REKLAMA

Jerzy Kwieciński- wiceminister rozwoju o funduszach unijnych, planie Morawieckiego

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2016-05-12 12:40
Czas trwania:
22:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
się raportu gospodarczego jest pan minister Jerzy Kwieciński dzień dobry panie ministrze dzień dobry witam państwa ministerstwo oraz rozwoju oczywiście panie ministrze parę spra w, o których chciałbym sam o tym, chciałbym pana popytać pierwsza, a jak to jest właściwie, bo to jest argument, który mówiła, na które zwracał uwagę, broniąc się Platforma rządząc i mówił o tym, PiS do władzy i rząd idący i mówi o tym, rząd wydajemy pieniądze unijne z tej Rozwiń » perspektywy czy jeszcze ich nie wydajemy po pierwsze, inwestujemy nie wydajemy dobrze inwestujemy to 1 ze to jest to jest pierwsza kwestia po drugie, niestety też tę sprawę, że dopiero zaczynamy je te środki wydawać w sensie przekaz działania dla dysponentów części przekazywanie ich dla dysponentów perspektywa finansowa 20142020 jest opóźniona i to w zależności od programu od 6 do 12 miesięcy, czyli to oznacza, że efekty, których spodziewaliśmy się w zeszłym roku w drugiej połowie tak to było oryginalnie planowane dopiero zobaczymy bardzo wyraźne w drugiej połowie tego roku, dlaczego w, a tego, że w tej chwili w kontraktach mamy 20 miliardów złotych ktoś może powierzyć jest bardzo dużo, ale to w sensie tych środków, które mamy do dyspozycji w ramach polityki spójności to jest niestety nie wierzę w kontraktach czy to są już pieniędzy, które na, które są podpisane umowy, kto się złożyła wyśmiał pomysł tak, a wypłacone pieniądze w tej części unijnych czy są 4 miliardy złotych w całości i 4 miliardy złotych w całości w całości to mamy przypomnę mamy 70 na 77 miliardów euro w polityce spójności plus jeszcze ten tzw. instrument, łącząc Europę i łączący Europę Connect dzięki ROPS Facility to da razem daje nam 82 ,5 miliarda na politykę spójności oraz zależność oczywiście od kursu proszę zobaczyć, że są to nowe środki grubo ponad 300 miliardów złotych w polityce spójności na musiał zapytać jakkolwiek by to nie brzmiało nazbyt sensacyjnie my możemy się jakiś pieniądz Europejski stracić nie zakładamy takim takiej możliwości w tej w tej perspektywie finansowej, ale oczywiście taka taka groźba zawsze istnieje, bo ona jeszcze jest nadal całkiem realne już mniejsze w odniesieniu do funduszy z tej przyszłej perspektywy 20072013 aliansu z dziada żyliśmy no wie pan jakoś przyjmowałem przyjmowaliśmy stery w ministerstwie to było 9 miliardów euro zagrożonych, czyli była na to sobie policzyć ponad 40 miliardów złotych było było było zagrożonych, a także bardzo bardzo dużo także taka groźba oczywiście z istnieje również realizacja tej nowej perspektywy będzie trudniejszy aniżeli aniżeli poprzedni ze względu na euro uwarunkowania przede wszystkim prawne, które zostały nałożone grzywny nałożone regulacjami unijnymi, czyli wracając do pana pytania niestety na razie bardzo niewiele żeśmy wydali, ale to m. in . z tego wynika, że zatwierdzenie ram prawnych NATO w perspektywie trwało długo opóźniło się da się o parę miesięcy możemy powiedzieć, że to jest po stronie komisji Europejskiej państw członkowskich, które się jak gdyby nie dogadały na czas później negocjacje tych programów trwały bardzo długo negocjacje pomiędzy komisją Europejską w tym przypadku naszym rządem Polski mamy się dopiero zakończyły w lutym w zeszłym roku, ale niestety te pieniądze potem też nie ruszyła od razu Stępak, dlaczego dlatego, że były nieprzygotowane warunki dla ogłoszenia konkursów kryteria zwane szczegółowe opisy priorytetów, a to wszystko już mamy, a to dopiero w tej chwili ruszyła właśnie w tej chwili mamy ogłoszonych już około 800 konkursu w tym roku planujemy około 1000 mamy już w konkursach tych ogłoszonych około 90 miliardów złotych przeznaczonych na wsparcie państwa itd nie należy myśleć mimo szybkiej pamięci co ty co tydzień to może nie, ale ale, ale co tydzień jest mamy bardzo regularne spotkania mamy bieżący dostęp oczywiście do systemu informatycznego, ale nie patrzy codziennie patrzę co tydzień mówi szczerze w tyle tylko tak także, ale wracając, bo to jest ważne dla gospodarki, czyli ten silny impuls rozwojowy będzie w drugiej połowie roku, bo to właśnie będzie wtedy, kiedy lawinowo zacznie nam rosnąć liczba podpisywanych umów uruchamianych projekt ja myślę panie ministrze Rzenno już po zupełnie poboczny wątek, ale ci, którzy śledzą makroekonomia, a to jednak w cząstkowych danych, które GUS pokazuje z różnych działów widać, że część tych pieniędzy unijnych już przestała być tak wydatkowane to bywało wcześniej ten dynamiki niektórych wzrostów były niższe, ale rzeczywiście liczyć się nie oczekuje tego a tego przyspieszenia w drugim półroczu nie oczywiście, ale proszę zobaczyć od UE w tym ten efekt wzrostu PKB w czwartym kwartale był m. in. spowodowane naszym silnym wysiłkiem, żeby to porażka jednak nie oddawać do Unii Europejskiej to, żeby ją wydać ani od godziny no właśnie i to był ten silny impuls w czwartym kwartale z zeszłego roku, ale z nowej perspektywy jeszcze raz powtarzam, żeby to działało musimy całą tą machinę uruchomić jeszcze nie wszystkie warunki mamy spełnione Miś, a pan mówi tylko o pieniądzach, które będą wydawane centralnie w tych tych głównych dużych programach jak duży i centralnie regionalnie ta Szala widzi pan jest ciekawa rzecz, która odróżnia tę perspektywę też poprzednie Otóż w tej poprzedniej perspektywie tą główną siłą napędową szczególnie w tych pierwszych miesiącach w pierwszych latach to były programy regionalne, a my bardzo silnie szły, a w tej chwili dokładnie odwrotnie w programach regionalnych jak pan zobaczy stagnacja, a to proszę zapytać marszałków nawet niemożliwe, żeby po prostu nie chcieli wydawać, bo polityka to nie uwierzy przecież to są pieniądze czy będą też ich sukcesem to jest też prawda, że wtedy miałem silniejszy bodziec to była taka rezerwa wykonania, która była bardzo bardzo precyzyjnie określonej marszałkowi, chcąc ją wykorzystać musimy mieć jak my jak najlepsze jak najlepsze wskaźniki, ale też problemy, którym zaczyna mówić jest tzw. spełnienie warunków wstępnych warunków ex ante takie nazywamy niestety te warunki nie wszystkie zostały przez rząd wspomniane dane powinny były być spełnione w zeszłym roku ona dostęp do wody czy dotyczą np. takich kwestiach prawo wodne to prawo wodne to od stopnia słynna sprawa jest bezsilna na kilkanaście lat temu pracujemy w kraju nad nowym prawem Wolbach, ale myślę, że teraz uznał, że pan Jerzy Kwieciński jest gościem raportu gospodarczego panie ministrze jeszcze 1 rzecz, że być może nie jest bardzo popularna, ale jest niezwykle istotnym to jest im to są unijne regulacje dotyczące delegowania pracowników po co to za tematykę strach i gdzie jest Polska może pan Polska może się stać ofiarą inaczej tylko Polska też jeszcze parę parę innych krajów jest to dyrektywa, która została w tej chwili przygotowana przez komisję Europejską no i jest w trakcie konsultacji z innymi krajami członkowskimi niema co ukrywać, że ta dyrektywa bardzo nam się nie podoba, bo to jest dyrektywa, która wg mnie zabija swobodę przepływu usług w unii Europejskiej ma to wcale tak tak oczywiście, bo ich, bo w praktyce żona mówi także jeżeli, jeżeli medale deleguje my naszego pracownika i załóż my płacimy mu w kraju i 15 zł za godzinę każda, a jedziemy do innego kraju na ten kraj mówi, ale zaraz po raz nas ten pracownik musi minimum zarabiać 10 EUR na godzinę, czyli koło tam 43 zł takie mamy trochę może dużo więcej my w każdym razie dużo więcej jaskrawym przykładem są między też m. in. nasz transport drogowy macie gdzie staliśmy się potęgą z Unii Europejskiej nr 1 i to niestety powoduje, że nasze firmy które, jakby budowały często swoją pozycję konkurencyjną właśnie nam na takiej przewadze nie będą mogły z tego korzystać, bo to oznacza, że ktokolwiek z nas kod ktokolwiek z przedsiębiorcą będzie chciał wysyłać swojego pracownika nawet na jakiś okres krótszy czy dom pracy okresowej to będzie musiał takie samo wynagrodzenie płacić jak i jest w tym kraju jesteśmy w stanie tron na unijnym poziomie zablokować w na macie ten jest ten test w konsultacjach w tej chwili ma też propozycja komisji Europejskiej ona jest dyskutowana w tej chwili w radzie Europejskiej na poziomie ministrów na x wczoraj z wczoraj została zbudowana koalicja przeciwników tych krajów, które poprzez swoje parlamenty zorganizowały sprzeci w wobec tej propozycji dyrektywy unijne zasady mówią o tym, że, że musi się znaleźć przynajmniej 10 krajów 10 krajów się znalazła nie może nawet 11, bo nie jestem pewien czy czy jeszcze wieczorem do tej grupy nie dołączył parlament rajcę Wacława i tak w każdym bądź razie to jest pokazanie komisji Europejskiej, że tym krajom ten pomysł komisji Europejskiej się nie podoba czy to nie jest ściśle zobowiązujące komisję Europejską do tego do zarzucenia prac, ale to oznacza, że przynajmniej komisja Europejska powinna wziąć pod uwagę i co najmniej, jeżeli nie wycofać co najmniej przygotować jakąś nową nową wersję w 2 panie ministrze na czym in ministerstwo rozwoju jest zainteresowany ostateczną wersją, której przypomina teraz nie znamy tego podatku od handlowego czy też w ogóle poza państwem nie wprost przeciwnie mój kolega pan Mateusz Morawiecki jako wicepremier jest jednocześnie szefem komitetu rozwoju w ramach w ramach rady ministrów, które obejmuje wszystkie resorty gospodarcze i wszystkie kwestie nie tylko bieżących działań rządu, ale również kwestii legislacyjnych są tam dyskutowane opiniowała, a wie pan taką stronę pójdzie ten kształt tego podatku nie nie tak jednak na ten temat proszę mnie mnie dzisiaj nie pytać jednak nie my natomiast również propozycje, które się znajdują cenione przecież też trafiają do rządu o z prośbą o opinię oczywiście tym organem ustawodawczym jest jest nasz parlament Sejm Senat to one decydują i o tym jak jaki to będzie ostateczny kształt natomiast my jako rząd wyrażamy opinię na temat tych propozycji legislacyjnych, ale na pewno mogę popytać Panamą tzw . plan Morawieckiego nawet premier Szydło ostatnio w 1 z prasowych wie z wywiadów powiedziała, że czas na konkretne są to konkret czy nie odpowiem tak plan plan Morawieckiego my to nazywamy planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, żeby nie kojarzyło się to z tym, że ten plan nie jest przygotowanych wyłącznie przez nas resort, że nasze resortu uzurpuje sobie jakiś prawa do jak gdyby dało do wyłącznie zajmowanie się myli się tym tym tematem to jest plan całego całego rządu wszyscy wszystkich wszystkich resortów ten ten plan został inny przygotowany w ciągu 3 miesięcy formalnie przyjęty w lutym i od razu przystąpiliśmy do jego realizacji z punktu widzenia funkcjonowania naszego państwa ani in naszej administracji musi zostać przełożony na język dokumentu strategicznego w tym takim dokumentem strategicznym jest średnio okresowa strategia rozwoju kraju zapisane w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i metą strategię, bo ta strategia była przygotowana przez rząd poprzedni w 2000 dwunastym roku będziemy teraz aktualizować i i tam średnia okresowa strategia przy mnie właśnie nazwę strategii na rzecz odpowiedzialnego oraz rozwoju i ona będzie swego rodzaju takim biznesplanem i zarządu również dla państwa jak ten plan będziemy realizować to jest pierwsza rzecz warto też podaż terminy chcemy do początku lipca umieszczono w ten dokument jako propozycja gotowy, czyli pracujemy w tej chwili nad tekstem tego dokumentu później przez 3 miesiące sąd będzie przedmiotem konsultacji społecznych zakładamy, że na przełomie września października będzie formalnie przyjęty przez sza, ale teraz właśnie, bo to konkretny pand jest 1 konkret ale, żeby pan wiedział każdy biznesmen każdy przedsiębiorca musi mieć biznesplan, bo inaczej nie będzie skuteczne druga rzecz potrzebujemy do tego instytucji i ludzi prawda instytucje my takie instytucje mieliśmy w naszym kraju, które nam pomagały mówię tutaj o instytucjach unijnych, bo ten system w miarę działa mamy go w miarę opanowany, ale mówimy o innych instytucjach, które ten plan nasz mogą bardzo silnie wspierać, więc budujemy Polski fundusz rozwoju formalnie on już zostało powołane do życia tym Polski fundusz rozwoju będzie integratorem różnych instytucji krajowych publicznych, które będą działały na rzecz realizacji tego planu takich jak bank gospodarstwa krajowego agencja rozwoju przedsiębiorczości fundusze w ramach dawnych polskich inwestycji rozwojowych Polska agencja rozwoju przeć przedsiębiorczości budujemy nową instytucję, która będzie wspierała eksport i któraś tak powiem w łonie polską agencję inwestycji i informacji jak i informacji inwestycji zagranicznych i t d. panie ministrze pan mówi o budowanych w instytucjach o tym jak się to instytucjonalne otoczenie będzie zmieniało i o tym, zresztą było w stanie o tym, mówił pan premier Morawiecki, ale to jest tylko część co dalej dalej potrzebne są już konkrety to znaczy działania, które miałyby implementować to wszystko co w tych słynnych znajda się pojawi Ano właśnie na to kontynuujemy pierwsza rzecz najważniejsze to zmiana otoczenia prawnego to są zazwyczaj najmniej i najmniej kosztowe i pozycje w tym naszym planie, ale jest zazwyczaj bardzo trudne do przeprowadzenia ze względów proceduralnych ze względów politycznych, ale tutaj mamy szereg działań, które przewidujemy takich jak przygotowanie nowej konstytucji biznesu, czyli takiego aktu prawnego, który byłby następcą obecnej ustawy o działalności Gazdy konieczne jest konieczne, bo to on może on odblokować może stworzyć bardziej przyjazne warunki nawet nawet nie tyle do zakładania, bo to już jest mniejszym problemem, ale przede wszystkim dla prowadzenia biznesu w World war ty się ono usłyszeć czy państwo jak rząd jak hotele czy te instytucje, które będziemy, na które rząd będzie budował państwo np. będą mieli podejście do takiego takie biznesowe, gdzie jest ryzyko i gdzie trzeba założyć, że jakiś pan się nam nie powiedzieć jakich przedsięwzięć nawet takie, które zaangażujemy publiczne pieniądze tak jak to bywa w biznesie nie każdy filar biznesu nam wypali czasem trzeba podjąć ryzyko w państwach, zwłaszcza w państwach takich, których płacimy ładnie nóżkach odmówi taką rentę strachu Antykorupcyjnego czy też PAP paniki antykorupcyjną to jest trudna ja sobie to jest moje pierwsze skojarzenie, z czym przy czym ona zdaniem to pewnie by szczegółowych pytań można było zagrać dużo więcej, ale skąd to, o czym dlatego rozwoju dopuścimy ryzyka Ależ absolutnie, że tak proszę proszę zauważyć, że z takimi głównych zmian horyzontalne, które wprowadzamy jest przestawienie gospodarki w ogóle nawet państwo nie tylko nawet samych gospodarstw opary państwa na tory innowacyjności czy jest ryzyko jest olbrzymia oczywiście ryzyko ambitne hasło innowacyjności i może pan nie wymyśliłem lepszego może tak powiem inni też nie wymyśli ja wiem, że nawet sam Steve Jobs nie robił tego nie mówił o swoich innowacyjnych projektach każe mówiło dobrych i dobrych projektach ale, ale z, ale w tej chwili jak gdyby to hasło jest jest dosyć dobrze rozumiane w sferach jest perskich gospodarczych w każdym razie sprowadza się ona do tego, że faktycznie chcemy, żeby to, żeby nasza gospodarka nasze państwo lepiej funkcjonowało mówimy tzw. też Les Whittaker US Poland, czyli osoby z papieru w Polsce gospodarki elektronicznej nie tylko w firmach ale, ale w przedsiębiorstwach mamy pewne segmenty naszej działalności np. sektor bankowy, który świetnie zinformatyzowane dobrze to mało no właśnie duże firmy zazwyczaj też, ale małe średnie bardzo silnie o 2 odstaje, jeżeli mówimy administracji publicznej czy to okna czy to centralnej czy to lokalnej regionalnej bardzo mocno odstajemy proszę zobaczyć blamażem może pan spra w załatwić przez internet możemy złożyć PIT, a prawda czy pan składał ja składałem, ale on to jest not coś już oczywiście można, ale w większości przypadków to nie załatwi pan spra w sprawy przez internet lub niezrozumiane z drugiej same banki przy wnioskach 500 plus pokazała nam, że dziś to Platforma istnieje ja bym ja ja bym się nie udało nam za cenę posądzenia, że ładujemy w banki w pozytywnym znaczeniu słowa nie byłbym się zaciągnąć banki do dalszej współpracy, ale proszę zauważyć, że rząd zrobił dziś i wśród tych wszystkich składanych elektronicznie formularzy formularze składane przez przez banki stanowią grubo ponad 90 % prawda mogły składać można było składać przez system państwowy n p . przez ePUAP nie były składane przez system bankowy dlaczego, bo nie jest powszechny i w tej chwili myślą zarówno tej odmowie Motyl gospodarce elektronicznej z z w świecie administracji, ale również mówiącą o tej gospodarce my od tej gospodarce bez gotówki cash IS Poland prawda, która również dla nas mecz bardzo ważna memy jak będą nie chcemy wyłącznie budować samych instytucji dla siebie dla państwa natomiast chcemy korzystać z tego co już działa i wykorzystanie banków było tego jest typowym przykładem, bo na tym również państwo sama administracja skorzystasz, kiedy pierwsze ustawy w ramach planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju już są pierwsze i pierwsze już sensu oczywiście ustawa o zamówieniach publicznych, która została skierowana wznowimy z nowymi duża krytyka za tę słynną frazę in hand House, ale to marna to wie pan, że zjechał z MTS faktycznie problem polityczny, ale też problem nierozwiązany z 1 strony mamy przedsiębiorców, którzy mówią żadnego chaosu czy jest tak in House tłumaczy, że to państwo wiedzą, że to pan minister na skład jest samorządowcem, ale jestem przedsiębiorcą, który w gminie o pana ministra wywozi śmieci, ale jeżeli pan minister będzie miał firma, która wywozi śmieci to wcale ja już nie będę musiał być może nawet nie będzie przetargu, do którego przystąpił tylko ta firma samorządowa będzie owe śmieci wywoziła w dużym skrócie no właśnie wtedy będą mogli wrócić, ale dochodzi do niej i oczywiście inne działania i wie pan sektor publiczny samorządowcy mówią my chcemy tylko im chaos, bo my mamy świetne nasze firmy Komunalnej czy inne zakłady którym, którym możemy pewne rzeczy zlecać tak to byśmy musieli na wszystko organizować przetargi, a sektor prywatny mówi nam zaraz zaraz, ale my też na tym rynku jesteśmy i tak samo chcielibyśmy w tym w tym uczestniczyć i wie pan to to nie jest takie oczywiste, bo cała Północna Europa Skandynawia bardzo silnie korzysta z in-house zresztą my też mogliśmy od lat korzysta tylko one one by to było nie wpisane w nas nasz porządek prawny dyrektywy unijne na to pozwalały i to i to świetnie tam funkcjonuje w krajach skandynawskich ktoś nawet nawet nie myśli o tym, żeby, żeby je, żeby się z tego wycofać, więc my staraliśmy się znaleźć pewien model pośredni, czyli zamówienia publiczne im jeszcze 1 ustawa, która jest albo za chwilę będzie tam do niego kolejne domy to nazywamy ustawą kompensacyjną, który wprowadza nam my porządek w instytucjach, ale będą to kolejna, którym mówię konstytucja biznesu naszym powrocie z drugim, a w drugim półroczu kolejny kolejna ustawa, którą chcemy zaproponować ustawa, która by ułatwiła sukcesję w firmach Otóż bardzo ważna sprawa w Europie to jest mniej więcej połowa firm w Polsce to 70 % nawet twierdzą są są firmy rodzinnej niestety często dzieje się także właściciel umiera i firma się kończy pan po to, muszę kończyć bardzo dziękuję dziękuję bar pan Jerzy Kwieciński wiceminister rozwoju tak minister Miller członek gabinetu rady ministrów taki w bardzo dziękuję panie ministrze ze spotkania Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA