REKLAMA

Co ujawniają przecieki o TTIP? Komentuje prof. Jan Michałek

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2016-05-05 06:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:41 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
przy śniadaniu w duchu, a teraz jest już piątym jest już szósta 25 Aleksandra Dziadykiewicz pierwsze śniadanie w toku zaś studia pan prof. Jan Michałek dziekan wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry pani dzień dobry państwu przecieki o umowie między Unią Europejską we handlowe między Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi, które w poniedziałek dotarł do internetu dotarły do prasy pana zdaniem to coś zmienia w tej rozmowie o Rozwiń » ekipie w tej chwili to, że ta część dokumentu została ujawniona Pm ban ja nie jestem zwolennikiem ujawnienia dokumentów, bo to, jakby psuje obraz gry między stronami prowadzącymi negocjacje, ale jeżeli się stało to należy to potraktować jako pewne zjawisko i można je tylko interpretować i dajmy się, że to stanowi dobrą podstawę do lepszego zrozumienia w tego co się może stać na końcu i tak jak wygląda negocjacje nowość, bo dokumenty wyciekły i ci, którzy są przeciwnikami tej umowy innego dostali kolejną amunicję mówiąc o tym, że osoba czy wszystkie nasze do tej pory powierzenia i obawy się potwierdzają, bo np. właśnie z tym rolnicy zaleją nas amerykańska żywność amerykański GMO Amerykanie chcą, żebyśmy jak Europa ułatwili im wprowadzanie tej żywności my na Europejski rynek to jest dla nas zagrożenie to jest zagrożenie ja tego tak nie odbieram znaczy jak się ogląda te dokumenty to one mają taką normalność, które negocjacyjna z 1 strony jest napisane i już jest napisane, jakie stanowisko Unii Europejskiej z drugiej strony jest napisane US jest napisane to, czego do, czego dążą Amerykanie w związku z tym nie można mieć pretensji do Amerykanów, że mają nieco inne cele niż Europejczycy, gdyby wszyscy mieli od razu takie same cele to te negocjacje były zakończone w, więc na pewno trzeba poczekać do końca negocjacji to po pierwsze po drugie moim zdaniem tak jej nie czytając go to trzeba być szaleją dokładnie jej porównywać każde zdanie, ale oglądając z grubsza teksty, które wyciekły można powiedzieć, tyle że o treść tego porozumienia będzie dużym stopniu odzwierciedlała zasady, które są zawarte w ramach światowej organizacji handlu czy jest to oni są bardzo wyraźne odniesienia właśnie jeśli chodzi o rolnictwo, a przede wszystkim o to co jest najbardziej kontrowersyjne czy tzw. porozumienie dotyczące norm sanitarnych i fitosanitarnych oraz tego coś na zabawie czy technicznych, aby uczyć dzieci jest wieś i był to co się wydaje akurat się rzeczą naturalną normalną, gdyż i stany Zjednoczone i Unia Europejska są nauczycielami światowej organizacji handlu, a ona właśnie reguluje ogólnie zasady międzynarodowej polityki handlowej z, bo to jest ten problem z tą umową, lecz jest ich oczywiście kilka, ale 1 polega na tym, że wszystko jest odbyła się w wbiegł w tajności co ty strony można zrozumieć czemu jednak negocjacje trwają, więc z grzesznymi musi się odbywać w miarę zamkniętym gronie nie są też szerokim gronie, ale z drugiej strony ten brak jawności powodowało w tym cieszący się niepewności w związku z 1 umową w drugi problem jest taki, jakby kontekst szerokiej, czyli to czy taka umową jest potrzebna mam nadzieję, że zaraz sobie pytanie odpowiemy na rejestrze jest ten trzeci kontekst tych właśnie zapisów szczegółowych i to co też się pojawia jakoś się zarzuty o witrażach, że nie będzie jest szansa na to, żeby koncerny pozowały jakieś państwo o wielomilionowe odszkodowania co zresztą dzieje się podobno w Kanadzie w ramach swoją umowę z Wenezueli podpisanej Kanada Rosja bardzo nas oskarżyć w morze, zaczynając od tych spraw rolniczych, które są takie mam bardzo kontrowersyjne i ja mam wrażenie, że jak się czyta właśnie tam są 2 rozdziały, które zostały ujawnione kiedyś nazywała dotyczące rolnictwa drugi się dotyczy właśnie barier technicznych jej w sanitarne fitosanitarne tuż obok tego, że jest odwołanie do tych norm światowej organizacji handlu jest wyższy był przypomnienie, jakie są ogólne zasady i moim zdaniem warto o nich pamiętać ale jakby mówiąc tyle, że to porozumienie między Unią, a Stanami Zjednoczonymi maść na złość jest jest plus, czyli tak ma pójść nieco dalej niż to co jest światowej organizacji handlu, ale tam, jakby pewne zasady ogólne są mają być respektowane i ta ogólna zasada jakby, gdybym miał powiedzieć takim najprostszym językiem jest zasadą domniemania niewinności, czyli Jana mówili dopuszczamy produkty po rynku wtedy, jeżeli one są nieszkodliwe dla zdrowia natomiast, jeżeli istnieją dowody naukowe na to, że coś się szkodliwe dla zdrowia to oczywiście tego nie dopuszcza się spieszyć druga rzecz, że staramy się stosować standardy międzynarodowe elity są odpowiednie instytucje w aut i t d . są odpowiednie porozumienie to znosić kusi nas w kodeksie wolontariusz, w które określają co jest dopuszczalne dla zdrowia w świetle nauki i wiedzy ocenia trzeci element jest powiedziane, jeżeli któraś ze stron chciałaby, żeby jej normy były bardziej restrykcyjne lepiej chroniące obywateli może to zrobić, ale znał muszą być też pewnego rodzaju twarde dowody naukowe, że tak jest, czyli sytuacja jest taka, że nie opieramy się na naszych wyobrażeniach, że coś się szkodliwe i komu się wydaje, że marchewka szkodliwa jest kosztem nie dopuszczamy do marchewki do spożycia komuś nie możecie się jeszcze teraz powie, że badania naukowe to jedno oko jest mój tata drugi mówi zwolniona z taniej, ale tutaj tak powiedziane, że istnieją i pisma naukowe istnieje coś co nazywamy jednak pewnym konsensusem naukowym to jest pewien proces weryfikacji bez w każdej dziedzinie ETS i w naukach medycznych w naukach ekonomicznych i coś jeszcze więcej oczywiście, że oczy i czasami się pojawiają osoby, które mają kompletnie inne poglądy i funkcjonują gdzieś tam na pograniczu i na marginesie albo, że są nieuczciwe, ale tutaj jak by to ten standard międzynarodowy jest czymś co można stosunkowo łatwo zdefiniować w tonie znaczy, że zawsze udaje się rozstrzygnąć problem bez kłopotu w ale w każdym razie na tym polega jego podejście ich i tego typu podejściu właśnie jest i światowa organizacja handlu i tutaj tak jak przed 4 preambuły i to wciąż chcą z pewnością to wydaje się, że to podejście będzie również kontynuowany pewna nowość polega na tym zarówno jeśli chodzi o normy sanitarne fitosanitarne, jaki techniczne, że obie strony chcą większym stopniu koordynować ze sobą ustalanie tych standardów ich uznawać na tyle ile to jest możliwe standardy w swoich partnerów z punktu widzenia i obu partnerów i świata to ma ogromne znaczenie, bo jeżeli uda się wypracować więcej wspólnych norm, a to są ogromne rynki jest ogromna część handlu światowego to jest duża szansa, że te normy staną się dużym stopniu normami światowej w sklepie jest być taką grupą krajów, która tworzy pewne normy niż tą, która je tylko bierze jeśli tak mogę podać środek to jest 1 z tych argumentów, dlaczego warto podpisywać tego typu rozumnej nowość, bo z ważnych stron jest ważne argumenty o coś się w kontekście międzynarodowym, czyli mamy sytuację, w której Metelski zostaje podpisany co to ma zmienić dla światowego handlu dla gospodarki Europejskiej i Stanów zjednoczonych no way to by zmiana jest dosyć duża oczywiście to zależy też od kraju, bo tak jak patrzymy na Europę są kraje, które tradycyjnie mają znacznie większy udział w handlu ze Stanami Zjednoczonymi to są te kraje np. anglosaskie jak również w Niemczech, ale są takie kraje, które są w parze bardziej na wschód Europy, które miały tradycyjnie nieco inną strukturę handlu i które też nauczka z większym stopniu dzisiaj handlujących ropą w tym głównie z Niemcami i i w tej grupie oczywiście znajduje się Polska, ale można i że to dla wszystkich krajów stanowi pewną szansę na rozwój handlu, a z kolei jeśli wierzymy w teorii handlu, a zwiększa siłę powiedział dobrych ekonomistów nią wierzy, iż są na coś jednak łatwo doznać teorię handlu to w e -handlu, mówi że jeśli liberalizuje handel to wtedy następuje specjalizacja następuje zwiększenie skali produkcji następuje podniesienie efektywności produkcji następuje rozszerzenie wyboru dla konsumentów i efektem ubocznym tego jest podniesienie poziomu dobrobytu, a zatem warto zliberalizować handel i dobrą powiedział Polacy już zebrać się od razu uwierzyli w to uwierzyli w to czy przynajmniej zaakceptowali to zaakceptowali jak przystąpiliśmy do Agaty jest to zaakceptowali wtedy, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej jej zaakceptowali również przy pomocy przy okazji w różnych innych porozumień ograniczających handel w 2, ale z drugiej strony jest przecież to nie jest tak, że już teraz nie handluje Europa nie handluje z całym Zjednoczonym dziś handlujemy Campos ścieki do komend podpisywać handluje maleje też na tym polega, że tam, gdzie istnieje możliwość z nowo, jeżeli mówimy o tym, o czym wiedziała co dalej, mówi że najlepsza jest handel, który jest absolutnej przesady absolutnie dyskryminacji czy, jeżeli byśmy mieli na liberalizację handlu w skali całego świata od tak ortodoksyjna tory mówi też najlepsze, dlatego że każda forma ugrupowań preferencyjnych jest preferencja dla danej grupy krajów, ale pewno dyskryminacja tych, które nie uczestniczą w tym rozumieniu, więc im szerszy jest zakres tych preferencji w skali całego świata, tym bardziej zliberalizowane hand i taranuje to jest jakby najlepsze rozwiązanie i oczywiście tutaj też się dokonuje pewnego rodzaju selekcji oraz czy jesteśmy bardziej zainteresowani z tego punktu widzenia handlem nie obrażę handlu głównie Stanami Zjednoczonymi czy może z Koreą północną, a może skusi szczelin w jedno i wydaje się, że nasze cele i politycznej i ekonomiczne są raczej skierowane w stronę drugiej stronie Atlantyku to jest 1 rzecz druga rzecz czy też może będziesz to niekiedy ma konsekwencje polityczne, a my tutaj tak widać wyraźnie w pewnych sektorach takim sektorem na pewno jest sektor energetyczny, którego Cabral, której dokumenty nie widzi ważne było na salonie cygańskiego, ale i tym razem ocalenie m. in. dzieła ich w UE, ale też na wynajem w sektorze rolnym, dlatego że otwarcie rolne oznacza też np. 3 z 1 strony większą konkurencję z drugą stronę zwiększą konkurencyjność w sądach, jeżeli nie akceptujemy tańszy zboża czy inne środki, które służą potem do produkcji nie wiem w towarów przetworzonych artykułów mleczarskich, czego się, że dzięki temu nasze finalne produkty stała się bardziej konkurencyjne dzięki temu jesteśmy w stanie więcej eksportować państwo warto pomijam jeszcze 1 aspekt mianowicie skala rynku zbytu, a w to co my się martwimy, że jeżeli nie odkładać na wschodni nie mamy gdzie sprzedawać produktów w szklanej wazy dziś jeszcze rynek amerykański stanowi również dobrą alternatywę dla zbytu produktów ze wszystkich gałęzi naszej gospodarki, a czy dla kontekstu właśnie u Europejską to z amerykańskiego ważne jest to, że po drugiej stronie globu jest umowa transfery od transatlantyckie już podpisywano podpisano porozumienie, które tak naprawdę jedno z pewnym czasie porównywalne do tych dzików jeśli chodzi o skalę i do jego właściwości samej umowy i ono obejmuje ono 1 właściwie się z 40 % dziś czytam te szacunki niecałego handlu Międzynarodowego to już teraz tamta umowa trasy atlantycka obejmuje tak to jest też ten kontekst negocjacji, że jeżeli ktoś nie uczestniczy właśnie w liberalizacji tego co się dzieje na świecie sieć handlu światowego to pozostaje na jego marginesie co oznacza, że jest bardziej zamknięty i że przez to jest mniej konkurencyjny i też nie ma co do tego cienia wątpliwości, że Chiny stały się 1 z najważniejszych czy jeśli patrzymy na rozmiary handlu w ogóle najważniejsze my kraju handlującym na świecie jest z tym, że pomijanie Chin jest rzeczą o imprezie nie są mocno mi to właśnie czynią stany Zjednoczone ASCO systemy powiedział moim zdaniem Unia Europejska również powinna się zastanawiać nad tym jak zliberalizować handel z innymi regionami Huta Julia oceni to znaczy jest negocjowany cały szereg również innych porozumień i niektóre zostały już wynegocjowane właśnie o to by liberalizować ante, gdybyśmy jeszcze mogę powiedzieć co się za tym kryje w szerszym kontekście dość Sony 2 zdaniami, bo kończynę rzecz jasna jest pewne niemożliwość zawarcia porozumienia ogólnoświatowego brzegu tak jak fruwają być może być może najlepsze byłoby zawarcie takiego porozumienia w ramach światowej organizacji albo w, a tam zbyt wielu partnerów zbyt wiele sprzecznych sprzeczne interesy, żeby móc osiągnąć w to stwarza szanse na to, żeby z 1 strony zliberalizować znaczącą część handlarzy jest ażeby mieć takie reguły gry, które są i zgodne z tym co jest światowa organizacja handlu, ale z drugiej strony dopasowane również do tego, jaka jest specyfika obu partnerów w tym przypadku bardzo duże bardzo podziękuję spotkanie pan prof. Jan Michałek dziekan wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego był moim państwa gościem dziękuję za spotkanie dziękuję bardzo kończymy pierwsze śniadanie w toku programu wydawała Małgorzata Wosińska zrealizował Adam Maciejewski za chwilę informacje Radia TOK FM po informacjach pierwszy gospodarczy program Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA