REKLAMA

Czy w Polsce dochodzi do gwałtów na kobietach? Wg policji bardzo rzadko. Goście: Agnieszka Grzybek z Fundacji STER i Renata Durda z Niebieskiej Linii

Post Factum
Data emisji:
2016-04-18 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum słuchamy Radia TOK FM za kwadrans godzina dziewiętnasta dziś w poniedziałek 13 kwietnia w studiu Radia TOK FM pani Agnieszka Grzybek Fundacja na rzecz równości jak i emancypacji ster John w pani Renata Durda niebieska linia dzień dobry dzień dobry, a zaczynamy od pytania, które państwo z słuchaczy słuchaczki widział również na portalu Facebook na profilu Radia TOK FM i zachęcamy do komentowania zadawania pytań czy Polki nie padają ofiarami gwałtów, a to, Rozwiń » dlatego że w Polsce żyje 30838  000 000 ludzi, a wg policji rocznie dochodzi do 1300 gwałtów, a Toyota podaje takie są statystyki K G Policji za lata 20102014, a ktoś mógłby zadać pytanie co wiemy, jaka jest skala zjawiska i czy posiada, jakkolwiek zbadać dna skojarzenia szkodzi, ale skala zjawiska jest ogromna Fundacja stare w zeszłym roku we współpracy ze stowarzyszenia na rzecz kobiet Victoria z Rzeszowa i Stowarzyszenie waga z Gdańska przeprowadziłyśmy badania ilościowe z kobietami na temat przemocy seksualnej przeprowadzał się też wywiady pogłębione z kobietami, które mają za sobą doświadczenie gwałtu, na które zaprosiliśmy do rozmowy na etapie badania ilościowego, bo się okazało, że wśród naszych respondenta były kobiety, która doświadczenie gwałtu mają za sobą w i mną wyniki naszych badań są przygnębiające, ponieważ wynika z nich, że 87 % kobiet w Polsce, odkąd skończyła 15 lat zetknęło się z jakąś formą molestowania seksualnego 37 % uczestniczyła w tzw. innej czynności seksualnej wbrew swojej woli 23 % ma za sobą próby gwałtu 22 % doświadczyły gwałtu, odkąd skończyły piętnasty rok życia przy czym co jest istotnym w naszym badaniu nie pytał o mocy czy była pani molestowana, bo czuła pani zgwałcona w tylko nazwał się wprost określiły śmiałe wytypował 8 różnego rodzaju zachowania się pytałyśmy ciotką skończyła pani 15 lat miała pani do czynienia zetknęła się z taką taką formą zachowanie zachowania były opisane w i to są te wyniki przyczyn co jest jeszcze istotne i to jest ważne w odniesieniu do tych statystyk policyjnych to to, że ponad 91 % kobiet uczestniczących w badaniu powiedział, że nie zgłosiła przypadku przemocy seksualnej na policję do prokuratury w, a ponad połowa nie powiedziała o tym, swoim bliskim zaraz potem będziemy rozmawiali wróćmy jeszcze, żeby wszystko było jasne do tej statystyki K G Policji skoro w 1300 gwałtów, a jest to raportowanych w wg policji to jak też możliwe, że tak znacząco więcej rozumiem 22 % tak tak odpowiedziało, że mamy, a jak woda miała próbę wywozu gruzu oraz numer rozmawiałyśmy próba była 451 kobiet brał udział w badaniu z tym, że to była próba kwotowa kobiety były dobierane metodą kwotową to znaczy, że udział kobiet od wiernych uczestniczących w badaniu odzwierciedlał udział komisji, którzy społecznej to znaczy były kobiety z małych miasteczek dużych miast oczek wielkich miast tych okazji na terenie naszego kraju chce pani po drodze my zaczynamy może unikamy tego stwierdzenia są reprezentatywne z tą reprezentatywność ciągle należał wtedy przeprowadzi większą próbę, ale te wyniki są dosyć tak czy inaczej istotne jony też pokazują one są zbieżne w ogóle z tym z wynikami el dotyczącym przemocy seksualnej w innych krajach, czyli można powiedzieć, że tutaj Polska dobija do tej średniej unijnej co bardzo ważne w naszym badaniu takim punktem odniesienia były badania, które kilka lat temu został przeprowadzony przez unijną agencję praw podstawowych i wg tamtych badań w Polsce tylko 5 % kobiet miało za sobą doświadczenie gwałtu środowiska prawicowe bardzo chętnie powołują się na wyniki tamtych badań w i mówią, że ma w Polsce świetna sytuacja nie ma właściwie w ogóle problem przemocy seksualnej w ale problemem była metodologia, ponieważ w tamtych badaniach dna ankieter kim w ogóle w Nest, projektując tamte badania badacze NIK bolączki nie uwzględnili kontekstu kulturowego i tego, że w Polsce w ogóle bardzo niska sprawozdawczość i mówi się przemocy seksu nie mógł się przemocy nie mógł się przemocy seksualnej nie raportuje się tego organom ścigania, ale zmusza też, że można ich kraju muszą tam, czyli z ty, czyli to jest także policja się tego nie mówi, a jeszcze się robi badanie to się mówi tak czyli gdzie jak i właśnie chciałam jeszcze dokończyć żyła w kobiety, które uczestniczyły w naszym badaniu mówiły, że bardzo często, że ankieterka była pierwszą osobą, z którą rozmawiała o tym i teraz, dlaczego zdecydował się na tę rozmowę z 2 powodów po pierwsze, dlatego, że chciał swoją historią pomóc innym kobietom w UE, a po drugie, że miał świadomość, że opowiedzą swoją historię oraz nie będą musiały tego powtarzać wielokrotnie tak jakby to było, gdyby zgłosiły sprawę organom ścigania na kolizje czy do prokuratury, by z nami pani Renata Durda z niebieskiej linii z pań perspektywy ta w straszliwe różnica pomiędzy tym co dane statystyki K G Policji pokazują, a tym co usłyszeliśmy przed chwilą, ale jeśli chodzi o liczbę kobiet, które mają za sobą doświadczenie gwałtu świadczą o 3 wisiał wstydziłem ale, ponieważ wciąż w Polskim społeczeństwie także bycie ofiarą przemocy seksualnej to jest wstydliwy problem dla tego, kto doświadczył tej przemocy nie dlatego kto spowodował w odbiera z powodu Dudu dużego takiego bym się rozmawiać na ten temat na konferencji, która była w mocy takiej wspólnoty kłamstwa tak naprawdę wszystkim z jakiegoś powodu jest wygodnie, żeby w tej sprawie utrzymywać pewien rodzaj fikcji mężczyznom, dlatego że nie chcą być oskarżani o to, że są przestępcami seksualnymi najzwyczajniej w świecie poza tym utrzymywanie władzy seksualnej nad kobietami dają w ogóle utrzymywanie władzy nad kobietami trzymają w domu trzyma jest w pogardzie i wstydzie w związku z tym mężczyzna, który stosuje albo grozi zastosowaniem przemocy seksualnej ma duży wpły w na tę komentarz będzie zachowywała Jaś ona po prostu się do boju najzwyczajniej w świecie, a także się boi tego, że potem będzie się musiał wstydzić się wracając spotkał tam jest taki nasz naukowiec to ukrywają kobiety ukrywają, dlatego że mówią ja nie chcę, żeby o tym co mnie spotkało dowiedzieli się moi bliscy jeśli jestem małą dziewczynką to myślę sobie to będzie straszne jak się mama dowie mama jak się dowie to po pierwsze, powinni en i co zrobiłaś przecież ja się pilnować ani pilnowała się też twoja wina, a po drugie na pewno mama będzie się jeszcze bardziej dbała o mnie nigdy już nie wypuści, a poza tym, jaki to wstyd dla całej rodziny, bo przecież to dziewczynka jest strażniczką honoru rodziny jak gaz na szczęście to jest fatalnie, dlaczego nie mówiąc dorosłe kobiety te, które wchodzą także do niebieskiej linii mówią o tym, że doświadczają przemocy ze strony swoich partnerów, bo to co ważne w waszych badaniach niesłychanie po torze w większość sprawców przemocy seksualnej to są obecnie albo byli partnerzy kobiet to nie są osoby obce to są osoby, które te kobiety znają atuty, ale nie możemy ignorować złapać, ponieważ inne jeśli ktoś jest konsumentem mediów to służy przede wszystkim inna rzecz, że gwałt jest takim przerażającym narzędziem, które dostosują opcje ostatnio nawet wiadomo jacy chłopcy tak no tak mocno zależna jest związana z gry to właśnie dach i na ziemi kobiety mają być trzymane przez swojego mężczyzny w porządku 3 dni obcy mężczyźni mają uporządkować sprawować władzę nad naszymi kobietami to my mamy robić tego tak to jest dorosła, która często ma dzieci, która ma rodzinę mówi tak przychodzą nowe zdanie miejskiej linii powiem wszystkim co mnie fatalnego zrobił bowiem o tym jak i bił, bo to dzieci widziały powie jak i wyzywał od dzieci widziały, ale nie powiem o tym jak i Wałczu do tego dzieci nie widział, a jeśli ta sprawa trafi do dokumentów w procesie sądowym to o wszystkim wszyscy się dowiedzą, jakie swojemu synowi wytłumaczy, że byłam gwałcona powiem o tym, córce tematem mojej mamie mojej siostrze jak od 7 jedno koledzy z pracy koleżanki z pracy kobiety mówią ja nie chcę, żeby ktokolwiek się o tym, dowiedział chcą oszczędzić trochę wstydu i bólu tym ludziom, ale także chcą sobie oszczędzić tej wtórnej traumy, a co wiemy o mandat radnej to co by ten sprawdzian ze School kluczowe dla zrozumienia, że jak dramatycznej i wewnętrznie sprzeczne z sytuacji jest kobieta z doświadczeń LOT -u, która zdecyduje się jednak coś z tym zrobić to co ty i jako część tej wiedzy, a może całą tak optymistycznie zapytam na policję czy posiadasz świadoma tego wszystkiego podchodzi do każdego z tych przypadków w ten sposób, ale oczywiście, że nie po pierwsze dlatego że, gdy z różnych powodów policjantom także jest wygodnie nie babrać się w tych strasznych sprawach poza tym pamiętajmy o tym, że kobieta mówi tak to co mnie spotkało to już przeszłość trasy dzień dzisiejszy jest jeszcze przyszłość żaden mężczyzna mnie nie zechce wtedy, kiedy ja jestem taka SB szczęście to ona, kiedy ja już uległa jakiemuś przemoc jakiegoś innego nam mężczyzny muszą pamiętać, że jeśli jeśli byłbym teraz policja ten był na szkolenie, by wyprowadzać szkolny to kompletnie nie wiedział jak się zachować w sytuacji, kiedy się spotkam z ofiarą gwałtu, dlatego że nie jak z tego co pani mówi co jest prawdą oczywiście jest takim obrotem jest bardzo ważną kawałkiem wiedzy o nas samych w społeczeństwie nie wiem jak to przekąską w konkretnych działań wytoczyć sędzia powinien wtedy powiedzieć takiej kobiecie nic się o tym nie dowie albo w na pewno to co pani teraz do mnie mówi to zostajemy w jak działa w 2 lata chodzi przede wszystkim o to, żeby podchodzić się w taki sposób empatyczna, ale też należy tutaj rozgraniczyć 2 sprawy, dlatego że z 1 strony mamy do czynienia z przypadkami przemocy ze strony obcych nieznanych mężczyzn, ale to od razu chcę podkreślić, że nasze badania rozbiły takie stereotypowe wyobrażenie gwałtu, że to jest zdarzenie, które ma tez przez Moskwę siedzi jakiś ciemnej uliczce ze strony nieznajomego, ponieważ tylko właśnie procentach sprawcy byli nieznani kobietom i Tyl KO do zdarzenia dochodziło w 8 % spraw do zdarzenia dochodziło w jakimś odludnym miejscu natomiast 63 % spra w sprawcami gwałtów są byli partnerzy, a 21 % przypadków sprawcami są obecni partnerzy, więc tutaj, jeżeli mówimy o tym jak policja jak policjanci policjantka przyjmują zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa no to jest kwestia rozgraniczenia, jakiego rodzaju to jest przemoc żyć bez przemocy związku przemoc w małżeństwie przemoc seksualna to rzeczywiście tutaj mieszka z prowadziliśmy badania pogłębione wśród policjantek i policjantów na to wskazywali oni na trudności zgromadzenie materiału dowodowego, ale to nie znaczy, że tego nie da się zrobić da się tylko powinno być odpowiednie podejście do osoby, która zgłasza zawiodły, która składa zawiadomienie my też odpowiednio powinny być przystosowane komendy komisariaty, żeby to zawiadomienie można było złożyć na dobrych warunkach natomiast warunki pracy są takie, że nie zawsze to się udaje zresztą podczas dzisiejszej konferencji mówił kobieta o tym, że wchodzi kobieta na komisariacie na komendę chcą złożyć zawiadomienie i teraz są Noel 4 patentów przekazaniu w kolejce tu jest policjant w dyżurce ona przychodzi ma powiedzieć, jakiej sprawie przychodzi no nie wykrzyczy przecież, że zostałam zgwałcona i przyszłą złoży zawiadomienie w tej sprawie, więc tutaj też te warunki wiek składa się zawiadomienie też są dosyć istotna, że sami policjanci policjanci zwracają na to uwagę widzieli, że warto znać ja muszę powiedzieć, że to co mnie pozytywnie zaskoczyło w naszych badaniach to torze jednak w ciągu tych lat dokonała się pewna zmiana świadomości wśród policjantek policjantów sami mówili, że w latach dziewięćdziesiątych zjawisko takie gwałt małżeński gwałt małżeński nie występowało natomiast w tej chwili wiedzą, że to zjawisko jest natomiast jedno jest kwestia podejścia i tego jak się taką sprawą zajmą jak podchodzą w ogóle do przypadków przemocy seksualnej, ale ważne stoczy mówiła pani Renata Durda i to też z naszych badań wychodzi, że o przemocy seksualnej kobiety nie mówiąc oznacza ile się przyznają, że w małżeństwie czy związku doświadczają przemocy fizycznej i tutaj próbują jakoś sobie poradzić szukają porady o tyle jeśli chodzi o tę przemoc seksualną to wciąż jest taki obszar tabu obszar milczenia o tym, się nie mówi i zresztą sam tego doświadczyliśmy, realizując projekt nieoczekiwanie się okazałe rozmawiałyśmy ze znajomymi z koleżankami z tymi znamy się od lat w zoo w ogóle nie mówiło się mają za sobą podobne doświadczenia okazuje się, że w naszym otoczeniu jest bardzo dużo czasu takich kobiet i dalej dla z tym projektem to po prostu kobiety przypominały sobie różne zdarzenia z przeszłości w za chwilę powrócimy do rozmowy nikt z nami pani Agnieszka Grzybek Fundacja na rzecz równości emancypacji Stelli pani Renata Durda z bliskimi za chwilę po informacjach Radia TOK FM, które już za 3 minuty wrócimy do rozmowy w post factum w tym się o godzinie dziewiętnasty słuchamy Radia TOK FM dziś w poniedziałek jest z nami pani Agnieszka Grzybek Fundacja na rzecz równości emancypacji w miarę dobry pani Renata Durda niebieska linia jeszcze z wynagrodzenia skoro zaczęliśmy naszą pierwszą część naszej rozmowy od tego, że rozdanych ze statystyk K G Policji za lata 20102014 wynika, że rocznie w Polsce dochodzi do 1300 gwałtów, a w pierwszej części naszej rozmowy, kiedy w pani Agnieszka Żurek mówią o badania, które de facto było deklaratywnie badaniem not ta liczba jest o wiele większa, bo to jest bez mówienia o tym czy można to w jaki sposób się do całej populacji Ależ to jest 22 % kobiet także na udzielone świadczenie gwałtu natomiast jeszcze chciał powiedzieć mam też prowadził już monitoring postępowań prokuratorskich i badał 81,5 roku od 28 stycznia 2014 roku, kiedy weszły w życie nowe przepisy, ponieważ w tej chwili przestępstwo zgwałcenia ściga się z urzędu ani na wniosek osoby pokrzywdzonej i badaliśmy okres do 30 czerwca 2015 roku no to w ciągu tego 1 , 5 roku w prokuraturze zarejestrowano ponad 505 pół 1000 spra w dotyczących przestępstwa zgwałcenia to problem jest taki, że policja prowadzi swoje statystyki prokuratura ma swoje statystyki, ale część osób zgłasza zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na policję część idzie bezpośrednio do prokuratury, więc ta statystyka prokuratury jest w jest nieco wyższa, gdy być może jest tak, że ze względu na to, że zniesiono wnioskowy tryb ścigania przestępstwa zgwałcenia to w tej chwili ten odsetek spraw jest wyższy, ale z kolei w innych ważnych sprawach zgłoszenia tak dalej aż 23 na wyrozumiałość dla was rzeczywistość natomiast rzeczywistość jest taka takie z naszych badań wynika, że 91 z procent kobiet nie zgłaszał tych spraw na policji organom ścigania w po prostu o tym nie mówi też coś ciekawe co wyszło w tych badaniach, dlaczego kobiety nie zgłaszają oczywiście no wstyd poczucie winy zażenowanie, bo też pytałyśmy powody, dlaczego nie zgłaszali nie zgłosiły sprawę organom ścigania no, więc tak jak mówię wymieniają wstyd poczucie winy zażenowania, ale także taką mnie wiarę, że cokolwiek co zdarzy policja sprawę rozwiąże, ale też co jest bardzo istotne, że dla kobiet ma za sobą doświadczenie gwałtu znacznie ważniejsza jest statkami w rekonstrukcja odzyskanie równowagi nie wiem na zadbanie o swój dobrostan o samopoczucie psychiczne, bo też tak potwornie bolesne traumatyczne drastyczne przeżycie, że kobiety mniej, jakby im zależy na tym już, żeby ścigać sprawcę sądownie natomiast dla nich najważniejsza jest ona sama plus jeśli chodzi jeszcze tę przemoc w związkach no to jest istotne, gdyż to, o czym w pierwszej części Renata Durda z niebieskimi mówiła z, a mianowicie, że bardzo często to przemoc seksualna ma miejsce w obecności dzieci to znaczy może gwałci żonę, a dzieci są za ścianą w ona zaciska zęby jej też na potem te sprawy nie zgłasza do pytań pani Renaty Durdy to w tym mamy do czynienia z 2 albo nawet 3 płaszczyznami popiersia mówi coś takiego życia natychmiast wymierzyć sprawiedliwość ukarać sprawcę druga to jest ów albo powinna być bat na takiej płaszczyźnie ważności tym pierwsza to za pomocą frazie tak to druga kwestia to zgłaszanie statystyki czy prokuratura czy policja czy wiedzą Boga i dlatego jest umiem się zachować Beata wierzę, że pomoc stać nas tutaj mamy duży problem, bo w Polsce jest bardzo mało miejsc, które potrafi znieść specjalistyczną pomoc osobom doświadczającym przemocy seksualnej w Warszawie, która wydaje się być w Polsce miastem najlepiej oprzyrządowaniem jeśli chodzi w ogóle wszelkiego rodzaju miejsca pomocowe i bym Państwowej samorządowej też organizacje pozarządowe na miejsce dla osoby zgwałconej u terapeuty czy było u seksuologa u psychologa, który potrafi pracować ze sobą zgwałcono czeka się kilka miesięcy to jest sytuacja, w której jest ta cała sprawa już jest zupełnie innym miejscu tak, bo z czymś innym jest, że zdarzyło mi się to dziś w nocy i ja jestem jeszcze w szoku jest taki moment, w którym zadający pytanie czy tez w ogóle realne gdzieś się w to już od tej sytuacji odcinamy zupełnie jestem w innym miejscu po 34 miesiącach, kiedy właściwie to jakiś rodzaj wspomnienia, które oddzielają różne zdarzenia, które miały w międzyczasie miejsce to też jest pytanie czy w związku z tym kobieta, która nie doświadcza pomocy żadnej, bo w najbliższa przyjaciółka Wisła, ale woleli nawet jednak z tobą rozmawiać też jestem w szoku tak naprawdę jak oprawie świadek tego zdarzenia jest równie przerażona jak wy nie potrafią znaleźć się żadnego miejsca takiego wsparcia profesjonalnego nauczyciela mają namawiać go to teraz idź na policję ta zgłasza rocznym rosła to też zajmie teraz z sobą zadbaj o siebie, bo to ty jesteś tym wszystkim najważniejsza w Polsce jest jeszcze gorzej, kiedy kilka lat temu los staraliśmy się zmienić przepisy dotyczące przemocy seksualnej i trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia wprowadzane były różnego rodzaju procedury, które mają obowiązywać w różnych służbach i w policji prokuraturze i w służbie zdrowia w sytuacjach związanych z przemocą seksualną mówiliśmy też o tym, że koniecznie w Polsce musi powstać sieć placówek dla osób doświadczających przemocy seksualnej, zwłaszcza dla kobiet po gwałtach trzyczęściowa przemoc seksualną może przecież dotyczyć także mężczyzn dotyczy zresztą niestety tak się nie stało, ale państwo nie ma takich miejsc weszli was zapytam czy strukturalnie kojarzy się jakieś miejsce, które nie ma państwowości nikt raczej wszyscy no tak to niech pani idzie do ginekologa na na miły Bóg nie tylko o to chodzi, jakby te rany, które są w konstrukcji psychicznej czeka są czasami gorsze od tego co się dzieje w swej partii dochodzimy do Tychów praktycznie nie znam tylko organizacje pozarządowe i właśnie oni dostają na to żadnego do finału, ale dochodzimy do klubu naszej rozmowy, bo moim zdaniem słuchaczy z ławki, którzy teraz słuchają to muszą tak musi być jakieś systemowe nie zna na Zachodzie rozwiązanie, które mówi wyraźnie to Total to państwo bierze takie nie inny sposób odpowiedzialność za tak monstrualnie duży dom duży procent zgwałconych w Polsce kobiety albo państwo mówi umywa ręce, ponieważ nie jestem w stanie rosnąć, ale wydaje pieniądze w UE organizacjom pozarządowym, bo on się na tym, by nasz organizm, bo obie ręce, czyli samolot tego nie robi, aby coś daje pieniędzy organizacjom pozarządowym przyglądaliśmy się oglądając systemy w innych krajach jest kilka krajów, które mają to fantastycznie rozwiązane również miejsca pomocy centra dla kobiet, które mocno dla osób, które doświadczają przemocy seksualnej są oni są one umiejscowione przy szpitalnych oddziałach ratunkowych przy szpitalach ginekologicznych i położniczych, bo tam osoby i tak będą musiały dostać jakiś rodzaj pomocy w związku z tym tam na pewno trafiają tam jest dobre miejsce, bo to nie jest właśnie Komenda policji w ocenie prokuratura, bo cóż nam się coś kojarzę jakoś restrykcyjnie opresyj nie i tak są miejsca, w których pracują ludzie, którzy potrafią nieść pomoc takim osobom niezależnie od tego czy ta kobieta zgłosi ten przypadek czy nie kobiety też mają prawo powiedzieć na tym etapie nie jestem gotowa do uczestniczenia w różnych procedurach, ale zawsze potrzebuje pomocy, ale to pytanie komu, jakiej sytuacji to mówić w ogóle wydaje się, że taki czas do mówienia tego bomb moim zdaniem nadzorować i daje w Polsce, ale kulturowo w jakim sensie tak zaś, że w dużych chcemy słyszeć o tym, że ktoś został zgwałcony inne w tym sensie dok ale kiedy już dzwoni na policję i mówię co się wydarzyło tak to pytanie co się stało susza z drugiej strony tak krzyczy to będzie pytanie, kto natychmiast znamy zamknie mniej przystanki czworga zlote wszystko zależy jednak od osób, które będą przyjmowały zgłoszenia na oprogramowanie rozmawia z policjantami z policjantkami nie może już raz rozmawiałyśmy z policjantkami z policjantami no tutaj plusem jest ta zmiana mentalności zmiana nastawienia natomiast takim problemem nierozwiązanym jest to brak systemowej pomocy zresztą warto zauważyć dlatego był toczony taki ból ratyfikację konwencji rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ponieważ ta konwencja mówi wprost, że państwo powinno przeznaczyć w budżecie określone środki finansowe na stworzenie takiej sieci wsparcia miał być uruchomiony całodobowy telefon przecież, który byłby czynny przez 7 dni w tygodniu i no zapowiedzi ministerstwa jeszcze ówczesnego pracy polityki społecznej były takie, że telefon zostanie uruchomiony w 2017 roku, a powinien być jeszcze osobno telefonu uruchomiony zaufania dla osób, które mają za sobą doświadczenie gwałtu plus powinna być stworzona sieć takich specjalistycznych placówek i test jedno w tej chwili najważniejsze w ich zadań państwa i tym państwo powinno się zająć w PiS chciałem zagrać rolę pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego równego traktowania to jest także w cash, bo to jest ta część państwa, która teoretycznie, że gros powinna tutaj też nikt do nas dziś wiemy, bo teraz się w mediach spór na temat tego, jaki organ w Polsce jest organem właściwym do tego, aby właśnie sprawozdań bać się też z realizacji Europejskiej konwencji w sprawie zwalczania zapobiegania przemocy wobec kobiet przemocy w rodzinie, czyli tej konwencji, której część dotyczy przemocy seksualnej polsko póki co wskazała przystępując zatem i ratyfikują konwencję wskazało Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz właśnie pełnomocnika biura pełnomocnika ds. równego traktowania w teraz przychodzi taki moment rusza się zdecydować, kto jest organem odpowiedzialnym za wdrażanie tej konwencji monitorowanie jej przestrzegania na jej przed nami ta odpowiedź mówiąc zobaczymy natomiast tutaj też ciekawe co zrobi minister Kaczmarczyk, ponieważ w nocy jest ciekawa na poziomie pełnomocnika rządu ds. równego traktowania jeszcze kiedy funkcję sprawowała pani minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz później prof. Małgorzata Fuszara w podjęto pewne działania jeśli chodzi o monitorowanie tego systemu ścigania przestępstwa zgwałcenia został przygotowany raport z na podstawie badania akt nowych postępowań prokuratorskich w były podejmowane pewne próby zostało opracowane też wytyczne wspólne z policją dotyczące procedury postępowania w przypadku zgwałcenia no i teraz pytanie co zrobi minister Kaczmarczyk i bardzo liczę na to rząd będzie kontynuował pracy poprzedniczek i że jednak uda się przełamać takie przekleństwo polskiej państwowości, że u nas każdy kolejny rząd, który przychodzi wyrzuca do kosza to wszystko co zostało zrobione za poprzedników niezależnie od tego czy to były działania dobre czy złe i zobaczymy co w tej chwili zrobi no to nasze badania pokazują, że jest rzeczywiście problem ogromne nie tylko z tym, że te sprawy nie są zgłoszone, ale także problem z tym, że w prokuraturze w Polsce 67 % spraw kończy swój żywot w prokuraturze to znaczy żony nigdy nie trafią na drogę sądową, a są takie prokuratur rejonowych w Polsce, gdzie skala umorzeń sięga ponad 90 %, a nawet 100 % i przyznał się, że dla mnie to pokazuje, że nie ma zupełnie dozoru ze strony jednostki wyższego rzędu, gdybym ja to ciągle powtarzam że, gdybym była prokurator Okręgowy, gdzie jest i jednostkach podległych widziałabym, że jest tak duża skala umorzeń no to zarządziła, by jednak jakoś niewielu stacji monitoring sprawdziła znaleźli wiele ministerstw dermatologii wyraził swoją mamę w SLD ani na wyższe niż gromadzi w ogóle centrala wysyła na wyniki tego badania mózgu wstrząsające moim zdaniem jest to, że większość słuchaczy się zamożnością wstrząsające co wyszła pani do Dąbrowy generalnego do ministra sprawiedliwości do jedno zaprosił myśmy nawet tak na czym raport ukaże się tego dnia zostanie wysłane natomiast dzisiejszą konferencję zaprosiliśmy prokuratora Okręgowego z Warszawą oddelegował panią prokurator, który niestety zarejestrowała przed częścią, który miał uczestniczyć komentować wyniki aż tak wiele nagród Dagmara niebieską linię 226687000 w bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę za rozmowę była z nami też pani Agnieszka Grzybek Fundacja na rzecz równości emancypacji ster dziękujemy dziękuję za chwilę informacje Radia TOK FM, a po informacjach jeszcze więcej sportu i Krzysztof Sendecki dzisiejsze post factum przygotowała Agata Kowalska realizował Kamil Wróblewski w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA