REKLAMA

Już nie "Prezes TK", tylko "prezes TK". O projekcie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dr Ryszardem Balickim rozmawia Agata Kowalska

Post Factum
Data emisji:
2016-04-29 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
24:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, że państwo się program zaczniemy od projektu, który dokładnie 2 godziny temu spłyną do Sejmu na majówkę na, zostawiając w nim posłowie prawa i sprawiedliwości jest to zupełnie nowy projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym nie nowela tylko pełna nowa ustawa to przypomnę tylko, że dopiero co rok temu Sejm przyjmował poprzednią ustawę tę, która teraz obowiązuje, więc mamy nowy nowy projekt z nami Rozwiń » jest na szczęście ekspert, który pomoże przebrnąć nam wspólnie przez te przepisy przygotowywane przez prawo sprawiedliwość dr Ryszard Balicki wydział prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim łączymy się telefonicznie dzień dobry panie doktorze kilometrami lobby państwu ustawa już na cześć projektu ustawy podkreślmy na razie to to jest 1 tylko projekt nawet nie jest nie ma jeszcze numeru druku, ale jest gotowy w tym sensie, że mamy rzeczywiście wiele wielostronicowe projekt wraz z uzasadnieniem i czy po takiej pierwszej pobieżnej lekturze może pan podzielić swoimi wrażeniami czy to jest projekt, który rozwiąże problem Chin, który mamy wokół Trybunału Konstytucyjnego, bo tak zakładają autorzy planują państwo to nie jest moim zdaniem mogłyby się od wstępnej lekturze tylko to nie jest projekt, który mogę rozwiązać się spółek, które mamy co więcej trudno gang A1 płaci się kompromisem, aczkolwiek niedoważanie ja nie lubią używać pojęcia kompromis w odniesieniu do żadnego problemu prawnego, który mamy kompromis jest kategorią polityczną pełnowartościową, ale jeżeli chodzi o normy prawne i Basia, a tutaj należy przestrzegać aut Saaba, ale jak i niech takie moje pierwsze wrażenie on jednak ich banan, a nie tak jak ustawa z 2002. ogród, która była napisana bardzo grubą czcionką syn, a tu jednak, ale delikatnie ale, ale takimi wyraźnymi cechami, a czasami widać małostkowość projektodawców, bo używanie małej litery w odniesieniu do PLFA Trybunału Konstytucyjnego no i nie wygląda, ale za to biuro Trybunału z wielkiej, więc dla kogoś szanuje umorzenie prezesa, ale biuro przy najmie GUS jeszcze mało projektu dawcy jakiś poważanie zresztą niezgodne z konstytucji PRL prezes Trybunału jest napisane z wielką literą, lecz miejmy nadzieję, że to tylko literówka ich w zostanie odnowiony, a któż ich zdaniem dr hab Aniela Merkel ma rację bo jakby śpiewom i pomyślałam, że to pewnie literówka zdarzyło się, ale to jest konsekwencja tej ustawy o poległych pojawia się żal małej litery, a to wygląda szczególnie w Wilnie w kontekście sytuacji, kiedy kilka wersów obok np. prezes Najwyższej Izby Kontroli albo jakikolwiek inny, ale to jest ważniejsze pytanie panie doktorze czy ten prezes małej litery to jednocześnie osoba o mniejszych uprawnieniach mniejszej wadze w tej ustawie niż prezes pisany wielką literą, którego przewiduje obecnie obowiązująca ustawa taka pozycja pozycja prezesa i jest w tej ustawie ograniczona w pewnym zakresie nie ma on myśli nasze swobody w określaniu Anglika terminów rozpra w nie ma możliwości ich kampania od terminu, który w ustawie było określone tutaj te terminy są określone na sztywno on bowiem długie, toteż jest niewątpliwie utrudnieniem w rozpatrywaniu spraw co ciekawe pojawiają się podmioty zewnętrzne, które mają pewne uprawnienia, których nie ma LPR Trybunał w a jakie podmioty o dobre dla Rzeczpospolitej prokurator generalny np. w i co będzie wolno prozy prezydentowi zostaje nam go sytuacja, w której ale prezydent może wystąpić z wnioskiem o rozpatrywanie spra w, by z pominięciem kolejności wpływu np. patrz ważne, bo to rozumiem, że to zostaje ten pomysł, który wprowadza nowela grudniowa prawa i sprawiedliwości, czyli że Trybunał będzie procedował zgodnie z datą wpływu sprawy w Aninie tak jak mu wygodnie jak sensownie tylko ten kalendarz ma być sztywne czy to zostało utrzymane w taki zostało utrzymane co prawda jest od globalnego troszeczkę lepszej formie to znaczy uniknięto tych na trafność jego dane z konstytucją UE, które były do tego w poprzedniej próbie nowelizacji, bo poprzednio było także wprowadzono formułę kolejności wpływu i nie uwzględniono nawet tych sytuacji, do których sama konstytucja określa pełnej cenie na rozpatrzenie wniosku napisać wniosku prezydenta, ale tutaj to zostało już, że dotrwamy, ale ta kolejność wpływu poderwała mówi o tym, artykuł, w jakich w ogóle, a ust. 2 element tej propozycji ustawowej tak jeszcze wracając do prezesa zauważają, że tak jak do obecnej ustawie prezes Trybunału reprezentuje trybuną na zewnątrz kieruje pracami Trybunału reprezentuje trybuną na zewnątrz wykonuje inne czynności taktu ta funkcja kierowania pracami Trybunału po prostu została wykreślona i Izy odnajdujemy skutki tego w pozostałych przepisach to prawda np. by wnosili o autograf pana prywatny park gładź parking tory, ale mówi o przekładaniu informatyki po nich tylko demagogia NT działalności dotychczas, choć oczywiście ta informacja przedstawia oper Trybunału jako organ Trybunału, a ubiegły czwartek tej chwili stwierdza Trybunał informuje w te właśnie to dzisiaj na to uwagę, że zmienił się język to znaczy czasem ta sama sprawa opisana jest nowymi słowami albo słowa są ustawione troszkę innej kolejności już zaczyna brzmieć inaczej tutaj było rzeczywiste pomówił wcześniej Trybunał sygnalizuje Sejmowi Senatowi trasy z trybuną informuje taka sama jest sprawa ze zaproszeniem gości na zgromadzenie na posiedzenie zgromadzenia ogólnego, który też ten język jest zupełnie inny jest po wysiłku, a nawet obowiązek zaproszenia czy, czyja czy jakoś tak to jest ujęte w dużo ostrzej znam się jak pan rozumie rozważy, o czym świadczy jaka, jaki byłby zamysł tutaj to znaczy trudno oczywiście odgadywać kształtu chciał powiedzieć, ale musimy zwrócić uwagę na pewne konsekwencje w sferze wykładni prawa, jeżeli używamy innych pojęć inaczej kształtujemy upadną instytucje i nie możemy punktu widzenia zasad wykładni uważać, żeby ta sama instytucja to dotychczas, a więc, jeżeli mamy formułę Trybunał informuje Adam nie było PLL lot to można byłoby próbować je wprowadzić opłaty n p . do Formuły, że ta informacja przedkładana kula kichnie, ale nie mamy sobie np. PZHL przed Sejmem dały dotąd moje moje nogi domysły ale, ale zasiada w 2, a jeżeli mamy pewną instytucję prawną, a informacja przedkładana przez Trybunał Konstytucyjny jest formą, która wnika w konstytucji PRL w tej chwili zmieniamy sposób postępowania to on ich już piątą monetą rodzi pewne konsekwencje i tutaj też taka rzecz, która wydaje się w LM to im trudniej uchwytne, ale też zwrócono uwagę artykuł, który mówi o tym, że sędziowie Trybunału w sprawowaniu swego urzędu są niezawiśli podlegają tylko konstytucji pozostał mamy ten przepis natomiast nagle pojawia się ust. 2, który mówi o rekonstrukcji EPL wynagrodzenia sędziego dopisano go do tego samego artykułu, który mówi o niezawisłości z dziwne, bo dla co co jedno drugi ma wspólnego kina Rialto albo jeszcze 1 chałupę wątpliwości, która tutaj się pojawia właśnie w odniesieniu do Hani US Army, który Jan Majerz stanu spoczynku i ewentualnie HR możliwości dodatkowej pracy czy chęć dotychczas było wyraźnie powiedziane, że ręka może traktować jednał się nigdy szajka genialnie, a Hampel 1 miał 1 etapu tutaj tego nie ma na domiar, który jechał autem siódmy, który mówi, że sędzia Trybunału po zakończeniu tej kadencji ma prawo powrócić do poprzednio tak, ale stanowisko po to, by znaczyło, że takie pełnienia urzędu sędziego nie może pracować VAR nie jest jasne, ale jeśli śledzić wypowiedzi Anny polityków partii, które produktu i klubu, który jest autorem tego z projektu to może Pojezierze taka jest taki zamysł, że sędziowie mają sądzić ani nie zajmować się pracą zarobkową takie padały określenia ale o ile nawet uznalibyśmy należałaby się, że chęć jak odnieść poświęcić tylko o orzekaniu o Trybunale to ewenement, a nokaut to zrozumiałe jednak rozwiązaniem jest uniemożliwienie KIDL podejmowaniu tak do fanów spotkań odpoczynku dodatkowej możliwości raczej tu nie chodzi o wybojach tu nie chodzi o to, żeby oni zarabiali jeszcze więcej, ale z punktu widzenia kształcenia kadr prawniczych kontakt z chęcią Trybunał Konstytucyjny i odpoczynku, a jest wartością dodaną dla każdego studenta chemii Lechia Arka nie wyobrażam jak moglibyśmy takich ludzi po prostu płacić z mogliby uczyć za darmo za chwilę wrócimy do naszej rozmowy z azylu za to chętnych, gdy przyglądamy się wspólnie z dr. Ryszardem Balickim wydziału prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim projekt to nawet jeszcze nie projekty są na razie w DM pismo, które trafiło do Sejmu i zawiera projekt ustawy w o Trybunale Konstytucyjnym nie nowela tylko zupełnie nowy kompletny projekt zaraz po informacjach zastanowimy się wspólnie, dlaczego ustawa z właściwie w pierwszym rzędzie zajmuje się kwestiami dyscyplinarnymi, czyli temu za co sędzia odpowiada jak go można ukarać i jak nikt, kto uczestniczy w tym procesie bardzo wprost na wczesnym etapie ustawy jest on opisana cała ta kwestia, dlaczego to proszę się wspólnie z nami zastanowić po informacjach, na które już teraz zaprasza w post factum w audycji post factum Agata Kowalska przy mikrofonie z nami cały czas gość pan dr Ryszard Balicki z wydziału prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim i rozmawiamy o świeżo tajemniczym projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym trafił on właśnie do Sejmu w mieście nie jest drukiem, ale już możemy go czytać i możemy się znamy co on oznacza i czy rozwiąże problemy z trybun Trybunał tak jak chciałoby to prawo i sprawiedliwość, bo takie są deklaracje polityków tej partii w panie doktorze obiecał słuchaczom, że tuż po informacjach wytłumaczymy co może oznaczać czy to tylko moja podejrzliwość że, gdy kwestie związane z Ernst dyscyplinowanie sędziów odpowiedzialnością dyscyplinarną w są tak wysoko postawione w ustawie, bo to art. 8 jej dalsze, więc czy nawet 0706. w, więc pytanie czy ciel czy tutaj należy jakoś doczytać jak to rozumieć za chwilę powiemy coś co czeka sędziów pod nową ustawą to efekt tematyka aktu prawnego jest fakt, iż to ma to też jest pewien walor informacyjny dla odbiorców to od lat utrzymuje w szczególnie to oczywiście nie realia tego obiektu w ustawie zniesione to jest tak samo ważne no ale jednak, aby tematyka odgrywać mają z kolei tak jak państwu jak działa w uwagach od poziomych efekt Danuta Hübner klienta na początek Eldara zaraz po informacjach o tym kto i jak może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego wszak Ano właśnie może bolesne, kto i jak apotem wznowimy za co można ich ukarać, jakie zostaną wybrani tutaj IEL, a tak wielkie, aby taka jak dotąd konstytucja wiem, że wiadomo, że jest nadal 15 sędziów Trybunału będzie wybierany przez kolejne 9 lat, że sędzia może być osoba, która ma kwalifikacje wymagane do stanowiska sędziego Sądu Najwyższego lub barwnego żąda inflacyjnego nie ma tym razem ograniczeń wiekowych wprowadzonych moglibyśmy w tym momencie odwoływać od tych ograniczeń, które są w odniesieniu do stanowisk sędziego Sądu Najwyższego lub znacznego mandat radnego, ale to dobrze byłoby kwestia dyskusyjna mamy kwestię już przed domami to zbawienie, a że kandydatów przedstawia 50 posłów lub prezydium Sejmu i nie ma tego oraz, które dla niektórych odbiorców było mało kłopotliwe natomiast ich klub jest element zrozumcie, że zjadłem od razu, że nie ma również tego, o co postulowało wiele środowisk czyli, żeby kandydatów mogli wysyłać również przedstawiciela środowisk prawniczych innych tutaj to oczywiście też nie pojawiło nie ma zajmowanie raczej nie ma tej refleksji, o której mówiła również opinia komisji pana tak jest i która była pierwotnym projekcie prezydenta Komorowskiego, który daje to element od kogoś komu wyjęte z poprzednim, a tak jest na domiar ich od Meyer Tomasz Jagła piąta szóstym siódmy szóstym siódmy, którym mowa o ich dalszą część, ale sędzia po złożeniu ślubowania ślubowanie na bazie Adam Bogacz prezydenta Rzeczpospolitej, ale i franka po złożeniu ślubowania stawia się w Trybunale w celu podjęcia obowiązków ich szefom Bono tak naprawdę, jakie są konsekwencje tego ślubowania i co więcej nałożono de facto obowiązek na Lecha Trybunał uznał tego PDH małe i będą oczywiście, że sprawę Trybunału przydziela mózg w ich stwarza warunki umożliwiające wypełnianie obowiązków sędziego to jest wpisane są budynki się konkretne osoby ten przepis w kontakcie rolnika od nich są oczywiście hossą widać projektodawców, że tak partykularne rozstrzygają kwestię, ale być może pani redaktor Maria od zostawimy słuchaczy takimi niedomówienia no dobrze to teraz wracajmy do mojej ulubionej sprawy czyli kto wreszcie i za co może ukarać sędziego jak to się zmienia w stosunku do dotychczasowej ustawy tej, którą teraz mamy naszą bramką powiedziałem, o ile tam wielu poprzednia wersja ustawy o być do niego grudnia gładkich Panamą w barwach Polonii maczugą są tu jest takim kierunkiem rysikiem, ale konsekwencje są dość podobne poprzednio tak było także tunel dmt otrzymywał pełne kompetencje kończyło się na leśnej niektórym mógł też podejmować decyzje w odniesieniu do sędziów, którzy mieliby zostać ukarani dyscyplinarnie tutaj przejście tego gorszego zrezygnowano odcięli od poziomu ich jednak Meyer realizowana głównie zgromadzenia ogólnego trendu co jest oczywiście lądowania służbę i jak najbardziej rentownym napełniać pojawia się jednak sytuacji ja art. 11 mówię o możliwości wygaszenia wygaśnięcia mandatu sędziego i Kamil mowa o prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym w Kazaniu na karę najwyższą usunięcia ze stanowiska sędziego Trybunału tylko, żeby taka kara mogła, by ich nie musi być uzyskana bili go na prezydenta Rzeczpospolitej w czyjeś larum, powtarzając dla słuchaczy, żeby było jasne, ale sytuacja, w której zgromadzenie ogólne uchwala utratę mam męża ma do zachodzą okoliczności, których sędzia musi być ukarany Dochnal inna, ale najgroźniejszą, czyli usunięcie ze stanowiska sędziego i to się maleje, bo musi na to wyrazić zgodę prezydent pakiet w zgromadzeniu musi wrócić do prezydenta o wyrażenie zgody zgody uchwały prezydent ma taką zgodę wyrazi zgodę postanowienia albo Niwea i dopiero wtedy takie kierowanie będzie skuteczna no to jest sytuacja, w której w sposób bardzo istotny ogranicza się o możliwości funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego tak naprawdę jest to pewien element ingerując moim zdaniem niezależność Trybunału Konstytucyjnego, ale przyznam się ran może szczególnie małych i żartobliwie Legii fragmentu uda radni z DHL i na koniec czwartej projektodawcy wołali taką formułę ratownikach Grzegorza ma piątego stałą pozycją prezydenta jako podmiotu objętego ślubowanie i technika, a do ich treści łatwo wpadał i okna mamy tanie kredyty w mocy ustawy staje się bowiem gwarantem zachowania takiego sędziego zgodnie z prawem nie tylko nowych fantastycznych Połaniec komu w mediach była i jest chęć jak już popełnił czyn, który naruszał etykę tanio, a ono w rodzinach było rano Jan Bejgier wygląd próbowano ustawowo określić strach przed prawie, że Bogiem ojcem to znaczy, że ze strachu przed prezydentem sędziowie będą postępować porządnie Leibovitz jeszcze 1 ważnej rzeczy to jest powtórzenie tego pomysłu grudniowego znów znika odpowiedzialność sędziego za sprawy tak, które miały miejsce przed objęciem przez niego urzędu prawda tego znów nie ma nie ma mowy co prawda art. 8, który mówi o podziale osiedli na armię mówi o tym, że odpowiada roszczeniowa naruszania przepisów prawa daje taka ogólna formuła, ale jednak na ciężko byłoby wywodzić, że musi może ona się podziały miotaczem popełnione przed tym jak notował średnio Trybunał o 3 i też pojawia się ciekawy sformowanie zmiana słów, ale też może jej znaczenia w związku z tym do tej pory było także odpowiedzialność ponosi za inne nieetyczne zachowanie mogące podważać zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości, a tutaj znikające słowa i pojawia się zaufanie do jego osoby co rozszerza rozumiem katalog możliwych przewinień ludziom można byłoby to tak próbować interpretować to z tak naprawdę szybko szybko przeszłości, by się musiało pożegnać Lecha i powiedzmy o sprawie, która pewnie najbardziej Anne interesuje słuchaczy, czyli chęć czy będą w ogóle rozprawy, w jakich składach i i czy powtarza się ta ta historia z terminami, a hostel minach mogliśmy rowerze kalendarz znowu będzie kolejność wpływu spra w, ale przede wszystkim składy, czyli już mówiliśmy, że ma Trybunał Konstytucyjny na szczęście 15 sędziów, czyli tak jak w konstytucji, a jak to jest jeśli chodzi już o składy do kont do konkretnych rozpraw to wielkiego rodaka Michela w pozostałe 3 wkłady proponowane wkład pełne i 2 wkłady mniejsza średnio i hale siedmio Icchak chwaliło i to by tam aż 5 mamy 7 sędziów od pełnych ma być w tej chwili, ale wymaga ich udział w g 11 sędziów Strzelinie 9 tak jak głodu w Tychach i nie 13 tak jak mówiła ta ustawa z ceną za lata jego głównej auli LO 11 oto ich moglibyśmy to ona w jaki myślę, że samo pamiętasz mnie nie budziła większych wątpliwości natury to moglibyśmy ocalić od PL jak tam formatu maltretowana na pomiarach pojawia się ciekawa sytuacja trwa rozpatrywanie w składzie pełnym, bo oprócz dotychczasowych praw, które wymagały takiego właśnie postępowania mer wpisana została ustawa o Trybunale Konstytucyjnym trafił z urzędu byłaby rozpatrywana w składzie pełnym oraz zmodyfikowana została formuła were stosowana w odniesieniu do było prawo tzw. szczególnej zawiłości dotychczas było także w takim przypadku inicjatywy PLFA lub składu orzekającego można było taką, która mogłaby kierować do otaczania ich składzie pełnym natomiast tutaj się pojawiać ułatwia też art. 25 szóstym pierwszy litera alef pkt 1 litera alef w uchwałach o szczególnej zawiłości, więc inicjatywie Roberta Trybunału, a także, gdy z wnioskiem o uznanie sprawy szczególnie zawiłą do Trybunału w Cichem prezydent Rzeczpospolitej prokurator generalny lub 3 sędziów lub składu orzekającego zauważmy także grupa 3 sędziów nawet rejonie wąsko narzekają, bo tak być ciekawa nisza, ale trudno jest jasno czy tu chodzi o sytuacji, w której najpier w wniosek do Trybunału o zbadanie np. konstytucyjności kieruje prezydent, a później składa wniosek o to, żeby uznać to sprawdza szczególnie zawiłą też prezydent nie musi być nawet uczestnikiem tego postępowania przepisu, który w tamtym projekcie, a wynika, że prezydent może to zrobić w każdej sprawie, ale toby wynikało ust. 4 tego artykułu jest mowa o tym, że w grę wg prokuratora mogą wywodzić z wnioskiem o terminie 10 dni od otrzymania im to banki, a zgodnie z procedurą informowani o wpływie każdej sprawy wsi, ale co do jedno oznacza właśnie co to jest w życiu to jest zjawisko, kiedy prezydent prokurator generalny mogą właściwie wnosić o rozprawę tak naprawdę jest to powierzenie organom zewnętrznym organom władzy wykonawczej on decydującego wpływu na sposób rozpatrywania spra w takich sytuacji i tak naprawdę Fernando prokurator generalny będą mogli Kluczborka ma się rozpocząć każdej sprawy w składzie pełnym na jej z uwagi na obciążanie Haniu umierasz skład Trybunału to spotkanie, aby takie pełne może być albo bardzo odległe w czasie albo też będzie niemożliwe w dodaje, że już powolutku musimy kończyć się nam obiecuje słuchaczom, że będziemy do tej ustawy wracać do wielokrotnie w ich cel jej przyglądać, zwłaszcza zaś, zważywszy że przypisywane są jej w niemal nadludzkie moce rozwiązania konfliktu o Trybunał, ale powiedzmy na koniec vacatio legis tego projektu to 14 dni nie jest to termin zerowy jak byliśmy ostatnio przyzwyczajeni w ale też niezbyt długi czy ta ustawa tak naprawdę wymuszała zmiany regulaminu Trybunału Konstytucyjnego jakieś szczególne przygotowania do jej wdrożenia czy też rację ma poseł Terlecki, mówiąc że im już ich zresztą ustawodawca, który zdaje, że projektodawca krytej twierdzi, że to w ogóle bez problemu zostaną wdrożone nowe przepisy, a nie to wymaga przełożenia na regulamin, ale niech się na rzecz, której podniesie limit, a on mówić, ale Artego 60 mówi o orzeczenia, które wydaje Trybunał Konstytucyjny i tutaj sytuacja moim zdaniem bardzo dba o moich analiz zniknęło już o dniach już się boję co pan powie no dobrze to, że powiedzą z 1 strony w ust. 1 jest mowa o tym, że orzeczenia zapadają zwykłą większością głosów mogło być godna regulacją konstytucyjną uszanuje porada formuła 23 wydawanych w pełnym składzie tutaj naszą uwagę dlatego była istotna kwestia do pełnego składu bym ich katalog praw z punktu widzenia laika wydaje się ono od, których dotąd tylko niektóre rady jak spojrzymy na ten katalog ktoś ma pkt 5, który mówi od dołka kontroli to tak naprawdę okaże się, że większość po przeważająca większość będzie błahy musiała być chyba największe osiągnięcie takich głosów wszak to moim zdaniem jest również wariant jakoś od tej i też bardzo ważna uwaga na koniec zostawiam państwa z tym projektem na stronach sejmowych można przez całą majówkę czytać porównywać zeznawać jak to będzie dr Ryszard Balicki wydział prawa administracji ekonomii na Uniwersytecie wrocławskim był państwa i moim gościem w ciasnej formacje, a po nich zajrzymy do szkół zobaczmy co się dzieje na lekcjach wychowania do życia w rodzinie w post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA