REKLAMA

"Policjant, który mi pomógł". O interwencjach opowiadają nadkomisarz Wanda Mende i aspirant sztabowy Mariusz Pogorzelski

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2016-05-08 15:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
44:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu Ewa Podolska proszę państwa niedziela o godzinie piętnastej to prawda z cyklu dość przemocy współprowadząca dziś 1 problem jest doskonale państwu znana pani Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia i James dobrem studia mamy także gościmy także po nim nadkomisarz Wanda mende z biura prewencji K G Policji witam serdecznie w, a także aspiranta sztabowego Mariusza Pogorzelski ego z komendy Powiatowej Rozwiń » policji w Przasnyszu w dzień dobry dzień dobry pan jest laureatem konkursu kilka lat temu dokładnie dograł dokładnie to był 2011 roku byłem laureatem konkursu w Policach, którym pomógł miała też być nadkomisarz Ewa Nowak, która też laureatkę bilety z tej samej komendy Powiatowej Estrada z nami, ale niestety tak koleżanka ze względów zdrowotnych nie mogą dojechać jest laureatem bodajże 2010 roku w mundurze przypominam o tym, często jest tak, że nic, bo to konkurs ile w VAT pan wie kim oraz jego kurs będzie miała dziewiątą edycję Diane Kruger i wrażliwa i rady policję ludzie państwo są wyjątkami nikt nam się co w swej historii konkursu przestępczość jest dla nas nie zdarzyło jest bardzo duże, że pojedzie do dalszych, żebyśmy nagradzali policjantów z tego samego, a on z tej samej miejscowości z tego samego powiatu w było tak przez długi czas, że nawet mieliśmy całe garnizony, czyli całego województwa prawie, których nie było w PRL laureatów, ale Przasnysz jest wyjątkowy wyjazd mam szansę, że Mariusz Pogorzelski nam powie, dlaczego Przasnysz jest wyjątkowe, bo wyjątkowo złym wynikła z tego, że w 2005 roku w Przasnyszu zawiązała się Przasnyski koalicja na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i byliśmy takim pomyśle pionierem w skali kraju w tej dziedzinie dlatego też dlatego też możliwe, że nasze sukcesy oględnie, jakby tego słowa używasz w odniesieniu do przemocy tak, bo tutaj, gdzie będzie występują tragedia no trudno jest mówić o sukcesie, ale gdzieś to nasze osiągnięcia doprowadziły do tego, że już, że nasze te działania zostały zauważone zauważone przez zarówno społeczeństwo jak zresztą w razie tutaj nawet własny czy przez przedstawicieli komend wojewódzkich czy komendy głównej oczywiście autor tej woni naszych Renaty obecnie naszym szyldem innej przyjaciółki, która wspierała nas i bardzo dobrze pomagała także myśli, że od osób wyłożyło na to, że z zdobyliśmy te nagrody we dwoje moich bardzo bardzo miło wspominamy no i cały czas się realizuję się w tym tak, pomimo że pomimo, że koalicja się rozpadło już 2010 roku, gdy w 2010 roku dobrze mówi tak do weszła w życie ustawa, która złożyła stworzyła też zespoły interdyscyplinarne u nas to działało zimą może orzec inaczej tak, ale działa już wówczas, gdy do gry weszła w życie ustawa my mieliśmy to wszystko gotowe w link też było gotowe było widać już kilka lat wcześnie, dlatego że ja przypominam sobie ze swoją wizytę w Przasnyszu na jakiś lokalny konferencji, kiedy mówiliście o pracy koalicji to oczywiście dokładnie o tym, modelu, który kilka lat później wprowadziła nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówiąc o konieczności tworzenia lokalnych systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez stworzenie także zespołów interdyscyplinarnych i prace w grupach roboczych, bo właśnie tak pracowaliście, choć wtedy jeszcze procedury niebieskiej karty nie wszczynał inne służby poza policją i z rzadka ośrodkiem pomocy społecznej, a pracownikami socjalnymi no teraz policja nadal jest liderem jeśli chodzi o wszczynanie procedury niebieska karta mimo tego, że ludzie poza policją także pracownicy pomocy społecznej oświaty ochrony zdrowia i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych mogą wszczynać procedurę być może ze względów na coś jesteście na pierwszej linii frontu najczęściej macie jako pierwsza służba do czynienia z problematyką przemocy w rodzinie może także, dlatego że procedura niebieskich kart policji z dnia 91008. roku w związku z tym ma już ugruntowany ugruntowaną tradycję po prostu itd, gdy zawitał Castrol w pasie w stronę pani Wandy mende zapytano stoi jak w 2016 roku wygląda realizacja procedury niebieskich kart bowiem, że macie już statystyki za pierwszy kwartał czy ona jakoś się pokazują wzrost liczby niebieskich kart zakładanych przez policję czy to jest ten sam mniej więcej poziomie spadek, bo wszyscy wieszczyli, że dba jak wprowadzimy niebieskie karty dla tylu służb, które mogłoby im, które mogą nam procedurę wszczyna się policja będzie też były procedury wszczynała mniej no bo będą inni co robić po prostu też, że chodzi o pierwszy kwartał 2016 roku w porównaniu z pierwszym kwartałem 2015 roku donoszą, że są utrzymane na tym samym poziomie, bo wzrost jest nieznaczny o niespełna 70 tych procentów dokładnie osób 64 formularzy niebieska karta, a nas natomiast w przypadku osób co, do których istnieje podejrzenie, że ze zniżek doznają przemocy w rodzinie no tutaj mamy spadek tych osób wzięli prawdopodobnym prawdopodobieństwo jest takie, że przy wszczynaniu procedury niebieskie niebieska karta jest jednak 2 osoby doznające Annie Nemś cała rodzina wskazywana jako nieczynne będą inne akty przemocy skierowane bardziej indywidualnie niż w stosunku do większej liczby członków, bo tutaj mamy o 3 punkty i o 3 % spadek w żadnym przypadku widelec Poznań globalny liczyliśmy, że marża w jeździe formularzy niebieskiej karty Piróg były karty w pierwszym kwartale 2016 roku to jest 18  503 formularzy niebieska karta, a jeżeli chodzi on osoby co, do których liczba osób co, do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą przemocą w rodzinie to jest 23  463 osoby to wciąż chce rodzić jest to co są to duże liczby gości mówimy o tym, że w ciągu 3 miesięcy tego roku policja podejmowała interwencje, która ma pomóc ponad 20  000 ludzi to wciąż widać wyraźnie, że cała i 1 z najczęściej powtarzających się w ogóle działań policji w Polsce, żeby zjeść bardzo często mają do czynienia z sytuacjami związanymi z przemocą jem to szansa, że to obecnie trochę poprowadzimy nad takim historycznym ułożeniu po stąd tytuł, który pani dała w ich nie zdążył on we Lwowie w pani wyraźnie wyjaśniła od rezydentów do niebieskich kart, a z netu nawet, że jest to by pamiętano pogotowia niebieska linia z dnia 1005 . roku i wtedy często jak podejmowaliśmy współpraca z policją to bomba policja policjanci wcześniej mnie w jaki dosyć lekceważący stosunek dałbym problematyki przemocy w rodzinie mówi przemoc w rodzinie przemoc oraz 308 zloty, a to z muzeum renty, a tzw. wcale nie rozumie enzymy Hans en ZO cha -li, że ktoś znęcał nad synem żoną ona często też w grę wchodziły sprawy rozwodowe alimentowania i t d . ale z psami już ten skrót tego wyrazu pokazywał raz na dosyć żenujące lekceważący stosunek do tego problemu tak jak tu bardzo daleka, bo także test pracujący z bardziej taki mechanizm obronny Dent Borisa Viana mechanizm obrony samych policjantów, którzy do projektu prowadzą tego typu hal z ozdobami wskazuje na to, że genom pokazuje że, gdy takich spraw nie lubi, ale najczęściej na zewnątrz policjanci i nie używali takiego słowa zdarzało się ale, ale bardzo rzadko, ale chciałbym odnieść do tych interwencji boisz się pieszym i kwartale tego roku wymieniliśmy ją 120 prawie 121  000 interwencji domowych z czego 13  135 dotyczyło przemocy w rodzinie, bo policjanci nie tylko on nie wszczynają wypełniają formularz niebieska karta, a podczas interwencji związanych z przemocą w rodzinie, ale również podczas właśnie przyjęcia zawiadomienia o o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przemocą w rodzinie nie będzie tylko znęcaniem to może być uszkodzenie ciała to może być na uszkodzenie mienia, jeżeli w trakcie przyjmowania w uzyskują policja informację, że to jest związane z przemocą w rodzinie również wypełnia formularz niebieska karta, a ich również osoby musi zgłosić dzielnicowego i wówczas też dzielnicowy, jeżeli uzna, że rząd to co usłyszał daje podstawy do wszczęcia procedury czy wypełnienia kolejnego formularza taki formularz w jednostce wypełniamy rzekomo ma już więcej na ten temat może powiedzieć im tak ja mogę włożyć bardzo dużo bo jakby nadchodził z tym się stekami i w zasadzie od początku swojej służby, bo od 1008 . roku jestem dzielnicowym także tak, że mogę powiedzieć dużo prowadziły postępowania o znęcanie się też jako policjant dzielnicowy nie prowadzą ich od 2003 roku, gdy zostały, gdyż zostały zabrane dzielnicowym niejako te postępowania, ponieważ trwały już to coś dla niebieskiej karty, a dzielnicowy wielokrotnie, prowadząc procedurę występował jako świadek w sprawie wobec tego możesz przeglądać akta, żeby prowadzić postępowanie z art. 207 wstydzi nadkomisarz Wanda mende z biura prewencji K G Policji współprowadząca program pani Renata Durda z niebieskiej linia i a aspirant sztabowy Mariusz Pogorzelski z komendy Powiatowej policji w Przasnyszu laureat konkursu kilka lat temu policja którymi pomógł jej dziadek był pan trochę więcej powiedział ja jak się zostaje właśnie laureatem takiego konkursu pan wie za co pan został dochód z 2, a ja jeszcze wykopem takiej 1 ważnej rzeczy jak mówimy o tym, konkursie sama idea konkursu powstała w komendzie miejskiej w policji w Suwałkach tanimi ligi pomiędzy lokalnie wyłonić właśnie takiego policjanta, ale każdy z liderem jest tutaj dodam, że właśnie garnizon, który bardzo długo czekano na laurach to dopiero w ubiegłym roku doczekał to był właśnie garnizon Podlaski chcieli przyjąć, że realizujemy prymasa Józefa w Giro było tego pomysłu uda nam się pogotowie niebieska linia ta może się bardzo spodobało doszliśmy do wniosku, że to właśnie pokazuje nie tylko to co trzeba zmienić nie działa działa źle i są narzekania skargi tak dalej w głosie pokazujemy dobre przykłady czy dobre praktyki coś co działa w UE w związku z tym zaproponowaliśmy, aby taki konkurs odbywał się na skalę w skali ogólnopolskiej, dlatego że w końcu nie tylko w Suwałkach są policjanci, którzy wzorowo działają jeśli chodzi o o sprawy dotyczące przemocy w rodzinie w Komendzie Głównej Policji tak bał się spodobał i tak w takim duecie, czyli organizacja pozarządowa niebieska linia i K G Policji jesteśmy współorganizatorami tego konkursu już od 9 już dziewiąty rok 8 edycji za nami zwyczaj jest taki przyjmujemy zgłoszenia przez cały rok zgłoszenia nadsyłają UE osoby fizyczne tekturową wiszą ten policjant z bardzo pomógł mojej rodzinie było takich tak, a po jego interwencji po kontakcie z nim po jego pracy z naszą rodziną sytuacja się w ten sposób zmieniła w wolność, dowiadując się mogą odręcznie napisać też tak można to napisać ręcznie można to napisać się przez formularz zgłoszeniowy na stronie policjant kratka niebieska linia gratka PL, a także przez stronę niebieska linia kropkę apel Państwowej do rządu na datę konkursu, bo widać bardzo wyraźnie taką winni tego konkursu, która tam naszej stronie jest, ale w domenie adres strony są przeznaczone na policjantów policja PL też można wejść na strony, o których pani Renata mówi przez strony komend wojewódzkich też można komend powiatowych nie rozumiem, ale że zależy dla odmiany od tych co to elektronicznie nieszczególnie dlatego pytam czy do wisi Anders każdy, kto będzie dla kasy wisi w komendach policji wisi także w ośrodkach pomocy społecznej w bardzo wielu także siedzibach zespołów interdyscyplinarnych, bo drugą grupą zgłoszeń są zgłoszenia przysyłane przez współpracowników policjantów czy te osoby, które właśnie w zespołach interdyscyplinarnych grupach roboczych współpracują z policjantami i pracownicy socjalni nauczyciele różni przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy zgłaszają te często też, że władze gminne miast, które mówią mamy tu od takiego policjanta jest świetny pomógł nie tylko tej 1 pani Kowalskiej także wielu rodzinom pomógł im wiem, że współpraca z nim jest świetna również tutaj, odpowiadając na pani pytaniem z lokalnych mediach dosyć często pojawiają się informacje też na temat konkursu jak można zgłaszać, gdzie można tez idea konkursu zarówno w telewizji lokalnej w radiu w 3360 domów czy też jest to rozpraw mogą one w te zgłoszenia do kolejnych corocznych edycji przyjmujemy do końca maja i teraz też właśnie taki gorący czas jeszcze nadsyłania ostatnich zgłoszeń, że droga z branży tak serdecznie zachęcam do tego, żeby przesłać można korzystać bez formularza, który jest dostępny na stronie internetowej, ale równie dobrze może to być po prostu zwykły list bardzo często właśnie takie zwykłe listy dostajemy pocztą tradycyjną wysłane do pogotowia niebieska linia i takie listy przychodzą no bardzo wielu kandydatów w ciągu roku zwykle ponad 100 prawie 200 osób w ich jest wśród osób zgłoszonych tutaj należy dodać jeszcze, że na w ww laureatów nie mogą z nich zgłaszają jednostki policji główną, czyli to jest warunek, że tutaj nie przełożeni nie koledzy tylko właśnie osoby, które ktoś się z jedno doświadczyły zaangażowania ze strony policjanta w tej w tej osób w tym schemacie jest tak, że rzeczywiście policjant jest uważany nawet nie wie często o tym, że jest zgłaszany dla niego są często niespodzianka, że nagle ktoś jakiś obywatel obywatelka albo współpracownicy takie zgłoszenie przysłali no i teraz daje paragon z takiej nazwę znany z MO tors było także o nawet nie widziałem w początkowej fazy, a zgłoszenia z tego co wiem to było kilka i narządzie nasz czy nawet kilkanaście jak się dowiadujemy była to Bożena osób które, z którymi pracowałem, które wyszły bądź były na etapie wychodzenia z przemocy, które te, które doświadczały tej przemocy przez wiele lat i gdzieś tam mogą wskutek naszej pracy tak w Słupsku skutek, bo jak pracuje sam jak szły pod łóżkiem pracujemy od 2005 roku właśnie w najpier w w ramach koalicji przed boksem lepszy w koalicji ds. przemocy domowej później w ramach zespołów interdyscyplinarnych grup roboczych także to były to osoby są też łamią zgłoszenie o współpracownikach, czyli od pani Kasi Przybysz Mojżesz wiążą ich ciała zależnej taka pomoc społeczna wciąż widać też od początku razem pracujemy na tej płaszczyźnie etyki chce wiedzieć, że list takich kilku naszych laureatów innych już 8 lat co roku nagradzamy nagradzamy 5 osób co roku z 5 laureatów no to w perspektywie tych 8 lat jest to 40 osób i wśród tej czterdziestki jest kilka takich osób, na które zgłoszenia przychodzą co roku mimo tego, że mamy tradycję jej taka jest też reguła, że nie przyznajemy tego tytułu po raz drugi jak już ktoś go mato go po prostu ma, ale Mariusz także jest wśród tych osób, które na, które zgłoszenia przychodzą właściwie corocznie nie wiem czy w tym roku też jeszcze w osinie przeglądam jeszcze zgłoszenia czy też są zgłoszenia w z Przasnysza właśnie dotyczą laureatów, którzy już przez naszą ten tytuł dostali alem, ale to pokazuje, że otrzymanie tego Lauru tytułu policjant, który pomógł nie kończy prace tych ludzi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie żyć ludzie nadal się tym zajmują nadal pracują robią świetną robotę w należy dodać, że wśród laureatów oprócz dzielnicowych są jeszcze policjanci pionu dochodzeniowo śledczym, że ci, którzy prowadzą właśnie postępowania przygotowawcze związane z przemocą w rodzinie, jakim policjanci, którzy koordynują procedury w jednostkach zajmą się pracą zespołu ds. nieletnich i patologii, że to nie dotyczy tylko dzielnicowych, aczkolwiek największą grupę rzeczywiście stanowią dzielnicowi, którzy w systemie są bardzo zaangażowani, a proszę powiedzieć tym obszarze, gdy mówimy o przemoc co jest najtrudniejszego dla pana dzielnicowego jeszcze drugie pytanie czy widzi pan jakoś tak kom zmiany w tym zmiany sytuacji zmianę sytuacji rodzin i przez to zmiany w pana pracy jak pan pracuje przez te lata no bo 18 lat jest pan dzielnicowym to tu na pierwszym planie jest najtrudniejszym Maćka do sprawy jest trudna każda sprawa jest indywidualna nie ma takich samych spra w każda jest trudna droga do Gazy trzeba podejść indywidualnie uważam ja osobiście uważam, że najtrudniejsze sprawy to jest mama kontra syn to są najtrudniejsze sprawy, bo zawsze mama będzie swego synka obronić pompom może doznaje o z jego strony przemoc zawsze jednak zawsze jednak zostałam przestaje pracować, bo wydaje jej się ze skrzyni tego synka i tam gdzieś tam interesy gazowe 2 na zachód widzi, gdzie mówimy sytuacja chorych najczęściej w dorosłe już dziecko najczęściej jest to sen krzywdzi swoją mamę najczęściej jest to osoba zaś to cenne sprawcą jest osobą uzależnioną bardzo często Darek Wołosz to nie i wraca z powrotem do tej małej jakimś okresie, kiedy się wyprowadził usamodzielnił miał własną rodzinę wraca z powrotem do narzekania z mamą i miejsce zostaną przy tym zdaniu, bo pan powiedział o pewnej kategorii prawdy oby tych instalacji co jest najtrudniejsze, ale MON chciał, że to on powiedział jej nie patrząc na kategorie spraw tylko w ogóle co jest najtrudniejsze w tego typu interwencjach tego typu pracy dla pana jako dzielnicowego, toteż powiem może to, że ofiary przemocy są osobami w takie typowo ofiary przemocy osobom które, których są zamknięte skryte tak one one są, jakby ubezwłasnowolnione w taki sposób z psychicznym tak i najtrudniejszym jest dotarcie do tej osoby do spowodowania tego zboża pracować, bo jeżeli to osoba nie będzie robić z sobą nic zdało wówczas ujęć wody sposób pomożemy tak musimy doprowadzić do tego, żeby ona zaczęła co zrobić ze swoim życiem tak było, bo policjanci nie wprowadzić do niej nie będzie pilnował cały dzień nie mnie nie zrobi z Danią postępowaniem nie zezna w sprawie tak mocno zeznał w sprawie, ale nie dlatego w 3 odsłonach zeznał tak i wszystkich tych sprawdzonych nie załatwi tak musimy dotrzeć jakoś tak spowodować to, żeby ta usiąść opracować tłumaczy, że to jest największy taki mój błąd przez ich grup obywateli często zdolności złe one Legion x LO w Łodzi za taki gdzieś tam innym terapeutyczne poniekąd z zasadami lekarz wraz z miast można tu chodzi o to na 1 albo policjant 1 ma zdolności ma inny mniejszy, ale też widzi to z 1 strony i to jest żadna inna perspektywa i właśnie te kompetencje pozostałych uczestników grupy roboczej i może bowiem także własny w pracę w grupach was bardzo dużą pomoc tak bardzo dużo pomaga, ponieważ ich współpracownik z innych branż do wyczynowych socjalny zauważa zupełnie inne rzeczy niż policja w przekładzie Penarol zauważa inne rzeczy niż policjantach i inny sposób powinien potrafić nawiązać kontaktu w ich tutaj wielokrotnie właśnie to zawsze uczyłem zauważono przykład do wagonu, gdyż pracownik socjalny to co ja zapomniałem powiedzieć czy to nie trafiłem tu zwrócić uwagi ofiary batutą dorzucił to właśnie mój współpracownik i tego typu współpracę właśnie powoduje to, że zaraz przejdziemy do drugiego pytania to co zauważyłem własną jak bardzo zmieniasz życie ofiar przemocy w Polsce chyba i pracowałem w grupach roboczych i zespołów interdyscyplinarnych w tej w tym zakresie liga kiedyś bym nie był wizerunku twarzy, a zmiany to są przeogromne, bo powiedziałem następuje ja byłem dzielnicowym w dziewięćdziesiątym ósmym roku weszła w życie procedura niebieskiej karty wówczas w powodzi w postępowaniu o rodzinę tak tak było to nazwane dzielnicowy prawo prowadzić postępowania rodzinne, czyli znęcania i sprawy alimentacyjne tam też były wchodziły w groźby karalne Norton mogą zostać tu samochodem główne takie kategorie przestępst w w późnych warzyw weszło w życie niebieska karta to dzielnicowy poprowadził sam czyli, czyli zakładana była karta przez patrol interwencyjny tylko wyłącznie wówczas przez patrol interwencyjny nikt więcej niż zakładał tych kart dzielnicowe diagnozą osiągnięć przemoc sądził plażową sam próbował z tym przemoc ofiarę wyciągnął też są próbą lęk przed lożą postępowanie przygotowawcze z art. 207 sąd skierował do sądu także tak, że było tego bardzo dużo, a niejednokrotnie może nie było na to, że tak powiem na taką pracę stricte z osobą z z ofiarą ds. Unii byłaby to jego czasów dostępu prostu fizycznie brakowało czasu, żeby usiąść porozmawiać spędzić czas w tej rodzinie wytłumaczyć pewne rzeczy to, że brakowało uważa, mówi że tak były też gmina nie byłem szkolony w dół wówczas tak do pracy z ofiarami przed przemocą z ze sprawcami przemocy wówczas nie było szkoleń takie to przez to wszystko lata bardzo bardzo się zmienia tak zmieniasz zmienia się wykształconych ludzi tak mamy szkolenia mamy on był wtedy taki wrzucony, gdyby nie mając, jakby tej wiedzy my też na głęboką wodę z końca lat lądują jaja nie mówimy nie pomoże, że został odrzucony, bo to nikt nie był wtedy nie było w komendach osób żona autentyczną modlitwą dotąd powstało tu co mogło realizować tak jakby to co po to, dodatkowo wypracowaliśmy tak się porobiło aż w przypadku przemocy w rodzinie ciasta też mówię używamy takiego terminu o uwikłania Leon cierpi często dotyczy to struktury rodzinnej osób, które są w systemie rodzinnym tak naprawdę przemoc niesłychanie wikła całe otoczenie, czyli osoby, które też udzielają pomocy instytucjonalnej policjanta pracownika socjalnego pedagoga szkolnego to kuratora sądowego, który w tej rodzinie będzie pracował jeśli my nie stanowimy grupę współpracujących ze sobą to bardzo często jest także ta przemoc nas wchłania rodzinna w pewnym momencie zaczyna być takim samym pionkiem w tym systemie jak wszystkie pozostałe osoby z tej rodziny zaczynamy mów mi mieć wątpliwość co do Węglowej sprawdzą to jest ofiarą, czyja racja, kto ma powinien aktor nie powinien rzeczywiście brak takiej grupowej diagnozy sytuacji i współpracy diagnozy współ współpracy między sobą w grupie często zostawia nas na zupełnie straconej pozycji zawsze mierzy z przemocą nie możemy pracować w pojedynkę, bo to nas wciągnie także zdecydowanie się z tym zgadzam powiem więcej mamy w tymże zakresie bardzo duże wsparcie mamy w ramach naszego zespołu interdyscyplinarnego prowadzone są telewizje z psychologiem tak na tego typu są w telewizjach już takie umawiamy w nocie omawiamy takie przy udziale psychologa omawiamy takie trudniejsze przypadki które, których Moskwa dają nam jakiś tom o kłopotach poprzez rozkładanie tego takie czynniki pierwsze zauważamy właśnie, gdzie w danym z w danym momencie zostaliśmy zmanipulowani bądź zarówno przez sprawdź, jaki przez ofiarę, bo ofiary też pewien sposób manipuluje wiem czy świadomie czy czy podświadome na nią, ale na dzisiaj by przed tą całą bażanty tutaj czytała pani Danuta powiedziała kiedyś ważne jest, że jesteś bez takich Super wizja można też mówić o sukcesach, bo w przypadku przemocy w rodzinie bardzo często mamy tendencję do nie zauważa Ania w rzeczy, które skończyły dobrze mogłem się coś dobrze skończyło to kraj przestają się tym zajmować cały czas zajmujemy się tymi rzeczami, które wciąż są, jakim się na naszą porażką, a może po prostu najzwyczajniej w świecie tak się toczy ta sytuacja właśnie w tym momencie żałuję, że nie ma mojej koleżanki, która kiedyś były za tak bardzo bardzo zły bardzo fajną rzecz, którą zapamiętałem już Bono zawsze, że przyjemną bardzo pracuje zmywania naczyń, bo widać sukces ma bezpośrednio po wykonaj pracę już pracuje z przemocą ten sukces trzeba, żeby pokazać tak my to robimy w ramach zespołu to robimy my staramy się i jego celebrować ten sukces tak nie lobby używa przyszłemu przyśpiewki powtarza naszych włodarzy lubią używać słowa sukces bo, bo to nie jest sukces psy przemocy nikt nie ma sukcesu było to zawsze zawsze zostaje gdzieś tam w podświadomości świadomości ofiar sprawców dzieci i t d. nie robi tego słowa ale gdy radio Gdańsk jest bezpiecznie w rodzinie naprawdę w niektórych rodzinach jest sukcesem po raz w głowach, bo tak może do tego podejść to w mniej oczywiście przez 18 przestaje się z 18 lat, o których Mariusz Stein opowiada my też w analizujący je policja, analizując tę sytuację, starając się podnosić kompetencje policjantów którzy, którzy wykonują zadania po prostu do programów szkoleń od kursu podstawowego poprzez wszystkie specjalisty dostosowujemy do zadań, które ma dzielnicowy, który ma o z osobą zespołu ds. nieletnich tematy związane z użyciem przemocy w rodzinie i z naciskiem na te konkretne zadania, które mają wykonać przy Besta wracamy w skrócie informacji o konkurs policjant, który mi pomógł w studio laureat tego konkursu przez kilka lat sprzed kilku lat w aspirant sztabowy Mariusz Pogorzelski z komendy Powiatowej policji w przeznaczył, a także nadkomisarz Wanda mende z biura prewencji K G Policji współprowadząca ten program pani Renata Durda oddaj głos przy konkursie policjant Rumunom pomyłki czy taka ważna część tego konkursu, czyli helem to osoby, które nadsyłają zgłoszenia, bo oczywiście dla policjantów ma to wymiar oczywistej nagrody ktoś zauważył ich pracy zauważył ich wysiłek, który składają w to, aby swoje zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizować nie tylko zgodnie z oczekiwanym standardem, ale także często powyżej tego standardu czy też takie osobiste zaangażowanie w to, żeby mieć i większe kompetencje lepsze umiejętności ale, żeby rzeczywiście podchodzi do tej problematyki z należytą uważność ciągnąć jeszcze tutaj bardzo ważny element empatia, która jest tutaj bardzo pożądana, ale w tym przypadku niesłychanie ważna i zwykle większość naszych laureatów to pewnie państwo też słyszycie, słuchając tego w jaki sposób pan Mariusz Pogorzelski wypowiada się na temat tego co robi jak pracuje z osobami doznających przemocy są partie słychać i to jest 1 aspekt to fajnie oczywiście, że w stutysięcznej w służbie, gdzie 100  000 funkcjonariuszy policji pracuje z tego pewnie ponad 30 kilka tysięcy pracuje też w obszarze związanym z z przemocą w rodzinie nagle ta piątka raz w roku na czasie centralnych obchodów święta policji ma okazje otrzymać podziękowania gratulacje od komendanta głównego policji także od organizatorów tego konkursu, czyli pogotowia niebieska linia, ale także najczęściej uczestniczą w wysokie władze państwowe w tych uroczystościach często bywał to premier prezydent dokładnie 0 z rozstrzygnięcia w tym roku szóstego piąty do między piąte siódmy 2 sierpnia, czyli szóstego zrobił albo na placu Zamkowym albo napad z placu Piłsudskiego będzie wręczenie, więc bardzo uroczysty bardzo uroczyście, bo to jest to ta odbywa się także jest udziałem publiczności jest to wielka wspaniała ceremonia policyjna i rzeczywiście nowy ważny moment dla tych osób, które od mody święto policji jak centralne obchody święta policji w ich wagi także ten element związanego z 1 z kilku punktów programu jest właśnie Blair wręczenie nagrody laureatom konkursu policjant, który mi pomógł i ci laureaci to piątkowa, o których pani Renata mówiła przyjeżdżają ze swoimi przełożonymi i komendantami powiatowymi miejskimi bądź rejonowymi policji i otrzymują wyróżnienia policjanci byli komendanci gratulacje o mocy komendanta głównego i jak już pani Renata mówią w przez kilka ostatnich lat od premiera, więc jest takie rzeczywiście taka nobilitacja i wyróżnienie, ale i w tych uroczystościach uczestniczą jeszcze laureaci ubiegłorocznego konkursu WIA go jako osoby, które wprowadzają tych, którzy dodają otuchy tym, którzy są świeżo upieczonymi oraz tranzyt gazu dla aplikacja wymierna idzie za tym także, a bank także innych jest piękna statuetka której, którą projektował 1 z wykładowców Akademii sztuk pięknych w Warszawie jest gratyfikacja finansowa piękny dyplom dla duża do dochodu duże brawa i wszystko co się z tym wiąże jest 11, który jest zupełnie oczywiste także warto być laureatem konkursu którymi Mela laureatom konkursu policjant Remigiusz Enea PL laureatów wybiera kapituła kapituła składa się i tu uwaga, żebyśmy też wiedzieli, że to jest bardzo demokratyczne kapituła składa się z 30 z przedstawicieli zespołu konsultantów specjalistów pogotowia niebieska linia z 1 przedstawiciela K G Policji i z 15 laureatów konkursu policjant robi tam mógł zaraz okaże się dla nich te już nie, ponieważ jest także żadnych szans, żeby organiści ona zarówno dla obrońcy i dolara w związku z tym to są ostatnie 3 lata wzięli laureaci zostali już czeka na dole tak głosują na te osoby, które były zgłaszane czytamy wszystkie zgłoszenia od częstych zgłoszeń jest niesłychanie Leon taka pozostają poruszająca, a i Chiny, że rzeczywiście trudno czasami się powstrzymać od tego, żeby zmieścić nawet zareagować jakoś interwencyjnie na to co tam czytamy, bo tam się też o pokazują różne obszary, które dotyczą też czasami złej pracy i innych służb czasami takiego jakiś przewlekłości spra w związanych z wymiarem sprawiedliwości, ale czytamy to ofiary nie w cała kapituła się pochyla nad są tymi zgłoszeniami i to co jest ważne w tym wszystkim test taki aspekt terapeutyczny dla osób, które tych zgłoszeń dokonują duże zastanawialiśmy się kiedyś TM no dobrze jak to będzie chciał PN nadsyłać zgłoszenia do tego konkursu przecież nikt nie chce wracać do tych wspomnień, które były dramatyczne, które były bardzo często w dno wiążą się z tym okresem w życiu, które te osoby chcą już zapomnieć i siłę spotkaliśmy się z osobami, które nadsyłały takie zgłoszenia zresztą potem okazało się, że część zgłoszeń to coś wyraźnie jest nawet nie wywoływany do tablicy się pojawia to osoby wiedziały tak to był jedyny moment, kiedy mogłam wrócić do tego co było i powiedzieć dziękuję w wtedy, kiedy się wszystko działo nie było czasu na wędkowanie w po tym, gdy się skończyło to już nie chciałam do tego wracać, ale wciąż miałam w pamięci to, że ja nie zdążyłam powiedzieć temu człowiekowi dziękuję za to co zrobiłeś i to jest taki moment, w którym osoby doznające przemocy mają poczucie, że stają na równym poziomie z tymi osobami, które mi kiedyś pomagały kiedyś potrzebowałam pomocy i tą pomoc została, ale teraz mogę oddać to w postaci tego, że jak komuś dziękuje i jak ktoś zgłasza do konkursu pan w ja mogę powiedzieć na temat tras dziś już miała taka 1 ofiara z naszą osobą doznającą przemocy, która z tych przemoc wyszła i były tak to jest osoba, która obecnie ze mną współpracuje pomagając, pomagając ofiarom przemocy i należy pamiętać o rok tłumaczy opowiadała wielokrotnie kieruje do mnie takie kampanie pracują, żeby sklepiku i że tak powiem tak w te nieoficjalne spółki oczywiście na ten cel wyniósł żadnych oznak wzrostu w ramach takich jak o tym, mówić głośno także jej ktoś pomógł on teraz sąd w ramach tego podziękowano również, że by mówić do mnie tak w sensie, że w ramach podziękowania dla mnie ona pomaga innym osobom tak dziś prowadzą osoby dokumentów, które wielokrotnie tak boją się wstydzą się krępują się przy prowadzą bezpośrednio do pokoju jest takim ambasadorem czyste, ale kimś stał na czele z wyborem naszych akurat mam niewątpliwą przyjemność również właśnie z ramienia komendy głównej ich brać udział w pracach kapituły i rzeczywiście to co pani Renata opowiedziała są dopuszczające zgłoszenia dywizja mam taki jedno w inny fragment tylko przytoczę młody człowiek który, gdy żył było w rodzinie, w której dochodziło do przemocy sam doznał przemocy piętnastolatek, który właśnie, chcąc podziękować policjantowi za to, że udało się uratować jego rodzeństwo jego i jego mamę o z dramatu, który zrodził się rozegrać i zaprzestać działań w tej rodzinie przemoc już nie dochodziło kończy swój list takim zdaniem piętnastoletni chłopak, że jak dorośnie chce być tak jak ten policjant mógł dzisiaj trumna już kilka lat mam gęsią skórkę, bo rzecz się porusza mnie to, że dla człowieka do młodego człowieka w tak trudnym wieku właśnie napisanie miał taką potrzebę i to jest to pokazuje jak to jest istotny ważny do tego zachęcamy państwa do tego, że czystość państwa chciałbym w ten sposób podziękować policjantom to się 3 tygodnie na tegoroczną edycję my przypominamy tak na stronie niebieska linia krótka PL wszystkie informacje na ten temat, ale też jeśli państwo po prostu napiszą zwykłe miejsce czy maila niekoniecznie na formularzu zgłaszającym to także oczyszcza jest honorowany jak najbardziej niebieska linia ulica Korczyńskiego 13 Warszawa i to właściwie tyle co coś co potrzeba wiedzieć coś bardzo zachęcam do tego, żeby włączyły się w to lokalne zespoły interdyscyplinarne, bo często jak jeździłem po Polsce spotykam się z zasobami, które realizują zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie to słyszy w kuluarach to opowieści ludzie mówią, że mamy świetnego policjanta bez niego co to wszystko, by nie działałoby to on rzeczywiście potrafi przeprowadzić też te rodziny przez to meandry tych wszystkich procedur prawnych i w każdej miejscowości pomoc prawna jest tak dostępna jak znosi większych miejscowościach wieszczono oczywiście jest, ale tych małych miejscowościach często policja jestem ekspertem także prawnymi od procedur i od kontaktu z wymiarem sprawiedliwości i z z prokuraturą i potem sonda ma, a potem być może także z kuratorami sądowymi w tamtym okresie wykonywania kary chyba nikt z odległości w taki dodatek nowości mówi coś do zgłasza się Bob Thornton w oczy często jesteście także ważni są nie tylko laureaci ma od pewnego czasu staram się to w tym konkursie kultywować, żeby nie tylko laureaci byli widoczni potem w mediach i oczywiście ma w swoich jednostkach, bo ich komendanci dostają też gratulacje podziękowania za to, że właśnie na stworzą warunki pracy dobre dlatego, żeby taki laureat ma na terenie tej komendy się pojawił w LM i informujemy także przełożonych tych osób, które były zgłaszane do tego konkursu mówiąc tutaj jest taki człowiek, który nie został nagrodzony no bo w puli z tych kilkuset osób w puli 5 osób zmieściło się 5 osób po prostu płaci kilkaset pomoc tonie w ale informujemy o tym, był taki człek zgłoszony zwrócił uwagę na to, że ludzie gdzieś już zauważyli, że macie takiego fajnego czeka, więc wspierajcie go dalej w jego pracy często jest tak, że rzeczywiście laureatami tego konkursu zostają policjanci, na którym zgłoszenia przychodzą od kilku lat już dopiero w pewnym momencie po prostu już widzimy, że ta liczba zgłoszeń na uszy tak każe też jakoś kapituła na to reaguje, bo często wystarczy jedno zgłoszenie, które z bardzo wiarygodnej, która jest bardzo poruszające, a czasami to jest właśnie torze w zgłoszeniu sporo i że widać że, że to wszystko jakoś działa systemowo, że ta osoba rzeczywiście się angażuje to co też ważne co chcieliśmy tutaj powiedzieć, że laureaci konkursu tworzą środowisko pewnych osób, które mają swoje zasługi w tej dziedzinie, czyli coś fajnego zrobiły inne części nadal robią w obszarze przemocy w rodzinie w związku z tym K G Policji razem właśnie z pogotowia niebieska linia od kilku lat z tym tradycyjnie już organizuje spotkania laureatów z lat poprzednich staramy się te spotkania przeznaczać na to, aby pytać policjantów, którzy są laureatami tego konkursu co wg nich jeszcze można zmienić w tym systemie, żeby ten system działał lepiej co jeszcze policja jako formacja mogłaby robić inaczej lepiej albo czego nie robić w zakresie Anny i realizacji procedury niebieska karta, ale też przeciwdziałania przemocy w rodzinie ponadto w porę bardzo tak może nieładnie wykorzystujemy, czyli korzystamy z doświadczenia innych tych policjantów laureatów konkursu, którzy już poziom są z różnych pionów z pracy policyjnej w mondeo Docklands opiniowania aktów prawnych, bo nie zawsze jest możliwość spotkania się ale, nosząc mamy czas, żeby to zrobić rozsyła do nich na maile też w kontakcie również jak oni potrzebują pomocy mają wątpliwości zapytanie zapyta, jaki zapytanie czy do mnie czy właśnie ekspertów z niebieskiej linii to też jest im łatwiej skontaktować z nami w konkretnych sprawach i konkretną sprawę rozwiązać, więc jest to już taki w wielowątkowej zysk dla wszystkich, a na pewno na nasze instytucje o policji bardzo duży, bo też nie każda nie każdy z tych policjantów nawet z laureatów konkursu policjant, który nie pomógł, a to szczęście pracować w takim środowisku jak Przasnysz takim dojrzałym w systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, gdzie nie tylko ta współpraca interdyscyplinarna jest już dojrzała, ale też właśnie Superwizjer dostęp do szkoleń część z nich pracuje naprawdę dużym osamotnieniu często są do środowiska, w których ten system jeszcze kuleje jeszcze niezbyt tam dobrze ze sobą ta współpraca silną układa no to właśnie to, że wtedy mają ten ton grupy wsparcia ani u siebie w tej miejscowości, ale gdzieś po Polsce rozrzucono w postaci innych laureatów ma duże znaczenie takie spotkanie to dość odbywa właśnie wtedy w sierpniu, gdy jest wręcz leży w nie teraz będzie spotkanie z, a w czerwcu używano innych wyróżnień nie łączymy tego sukcesu oraz innym tylko on coraz bliżej euro Kubot też jest wiadomo sezon urlopowy w okresie wakacyjnym więc, żeby jak najwięcej osób mogą skorzystać postaramy się dorobić w okresie, kiedy jeszcze jest zdaniem modę na urlop w, czyli pan policjant mi pomógł spotykać się z innymi policjantami policjantkami nikt w lekką aż ktoś komuś pomogli dobrze pani o tym, pani widziała pani Ewa, bo przecież in w konkursie policjant, który mi pomógł są także laureat zginął, chociaż tutaj dzisiaj ze względu na to, że jest w mariaż mężczyznom to mówimy o tym, policjant czy ich w rodzaju męskim natomiast w rzeczywistości no ale ja myślę, że jak patrzymy na laureatów to mniej więcej chyba to głos się nam się równoważą no może, tak więc z mężczyzn jednak w bo też więcej jest w ogóle mężczyzn w mundurach policji to tych kobiet jest tam kilkanaście procent, a Hole wśród laureatów i laureatek jest są także kobiety nie tylko dzielnicowe zaś, ale także ciasta te, które właśnie pracują w planach dotyczących pracy z nieletnimi także w służbie kryminalnej są takie też często z wieloletnim stażem pracy chociażby koleżanka Mariusz Pogorzelski ego pani Ewa Nowak syn z komendy Powiatowej policji w Przasnyszu, która też już od wielu lat zajmuje się tą problematyką, gdy 1 słowem nie czekam na ten moment w sierpniu prawda, by spotkać tam znajdę do końca maja czekamy na zgłoszenia detali przypomnijmy, bo nasze audycje się kończy jest las przypomnijmy, gdzie można w PLN niebieska linia krótka PL na tej stronie wszystkie informacje dla tych, którzy są zinformatyzowane -li oraz wszystkie listy zgłoszenia na piśmie oczywiście sukcesy, żebyście państwo nie dzwonili do nas, bo nie możemy takiego ustnego zgłoszenia przyjaciołom musi być napis i na piśmie niebieska linia ulica Krasińskiego 13 Warszawa bardzo serdecznie państwu dziękuję nadkomisarz Wanda mende dziękuję bardzo współ prowadząca program pani Renata Durda no jeśli pan policjant, który nie pomógł aspirant sztabowy Mariusz Pogorzelski z Przasnysza dziękuję bardzo Janas da się Ewa Podolska i zaprasza na informacji Radia TOK Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA