REKLAMA

Na czym polega konfiskata rozszerzona? Tłumaczy med. Piotr Paduszyński

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2016-04-26 15:20
Czas trwania:
14:02 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
popołudniowy program Radia TOK FM dochodzi godzina 1525 Przemysław Iwańczyk kłaniam się ponownie na naszą łódzkim studiu jest pan mecenas Piotr Pa Duszyński dzień dobry będzie normalnie to narzędzie do euro państ w bowiem teraz o propozycje opozycji propozycji przepraszam zmiany wprawie, które wczoraj przedstawiła pani premier Beata Szydło także minister Zbigniew Ziobro chodzi o uszczelnienie polskiego systemu podatkowego konfiskata rozszerzona jest wprowadzenie ma Rozwiń » spowodować, że nie będzie uciekało tyle pieniędzy ze skarbu państwa ile chociażby w ubiegłym roku, powołując się na raporty NIK jest to za rok 2015 aż 80 miliardów złotych pierwsze pytanie czy to znaczy to formuła, która może rzeczywiście uszczelnić ten system czy też jest pan sceptycznie do tego nastawiony na 3 Lechia nie widzę FC hop hop, czyli takiego, żeby ta formuła uszczelniają system była w drodze tzw. prewencji ogólnej, czyli odstraszania, że ktoś się będzie bał to jest raczej metoda odzyskiwania środków, które powinny wpłynąć do systemu podatkowego do niego nie wpłynęły metoda dochodzenia rekompensaty zaległych należności podatkowych czy też należności wyłudzone systemu, jeżeli ktoś uzyskał zwrot VAT na fikcyjne faktury lub w wyniku fikcyjnych operacji gospodarczych dokumentowana fakturą i uzyskał środki, które przeznaczył na to ma tam Donovan to to skarb państwa i prokurator, którego będzie reprezentował nie będzie musiał udowadniać, że dany składnik majątkowy samochód dom mieszkanie luksusowa biżuteria w akcje nabyte na rachunku maklerskim pochodzą z z przestępstwa, czyli zostało z po uzyskane za środki pochodzące z przestępstwa tylko będzie mógł po prostu to mienie zająć sąd będzie mógł orzec konfiskatę testy jak zdobyć jest taka metoda, gdzie się odwraca ciężar dowodu, czyli zazwyczaj jak jesteśmy właścicielami, czego się lub posiadamy coś to znaczy, że jest domniemanie, że my mamy do tego prawo, a tutaj państwo i propozycja propozycja rządu PiS-u jest, żeby to odwrócić w przypadku, kiedy komuś wykaże się, że działa w zorganizowanej grupie przestępczej z zapowiedzi rządu wynika, że będzie to dotyczyło wszystkich przestępst w podatkowych to on będzie musiał wykazać, że danymi jej nie nie pochodzi z przestępstwa to właśnie to to jest pytanie 3 czy nie doprowadzi do nadużyć wiadomo, że gorliwość tych, którzy będą egzekwować prawo może być różna, ale też jesteśmy tylko Jaś ludzi miała doprowadzić do tego, że często bardzo uznaniowo też spogląda się choćby na sprawy oczywiste takie jak jak to podatkowe oczywiście, że coś takiego może doprowadzić do nadużyć snobizm przyznaj bardziej głośny przykład sprzed kilkunastu lat proces podatkowy dotyczący pana kluski, a który się zakończył wielkim wielkim boom się okazało, że organy skarbowe doprowadziły do likwidacji tak praktycznej likwidacji albo drastycznego ograniczenia działalności dużej firmy, którą ów biznesmen prowadził także zawsze istnieje ryzyko nadużyć, ale to jest też instytucja, która funkcjonuje w Europie, a funkcjonuje w wielu państwach europejskich nikt nie powie, że w wielkiej Brytanii n p . gdzie taka konfiskata rozszerzona funkcjonuje, że tam nie ma państwa prawa tak ryzyko nadużycia istnieje zawsze przy każdej instytucji prawnej, a mało od nas znacznej mierze zależy jak od nas część od adwokatów jak będą chronione prawa naszych klientów od sądów jak będą wchodziły tak tutaj kluczową gwarancją, żeby ta czy inna instytucja nie była nadużywana są wolne niezależne niezawisłe sądy to teraz panie mecenasie pozwoli pan, że oddamy głos drugiej stronie mianowicie są i tacy, którzy służące wczorajszą informacji zapowiedzi pani premier, a także pana ministra zapytają, dlaczego ta konfiskata rozszerzona ma dotyczyć tylko tych, którzy wyłudzają VAT, a nie tych, którzy nie wiem dorobili się majątku w zorganizowanej grupie przestępczej np. która zajmuje się ściąganiem haraczy handlem bronią i t d . też pytania do jak rozumiem tak tak tak w parze stawiamy widzę jak wiadomo jest bardziej restrykcyjnego prawa nie jest trudno komentować to dlaczego rząd chce w ten ani winny sposób natomiast jak w przypadku, gdyby dotyczyło to na zorganizowanych grup przestępczych nie nasza w wielkiej Brytanii taka możliwość jest nie dotyczy lub tylko przestępstw podatkowych nie widziałem jakichś wielkich przeszkód do stosowania tej instytucji poza jedno poza jedno, a mianowicie zazwyczaj zwykła zorganizowana przestępczość kryminalna na dużą skalę atakuje nie tyle państwo ile atakuje firmy i prywatnych ludzi i jeżeli państwo w tym momencie stosowałby konfiskatę rozszerzoną to taki pokrzywdzony, którego jawny np. reprezentowało znalazłby się na przysłowiowym lodzie, ponieważ państwo stałoby się urzędowym paserem tak przyjmowałby cały majątek pochodzący z przestępstwa, a ja, który by był okradziony po pokrzywdzony, który stracił majątek całego życia ja mój klient tak nie mógłby nic zrobić również przychodzę po odszkodowania to się dowiadują, że skarb państwa za bardzo dobrze, ale czy, dlatego że istnieje taka formuła, która zabezpiecza interesy obu stron, czyli tych pokrzywdzonych firm prywatnych osób i skarb państwa jednocześnie czy życzy czy nie czy to się wyklucza, ale taka formuła istnieje wziął ją można wprowadzić tak, że formuła meta, która jest w Polsce istnieje taka umowa z niemal konfiskaty rozszerzonej, ale mienie pochodzące z przestępstwa prokurator powinien ustalić prokurator powinien również ustalić informacje o majątku osoby podejrzanej w praktyce to jest także te informacje są dość kiepskie nie są jak jakiś taki sposób bardzo dobry ustalone przez prokuratora natomiast gdyby wprowadzać konfiskatę rozszerzoną w stosunku do wszystkich przestępców działających w zorganizowanych grupach przestępczych to równie dobrze można wprowadzić przepis, który spowoduje, że skarb państwa z tych pieniędzy z tego majątku, który odbierze gangsterom będzie musiał oczywiście proporcjonalnie wspomóc pokrzywdzonych zaspokoić ich w pełni uprawnione roszczenia nie ma żadnej przeszkody, żeby tak chcieli mu wprowadzone tam w 2003 roku jeśli dobrze pamiętały klubową pamiętam próbował odzyskać albo inaczej wnosić roszczenia osób pokrzywdzonych w wyniku działalności grupy przestępczej i pamiętam, że w uczeniu to pan dość skutecznie w kontaktach tak zadbam przypomina możliwe jest najedzona nie znały łódzkiej ośmiornicy ta sprawa cywilna, która prowadziła miała 2 wątki 1 wątek dotyczył osób oskarżono głównemu wątkowi wyłudzeń towarów i tam udało się uzyskać zabezpieczenie na majątku przepisanym małżonki i konkubiny jedno drugi wątek, który się toczył, gdzie się, gdzie doszło do przejęć pełnego zaspokojenia należności głównej mojej klientki dotyczyło pani która, której syn został porwany i ona musiała zapłacić okup za jego uwolnienie, ale i ona otrzyma realny majątek wątku wyłudzenie sprawa zakończyła w sposób jakiś taki jak wydobyć niedookreślony, ponieważ w pewnym momencie Jarocin one syndyka masy upadłości, który pan to nie jest żadna tajemnica kryje się działo to na mocy ogłoszeń prasowych zbył ostatecznie, zamykając upadłość majątek w tym tą wierzytelność co się dalej z tą sprawą działo Janik pytam o to na taras były skuteczne zabezpieczenia były skuteczne zabezpieczenie majątku na betonie były setki tysięcy to były 1 000 000 zł pytam o to pana dlatego panie mecenasie, ponieważ opony tamtych doświadczeń też, słuchając zapowiedzi rządowych uznaje się, że mógł pan mieć taki pomysł na formułę, która powtórzę raz jeszcze zabezpieczała, aby interes wszystkich pokrzywdzonych osób prywatnych i wzmocnienie roli skarbu państwa jak grunt to nie wylać dziecko z kąpielą oczywiście są wyłudzenia VAT-u ma w tej chwili ta najbardziej dochodowa przestępczość przeniosła się z ulicy i z jakichś tam rabunków czy wyłudzeń zwykłych towarów na wyłudzenia środków finansowych w tym ze skarbu państwa w tym wyłudzenia VAT -u natomiast tacy przestępcy oprósz przesądza o polskich czasami popełnia również inne przestępstwo i warto jest, żeby skarb państwa, zabezpieczając się i UE, uzyskując zaspokojenie pamiętało pokrzywdzonych i żeby w tej ustawie, jeżeli ona wejdzie w życie Zielona przejdzie przez Sejm były gwarancje, że zaspokojenie szkody będzie dotyczyło nie tylko skarbu państwa, ale i skarb państwa z tego co weźmie od przestępcy będzie musiał wspomóc czy w części chociażby zaspokoić pokrzywdzone osoby prywatne a gdyby taki przepis był to ta ustawa byłaby ta im ten pomysł koncepcja konfiskaty rozszerzonej byłby pełniejszy taki uwzględnia nie tylko fiskalny interes państwa, ale i interes pokrzywdzonych, a teraz generalna uwaga ja nie wiązałbym z tą ustawą o nadmiernych nadziei na uszczelnienie systemu podatkowego przecież, jeżeli teraz mamy do czynienia z wyłudzeniem fatum to jest przestępstwo, czyli z punktu widzenia prawa cywilnego, bo to też można od tych stron posłać czynnie dozwolony tzw. delikt i również w dzisiaj prokurator reprezentujący skarb państwa mógłby dochodzić odszkodowań oczywiście on musiałby udowodnić, że danymi nie należy do osoby pokrzywdzone osoby osoby sprawcy, ale w celu zajęcia zabezpieczenia majątku na poczet nie tyle miałby być konfiskata, ale na poczet odszkodowań, a szkoda to jest VAT wyłudzone i to z odsetkami mógłby już dzisiaj z ABS zabezpieczać majątek mógłby wytacza się postępowania cywila takich postępowań ma raczej w nadmiarze nie ma także ja się obawiam, że pomysł na konfiskatę rozszerzoną skończy się na być może kilku przypadkach, że coś takiego się zdarzy, a dalej będziemy jechali tak jak jedziemy w tej chwili takiej codziennej praktyce stosowania prawa to jakoś szczególnie nie zmieni zawsze przestępcy będą rejestrować mogą rejestrować majątek na osoby trzecie kolejna rzecz, która jest przy konfiskacie rozszerzonej, a co z żoną, jeżeli żona nie kradła, jeżeli żona nie uczestniczyła w przestępczości, a majątek jest wspólne czy w takiej sytuacji dalej jest konfiskata i pozbawiano osobę niewinną majątku czy też nie co z ja nie wiem czy ta regulacja będzie obejmowała również majątek znajdujący się w posiadaniu sprawcy przestępstwa karnoskarbowego, a nie znam szczegółów tej regulacji, jeżeli będzie obejmowała sam majątek znajdujący się pociąć na zasadzie takiej korzystasz z luksusowych rzeczna, jeżeli są zarejestrowane na kogoś innego to myślę możemy zabrać Supermana na takiej samej zasadzie w głośnej sprawie łódzki komornik jak zostać asesor zajął komu się ciągnik na sąsiednim postawiono na posesji dłużnika natomiast należący do osoby trzecie i jego błyskawicznie sprzedał za takie ryzyka mogą się przenieść tutaj tak zaparkuje tam samochód na posesji sprawcy o najprostszy przykład przyjechała z wokandy Ol odwiedzić klienta my się okazuje, że wyjeżdża do samochodu panie mecenasie musimy kończyć się do tematu na pewno będziemy wracać czy Piotr Pruszyński był naszym łódzkim studiu dziękuję bardzo dziękuję bardzo do widzenia PLL lot do widzenia państwa państwo zaproszone informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA