REKLAMA

Co nam zostało z rozbicia dzielnicowego? Rozmowa z prof. Jerzym Pysiakiem (powtórka)

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-05-02 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
49:58 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM w 4 córki 5 synów i Panny to mniejsza wydany za mąż szły w świat wcale synowie czekali na swój kawałek ziemi byli w sprawie w Henryk trzeci książę Głogowski Wielkopolski doczekawszy się tylu potomków męskich z Małgorzatą Kruszwicką mógł być pewien, że jego państwo ulegnie rozczłonkowanie u, ale nie mógł się spodziewać się, że rozżalony rozczłonkowanie rycerstwo wielkopolskie ruch mający własne przywileje w nowej sytuacji politycznej spojrzy Rozwiń » łaskawym okiem na niejakiego Łokietka, który w niedalekiej przyszłości państwo polskie po 2 stuleciach rozbicia ponownie zacznie od jedno władztwo 1 koronę na razie Henryk trzeci zwany Głogów czekiem pracuje na opinię zawartą w roczniku kapituły poznańskiej, gdzie stanie, że był bardzo surowy dla złodziei gwałcicieli łupież psów i że za jego czasów był w Polsce we wszystkich jego ziemiach powszechny pokój zatem Głogów przyp lokuje miasta Lublin gościa Zielona Góra Polkowice w Sulechowie Przemęt przeprowadza reformy sądowoadministracyjne monetarną funduje klasztoru magdalenek w Bytomiu Klarysek w Głogowie stawia kilka kościołów parafialnych dba o gospodarkę sławi dynastie tu posąg rodziców tam nagrobek Henryka Probusa non omnis moriar po prostu ktoś umiera mając nieco na wyrost tytuł i dziedzictwa Królestwa polskiego o 3 lata później 5 synów dzieli ojcowiznę jest 29 lutego 1300 dwunastego roku już prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór panie profesorze witamy serdecznie wywiad PRL mógł mówić będzie mu 2 wiekach rozbicia dzielnicowego, czyli czegoś się strasznego w dziejach naszego państwa w rozbiciu dzielnicowym na od dawna czarną legendę i złą prasę i złą prasę i trzeba przyznać, że pod wieloma względami czy nie był okres korzystny dla polskich w tym sensie, że nie zyskała na sobie w tym czasie szczególnej chwały i można też powiedzieć że Polska jako państwo jako naród w rodzący się dopiero w podniosła pewne znaczące straty w stosunku do stanu państwa polskiego, zanim do rozbicia dzielnicowego doszła pewnie nie myśli pan tylko stratach terytorialnych nie tylko terytorialny, chociaż od tych też, ale to jest również okres w bardzo ciekawy pod względem ewolucji w ustroju wewnętrznego i przez ten ustrój wewnętrzny ma namyśli nie tylko stosunki pomiędzy władcą, a poddanymi, chociaż to bardzo istotny aspekt właśnie tych 2 wieków rozbicia dzielnicowego, ale też w różne sprawy związane z ustrojem gospodarczym z rozwojem gospodarczym z awansem cywilizacyjnym nie tylko elity, ale całości ludności państwa polskiego i to jest pod tym względem okres nie do przecenienia można powiedzieć, że w jakimś sensie w okresie rozbicia dzielnicowego w państwowość Polska dotarła do wszystkich poddanych kiedyś 1 władcy polskiego w owym czasie wielu polskich władz m. in . dlatego właśnie, że było ich wielu Czyżby, dlatego że do władcy było bliżej, a on miał bliżej do poddanych, a dokładnie tak to znaczy przed rozbiciem dzielnicowym w rzeczywiście ośrodki władzy książęcej czy kolarskiej od czasu do czasu, ale także bezpośrednich reprezentantów władcy w takich jak wojewodowie czy pallad synowie i innymi słowy namiestnicy książęcej czy Królewscy na prowincji to byli rzeczywiście to bardzo od przeciętnego mieszkańca ziem polskich w oddziale dzięki temu, że począwszy od drugiej połowy wieku dwunastego tych władców jest po prostu więcej władza zbliża się do społeczeństwa może niekoniecznie mentalnie w każdym razie nie od razu naraz nie zmieni, ale organizacyjnie w Otóż to właśnie to jest bardzo szczęśliwe sformułowanie, dlaczego dlatego, że zmniejszenie się obszaru, na którym władają książęta dzielnicowi w stosunku do czego jak było przed podziałem Polski na dzielnice zmniejszenie się obszaru tych księst w, które postępuje z z pokolenia na pokolenie w większości regionów Polski powoduje również zmniejszenie dochodów, jakie władca, a pobiera ze swojego państwa i wobec tego musi coś zrobić, żeby te dochody i utrzymać na dotychczasowym wystarczający na wprowadzenie do woli i polityki wewnętrznej, ale w zagranicznej też na właściwym poziomie, a nawet w miarę możności je zwiększać i to zaowocuje kolonizacją pustek osadniczych częstość mówi o kolonizacji na prawie niemieckim jest w tym słuszność dlatego, że to jeszcze prościej o kolonizacji niemieckiej to już jest pewnym stereotypem pewnym uproszczeniem BOR w istocie chodzi właśnie okolic za kolonizację na fali niemieckim trzeba, zwłaszcza w dzisiejszych czasach powiedzieli, że kolonizacja na prawie niemieckim nie polegała na tym, że ukryta opcja niemiecka w Polsce dochodziła do głosu tylko, że przyjmowano na ziemiach polskich mówiąc językiem współczesnym kno w ho w i nowoczesne zarządzanie gospodarką ekonomią i nowe technologie nowe sposoby organizacji gospodarczej i w gruncie rzeczy mamy w latach rozbicia dzielnicowego do czynienia z taką wewnętrzną kolonizację Polski również przez ludzi przede wszystkim może przez Polaków tak przez poddanych Książąt polskich to znaczy tak jak powiedziałem na początku jest kolonizacja pustego zasadniczych ziem, na których wcześniej nikt nie mieszkał, które dopiero teraz są poddawane u w zasilaniu w zasiedlaniu zainstalowanie wolnemu tworzeniu miast jest to bardzo wiele takich terytoriów jak chociażby Pogórze trzeba pamiętać, że Pogórze między nim Podhale zostanie zasiedlone jest przed tym sensie zasadniczym pustynią zostaje zasiedlone nie wcześniej niż w wieku 13, ale jeszcze 1 powodu rozbicie dzielnicowe niesłychanie istotne to znaczy to jest okres, w którym zaczyna podlegać zmianie relacja pomiędzy władcą, a jego poddanymi kościelnymi i świeckimi i zaczyna się kształtować w owym czasie pewna świadomość polityczna no i dotycząca na razie elit społecznych to znaczy można władztwa rycerstwa przedstawicieli kościoła, ale i mieszczaństwa ta świadomość polityczna społeczeństwa polskiego będzie dość istotna w kontekście panowania Henryka młodą Głogów czeka również tu zaczynają wykształca się stany i UE sposób sprawowania władzy w Polsce zmienia się z czegoś co nazwałem ona się matrymonialny to znaczy takim taką koncepcją państwa od wczesnego państwa, w którym władza Państwowa jest pojmowana jako osobista własność rodziny panującej i po powiedzielibyśmy, że pojęcie władzy czy państwa, choć pojęcia państwa wtedy nikt jeszcze nie zna się DPS -u analizuje to jest może zbyt techniczny słowo, ale w DPS analizuje w tym sensie, że nie jest już władze państwa uda się z utożsamiana tylko z osobą władcy, a w 2 Igo Igo ziemia, a jego poddani, czyli państwo mówiąc językiem współczesnym nie uchodził za jego wspólną własność guza z dni nie uchodzi za własność księcia tylko za wspólną własność władcy i czegoś co moglibyśmy nazwać narodem politycznym, czyli tymi ludźmi, którzy są świadomi przynależności do tej wspólnoty politycznej, jaką Jezus Inter oraz w Mielnie nie nie Primus inter pares, ale książę władca, który jest już związany prawem, mimo iż który Aniston i ponad rok, a nie stoją ponad prawem taki jest i który jeżeli prawo ustanawia to samo podlega tak jest i który w, jakim sensie można powiedzieć wciąż negocjuje polityka, jaką prowadzi dla nie może, bo jest to wszystkim poddanymi, bo tak nie będzie jeszcze bardzo długo, ale z częścią poddanych z elitami tak nie jest nie jest samowolne nie może być już samowolne profesorze ktoś doszło do rozbicia dzielnicowego pewnie musimy zacząć się, chociaż nie wiem czy to jest właściwy początek lat, ale na pewno można wskazać tutaj ustawę sukcesyjną Bolesława Krzywoustego, która powstała dlatego też dokładnie nie wiemy w 1100 piętnastym szesnastym, a może podczas świąt Bożego Narodzenia w 1100 siedemnastym roku na pewno weszła w życie po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1100 trzydziestym ósmy w tzw. testament Bolesława Krzywoustego jest o czym wiemy z całą pewnością raczej pomysłem na zaradzenie bratu było źle bomb czy konfliktom wyrażającym się w bratobójczej walki czy walki władzy rozdzierające kraj na skutek już dawno istniejącej wśród elit państwa Piastowskiego świadomości, że sukcesja po w państwie polskim państwie Piastowskim należy się w gruncie rzeczy wszystkim synom panującego innymi słowy nie można powiedzieć, żeby rozbicie dzielnicowe rozpoczęło się wraz z wejściem w życie testamentu Bolesława Krzywoustego wydzielenie ojcowizny miało miejsce już część tak co najmniej, a co na nim co najmniej od pierwszej połowy wieku jedenastego wiemy, że kiedy Mieszko drugi powraca po jego obaleniu po kryzysie władzy Piastów, kiedy Mieszko drugi powraca na tron w roku 10003002 . to zostaje zmuszony do podzielenia się państwem z 2 spośród swoich braci innymi słowy z oboma żyjącymi w owym czasie jeszcze braćmi wybitni polscy medaliści domniemywa liże również Kazimierz odnowiciel, który zakończyło okres kryzysu pieszej monarchii Piastowskiej nad zwany jest odnowicielem właśnie z tego względu, że odnowił polską monarchię, że również Kazimierz odnowiciel wydzielił swoim wszystkim synom dzielnice, choć pod wierzchnią władzą najstarszych synów wiemy, że ostatnie lata panowania Władysława Hermana to znaczy przełom wieku, a 1112. to jest wydzielenie odrębnych władztwa w na obszarze państwa Piastowskiego jego 2 synom no i owa walka ze Zbigniewem ze starszym bratem prowadzona przez Bolesława Krzywoustego miałaby być inspiracją dla Bolesława Krzywoustego do wprowadzenia jakich i jakiegoś rozwiązania prawnego, które by regulowało sukcesywnie trzeba przy tym dodać, że taka zasada sukcesji podzielonej to znaczy zakładająca, że wszyscy synowie panującego władcy mają prawo do tronu i wobec tego można czy wręcz należałoby podzielić pomiędzy nich państwo nie jest wcale polską specyfiką moich cię o to zapytać czy tak też było, gdzie indziej nie jest wcale polską specyfiką i wiemy, że mniej więcej 2 pokolenia badaczy 3 pokolenia wcześniej taką zasadę wprowadzono również naruszeń, które da to po śmierci Jarosława mądrego jeszcze wieku jedenastym, gdzie również Księstwo zostało podzielone pomiędzy wszystkich synów Jarosława już nie została wprowadzona podobna do tej obowiązującej w Polsce zasada przejmowania betonu wielką Książąt z książęcego w Kijowie szef najstarszego z potomków władcy, że taka zasada panowała w Czechach, choć w co wypadło z korzyścią dla Czech i jedynie mu wyrazy były terytorium, które było dzielone pomiędzy synów księcia, a Czechy pozostawały niepodzielną domeną każdego szanującego, choć i tam i naruszyli nad i Czechach w nie zapobiegło to walką tak samo jak w Polsce walkom o władzę książęcą o władzę zwierzchnią nad całym krajem, ale i to jest zjawisko, które dotyczy też w Skandynawii n p . Norwegii, która jest z dzielona pomiędzy wszystkich synów zmarłego króla czy aż do drugiej połowy wieku dwunastego i dopiero w drugim człowieku dwunastego to zasada sukcesji podzielonej zostaje usunięta jak właśnie na tych terenach taki sposób działania się wykształcił istocie był powiązany z UWM uśpić powiązane odpowiedział na to pytanie trochę na przekór czy przewrotnie to znaczy jest troszkę inaczej w mianowicie to zasada pierwowzór w 2 czy niepodzielności państwa jest nowością państwo w Europie średniowiecznej było dzielone między synów zmarłego króla czy znał zmarłego władcy od czasów państwa franków to znaczy od wieków z tego i trwało w Europie Mrowiński potem Europie garwolińskiej aż do wieku dziewiątego, dopóki się nie zorientowano, że mało efektywne być może, ale chciałem powiedzieć zupełnie coś innego mianowicie to, że to właśnie w towarze w konsekwencji owego procesu dzielenia monarchii matrymonialnej pomiędzy wszystkich synów zmarłego władcy dźwięki w osłabieniu pozycji władcy, która jest konsekwencją zmniejszania się terytorium jego państwa dzięki temu, że w, kiedy trzeba podzielić państwo pomiędzy wszystkich sukcesorów między wszystkich synów to pojawia się konieczność szukania poparcia przez władcę przez synów władcy w elitach politycznych pojawia się pewna świadomość polityczna wśród tych elit świadomość, która jest czymś daleko więcej niż pod kluczem tylko osobiste i wierności wobec osoby króla, ale utożsamienie się z ze wspólnotą polityczną rozumianą identyfikowano jako pewny ściśle dość pojmowane terytorium i pewna dość ściśle zdefiniowana w SPP pewne dość, iż definiowane dziedzictwo historyczne i tożsamościowych i taki jak pojawiło się, że na obszarze upadającego upadłego już imperium franków tak też pojawiło się w pewnym momencie wśród elit politycznych państ w Europy Środkowej czy Skandynawii to znaczy przedstawiciele arystokracji świeckiej duchownej przedstawiciele elit miejskich również w pewnym momencie zaczynają się identyfikować z państwem to znaczy na zaczynają nabierać świadomości, że oni również to państwo tworzą oni również do tego państwa należą państwo ma określone granice to państwo ma określone terytorium powiedzmy Mogielnica jest zjawiskiem nowym w naszym współczesnym rozumie teraz się zmywa całe szczęście, ale w takim operacyjnym w rozumieniu, jakie niektórzy z nas jeszcze pamiętają jest wynalazkiem późnej nowożytności nawet nowoczesności, gdy ma własne terytorium, które ma określoną tożsamość kulturową nawet jeśli chodzi tylko o kulturę polityczną pewną, żeby pewne wspólne dziedzictwo historyczne rozumienie pewnego wspólnego interesu politycznego i historycznego i za które te elity biorą współ odpowiedzialność to znaczy domagają się udziałów we władzy, ale jednocześnie właśnie biorą odpowiedzialność za prowadzenie polityki państwa za to jak to państwo dalej ma się kształtować, jaki ma być w Polsce stało się w okresie rozbicia dzielnicowego podobnie początkowo dzięki identyfikacji elit tych lokalnych powiedzmy księst w dzielnicowych, ale to znaczy, bo te poprzez utożsamienie się z daną ziemią to znaczy będziemy mieli do czynienia z rycerstwem czy można własnym ziemi krakowskiej ziemi sandomierskiej zwycięstwem czy można własnym Wielkopolskim czy Kujawskim gorzej będzie na Śląsku, który będzie najbardziej rozdrobnioną dzielnicą począwszy od drugiej połowy wieku trzynastego ale, ponieważ ci ludzie wchodząc do elity politycznej uzyskują także udział w dziedzictwie historycznym w Tychach Księstwa te wszystkie Księstwa dzielnicowe no wywodzą się z monarchii Piastowskiej to również zaczynają się przynajmniej w swojej części identyfikować z owym dziedzictwem historycznym Królestwa polskiego jak już w owym czasie mówi, mimo że kochany nie ma rzeka jest podzielony, ale po pojęcie Królestwa polskiego istnieje i wykształca się również po trochu świadomość przynależności tej całej elity społecznej tego całego narodu politycznego no może w jego części do 1 z góry rządy tak do 1 wspólnoty historyczną kulturowej i politycznej i to wskutek tego właśnie w elitach politycznych Polski dzielnicowej nie tylko wśród niego w umysłach przy tzw. Książąt zjednoczyć się pojawić się idea zjednoczenia od budowania Królestwa polskiego Beskid poparcia elit kościelnych i świeckich, które za tym zjednoczeniem w pewnym momencie zaczęły się opowiadać właśnie dostrzegając nieefektywność, o których pani powiedziała w tej współczesnej im, a którzy tak struktury, w której żyją w bez tego poparcia zjednoczenie nie byłoby możliwe mówimy już panie profesorze tendencjach zjednoczeniowych wróćmy jeszcze na chwilę do tego momentu dezintegracji, czyli do roku śmierci Bolesława Krzywoustego druk 11003008. i jak to miało w zamyśle Krzywoustego funkcjonować i ciekawi mnie jeszcze 1 rzecz do jakiej wielkości księstw doszliśmy przez te 2 stulecia w bardzo różnej daty od do tego zaś na bardzo różnej mamy do czynienia z księstwami dzielnicowym, które zachowały się bardzo rozległy obszar to przede wszystkim Małopolska Wielkopolska co prawda i Małopolsce i Wielkopolsce jest też podział wewnętrzny to znaczy Małopolska w sposób oczywisty składa się z ziemi krakowskiej oraz ziemi sandomierskiej gminy, które w, których elity polityczne są świadome swojej odrębności, ale i rozmaite zawirowania polityczne wokół tronu krakowskiego będą związane w wieku 13 również z rywalizacją polityczną pomiędzy możną władztwem krakowskim sandomierskim, a także z grą, którą prowadzą książęta, żeby wzmocnić swoją własną pozycję między jednymi z drugimi w 2 w Wielkopolsce mamy do czynienia z taką wyraźną odrębnością ziemi gnieźnieńskiej poznańskiej, ale mimo przejściowych podziałów no i Wielkopolska utrzymuje bardzo złym pewną spójność ma to też jest związany panie profesorze ze słabym rozebrać, zanim się akurat tamtejszych Książąt tak z całą pewnością to jest oczywista konsekwencja tego w UE natomiast Śląsk i Kujawy wieku trzynastym potem począwszy od wieku czternastego to będzie dotyczyło też Mazowsza, a dopiero od wieku czternastego to są regiony, w których dochodzimy do Księstwa wielkości miniaturowej to znaczy niekiedy wielkości kilku tysięcy zaledwie kilkuset nawet kilometrów kwadratowych ten proces na Śląsku, zwłaszcza posunie się bardzo daleko i będzie jeszcze postępował przez całe średniowiecze warto o zresztą pamiętać, że dynastia Piastowska, która utraciła Korony tron Polski w biegu czternastym wcale w owym czasie nie wygasła w 1 z takich niewielkich księst w śląskich kwestie legnicką brzeskim przetrwała aż do ostatniej chwili siedemnastego wieku, ale i na tym Śląsku mamy do czynienia ze znacznym zróżnicowaniem terytorialnym Księstwo terytorialnym księstw to znaczy są Księstwa rzeczywiście miniaturowe jachty w kat ścina wszystkie opaski, ale są też Księstwa duże jak Księstwo opolskie czy Księstwo wrocławskie największy ze wszystkich gwiazd Śląskiej Księstwo wrocławskie, o którego opanowanie, nad którym Hanny Głogowski będzie bardzo zabiegał w pewnym momencie po opanowaniu, którego stanie się ostatecznie najpotężniejszym spośród Książąt śląskich, choć trzeba dodać, że w sytuacji, w której większość poważnych rywali już została wyeliminowana dno w głównie wskutek śmierci ich, ale też wskutek działań wymyka mu go czeka, którego tu w we wstępie na bardzo pochwalony jako takiego dobrego pokojowego pana trzeba by był zresztą nie mniej pochlebne w tej samej kronice jest mowa o tym, rząd co prawda był bardzo srogi dla różnych rabusiów i grabie stów, ale że sam w stosunku do swoich poddanych bywało wcale nie lepszy to znaczy, że można było powiedzieć że stygmatyzować ową i prześladował grabież stów, którzy działali poza strukturami państwa, gdyż uważał, że grabież jest jego książęcym monopolem, ale też 1 ze swoich kuzynów Helenka brzucha tego, a który w zawładną księstwem wrocławskim po śmierci Henryka Probusa uwięził ogniwo okrutnych warunkach żelaznej klatce trzymał przez kilka miesięcy, doprowadzając go do bardzo ciężkich chorób i w przedwczesnej śmierci do miało służyć temu, żeby Węgrzy chaty zrzekł się na rzecz Głogowa czeka władzy zawsze jestem wrocławskim, które w regułach czy uważał należało mu się z woli Henryka Probusa, czyli 1 sowy Książąt zjednoczyć jego być może pierwszego z Książąt zjednoczyć się nim działających u schyłku wieku trzynastego no to rozmawiajmy teraz panie profesorze o tych stratach terytorialnych, bo oczywiście rozbicie terytorialną oznacza także osłabienie militarne malutkie Księstwo ma mniejsze możliwości a by się bronić tak inie w dyplomatyczną pod takim nie, dlatego że ja wspominałem o rozwoju gospodarczym i rozwoju społecznym bardzo intensywnym mającym zaczynającym się od przełomu wieku dwunastego trzynastego przede wszystkim od pierwszej świeci trzynastego wieku, kiedy zaczyna się właśnie kolonizacja pustek osadniczych napadzie niemieckim zakładanie nowych wsi nowych miast, a nadawanie nowych ram organizacyjno-prawnych miastom istniejących do tej pory to wszystko po pierwsze, prowadzi do zwielokrotnienia liczby ludności Polski i każdego z owych księży dzielnicowych w tym większego zwielokrotnienia im intensywniejsza jest kolonizacja pustego zasadniczy zakładanie nowych osad wiejskich i a miejskich po drugie do bardzo znacznego wzrostu dochodów, a książęcych, a zatem jeśli zwiększa się liczba ludności i zwiększają się dowody na dochody książęce to potencjalnie zwiększają się również możliwości militarne, choć one oczywiście zwiększają się wprost proporcjonalnie do wielkości władztwa, jakie są pod prąd ten książę ma do dyspozycji z 1 strony to jest oczywiście kwestia pewnej przewagi militarnej różnych potężnych lub mniej potężnych państ w sąsiednich, ale z drugiej strony dość skomplikowanej gry dyplomatycznej, którą podejmują książęta dzielnicowi często działający wbrew sobie to znaczy po prostu walczący w 1 jedni drugim Zhang, ale i znaczna część owych strat terytorialnych, jakie Polska poniosła w wyniku rozbicia dzielnicowego jest wynikiem różnych nie zawsze szczęśliwych sojuszy, jakie wchodzili książęta polscy w wieku 12 min trzynastym szczególnie w szczególności trzynastym to znaczy rozmaitych sojuszy, a to z Brandenburgią, a to zbyt dynamiczny, a co z zakonem krzyżackim, które no to DD sojuszy prowadziły do wchodzenia w orbicie wpływów państ w sąsiednich, a należy dodać też Czechy, które w pewnym momencie zaczną wywierać nacisk polityczny na Śląsk i uda się królestwo czeskiemu w ciągu kilku pokoleń całość Śląska w gruncie rzeczy hodować i przyłączyć do Królestwa czeskiego zaczyna się tor już od czasów, w których żyje Annę Głogowską czek w saunie to gwóźdź do pytania, na które nie odpowiedziałem wcześniej to znaczy jakich miało być zorganizowane jak miało być zorganizowane, czyli senior przejmowanie rozmowa z sukcesem włazy w koncepcji Bolesława Krzywoustego jesteśmy skazani tylko na domysły znaczne konstruowanie jego jego woli jego pomysłu Toszka na zasadzie porównania właśnie z krajami ościennymi takimi jak Czechy czy mąż z całą pewnością była koncepcja jakiś władzy zwierzchniej Tamizą z całą pewnością oddziały z państw naiwny chciał uniknąć tego do co z państ w tak rozpadu państwa, czyli tego co rozbicie dzielnicowe co wcielenie w życie jego testamentu, że ostatecznie wyraziło w był kopistą albo idealistą być może, ale w to znaczy na pewno miał koncepcje i 1 z wierzchniego księcia najstarszego najpier w najstarszego spośród swoich synów, czyli kolejno każdego z jego żyjących synów, a potem każdego najstarszego w zawodzie Piastów po śmierci ostatniego synów, który miał dysponować nad pozostałymi książętami znaczącą przewagą polityczną i materialną, więc i RM niemających podlegać podziałom, a obejmującej bardzo znaczny obszar państwa dzielnicy senioralnej co do ich kształtu terytorialnego nie jesteśmy pewni na pewno miała ona obejmować ziemie krakowską z Krakowem prawdopodobne prawdopodobnie pas ziemi środkowych Polski, ale jesteśmy tu tylko skazani na domysły wykonywanie bezpośrednich władzy na Pomorzu gdańskim i zwierzchność nad podbitym, ale nie wcielonym przez Bolesława Krzywoustego Pomorzem zachodnim, jaka miała być zdaniem Krzywoustego relacja między księciem seniorem, a pozostałymi książętami tego nie wiem wiemy na pewno, że jego pierwszy następca pieszy książę zwierzchnik Władysław wygnaniec, a potem trzeci z Książąt seniorów Mieszko stary uważali, że i jest to o coś powinno się to odbywać na zasadzie na ścisłej podległości pozostałych Książąt księciu seniorowi czy też księciu princeps Sowiń ski niszczy nawierzchnię w i inni książęta, uważając się za równych w wadze nie ma zatem statusem jak się wydaje chcieli prowadzić samodzielną politykę i w związku z tym przeciwstawiali się ostatecznie doprowadzi do obalenia autorytet najpier w autorytetu, a później faktycznej władzy księcia zwierzchniego nie sądzę, żeby taki był pierwotny zamysł Bolesława tak, ale czy w rozwiązanie, jakie wybrał było w praktyce realizowane wątpię w istocie rzeczy w każdym z krajów, w którym następowało rozdrobnienie terytorialne związane właśnie z podziałem na dzielnice też rozdrobnienie, które tak moglibyśmy z Polska nazwać go udawało się je przezwyciężyć jedynie wtedy, kiedy po prostu porzucano zasada sukcesji podzielonej na rzecz Primo garnitury czy dziedziczenia całości władzy całości państwa przez najstarszego synów i to jest zjawisko, które występuje w dosyć późno pojawia się dosyć późno, która jest wynalazkiem pełnego średniowiecza jak kopie jako pierwszy kraj ten zasadę primogenitury inni dzielenia władzy pomiędzy synów wprowadza Francja zarówno w Jantarze mieć jakikolwiek panujący w Hiszpanii jak królowie skandynawscy dzielą władzę dzielą na terytorium pomiędzy swoich synów, ale i aż do trzynastego wieku w gruncie rzeczy i nie ma nie obowiązuje zasada starszeństwa w linii prostej przy dziedziczeniu tronu często tym, kto jeździ czy jest Beata kolejny brat z albo ten, który po prostu jest najsilniejszy jest jeszcze 1 kwestia, którą Sejm czeka je można domniemywać mianowicie charakteru owej relacji zwierzchności pomiędzy księciem litewskim księciem zwierzchnim, a ci, a młodszymi braćmi niczym z pozostałymi książętami czy była to koncepcja z zwierzchności o charakterze wasal no Lennon tak jak w na zachód i południe od Polski Krzywoustego wówczas woda i być może, ale w ten system wasala Lenny w istocie rzeczy w Polsce było zupełnie nieznany i w praktyce się nie wykształcił to troszeczkę za to wpływać na stosunki polityczne na Śląsku wiemy, że np. Henryk Głogowski czek stał się w pewnym momencie wasalem Henryka Probusa, ale ton wzorce kulturowe napływające z Zachodu, które w gruncie rzeczy nigdy niepodległy mówiąc językiem Unii Europejskiej i pełnej implementacji w Polsce od pani profesorze chciałabym, żeby w naszej historii pojawił się Władysław Łokietek ale zanim to nastąpić czołowym jeszcze zapytać, bo to dość istotna odczynniki, które wspaniały królestwo polskie powiedział pan panie profesorze, że coś takiego cały czas istniało mimo tego podziału na kolejne Księstwa leni świadomości elity taktycznej czy np. 1 z takich czynników mogła być jednością organizacji kościelnej z całą pewnością w pewnym momencie właśnie w liście kościelnej pojawia się w świadomość i jedności kościoła polskiego, o ile aż do wieku dwunastego jak się wydaje do swojego schyłku wieku dwunastego jak się wydaje biskupi w okresie rozbicia dzielnicowego raczej wydawał wydają się sprzyjać partykularyzm MON i regionalnym o tyle na przełomie wieku dwunastego trzynastego pojawia się w idea 1 kościoła polskiego będącego no trwającą jako jedyna strukturą jedności Królestwa polskiego to wiąże się to z całą pewnością z wprowadzaniem w życie na ziemiach polskich reformy gregoriański czy nie reformy kościoła w prowadzonej przez papiestwo od ostatniej ćwierci wieku jedenastego kojarzonej głównie z walką między tzw. walką o udziale skojarzoną, czyli walką władzy kościelnej o uniezależnienie się od władzy monarszej, ale trzeba pamiętać, że drugim aspektem równie istotne reformy gregoriańskiej jest przez organizowanie struktury całego kościoła to znaczy n p . w tym planie najszerszym podporządkowanie całego kościoła władzy papieża realnej bezpośredniej władzy papieża, która wcześniej ten temat papieski miała raczej charakter może nie tyle honorowy co by był to raczej o powszechnie uznawany autorytet i powaga papieska ani też bezpośrednie uprawnienia władcze Otóż na terytoriach odległych od Rzymu i Witalij w tę bezpośrednią zwierzchność papieską papiestwo gregoriański stara się realizować poprzez wzmocnienie pozycji metropolitów, czyli arcybiskupów i w Polsce takim arcybiskupem reformatorem wegetarianinem jest Henryk Kietlicz, który otrzymuje m. in. władze legata papieskiego w Polsce, a podporządkowuje swojemu zwierzchnictwo bardzo ściśle wcześniej działających w gruncie rzeczy niezależnie od arcybiskupa gnieźnieńskiego biskupów wrocławskiego krakowskiego ten może być najbardziej niezależny Kujawskiego polskiego, a to za czasów, kiedy liczą zapewne pojawia się wśród polskiego Episkopatu i wśród polskiego duchowieństwa ta świadomość, że kościół Polski reprezentuje niepodzielne jest niepodzielny i reprezentuje niepodzielną idee powiedzielibyśmy Królestwa polskiego dochodzi do tego kreowanie nowego kultu to znaczy kultu Świętego Stanisława Święty Stanisła w jak wiadomo biskup krakowski pod koniec wieku jedenastego, który stracił życie w bliżej nie znanych okolicznościach, ale bez wątpienia jeśli nie zwolni to za wiedzą zgodą co najmniej Bolesława Bolesława Śmiałego jest przez długi czas przez kilka pokoleń postacią w łonie dynastii Piastowskiej niepopularną to znaczy widać wyraźnie, że w wieku 12 kiełkuje jego kult, ale książęta i stosy nie są chętni, a w pewnym momencie dochodzi do pewnego przewrotu myślowego to znaczy Piastowie małopolscy godzą się z jednocześnie rodzącym, ale lansowanym przez środowisko duchowieństwa krakowskiego kultem Świętego Stanisława, a to być może, dlatego że hagiografii wie czy nie autorzy kościelni, pisząc o żywocie i cudach świętych w tym przypadku Świętego Stanisława wiążą legendy o zabójstwie Świętego Stanisława, którego ciało miało zostać Zwoli Bolesława Śmiałego poćwiartowane i Oskar wałkowane z losem Polski, bo potentat podzielona, a ponieważ żadna Polska, ponieważ ciało Świętego Stanisława Zwoli Boga w cudowny sposób się zrosło to i Polska, która została za i za karę za grzech Bolesława Śmiałego położona dzielnica tak jak on kazał poćwiartować ciało Świętego Stanisława również Zwoli Boskiej w pewnym momencie zostanie na powódź Zjednoczone i tu panie profesorze musimy wprowadzić na scenę, bo czasu coraz mniej Władysława Łokietka, żeby domknąć tę historię jak to się stało, że w wieku 60 lat został koronowany w Krakowie w katedrze wawelskiej przez arcybiskupa gnieźnieńskiego ona pierwszego władcy Polski koronowano go w Krakowie rzecz oczywista w bardzo długa historia ciężko jest nie spotkaliśmy w rocznicę koronacji 20 stycznia można byłoby całą audycję ma każdy z nich w, a on w telegraficznym skrócie mówiąc Łokietek jest 1 z Książąt zjednoczyć się ich dzieci czy Nike Wielkopolska po pierwszym królu panującym w Polsce w trudno powiedzieć czy po rozbiciu dzielnicowym czy w dobie rozbicia dzielnicowego przemyśle drugim i zostaje z Wielkopolski wygnany przez Zjednoczone siły mieszczaństwa i kościoła Wielkopolskiego ponieważ w roku 10003 on, ponieważ towarzyszącemu rycerstwo no Hula po całej Wielkopolsce są to zderzenie krnąbrny nieposłuszny rycerza grabież niebiescy wrócili zostaje z Wielkopolski wygnany i przyjęte zostaje w Wielkopolsce panowania czeskich po upadku władzy Przemyśl widzów w Polsce pamiętająca cały czas złe doświadczenia panowania Łokietka kilkuletniego zaledwie w Wielkopolsce elita polityczna Wielkopolski zaprasza do Wielkopolski Henryka głogowskiego i teraz trudno powiedzieć, jakby się losy zjednoczenia Polski przez Łokietka potoczyły, gdyby nie to, że po śmierci generałów, czego u Wdowczyka tak jak pani mówiła na początku Wielkopolska podzielili pomiędzy 8 jest synowie Borowczyka, których było 5 to było w 1300 dwunastym i widać wyraźnie, że świadomość i dążenie wśród elity wielkopolskiej do zjednoczenia państwa polskiego było już tak silne, że już po 2 latach Wielkopolanie, powołując większą lub mniejszą niechęcią czy sympatią do Władysława Łokietka woleli przyjąć na powód jego za władcę i pozbyć się 5, a synów Głogów czeka, dążąc właśnie do zjednoczenia innymi słowy puentuje sens, a Władysław Łokietek może zjednoczyć część ziem polskich tylko i koronować się, bo nie jest panem Wielkopolski Małopolski ziemię sieradzką łęczyckiej w owym czasie, kiedy wykonuje stracił już władzę nad Pomorzem kto, które wcześniej miał w znacznym stopniu dzięki bardzo silnemu masowemu poparciu elit społecznych dla procesu zjednoczenia i to stawiamy kropkę prof. Jerzy Pysiak Instytut historyczny Uniwersytet warszawski bardzo dziękuję panie profesorze przed orkiestrę mówiliśmy o 2 wiekach rozbicie dzielnicowe konny, który wraz z koronacją Władysława Łokietka odchodzą już w przeszłość prawda, bo to już zaczyna się zupełnie inna gra tak zupełnie zupełnie nowa epoka państwa tak jest też zaprasza wraz z państwa informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA