REKLAMA

Po co nam tajemnica lekarska? Dr Weronika Chańska w rozmowie z Jakubem Janiszewskim

Połączenie
Data emisji:
2016-05-17 13:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
11:55 min.
Udostępnij:

"Proponowana przez PiS nowela kodeksu postępowania karnego zawiera zapis, który zmienia zasady dotyczące tajemnicy lekarskiej. Na niekorzyść zmarłych pacjentów. Wnioskodawcy proponują zmiany w zakresie wyłączania jawności rozpraw, udziału organizacji społecznych w postępowaniu sądowym oraz obecności przedstawicieli środków masowego przekazu na posiedzeniach sądu. Wątpliwości wzbudza propozycja zmian w zakresie zasad dotyczących tajemnicy lekarskiej, którą nowelizacja ma objąć", napisała wczoraj Rzeczpospolita. Więcej o zmianach powiemy po 13:20, naszym gościem będzie dr Weronika Chańska z Zakładu Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Getin Holding Olsztyn Igor trzynasta 24 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studio dr Weronika Chańska zakład filozofii bioetyki collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego dzień dobry dzień dobry państwa, ponieważ państwo mówili o zmianach w kodeksie postępowania karnego proponowanych zmianach przez prawo sprawiedliwość o zmianach, które będą dotyczyły także kwestii tajemnicy medycznej, a także bardzo specyficznych form wyłączania także tajemnice Rozwiń » ograniczania tajemnicy w w pewnych konkretnych sytuacjach standardem jest, że pacjent na ostatniej stronie historii choroby w szpitalu przychodni upoważnia wskazaną przez siebie osobę do odbioru dokumentacji pośmiertnie to od pacjenta zależy kogo ile osób upoważni, ale nie musi to być członek rodziny projekt ustawy, której pierwsze czytanie w sejmie odbyło się w czwartek zakłada, że dokumentacja lekarska będzie wydawana bliskim zmarłego pacjenta na ich wniosek bez konieczności uzyskania zgody sądu tak napisała Rzeczpospolita miała takie pytanie właściwie po co jest tajemnica lekarska to może, zanim ten remis to jest prostuje, ponieważ to co pan przed nią będziemy do końca ścisłe to znaczy, że projekt nowelizacji wniesiony przez część posłów prawa i sprawiedliwości po pierwsze, dotyczy jak pan wiedział kodeksu postępowania karnego jedynie przy okazji tajemnicy lekarskiej, ale nie dotyczy dokumentacji medycznej on dotyczy on daje szersze niż do tej pory inne uprawnienia do uchylenia obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej przez lekarza, która teraz będzie mogła także uchylić takiego obowiązku lekarza także rodzin po naszej śmierci, ale wracając z tak, zanim przejdziemy do szczegółowego wracając do pana pytanie poco tajemnicą no właśnie przywołuje się 3 takie powody, dla których uznajemy, że to jest standardowe elementy praktyki medycznej po pierwsze, bo jesteśmy w demokratycznych państwach przywiązanie do prawa do prywatności każdy z nas chce mieć kontrolę nad tym, jaki krąg osób będzie miał dostęp do tych szczególnych intymnych prywatnych informacji o naszych osobach, wybierając lekarza, ale idąc do niego, powierzając mu swoje, a intymne sprawy włączamy go w ten krąg osób, ale nie chcemy, aby ktoś poza nim także, ale ten krąg osób był łączony tak jak my nie chcemy wtedy, kiedy mówimy o tym, osobom nam najbliższy drugi argument się pojawia to jest argument o charakterze pragmatycznym o to, żeby lekarz mógł trafnie postawi diagnozę, a później skutecznie nas leczyć musi znać wszelkie szczegóły związane z naszą chorobą często te szczegóły także mają charakter intymny czasem mają charakter wstydliwy, a my jesteśmy skłonne ujawnić lekarzowi, dlatego że wierzymy, że nie przekaże dalej, że coś się nie rozniesie, że nie stanie się obiektem plotek często w naszym małym środowisku, a więc po to, żeby lekarz mu popiersie trafnie diagnozować można skutecznie leczyć to także jako pacjenci chcemy mieć tę gwarancję i wreszcie mówi się także o tym, że, ponieważ relacje między lekarzem pacjentem jest jakby samej swojej natury hierarchiczna niesymetryczna my idziemy do lekarza wtedy, kiedy jesteśmy w potrzebie jesteśmy z natury rzeczy tutaj stroną słabszą lewą stroną, która wymaga i oczekuje pomocy to dla pewnego rodzaju wyrównania tej relacji także chcemy, aby lekarz w stosunku do nas pewne zobowiązania oraz wiatru rodakom nie ujawnić tych akt, a z drugiej strony można, by powiedzieć, że właściwie kwestia prywatności przechodzi wielkie przedefiniowania obecnie mnóstwo naukowców się nią zajmuje właśnie pokazują, że jej takie osadzenie prawne jest dość płytki czy nasze właściwe dość późno pojawiła jako prawo do prywatności pojawia się późno teraz pytanie czy czymś właściwym gdzieś nie wycofaliśmy już bardzo dalecy są w kwestii prywatności to są takie ostatnie bastiony, które być może no właśnie Mynarz nasi rządzący twierdzi, że można także jej usług za nią prawie do prywatności na co może Night w tajemnicy lekarskiej tajemnica lekarska jest równie stara jak sam zawód lekarza w inne, jeżeli sięgniemy do tego co określa się mianem tzw. przysięgi Hipokratesa dotąd także państwo przeczytacie owo zobowiązanie do zachowania tajemnicy szczegółów dotyczących pacjenta, a więc jak po jako pewna norma zawodowa jest bardzo bardzo stara i to należy podkreślić, że co do prawa do prywatności i mam nadzieję, że my się z niego nie wycofujemy inni tak pan zechciał przedstawić jako osobę pracującą w collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego jestem także absolwentką olsztyńskiej szkoły praw człowieka i stojak do pozycji mogę być, że prawo do prywatności jest absolutnie fundamentem międzynarodowych także Polski dokument w zakresie praw wolności człowieka to jest coś co mamy dostały jak się wydaje wpisane w nasz kanon to mam nadzieję, że niezależnie od szaleństwa władzy tak bym określiła zapanował w naszym kraju nawet te zobowiązania międzynarodowe także nasze zobowiązania wynikające z aktu wyższego rzędu tak jak konstytucja będą nas do tego zobowiązywał po co właściwie w inny może zastanówmy się nad tym nad tą sytuacją opisaną przez Rzeczpospolitą czy to wydawanie dokumentacji medycznej rodzinie, dlaczego właściwie ta dokumentacja nie miała być udostępniana, kiedy już właściwie pacjent nie żyje już niema człowieka, dlaczego bliscy mają nie ryczeć po to, się jeszcze raz wrócę do tego, że projekt nowelizacji, który zna przedkładany w ogóle się do tego nie odnosi to byłby dosyć specyficzna to specyficzna zagadnienie, o którym być może warto byłoby się pochylić, ale bardzo wyraźnie tras podkreślam projekt nowelizacji tego aspektu nie dotyczy teraz, spadając na pana pytanie, dlaczego w ogóle rodzina mogłaby chcieć wiedzieć czasami podnoszę taki argument wydaje się, że swego czasu tak Rzecznik Praw Obywatelskich wskazywała na to, że czasami dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta w może być aż wskazany dla osób bliskich n p . wtedy, kiedy podejrzewają, że ta śmierć nastąpiła w wyniku zaniedbań ze strony personelu w medycznych w być może warto byłoby się nad tym zastanowić trzeba by się przyjrzeć temu konkretnie tak czy inaczej warto powiedzieć, że to nie jest tak, że ten dostęp oraz na zawsze zostaje zamknięty każdorazowo sąd, który będzie prowadził postępowanie, jeżeli taki wniosek do niego wpłynie ma możliwość wystąpienia z żądaniem wydania tej dokumentacji, więc to nie jest także po naszej śmierci nasza dokumentacja medyczna na zawsze w kinie, ale miasto co jest jakby niepokojące w tym projekcie nowelizacji to jest to rząd przewiduje, że wyznaczona osoba bliska, więc bardzo szeroki krąg osób na zdefiniowane w ustawie oprawach pacjenta, a więc także nasz, czyli krewni powinowaci, czyli osoby pozostające we wzajemnym pożyciu bardzo szeroki krąg osób będą mogły z lekarza zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy dotyczących szczegółów naszej choroby zwolnić w zakresie przez samych siebie przewidziane są oznacza także, że jeżeli my takiego lekarza zwolnimy dotąd od tej pory te informacje będzie mógł przekazywać na prawo ile to atuty, by ten zakres zwolnienia może być jak najbardziej całkowity no i teraz, jeżeli tak zastanawiam się nad tym, dlaczego możemy nie chcieć, żeby coś takiego miało miejsce na to po pierwsze, często tylko z faktu bycia z kimś spokrewnione lub nie wynika, że ta osoba jest nam bliska, że mamy do tej osoby zaufanie i okresowo Góra możemy nie chcieć, aby to osoba wiedziała cokolwiek na temat Niewiem w historii naszych chorób czy naszych hospitalizacji, a projekt ustawy przewiduje, że z racji bliskości pokrewieństwa bycia członkiem rodziny powinna taki dostęp mieć na, a poza tym warto też chyba się mężczyzn Tomasz Pestka White to istotne rozróżnienie, na które pani zwracała uwagę, że jak rozumiem zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej to nie jest to samo co udostępnienie dokumentacji medycznej tak ładnie to jest osobą to jest dużo dużo szersza dużo szersza klasyfikacja na czym ta nowela idzie jeszcze dalej, ponieważ ta nowela ne mówi także o tym, że, jeżeli tego rodzaju zwolnienie będzie miało miejsce to taka informacja z getta taką informację, gdyby się toczyło postępowanie przed sądem lekarz taką informację, występując jako świadek ma przekazać co więcej są wówczas nie ma możliwości włączenia, ale jawność rozprawy, tak więc mamy do czynienia z nowelą, która wprowadzoną mnóstwo organizacji pozarządowych na salę mnóstwo dziennikarzy no i jeszcze lekarza który, a nie zwolniony przez członka rodziny po naszej śmierci opowiada wszem wobec co nam dolega zwykle jest też takie jak ratio legis jak pani sądzi, dlaczego się zdecydowana na tego rodzaju ruch w tym ja dosyć dokładnie przestudiowałem na druk sejmowy zresztą polecam państwu, a jego lektura druk nosi nr 451 jedno to przede wszystkim mówi się od innych zmianach dotyczących kodeksu postępowania karnego i jakby z mego punktu widzenia to są zmiany, które wynikają z daleko posuniętej niechęci do prawa do prywatności oraz daleko posuniętej niech mnie chęci do niezawisłości sędziowskiej co jest wprost, jakby projektodawcy piszą o tym, że należy poddać się wymiar sprawiedliwości większej kontroli społecznej także należy doprowadzić do większej jawności postępowań to większego udziału czynnika społecznego w MON i tak jakby element ustawy dotyczący znowu ujawnienia czy możliwość ujawnienia całego szeregu faktów związanych z naszym bardzo prywatnym życiem za 1 z elementów tych, gdzie ja rozumiem, że ta kontrola czy ograniczenie niezawisłości sądów natomiast, że wiadomo też trochę kontynuacja tej rywalizacji i walki z władzą sądowniczą w Polsce, którą obserwujemy na przykładzie Trybunału Konstytucyjnego, ale rozumiem, że kwestia prywatności obywateli to jest kwestia bardzo mocno połączona z kontrolą nad tym nad tymi, że obywatelami także nauczyć się do traktowało KNP i czy idzie jeszcze dalej proszę zobaczyć dawno też taki pomysł, że oto na teraz w gruncie rzeczy dużą część postępowań sądowych przekształcimy wciąż rodzaj Ludowego plebiscytu w DAG dziennie zawodowy sędzia będzie miał oceniać siłę i orzekać owinie no tylko będzie mieć cały szereg uczestników opinii na różnego rodzaju grup środków nacisku, które będą kształtowały społeczną opinię co do tego co w danej sprawie powinna być uznana jako słuszne w ich niechęć niż wróg naszego prawa do prywatności znowu ma już dłuższą historię tak nie proszę zwrócić uwagę we wrześniu zeszłego roku mieliśmy konferencję prasową rzecznika prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prezesa Naczelnej rady Adwokackiej, który bardzo wyraźnie sprzeciwia się całemu szeregowi proponowanych nowelizacji bardzo ograniczające w tajemnicę zawodową w odniesieniu do tych 2 grup zawodowych władza bardzo chce mieć dostęp do informacji o naszym życiu prywatnym dziękuję bardzo dr Weronika Chańska zakład filozofii i bioetyki collegium medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego uważano studio trzynasta 33 za chwilę informacje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA