REKLAMA

Ekolodzy skarżą polski rząd do KE. Za wycinkę Puszczy. Gość: Agata Szafraniuk, prawniczka Client Earth

Post Factum
Data emisji:
2016-04-19 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum quada został na godzinę 19 i słuchamy Radia TOK FM, a w naszym studiu kolejny gość pani Agata Szafraniuk prawniczka organizacji Client Earth 1 z 7 organizacji pozarządowych, które dziś złożył skargę na Polski rząd do komisji Europejskiej dzień dobry dzień dobry, dlaczego w plażową państwo Polski rząd i skarg dotyczy to decyzja, którą podjął minister środowiska, a która to zwiększa ponad trzykrotnie poziom wycinki drze w na terenie Puszczy Rozwiń » Białowieskiej konkretnie w Nadleśnictwie Białowieża taka decyzja, którą podjął decyzję minister jest naruszałoby to ona prawo unijna na gruncie prawa polskiego nie mamy żadnej możliwości, aby odwołać od tej decyzji dlatego zdecydowaliśmy się złożyć skargę do komisji Europejskiej koalicja organizacji pozarządowych, które zajmują się ochroną przyrody w Polsce, w którym punkcie w jaki sposób narusza prawo unijne decyzje o zwiększonej wycince Puszczy Białowieskiej tak też cała i cała Puszcza Białowieska jest, a terenem objętym ochroną w ramach programu natura 2000 natura 2000 postawionych podstawą prawną dla natury 2000 są 2 dyrektywy jest to dyrektywa siedliskowa oraz ptasia takie dyrektywy w PRL, ale został ustanowiony po to, właśnie im także program natura 2000 zostało ustanowione po to, aby chronić najcenniejsze miejsca przyrodnicze w Europie takim 1 zdarzeniu, które narzędzie, które jest selekcja można wykorzystać właśnie art. 6k Romy, który powołujemy jako podstawę prawną naszej skargi, które uniemożliwia wydanie pozwolenia na jakiekolwiek działanie, w którym może dość istotny sposób i negatywnie oddziaływać na dany obszar natura 2000 takich zsumowane ziemia umożliwia wydanie pozwolenia UMK w każdą Things IoT w OFE, gdyż nie można po prostu udzielić inaczej to jest przedmiot naruszenia takich, by to, że minister środowiska zatwierdził dany plan ten plan urządzenia lasu będzie miał negatywne skutki dla terenu przed laty w 2000 w związku z tym jest to naruszenie dyrektywy siedliskowej i sam fakt zatwierdzenia przez odpowiednie władze krajowe ponieść takie zatwierdzenie może zostać użyty może zostać zrobiona tylko w momencie w takim momencie, kiedy kredyt jest gwarancja, że dane działanie nie będzie miało negatywnego skutku patrząc na strony, gdyby to był minister Szyszko niewiele, ponieważ nie oni na nasze zaproszenie do Radia TOK FM nie mnie nie odpowiada w naturze zjawia, ale śledzimy wszystko co mówi Rodion Ministerstwo Środowiska jestem przekonany że, gdyby znajdą studio powiedział mgnienie brak działania naszego brak wycinki chorych świerków spowodowałby złamani lub też naruszenia art. 6 ustawy w życie dyrektywy siedliskowej zgodnie z tym każde przedsięwzięcie, które może istotnie oddziaływać na danym obszar natura 2000 wymaga przeprowadzenia tak znane specjalnej ochrony, gdybyśmy nic nie zrobili OC i Puszcza, aby umarła, a więc musimy działać, żeby właśnie nie złamać tego brak działania byłby naszym złamaniem dyrektywy siedliskowej niestety nie jest to prawda, bo nowe instrumenty działania, które będzie szkodziło na znaczną skalę i sposób zdecydowanie negatywnie na dany obszar HR i zatwierdzenia takiego działania właśnie samo w sobie stanowi naruszenie dyrektywy siedliskowej to bardzo poważne naruszenie, które komisja Europejska trybuna z lubością Europejska wersja bardzo poważny, ale zadłużenie krajów Austrii takie działania pani Róża taki sam walczy dyrektywa siedliskowa mówi o tym w ten sposób, o czym warto mówić o pewnej ingerencji w niego chodzi o to właśnie towar handlowy, który właśnie udzielają, aby zatwierdzając pewne działanie takie, by w, ale w momencie, kiedy dane zatwierdzenia takiego działania musi być jak były zupy tak musi być chcemy zrobić jakieś chcemy dokonać rączkę właśnie wycinki na terenie, który jest od wersji Terra in most, choć nie jest objęty ochroną w ramach dyrektywy siedliskowej tak, aby przeprowadzić taką wycinkę, która w będzie miała istotne istotny wpły w taki, który będzie wiemy, że będzie miała jakiś wpływ na dane gatunki, które tam żyją na siedliska leśne, które tam są możemy się zgodzić na takie działanie tylko w momencie, kiedy upewnili się, że nie będzie miało to dzień będzie miało to aż tak bardzo poważnych skutków idea smród i teraz w tym przypadku taka ocena, które zwana mocno ślisko, bo nie została przeprowadzona także nie nie możemy nie wiemy tak naprawdę, jakie będą skutki tej wycinki, którą zatwierdził minister na dany obszar natura 2000, czyli na Puszczę Białowieską kasztanowców przyszłego planu urządzenia lasu, który był zaakceptowany przez poprzedniego mniej poprzednich ministrów środowiska była to ocena wykonana państwo się nie mnie nie ni powszednie jak lasu planu urządzenia lasu wzrost, aby limity ustanowione w żaden dwunastym roku został ustanowiony takim poziomie, które zagwarantowały GM kompromis pomiędzy pomiędzy, jakby wymaganiami roll Magdy lokalnej ludności, a także ochronę natury przyrody, by ten poziom limitu, który zdobył w 21000 m ² na 10 lat, ale był uważany jako taki adres zrównoważony, który by jednocześnie ruin i jakby doprowadza tego, że lasy państwowe mogą dokonywać pewnej wycinki, ale także nie powodowało to negatywnych skutków reformy nie spowodowało właśnie to był zbyt mały limit i podpisanie tak jak pani mówi przez ministerstwo od tamtej pokrzywdzonym plano urządzenia lasu spowodowało, że komornik rozpleniły się i zaczął chorować zbyt dużą ilość drze w de facto on tamto podpisanie przez poprzedni rząd tamtego w plan urządzania lasu, by powinna być do komisji Europejskiej zasądzone to nie jest prawda gdzieś tu dotykamy innego innych kwestii tak, bo co innego jest sama wycinka drzew, która będzie miała bez wątpienia bardzo negatywne skutki dla danego obszaru idealne ciało zostało poparte wieloma ellaOne czy nie osoby, które śledzą ten temat wieloma opiniami naukowców ubrań wycinki spowoduje, że Puszcza zginie kompletnie Puszcza, która wg ministerstwa teraz umiera w natomiast właśnie drugą sprawą jest kornik drukarz, który jest wykorzystywany jako uzasadnienie, ale zwiększonej wycinki przez lasy państwowe oraz przez Ministerstwo Środowiska kolejną Kasię z elementami tak naturalnym w lesie mógłby po drugiej wojny światowej wystąpi w stan piwo z występuję tutaj już w co by ci co 810 lat takich cyklach w Puszczy Białowieskiej i tak by do występowania ta aktywność kornika jest wygasza się samo przez się w ciągu kolejnych dostępną w następnych paru lat, bo wizje całą Puszczę to i później pójdzie 9 hal, po której związaną z, a wtedy będzie zakup świątecznych za późno będzie wtedy, kiedy Drezna i kiedy w zdaniu wycięte drzewa i ta strata nigdy nie będzie można MON nie będzie mogła zostać odrzucona państwo widełek państwo liczą na to że, wysyłając taką skargę, bo to de facto to ty z prawnego punktu widzenia na to w ten sposób, że rozumie komisja Europejska musi teraz odpowiedzieć tak pełni tak, jaki to spotkanie będzie dzwonić wyślą list co jak to będzie dalej w Wągrowcu ledwie 2 dni trwała poziome takiego działalność komisja może teraz zrobić na początku w takich sytuacjach komisja Rennes poziom taki nieformalny, kiedy komisja zbocza taki dialog pomiędzy 8 państwem członkowskim na komisjach, gdzie do pociągu tak mediacji mediacje nie chce uzyskać jakieś rozwiązanie chcesz dowiedzieć co się dzieje, jakie stanowisko bez wszczynania formalnej procedurę oraz jeżeli, jeżeli to umów o wyniesieniu powiedziała, ale tą komisją spod Europejska rozpoczyna formalną procedurę in to dotyczy stanu z takim pierwszym elementem jest wezwanie takie oficjalne wyzwanie, które dostosowuje do państwa członkowskiego, gdzie czas troską się ustosunkować tego wyzwania, ale i przedstawić swoje argumenty i dalej, jeżeli kolejny raz solidnym nigdy nie będzie pozytywnego rozwiązania z punktu widzenia komisji Europejskiej jest kolejne pismo kolejną opinię, ale nadal są dumni jak pani zakłada, że komisja Europejska zgodzi się z tezami zawartymi w państwa w skardze badanie musi brzmieć może oczywiście, że nie muszę npl zamiast tego, o czym innym na pewno ją przeanalizujemy nasz koncern Polska analizuje wszystkie zostaną dowody i a informacje na temat akcji i złożenie skargi do komisji Europejskiej jest też formalną taką procedurą rozpoczęcia i ma obowiązek komisja się ustosunkować do takiej skargi innym mamy nadzieję chcemy, żeby komisja Europejska wzięła pod uwagę argumenty przedstawione w naszej skardze Anna tak jakby też wiemy dzisiaj już dość komis artystka poważnie traktuje to sprawę nie wiem czy ktoś trunek to kto słucha nas teraz możesz zapytać tak dobrze, ale na podstawie jakich danych takich raportów jakich analiz jakich opinii jakich specjalistów komisja będzie się ustosunkowała do skargi, bo tak może wziąć wypowiedzi polskie Ministerstwo Środowiska albo np. powołaną ostatnią instytucję samorządową także te są profesorowie i na tym się oprzeć się wtedy domyślamy się, jakie będzie efekt albo może np. posłuchać takich organizacji jak te, które pani reprezentuje i będzie inny efekt albo w morze z własnych ekspertów wysłać do Puszczy i wtedy być może zupełnie inna Solidarność Toruń jak zrobił tak trzeba pamiętać, że istotą US i skargi istotne naruszenia w tym momencie jest brak odpowiedniej oceny to taka ocena domyślać rozporządza piszę powinny być odpowiednie wnioski pewnie zbadano rzeczy tego nie ma, jeżeli tego nie ma, a mimo to doszło do zatwierdzenia danego działania samo w sobie stanowi to bardzo poważne naruszenie prawa unijnego i to jasne w tym momencie jest z sondami są dostępne dokumenty, które stały przygotowane na rzecz przygotowania tego planu aneksu do planu urządzenia lasu Gdziejest w ramach dokumentów odpowiednia ocena 2 lata nasze boisko ma tak nazywa nie została przeprowadzona tak, ale nikt też czy komisja Europejska nie weźmie przykład pod uwagę nie wiem opinii inspektora ochrony środowiska albo lasów państwowych nie potraktuje tego jako dokumenty, które są umówmy się to są te, które jakoś to zatwierdzają albo gdy argumentuje za to z takim unijnym planem urządzania lasu i co wtedy w niegdyś były są 2 różne rzeczy ZASP my mówimy o braku pełnej oceny oceny takiej oceny oddziaływania na dany obszar, który musi, która musi odpowiadać na konkretne pytania właśnie, jaki będzie miało to skutek musi zanalizować wszystkie nawet o wpły w na wszystkie występujące tam gatunki siedliska, ale to, że ktoś wydał jakąś opinię gdzieś tam to nie stanowi to samo w sobie ocenę siedliskowe to musi być, jakby część pewnego raportu, który właśnie wskazuje na na skutki musi być to przeanalizowane musi być skazany pewne działania minimalizujące Płońsk dnia alternatywne bardzo są IBE to jest wymagane przez prawo Unii Europejskiej to nie zostało, ale prawidłowo przeprowadzone w związku z tym stanowi to naruszenie prawa unijnego i zasoby co wtedy przyślą wojsko wojsko umorzenie, ale miejmy nadzieję, że powstrzymają wycinka Puszczy Białowieskiej, gdyż w naszej skardze Geremek i wstrząśnięty mówi Janek tymczasem inni etap formalny jest dość długi skomplikowany Times Europejska zapewne pisma rząd Polski na na miesiąc na ustosunkowanie się i tak zostałby przebiega to nowe jest dość długo bez istnieje coś takiego jak środki tymczasowe and in my zawarliśmy wniosek o zastosowanie takich środków tymczasowych winny one mają na celu na celu to może Trybunał sprawiedliwości może, zanim wyda wyrok co może trwać nawet kilka lat, zanim wyda taki wyrok może on wcześniej zarządzi właśnie takie środki te tymczasowe w postaci tego rządu o zakazie zwiększonej wycinki lasów Charlotte, ponieważ ze względu na niebezpieczeństwo nieodwracalne szkody, którą bez wątpienia taka wycinka wreszcie zacznie nie będzie żadnej kary finansowe uważa, że jest prawdopodobieństwo rzeczywiście komisja Europejska gmina Europejska dość rzadko stosuje takie kroki w natomiast po w ostatnich latach tak naprawdę są małe tylko kilka razy, ale wyzwania w pamięć dzięki środkom tankować za lek. Wyrwicz humorze kazał wyciąć las Eli 2 przypadki dotyczące marż i Włoch to dotyczyło pełnego ogranicza w innej nielegalnej działalności łowieckiej natomiast trzeci przypadek dotyczył Polski była to sprawa Rospudy, którą też wtedy minister stoiska był prof. Szyszko wtedy także Trybunał sprawiedliwości wydał takie środki o zakazie budowy autostrady też, że tak was później w bardzo pani dziękuję za przybliżenie nam tych wszystkich zagadnień pani Agata Szafraniuk prawniczka organizacji ClientEarth 1 z 7 organizacji pozarządowych, które złożyły skargę na Polski rząd do komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej bardzo pani dziękuję za rozmowę Chińczyk miasta za 3 minuty godziny 19 informacje Radia TOK FM ma po informacji Radia TOK FM będzie znany pan Marek Świerczyński post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA