REKLAMA

Wojny o Puszczę ciąg dalszy - Nadleśnictwo Hajnówka zakazuje wstępu dla turystów. Dr Przemysław Chylarecki i Adam Wajrak byli gośćmi Pawła Sulika

Świąteczny Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-05-03 11:00
Czas trwania:
29:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
weekendowy poranny w radiu TOK FM w jest 5 minut po godzinie jedenastej 3 maja słuchamy Radia TOK FM tam w naszym studiu gość pan dr Przemysław Chylarecki Greenmind Państwowa rada ochrony przyrody dzień dobry dzień dobry jak i gminnej czym się zajmuje Fundacja Greenmind zajmuje się szeroko pojętą ochroną przyrody i wspaniale gotuje ten sam się, że Ministerstwo Środowiska to znak czasu już nie będziemy rozmawiali będziemy chcieli w trakcie naszej rozmowy również połączyć Rozwiń » z panem Adamem Wajrakiem z gazety wyborczej które, ale zacznijmy od obwieszczenia w Niemczu słuchacze usłyszeli wcześnie, ale działający i tutaj wymienione artykuły na podstawie takich takich ustaw uchwalona rynek w razie informuję, iż wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu na terenie nadleśnictwa Hajnówka pisze do nas oświadczeniu nadleśniczy nadleśnictwa Hajnówka pan nadleśniczy mgr inż. Grzegorz Bierecki i teraz tak czytam o powodach tego zakazu wstępu do lasu przyczyną wprowadzenia zakazu jest masowy zamieranie drzew drzewostanów jako efekt gradacji kornika drukarza oraz dróg i długotrwała susza, powodując zagrożenie pożarowe i teraz zdanie o komentarz dr chciałbym poznać, bo poprosić duża liczba martwych drzew stanowi realne zagrożenie dla zdrowia życia ludzi oraz ich mienia w czasie pobytu w lesie jak pan interpretuje takie czasowe wyłączenie części lasu właśnie z powodu dużej liczby Matczak, która stanowi realne zagrożenie dla zdrowia i Jerzy raczy musimy zacząć od tego, że w nadleśniczy ma takie prerogatywy tłumaczy ustawa o lasach, którą się pan nadleśniczy nadleśnictwa Hajnówka powołuje faktycznie dają takie prerogatywy, że w 3 przypadkach to znaczy właśnie zagrożenia pożarowego masowego zamierania drze w drzewostanów czy prowadzonych prac leśnych ma święte prawo głosić tego typu zakazy wstępu pytanie brzmi czy czy taka sytuacja, jaką mamy w tej chwili do czynienia z Białowieży takich masowych zakaz no bo to jest zakaz, który dotyczy dużej, a niesprecyzowanej ba nie ma w tym rozporządzeniu o 3 w tym obwieszczeniu prawda nie ma adresów leśnych, czyli nie jest powiedziane quiz, do którego oddziału nie możemy wchodzić w, czyli możemy rozumieć, że cała Nadleśnictwo Hajnówka jest objęta zakazem wstępu prawda nadal będzie trudny teren będzie oznaczony tablicami, ale właśnie zakaz wstępu Ano właśnie trzynastka wychodzimy z parkingu o przy drodze Hajnówka Białowieża i mamy już zakaz wstępu do lasu prawda i to oznacza, że praktycznie duże połacie drzewostanu w Nadleśnictwie Hajnówka są wyłączone z ewentualnego ruchu ludzie dla nich dobra jak jak twierdzą lasy państwowe, ponieważ obawiają się, że martwe świerki mogą o póz no mówiąc obrazowo spaść komuś na głowę prawda o gejach tak o nim tak niebezpieczeństwo istnieje zgadza się, ale to nie widzę, że już udało nam się połączyć z panem Adamem Wajrakiem z gazety wyborczej halo dzień dobry wynik brutto witamy na antenie Radia TOK FM czy też poproszą o komentarz do tego obwieszczenia, które przed chwilą słuchaczom żywą książkę znowu ktoś pilnował drogowych uprzedziły swoich dochodów rolnikom, bo człowiek mówił o stołek uniósł się do ulgi ma prawo poczciwego główkował po kątach obskurnych Bud konsekwentnie od podatku VAT, który od pań, które powodują kilkakrotnie wymaga wykładni tych samych powodów ich dyrektor generalny powodów, by po grupowym wynika również ich tych, które powstały niedawno Nielba w planach budowę 2 martwych świerków chodnikową pod inną prośbę samorządów w 2 KW w ww powroty z obrotu w ubiegły rok świerki pokornie Kowalską w parku Narodowym w ich matkę martwą w pozostałych 2 nadleśnictw wolbromskiego klubu nie ma on był dopiero od powtórzenia po prostu nie dotrzymał słowa o piłkarzach wydaje się, że jeżeli taki bojkot lub spowodować redukcję wydatków w ruinę, bo od ich muzyką, choć na głowę albo większej grupy po jak można pod dłonie lokuje w bok on protokół podwyższyła wiek, jeżeli po to, by jej u siebie mówi Jakub Świercz trwały, którego można mu głośno było dużo chorych drzew budową drogi obumarł jego wynikami tak dalej albo Olejnik NIK bunkrów Południowej, gdzie one większego wysiłku, żeby zapewnić komfort styczeń 2 i wybory, bo bardzo powiedziałbym to on jakby miała być konsekwentni i wydaje się, że chyba, że tylko domek z jakichś ofert pierwotnych atrakcyjną turystycznie Wojtek mówi Przemek powinno być tak jak przewidywano szczegółowych umów swoich stronach internetowych informuje po po pewnym elementem nowego odpowiednią lukę wprawie pobili i jest barwą nie fair wobec obu ról półproduktów w głowie kupisz w było w ubiegłych lat jego widok gdzieś w środku oprócz mapy kraju w ataku pobity i to pod dr Przemysław Chylarecki no właśnie, rozwijając ten wątek, a mamy do czynienia z takimi sytuacjami, gdzie z 1 strony oddziału leśnego tablica stoję z drugiej strony od strony drogi powszechnie dostępnej tablica nie jest to już korniki zjadły bardzo możliwe albo koloniści zieleń też tak może być jeśli mamy pytanie w konsekwencji tego działania no no no to chce pan zapytać zasadniczą sprawę z, jaka jest różnica pomiędzy ochroną takiego turysty jeśli już o o niego chodzi na terenie parku Narodowego, gdzie jak rozumiem tylko wolno się powoływać posiłkach no i na terenie na terenie lasu skoro okazuje się, że jeśli my jeśli wspólnoty czy społeczność lokalna będzie mocno naciskała na to można uchylić tak to to front gdzie, gdzie tu turyści a gdzie tonącą w ktoś, kto chce po prostu skorzy skorzystać z lasu pan Adam Wajrak dotąd tylko komputer po parku Narodowym można się poruszać tylko Włochy po szlakach wodnych, jeżeli ktoś wybiera podłóg w Mosznej koń badacz kultury sportu człowiek nie byłoby domowych po górach w parku Narodowym wielu innych podpór słodką i partnerów, bo obok robią Wielgowo wbre w grupom boimy się tutaj polipy w i zagrożeniach w banku mogą upaść na kogoś albo chorobą koło broń, którą nie jak był w ogródkach mieli około jedno mieszkam tu pomoc, choć ichtiolog i punkrockową wykład był komukolwiek coś na głowę po długotrwałych umów o przypadki śmiertelne, a drugi krąg niepełny rok 2 lata temu, by człowiek u boku był zupełnie się z Koroną być może został inwalidą w projekcie brakuje ich wysiłek pot dodaje od grudnia około 10 osób rocznie kilku kamer drogowych praktykował w myśl mu Paul Krugman próby, by od opłat, lecz komórką bezpieczną i park prowadzi bardzo bardzo wydajnych ruchomą politykę Włoch po pierwsze, informuję, iż był od liczby dni w Łodzi popadł w drzewo i t d . i t d. u chorych na podatek VAT itd wyjdzie mu być tylko takich zorganizowanych było kąpielisko pod budynkami poinformowano w Malborku i nie chodzi tu, bo robią wszystkie parki narodowe w ogródku pod kontrolą i jest zagrożenie lawinowe poinformuje o mocy i od muru, bo kluby mogły swobodnie, bo miał 3500 org twardą to było po długich i ich ataki Pekinu do klubu z bankami i usług zdrowotnych kłopotach firm turystycznych pereł robiłem lubię dorobiono ubytek środków trwałych o usunięciu parkuje po drugiej potrzeby klubu 5 wschodnich były także Przemysław Chylarecki i właśnie myślę, że rząd to po trosze jest na czym jak przecieki spiskowym pryzmat nos w postrzeganiu to jako pewną taką małą prowokację jednak, bo jeżeli mielibyśmy na względzie przede wszystkim bezpieczeństwo publiczne to proszę zauważyć, że w listopadzie ubiegłego roku zostały zinwentaryzowane wszystkie szlaki, a które są zagrożone w Puszczy Białowieskiej dla pieniądza państwowe wszystkie szlaki, które nie są zagrożone upadającym drzewami w każdy odcinek dróg tu w granicach Puszczy Białowieskiej został przydzielony do 1 z 3 kategorii w zależności od ilości martwych drzew, które są ów o w buforze, a takie odległości od drogi, że upadając mogą zaszkodzić mogą mogą sprawić komuś przed którymi chciał zadbać o bezpieczeństwo publiczne i matowym przede wszystkim, a w wykazie to wyniki tej inwentaryzacji, bo skoro ludzie przede wszystkim się poruszają po szlakach prawda po po drogach oddziałowych na to bym przede wszystkim poradził próbował uporządkować sytuację, a są one na tych doskonale zinwentaryzowanych odbyło jesienią ubiegłego roku odcinkach dróg taki, że z takim stanem rzeczy nie ma mamy natomiast zamknięcie dużych fragmentów lasu 1 nadleśnictwa Hajnówka da nie mamy podobnych działań w Nadleśnictwie Browsk nie mamy podobnych działań w Nadleśnictwie Białowieża może warto zapytać w imieniu słuchaczy i chorych, którzy nas słuchają panów słuchają to po co w takim razie, jaki jest cel głęboki cel prawdziwy cel tego działania wg planów nic, ale Adam Wajrak z klejonych do kontroli NIK Bart były gracz mógł, bazując na 2 Ochońko upłynie pod anty ekologicznej działał w Gródku pokaz byłem lekko, by ochronić Puszczę promują pomkniemy w Malborku mogłoby wg umowy pod budynkiem będzie bronił ich utwory z powodzeniem wśród ludzi, by miał on być gotowi byli zbyt łatwą, bo z UE, gdyby było inaczej było państwo, by podjęły objęły wyłącznie o urlop pobiły ośrodka informatyki wigilijną wychodziło niebezpieczeństwo i t d. tak, by tak jak powiedział Przemek Jurkiewicz zrobiono łamali do umowy z gruczołu per bojowników byli tu o głęboko schowana i od innych nie mamy bomb mniej niż rok temu białowieskich szlaku do gruntów pod dużym poważnym problem, bo tak czy trzecia kategoria to była trzecia kategoria zagrożenia, czyli silne zagrożenie to było mniej niż 1 % jedno roku ILPP 2 proc choroba albo bardzo mało w biegach w Puszczy Białowieskiej, których większość, bo od pół roku do 2 biurku dobrze, ale komunikat idzie świat się tak wyrażę część mediów czy rządowych czy prorządowych po prostu powie tak skoro przypominamy wam drodzy Czytelnicy słuchacze i widzowie przypominamy ustami ministra środowiska, że puszczą umiera to dramatycznie umiera naszych oczach NATO następnym krokiem jest także zamknięcie wstępu do niej, żebyście nie umarli wraz z nią to w tej retoryce wrze wszystko trzyma jak rozumiem w na tak, ale dlatego, że są chyba to jest właśnie ta retoryka, z której trochę się tutaj 8 ujemny, ponieważ np. na komunikat Puszcza umiera dla każdego, kto w czasie tej majówki w Puszczy gościł jest komunikatem totalnie pustym, bo o jedziemy do pięknego lasu, który w tej chwili jest Super zielony pełen świerków żyjących z nielicznymi gwiazdami koronkowymi tak jest pierwsze wrażenie każdego, który do tego lasu wejdźcie, więc nie ma tętent wideo w tej chwili każdy, kto po Puszczy Białowieskiej chodzi czy nawet się przejęcie tylko drogą płyną z Hajnówki do Białowieży widzimy marynarz tego komunikatu, że opuszczą umiera, ponieważ w masce świerków żywych, które stoją dominują nad tymi pojazdami silnikowymi plus miliony innych drze w liściastych, które są w tej chwili zielone w koronie kwitną zawilce i mamy obraz wspaniałego fajnego lasu wspaniałej Puszczy, która jest bardzo daleka od tej historyjki o umieraniu to moim zdaniem większa część ludzi nie w Polsce mieszka 38  000 000 ludzi może troszkę mnie żonie nie pojadą wszyscy w ten weekend, aby obejrzeć coś, o czym Woźniak, ale wróćmy na chwilę rozmowy, bo to jest bardzo ciekawe tematy o tym wszystkim mówić telefonicznie łączą się z panem Adamem Wajrakiem zjazd wyborczy, a to w studiu Radia TOK FM w Warszawie dr Przemysław Chylarecki Greenmind Państwowa rada ochrony przyrody za chwilę po skuciu informacji Radia TOK FM powracamy do naszej rozmowy weekendowy poranny w radiu TOK FM 21 po godzinie jedenastej 3 maja słuchamy Radia TOK FM, a telefonicznie łączą się z panem Adamem Wajrakiem z gazety wyborczej czas dzień dobry humor i seans z UE, a w studiu Radia TOK FM pan dr Przemysław Chylarecki Greenmind Państwowa rada ochrony przyrody już dzień dobry dzień dobry w tym, że panowie się wypowiedzieli się na temat pewnej pewnego rozdziału, który istnieje w Polsce trwać w zależności od tego jakie ma duszę łączy to albo się słyszy dyskusja ekspertów, którzy mówią, że trzeba koniecznie ciąć drzewa zaatakowane kornikiem jeśli nie to po prostu Puszcza zginie w 1 z takich dyskusji ogląda w telewizji Trwam telewizja Trwam i tam nawet użył 1 z ekspertów zaproszonych do studia użyła argumentu byłem na Białorusi Puszcza Białowieska na Białorusi radzi sobie z kornikiem w ten sposób, że po prostu leśnicy wycinają na potęgę Tarzana i rozwija się wspaniale i panach testuje podział polecam wszystkim wyprawę na Białoruś, żeby zobaczyli, że pan minister Szyszko ma rację co panowie o tym, sądzą w futbolu może po raz za chwilę, gdy wycina pogodą i robią radni po PL 1 podobno białych do niego komplet środowych politykowi uwikłanych w regulaminie pan projekt pod Lepanto w pomieszczeniach pompą powodzenie sugerowali, że wiadukt po wejściu ją w ogniu po pierwsze, już na Białorusi o wiele więcej szlifują formę niż u Małgosi powrót wejdą, bo tego kawałka bloku, gdzie indziej, bo winiet ową czy w Elblągu już Chińczykowi nic się umową od zapomnienia natomiast do gustu świetnie radzi trenerowi płatnikiem VAT od PLL lot mógłby być podstawą Libet PL jak na razie około 10 % ma w świerku u boku obok parku Narodowym po to, widzimy tam, gdzie był zbiorem życzliwego w Opolu i parków narodowych bezrobotny Górnik po wejściu do roku gościł w około połowy VAT od roku byłam całkowicie, kto wie jak będzie pogodny wżyciu dołączył w połowie lutego, by tutaj powoli widać drogi problem naprawdę świetnie wreszcie jak Olga Frycz wielki huk armat, by mogły pełnić pełno tu Czopek powołać nowych wymogów od kilku dni zniszczoną pustą butelką w jakikolwiek romb obok miał zdobyć się od przewoźników drogowych dopiero mord w pokoiku kulturą Wschodu, bo nie brak ofert, szczególnie że te suche drzewa w przeciągu kilku lat do rosołu uzupełniane z dołu przez drogę przez odrosty, które w sposób naturalny tam odbijali to widzimy w bardzo wielu miejscach Puszczy Białowieskiej znowu nie jest to nic magicznego wszyscy o tym, wiedzą tylko wybieramy to w zależności od tego o MON, jakie trochę jako profesję reprezentujemy, więc usiłujemy wyprzeć to ze świadomości proszę zwrócić uwagę, że to pan powiedział że, że żarem rzetelnością medium rada natomiast ja mam pewien komfort taki że, że w momencie, kiedy słucham głosów naukowców to tutaj takiego rozbiegu nie ma okazji mamy radę leśnictwa prawda, która nie jest samotną wyspą na oceanie o opinię wszystkich ciał naukowych rad wydziałów biologii instytutów i t d. tak, ale które mówią jednoznacznie nie ma sensu wycinać świerków Puszczy Białowieskiej, bo to tym, a Świerkową żaden sposób nie pomoże niepewnie opanuje gradacji nie o to w ogóle to niema najmniejszego sensu i ja nie mam w związku z tym żadnego takiego dysonansu ja tylko o z pewną być pewnym zaciekawieniem badacza przygląda się tym uczonym w tym nielicznym uczonym, którzy mówią Puszcza umiera prawda to jest dla mnie to pewien fenomen i im bardzo będę się przyglądał ewolucji poglądów w najbliższych latach podczas rozmowy w radiu TOK FM były minister środowiska pan Nowicki będzie coś takiego, że były prowadzone bardzo intensywne fragmencie rozmowy z lokalnymi społecznościami, żeby o parkach narodowych nie decydowało referendum w nie trzeba konsultować rozszerzenia parku Narodowego z lokalną społecznością z mieszkańcami, by można ją kochał od ulica ruską wódkę po słowach złotą rybką od wyrażania opinii program dla lokalnych społeczności Bomber byli bardzo dobre, bo propozycji Dutkiewicz osobiście uważam, że tak powinno być chórów było tutaj głos tych ludzi powinno tutaj lub zniszczonych zębach i brał pod uwagę potrzeby nie powinno być wyprawą BP próby informował w maju mają obydwu kości skarbu pań o poprawę w twoim domem kultury 2000 roku o PIT za pomyłkę Obamy, bo oni państwowym informują o wiek nie posiadają w parlamencie o podobnym zimą blokować blokować powstawanie parków narodowych polityk kolejna rada gminy po ich rodak mu jakoś wszedł do przedstawicieli lasów państwowych i automatów do rad gmin w ogródku wszystko blokują wykrył u osób ich w zgłoszeniu tego potoku prawdopodobnie ruszą niekonstytucyjne, by je od swoich praw lub wiązałoby się kwotą będzie mały kłopot z poprawą pogody tylko zewnętrznie gubernator w wulgarnych roku uchwałę w swych uczniów odniesione odniesione niszczono jakich podjął z tego powodu, by powód podkopują nabrała rumieńców pomogą nowe powody, by było ich w ogóle ich nie byt i ujmować ich brukowy Bild Kmiecik kopalni odkrywkowej w toporek, która powoduje odwołanie spółki gminnej po boiskach Orlik 2 proc ogólnego mogą być umowy o paliwa Point park Narodowy w Józefowie pod Palmą w Berlinie lub utrudnieniu wielkich wydarzeń ludek poważne reformy powinny czekać w przyszłości dla pań w ogóle od Belgów oznaczałoby lokują w naprawdę tak naprawdę o nr . La chów po wrzutce Rafała SZ lasy państwowe w Polsce są postrzegane przez wszystkich jak ci, którzy zajmują się ochroną lasu nie ma on byłby mu zrobienie no i dowodów brak małej grupy ich interesie jest niechlujnie chwilówek obie ekipy, choć grupa to bowiem w Białowieży Bob bodaj ślad po obawiają się gry wideo obawiają się bowiem w historii p t . Zobacz ułożyła sobie radzi on, do których wpływają na nowotwór wątroby korciło, by w pokoju lampy wokół bywało to już tylko po ruchu ci, którzy mówią Barbara park Krajobrazowy wycinać drzew to i tak woli i wydają się do PKO, bo mam nadzieję za kilka lat powoli normowało u nich śladu po bardzo poważna po FOT Przemysław Chylarecki na stole mamy bardzo fajną decyzja nr 52 dyrektora lasów państwowych która, a to decyzja w otworze na 13 lasów gospodarczych w Puszczy Białowieskiej tereny wyłączone z gospodarki leśnej, a więc proszę zauważyć, że nagle mamy na stole jakiś nowy instrument prawny, który pozwala dyrektorowi lasów państwowych z zarządzaniem a, czyli aktem dosyć niskiego rzędu wyłączyć ogromna powierzchnia lasów z użytkowania gospodarczego no, więc jeżeli tak to być może nam w ogóle ta ustawa, a modyfikacje ustawy o ochronie przyrody i te kwestie związane z możliwościami Warta Poznań Sopot 3 LO albo dyrektor lasów może wyłączyć z gospodarki leśnej i założyć 13 Białowieży odbywał ulica Orląt w tych strefach referencyjne, o których minister mówił na konferencji tak jak najbardziej od IT wzrosły po kilka bomb był spokojny do grona dołączyły kawałów pomocnik nie było nikogo nie Ujma wybory do pełnego VAT -u od IPO jak ja się boję, że ich dyrektor może wyłączyć ich było to mogłoby lato pod Waterloo i szybko wróci do 5 zlotych brutto, bo to on jak można jak można je i jak można już jedno do drzwi o było ich użytkowania tak podejrzewa on i były takie przypadki mogą, bo był on tylko użytkową tego zrobić, bo w no tak, ale talent talent, ale ta decyzja pokazuje również że, że koronny dotąd argument leśników, że my musimy ciąć kornika, ponieważ jest to szkodnik myśl ustawy o lasach ustawa o lasach zobowiązują nas, jeżeli jest gradacja to musimy, bo padła że, że to paradoks okrzyku cudownie można można odnieść można wyłączyć całe ogromne połacie z tak mało tego prawa lub brak prądu lub gdyby chciały mogą po prostu pomyłki było duże grono o potrzebie wielką rolę drugoplanową, ale zaraz po musimy wrócić do Poznania rzeczy, bo moim zdaniem nadal znakomita większa większość społeczeństwa mówi tak od ochrony krajobrazu lasu bioróżnorodności tyle ile są parki narodowe rezerwaty są tereny natura 2000 tak dalej tak dalej od gospodarowania takim bogactwem naturalnym jak węgiel są kopalnie np. państwowe takim bogactwem jak drewno w lesie są lasy państwowe mi się wydaje, że jednak ten tytuł jest ten podział czytał mojej strony zakładamy, że lasy państwowe to też powinny mieć misję wpisane wyraźnie oraz zwiększamy bioróżnorodność la Salle 8 maja to w misję wpisane jak najbardziej oczywiście mają wpisane i gry ani nasz spór idzie o to, że 1 ogromny obszar leśny tuż za 2 Puszcza Białowieska nie potraktować sposób specjalnym po, ponieważ cały ten obszar jest obszarami natura, a pan, a natura 2000 ton to właśnie, że natura 2000 służy ochronie przyrody tak cała Puszcza Białowieska z obszarami natura 2000 nie tylko Białowieski park Narodowy cała Puszcza Białowieska jest obszarem dziedzictwa ludzkości UNESCO w związku z tym jako wyjątkowy obiekt wymaga wyjątkowej ochrony i lasy jak w tej chwili jest aż o zarządzenia nr 52 pokazuje mogą to zrobić w przeciągu 12 sekund to rzeczywiście trzeba zmazać plamę z pewnym wrócą do kwestii emisji faktycznie niż raz umysł jest, że dbamy o różnorodność biologiczną lasów ochronnych czy wieloma zagrożeniami klęskami żywiołowymi plagami owadów chorobami drzew pożarami zanieczyszczeniami przed skutkami kłusownictwa czy wandalizm, ale albo ponad rok, po czym obiegu, których słuchacz mógł produktu w zupełności mi do próby pakę powód UE w tym roku po wyłączeniu Bobby ego wąż gumowy po kulach kufli piwa do innych wielkich topól powinno ich być mechanizm odłączania ogniskowania była u wrót półfinał konkursu od innych państw lub Kujaw i było pełno państwo tego nie unika billboardów ego, a do tego nie ołowiu i wypełnić lukę w upalne dni od prawdy o krok od 100 polityków ani parku Narodowego programu swoich długów banków skutecznie blokowało kilku innych robót jej pełno wokół parku na terenie całej spółki Torpol PL POKL działanie było długo studiował ekonomię ogrodową w 2 plus Lubawski o byłych lub samorządowym w Lęborku chorobowego od nich głośnych wpadek wypompowano innych niż akompaniament do objęcia w Olkuszu portfel już mogły być w Ostrowi zbieg okoliczności, a tydzień temu podczas dyskusji na temat Chin na temat parków narodowych w Polsce, ale też ochrony lasu działalność lasów państwowych ból pojawia się ze strony 1 z naszych słuchaczy terytoria spiskowa prośby ponawia potwierdzi, bo zaprzeczyli Otóż cała ta awantura o Puszczę Białowieską służy tylko 1 rzeczy, żeby przykryć sprawy, które też jedzie się np. wycinanie Puszczy Karpackiej i takie praktyki lasów państwowych, które też powinny być nagłaśniane tak dalej tak dalej, ale skoro wszystkie media się rzucił jest na Puszczę Białowieską to ktoś będzie tam przyjmą jakimiś nadleśnictwa na drugim końcu Polski co państwo co panowie sądzą o takiej o takiej teorii spiskowych w paradach barek mur pruski mur kompaktu oczywiście ruch w tym prawo do prośby dotkną długo, bo rzeczywiście było państwowe, bo pod różnymi wojnę do głównych punktach od ról obu OJ, chłopaki go po głównych punktów po zdobyciu, bo byłoby to po nawałnicy pomoc od innych bloków dróg i biur i nie wpuszczono tylko pogubił wymieniono blok gospodarczy, a portfel, bo od projektowanego gdańskiego parku Narodowego uszczelka pod jemiołą, bo ich, że nagłośnienie LO no i pomiarów na południu w on nie jest chyba płacz, bo ileż to styl tego nie mogła traktują Puszczę Białowieską jako port brak dochodu podmiotu innego mówią o fali odprawiło mówią o kilka chorobowych w błąd, twierdząc że jest mi udowodnią chybionych lutego obok gołych DUP, by w ogóle potrzeby lęki i Hipolit to jest akurat prawda wg mnie poznał już wydaje mi, że nie udowodnią dłuższej perspektywie Sokoły przegrają wojnę tuż po, których na co będzie symbolem tego, że udowodni albo nie coś się na gradację kornika co w niskich taryf celnych, które pełnią tak każdy, kto jest do kupuj Erbud Puszczy Białowieskiej i kupują tak lub LO mają prawo do prawdziwego lata, choć mamy dostać do poprawienia, bo nie wątpię, by w parku Narodowym obok rezerwatu tylko Białowieski park Narodowy będzie obowiązywać od wyniku u wojewodów po ich do łatwych grup roboczych urlopu w Hollywood odtwórcom głównych sił przerobowych i słabych punktów człowiek, ponieważ tego bloku, do którego przyjeżdżają ludzie oglądają obok zdjęć był chyba obojętnie kogo wśród walut obcych odbywać Puszczę Białowieską albo paliwem do nowo dzięki mediom dzięki mediom społecznościowym i format lub uchylić ruchomości barku i po to, widać układ sił, by w goglach pozostawiamy po zrobionych po ludzku wspaniałym ciekawą różnorodną techniką kundelkiem o niego wskakują pewną niespodzianką w jego ogródku, bo my po mogą oglądać tutaj w tej chwili tak wielu zrobi wiersz wciąż wiele osób w kontrach lub potworną nudą wypełniły odległymi służyła WI i wydaje mi się do UE wydaje mi się na tym polega banku opłat mają powód podają tylko 2 dużych opłatków państwowych, bo obrót w południe bać tego obronić wyłącznie, by się obronić twierdzenia, że Trybunał mógł być inna może być nim opiekować ludzie to Bombardier podniosła wycinamy po grupowych, choć drewno ale by być bardzo boją zignorował WTO, bo Łódź podwodną Robert Małek wycinać drewno lub po Jerzym Dudkiem w pokoju tą trójką czwórką swoich aut w Melbourne park w pewnych wątków jego o Karpat mogłoby tak dalej RPO dr Przemysław Chylarecki i w to narrację doskonale się wpisuje przecież ten cały w tej chwili realizowane pomysłu p t . że na 23 Puszczy Białowieskiej inwentaryzuje zasoby przyrodnicze i na 13 drugiej na na pozostałej części 13 lidze nie ma zabiegów gospodarczych też inwentaryzuje my i dorównamy minister mówi porównamy zasoby przyrodnicze i zobaczymy za lat kilka, kto miał rację, gdzie jest większa bioróżnorodność i t d . i t d. no to jest bardzo klarowny komunikat p t. a mamy 2 różne światopoglądy na to czy czy obecna gospodarka w lasach państwowych sprzyja bioróżnorodności czy nie sprawdzamy co w AIP i taką logikę minister bardzo klarownie prezentuje na ING to trudny i nie ma dyskusji tak to taka narracja obowiązuje musimy kończyć naszą rozmowę pan Adam Wajrak z gazety wyborczej był naszym gościem bardzo dziękujemy do usłyszenia i długu, a w studiu w Warszawie, choć gościliśmy dr Przemysław Chylarecki go z gry Majki z Państwowej rady ochrony przyrody dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję bardzo jedenasta 38, czyli za 2 minuty skrót informacji Radia TOK FM weekendowy poranny w radiu TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIĄTECZNY PORANEK RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i zabierz TOK FM na wakacje!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA