a cała infrastruktura zatem dopiero poszła z tak pokazują przykłady różnych innych parków, które zostały objęte szczególną ochroną i promocją jednocześnie podkreślam nie tylko w Europie również na innych kontynentach jak podkreślam uważam, że Puszcza Białowieska ma wszystkie walory wszystkie niezbędne walory i przestrzennej gospodarcze i społeczne do tego, żeby stać się czym się takim dla Europy, jakim jest Serengeti dla Afryki czy, czyja stąd dla Ameryki mając tak taką wizję jak do ochrony Puszczy Białowieskiej możemy stworzyć wrota do Puszczy Białowieskiej z terenów, a nie tylko Białowieży, ale różnych innych gmin, które pani redaktor wyczytałam, które mogą z tego realnie skorzystać i ten projekt dokładnie zakładał taką taką wizję przedstawiał taką wizję no ale to jest inna wizja niż wizja ministra na wszystko no tak projekt jest jest w szufladzie gotowy w butlach gazowych w kto go w k 300 zloty mam nadzieję, że jeżeli jest to tylko wyłącznie kwestia czasu, by czas biegnie szybko, że im mniej wytniemy w tym okresie od momentu, kiedy Puszcza będzie chronione ACo park Narodowy w tym więcej będziemy mieli argumentów za tym, żeby chwalić się z naszymi formami ochrony na cały świat w problem jest taki, że to skutki błędnych decyzji nie da się naprawić skutków, bo różne można rzeczy naprawić, ale wyciętego drzewa nie kupimy za największe nawet pieniądze jeśli chce radzimy prosimy czekać kolejne 100 lat mam nadzieję, że nie będziemy musieli tyle czekać dlatego też wracamy do Puszczy będziemy na bieżąco przyglądać się temu co jest co się dzieje na terenie Puszczy Białowieskiej będziemy starali się również porozumieć się z lokalnymi mieszkańcami i doprowadzić do sytuacji, w której który prędzej czy później decyzja pana ministra zostanie odwołana bardzo panu dziękuję dziękuję Robert Cyglicki dyrektor Greenpeace Polska Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKEND RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA