REKLAMA

Prof. Elżbieta Mączyńska, dr Bohdan Wyżnikiewicz i dr Jakub Borowski

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2016-04-19 09:00
Czas trwania:
43:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazynek Legii Maciej Głogowski dzień dobry jest dziewiąta 4 zaczynamy dziś w naszym studio od mojej lewej pan dr Bohdan Wyżnikiewicz wiceprezes Instytutu badań nad gospodarką rynkową, który teraz przewodniczy także Towarzystwo ekonomistów polskich dzień dobry dzień dobry pani prof. Elżbieta Mączyńska, która od lat szefuje polskiemu Towarzystwu ekonomicznemu dzień dobry panie profesorze już jest ostatnia kadencja zgodnie z przepisami to Rozwiń » jest trzecia ostatnia przewaga osad trzecia ostatnia, ale przepisy wprowadziłem po pierwsze, więc liczyć się od drugiej, a właśnie 2 eksplozjach Putin na nie nigdy nie zginie w naturze czy, chociaż trochę nie ani nie jest jednak by na dużo się w Dobroniu pani profesor, bo wcześniej tego, że takiej regulacji nie było w Watykanie bez robienia pierwszą kadencję i wprowadziła zasadę, że druga jest ostatnią ale, ponieważ zmiany instytucjonalne wprowadza się od nowych dat, więc liczymy tę drugą pani profesor jako pierwszą w szeregu 2 proc kolejno następujących dzień dobry pani profesor raz jeszcze w IPN dr Jakub Borowski szkoła główna handlowa bank Credit agricole dzień dobry panie doktorze no to zaczynamy, a jak się rano widziałem dzisiaj Herman van jest chyba co 15 proc w branży drogowej na Śląsku pani resort pani prezes redaktorem naukowym tekściarz modele ustroju społeczno-gospodarczego kontrowersji dramaty tak to jest zapis dyskusji na kongresie komunistów w portach, ale nie dotarła do mnie, gdy wiadomo, że do pana ta książka nie dotarła wobec tego przyniosła, ale to się bardzo naturalne barwy, a 8 wyjaśnia co to znaczy rozwój społeczno-gospodarczy, bo ja tego nie mogę zrozumieć, że zgoda, która jest album gospodarczej albo społecznych nie połączy z założenia, że właśnie tak było np. Andrzeja nie zmienia to nie zadał pytanie skoro tak wielkich widoków PKB tak źle jest wskaźnikiem wyłącznie gospodarczy wzrost jest tu jest strażakiem w gospodarczym tak przypisuje mu się jakieś tam w Lesznie, ponieważ bank lub kursuje w gry z przestrzeni takie sformułowania rozwój społeczny gwara czy pani Natalia jest ustrój czy pomostu na korzyść różnicą, że diagnoza jest bowiem zorganizowane i nie rozumiem pojęcia społeczno-gospodarczych i ja wojaży złodziejska wyjaśnia szef odsyłam pana dr. Wyżnikiewicz ciała do tekstu pana Ignacego z AXA to jest Polski ekonomista żyjący we Francji, który w latach dziewięćdziesiątych opublikował na ten temat artykuł i właśnie poddaje 3 takie składniki filary o wzroście gospodarczym może mówić wtedy, kiedy wzrasta PKB, ale jeżeli równocześnie nie poprawia się nie ma postępu społecznego i nie ma postępu ekologicznego to jest dziki wzrost gospodarczy może być druga forma wzrostu gospodarczego, której towarzyszy wzrost społeczny, ale degradacja ekonomiczny postęp społeczny, ale degradacja ekologicznych i to jest wzrost nieprzyjazne ekologicznie i dopiero w trzecim przypadku, jeżeli równolegle następuje postęp gospodarczy, czyli wzrost PKB postęp społeczny ci poprawa jakości życia, ale szeroko rozumianego nie tylko poprzez dochody, ale zdrowie edukację tak dalej i równocześnie temu towarzyszy postęp ekologiczny wtedy dopiero możemy mówić o rozwoju społeczno-gospodarczym ciemne spodnie ŚDS postój trwał u stóp może nawet dyskutować o tym, jaką rolę odgrywają związki zawodowe ciągle jest rozgrzany rynek pracy wydaje się, że to tutaj chyba jest jeszcze mniej wątpliwości, które rzeczywiście mogę, ale Allen Wyżnikiewicz odpowiada gospodarczego to nie bardzo mocne dotąd wzrost, ale ma wielki sens właśnie taki sens, który po, którego brak i nieliczenie się z tym powoduje dziki wzrost gospodarczy to jest taki wzrost gospodarczy, kiedy następuje wzrost PKB nie ma postępu społecznego ani ekologiczne plansze i realnego trzeba mówić o rozwoju społeczno-gospodarczym widziałbym jeszcze tutaj dotąd wyróżnikiem mistrz dorzucił naukowej dyskusji naukowej dyskusji dorzucił element horyzontu czasowego, jakim rozmawia, bo jeżeli rozmawiamy o kwartale 3 roku no to w ogóle nie ma o czym mówić natomiast, jeżeli patrzymy NATO w dłuższym horyzoncie czasowym 59 lat to to Koptowie jeszcze bardziej przestaje mieć sens takiej wody, ale rozumiem, że nie doszliśmy do porozumienia i państwo rozeznanie jak ja ja nie rozumiem jak można nie dostrzegają związków między wzrostem gospodarczym postępem społecznym postępem technologicznym także w tym sensie nie dochodzimy do not Aga, ale mówimy o związku między 12, a nie robiły takiego Francuza Niemca czechosłowacka Edwarda nie bardzo państwu dziękuję nie zgadza zatem ciekawą dyskusję na początku dzisiejszego magazynu EKG K2, ale mamy jeszcze kolejne sprawy, których chciałem z państwem, ale mogę porozmawiać pogadać przepraszam porozmawiać to jest m. in. informacje dotyczące deficytu funduszu ubezpieczeń deficytów funduszu ubezpieczeń społecznych warto zastanawiać się nad tym, jaki jest deficyt funduszu ubezpieczeń bądź to jest to jest temat, który zabierze pan sobie, że 9 dzisiaj chciałem zarezerwować jako dobra wiadomość to w tym bardziej może warto tego zacząć Otóż Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wyleje informacja o wykonaniu planu finansowego funduszu ubezpieczeń społecznych poinformował, że na koniec roku 2015 deficyt FUS wyniósł 45 i dziewięćdziesiątych miliarder 46 miliardów złotych co, zwłaszcza że informacja pod krawężniki, ale jest i informacja lepsza od prognoz, bo to co prawda strona ZUS-u jest bardzo trudno w znalezieniu dobrych nic wobec kolegi formacji w tego rodzaju i koniec grabieży dzisiaj trochę wymęczyła wygraną niestety nie nie dotarłem do do źródła natomiast obejrzał sobie prognozy Otóż 3 prognozy na kolejne lata przewidują zwiększenie tego tego deficytu nie wiem wydaje mi się, że tam jeszcze nie uwzględniono zamiaru tej kolejnej dobrej zmiany w systemie emerytalnym, czyli skrócenie na pewno nie uwzględniono bo, a nawet nie wiadomo jak w tej dobrej zmiany, czyli obniżenia wieku emerytalnego Żenia wieku emerytalnego, więc no to jest to jest wiadomość dobra w tym sensie, że lepiej niż prognozowano, ale zła jako tako, bo system jest zbilansowany chodzi po prostu trzeba dopłacać chodzi po prostu o to, że mniej więcej takiej kwoty, czyli owych 46 miliardów brakuje nam brakowało w roku piętnastym na wypłatę świadczeń, jakie wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych w latach zsumowanie brakowało na to co sugeruje że, że tych świadczeń w bardzo rozdzielić zgromadzono oczywiście wypłacono wypłacano, by więcej tych usług jest zjawiskiem trwałym wynikał po co z tego, że tych składek do FUS trafia mniej niż potem jest wypłacanych w postaci różnych świadczeń, a Romney natomiast co na to patrzeć w kontekście całego sektora finansów publicznych, bo fundusz ubezpieczeń społecznych jest częścią sektora finansów publicznych jeśli brakuje tutaj brakuje kilkudziesięciu miliardów euro ubytek musi pokryć skarb państwa, czyli de facto w ich na budżet, który minął okres, który pokrywa realnych czasami bywało tak w przyszłości, że w łusce pożyczał pieniądze bezpośrednio z sektora bankowego zmniejszają w związku z tym presja na budżet, żeby był ten ubytek pokryć to co jest ważne mając na złożu będą to mówił ponadto jest to, że te prognozy FUS ostatnie protesty i warto podkreślić, że teraz nieuwzględniający ewentualnych zmian jeśli chodzi o wiek emerytalny one rzeczywiście przewidywały wzrost tego deficytu, ale w relacji do PKB spadek, więc wiadomości jest o tyle lepsza, że ta nierównowaga na cenę mieć jednak rację do PKB nie będzie narastać oraz oczywiście jeśli obniżymy wiek emerytalny w wariancie radykalnym to będzie narastać nierównowaga nie będzie narastać, bo ten PKB jego wartość nam się zwiększają nominalny PKB liczony w złotych on będzie rósł w najwyższych niezależnie od wszystkiego, ale jest w nich dziewic straszne marnotrawstwo, bo budżet musi tę lukę wypełniać paliwa mógłby przeznaczać ona na rzeczy, które przyczyniają się do wzrostu gospodarczego udział także dlatego musimy starać tylko wtedy musimy wskazać w jaki sposób tę lukę hossy na dworzec po pierwsze w naszym regionie dziś wieku emerytalnego łagodził obiekt będzie miał powiększać po drugie mamy włączenia w systemie emerytalnym znany klasyczny przykład to są górnicy tak jest, więc do osób albo będzie determinacja, żeby te luki domykać albo radziła pozostaje właściwie prąd morski posiadał 2 z takich chyba naj bardziej oczywistych 3 składowych to polepszenie sytuacji przyszłych emerytów to jest nie obniżanie wieku emerytalnego, a wręcz jego zwiększanie, dostosowując do przewidywanej długości życia, więc być może z takim elastycznym podejściem, że ten wiek emerytalny się zmienia upowszechnianie systemu emerytalnego to znaczy też jego zasad przechodzenia, czyli likwidowanie przywilejów emerytalnych tak, by nie zwiększać dane wciąż rosło z czasem temperatura cieczy kształty dyskusji o realiach politycznych lat na te tematy jest tylko taki, że nie ma co liczyć się rozwija moc wrażeń młodym jak korzystano z rezerwy na panu zgadzała tylko chciał dokończyć trzecim tym elementem potencjalnie istotnym dla wysokości świadczenie przyszłych emerytów jest oczywiście jakiegoś rodzaju poważna rozmowa o dobrowolnym oszczędzaniu, które by także zasilał temu już indywidualnie moją przyszłą emeryturę czy pana doktora prawda tak to może się czy to może mieć ono związane jest możliwe dzisiaj natomiast nie jest dla przyszłych emerytur dzisiejszych pracowników na tyle atrakcyjne, a zmienność i instytucjonalne premiowanie tego planu rozwiązania z zawieraniem o tym, mówię takiego jest pomysł, który od dłuższego czasu jest regulowany czy to jest dyskutowany, żeby w postaci jakiś ulg podatkowych takie oszczędzanie szumy, które wesprzeć, bo w inne przyjęte prawdopodobnie jej tata też systemu emerytalnego będzie martwa, ale i jako ciekawostkę chciałem państwo te dodać taką oto informację rem przytaczała ją dzisiaj Gazeta wyborcza, powołując się na najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego Otóż te dane wskazują cytuję, że 60 letni Polak dane dotyczą obu płci będzie żył jeszcze średnio 259 ,5 miesiąca, czyli ponad 21 , 5 roku natomiast 65 latek 216 miesięcy i wreszcie 67 latek niecałe 200 miesięcy, porównując te dane z ubiegłym rokiem okazuje się, że żyjemy o blisko 2 miesiące krócej też oczywiście informacja za 1 rok, więc być może to żadnych wniosków nie należy z góry on dalszego trwania życia jest jest jest bardzo długi ja się wydłuża ów w takim horyzoncie GK Gdańsk w ostatniej dekadzie zarówno w czasie transportu jest kluczowe od czasu transakcji się na pewno wynajęte jest kluczowe dla dla kondycji systemu emerytalnego 2 miesiące 1 walkę z dłoni ma znaczenie, choć ich ubrania należy właśnie starostwo jest czytelny ta liczba miesięcy do życia i podać się z Tajwanu to jest ważny element wyznaczaniu wysokości emerytury mieli corocznej chciałbym się wypowiedzieć na temat bardzo obrazowania długości życia, ale to będzie anegdota Otóż po bardzo ciekawe spotkanie w wyższej szkole głównej handlowej z panem prof. Edwardem Altman, a prof. Edward bal Altman niestety w amerykańskim ekonomistą, ale ma kod polskie korzenie i zajmuje się prognozami bankructwa jest prekursorem jeśli chodzi o kształtowanie modeli wczesnego ostrzegania przed bankructwem obecnie pracuje na rzecz opracowania na rzecz stworzenia modelu dla ciebie prognozowania bankructwa dla przedsiębiorcy włoskiej wiadomo dominują tam przedsiębiorstwa małe średnie i na wykładzie, który się odbył w SGH opowie zaczął wykład to takie anegdoty Otóż ja się jak i czym się różni prognozowanie w Mediolanie od prognozowania na Sycylii chodzi o prognozowanie długości życia, ale Otóż prognoz odczyty z Mediolanu są w stanie dokładnie określić ile osób umrze w ciągu roku zgony dokładniejsza prognoza bez natomiast prawdy prognostyczne Sycylii w jej wiedzą, kto umrze w danym rachunku taka zasadnicza różnica ta anegdota o w dowód paranoi jak najbardziej koło swego bliższy i dalsze otoczenie przedsiębiorstwa jak bardzo rzutuje na funkcjonowanie gospodarki tym akcentem zakończymy drugą część magazynu EKG ekonomia kapitał gospodarka to jest druga część magazynu EKG Maciej Głogowski dzień dobry w naszym studia teraz będzie od prawej pan dr Jakub Borowski pani prof. Elżbieta Mączyńska i kontakty Bohdan Wyżnikiewicz jakieś dobre informacje bardzo się, czego zaczyna albo kogoś czy Libia może zacznę zależy pani profesor się jest monochromatyczny Otóż wczoraj była w szkole głównych kanałów handlowej po konferencja p t. audyt śledczy i audyty śledcze audyt śledczy to była w ramach rachunkowości w ramach serii seminariów na temat rachunkowości i uważam, że to jest dobra informacja, bo akurat w związku z tym co się dzieje w związku z tym, że już tradycyjne oszustwa nie tyle wychodzą z modlili się nie opłacają i dominują w Echu, ale także o oszustwa elektronicznych różnego rodzaju różnego rodzaju tzw. grałby to wobec tego zajęcia się taką problematyką jest dobrym sygnałem, tym bardziej że dotychczas kształcenie specjalistów w tym zakresie jest właściwie nie ma takiego kształcenia i pani prof. Anna romańska zaginął zainaugurowała tego typu debaty listy mam nadzieję, że z tego rozwinie się jakiś program studiów podyplomowych jest niezwykle ważne w związku z dynamicznie narastającymi Team tak jak powiedziałam Freuda mi w cudzysłowie, czyli oszustwami różnego rodzaju elektronicznymi jest w tej chwili duży wyścig między ochroną w bankach naszych pieniędzy, a tym co potrafią zrobić złodzieje, korzystając z oprogramowania odpowiedniego hakerskie do innego to jest oczywiście prawda jej bardzo duży problem nie ma się może co za bardzo straszyć, ale na pewno trzeba być niezwykle ważnym dla jego klient bardzo proszę pana rząd dusz dr Wyżnikiewicz wiadomo myślę, że pan do wzrostu potwierdzili jeśli chodzi o nasz kraj to w systemie bankowym mamy dobre zabezpieczenia lepsze niż w Europie globalnie tak potwierdzam, że znów bez liku nie tylko jest lepszy Polski system bankowym niż w krajach Europy zachodniej jesteśmy absolutnie na w czołówce jeśli chodzi o innowacje w sektorze i to bez przerwy mam okazję potwierdzić rozmawiając z przyjaciółmi, którzy mieszkają w takich krajach Niemcy Francja, gdzie przelew idzie znacznie dłużej nie tych środków nie ma gdzie Spały w bankach zacznie się znacznie dłużej jest w system bankowy w Polsce udało nam się zbudować naprawdę bardzo konkurencyjne bardzo, gdy będzie zresztą pasowało do kolejnego tematu, o którym chciałbym z państwem porozmawiać, ale wcześniej jeszcze gorzej, gdy pytam o dobre informacje o leskiej panu redaktorowi Torres kradną show na razie tych danych do tych danych rynku, ale rzeczywiście bardzo dobre dane o zatrudnieniu wczoraj opublikowane w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających 10 osób więcej 15  000 najwyższy wzrost jest dziś miał być mieliśmy porównywać to z analogicznym miesiącu w ubiegłych lat to zaledwie 3200710 na wzrost uzależnienia przedsiębiorstw świetne świetne dane pokazują co wcześniej niż sygnały w taki miękki badaniach koniunktury na wkład w spadku indeksu pij my czwarty najwyższy wzrost sygnalizowane przez indeksy w przetwórstwie przemysłowym w historii także rynek pracy z rozważanych jest z bardzo dobrej kondycji mamy mamy silny wzrost popytu na na placu utrzymujący się cały czas jej ból perspektywy nie wyglądają źle choćby, dlatego że coraz testowe zaskoczyło nie ukrywam w pierwszym kwartale mieliśmy dalszy wzrost stopnia wykorzystania mocy wytwórczych to scenariusz, którego się spodziewałem kilka kwartałów temu taki, że bardzo szybki wzrost inwestycji przedsiębiorcy w ubiegłym roku jednak zaowocuje spadkiem stopnia wykorzystania mocy no bo nowe moce wytwórcze zostaną włączone do do procesu produkcji tymczasem ten stopień ich dalej wzrasta no, a to znaczy, że będzie presja na zwiększanie majątku, czyli wzrost inwestycji na Annę przedsiębiorstw, a to z kolei wyższa oznacza wyższy popyt na pracy wzrost zatrudnienia w oczach innych chociaż, chociaż jestem stałym kontakcie z przedstawicielami różnych korporacji z obowiązków zawodowych wynika i no już wszyscy jak 1 mąż skarżył, że nie mogą znaleźć pracowników wykwalifikowanych takich, którzy szukają, a on, więc wzrost EUR informacja coraz trudniej będzie zrealizować szybki wzrost zatrudnienia od pracowników postu w derbach i to z płacami w związku z tym powinny siedzieć no i płace rosną czy przyspieszają w ostatnich kwartałach wolniej i też ciekawe niż przyspieszały w analogicznym porównywalnym okresie boomu w latach 20072008 hipotez wyjaśniających to jest kilka, ale wydaje mi się, że główna jest taka, że mamy do czynienia jeszcze z większą presją konkurencyjną Global Bond działa tzw. globalizacja możliwość przenoszenia produkcji w sektorze prywatnym nie mamy silnych związków zawodowych co też ogranicza presję płacową imamy w związku z tym model rynku pracy w Polsce, który polega na tym, że ktoś chce dostać podwyżkę do zasady musi zmienić pracę tak znaczącą podwyżkę, gdyż inflacja ma też pewne znaczenie mogą razem podbija nam realny wzrost wynagrodzeń w związku z tym impresja płacowa w warunkach deflacji zawsze jest minuta każda dobra gra na poziomie nominalnego wzrostu tak to jest czynnik ograniczający no ale te informacje o zatrudnieniu dla pracowników, a w konsekwencji dla mam nadzieje jednak ich płac powinny być dobrymi wiadomościami pan dr Wyżnikiewicz z panem polemizował z panem na Gruzję w rękach natomiast mam inną dobrą wiadomość bardzo proszę tak trochę ironicznie chce dowiedzieć od dłuższego czasu miałem okazję z okazji posiedzenia rady statystyki taktyki ważny organ przy premierze, który decyduje o rodzaj badań technicznych o dłuższy przedmiotem posiedzenia były i wskaźniki związany z agendą 2030, czyli takim dużym programem oenzetowskiej, których każdy kraj w świecie powinien realizować i tam był określony cel prawne, jakie w 22030 roku ma osiągnąć świat no, więc jeżeliby te cele zostały osiągnięte no to byłaby to planeta wszelkiej szczęśliwości mielibyśmy tak jak będzie też powinni pełne zatrudnienie godna praca dla wszystkich zniknie skrajne ubóstwo wydaje mi się, że ci, że te cele, które były negocjowane przez lata przy jakimś kompromisem, ale przydałoby się wpuścić tam jakiegoś teoretyka ekonomii i który np. wyjaśniłby brak jest taki cel, że w roku 2020 nawet 40 % naj uboższych ma mieć wzrost dochodów wyższy niż wynosi średni wzrost dochodów więc, żeby taki cel osiągnąć to trzeba będzie prawdopodobnie spłaszczyć rozkład dochodów i doprowadzić do sytuacji, jaka jest nie wiem czy dziennie rzędu 02 tys sztuk jest absolutnie niemożliwe, więc idzie dobra informacja dobra informacja jest taka, że świat sobie postawił bardzo ambitne cele, jeżeli uda się zrealizować, choć połowę tych celów to będzie można mówić, że przybliżamy do planety wszelkiej szczęśliwości myślałam, że państwo np. dobrych informacjach dziś powiedzą, że rząd zaczyna rozmowę o ustawie, która ma ograniczyć wynagrodzenia prezesów państwowych spółkach czy tych z udziałem państwa uznają, że to dobra informacja, że ci prezesi także i teraz nominowani przez nowy rząd będą zarabiali mniej nie znają tak państwo, by to monstrualny to by tak oby oby ta nowa regulacja doprowadziła do tego, że najlepsi nie będą chcieli nam pracować, bo tak się może zdarzyć moim zdaniem przez ostatnie lata na przed wyborami parlamentarnymi, jeżeli chodzi oto największe spółki skarbu państwa tak jak KGHM PKO BP jest wiele innych są PZU mieliśmy do czynienia z kompetentnymi zarządami, które przyczyniały się do wzrostu wartości tych firm w związku z tym wynagrodzenie jednak w na poziomie rynkowym w związku z tym taka regulacja może doprowadzić do tego, że najlepsi niekoniecznie będą chcieli w tych spółkach pracować no ale to jest polityka, ale ja bym zwrócić uwagę na to, że ostatnie nominacje do tych wysp tych największych spółkach skarbu państwa nie były oparte o kryterium powiedzmy sobie fachowości tylko raczej o kryterium przynależności przynależności i chociażby w Lotosie prawda to już jest także nie mamy na nich czekają nas daleką Azję kandydat jest tam jakiś taki, który w Gnieźnie w każdym razie na ile jest to problem na pewno, ale zgadzam się, że ktoś nie przyczyni do kolizji poprawy efektywności działania tych przedsiębiorstw, zwłaszcza że minister skarbu wyraźnie powiedział, że celem spółek skarbu państwa ich realizacji polityki państwa, a nie ich własnym biznesie w K2 w Trójmieście byśmy wspólnie odnieśli się do fragmentu z dzisiejszego poranka Radia TOK FM gościem pana redaktora Wróbla był pan Maciej Pawlicki, który w przewodniczyć współtworzył ruch społeczny stop bankowemu bezprawiu ten ruch chce bronić się osób posiadających kredyty denominowane w Sanoku ma bardzo duże nadzieje pokłada np. z zobowiązań wyborczych pana prezydenta Dudy w ustawie, która miałaby pomóc osobom, które posiadają kredyty frankowe pannę Maciej Pawlicki dziś mówił o absurdalnych wyliczeniach komisji nadzoru finansowego, która liczyła potencjalne skutki wprowadzenia ustawy w takiej wersji, jaki przedstawił to, że prezydent Duda no i odnosił się także do innych spraw chciałbym byśmy raz jeszcze wysłuchali fragmentu audycji potop niech ten cytat z był wiernej dokładnie taki, jakim pan Maciej Pawlicki wypowiedział na antenie bardzo proszę także wyrażały wolę bycia w całej Europie w całej Europie obowiązywała procedura opracowana, która nazywa się wiedzie nas o to, żeby wszyscy ci, którzy biorą kredyty mielibyśmy w pełni poinformowani, jakie kredyty biorą w Polsce niestety za sprawą ówczesnego premiera Donalda Tuska na skutek jego poprawki czy też autopoprawki rządowej, która się Wołkowa przestrzega też absurdalne poprawka 2 lata cała ta procedura mieści została opóźniona o 2 lata w kluczowym momencie z czystym MOK od Kazika 90 % kredytów wzięto indeksu ujęć jest do kursu franka, który wówczas był najniższy naszym zdaniem także ale kto udowodni mi kiedyś później nieco później także był sztucznie wywindowana metodą manipulacja kursem złotego, ale tego jeszcze nie my nie jesteśmy w stanie udowodnić zaniedbanie kolejne generacje międzynarodowe banki wykorzystały naród Polski Jarosław Kaczyński tę narrację wspiera no i tu są 2 sprawy, do których chciałem się odnieść się Otóż pan Maciej Wewiórski powiedział tego w rozmowy z panem Wróblem mnie, iż dyrektywa MiFID nie odnosi się do kredytów frankowych odnosi się do inwestycji pukanie do produktu, jakim jest kredyt ale gdyby 3 nasz gość 3 osoby zainteresowane tą sprawą chciały uznać, że ten kredyt frankowy jest inwestycją tonaż w części lub nieszczęście jest odpowiedział przysiad swego czasu, bo w ubiegłym roku chyba Europejski Trybunał sprawiedliwości, który badał na zasadzie precyzyjnie rzecznik, że rząd Trybunał przyznał, że już mówić, że zdradą Europejskiego z 12 proc Enea prawda bardzo dziękuję to jeszcze bardziej doprecyzowuje pan ma pan tutaj absolutną rację rzecznik Europejskiego Trybunału sprawiedliwości w skrócie wypowiadał się z małżeństwa, które zaciągnęły na rozdzieleniu węgierskiego małżeństwa zobowiązanie na samochód zgaśnie we frankach i uznano, że tutaj MiFID nie mógł zadziałać, bo nie była to inwestycja to samo odnosi się do rzeczy, o których mówiłem pan Maciej Pawlicki także dzisiaj włożenia tego misji drugą jako sprawy, która przesądziła o tym, że Polacy brali kredyt we franku komisji nie został wprowadzony to w to jest absurd to w ogóle nie ma miejsca tutaj mówi pani profesor nie czy jest w ogóle świeża sprawa, dlatego że nie tak jak kiedyś proponował bodajże pan prof. Modzelewski Żyd sprawy powinny być rozstrzygane w części spornej tam, gdzie kredytodawca czujesz się oszukany przez bank to w trybie w trybie sądowym albo ugody z bankiem natomiast pomoc tylko frankowiczom oznaczałaby jakoś asymetrię, bo wielu kredytobiorców ma kłopoty ze spłatą kredytu jest już 3 bankowym funduszu gwarancyjnym takich wytworzony fundusz pomocy kredytobiorcom, którzy znajdują się w sytuacji trudnej, ale cóż chodzi o o pomoc przejściowo zwrotną, bo za cel jest pomoc ta, którą składają banki, na które się składają banki tak, ale ta pomoc jest kierowane nie tylko do do frankowiczów i tutaj jest to wielki problem także inni, a asymetryczną ości i ja uważam, że te sprawy są bardzo bardzo złożonej i tutaj takie rozwiązanie, które by polegał na tym, że każdy frankowicz otrzymuje pomoc byłoby ryzykowne my dodatkowo jeszcze możemy wrócić do sprawy w trzeciej części karuzelę chciałbym o tym, cały stok w wariantach, które do tej pory były zgłaszane są mniej ryzykowny sposób, demolując system finansowego dla starych już pan przytoczę panie doktorze pan Maciej Pawlicki uznaje, że są absurdalne wyliczenia KNF funk latino Żagania zapytał banki banki są stroną w tej sprawie, ale to, by przerwano je ktoś podrzuca siebie w tym momencie, ale my żeśmy przegrali nasze wyliczenia na podstawie założeń ustawy, która została zgłoszona w kancelarii prezydenta wyszło na bok te 4050 miliardów złotych w związku z tym, by jest to bardzo znacząca kwota to jeszcze tylko na koniec się powiedzieć, choć wrócimy do innych wątków tej rozmowy w części trzeciej sprawie tej poprawki, o których mówił pan Maciej Pawlicki opóźnienia wejścia w życie MiFID, choć nie dotyczy ono kredytów frankowych faktycznie było opóźnienie rząd na misji powinien wejść w lesie niemal 1 listopada siódmego roku siódmy roku jeszcze rządziło prawo sprawiedliwość ta ustawa została skierowana do Sejmu chyba w listopadzie i gdy rozpoczęło się jej procedowanie i rzeczywiście w roku 2008 nie została ona przepracowana rząd do ustawy dorzucił także poprawkę zobowiązującą NBP do zbycia akcji krajowego depozytu papierów wartościowych na ich tle całość tej nowelizacji została odesłana przez ówczesnego prezydenta Kaczyńskiego do Trybunału dostatecznie opóźniło wejście w życie winny tej ustawy o w 2010 roku sierpniu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, który otwierał wejście wreszcie drogę do wejścia w życie nie w Polsce dyrektywy MiFID, która przypomnę nie odnosi się do kredytów teraz będą informacje po informacjach trzecia część magazynu czekać ekonomia kapitał gospodarka i to jest trzecia część magazynu EKG Maciej Głogowski raz jeszcze dzień dobry jest dziewiąta 45 w naszym studiu pani prof. Elżbieta Mączyńska dr Jakub Borowski pan dr Bohdan Wyżnikiewicz chciałem państwu powiedzieć jeszcze zanim przejdziemy do z 9 widać na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie WIG 20 na plusie siedemdziesiątych 1960 punktów, a indeks szerokiego rynku WIG na plusie 4 taka sytuacja na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wygląda w tej chwili na ich rzecz jest szczere i 1 już kończąc wątek kredytów na walutowych, zanim odniosę się jeszcze 2 fragmentów wystąpienia w dzisiejszym poranku Radia TOK FM gościem państwa zapytać a, gdybyśmy tak zapomnieli o całej dyskusji, która dotychczas przetoczyła się w Polsce na temat tego co zrobić z tym jak to niektórzy mówią problemem kredytów frankowych to, jakie państwa zdaniem jest najbardziej racjonalne rozwiązanie czy być może tak jak to nie tak dawno w radiu TOK FM audycję raport gospodarczy mówił pan prof. Andrzej Sławiński dyrektor generalny Instytutu ekonomicznego NBP, że taki takim nie demoralizuje nie demoralizujące promując, demolując może być demobilizująco, demolując bardzo demoralizujący inżynier nie demolują ulice systemu finansowego bankowego rozwiązanie to byłoby takie, w którym ewentualną potencjalną pomoc skierowaliśmy do osób, w których relacja raty do wynagrodzenia rzeczywiście jakiś dramatyczny to niemożliwe są były obsługiwane są w wodzie zrzucimy nazizm jest fundusz specjalny powołany do tego i to ono ustalić wiemy czasami, bo użyję takiego trybu rozwiązania o silnym zabarwieniu emocjonalnym, ale w dyskusji już między liny te same argumenty więcej powtórzył pierwsze kredyty są generalnie posłanka dobrze spłacane po drugie, zaciągały chcą wystawić rezerwy banku niegodnych jak żart został z chwile staram się badać sprawę obiektywnie to są dane, na które mamy to są osoby generalnie dobrze sytuowane jest grupa osób, które rzeczywiście ma problem i tej grupie można pomóc i są zostały stworzone instrumenty mowa o tym, funduszu, którym pani Pulsu wspomina o tym, kierunku trzeba iść zgoda generalnie tak jeszcze chce wrócić uwagę na to, że jest jak wielu takich Niewiem ilu nie mam takich danych, ale wielu, którzy brali po tych kredytów frankowych traktują to jak dobrą inwestycję później przez mieszkanie miał być przeznaczony na wynajem i ci są rzeczywiście w dużym kłopocie i pewnie ostro lobbują za tym, żeby jej jakości import i pani prof. Janusz powiedziała minister rzeczywiście to wymaga bardzo ostrożnego potraktowania zbadania indywidualnego odnoszenia się do poszczególnych sytuacji sama mam w rodzinie kredyty frankowe, ale tam się troszkę przecież po łagodzi ta historia w związku z niższymi stopami oprocentowania też z ważne ważne, żeby w całej dyskusji i trzymać faktów nie upowszechniać mitów bez tych mitów jest sporo 1 mit jest MiFID, którym pan redaktor wspomniał o tym, abyśmy zaczęli innymi np. to jest taki, że banki nie miały franków oczywiście, że miały musiał te franki pozyskać albo spółki matki albo w ramach transakcji FX chłop albo w ramach transakcji z IT franki uposażenia narzuconych tak tajemnicze spojrzenia na jezdnię takich elementów, które w dyskusji pływają więc, a innych najważniejszy mit, że to wiele będzie kosztować tak jak powiedziałem są różne szacunki niezależnie od KNF, które pokazują, że koszt tych rozwiązań, które były na stole kilkadziesiąt miliardów złotych takiego kosztu sektor bankowy nie udźwignie oczywiście, ale z tego przed zimową przerwę, bo to jest bardzo trudne do polemiki, jeżeli przychodzi ktoś, kto mówi Jean nie uznaje tych wyliczeń to właściwie na to nie ma dobrej odpowiedzi na bok ktoś, mówi że tych wyliczeń nie uznaje być może uzna gminne, które pokażą dziś to odpowiedział to nie jest odpowiedział, jeżeli ustawodawca pójdzie w tym kierunku nie uznają z tych wyliczeń odpowiedzią będzie silny spadek ratingów Polski obniżony przez agencję, która już sygnalizowały, że ustawa frankowa radykalnej wersji uderzająca stabilność sektora finansowego będzie dla nich ważnym argumentem że, gdy jedynie obniżyć chaos oznacza wyższe koszty spłaty naszego toru n p . to już będzie dotykało to kolejna z wszystkich no i patrząc na jakiej są jednak na na pierwsze leżące z brzegu dane dotyczące tego tematu warto też dodać sito pokazują informacje dostępne także można sobie w internecie wyszukać myśmy dzisiaj wzięli pierwszą zaskakującą z i nawet naszych mailach, bo przecież dostajemy od różnych instytucji, które prezentują dane dostajemy jako dziennikarza przy bardzo prezentacja, z której wynika że, gdy np. dane na połowę roku czternastego przeterminowane, czyli nieregulowane terminowo kredyty mieszkaniowe we franku 7 ,51000 sztuk kredyty złotowe mieszkaniowe nie regulowane terminowo 27  000, a więc znacznie więcej na ich rzecz ostatnia, o której chyba należy przypominać się, ale to już tylko jako dodatek do tej dyskusji, bo tak te kredyty frankowe stał się także przedmiotem kampanii wyborczej pierwszy od lipca 2006 roku komunikat prasowy można go odnaleźć w internecie komunikat prasowy biura poselskiego partii prawo i sprawiedliwość klub parlamentarny PiS z niepokojem przyjmuje zalecenia komisji nadzoru bankowego tzw. rekomendację Ts wprowadzającą ograniczenia dostępności do kredytów walutowych, których głównym skutkiem będzie zmniejszenie możliwości nabywania przez obywateli szczególnie młode osoby z własnych mieszkań hotelarzy itp to jest tak na zakończenie jak to było i polecam już jako dodatek dzisiaj swoje Rzeczpospolitej rozmowa ze Stanisławem burzą, który kiedyś był szefem KNF cła teraz jest pełniącym obowiązki prezesa BOŚ banku i to jest takie pytanie czy pana zdaniem jest co pana zdaniem jest największym wyzwaniem, jakim musimy się teraz zmierzyć się w sektorze bankowym czy są to kredyty walutowe i pan minister Gruza odpowiada najbardziej niedoceniony jest ryzyko wzrostu stóp procentowych nie ma tu namyśli kredytów w walutach obcych w tym właśnie we frankach, ale w złotych od kilku lat funkcjonujemy w środowisku niskich stóp procentowych, a to nie jest dany stan raz na zawsze w innej jak stopy wzrosną tak może być problem ugoda z bardziej skomplikowana sprawa dla tych stuprocentowych przy pozostałych warunkach niezmienionych poprawia to wynik sektora przypominam, że ten wynik sektora znacząco się pogorszył w znacznym stopniu znikanie ludzi ich wyniku w wyniku spadku stóp procentowych natomiast oczywiście też zwiększa koszty obsługi zadłużenia i jakaś część portfela kredytowego może ulec pogorszeniu znaczy część kredytów może być opłacalna, więc działają te 2 siły przeciwnych kierunkach, gdyby wzrost stóp procentowych był gwałtowny bardzo szybki to oczywiście takie ryzyko, któremu pan prezes Kluza wspomina jest nie za niezbywalne warto o nim mówić nic się na uwadze natomiast takiego scenariusza nie oczekujemy teraz będzie stopniowe z tym, że przydadzą się toczy na temat tego jak długo jeszcze będziemy żyli w środowisku niskich albo ujemnych stóp procentowych i wielu znanych bardzo w świecie ekonomistów uznaje, że to jeszcze może potrwać dłużej niż nam się wydaje takich ekonomistów należy m. in . pan prof. Krugman kończymy ten wątek mogą być zdziwienia mogą być zdziwienia K2 słusznie tutaj przywołuje pan dr Wyżnikiewicz proszę bardzo pana dziś, więc mniej dziwi beztroska w latach strach go za dożywotnie politycy różnych opcji wszystkich opcji właściwie wypowiadają się na temat różnych instytucji gospodarki rynkowej właściwie szkodząc, a mają jakieś swoje cele polityczne, więc zacznę może od byłego premiera, który teraz jest wysoko bardzo grzecznie można w strukturach Unii Europejskiej Otóż on któregoś razu powiedział czym akcji propagandowej związanej z demontażem OFE, że państwo nie będzie subsydiowany giełdy papierów wartościowych w 2, który tak naprawdę z kasynem poważne instytucje to chyba nie pojedzie, ale okazyjnie Lukas Dryml Lukas bank albo kilku latach to Ostoja syn leży przy samym jak słychać takie głosy, ale wczoraj gole jak wczoraj przeczytałem omówienie wywiadu innego byłego premiera, który powiedział przy okazji właśnie tych bankowych, że ta miała miejsce lichwa to jednak były premier Chin w ofertach takich, by w niedzielę o nowych złóż jest tu w nocy z Enionem mierzyli się, mówi że jest lichwa w przypadku kredytów frankowych, kiedy mamy ujemne stopy to ja bardzo przepraszam to ktoś tutaj czegoś nie rozumie pojęcie gospodarki, ale mało tego dzisiaj rano oglądając pewną telewizję, która bierze 2 km od redakcji Lotos studio usłyszałem nic nie rozumiem w ulgach opowie słuchaczom nie bardzo nerwowo w TVN wzorów świadect w było wyliczenie i komisji nadzoru finansowego, bo ktoś zapytał mnie nawet, kto ile to banki zarobiły dla kredytach walutowych tak Otóż okazało się, że w ciągu 16 lat zalały 16 miliardów złotych dzierżawić na czym pokoleń zarobił tam były odsetki jak były prowizje oraz były różnice kursowe, na której tam 5 miliardów zarobiły i też były odpisy na rezerwy związane z banku taki obowiązek Otóż to jest jak się łatwo policzyć około miliarda rocznie, a wartość tych kredytów to były setki i miliardów złotych policja 80 obraz, jaki wniosek stąd panie rektorze no z tego wniosek, że no trudno mówić o listwie w przypadku banków, które zarobiły no tam poniżej 1 % na raty kredytów zgoda na ich Walenty definicja lichwy jest właśnie taka, że są wysokie stopy oprocentowania w oczywisty Noto mamy pierwsze zdziwienia pani profesor panią profesor co ja ja myślałam, że zdawał sprawy leży w różne zjawiska występują nieprawidłowe w sferze gospodarczej, ale to co się zdarzyło ostatnio naprawdę mnie zdziwiło Otóż byłam w miejscowości niedaleko oddalonej od Warszawy dobrze zarządzanej z dobrymi władzami tak dalej i nie wracając stamtąd zamówiła właściwie przedstawiciel burmistrza zamówił taksówkę dla mnie czekamy bardzo dostaliśmy sygnał, że taksówka przyjedzie czekamy przed gmachem burmistrza taksówki niema, więc dzwonimy z reklamacją okazuje się, że taksówka stoi gdzieś tam trochę dalej jedziemy tam, a wcześniej przyjeżdżała miejsc przyjechała miejscowa taksówka i taksówkarz powiedział proszę bardzo proszę o nowym mówimy, że czekamy na inną o to jak to jak to może tak być zamawia się inną i wtedy wyszliśmy taksówka nadal nie przyjeżdża dostajemy komunikat z korporacji, że taksówkarz przyjechał, ale został otoczony przez panów taksówkarzy miejscowych, którzy powiedzieli mu bardzo w słowach i niebudzący najmniejszych wątpliwości co do intencji, żeby natychmiast się stąd oddalili zimą chce chce mieć cały samochód i nie pocięte opony i tak kierowca się oddali oczywiście, więc tak wygląda w niektórych dziedzinach konkurencja rynkowa w związku z tym pani resort podtrzymuje opinię, że miejscowość jest dobrze zarządza no właśnie zarządzana, a może zdarzyć, że celem jest niemal co zmieniać i Wigury oraz bilans handlu wreszcie uregulować czujemy się z tym ciekawe wieży na lotnisku Okęcie sprawa jest uregulowana, ale rozumie pan burmistrz już ma pani Maria Zuba dżentelmeni jest realne problemy z Nordea Allianz Global nie miała rozwiązana, ale mam nadzieję, że zostanie rozwiązana moja opowieść się do tego przyczyni i wszyscy wiedzą zainteresowani, bo my nie wiemy dalej jako miejscowość, choć na razie nie powiem jak zdołaliśmy się powtórzy to bowiem we wsi pani prof. Elżbieta Mączyńska bardzo dziękuję pan dr Bohdan Wyżnikiewicz bardzo dziękuje pan dr Jakub Borowski bardzo dziękuję temu magazynach Hg wydawcą dzisiejszej dzisiejszej audycji był Tomasz Kopka również bardzo dziękuję realizowała Adam Maciejewski teraz będą informacje po informacjach Cezary łasiczka i audycja Owczarek Maciej Głogowski do usłyszenia w ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA