REKLAMA

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości UE przez łupki. Ilona Jędrasik i Paweł Sulik

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-05-03 09:00
Czas trwania:
29:17 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendowy poranny w radiu TOK FM słucham Radia TOK FM jest 6 min po godzinie dziewiątej dziś 3 maja w naszym studiu zapowiadanych gości pani Ilona Jędrasik ClientEarth w dzień dobry dzień dobry witam państwa no i stało się Polska przez Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej to, dlatego że mamy sprawę, dlatego że brak prawidłowych ocen oddziaływania na środowisko w przypadku odwiertów górniczych został potraktowany jako pewien problem jest o tyle ciekawe w schwytaniu Rozwiń » przyszła z raportem, który państwo opublikowali rok temu w tym z imprezą z tego raportu wynika, że właśnie kwestia głębokości odwiertów w górniczych w tym również rosnąć zawierają takie, a ta metoda szczelinowania na te kluczowa sprawa przy oddziaływaniu na środowisko, ale zacznijmy od samego początku teraz mamy jakiś stan prawny w Polsce, o czym co może jak głęboko możemy wiercić bez tego bez OC bez tego dokumentu oceny oddziaływania środowiska, a miesiąc, więc zgodnie z rozporządzeniem przyjętym w 2014 roku bodajże w zasadach jest taka czy w tej cel rządu może to te wartości do początku cel rządu był taki, żeby nerwy największym możliwym stopniu ułatwić inwestorom zachęcić inwestorów do innego sprawdzania BIK to także dochodzi od diety takie przygotowawcze takie odwierty sprawdzające czy jest gaz łupkowy w Polsce to mówiąc bardzo prosta w związku z tym przeprowadzono taki pakiet regulacji zmieniono m. in. rozporządzenie mówiąc, że jeżeli państwo nie wiedzą na obszarze chronionym, czyli n p . na obszarze parku Narodowego albo nie wie co w inny przy pełnym bezpośrednio przy blisko zasobów wody pitnej przy dużych miastach bądź też nie wie co głębiej niż na głębokość 5000 m, czyli 5 km, więc bardzo głęboko na jednoczenie nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i to wiąże się z wieloma konsekwencjami jej również dla nas jako dla społeczeństwa i lekarską państwo wiedzieli, że akurat te 53 to jest dopuszczalna zbyt droga jest zbyt duża głębokość czy to jest w jakaś wiedza ogólna czy to zależy od warunków geologicznych skąd, skąd takie kwestia przygotowania od sędziowania środowisk jest regulowana prawem unijnym m. in. dyrektywy dyrektywami, które mówią, jakie powinny być te głębokości i tutaj RW komisja Europejska zauważyła, że wprawie unijnym nie ma takiego przyzwolenia na to, aby po prostu zwolnić pewne inwestycje od oceny działania środowisko Ewelinę k, które są płytsze niż 5000 m to jest dla mnie ważne nie zawsze musi być oddziaływania środowisko n p . jeżeli jest, że jeżeli jest to inwestycja, która ma może potencjalnie znacząco oddziaływać na wydobycie gazu łupkowego jest uznawane za taką inwestycję to powinno się sprawdzić czy jest konieczne ocena sytuacji, jakiej jesteś ich w Polsce nawet gdyby inwestor chciał przeprowadzić ocenę to oni nie może przeprowadzić bo jakby nie ma takich reguł prawnych to, aby mówiła, że powinien ocenić ważyć nawet gdyby złożył do regionalnej Dyrekcji środowiska wniosek o to, żeby taką cenę przebywali to dyrektor powiedział nie ma takiego obowiązku, więc nie będziemy przeprowadzać, więc nie, jakby po pierwsze nie ma powodu inwestorzy się stać takie rzeczy robić albo gdy kiedyś nawet nie ma podstawy prawnej w UE podczas gdy prawo unijne takiej oceny wymaga rynek nie mówi prawo unijne wymaga oczywiście jakość, jakiej formie czy to jest zakres dyrektywa czy ZUS tak tutaj na wysypiska jest napisane są dyrektywa w sprawie oceny oddziaływania środowisko ETS dyrektywa 2011 przez 90 wałem i też, że tutaj w tej w tej w tej swym komunikacie prasowym komisja powołuje się na odpowiednie wyroki Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej te wskazywały, że w takich sprawach jest to konieczne jest, że w tym w trakcie reformy prawa górniczego, który mówił o tym, po tej o tych 5000 m głębokości odwiertów to jak rozumiem zaniedbanie w legislacji nie polega na tym, że nie skonfrontowano tego z odpowiednią dyrektywą Europejską TWE niż zakładano, że interpretacja będzie im trudno powiedzieć, jaka była interpretacja ta akurat jest kwestia ustawy o ocenie działania środowiska natomiast na wieś leży założenie było takie, żeby ułatwić inwestorom i ta misja, żeby ułatwić była ponad prawem jest, że takie określenia tak jest drożej niż chodzę do 5000 m to nie wydobywa się gazu łupkowego głębiej niż 5000 m i nigdzie na świecie w związku z tym ta granica jest na kontach granicą poza mną nie ma takiej technologii koszty w myśl takiego wydobycia byłyby bardzo wysokie w związku z tym nie wydobywa się na takiej głębokości gazu, więc ten punkt jest takim dochodzie poza wodnym uważacie, że razem wydarzyły prozą skoro mnie postępowanie przed Trybunał sprawiedliwości w terminie wyglądał w ten sposób, że ktoś będzie polską oskarżał też będzie bronił w rząd Polski będzie Polski bronił w tym wypadku są środowiska, bo to jest działanie Ministerstwa Środowiska natomiast tak będzie sprawa sądowa przeciwko Polsce The Times z realnymi sytym komunikacji z wyraźnie napisane, że komisja Europejska informowała w zeszłym roku już rząd o tym, że jest to że, że jest to niezgodne z prawem unijnym i domagała się to istotne takie działania te nie są często publiczna domagała się zmiany w trawie na jej, widząc tego nie zrobił rząd również są środowiska w swoim stanowisku medialnym powiedziało, że nie zgadza się ze zarzutami komisji ciężko, z czym sprawa jest poważna sprawa jest po prostu się przed Trybunał sprawiedliwości A 1, ale jeśli mówimy, że się nie zgadzamy co może ktoś zapytać urząd może mamy silne argumenty na to kto będzie musieli przedstawić przed Trybunałem sprawiedliwości, aczkolwiek tutaj nowe prawo jest dosyć wyraźnie napisane, że przez sąd pewne wymagania te wymagania są spełnione to jest to o tyle istotne, że taka dyrektywa unijna nie te reguluje kwestie gazu łupkowego taką dyrektywą de minimis, czyli ona oznacza, że zostawia bardzo dużą swobodę państwom członkowskim natomiast mówi, jakie są minimalne warunki, które muszą być spełnione i te minimalne warunki w przypadku Polski nie zostały spełnione, więc to to nie jest tak tutaj Unia Europejska zakazuje nakazuje innym daje jakiś bat określone kryteria mówi, jeżeli państwo chcą się wydobywać, ale na tych warunkach minimalnych i 1 z tych warunków jest ocena działań środowisko i może powiem, dlaczego to jest bardzo ważne również dla nas, bo to brzmi tak dosyć technicznie oceną odżywają środowisko natomiast oceniać Wałęsę na środowisko wymaga konsultacji społecznych co oznacza, że jeżeli nie ma ceny odżywają środowisko niezdolność ta nie ma obowiązku nałożonego obowiązku prawnego, żeby de facto zapytać społeczność lokalną czy się może to zrobić w ramach dobrej woli natomiast nie ma obowiązku za tę społeczność lokalną czy się zgadza, jakie są ich warunki wykonywania tego typu odwiertów w nowych ścieżek kontekst społeczny w Polsce jest taki, że po tych protestach społecznych, które mieliśmy w związku ze szczelinowaniem czy z powodu szczelinowania można się było spodziewać, że się uchylić tę furtkę dlatego rozumiem większości miejsc, gdzie Rodgers miał mieć miejsce w trakcie tego procesu konsultacji lokalne społeczności pomnożenie nie chcą, ale inne to na pewno zależy od miejscowości od pewnych uwarunkowań lokalnych od lat odległość środy zabudowania od wielu czynników natomiast na pewno społeczność lokalna ono ma prawo wyrazić swoją opinię powinna mieć prawo wyrazić swoją opinię no i w momencie, kiedy niemoc nadzieja, że środowisko liczy się to prawo i odebrane przy okazji jeszcze o tym, też informowaliśmy ne ze szczęśliwym informowaliśmy też o tym, Rzecznika Praw Obywatelskich przy okazji nałożono taką zmianę, że organizacje ekologiczne, które wybrały udział w tych w tych w tych konsultacjach społecznych Michałowice rejestrowane przez dłużej niż 12 miesięcy co w praktyce oznacza, że jeżeli mówimy n p . w małej gminie wtedy pod nie było żadnej organizacji ekologicznej nagle okazuje się, że ma być duża inwestycja wykonywana na obszarze gminy od diety przygotowawczej i np. pozyskana z SLD zdecyduje się założyć organizację pozarządową ekologiczną, żeby przyglądać się mocniejszymi dostęp do tych dokumentów okazuje się, że ta organizacja tak nie miałaby trawa dostępu do dokumentów i de facto udziałów w postępowaniu administracyjnym do nich zarysowana dłużej niż oka trudno jest przewidzieć czy za rok ktoś może się pojawić zacznie wydobywać rzeczy będzie się starać zdobyć koncesję na wydobycie w naszym obszarze kraju rozumie intencję akurat tego przepisu miało być tak, żeby nie powstawały ad-hoc organizację balu albo stowarzyszenia, które by odblokować pełną pewne inwestycje, a Alex Ross Windows dochodzi czasami do takich wynaturzeń patologie rzeczywiście los nie zarząd ekologiczni tylko czysto finansowym blokowana jest inwestycja w oczy jak rozumiem tutaj chciano akurat w w takiej sytuacji uniemożliwić także to patologiczne zachowania tylko jak rozlana dziecko z kąpielą w taki też pytanie jest ciągle to okres inny SUV to długość trwania organizacji jest czynnikiem decydującym o tym czy osoby, które są członkami organizacji działają na czystych intencjach i z czystym pobudkami tez pytanie czy to kryterium zostało wybrane najbardziej słusznie jej rzeczywiście zdarzają się patologie tak jak we wszystkich są też zdarzają patologie również szczyt organizacji pozarządowej niektóre może zarejestrowane podmioty nie mają najczystsze intencje, ale to nie znaczy, że żaden żadna społeczność lokalna nie może założyć organizację w słoweńskim nadzwyczaj rozmowni, choć w okazuje się, że jeśli chcielibyśmy się zastanowić jak szybko dynamicznie rewolucyjnej odwierty w Polsce postępującą stan faktyczny w chwili obecnej wygląda jesteśmy potęgą w gazie łupkowym na i jesteśmy zgodnie z informacjami podanymi przez NASK Instytut Geologiczny mamy gaz łupkowy w Polsce to stąd też jest wiedza, którą się kosztem mieliśmy ten gaz łupkowy jest pytanie było innego jest nic go wcale tak mało problem jest raczej z jego usytuowaniem dosyć głęboko te sępy 1 kwestia inna kwestia jest taka, że taka inwestycja bardzo drogą inwestycją i jeżeli cena ropy na rynku światowym jest niska to niema żadnego sensu, żebyście eliminować, ale czy to smutny finał no to zależy, bo mamy inne źródła energii mammografia jest łamane są już na ziemię skoro sprawa czy Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawa związana z odwiertami ze szczelinowaniem okazuje się, który to biznes w Polsce można powiedzieć, że nie istnieje też czy też nie mniej niż inni zyskujemy, porównując to co się działo, kiedy był taki boom w Kołomyi gigantyczne entuzjazm, że w roku 2012 było SR w Polsce tutaj nawet mam z wydanych 120 koncesji na poszukiwanie gazu w tej chwili tylko co zostało około 30 ze takich minimalnie uznano, że czas między 300 odwiertów taki przygotowawczy, żeby spalić ten gaz jest zrobionych około 70 dna i większość inwestorów się wycofała zostało tak, gdy 9 podmiotów z tego 3 to są spółki należące w części czy kontrolowany przez skarb państwa na pozostałe to są w większości małe i wreszcie powrócimy do rozmowy z zeznań naszym gościem jest pani Ilona Jędrasik ClientEarth to skrót informacji Radia TOK FM powracamy do rozmowy weekendowy poranny w radiu TOK FM w 22 minut po godzinie dziewiątej rano słuchamy Radia TOK FM przypomnę, że w naszym studiu pani Ilona Jędrasik ClientEarth jeszcze dzień dobry dzień dobry witam panie pośle, Aście raportami papierami kimś mądrym zestawieniami, a nie słuchać przypominam, że mecz będziemy po godzinie dwunastej rozmawiali o Puszczy Białowieskiej z panem Przemysław Chylarecki Greenmind państwo rano po Państwowej rady ochrony przyrody z panem Adamem Wajrakiem z gazety wyborczej, ale już teraz mszy było tak pewnie część naszych słuchaczy mogą pojechali do lasów chętnych do euro długi weekend pogoda odpowiednia deszcz Tuchola 68, a to, dlatego że jak rozumiem, iż niepełną swoisty paradoks w naszym podejściu do dawno w naszym sposobie zarządzania lasem zielenią drzewami i ten paradoks polega na tym jak rozumiem dobrze, że jeśli lasy państwowe chcą wyciąć jakieś drzewa to po prostu to parabellum muszą mieć oczywiście też na potwierdzenie Stanek z Ministerstwa Środowiska, ale generalnie Europy w przypadku osoby prywatnej w Polsce jeśli chciałaby też stare drzewa wyciąć konto musi przejść cały proces formalny tak i to się często kończy ten nie dostaje zgodę na wycięcie rabczanie długo to czwartek cieszy to drzewo także inne tak sprawdzaliśmy przy gminnym po podjęciu przez pana ministra szyszki kontrowersyjną decyzję o tym, żeby zwiększyć wycinkę drze w na terenie na obszarze Puszczy Białowieskiej trzykrotnie w obecnym poprzednich uzgodnionych planów sprawdzaliśmy czy jest możliwość, żeby jako organizacje pozarządowe taki sposób prawnie zaprotestować, żeby z tej decyzji uznając, że była ona innym, bo po pierwsze, są na niej przygody była ona przygotowana bez tej oceny wpływu na siedliska jej gatunki chronione nawet, żeby podważyć prawniczy jest agencja właściwe Enea i no i po sprawdzeniu różne możliwości okazuje się, że w Polsce de facto strona społeczna nie ma możliwości wpłynąć zakwestionować taki formalnych możliwości zakwestionować tego typu decyzji, nawet jeżeli chodzi o taki tak istotne lasy tak ważny dla Polaków Lasek niż Puszcza Białowieska nie mówić o parku Narodowym mówimy o pozostaniu w obszarze Puszczy, bo tylko część ceny Puszczy Białowieskiej jest objęta obszarem chronionym ściśle pozostała część należy dalej zarządzane przez lasy państwowe nie zakazuje się rzeczywiście można wyciąć Puszczę i społeczeństwo nie no tak naprawdę od 3 do tych protestów takiej ścieżki to my wydaliśmy 3 ścieżki Lenny skargi do komisji Europejskiej nie może za dużo na poziomie krajowym zrobić tak jak on na tym się opierała skarg, że nie ma komisji Europejskiej nie może jej skargę do komisji Europejskiej płynnym opierała się na to, że decyzja była wykonana była podjęta bez wykonania takiej oceny jak będzie jak wycinka będzie miała wpły w na siedliska w UE jest wierzący w szczególności ptaków jak będziecie będzie miał wpły w na inne właśnie na siedliska i czy nie będzie negatywnego wpływu jest to wymóg dyrektywy dyrektyw należący do sieci natura 2000, bo cała Puszcza Białowieska należy do sieci natura 2000 zakład była kwestia łamania prawa unijnego mamy nadzieję, że komisja szybko zareaguje na tę skargę i ME i wniesie sprawę do Trybunału sprawiedliwości wróćmy do tego datę do konsultacji społecznych do takiego myślenia o tym, że na powrót powinno się pyta stronę społeczną tak istotne rzeczy ktoś nas słucha może powiedzieć tak zgoda jest pewien paradoks, że mam u siebie na podwórku drzewostany 200 letnie, żeby je zwycięską muszą mieć, a pozwolenia tutaj nie mam w przypadku Puszczy Białowieskiej oraz odpisy nie musi mieć pozwolenie, chociaż to jest tak, że rzeczywiście nadleśnictwa muszą mieć podpis ministra środowiska, zanim zaczną ciąć jest dość skomplikowana procedura plan urządzenia lasu i t d. dalej, ale ktoś do nas, a może to dziś tak na chwileczkę się zasoby tutaj w Warszawie albo szczecinian Rzeszowie i jakiś państwowe kopalnie kopiąc węgiel ani się na tym znam ani powinienem decydować ani nie to interesuje czy nauką tendencje czy nie mieszają się tam opłaca wszystko to przede wszystkim się do państwa, a w przypadku lasów państwowych sytuacja analogiczna majątek tych drze w trochę więcej trochę mniej setną Lech, byleby to się opłacało poco konsultacje społeczne tak to jest, więc wydaje się, że z gimnazjum to podejście Polaków do przyrody jest jednak każdy z Paco rynek do przyrody bardzo przywiązani i cenią sobie nic mieszkanie w pobliżu lasu i tak naprawdę nie ma znaczenia, że to jest las prywatny czy to jest las publiczny my jesteśmy jako organizacji pozarządowej jak najbardziej za tym, żeby lasy były publiczne uważam też dobro wspólne to lasy mają wiele wiele istotnych czy pełnią funkcji mieszkalnej nakazują zwrot jest dobro, które dobro publiczne taki dowód tego korzystamy wszyscy jako społeczeństwo lasy oczyszczają powietrze akumulują wodę działają przeciwpowodziową lasy mają do pieśni pomijam tutaj to, że można być tak powiem jest majówka na oddziale ZUS na spacer, a jesienią i znak, żeby tak, żeby legalnie zabrać i sobie ugotować obiad zbieramy też, gdy mamy prawo do tego, żeby w każdym lesie zasadniczo w Polsce oprócz parków narodowych zbierać inni jagody zbierać maliny, więc one pełnią funkcje taką środowiskową przyrodniczą, ale też ekonomiczną dla lokalnej ludności i dla nas jako dla turystów też funkcję turystyczną ekonomistę w związku z tym nie jest także las jest tak jak fabryka za płotem SA fabryka też ma wpły w na życie lokalnej ludności to jest też inna kwestia, ale lasy to jest jednak zdecydowanie dobro wspólne tak jak rzeka jest dobrem wspólnym można, by tak traktowany był dobrze, ale ktoś, kto nas może chodzi, ale z tego wcale nie wynika, że mamy na temat takich ani innych planów wyrębu lasu padną ich zabierać głos form jakiś konsultacji społecznych zaś Asmusa minister mówił Klich minister Szyszko kilkakrotnie napuszcza umiera jeśli teraz zaczniemy nią dbać właśnie korniki rozwieje w związku z tym te wszystkie funkcje, o których pani przed chwilą mówiła nie będą spełnione, dlatego że w Olsztynie będzie zostanie zjedzona strawione przez kornika, Ergo można się z panią zgadzać i można zmienić się zgadzać, który w debacie trudniących Puszcza autorzy wymienieni nie pożal się zupełnie kornik nadal winna oczywiście pan minister może mieć opinia na temat konika jego wpływu na Puszczy pijakom naszyto taką, jaką pan minister ma natomiast, jeżeli chodzi środowiska naukowe te środowiska naukowe mają to zupełnie inną opinię nawet niedawno opublikowały polscy naukowcy opublikowali artykuł znajdzie się mówiący o tym jak pod pretekstem kornika drukarza niszczy się jedyny NN tak naprawdę nizinny odgina Anny las w Europie nikt tutaj środowiska naukowe są jednoznacznie mówią o tym, że z kornik drukarz nie jest zagrożeniem dla Puszczy Białowieskiej zresztą konie drukarz występował w Puszczy Białowieskiej siedmiokrotnie drugiej wojny światowej Puszcza Białowieska żyje ten te drzewa powalone zwane martwe drewno jest bardzo istotnym elementem życia Puszczy, bo jest ono miejscem, w którym żyją złego w tym interes w tym ożywiają się taki jest ona miejscem siedlisk jest ono miejscem istotne w związku z tym zastanowiła pana ministra i stanowiskiem pana ministra natomiast pytanie, dlaczego organizacje środowisko naukowe nie może w sposób sprawny wziąć udział w takich in w takich w takich konsultacjach i powiedzieć skoro lasy państwowe jest publicznym dobrem, dlaczego nie mamy dostępu do decyzji zdań na temat tego lasu ktoś może powiedzieć dobrze, że nie może, dlatego że jeśli naukowcy mówią jedno wspaniale i twierdzą, że trzeba lat sam zarządzać tak inaczej wspaniale Ależ np. lokalna społeczność powie nie robimy odwrotnie to pani treść przyczyną była rzeczniczką konsultacji społecznych co wtedy powie konsultujemy, ale konsultujemy tylko ze środowiskiem naukowym z lokalną społecznością nie ja celowo ten przykład akurat przytaczam, bo wiemy, że część lokalnej społeczności Puszczy Białowieskiej mówi złóż znów trzeba wyciąć drzewa zaatakowane kornikiem koniec krok do roboty działamy na tacę z dwunastym roku były konsultacje społeczne zrobione przez ministerstwo przez ówczesnego ministra środowiska i ze społecznością lokalną i na tych konsultacjach społecznych i lasami państwowymi Senat kasety społecznych zostało podpisane MTS została podjęta decyzja taki kompromis dotyczący wycinki w taki sposób, aby ten społeczność lokalna mogła wykorzystywać to drewno razem z obszarów niż chronionych Puszczy do niechronionych parkingowym Puszczy Białowieskiej i ta wycinka była też są zatem plan obowiązuje do 2021 roku razem z relacji żebyśmy, więc okazuje siłę to tylko akcjami z, dochodząc do konkluzji, że rynki są spoceni polega na tym, że 1 strona ma mieć rację i to jest koniec konsultacji natomiast ukazuje postać z poziomem doprowadzi do tego, żeby każdą scenę wyszła usatysfakcjonowana z tego procesu, żeby wszelkie, żeby tutaj różne interesy były chronione eksterminacji tych pań mówią o tym, że to jest dobro wspólne dla każdego z nas nawet ja się w Warszawie powinienem myśleć też wypuszczona, ale okazuje się, że konsultują się ze wszystkimi tego nie ze mną podobnie myśli też zwykli mieszkańcy Wałbrzycha Szczecina Rzeszowa jak rozumiem to tak naukowcy ministerstwo władze gminy lasów państwowych lokalna społeczność z terenu Puszczy Białowieskiej, a ja zajmę się w już teraz ostrym tonie ceni konsultować, chociaż to jest dobro wspólne zdanie, ale Nycz przepraszamy tych styczeń powiedziałam absolutnie może pan z Wałbrzycha w nich też konsultować, jeżeli byłyby formalne konsultacje społeczne, które są obowiązkiem w tym czasie przed braniem kasy gmin zarządzania lasami też dostać się przeprowadzić to takie publiczne konsultacje oznaczają, że pan z Wałbrzycha pan z Poznania pan spod Białowieży z Hajnówki sterem misek i różni inni państwo każdy może swoje komentarze wysłać mogą to być komentarze bardzo prosty, że państwo, kiedy w Ankarze grali z udział w koncepcjach społecznych ustaw to tam można zobaczyć na stronie ministerstwa części dawno to było publikowane publiczne większość można dostać się do Kosowa podobać można coś bardzo skomplikowane złożono komentarze tony to nie jest to nie wykluczając MACD dziś komisja Europejska odpowie tak na to co państwo napisali rzeczywiście nie była od to ocena tego jak cięcia w Puszczy bielskiej będą wpływały na gatunki zwierząt roślin w przypadku matury 2000 tak rozumiem, że to co jest niezbędne w przypadku taka ocena przypadku tych terenów natura 2000 jeśli komuś się odpowiednio rzeczywiście ma to być może nie jest niezbędne, ale jak nam donieść to minister Polski to jest straszna plaga tego kornika i trzeba ciąć nie czas działo żałować prawda jakiś tam gatunków zagrożonych, kiedy kornik zżera lasy i co wtedy czy w ogóle jakaś szansa, że PKP w nieskończoność nie ma takiej szansy komisja Europejska sprawdza stan prawny danego danej inwestycji nie sprawdza się Menzla po godzinie zajmują po prostu go patrzę którymi nie znamy wchodzą ze sobą broni i dekoracje dokładnie powiedzą nie było przygotowane właściwej oceny związku z tym nie możemy mówić ta decyzja jest podjęta zgodnie z prawem unijnym w związku z tym ta komisja nie będzie powoływała się z szeregu świadków, którzy mają ocenić wpływ chodnika tylko będzie mówić nie było oceny nie może działać wstecz to znaczy taką mam nadzieję, że tak powie w międzyczasie chciałabym zachęcić państwa, ponieważ wciąż zbieramy na stronie internetowej kocham Puszczę totka PL podpisy pod tą skargą misjami we wszystkich państwach, którzy uważają, że trzeba chronić Puszczę przed wycinką zachęcić do podpisania się w ciągu 2 tygodni donośny, lecz ponad 25  000 podpisów, więc to pokazuje, że dla nas szczególnie Puszcza Białowieska jest jednak dobra wspólnej Polacy tak to odbierają w sferze nie chodzi o liczby, a chodzi o jakiś taki o o charakterze tych komentarzy się zgłaszają ludzie podpisują ludzie, którzy są bezpośrednio tym zainteresowani w sensie mieszkań dziś w okolicy czy też ludzie nie z drugiego końca Polski, którzy otrzymają takie myślenie, że to też trochę tłuszczu, które należy trochę do wszystkich takich jak wygląda w bardzo różni ludzie podpisują z z całej Polski też z obszarów w Białowieży tyczyć się z okolic Białowieży bardzo różna tak naprawdę grupy wiekowe bardzo różne inne nazwy rzeczywiście jest to, że jest on to bardzo różni ludzie z całej Polski i widać, że rynek Puszcza Białowieska jest przemyślany i UNESCO to też, jakbym potem o tym, że to jest ochrona UNESCO w Polsce to jest zaledwie kilkanaście obiektów jest kopalnia soli w Wieliczce to jest cel tej starówka warszawska to jest kilka takich obcięty mają kluczowe znaczenie dla zwalnianych z partnerów warszawska starówka ma czas wzrok budowane zgodnie z zestawem przykładem tragedii z tych rzeczy się dziwne przygody z miast talentem o tym, że to jest nie tylko nie są to dziedzictwo polskie dziedzictwo światowej zostało uznane za dziedzictwo światowe państwo starówką niedokończonych minister powiedział, że to nie jest las naturalny Puszcza Białowieska, ponieważ ojciec gospodarował setek lat skoczymy któż patrzy na starówkę jej mówić, że rząd nie jest przypadkiem teraz ostatnia już parę dekad temu odbudowany w elektryki Puszcza Białowieska rzeczowego z podarował ostatni był prawdziwy akt ten podział oryginalny nizinny las w Europie tak naprawdę wg ministra jednak jest efektem pracy człowieka no, gdy ja bym polecam przelać do Puszczy Białowieskiej zobaczyć to częsty, że nie jest żaden sposób regulowana działalnością człowieka i można następnie przy po prostu odwiedzić taki model typowy las gospodarczy w Polsce i myślę, że państwo nie będą mieli żadnych wątpliwości, jakie są różnice między wydali 2 rasami, jakie są różnice, jakie zwierzęta mogą wierzyć w lesie regulowanym nigdy nie zamieszka w lesie w późnych Białowieski cieczy w takich lasach w Augustowie ucieczkę ułatwili mu na tej linii pomiędzy państwem posadą w ustawami przyjmowanymi w Polsce i obowiązującymi, a komisją Europejską oprócz tego, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej rozmowy, czyli wieś są głównie odwiertów do górniczych i ocenę działań na środowisko drogie rzeczy, czyli Puszczy Białowieskiej jest jeszcze 1 ważna sprawa związana z jakością powietrza w Polsce czy to nie będzie w ciągu najbliższych miesięcy być może lat taka linia konfliktu czy też go komisja Europejska nie przyniesie ogląda się naszemu krajowi się zastanawia się Chochoł czy my też dobrze monitorujemy jej dbam o jakość powietrza w naszym kraju czytamy 1 z takich głównych tematów też komisja Europejska już złożyła rzeczywiście skargę jesienią oba w grudniu, a SLD dobrze nam w listopadzie na stany na przekroczenia pyłu będzie się w Polsce też się kolejne taki delikatny wrażliwy problem środowiskowy w Polsce mamy najgorsze powietrze w Europie żyje, choć przed meczem, więc Alfa piren 1 z najgorsze, jeżeli chodzi o 50 zresztą państwo, jeżeli państwo mieszkają w Krakowie albo z innym mieście, gdzie Opala się wręcz nawet mniejsze miejscowości netto państwo na pewno zimą zauważają, że dotąd w noże to powietrze nie jest do końca transparentne one wręcz czasami siwe, więc ten stan powietrza już jest rzeczywiście też problemy się skarga na Polskę w związku ze stanem jakości powietrza, ale tutaj jest problem troszeczkę innym tonie sporem Trawny to kwestia to dzisiaj mówiliśmy to znaczy kwestie legislacyjne przygotowanie pewnych dokumentów Ministerstwo Środowiska może dosyć wydaje mi się szybkim w ciągu kilkunastu miesięcy przygotować i takie niezgodne z prawem unijnym w jaki sposób naprawić natomiast, jeżeli chodzi o czystość powietrza to tutaj sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, bo musimy podjąć rzeczywiście bardzo duże i realne działania, czego postu masowo wymieniać źródła ogrzewania w polskich domach i masowo przenosić się na inne źródła ogrzewania szyby to, żeby ten stan prowizorki poprawić w Ilona Jędrasik mające już bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu za dzisiejszą rozmowę dziękuję bardzo dziękuje w sejmie 9387 skrót informacji Radia TOK FM były weekendowe poranne w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA
REKLAMA