REKLAMA

Co zawiera ustawa antyterrorystyczna? Rozmawiają dr Jerzy Dereń i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-04-22 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
łączenie ich recykling Olsztyn Igor 135 Jakub Janiszewski przy mikrofonie znam jest dr Jerzy Dereń z Instytutu bezpieczeństwa i spraw międzynarodowych dolnośląskiej szkoły wyższej we Wrocławiu dzień dobry dzień dobry panie redaktorze dzień dobry państwu, a będzie, że państwo mówili o ustawie antyterrorystycznej Michała założenia tejże ustawy można właściwie powiedzieć to jest ustawa o znacznej mierze inwigilacyjnej, a czy to tak musi wyglądać ja chciałbym Rozwiń » zacząć od takiego pytania zaznaczyć, że walka z terroryzmem musi oznaczać masową inwigilację problem jest niezwykle skomplikowane biorąc pod uwagę, a terroryzm działania terrorystycznym metodę, jaką są działania terrorystyczne, a narzędzia które, które nie są mu efektywne przy zwalczaniu terroryzmu również nie są dookreślone z tego względu, że jest różna specyfika tych działań w to znaczy trzeba byłoby z prawdopodobieństwem zbliżonym do wiarygodności dowodu do jedności znać prawdopodobnych prawdopodobnych sprawców ataków terrorystycznych dlatego też z przykrością należy powiedzieć, że 1 z metod jest to że, zakładając zagrożenia terrorystyczne trzeba być przygotowanym z 1 strony na znakomite działania władz wywiadowczych Invigo lejące środowiska, gdzie się rodzą pomysły o zamachach terrorystycznych na Jagi również obszary, gdzie mogą mieć miejsca akty terrorystyczne, które zwykle nie wiemy, kiedy się zdarzą w jaki sposób się zdarzą kogo dotkną w jakim zakresie będą się odbywać no to upraszczając należałoby przyjąć, że inwigilacja byłaby 1 z metod nauk, która uniemożliwia zapobieganie 33 czy identyfikowanie potencjalnych sprawców, ale mówiąc poważnie wg mnie jest to utopia totalną utopia w Donbasie wam powiedział bardzo istotną i ciekawą rzecz sprzed świąt znaczy, że pan, że właściwie nie wiemy co działa w walce z terroryzmem tylko zakładam, że pewne rzeczy będą działały not dlatego też swą, a piękne modele i obrazki jak jednak kolokwialnie studentom mówię, w których jest kilkanaście teorii skomplikowanych, na które o, których nie ma czasu mówić, które wiążą się z tym, że dziedzina taka jak próba Wisty Ka i Stochastic jest jedyną, która daje możliwość modelowania zjawisk, które są mu bardzo mało prawdopodobne czy wręcz nieprawdopodobna jednak się zdarzają dlatego też dlatego też pójście tą drogą, żeby stworzyć trzecią mocno powiedzieć państwo politycy policyjne o w 3 potężnych mechanizmach inwigilacji no nie jest nie jest tą drogą, która przyniesie powszechne szczęście no nie mówiąc byłoby o szkodach ja zadałem sobie trud i ich i patrząc na te 84 strony jest z makiem wypisanymi komentarzami Jagi również o zmianach, które one wyniosą na 3 ustawa o działaniach antyterrorystycznych projekt z 20 kwietnia to jest ponad 2 ona zmienia ponad 20 ustaw kluczowych w kluczowych dla bezpieczeństwa, ale w kluczowych dla wolności obywatelstwo w kluczowych dla wolności obywatelskich dziedzinach, czyli czyli, czyli 3 potężne państwo nowo staje się tutaj jedyną wyrocznią w, która tak jak tutaj mam 1 z zapisów, że premier tworzy katalog co należy uznać za zdarzenia terrorystyczne no to możemy sobie wyobrazić zależy od tego jaka będzie intencja premiera obojętnie, jakiego rządu mając takie narzędzia w ręku w jaki sposób może to interpretować na kryzys to jest jeszcze gorzej to znaczy premier ustala i decydują o poziom zagrożenia przy poziomie 0304 . szefa MSW ja może sama albo na wniosek szefa ABW lub szefa policji zarządził zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym jest też konieczne dla ochrony życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa publicznego nie to są bardzo wprost zapisane na potężne narzędzie przeciwko cudzoziemcom w projekt zawiera uprawnienia dla ABW policji Straży Granicznej do pobierania odcisków palców wykonywania zdjęć cudzoziemcom m. in . gdy są wątpliwości co do tożsamości, gdy są podejrzewani o nielegalny przyjazd do Polski lub są pod ich podejrzewani o związek ze zdarzeniem o charakterze terrorystycznym na coś bardzo mam wrażenie odległe do domniemanej, że rzezie były będąc tutaj, a krytycznie wobec różnych opcji okresów systemów nastawionym to by to, by te środki z Acta amerykański, toteż to jest PiS-owska i w porównaniu z projektem tej ustawy natomiast natomiast ja pozwoli pan redaktor przytacza w minionym roku był wzrost w Stanford profesor dojrzały bardzo amerykański i w trakcie, a dinner gadaliśmy o różnych tam strategiach sobie z powodu, by raz odwagę ma jakiś nam doświadczeń środowiska Międzynarodowego portu po tamtej stronie słusznej na Zachodzie i on mówi do mnie słuchaj mówi jak ja słyszy to określenie nasiono Winczura Stomil wszystkie czerwona lampka się na głowie mówi wiesz zapalają, bo po tym, można przemycić wszystko się po prostu władza mogła robić każdy ruch, który wiąże się z tym, żeby mogła, a zawłaszczać przestrzeń publiczną i tak to po prostu wygląda natomiast tak bardzo poważnie to tutaj wybór, analizując to znaczy samą ustawę w Jagi również, jaki również ten komentarz do ustawy wie pan tutaj trudno będzie to znaczy tym, którzy którzy, którzy będą formułować krytyczne wnioski będzie zebrać to razem jakiś jakiś jakiś a, a spójny materiał, ponieważ tego jest tak potężna ilość to znaczy tych uwag krytycznych, które można, by tworzyć się, że również obraz tej krytyki będzie jakiś tam za sam glony itp itd to jest wielka trema, tym bardziej że biorąc pod uwagę, a projektodawców i Libii, bo to byłoby obecną strukturę nie były naszej władzy ustawodawczej to co po prostu będzie tak jak z tą karawanu na pustyni i i to wszystko natomiast jeszcze jest 1 rzecz, która sądzę, że ci wszyscy, którzy będą krytycznie wypowiadać się o ustawie no mogą być wszyscy tutaj swobodą i łatwością oskarżani o działania antypaństwowe tak, ponieważ biorąc pod uwagę zbliżające się też eventy i dni światowe i młodzieży Jagi również, jaki również sami odnajdą także także będzie tutaj na oku ułatwione pole AB być może to znaczy te działania, a krytyczne w Milanie nie będą tak dobitnie formułowane projekt zawiera też zasady zachowania bezpieczeństwa informatycznego cytuję depeszę PAP polską m. in. daje szefowi ABW w celu zapobiegania wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz ściganie sprawców prawo do zablokowania do 30 dni dostępu do określonych treści w internecie na takie działanie będzie musiał się zgodzić na piśmie prokurator generalny szef ABW będzie też musiał powiadomić sąd złożyć wniosek o wydanie postanowienia w tej sprawie sąd będzie mógł wydłużyć, bo blokowanie treści do 3 miesięcy, ale jest nie udzieli zgody na blokowanie w ciągu 5 dni blokada zostanie zdjęta, a teraz jest im to jest niezłe, a do tego jeszcze możemy dodać, że ABW będzie mogła przeprowadzić audyt bezpieczeństwa IT tylko testy najważniejszych systemów informatycznych kraju w związku z tym wiąże się to z dostępem do wszystkich baz danych jakikolwiek można sobie wyobrazić, a w przestrzeni informatyczne, czyli co bankowych medycznych pan wszystko wszystko było zresztą zresztą panie redaktorze, jeżeli pan pilnie popatrzy na pierwszą stronę, a po, a umową był powodem był projekt jest z dwudziestego to to widzimy tutaj żandarmeria wojskowa prawo telekomunikacyjne i służby kontrwywiadu centralne biuro i tutaj o o byłym pr. bank. z 26 października o giełdach towarowych to znaczy będą zmiany w tych ustawach, bo to równolegle to znaczy z tą ustawą będą zmienione te wszystkie ustawy które, które są Time, a przywołany w tym wód mądrze niniejszą ustawę, bo jest to działania turystycznych jest przypis nr 1, że niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy i klejone są wymieniane w Jasnej, bo straciłem rygor i reżim tutaj naukowych, bo przestałem liczyć jak do 20 się do liczyłem to znaczy tych ustaw, które będą zmienione, czyli mówiąc kolokwialnie zostanę zmienia wszystko to i teraz sięganie do do merytorycznie do ustaw, które są przywołane i obszary, w których w, których AAA będą te zmiany to powiedzmy sobie od tego dwudziestego ci, którzy analizują tę ustawę nową broń Boże nikomu nie ujmując zrobili to byłby na pewno połowicznie, ponieważ wie pan ocenia 3 kwestia z tego rodzaju, że zapis prawny jest jakiś suchy natomiast istotą jest, jakie są konsekwencje tego zapisu to znaczy dla dla grup społecznych dla obywateli w sensie ograniczania to znaczy wprawdzie dostępu przez instytucje państwa do do do do tych obszarów wrażliwych ludzi jest to rzeczywiście wstrząsające to co wynika z tej ustawy, a właściwie można, by powiedzieć, że w kraju, w którym nowy chwalić Boga przez ostatnie ponad 50 lat nie było aktów terroru wprowadza się ustawę drakońską tak, jakbyśmy rzeczywiście walczyli z terrorem na co dzień, jakby codziennie wybuchają bomby to tym bardziej że, tym bardziej że z zapewnienia, które dobiegają, jeżeli może tak powiedzieć ze sfer rządowych no wskazują na to, że Polacy mogą się czuć bezpiecznie dlatego też powstaje dylemat odwlekają usta 2 proc pytań tak tak represyjna represyjna dojdą do dodał do maksimum i można także zadać takie pytanie czy n p . nie wiem, ale demonstracje KOD-u zostaną uznane za działalność antypaństwową nie wiadomo do osób dlatego też tutaj enigmatyczność stoi zaraz zaraz ZAK za każdym, a sformułowaniem, w którym, a instytucje państwa powtarzano dostają dostają dostęp do danych wrażliwych natomiast natomiast norm nikt panu ani mnie ani ani grupom społecznym nie będzie się tłumaczył dlaczego, a trzeci czy czwarty stopień, gdyby prywatyzacja wprowadzono przecież to jest wie pan to są te enigmatyczne Formuły, które brzmią w interesie w interesie państwa tak w interesie państwa składano w Kalifornii, by wnioski zespołu międzynarodowe prawnicze o dostęp danych, które wiązały się z częstymi lotami pensje i pop pop pop po 5 DAG kiedy, kiedy kraje powiedzmy sobie na wiarę a, przyjmując znaczy jedno z decyzji rady północnoatlantyckiej o o pomocy, a amerykańskim służbom, a wywiadowczym to znaczy chciano dociec na czym w jaki sposób nie były były zaangażowane i nikt już nie ma tam z Washington post czy z jakiegoś Instytutu były komentarze że, że sędzia ze łzami w oczach oświadczył, że w interesie państwa on nie może przyjąć w ogóle tak ten etat to takiego pozwu wnoszonego interesy warto Zuzia tak warto jeszcze powiedzieć sobie na koniec, że terror bardzo często jest synonimem walki politycznej w gruncie rzeczy no teraz panie redaktorze moja mądrość jako praktyka, ale uczonego BMW powinna również polegać na tym, żeby korygować pojęciowo i od rewolucji francuskiej lig i Giertych napisał taką małą książeczkę o terroryzmie odróżniamy 2 pojęcia terroru i terroryzmu terror wiąże się z działalnością instytucjonalną, czyli aparat terroru jest aparat państwowy natomiast terroryzm to w standardzie amerykańskim mięsną z tej tak to, czyli ci, którzy walczą o coś tak różnymi metodami, a przekazu komunikatu ja dlatego też jest to ustawa o działaniach antyterrorystycznych no ale ona może tutaj ona może też spowodować że, że wykonawcy wykonawcy to znaczy takiej ustawy jedno mogą sięgnąć do narzędzi, które w tych kategoriach definicji oksfordzkich no i domu, korzystając z narzędzi terroru tak bowiem po polega to ona na na pozbawianiu, gdyby były immanentną ich praw obywatelskich tak w imię, czego nowinę tego, że tworzy się jakiś model obraz zagrożenia, ale kwestia w odpowiedzi na pytanie czy są to realne zagrożenia no to już raz go w rękach premiera, bo premier decyduje dziękuję bardzo dr Jerzy Dereń z Instytutu bezpieczeństwa i spra w międzynarodowych dolnośląskiej szkoły wyższej we Wrocławiu był z nami 1320 porannej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA