REKLAMA

O prawie dziecka do obojga rodziców dyskutują Maria Zych i Grzegorz Wrona

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2016-05-01 15:00
Prowadzący:
Czas trwania:
43:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska proszę państwa jak w każdą niedzielę po godzinie piętnastej program z cyklu dość przemocy dziś rozmawiać będziemy o pewnych propozycja, która się pojawiły zmian ustawy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a naszym gościem jest pani Maria Zych ze stowarzyszenia poprawy spra w alimentacyjnych dla naszych dzieci dzień dobry dzień dobry zespół prowadzony przez ten program doskonale państw znany pan mecenas Grzegorz Wrona Taylor państwo i 2 Rozwiń » słowa o stowarzyszeniu Ełk Stowarzyszenie powstało przy rozwodzie został założony przez grupę kobiet, które latami walczyły systemem ze swoimi byłymi partnerami o wyegzekwowanie alimentów dla dzieci i Stowarzyszenie powstało w celu poprawy w życia poprawę poziomu życia poprawę warunków życia dzieci po prostu, gdyż większość z tych kobiet nie na łapie się, że tak powiem na funduszu alimentacyjnego przekraczają próg dochodowy zarabiają za dużo wg naszego państwa nie dostają alimentów zasądzonych prawomocnie przez sąd od ojca swoich dzieci i już po wykorzystaniu wszelkich możliwych dostępnych ścieżek prawnych i jedyne co im zostało to spróbować zmienić to prawo UE, żeby jednak móc cokolwiek w, a wyegzekwować, a pojawiła się propozycja zmiany prawa w taki faktycznie takim asumptem do naszego spotkania jest projekt powstał w parlamentarnym zespole i dlatego się dokładnie co prawda parlamentarny zespół na rzecz praw dzieci do obojga rodziców tak tutaj od lat w zasadzie od 2009 roku, kiedy wprowadzono dość dużą nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego od tego czasu takiej zasadniczej fundamentalnej reformy tego prawa nie była większa część kodeks tak chcecie opowiedzieć jest faktycznie pochodzi z czasów zamierzchłych czasach, tak więc pod tym względem powtarza wraca jak bumerang dyskusja na temat tego nawet już nie czy należy zmienić kodeks tylko w jakim zakresie należy zmienić też wydają się, że dla państwa to, że nas słuchają może być istotną informacją to, że kodeks rodzinny opiekuńczy rządzi się swoją filozofią polegającą na tym, że składa się z przepisów na ogół bardzo ogólnych nie precyzujących danej materii np. nie definiuje pojęcia rodziny może w tytule ma wyraźnie wskazane w Browarze dotyczy rodziny i t d . i t d. się nie definiuje pojęcia dobra dziecka, które się wielokrotnie posługuje zabieg ten nie jest celowe nie, dlatego że ona licznymi niczym nie chciało się też chętnych było ochoty tego robić tylko taki zabieg pozwala nikomu nie skrzywdzić, a więc idziemy do sądu sąd każdorazowo ma możliwości dokonania wykładni kogo chcą objąć ochroną w jakim zakresie są takie zawsze to działo i tak jest tradycja w tym zakresie natomiast teraz powstał projekt, który to ma zmienić, jakby pani mogła powiedzieć co takiego zasadniczego w tym projekcie jest ono głównie z tak powiem równo przy oprócz tego, że właśnie on określa dokładnie co ma co oznacza, że rodzina tak powiem Kret precyzuje Joanna definicję wprowadza wprost wprowadza definicję w ogniu w ogóle tak możemy przeczytać Ależ oczywiście jak najbardziej Roger zawsze definicja rodziny zawsze jest interesująca uważa Eric zgodnie z projektem rodzina rozumie się przez to podstawowy naturalny związek mężczyzny i kobiety żyjących z dziećmi lub bez dzieci bądź rodzica z dzieckiem oparty na więzach krwi bądź orzeczeniu sądowym rodzinę jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra jej członków, a w szczególności dzieci podlega niezbędnej ochronie oraz wsparciu, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie do Warszawy druga część wprowadza definicję, ale te pierwsze 2 słowa są, jakie podstawowy naturalny związek mężczyzny panowie w naturalny związany jest osobą określenia niektórych rozumiana szczerze no i zazwyczaj są lekkie śmietnik owe to znaczy, że ma się to czymś odróżniać od innych skoro mówimy słowo podstawowy to się, że do tego skłania do decyzji i 500 zlote tak było w Lisowie z takiego mocne związki nerwy realny, czyli nienaturalny nie uderzyło inne, ale będę musiał wyciągać zdoła zebrać tak, aby w finale, w którym zamierzała medycyny czy dziadkowie cenzor, jakby tutaj nie nachodzą mnie ten definicja nie załapują się w Berlinie, bo chodzi o ulgach dla rodzica rodzice dzieci z porad dziadkowie to krewni, ale jest oparty na więzach krwi BOŚ, a bądź orzeczenia sądu, ale młodzież, która da sobie nieźle sobie nie da do rzeczy, jakie wprowadzają nam tu definicje definicje dobra dziecka Browna dwoje dzieci, ale też może pani redaktor i oczywiście naturalne i podmiotowe prawo od prawa dziecka do bezpośredniej opieki i wychowywania go przez każdego z rodziców lub opiekuna w celu zapewnienia mu prawidłowego rozwoju psychicznego fizycznego i duchowego oraz prawa tworzenia utrwalania z każdym z rodziców bądź opiekunem prawnym oraz rodziną więzi rodzicielskich, które mają istotne znaczenie dla przygotowanego do samodzielnego życia w rodzinie i społeczeństwie tak, a w rozmiarze i tą osią istotą jest to, żeby dziecko było chowane przez oboje rodziców na razie dochód z tego tak wynika tak jak rozumiem przynależność odróżnia obecnego kodeksu czy obecnego spojrzenie przez oboje o obecny kodeks są w tej w tej chwili nie jak najbardziej umożliwia taką opiekę nie jest tak, ale rana na jaw, że w żadnym żakom artykule przepisie nie ma zakazu wykonywania wspólnej opieki czy nawet naprzemiennej najlepszy w takie przypadki róż w Polsce również są, że rodzice stosują opiekę naprzemienną przy czym ma tutaj jest tak powiem, jakby narzucanie tego narzucenie tego modelu jako 1 prawidłowego właściwego Czyż można to tak odczytać, że odejście w określonych sytuacjach, w których ponieważ rodzice się nie dogadują słowo odejście od modelu wychowywania przez oboje rodziców byłoby naruszeniem dobra dziecka jeśliby taka definicja dla obowiązywało tak ważna jak należałoby rozumieć stać w taki wniosek można wysnuć już tak powiem po przeczytaniu o dobro dziecka w chwili obecnej nie stać interpretowane, że rząd dobrem nadrzędnym w stosunku do praw rodziców ich życzenie patrzymy na to czy nie niesprawiedliwie czy niesprawiedliwie równocześnie równo tylko patrzymy co jest najlepsze dla dziecka i to dobro dziecka może oznaczać w obecnym stanie prawnym to 1 z rodziców będzie pokrzywdzony w jakim zakresie niż rok będzie wiązać się kontakt z rozumiał, że tego rodzaju sytuacji no niestety nie ma tego byłoby to naruszenie takie zwolnienie na inne rozumienie tego dobra dziecka czeka, a cel taką zasadniczą osią tego projektu na czym polega, że wróci może powiedzieć taką ogólną recenzje pokoje w z mojego osobistego punktu widzenia, jeżeli mam być szczera, ponieważ został stworzony w takiej formie ani winnej jest to ten nakaz obligatoryjności opieki naprzemiennej ma na celu zniesienie alimentów w jakimś sensie analogiczny element rzeźnia będzie się płacić no, jeżeli dziecko ma przebywać porównał każdego z rodziców i usług funkcjonuje to w tej chwili również przy opiece naprzemiennej daje to tak to wygląda, że jeżeli 1 rodzic ma receptę 2 tygodnie dzień dziecka następnego drugi rodzic ma również 2 tygodnie dziecka oni własnym staraniem, iż sumptem otrzymują to dziecko w swoim czasie natomiast tutaj jest tak powiem takie narzucanie tego wszystkim w 4, ale nie tylko tym, którzy chcą, ale wszystkim czy, jeżeli dziecko miałoby przebywać naprzemiennie raz ma w garażu ojca, a tak i to byłby ten sam czas i ten sam wymiar czasu tak jak ławki 2 tygodnie Łowicz 2 tygodniach to wtedy sąd, by nie zasądzono alimentów taka jest idea tego projektu dobra matka zarabia 10  000 zł, a ojciec 1000 zloty WI do 4 i inną matkę i bielską Bueno dokupić tutaj piąte raczej i t d . a te, a ojciec mówi nam nie dojdzie do kina, bo miała nad czymś na mniej więcej tak to będzie wyglądało bardziej skłonny pokrzywdzone niezgodnie z projektem, ponieważ Belg byłeś tak powiem dodatkowym takim obroże tej opieki naprzemiennej takim nadrzędnym punktem, który jest wymieniany jest prawo dziecka do obwodu oddał do obojga rodziców i tutaj przed mrozem w projekcie wyraźnie przybierze przedkłada się, ale w wartości i materialne to jest dla co złe słowo to u mnie chodzi o to, że nieważne na jakim poziomie dziecko żyje ważne, że ma prawo do obydwojga rodziców ima zapewnione zapewniony kontakt z dwojgiem rodziców wiat, ale w tym w przyszłości może mieć zapełnione konta możemy się zapewnioną styczność z obojgiem rodziców tylko dlaczego on jest nierówny status materialny bo, żeby była jasność sprawy nie słyszałem nigdy takiej opinii ani pogląd, że ktoś mówi niech dziecko nie może być z dwojga rodziców poprzez zasadzie co generalnie w każdy psycholog powie, że dla prawdziwego rozwoju dziecka dobrego są postępy w szeregi wdało się, że podstawą jest zachowana, żeby wiedzieli natomiast NFI nie odnieść się nie dotyczy to silna wykształcenia natomiast je wydają się, że taką codzienną podstawową trudnością sędziów rodzinnych w codziennej pracy jest to, że się do mnie mówiono nie przed radziecką wokół nie jest w stanie tego w ten sposób rozwiązać zawsze jest jakaś forma kompromisu, w czym to jest jakiś kompromis milczy jak nie widzę, że mam być szczera pod tym względem jak nie widzę jest za chwilkę wrócimy do naszej drugiej części rozmów co wie pani Maria Zych Stowarzyszenie dla naszych dzieci współprowadzący pan Grzegorz Wrona mówimy o projekcie zmian ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy mógł, który to przygotowuje parlamentarny zespół na rzecz praw dzieci do obojga rodziców państwo tutaj weszli w kwestii za alimenty opieka naprzemienna, ale pan odpocząć nad tak też bardziej ogólnie, czyja dobrze rozumiem dodaje, gdybym wyrosło to wzrosły ceny ten projekt na bazie ruchu głównie reprezentowanego przez mężczyzn, którzy nieraz nawet także i dzwonią do Radia z taką właśnie ideą, że ograniczone mają kontakty z dziećmi prawda, że są niesprawiedliwie po prostu traktuje ich faworyzując matkę z matki dopuszczają się różnych praktyk w wyniku czego nie ma miast jest możliwa realizacja tego nawet zasłonił to znaczy ja tu nagle z postrzegam skrzywdzonych ojców czy dobrze i teraz oni mówią no dla obojga rodziców konie sprawą muszę mieć obydwoje rodziców takich jak tak głęboka, byleby Astrid wyrasta nasz cel tak to jest jest to już tak powiem ekspertami oraz wspomagającymi tworzenia tego projektu właśnie byli członkowie członkowie takiej organizacji nie Wojciechowskiej walczącej właśnie o PIT i tutaj taka myśl bowiem organizmowi nie będzie alimentów to może właśnie ojciec mówi chcą ode mnie pieniędzy matka chce ode mnie pieniędzy z uczelniami kontakty z dzieckiem to też jest niesłuszne niesprawiedliwe i choć od znajdował pieniądze i go, żeby miał kontakty z dzieckiem nie na tym polegać ma moja rola ojca Rzym tylko płacił no tak tak widzę tutaj taki podtekst tego tyle co prawda jak często była jest w ośrodku w boską pewnością nie można tego wykluczyć ani nawet pominąć są przypadki, w których walka o alimenty walka o ustalenie miejsca zamieszkania dziecka kontakt z dzieckiem siłą rzeczy dla kogoś są krzywdzące, gdyż nie da w niektórych sytuacjach popłynąć, a błazenadą powiedzmy szczerze rzeczywiście dziś prowadzę program nie tylko siedzi dość przemocy, ale także nasze programy z Małgosią Kolińska, choć w części pojawiają się tam kobiety to jednak ten wątek, że mężczyzna nie jest w stanie zrealizować swojego prawa do kontaktu z dzieckiem się pojawia, bo to się często pojawiały i jak różne noc oka każdy właściwie znaczenie ma co tutaj dużej drążyć są często bardzo często sytuacje, które bolid i ciepłowni zgadza się pytanie tylko jest on tak Lec w oczy to wynika z tego, że ktoś nie wie kim Schmitz właśnie nie wiem hipotetyczne rozmowa z sądów rodzinnych czy sędziów rodzinnych, która mówi nie będziemy dyskryminować ojców i o in tam nie damy tych praw czy też wynika to po prostu z innych rzeczy często kulturowych Tesco związanych z jakimi właśnie modelem, który w tutejszym próbuje dba o paradoksie wkleić tekst, że w ogóle u nas egzekucja prawa jest kiepska idei z religią dużych ilościach bajek źle prawda zony takie uwikłany w psychologii we wszystko dziecko i t d . tym bardziej egzekucja prawa jest jazda czasem i czasem jest tak, że kto pierwszy no ten jest zawsze razem zmieniają płeć natomiast ja bym chciał powiedzieć 1 istotną rzecz w tym projekcie dostrzegam co najmniej 3, a może więcej zapisów, które nie są ideologiczne, a czy są faktycznie wynika z takiej potrzeby faktycznego rozwiązania określonych rzeczy dał taki krótki przykład mamy taki bardzo stary przepis w kodeksie rodzinnym opiekuńczym, który czasem się wykorzystuje się przemocy ekonomicznej jest to przepis, który pozwala zatem nakazać wypłatę części wynagrodzenia na rzecz drugiego współmałżonka tylna szyba jest stworzenie w dalszym alkoholu hazardu nie łoży na utrzymanie rodziny sąd może nakazać, żeby Zenonowi wraca część jego wynagrodzenia była oblodzona jest właśnie stary przepis w ogóle jak to niektórzy opowiadali właśnie w jakiej zasadzie jak Sławek bliźniego, a my to, że rada gminy wydane dla żony dam po drodze łapały to miejsce jest cytat no ale przepisy o wynagrodzeniu za pracę, czyli nie obejmuje wszystkich innych dochodów, które można mieć, a niekoniecznie nazywać prawda, więc oni tutaj dorożkę uściślają mówią, ale i inne dochody oraz dobry kierunek, ale mówią, żeby tak to bardzo cieszyć, ale tylko do wysokości najniższego wynagrodzenia w wymiarze pół na zasadzie właściciel zarabia 15  000 do Muszyny podejrzanego o połowę najniższego wynagrodzenia poza domem tego do wysokości rozmawia żona nie więcej na dolnym niż to widać jak ktoś mówi Iza za za dużo, żeby umrzeć za mało, żeby żyć moda to ograniczenie, którzy udają się nim nieporozumienia, ale sam pomysł, żeby rosły, żeby dopracować, żeby usług wcześniej z tym przemysłem najbardziej słuszny, bo ludzie faktycznie szacunkowo ma zastosowanie tak samo to co wydaje się niezwykle atrakcyjne, ale no tutaj na skróty w pewnym sensie w tym projekcie zastosowano taką metodę, żeby w, jaki sposób ujednolicić czy dołożyć do jego obliczenia kwoty zasądzane alimentów wysokość zasądzanych alimentów w takiej innym modelu niemieckim Inzell, czyli że w zależności od wieku dziecka i wysokości 3 uzyskiwanych dochodów, aby taką mniej więcej średnią propozycja stworzyć w przy czym tak to, żeby działało od mamy od lat w Niemczech funkcjonującą w 2 tabela tabela Düsseldorf z tej Tamara Dortmund ska, ale one nie są przepisami o naszym wskazówkom sugestiom odpowiedział, że że, żeby nie mówił potem 1 drugi, że on w układzie gwiazd złote elementy inwestycji w ogóle tak ogromna kwota idzie tam wszyscy się pławią w luksusie latem 1000 zł gorszy chodzi o to, żeby jedno dziecko musi jeść każde dziecko, a każde dziecko musi mieć ubranie każde dziecko musi czasem pójść do kina każde dziecko musi czasem Manhattan czy gry pech chciał kupić lekarstwa mniej więcej mniej więcej wiadomo ile kosztuje oczywiście są dzieci chore to kosztuje, więc sądzić szczególnie zdolne trzeba o możliwe jest inny temat dlatego to nie jest przepis mówi, bo obudziły drastyczne, a więc stworzenie takiej podstawy takiego Zarembą, który czuje byłby bardzo fajny pomysł zdecydowanie przy czym problem akurat w przypadku tej tabeli alimentacyjnej tak tak to zostało nazwane era polega na projekcie je i w uzasadnieniu projektu jest wyznaczona grupa osób, które ma się zająć stworzeniem tej tabeli nową jest to Rzecznik Praw Dziecka m. in . w porozumieniu z innym życie ze Lwowa był okresem informacji z GUS -u i w porozumieniu z organizacjami kibicowskimi i z porozumieniami sporo rezerw z organizacjami i matek walczących oprawa ojców do dzieci są tylko dokładnie jest to co jest nowe reguły dokładnie wypisane w uzasadnieniu do oddycha z ulicy jak ojcowie, którzy walczą więc, żeby mnie mają płacić alimenty Dudek obrazom rzeczywiście nie ma tej strony, która powinna być drogi, czyli matki, które mają dostawać alimenty w oraz w bogatym jest szereg organizacji bardzo zasłużonych w Polsce, które walczą o prowadzi Chin, a prawda, bo wygrała i byli represjonowani lub liczniejsze w pierwszej kolejności do wymienienia jeśli w ogóle uznajemy, że trzeba wymieniać, jakie organizacje pozarządowe noda akcji, ale to rozumie w tym znaczeniu to miał być sztywne i no tak to tak otacza odniosłam wrażenie zdecydowanie, że tak powiem tak, ale jest sztywna jest i jest mało tego jest ma być przepisem właśnie nie z sugestią tak jak zasądzać ewentualne alimenty, toteż wyjątkowe i można je będzie zostać w wyjątkowych sytuacjach też rozpisane w projekcie BAM mer tona dodatek ma być sztywno i też tak powiem im ciężko określić jak było tak jak żartujemy pan wspomniał jest to o tyle uzasadniona od potrzeb dziecka i od możliwości od zarobków tak rodzica rozwiązał ze mną problem i zdecydowaniem problem, ponieważ jak określić odbija od jakich zarobków, jeżeli większość w tej chwili przy większych dłużników alimentacyjnych, a którzy istnieją pracuje na czarno jak określił wysokość zarobków skoro teoretycznie są bezrobotni, a wiem w Niemczech mężczyzna już nie była słynna czarna ludzi w ogóle nie razem z żoną Anną dziś łatwiej tak łatwiej o zachowaniu pulę pytań w ogóle w krajach zachodnich ta szara strefa z różnych względów zmniejsza we naszego mniej opłaca z Olsztyna nasz cel czas opłaca teoretycznie ratunkiem jest to co tak jak przepisy obecnie są skonstruowane, że można próbować określić o możliwości zarobkowe nie tyle ile ktoś, a nawet, jakie możliwości utrzymałem wiarę w Tel Awiwie nogi może iść do pracy natomiast ja zawsze tutaj przypominał ostatnimi, które szeroko opowiadał taką sytuację, że próbowano oszacować właśnie żona pozwała adwokata w Warszawie w próbowano oszacować ile to adwokat w Warszawie w chlebie zarabia prawda naliczyła Kasi bardzo ciekawe bardzo też, aby dany region za godzinę od iluś tam mostu 3 czy 200 zł do 4000 EUR ich moc w ataku OZN Eliza życzę wszystkim adwokatom, którzy słuchają żywi szczególny w stawce natomiast jest nowy właściciel żadne wyjaśnienie dawną nutę pewnie, gdybyśmy mieli w jaki sposób bardziej sytuację klarowną jeśli chodzi o rynek pracy to niemożliwe to w takie rzeczy jak i powiem uczciwie osobiście jak najbardziej jestem za za takim rozwiązaniem jak właśnie tabela alimentacyjna taka też właśnie elastyczna prawie i z pewnym wskazaniem ile pieniędzy powinno się przeznaczyć na wychowanie na utrzymanie dziecka w danym wieku wiadomo tak, że są różne sytuacje są dzieci chore są dzieciaki uzdolnione wyjątkowo not wiadomo, że to są zupełnie takie, żeby dodatkowe tak natomiast w latach większość dzieci tak to jest normalne dzieci niejaki specjalnie uzdolnione niejaki specjalnych chore i Ebay ma ręce nogi taka tabela jak najbardziej pomogłaby tym matkom słyszałam ich sytuacja, gdzie matka ma zasądzone 50 do alimentów na złotych alimentów na nastolatka stosunki z pieniędzmi absolutnie śmiesznymi los jak ratusz z UW i utrzymać dziecko tak wełny do nich lądową do trądziku 13 lat tak, bo nie wiemy para butów dla nastolatka pylenia kosztuje jedno z całą pewnością natomiast, że to jest to problem problem w ogóle do orzekania alimentów jest taki, że to jest zawsze jakieś uogólnienia, bo utrzymanie dziecka w prawie nikt nie kosztuje tyle samo miesięczną a bo siłą rzeczy zmora albo innym, a jej zdrowo to sumy dlatego w pierwszej wakacje czy potrzebna w wymianę wyremontowania pokoju czy wyjazdy dodatkom to ile dzieci w szkole ma urodziny danymi o sumę, choć ja widzę go chłodno, chociaż też wysłać oczywiście adres, więc powiedzmy wprost bez hipokryzji, że zawsze to jest jakieś uśrednienie nas tym bardziej, tym bardziej można je leczyć rany ubrać no dobrze, że się segmentów, a i te czy spółdzielnia stowarzyszenia PE kwestie dotyczące samej władzy rodzicielskiej czy zasady zniesienia władzy rodzicielskiej w 1100, a w nadziei, że projekt zakłada w USA zmianę nazwy władzy, która wg RAŚ tak powiem raz tworzących projekt źle się kojarzy, bo jest związana z władztwem, czyli z własnością dziecko jest czyjąś własnością, a nie jest na odpowiedzialność rodzicielską któremu, którą można znieść można je nie jest dziś można ograniczyć odpowiedzialność to też jest rozpisana w tym projekcie przy czym on łączył Biadacz to znaczy wg nich odpowiedzialność rodzicielstwa auto jest też definicja nam coś tak powiem pani tutaj wszystko zdefiniowane w zdefiniowaniu, więc odpowiedzialność rodzicielska rozumie się przez zespół praw i obowiązków rodzica związanych z opieką nad dzieckiem i pieczą nad jego majątkiem wykonywanych równo przez oboje rodziców także styczność z dzieckiem i zagadnienia związane z jego utrzymaniem i wychowaniem oraz miejscem pobytu jeszcze dodam, że tutaj styczność ma zamienić kontakty w uzasadnieniu jest, że kontakty to też mnie źle kojarzy w związku z tym, żeby to była styczność z dzieckiem, a nie kontakt z dzieckiem wpływ na eucharystycznym dobrze się kojarzy tak nie odpowiedzialność rodzicielska wszystko pojęcia bardzo trudne do zmiany, bo się tak, bo taką społeczną świadomość, choć nigdy nie czytał kodeksu nowi służą władzy rodzicielskiej taka zresztą była w taki był powód w 1900 roku, na którego nie zmieniono, bo był projekt, żeby ktoś raz Wołąkiewicza i renta rodzicielska dlatego z tego zrezygnowano po wszyscy mówią władze, lecz niestety już nie da z pieczą zastępczą bezpieczną zastępcza war natomiast nie radzi się w PIT tak natomiast jest sytuacja, w której zmieniamy rzecz w dół, którego doklejane kontakty buty czy nie tak szkoda tylko wstyd przed naszą wdzięczność to decyzja osobno osobno reguluje władze odzież ochronna kontrakty tak to, że państwa za chwilkę wrócić na nasz zespół szef państwa program z cyklu dość przemocy w studio pani Maria Zych Nowacka, która reprezentuje Stowarzyszenie poprawy spraw alimentacyjnych dla naszych dzieci współprowadzący program pan mecenas Grzegorz Wrona mówimy o zmianach, gdy skupiliśmy się w zmianach, które bym wnosił projekt zmiany ustawy kodeks rodzinny opiekuńczy nie władza rodzicielska etyka odpowiedzialność rodzić wcale tak nie kontakty tylko styczność z dzieckiem zastanawialiśmy się jak to jak co zatem sądzić w Dave, a ja generalnie nie jestem jakoś bardzo przywiązanej do określenia, których się obecnie używają ćwiczeń wszystko można zmienić to nie jest problem zdaniem po co w to co jest dla mnie jak czytałem ten projekt takim, uderzając czymś trudnym do przełknięcia jest jednak ja to narzutów od tego momentu wdrażał kodeksem rodzicielskim, a nie kodeks rodzinny majątek i obuwie skupią się skupić skupione są bardzo mocno nad tym na prawach rodziców tak i z takiego chorobliwy wręcz sposób, że musi być wszystko równo, chociaż znamy zapisy są prawa dziecka do wychowania przez obojga rodziców tak tak już tak powiem jest to określane w projekcie jednakowoż, jeżeli się przeczyta projekt przeczytał uzasadnienie to wyraźnie widać, że to chodzi o prawa rodzica dziecko jest tak powiem gdzieś w tle tego wszystkiego nie jest aż tak ważne najważniejsze są prawa rodzica my też zakładać taką rzecz, która może jest pragmatyczna z punktu widzenia tych osób, które tworzyły ten projekt, ale zakłada się, że się rodzice nie dogadają długu tymczasem w praktyce nawet mojej zawodowej nie potwierdzam tej to znaczy zdarza się, że ludzie, którzy nawet są bardzo skomplikowanych kwestiach finansowych w kwestiach związanych z własnym związkiem są w stanie dojść tutaj mniejszego lub większego porozumienia w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej i powiem nawet więcej tam, gdzie jest to możliwe Evra w ramach etapów rozwoju dziecka dziecko ma różne potrzeby oraz potrzebuję być więcej z matką raz potrzebuję być więcej z ojcem, jeżeli ludzie są elastyczni są w stanie zrozumieć, toteż dochodzi do takich zmian w ramach, jakby rosnącego dziecka tutaj dla miejsca na absolutnie nie ma żadnego minister podjąć decyzję o zawodzie samemu dzieckiem do gadania ma być tyle samo kultury samobójczych C3 nie chce na czym to mało tego tam nikt się zapis w nawet nie pamiętam, który to artykuł się zmienia, że w razie uchybienia można dziecko pociągnąć do odpowiedzialności finansowej w Wiedniu chronić dziecko od rodzica, który utrudnia ich dziecko chore dziecko wywodzono pociągani do odpowiedzialności władz rodzica coś odbiera dziecku w węzeł wątek myślimy nasz, gdyby ludzie byli ludzie wy odpowiedzialni to modlimy się rozstawać odbywali Wenty Davey Watt celowo tak oczywiste w 2 ze swych ojczyzn politycy, ale tak jak przepadli jak najbardziej też są przecież nie jest nie wszystkie sprawy rozdają dziś rodziców trafiają do sądów jest mnóstwo par, które się rozstaje dogadują się między sobą i podpisują od Alp w rozumieniu u notariusza u mediatora albo nawet nie po prostu między sobą się dogadują, ale ja się zajmuje wtedy i wtedy 1000 mieszkań w tym wiele razy tyle wbijać pomagam im mało tego motywacja do tego wcale nie musi być tak bardzo pozytywna umożliwia też, ale nie chce ujawniać swoich zarobków nie woli tak o rzeka nigdy nie ujawniał przed żoną nocą legalnymi zmuszały to wszystko na stół wyłożyli, by nie płaci taką kwotę, która się zrealizować walenie w górach na Tajwanie biznesowo oczywiście są magnesem przy czym tutaj w uzasadnieniu jest też wyraźnie napisane, a propos tych porozumień rodzicielskich, które teraz są i gdzieś tam one funkcjonują i obuwie i obowiązują jest uzasadnienie, że on ona się w żaden sposób nie sprawdziły i należy to w ogóle znieść żadnych porozumień, bo to jest martwy przepis martwy, że nawet, jeżeli one są tu są wymuszone nie tak jak Uber ojcowie bezczelni, bo to jest uzasadnienie głównie o rzepak ozimy ze strony ojców wpisane, że nie tak jak oni by chcieli i one są mniej skuteczna i jest coś źle, że sąd ma określić te to niesamowicie oblegana przez naprzemienne koniec tylko marzyć o format oglądali wyczyny miasto musi to koszt tak powiem wydać wyrok o opiece naprzemiennej tego w, a w konstytucji jest taki zapis niewiele konstytucja jestem jest istotna rola jest, ale takich jak zwyczajowo jest taki zapis, że dziecko należy wysłuchać, a jeżeli się podejmie decyzję o tym, dziecku i w miarę możliwości uwzględnić jego rozsądne życzenia, a więc jest to taki przepis dzięki dostarczeniu aż o obowiązku robić tego co dziecko mówi, ale masz ruchu, chociaż z nim porozmawia z nim mówiąc potocznie PR jest tutaj jest próba, ponieważ projekt zakłada oprócz zmian w samym kodeksie rodzinnym i opiekuńczego zmiany również w ustawach o bocznych i związane gdzieś tam z tym kodeksem m. in . n p . w kodeksie postępowania cywilnego zakłada, że dziecka małoletniego poniżej trzynastego roku życia to raczej nie będziemy wysłuchiwać, a jeżeli to za zgodą obydwojga rodziców, jeżeli któraś z rodziców nie wyrazi zgodę dziecko nie zostanie wysłuchany zakładać, że dziecko poniżej trzynastego roku życia jak nie ma własnej woli własnego zdania o takiej Krakchemia tak odbieram ten tamten zapis i tutaj to, że tak dla mnie jest niedopuszczalne, bo moja siedmioletnia córka ma już swoje zdanie ma swoją opinię wiek czy chce jechać do swojego taty czy nie chce jechać do swojego taty czy chce zostać umiecie niech wie takie rzeczy Majdy właśnie komplikacje łączy się likwiduje, bo tak liniami studiowania nad uszczelnieniem byłoby koniec niezależni ważne mogłabym się rozliczać tak powiem złapać się moje nogi, ale i tak mi się armią wepchnąć notek w obrazowy, że tak powiem to określimy inaczej się nie dał i nie miałaby nic do gadania innych niż można już też uprzedmiotowienie w tak, bo resztę zawisł konstytucji czy też nie dodaje, że ktoś takie widzimisię tylko, jeżeli w konsekwencji mamy wyraźne wskazanie, że źródłem praw jest godność człowieka, lecz niezbywalnej przyrodzona godność człowieka jest niezależna od tego czy jest ona rok czym jest las czy 153337380 no to o tego rodzaju pozbawienie możliwości, bo znowu trzeba powiedzieć w praktyce sędziowie stosunkowo rzadko wysłuchują dzieci mu oczy strony o to wnoszą w Rzymie wnoszono można wypełnić je zbierać, gdybyśmy tutaj się w gronie zainteresowanych, ale faktem jest, że to ten postulat konstytucyjne, chociaż rozmach jest dzieckiem nie jest powszechną praktyką gdzieś tam dopiero powoli nabiera on myślimy, że tak powiem tutaj jest jako przeniesienie tego wysłuchania dziecka często sądy kierują na badania do umów tylko po obiedzie w tym zajmą od relacji do opinii o symulację ile za kołem regionalistów sądowych akt notarialny bezradnie rozkładać dla mnie bardzo mogę zrozumieć dla mnie dość wąskie, a Duda specjalista stwierdzi dziecko zmanipulowany wolny z psychologiem Donatan swoje sposoby 1 z rozwojem naczelnikiem więzienia tam no ogólnie o istnienie tutaj każda bowiem projekt zakłada w ogóle wyłączenie opiniowania w sprawach rodzinnych opiekuńczych tych zespołów, uzasadniając to, że z pracują tam osoby, które nie mają uprawnień do wykonywania zawodu m. in. w partii nie będzie jak STK teraz sąd nie będzie sięgał po gminie nie będzie się ekologią nie będzie tylko włącznie to co powie mama co powie tata, jeżeli dziecko jest poniżej trzynastego roku życia na tym się skończyła i ewentualnie świadkowie dowody w noże na 1 z jedno grudnia w drugiej co no i tak musi być władzą naprzemienne tak nawet mało tego jeszcze za fałszywe zeznania z czynów za fałszywe oskarżenia mają grozić dotkliwe kary i to jest, że zmiany w kodeksie karnym są trybuny są proponowane, że wina systemu wraz z dowodem, że jeżeli tak powiem będą, ale są już fałszywe oskarżenia będzie dotkliwa kara chyba do 3 lat więzienia w Niechcę skłamać, więc aż 3 pod presją tutaj o przepisami inne akty fałszywie pomawia drugą zaś do 2 lat więzienia, a jeżeli następstwem czynu określonego w § 1, czyli tego fałszywego pomówienia jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie sprawca podlega karze od 2 lat do 12 tak, ale teraz jak z tą władzą naprzemienną jak się jedzie do więzienia za wyniki ich rodzin szkołą no to wtedy sąd ma prawo na wjeździe na odpowiedzialność rodzicielską 1 z rodziców i każda bowiem przenieść na drugiego tego, który nie został wskazany tak też lepszy przy dodaje, gdy pojazd to są zapisy nowej i jakby takie dość fundamentalne bardzo daleko idące jest też, jakby cały czas uparcie wracam wracam do tego celu bałwana, bo w, jakby w idea, jaka jest mu towarzyszyć temu, o czym to jest tak napisać jak ma w stałym poziomie już prawnicy z całym swoim hobby instrumentalnie, a ten pod adres pytanie dla mnie jest takie czy my jesteśmy sobie w stanie wyobrazić modelowo funkcjonującą rodzinę wg tej definicji z takim sztywnym podziałem kwestii wykonywania odpowiedzialności rodzicielskiej ciężko powiem szczerze, że to jest no bo proszę panie z życia jest w nadgodzinach w razie nie rozpadły co ich, bo ja mam swoje lata i wyobrażam sobie także już teraz ktoś przybywa panie Grzegorzu w tym parzyste tygodnia na Żoliborzu pan mieszka w nieparzyste na Wilanowie i w parzyste, kto pana Andrzeja Starmacha salonu, a nieparzyste o to ile jest w stanie wytrzymać tak nie było to kraj żyje, żeby wejść w takie ramy są bardzo sztuczne, które nie mają żadnej indywidualności tak nie pozwalają na samą swobodę, a dobro dziecko, które się właśnie kształtuje NAS-ów jest powołanie się prywatnym ekonomia twórcy ten przez te przypadki, o których my tu mówimy, które podkreślamy różnica poziomów finansowych uzna ją, że są one na tyle rzadkie tak skrajny program to oczywiście robimy pewną karykatury troszeczkę to, że inne ma możliwości finansowe 1 rodzić inne drogi w nią wożę ZUS tak skrajne na tyle rzadko występujące, a może coś jeszcze będąc doprecyzować, by zdobywać w czymś, bo na zdrowy rozum to jest rzecz jasna rzeczywiście BSC dodawać, że taka sytuacja, że znana mi się z osobiście, w której przy czym niestety wymagające pewnego poziomu zamożności z kolei rodziców, że to dziecko mieszka zawsze w 1 miejscu, a zmieniają się różnice jak w dowolnym po drużynie na nartach dziecko jest w 1 mieszkaniu rodziny mieszkały na 1 z kolegi z rodzin z mieszkańcem jest on no, jeżeli dzisiaj chcecie, ale to jest właśnie to jest zgodne z w tym czyje prawo jest ważniejsze są potrzebne czy mieszkania pani w rzutach karnych to jest 11 minus władza jest nowe dotacje dla firmy, a tutaj w projekcie takie powiedzmy, że podobne zachęty nawołujące do takiego modelu zapisy są przy czym raczej mato na celu uniemożliwienie drugiemu rodzicowi zmianę miejsca zamieszkania niż jest samo dobro dziecka jako takiego tak, ponieważ są takie zapisy, że Lenin rodzice tylko w porozumieniu mogą zmieniać miejsce zamieszkania dziecka, że najważniejsze jest ostatnie wspólne zamieszka w miejsce zamieszkania dziecka z rodzicami razem, że to ono jest jego miejscem zamieszkania i niby takie zapisy są przeczą nie wyobrażam sobie rzesze polskich rodzin niepełnych w tej chwili, których dziecko mieszka w 1 domu, a rodzice wprowadzają się, a uzależnia szalenie sprytne, bo przecież wiadomo, kto ucieka w Polsce a kto zostaje w miejscu zamieszkania wtedy przy takim zapisie miejsce zamieszkania z automatu jest to miejsce, w którym czuć jak o tak dobrze zrozumiałem tak, bo tak ustalać stawki za ogólne lotnego, którego Szach uciekł jak mówiłaś weź to są takie sytuacje, w których my, a czy jakaś w ogóle w tym zespole dyskusja na ten temat uczone jest jednolity, jeżeli chodzi o poglądy, a Wenger powiem szczerze, że nie wiem jak to wygląda wewnątrz próbowałam wejść na konferencję prasową, gdzie jest projekt został ogłoszony jednakowoż moni udało mi się tego zrobić się, więc nie jak to wyglądało natomiast tak jak można było transmisję z Sejmu oglądać wypowiadali się tam były różne osoby na ten temat i było ogólnie wielkie poparcie dla obu pań siłę do tego organizację kobiecą, która popierała ojców w taki musiałabym chyba powołać szereg przyczyn nie jestem matką walczącą oprawa swojego syna do swoich dzieci 3 do moich wnuków to generalnie i tak to ta konkretna organizacja tej liczby takich sił można powiedzieć na to dossier powiedziawszy szkoda, bo też trochę tak banalnie realizujemy prawda, ale szkoda, bo to jest fajny uważam punkt wyjścia dojść do tego jednak, żeby przedyskutować zrewidować owe zapisy, które co z tą wolnością powinno ich, więc nie wiem co dalej się będzie działo z tym projektem od magistra przecieki, że może jednak on nie uzyska takiej formalnej formalnego waloru projektu no cóż złożone w sejmie, niemniej jednak skoro jest zespół, który ten proces zespół dyskutuje, o czym wypowiadał się na temat tego projektu Rzecznik Praw Dziecka czy czy dużo wiemy też po na razie nie wiemy na grób to jest dosyć świeże sam projekt został ogłoszony plan 10 marca, więc już jakiś czas temu jednakowoż tak, żeby gdzieś on szerzej wypłyną w ostatnie dni tak naprawdę zrobiło dosyć ideowym symbol 1010. 11 marca nie pamiętam dodał Weiss tak tak tak tak tak tak to już było ogłoszenie wtedy też tak powiemy tego projektu i natomiast tak, żeby est Bóg był dyskutowany fundusz społeczny już tak już dość wypowiadał się więcej osób na jego temat to są ostatnie dni dopiero one odbywać gdzieś musi sobie nabierał mocy rzadszych wymian obszerny materiał daje stan jest drożej niż 1 stron umiera w Gruzji zawierają listy od obcych mówiliśmy wcześniej w tę wersję wylot, a biologiczny ojciec ojciec wyceny faktury, gdy małżonek nie rozmawialiśmy z głównych tras nie poruszymy dotarło, bo tak jak mówię w takim praktycznym codzienne stosowanie kodeksu jest masę problemów rywal przedyskutować, a może będzie zobaczymy się, że będzie rozwijał tak rozwijała także od strony proceduralnej proceduralny, jeżeli dalej będzie prawda Wola tych, którzy zaczęli wymyślać i tworzy no bo już dokument nie znamy go przez co prawda Sejm dziesiąty marce i t d. zobaczymy co będzie dalej, jeżeli dalej będzie w procedurze to będziemy do niego wracać rozmawiać bardzo zależy państwu dziękuję pani Maria Zych Nowacka Stowarzyszenie poprawy spra w alimentacyjnych dla naszych dzieci jest prowadzącym program pan mecenas Grzegorz Wrona Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA