REKLAMA

Sytuacja osób LGBTI w Europie: Polska blisko Rosji, Turcji i Azerbejdżanu. Dr Sylwia Spurek w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-05-17 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
10:43 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie z GL Igor 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania Zień dobry dzień dobry jak właściwie definiować prawa osób homoseksualnych osób transpłciowych jak one są jak one są zdefiniowane nie są ujęte, gdzie można znaleźć to po pierwsze, oczywiście wszędzie to znaczy te osoby mają identyczne prawa jak jak każda inna osoba, ale każdy z nas jest inne i każdy powinien móc Rozwiń » w pełni realizować wszystkie swoje prawa człowieka prawo do prywatności do wolności, ale do zgromadzeni do wolności od poniżającej go inni z dnia i od tortur i poniżającego traktowania lub karania ALT wszystkie prawa dotyczą wszystkich tylko, że jak się niestety okazuje nie wszystkie osoby mogą w pełni z tych praw korzystać ze szczególnie wykluczone są osoby, które są dyskryminowane właśnie np. ze względu na swoją nie hetero seksualność w czyje rozwiązanie to już istotna jest, żebyśmy zrozumieli, że to nie tyle chodzi o prawa, która wiąże się często są w Polsce interpretują przywileje dla tej grupy tylko o to, czego ta grupa nie ma z tytułu swojej odmienności dokładnie TENIS jakieś szczególne uprawnienia te nie są absolutnie przywileje to jest ze to co każdemu z nas powinno przysługiwać niezależnie od tego, jakiej jesteś płci orientacji seksualnej w jakim jest w wieku 3 jest pełnosprawny czy też ma jakąś niepełnosprawność nie czuje czy jest, jaki jest raz, jakiego jest pochodzenia etnicznego Narodowego ze względu na jego wyznanie czy czy nawet bez uznaniowości wszyscy powinniśmy mieć takie same prawa i teoretycznie takie same prawa mamy, ale nie wszyscy niestety mogą w pełni z tych praw korzystać, ale my o tym, bardzo wyraźnie mówi raport i liga jutro w odniesieniu do osób nieheteroseksualnych i nie LGBTQ no właśnie ten raport z bierze pod uwagę całą masę kryteriów, bo to nie jest tylko kwestia zapisów prawnych, ale to jest przede wszystkim kwestia pewnych praktyk w UE to nie jest tylko kwestia dostępności małżeństwo, ale to jest też kwestia obecności takich zjawisk jak High Speed czy mowa nienawiści i tutaj jest rzeczywiście sporo do zrobienia myślę, że z właśnie w Polsce, ale chyba nie tylko, bo mamy też całą masę swoich rzeczywiście ta różnica między osobą homoseksualną osobą heteroseksualną bardzo się rozłączył, a dokładnie w tym raporcie tak naprawdę możemy wyróżnić 3 elementy po pierwsze, kwestia jakości prawa w UE i dostępności różnych różnych możliwości korzystania z różnych przepisów przez osoby z dnia nie heteroseksualne po drugie, jakość debaty publicznej i w końcu o takiej perspektywy patrzenia spojrzenia nastawienia do osób LGBT przez całe społeczeństwo i nas oczywiście z punktu widzenia biuro Rzecznika Praw Obywatelskich głównie interesuje ta jakość prawa, chociaż oczywiście niejako przy okazji jakość debaty publicznej nastawienie społeczeństwa, a także natomiast jakość prawa i w tym zakresie el raporty nie wymienia tak naprawdę 4 sprawy bardzo konkretne sprawy, bo to jest tak jak pan, że aktor już powiedział mowa nienawiści i przemoc motywowana homofobią i trans fobii on po drugie to jest kwestia uzgodnienia płci i doprowadzenia do zgodności z naszej płci współudział metrykalnie nową cały czas procedura, która w Polsce jest stosowana w takich przypadkach jest po prostu traumatyczna poprzecie to jest kwestia praw reprodukcyjnych praw reprodukcyjnych i kwestia leczenia niepłodności przeze przez kobiety bez względu na ich orientację seksualną religię, ale mi na końcu, chociaż to jest bardzo istotna sprawa chciałabym wskazać, że możliwość regulowania swego stanu cywilnego, czyli formalizowania związków w jakim pozostaje to są te 4 sprawy, które raport bardzo wyraźnie w stosunku do Polski jak przedstawia FIM pokazując, że mamy w tym zakresie bardzo konkretna deficyty znam, jeżeli się popatrzy na bardziej szczegółowe aspekty tego raportu czy n p . na kwestie mowy nienawiści co się okazuje, że Polska w ogóle nie została w pewnym sensie ujęto tutaj, dlatego że my w ogóle nie mamy jak żyć jakichkolwiek zapisów, które chroniły tą grupą, iż dokładnie daną osobę, która są w tym momencie znieważa naród z dnia ze względu na swoją orientację seksualną, a oczy ze zdaną na trans płciowość mogą dochodzić oczywiście sprawiedliwości, ale na gruncie ogólnych przepisów kodeks karny, a w sposób szczególny chroni osoby ze względu na ich rasę pochodzenie narodowe etniczne oraz wyznanie lub VAT bez uznaniowości natomiast nie ma tam absolutnie tej przesłanki orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej naszym zdaniem niesłusznie naszym zdaniem kodeks karny powinien być w tym zakresie znowelizowane, ale jedno rzeczywistość prawna w tym momencie jest taka, że osoby nie heteroseksualne nie są w sposób szczególny chronione jak pokazują szczególnie ostatnie wydarzenia powinny brać, bo ani ataki na siedzibę organizacji pozarządowych, które działają na rzecz praw osób nieheteroseksualnych bardzo wyraźnie na pokazując, że te osoby są szczególnie narażone na tego rodzaju zachowania i powinno państwo o bardzo konkretni wyraźnie pokazywać sprzeci w wobec takich zachowań i w sposób na szczególne ścigać taką przemoc, która zmotywowana GU uprzedzeniami oczywiście, ścigając jednocześnie przemoc granie zmotywowana takimi uprzedzeniami, ale w przypadku szczególnej motywacji sprawcy dno powinniśmy jednak tutaj pewną staranność większą przykładać do tego rodzaju zachowań to co wydaje się istotne, kiedy obserwujemy wyniki tego raportu przedstawione w formie graficznej zresztą bardzo ciekawy sposób na Rainbo w biuro org poziom mogą państwo tam zobaczyć w jaki sposób, że nie przedstawiamy się na tle Europy NATO myślę, że przede wszystkim duże wrażenie robi to jak bardzo jesteśmy wschodni znaczy jesteśmy krajem zdecydowanie lepszym przynależnym do Wschodu w Nielbie pod tym względem jesteśmy bliżej Rosji jej bliżej Ukrainy Białorusi Łotwy Turcji i może trochę Włoch jeśli chodzi o nasz stosunek do osób transpłciowych osób w homoseksualnym odmiennej orientacji seksualnej natomiast decydowanie nawet odstajemy od tego naszego koszyka krajów Europy środkowo-wschodniej różnimy się bardzo od Węgier pod tym względem różnimy się dość mocno od Czech i Słowacji i właściwie jedno zaczynamy być coraz bardziej takim dziwolągiem trochę można tak powiem, że w no mnie w tym raporcie bardzo zaniepokoiło zasmuciło to co jest napisane na temat świadomości Polaków, bo jak tutaj w Polsce na jedynie 37 % osób, a nie zgadza się z tym, że osoby LGBT powinny mieć takie same prawa jak osoby heteroseksualne podczas gdy średnia Europejska to 71 %, czyli tak naprawdę 2 × mniej osób w Polsce zgadza się z tym stwierdzeniem, które powinno być no, które dla mnie osobiście jest truizmem w ogóle nie powinniśmy takich sprawach dyskutować, że osoby LGBT powinny mieć takie same prawa jak osoby z dnia osoby heteroseksualne to jest de Press jedno 1 spółek z podstawowych jakiś zasadniczy demokracji praw człowieka, a nie wiem jakiś przyzwoitości zwykłej, żeby te osoby miały takie same prawa, a w Polsce jedynie 37 % osób zgadza się z takim stwierdzeniem jest to nastawia w takim położeniu no dla mnie bardzo niepokojącymi i zastanawiające i przydałoby się pewnie bardziej pogłębione badania, dlaczego faktycznie tak odstajemy i dlaczego geograficznie nie przechodzimy coraz bardziej jak pan redaktor zauważył na wschód i nawet w ramach tego naszego ja tych naszych sąsiadów brną w mocno się różnimy czasem czasem takie poczucie, że jeśli chodzi o wypowiedzi tzw . ulicy JM vox po to, one bardzo mocno stymulowany przez wypowiedzi urzędników państwowych ja nie jestem przekonany, że Polacy są tak użyję słowa homofobiczne jak wynikałoby z takiego sondażu myślę, że większość obywateli po prostu nie zna osób nieheteronormatywnych nie ma z nimi kontaktu nie wie, jakie mają potrzeby nie wie jak żyją w związku, z czym powtarza to co słyszę w telewizji dokładnie RAF powiem, ale takie osoby publiczne mają szczególną odpowiedzialność, jeżeli chodzi o takie wypowiedzi i powinny jest bardzo dużą starannością wypowiadać swoje komentarze opinie, które kształtują świadomość co więcej powinny nie tylko powstrzymywać się dyskryminacyjnych wypowiedzi, ale także sprzeciwiać się bardzo wyraźnie wszystkim takim nie zapowiedział, że są motywowane dyskryminacją czy uprzedzeniami, ale równocześnie powinno nas cieszy stwarza pojawiają się pewne wyłomy w tym może i jest ich myśl jest coraz więcej na choćby jednak terminu pewna pozycja może nawet nie tyle polityczna co powiedziałbym bardziej kulturowa takich postaci jak Robert Biedroń pokazuje, że 1 zmiana się dokonuje tych pieniędzy dla mało wprawny pasyjna myślę, że to są pewne czynniki zmian, ale na pewno pan prezydent Biedroń w ogóle może od gry od lat odegrać taką szerszą rolę związaną ze swoją postacią jest pokazaniem, że jest człowiekiem, który ma też swoje marzenia ma też swoje aspiracje, ale i SdPl praktycznie w bardzo wielu obszarach taki sam jak osoby heteroseksualne, chociaż tak naprawdę ba pewnie w Słupsku bardzo wielu jego wyborców nie patrzy na to jaki jest orientacji tylko o to czy zlikwiduje deficyt czy stworzy więcej żłobków przedszkoli, żeby godzić rolę rodzinnej zawodowej tak dalej w dziękuję bardzo dr Sylwia Spurek zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania była ze mną stół Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA