REKLAMA

O kapitulacji III Rzeszy mówił prof. Marcin Zaremba

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-05-09 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
44:23 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM Anną Adolf Hitler nie żyje od tygodnia Alfred, bijąc ma przed sobą jeszcze kilkanaście miesięcy życia, zanim z wyroku Trybunału norymberskiego zawiśnie na szubienicy to on swoim podpisem zakończy żywot w trzeciej rzeszy kancelarii nie potwierdzi to co już od dawna wiadomo, że Niemcy przegrały wojnę i oto stało się Niemcy skapitulowały tak, iż w ostatnich czasach zżyliśmy się zmyślą, że są to ich końcowe dni, że wiadomość o ostatecznym z Rozwiń » gnębienia śmiertelnego wroga sprawiła nas takiego wrażenia, jakiego należało się spodziewać to w Szczebrzeszynie teraz Żyrardów odbyły się pochodu ulicami miasta z flagami transparentami wśród ciągłych okrzyków wznoszonych przez ludność trwające 2 godziny i Warszawa poszliśmy z Witkiem do czynnej już restauracji Polonia na obiad po zjedzeniu i wypiciu kilku kieliszków, gdy poprosiliśmy rachunek kelnerzy oświadczyli, że wszystko na koszt firmy, bo w dniu zakończenia wojny nie biorą pieniędzy, bo niby coś się skończyło, ale kończyło się symbolicznie, bo przemoc, bo opresja był głód gwałt, bo nie wiadomo wśród ruin to wszystko trwać będzie trwało na horyzoncie majaczy VAT tylko wielka niewiadoma innym bez wiz bogini zemsty jest 9 maja 1945 roku Radia TOK FM akt Emmy z nami prof. Marcin Zaremba nie z uniwersytetu Warszawskiego z Instytutu historii historyczności starczy, więc dobrze uważam za wieczór panie profesorze będziemy rozmawiać o nie tylko 9 maja 1945 roku będziemy rozmawiać o tym wszystkim co przed i o wielu sprawach, które po, ale zacznijmy od psa chyba najważniejszego wydarzenia, które nadało dynamikę tym wydarzeniu kwietniową majowym, czyli od oblężenia Berlina przez wojska radzieckie od Adolfa Hitlera, który przebywa w podziemnym schronie pod starą kancelarią rzeszy najpierw nakazuje otrucie swego psa wilczura blond i ich, a potem wraz z poślubioną dzień wcześniej Ewą Braun popełnia samobójstwo jest 30 kwietnia 1945 roku następnego dnia donoszą o tym, gazety no i już wiadomo, że wszystko będzie wyglądało inaczej tak Niemcy bronią się fanatycznie rzeczywiście chaotycznie, a klienci tego nie spodziewali nie może Rosjanie bardziej w operacji berlińskiej Rosjanie tracą 3 armia czerwona trwać blisko pół 1 000 000 żołnierzy to jest wyjątkowo krwawa bitwa o tych wędlin niezmienione z dnia do Poznania znaczy to są same ruiny przypomina Warszawę i pamiętajmy, że wojna kończy się dla 2 stolic w sposób tragiczny, a tymi 2 stolicami jest Warszawa naturalny i Berlin w Berlinie tez może gruzu każdy, kto przyjrzeć się do Berlina widzimy nowe budynki w Berlinie został odbudowany tak jak Warszawą w dużej mierze powiem wszystko zostało zburzone wcześniej w trakcie nalotów dywanowych alianckich, a później w trakcie tego leżały w ich Niemcy się ciągle bronią na ubrania się w nie tylko w Berlinie bronią się także, walcząc z aliantami zachodnimi są jakieś paradoksalne sytuacje, gdzie wiesza się ma również inną zdrajców i całą tę tezę tę wiszące ofiary tych tych ostatnich kaźni można było zobaczyć w Gdańsku został zdobyty można było zobaczyć we Wrocławiu można było zobaczyć miasto zachodnich to dziwiło to norma u wkraczających żołnierzy alianckich wojnę jeszcze trwały kończy się praktycznie 7 maja już po, ale także z akt bezwarunkowej kapitulacji został podpisany po drugiej rano 7 maja wraz z w kwaterze wojsk alianckich, a z przewidywał, że zawieszenie broni nastąpi odwrót od 2003. ósmego w związku z tym z dwudziestym trzeci 010 i nie wiem, dlaczego Lech 3 i Czeladź z radykalnie różne gry w Chinach w w jeszcze miejscami w lokalu nie trwały walki dłużej, u których w niektórych regionach w górach np. Bawarię zdarzało się miejsca, gdzie będzie jacyś fanatycy i Niemiec ciągle się bronili, ale pamiętajmy, że wojska niemieckie są ciągle w Norwegii ciągle w Danii, który został nie został do tej pory zajęta na euro na Wyspach tam, gdzie się bronią jeszcze od czasów lądowania w Normandii, czyli na Wyspach leżących w KO w kanale La Manche 12 trzydziestego trwało umyślnego następuje rzeczywiście zawieszenie, choć jak powiedziałem ciągle jeszcze gdzieś stąd strzałem w tym miejscu czy to jest także moment śmierci Hitlera jest decydujący, ponieważ tylko on blokował możliwość kapitulacji Niemiec i zakończenia wojny światowej drugi z nich nowej, bo jego współpracownicy z deszczu za to pozbawia ich stanowisk tak o rynkach czy Himmlera już oczywiście sondowali ten separatystyczny pokój na Zachodzie, bo najpierw w ten sposób od wymyślonej potem po śmierci Hitlera zresztą też w ten sposób o tym, myślano zawrzeć pokój z Anglikami z Amerykanami, a potem ruszyć razem na innym bolszewików formy tak sobie w końcu powołano na ten pomysł pewnie były już wcześniej przypomnijmy, że w lipcu 1944 dochodzi do próby zamachu na Hitlera nieudanego zamachu, a 6 zamachowcy po planowali, że wojna dalej będzie trwała tylko, że na Wschodzie prawda, że oni Niemcy podpiszą jakiś akt kapitulacji czy współpracy z z aliantami zachodnimi wojna będzie dalej trwa myślę, że ten sentyment dałem mu w rozwój z poniemieckiego trwał bardzo długo pamiętajmy zresztą, że w 2 w kwietniu czterdziestego piątego roku brytyjski sztuka podejmuje działania zmierzające do przygotowania planu mającego na celu lub w wojnę ze związkiem Radzieckim okupantem przewidywał, że UE w tej nowej wojnie w trzeciej wezmą udział także żołnierze dawni żołnierze armii niemieckiej Wehrmachtu oraz zeszła z żołnierzami polskimi, a więc myślę, że takie przekonanie gdzieś tam ciągle tkwiła także 0708. maja, że to sieje jakoś inaczej skończy się skończył, ale cóż wracając z o tego, o czym pani zaczęła to znaczy bez wątpienia nie ma wątpliwości co do tego że, gdyby nie Hitler to o euro to wojna trwała do wzięcia są różne wyzwania i wcześniej, bo zginął wcześniej a gdyby nie on sam to w ogóle to powinno być inaczej po derbach toczyła przypomnę, że Timothy Snyder w ostatniej książce Ulman twierdzi, że to przez Hitlera dzięki klarownej wprowadzony został Polaków także doszło do Holokaustu, że nawet w Chinach płynie potok taki pomysł więc, gdyby to samobójstwo nastąpiło wcześniej bądź, gdyby udało się zamach z lipca 3004. roku notę to los Niemiec wojny potoczyłby się trochę inaczej w jak wygląda sytuacja jeśli chodzi o władzę i o państwo w trzeciej rzeszy, bo jest przedśmiertne dekret Hitlera o tym, żeby głową państwa niemieckiego dominować Karola Dębnica ten powołuje rząd chce we Flensburgu jest atakiem ładne określenie syndrom Strasburga, które oznacza sytuację, że tutaj wszystko wali się w gruzy albo jest w gruzach, a tymczasem jeszcze cały czas trwają zabiegi o stanowiska i apanaże realnymi czytelnikom jest, więc haczyk stanowiskami związane z tak też tak było, że właściwie tutaj w TR wał Pomorski dawno temu przełamany Rosjanie przekroczyli Odrę Nysę Łużycką tymczasem jeszcze dawni dygnitarze trzeciej rzeszy dogadywali się co do tego, kto będzie kim w tym nowym rządzie donica drobnych trudno ocenić w kategoriach racjonalnych, a w tym była to trzecia tysiącletniej rzeszy, która przetrwała 112 latach, ale nie miał prawa upaść Hitler miał przecież nie cudowną broń ciągle wracam do tego co wcześniej mówiliśmy o tym, wcześniej mówiliśmy, że istniało też nadzieję, że jakoś też dogadać z zachodnimi aliantami im rozpocząć się nową wojnę oraz związkiem Radzieckim, więc pogłębia podział racjonalnych kategoriach trudno rozwinąć to to były jakieś bardzo rozpaczliwej on mógł rozszerzyć bezsensowna złóż w Polsce ranking Chaveza rynkowa kapitulacja była niezbędna ze względu na ustalenie między tymi, którzy z trzecią rzeszą walczyli w inny czy było także Amerykanie Anglicy zastanawiali się na tym separatystycznych pokojem z trzecią rzeszą czy też od razu założono, że nie, ponieważ byłby to gigantyczny konflikt z Rosjanami ze Stalinem w nie dlatego też tak podeszli Amerykanie Anglicy otwarcie do propozycji czułość żądania Stalina, aby raz jeszcze akt kapitulacji, a nie dochować się na nich konne czy są różne kwestie 3 oni myśleli rzeczywiście jakimś separatystycznym pokoju z Niemcami chyba nie czy były oczywiście Niemcy zafundowali w Szwajcarii Anglo Amerykanów i próbowali się dogadać się znany jest kazus z Włoch czy tamtejsi dowódcy SS o czymś co wcześniej się, by poddani próbom wojskom alianckim część rur natomiast nieznany jest, że dokument, który świadczy o tym, że 333 i ramienia ówczesnej Wielkiej Brytanii i Theodor Roosevelt był ówczesny prezydent Stanów zjednoczonych myśleli o kim się rozwiązaniu za plecami Stalin to chyba zacząć już Francji, a w Casablance w Casablance w Teheranie następnych w Jałcie jednak starano się tego trzymać, tym bardziej że liczą, że Stalin także dotrzyma słowa bardzo mu szybko okazało się, że to były płonne nadzieje już na marne czterdziestego piątego roku, kiedy zostaje zostaje aresztowanych szesnastka polskich słowach państwo nic innego i Salomon, po czym od razu żądać dowiaduje i to jest jednak uznawana, a później zaraz toczy się proces w czerwcu czterdziestego piątego roku po co są jest traktowany jako łamanie wcześniejszych zobowiązań brak jest mniej niż mizerna tych, na których frakcji bardzo wtedy w Polsce liczono w, by zostać umieszczone na swe Niemczech, bo jest aresztowany ten rząd chce Denisa i właściwie, chociaż jeszcze z przemówienia radiowe 8 maja i oświadczenie, że władze sprawują mocarstwa okupacyjne Ależ ten rząd jest jedyny prawowity Jerzego kontynuację tak dalece nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę władzę sprawują już tę armię, która Berlin zajęły tak jakby zaraz miał się poza sprawą polską dyskutowany jest także za sprawą sprawa niemiecka wiadomo, że powstaną 3 strefy okupacyjne później dochodzi do tego także drwala Ustka czwarta i rzeczywiście następuje okupacja okupacja Niemiec, które jest bardzo trudna dla społeczeństwa niemieckiego w rolę przede wszystkim jest głód, zwłaszcza w strefie okupacyjnej francuskiej, a także w całych Niemczech są opisy takie dramatyczne tych żyjących ludność na gruzach legną w przy braku komunikacji trudnościach ówczesnych także przemocy ze strony wojsk nawet te związki zachował zachodniej nie mówię już w armii czerwonej Tesco, gdzie rośnie też stałych oraz co tak no i czystość rozumie samo oprze się, że armia czerwona przyniosła ze sobą Szymura gwałt w tak tak ta może tak no bo Denis muszę jakoś coś powiedzieć na koniec w piątek w poczcie z ostatnią przywódców trzeciej tysiącletniej rzeszy jak podziały wśród chętnych jak jeszcze ostatnie rozpaczliwe ruchy nic więcej samobójstwo samobójstwo, które trwają od od Elbląga Olsztyna tak naprawdę dotyczą nie tylko funkcjonariusz NSDAP w SS Manu w tym, że zwykli obywatele, ale także zwykłych obywateli w Berlinie są niemalże masowo ten symbol Wrocławia jest strach przed i jest strach przed przed ich przystanek przed bolszewikami przed nawałą bolszewicką tymi honorami ze Wschodu tak to propaganda niemiecka pokazała w Nashville, a realizacja tego lęku i wiara w to, że tak się stanie, że to się skończy świat, ale ulgi też samobójstwa są w sferze zachodniej na czystych tych na tych terenach, które jutro w rodzaju alianci zachodni tygodnik to największa fala samobójstw wyniesie od czasów starożytnego Rzymu też otrucia płyt najważniejsze decyzje względem Niemiec zapadają w Poczdamie rem, czyli na przełomie lipca sierpnia 4 listopada tego roku i ogłoszono drugi o środkach komunikacji to mówiono o ukaraniu Niemiec, ale jednocześnie to na pewno wpły w na aliantów zachodnich, że należy pozwolić Niemcom wrócić do tego świata wolnego demokratycznego czy nie zmieść z powierzchni ziemi tylko po należytym karaniu dać szansę na powrót do rodziny państwa demokratycznych w tym też zapadała decyzja o granicy polsko-niemieckiej na naszej Nysie Łużyckiej na to, że kwestia wysiedlenia ludności niemieckiej no właśnie z tych terenów, które teraz mają w ramach rekompensaty trafić do Polski za utracone ziemie wschodnie dach ratusza może trzeba dodać, że w czasie wojny autentycznych zastanowią się, żeby temu Niemcy po prostu jest ograć pół przede wszystkim taki pomysł pojawiał się w Moskwie, ale tak się ruszają planiści, a to znaczy zaorać euro w tym sensie, że zrobi z Ewą kraj tylko rolniczy bez przemysłu osłabić jak to możliwe przyszłe Niemcy także z wcześniejszymi bombardowaniami także, by temu to zło niemiecki nigdy nie podniósł głowy od kosztu takiego planu później jednak uznano, że to będzie zły pomysł z różnych powodów także humanitarnych, ale być może także może na pewno być może także taki, że uznano, że Niemcy mogą być jednak przeciwwagą warstwę ewentualnym przyszłym układzie międzynarodowym przeciwwagą wobec związku Radzieckiego, ale tak czy droga Niemiec demokracji nie było łatwo oczywiście tak mu rolę Niemcy też musieli wykonać dużo prac Sejmu po pracy wykonują do lat sześćdziesiątych, kiedy np. odbywał się proces oświęcimskie pełną z wieloma zbrodniarzami, a klienci sami się nie rozliczyli w tym okresie zaraz po wojennym, ale później także nie rozliczyły się z nią Niemcy zachodnie wschodnie co charakterystyczne dla drugiej wojny światowej to fakt, że nie było traktatu pokojowego, w którym miał być później podyktowany Niemcom przez nich podpisana, ale koalicjant hitlerowska się rozpadła się rozpadła się tak wcześniej dostarczała wygraliśmy z porozumienia, ale czy taki trakt zawarto w pięćdziesiątym piątym dniu dotyczą ostry przypomnę natomiast traktatu po jego pokojowego w takim rozumieniu, jaki zawarto po pierwszej wojny rzeczywiście nie zawarto ten rozpad koalicji to trwało w czterdziestym szóstym już zapowiedział w bardzo silnie USA Churchill w przemówieniu z kulturą w koledżu amerykański opóźnić się bardzo szybko potoczyło przypomnę, że w 48 blokada pełni praw blokada Berlina przez 3 części zachodnich Berlina przez związek radziecki, która trwa blisko rok widnieje w dół wszyscy wówczas myślą, że zaraz dojdzie do kolejnej wojny od teraz przenieśmy się z Niemiec do Polski te straty, które miałam okazję państwo przeczytać w prowadzeniu pochodzą z książki rok 1945 między wojną, a podległością wydaną przez ośrodek karta ta jest więcej źródeł w czyim kandydatem na bok można dotknąć się osobistych relacji z tego co działo się między 1 stycznia 1945 roku, a grudniem czterdziestego piątego roku również tak to się zamyka otwiera tę książkę Tomasz Arciszewski premier rządu w Londynie, który w orędziu do narodu 1 stycznia czterdziestego piątego roku mówi o niełatwej sytuacji w jakiej znalazła się dziś sprawa Polska to duży eufemizm ze strony Arciszewskiego tanie łatwo z sytuacja w sprawy polskiej, bo jesteśmy już 9 maja po konferencji w Jałcie i ogłoszeniu tego jak będzie wyglądała granica wschodnia Polski i jej wiadomo, że Polska utraci niemal połowę swoich terytoriów 11  000 000 obywateli jesteśmy o tym, potem, o czym pan przed chwilą powiedział, czyli po zatrzymaniu przywódców Polski podziemnej tu nie można mieć żadnych złudzeń co w intencji bolszewików inni i NKWD, który stoi żołnierzom sowieckim za plecami niektórych letnie marzenie można, że nie ma złudzeń ludzie żyli nadzieją na żółtym analizie czytam relacje to tam nie ma chętnych na 3 i testach jest bardzo złożonym dachem różni się zrobić w sondażach są oceny Polaków, jaki z poziomu optymizmu tak to było bardzo złożone w różnych grupach społecznych prawda on, a w zależności zamieszkania wieku i t d. sołectw 400 piątym roku myślę, że Polacy też mają nadzieję mają nadzieję na to, że do 3 letni Łukasz też takie skądś, że nie będziemy jednak 17 republiką, że w przynajmniej, że gigaherców pod koniec czerwca wraca do przyjęcia to Kamil Mikołajczyk ma duże nadzieje, że jako przylatuje na Okęcie to trudne cała Warszawa ówczesne nie jest duże miasto w tym względem od liczby ludności Allenowi chodzi, żeby go powitać w Krakowie przyjeżdża to podnoszą jego samochód wszędzie jest witany w ten sposób entuzjastycznie z radością jest symbolem wolę wolnej Polski demokracji przywiązania do ideałów zachodnich o Sojuszu z Anglikami Amerykanami, a to rozbudza duże nadzieje dopiero później się okazuje, że nie są cóż powiedzieć kwiatkiem do kożucha trzeba się rejestrować, tyle że że później będzie musiało Skrę uciekać na innych bez wątpienia w momencie, który mówi Maciej w maju czterdziestego piątego roku dominuje tymczasowość dominuje tymczasowy rząd jest tymczasowe nikt nie wierzy, że to się tak, że ten rząd będzie rządził w takim składzie w takiej formule i dalej na to, że tym samym władze komunistyczne w wielu raportach USA o tym, że ludzie jest postawa wyczekujące w społeczeństwie polskim to co się wydarzy coś wydarzy jak ja jak my jak rozwiążą sprawę, a 53 wrócą, bo przeżył układy w Jałcie nie przywitał mnie przewidywały tego czy wrócą czy nie wrócą Polacy Zachodu wojsk Andersa i t d . tak udany w związku z tym w maju czerwcu czystego piątego można było mieć jeszcze nadzieję że, że właśnie wróciłam teraz, że wróci rząd Polski, jaki stąd częściowym w składzie Jerzy wracają Polacy, że wrócił Mikołajczyk, że teraz odbędą się wolne wybory, więc cel inna jest, że chodzi o leskich mamy mamy mamy rząd tymczasowy później inny w jego skład wchodzi mu, że Stanisław Mikołajczyk przypomnę wcześniej premier rządu polskiego w Londynie przywódca polskiego Stronnictwa Ludowego o nowe, więc mamy z 1 strony i nadzieję mam poczucie tymczasowości mamy też poczucie takiej trudów życia w Polsce żyje się wówczas bardzo źle ciężko Stefania Orzechowska, której dzienniki też są cytowane w tej książce pisze tak życie troglodytów prowadzimy obecnie chlebów 3009 . źródło podczas i po powstaniu warszawskim, ale teraz już jest szczyt wszystkiego i tak jest wartość w Warszawie z obawą przed cholerą wybuchu cholery są takie wspomnienia, które mówią o tym, że ludzie są czekać aż śmierdzi butów wszędzie są przykryte cienką warstwą ziemi zwłoki w każdym dzisiaj funkcjonujących parków są groby parku Dreszera na polach mokotowskich na ulicach leżą w garażu czy to jest 1 wielki cmentarz, a w nie ma ochoty nie ma elektryczności nie ma mszy w oknach, które uderzają koczują w ruinach autora się tak podobną w podobnym z Elby kondycji kraju są ludzie, którzy wracają czy wracający z złego w noworocznym przyjeżdżają z Kresów Wschodnich, którzy jadą nie miał tak niż tych takiej wagonami bydlęcymi tak bydlęcym bądź takimi platformami Best BST bez dachu program do przewozu nie wiedział czy samochodów grunt Azarenka z róży trwają mniejszą miesiąc czasem izolacja może być lepsza niż tych, którzy dotarli na gruzowisko Warszawę, bo my też można oczywiście przeczytać opisy zasiedlania ziem zachodnich, kiedy dom można było zająć dom Wilnem mieszkanie w gospodarce 8 właśnie po tym, miesiącu dojechał, jakbym jechał oczywiście stale dojechał to mógł wejść inny zresztą Stefan Chwin w 1 ze swoich książek daje tak halny MON o właśnie Honey man daje takim bardzo przejmującym, ale bardzo plastyczny opis tego, kiedy wchodzi rodzina Polska do mieszkania dopiero co świeżo opuszczonego przez rodzinę niemiecką matka wchodzi do łazienki ściąga delikatnie mydełko z jakichś tam podstawki, którą zostawiła, które zostawiła tamte rodzinnej płaci swoim mydełko i inni to różnie bywało bywało tak bywało też także wchodzą do mieszkań, które zajmowało stacjonująca armii czerwonej to wyglądało strasznie makabrycznym trafią do domów, gdzie leżały trupy Niemców rozstrzygnięciem wcześniejsza, a zysk albo gdzie jest ciągle rodzina niemiecka jest tak jak w filmach takich jak 4 pancerni pies wchodzi wchodzą polskie wojska i wisiorków białe flagi nie ma żadnych Niemców większą w Gdańsku, więc jestem również Polaków w maju czterdziestego piątego roku nie mówią o Szczecinie czy w innych miastach problem w związku z tym po dniu te nie zawsze tak ładnie wyglądała w tym obrazie przedstawionym przez zielonych dni zastąpili drugich tak jeszcze nie widzą tych i tak wchodzą waza jest jeszcze stoisk czy poze w może, więc to początek tak dobrze nie, bo rzeczywiście bywało różnie nam przybywało także z ludzi w UFK przyjeżdżając z centralnej Polski, bo to mamy też migrację nie tylko ze Wschodu na zachód z centralnej Polski na ziemie północne zachodnie trafiają do lepszego świata to jest jednak ta część niemieckiej była bardzo zmodernizowana, ale jednak znacznie bardziej niż niższe składki, lecz czysta gra w grę to są domenie kryte strzechą jak w większości na polskich święta polskiej wsi temu jest kanalizacja ta jest prąd tam są w różnego rodzaju udogodnienia miejsce bywało, że rzeczywiście trafia, że kibice zebrani przeżywali szok cywilizacyjny w gronie państ w takich wspomnieniach z osoby w, która opisywała jakąś polską rodzinę z Kresów, która przyjechała do okazał się tam nie ma pieca takiego typowego, na którym można długo spać, gdzie babcia mogła spłacić ten piec zbudowany zaraz szybko prawda herbu tak jak u nas na szczęście nikt nie wie nie zdejmował gra glazury w Łazienkach jest związany z ekranu w wypadki egzemplarz z zewnątrz tak też, ale PRL POŚ, podsumowując to jest bardzo to ciężki czas na oczy głód panuje tyfus w wówczas na tym 400 piątego roku głównie chorują na niego Niemcy Bach chwilowo i Vicenzo co mnie uderzyło czytając książkę rok czterdziesty piąty, że nie mam ale, że to co się dzieje ICO może nam grozić kara nawała bolszewicka, która weszła niekoniecznie będzie chciała wyjść może na pewno nie będzie chciała wyjść i odbiera nam Polakom radość z klęski trzeciej rzeszy no FT też mu powinniśmy się cofnąć do roku do września 3004. 3 lata 3004. styczeń czterdziestego piątego Otóż z dwojga złego czuły i gry po tak to w nurt Polacy spodziewają się tego co może ich czeka ze strony armii czerwonej woleli jednak to gra pani dzieciom znaczy, a pod koniec wojny z zachowaniem, choć jest cenny skandaliczne naczelnemu nie wyobraża prawda w Łodzi w Radogoszczy spalenie są więźniowie są marsze śmierci wszyscy wiemy jak wygląda Warszawa pragnę w związku z tym pragnienie tego, żeby ta wojna się zakończyło na i żeby ta okupacja niemiecka wreszcie się skończyła jest chyba społeczeństwie powszechne, ale i w Syrii naprawdę Polacy witają armię czerwoną rzucają kwiaty na miarę częstują wódką ach ci oficerowie armii czerwonej często uczestniczą w uszach, a wyboru mnóstwo jest już wówczas w podzięce za wyzwolenie kraju dziękczynnych, ale jednocześnie do zalania miasta ampułka w nożnej i później przyszedł błyskawicznie zmienia to się zmienia właśnie dziś hasło czterdziestego piątego roku, ponieważ to już zwą Anny znak, że leżą granice Polski granica wieczory oraz wzrosła w styczniu czterdziestego piątego Pemug, o których mowa w sumie 300 godzin od króla Lewiatana znacznie ciężej znacznie wcześniej w 400 czwartym roku, ale to obecną granicę naszą to był styczeń i nie w styczniu jedno 1003005 . rusza ofensywa nazwą, a po chwili w połowie stycznia jest z tego też niedawno czerwona wkroczyła na tereny Polski te, które teraz są terenem Polski luty marzec, ale to jeszcze nie był przez Wrocław broni się do innych mają 3005 . roku w związku z tym, więc tym teście trwała poza tym pamiętajmy Szczecin przechodzi z roku na rok później czy w odpowie po czterdziestego piątego oraz teraz jest Polski opór oraz działań ani w razie ostali się jak szybko doszło do zmiany postrzegania armii czerwonej, zwłaszcza w znacznie Jerzego piątek na kryzysie finansowym regionu nowych okupantów dlatego pytam o to kiedy nie pojawiają głównie na usługi i tak był na początku ta w armii zdyscyplinowaną zawsze dostaje rozkaz żołnierze oficerowie armii czerwonej uczą się trawa jest słów polskich wiecu, że wchodzą tereny sojusznikom, ale i zachowują się względnie poziomu względnie spokojnie to jest ponad dwumilionowa armia w związku z tym dochodzi do ropy z nagrań jak i Komorowskiego dochodzi do gwałtów, ale to nie jest jednak ten poziom, który odbędzie się we Wrocławiu 100 czterdziestego piątego, ponieważ wówczas notariusz z rozpra w rząd zamiast zwycięska to jest armia która wkroczyła na ziemie niemieckie i rozpoczynał się Armagedonu Armagedon polegający na gwałtach mordach w garażu byłoby nieprawdą grabieży pijaństwie tych żołnierzy również zachowują skandalicznie dodajmy też Cesar Chavez improwizacji impreza Luiza Hamas do niej swoje pożywienie oraz dla 2 ex i weksli powołana nieźle zaopatrzoną rzeczywiście musi poszukać szukać żywności to nie jest tak jak z Amerykanami Anglikami, choć już mityczny zawsze najlepiej się zachować skład we włoszech czy 33 w Niemczech po, ale to co co ma Niemcy widzowie przeżywają na terenach na terenach zajmowanych przez armię czerwoną nie idzie w porównaniu tego co co przyszli rodacy ziomkowie pomkną po zachodniej słynny niemiecki zachodniej części Niemiec i re pasażach, by te przemocy odbity trafia także do Polski dla dla Rosjan dla reszty żołnierzy, którzy pochodzą z najróżniejszych republik związku Radzieckiego rozpoznanie, że tu już jest Polska albo są Polacy w ogóle jest nieczytelny nie ma granic nie ma granic, a w związku z tym problem przemocy co dotyka także ludność polską do tego stopnia, że kobiety boją się wychodzić na ulicy, że są ciągłe wstrzymywanie, że ci żołnierze potrafią atakować, lecz także w o polskich milicjantów to jest taki opis Sandomierza, że ta ma aresztowano jakiegoś Uber naszą aresztowała ci żołnierze ratownicy przyjechali z karabinem w ciężkim zaczęli strzelać podobnych miejsc, gdzie indziej taki z opowieścią o czołgach, które interweniują właśnie jak żołnierz armii czerwonej został aresztowany wiosna 3005 . jest pod tym względem wyjątkowa to ta skala tych przemoc sławnych później, ale jeszcze z o odnotowujemy gwałty rabunki 3006 . roku euro rok po czterdziestego piątego od Europy niewątpliwie w ruchu wlewają się te wszystkie armie do rzeszy potem one tam zostają zaczyna się wędrówka ludów Bellucci wygłodniałych zdemoralizowanych stroma testowanych mnie, że problemem są nie tylko ruina jak mówią niektórzy metaforycznie także ruiny ludzkie, bo Unia nie ma prawa ani moralności nie ma etyki jest House tak to jest światka półświatka, bo chorych świat po wielkiej katastrofie rzeczywiście, bo nie mamy tych zdarzeń wówczas miano tych narzędzi, które mamy dzisiaj gromadzi się, że współczesna psychologia, ale spokojnie możemy powiedzieć, że stres pourazowy to było doświadczenie niż ją milionów ludzi Tang tych, którzy przeżyli bombardowania ci, którzy chcieli jej rozpad ich z całego świata ofiar katów ofiary caratu obserwują legalnej to jest to to by byli także więźniowie przyszło obozów koncentracyjnych Tang robotnicy przymusowi to jest ta masa ludzka, która wówczas emigruje przelewa się w halach czy jest społeczeństwo zdemoralizowaną z takim się jak to w psycholodzy powojennej Polsce mówi mistrz innym kompleksem wojny w co się o o niej, lecz psychologowie obcy, bo robili wówczas badania wśród nauczycieli polskiej młodzieży już właśnie latem czterdziestego piątego roku wskazywano na skłonność do użycia przemocy na zachowania agresywne fascynację bronią wśród tej młodzieży na MŚ i jest czas, kiedy ta broni z powszechnie dostępnym dla naszych testach, tak więc na to by na demoralizację zwraca także Polski kościół tę tego typu zachowania społeczne widzimy w w całej Europie we włoszech w Francji 33 czy w Niemczech, choć może mniejszym stopniu atutami są tu wojska okupacyjne bolączka przemoc wobec kobiet tych, które są posądzona o współżycie pro tu kolaboracji poziomu przed US and roll w wykonaniu Realu w Eurolandzie znów ma miejsce w Polsce w Belgii w oczy we Francji problem to wina mamy wojnę domową wojnę domową w Jugosławii ta przemoc jest w Polsce już o tym, mówić wyszło wiele wymiarów są one najbardziej symptomatyczne są dane, które mówią, że w czasie pierwszej wojny światowej cywile stanowili 15 % zabitych, a podczas drugiej wojnie światowej 65 % to niebyła wojna w armii tylko to była wojna wszystkich ze wszystkimi kartaczy to Niemcy prowadzą wojnę totalną interesuje ich konsekwencje pralkę pamiętajmy, że najwięcej ofert funduszu ponosi związek radziecki grupą na Wschodzie to wojna jest najbardziej okrutny, ale też z policją na Wschodzie się nikt milczą, a także pamiętać, że pamiętajmy że, że Niemcy stracą 6  000 000 obywateli to skoro wróciliśmy do Niemiec stąd to wróćmy jeszcze na dobre, a 18  000 000 Niemców wcielonych do armii ponad 5  000 000 poległ z czego połowa na froncie wschodnim to była kara zostanie wysłany na front wschodni i GTŻ poważny problem co zrobić z tymi żołnierzami, którzy jednak Chorzów wrócili po uhonorować ich nie sposób trzeba jakoś przemilczeć to wszystko w ogóle Niemcy konwojenta są krajem takiego milczenia po wskazał przede wszystkim na samotność kobiet w związku Radzieckim w Niemczech nie umiem znaleźć słów się w związku Radzieckim, gdzie 600 osób z 10 % mężczyzn podobnie jest w Niemczech odbudowa jest budową dokonywaną przez kobiety w Polsce te proporcje nie są tak drastycznie drastyczne w Niemczech czy w związku Radzieckim, ale także bez wątpienia trzeba trzeba tych tych Niemców jakoś skłonić do współpracy następuje denazyfikacji we wszystkich strefach okupacyjnych ci żołnierze trafiają do obozów często są w obozie koncentracyjnym, a tam są przyszywanymi pegeerze część jeńców niemieckich wskazać czy w wielkiej Brytanii o olej stopniowo będą wracać ci, którzy są w związku Radzieckim dopiero w latach 50, a dłużnicy tracą podmiotowość na arenie międzynarodowej, lecz jest ich status czterdziestym piątym roku żaden z powodzeniem są z terenem okupowanym nie ma państwa nie ma państwo nie ma też o tożsamości narodowej na Star Wars wita trudno WTO, że to nie byłby kraj jest tożsamością narodową tzw. ludzie, którzy mieli sami i bankom, że przyznawanymi myślałam, że nie mam starających wspólnotę wartości, a wszystko leży w ruinie także te symbole, które przez ostatnie 12 lat były Niemców drukowane przez niektórych chętnie przyjmowane przez niektórych nie myślę, że to nie ta tożsamość nie kończy się 8 maja i zaczyna zaraz nowa rytmu myślę, że tęskni Jonasz na pewno nie zaczęło z niego maja w Sosnowcu już się zakończył uroczystości skończyło bez wątpienia taki system czasu jest to z tym poradzić, ale tu wszyscy jakoś muszą wrócić z tej wojny tak ci amerykańscy chłopcy trzeci żołnierz armii czerwonej muszą wrócić do swoich domów z Koroną nie wiadomo, gdzie czy wrócą rocznie Polacy prawdę ci, którzy są we włoszech wówczas czym w Wilhelmshaven, który jest zdobyła pierwszą dywizję pancerną gen. Maczka no to jest problem weteranów czy każda wojna tworzy wytwarza fale weteranów, z którymi nie wiadomo co zrobić poszerzanie świata część z nich nie uważam, że problem nie spraw umorzono, a nie nie potrafi się tu przystosować do nowych warunków przynosi ze sobą doświadczeniu wojennym nie może znaleźć pracy, bo mogą dowodzić kompanią kompanią baterią o Artyleryjską niekoniecznie zespołem ludzkim do tego problemu tego typu problemy z ZUS o czary znaną z czasów Legionów wojny nie kończy się tak jak mówiliśmy dziewiątego majaczy 8 maja czy 7 maja w zależności, kto jak na to spogląda w Polsce trwa od jutra to konsekwencje wojny są do dziś z no właśnie moment wygaszania trwa latami w tanie części kiedykolwiek skończył i myślę, że ma teraz przy okazji pani profesorze kryzysu wokół Unii Europejskiej wiele się mówi o tym, że młode pokolenie już nie wie, dlaczego Unia Europejska powstała, w jakich fundamentach została stworzona i czemu ma zapobiegać w przyszłości mówi światu także w kontekście wzmacnianie się ruchów nacjonalistycznych w branży IT zastanawiam czy ktoś przyszedł ten czas, że druga wojna światowa staje się w oczywiście bez, zachowując wszelkie pro Evolution przeszłość tak jak wolnych dni na operację znaczy, że przez długi czas Unia Europejska czy najpier w ta wspólnota Europejska budowana była zasada pamięci nigdy więcej gwiazd drugiej wojny światowej także musimy włączyć Niemcy do wspólnoty jest demokratycznym, że muszę otworzyć granicę musimy już dziś moje nozdrza łowią zmian pojednać się Francja z Niemcami i t d. tak dalej tak to trwało bardzo długo i myślę, że się w elitach politycznych antyki tutaj nie tylko także w społeczeństwach Europy zachodniej, bo w Polsce trochę inaczej wyglądało to trwało bardzo długo, a w Polsce to było ciągle podtrzymywana toaletową to to napięcie wojenne praktyczne rodzi się stało to przeżywały w różnych odsłonach górą polityki historycznej, ale ma pani rację zgodził się z tym, że to co obserwujemy nowy nacjonalizm jakąś resentyment niechęć do Unii Europejskiej myślenie kategoriami znów narodowymi tak silnym, ale też skłonność do horroru w stronę ludzie po wojnie analizy chętni do oglądania przemocy mu wrogości najmłodszym głośno patrzy tak prof. Marcin Zaremba Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego po naszym gościem przed dwudziestą trzecią bardzo dziękuję panie profesorze za tę wizytę pani na drenaż Nissan GT-R tak, ale bez państwa 6 niż reklamy w ramach poniedziałkowego wieczoru w radiu TOK FM, bo już przez wsie lewice redaktora Edwina Bendyka Nysy i polityki, z którym rozmawiamy po 2003 . po informacjach o mieszczaństwo okres w klasie średniej, a o tym, czym się już jedno drugiego liczył to jest tylko Ostoja demokracji i gwarant postępu ekonomicznego czy też ma mieszczaństwo klasa średnia pewne słabości obserwowany także dziś w kontekście tego, o czym pan prof. Zaremba przed chwilą mówił, czyli ruchów nacjonalistycznych jak się okazuje klasa średnia drobno mieszczaństwo daje temu chętnie posłucha chociażby o naszych zachodnich sąsiadów, gdy zatem do usłyszenia w poniedziałkowym wieczorze Radia TOK FM dosłownie za kilka minut po informacje PTTK w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA