REKLAMA

Prof. Stanisław Obirek wspomina swoje lata szkolne

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2016-05-17 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:12 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dobry wieczór państwu Aleksandra PEZDA, a ze mną w studiu Stanisław Obirek był wieczór PnD 200 państ w teolog historyk antropolog kultury były jezuita mało nie teatrolog wykładowca akademicki autor i publicysta urodził się pan na roli jak przystało Resovię, skąd się wzięła nazwa tej miejscowości bardzo to jest pouczająca historia prawda w murach lub w NATO przypominają to było o tym jak mieszkańcy się wyprowadzili, dlaczego oni właściwie uciekli z tej no to, że Rozwiń » wielu innych lokalizacji nie była tak romantyczny ucieczka w poprzek miasteczko o miasto Florian zostało im mniej ni więcej tylko zrównany z ziemią w Ochli Narol, czyli obecne miasteczko powstało na roli tak jak pani redaktor powiedziała i stąd ta etymologia rzeczywiście Nerona w Godzisz się z jedno to był jej to były przedmioty pamięta takich konkursów dziecięcych pamiętamy z dzieciństwa, że właśnie nas odczytywano tej dramatycznej historii, ale przed kozakami uciekali prawda to było fakt, że mieszkańcy Narol no dla Janowa wtedy i okolicznych wsi miasteczek schroniły się schronili się w murach miasta, który był oblegany przez dno chciałem być hordy hotel ma nastąpić wraz z półki Iza z kozackiej no i wskutek zdrady i ktoś zdradził i Kozacy przedarli się za mury i wszystkich mieszkańców się w pień wycięto i nawet gdy dzisiaj ten, gdzie moi rodzice mieszkają jest taka mała rzeczka na rzecz nazywa się do dzisiaj Czerwonka był właśnie spłynęła krwią wtedy też, że to było chyba 12  000 Vicente wtedy wymordowano tych mieszkańców Marianowa Finnair przestał istnieć Janów natomiast na roli powstał Narol, który istnieje, gdy dzisiaj odzyskał w prawa miejskie w 2000 roku, bo był wsią tysięcznego, że do czterdziestego piątego 3009 . był miastem natomiast na to znowu się historia niewesoła, bo Narol do 3009 . roku był typowym tt 50 % Żydów 20 % Ukraińców 30 % Polaków jak większości tych wschodnioeuropejskich miasteczek stał się etnicznie jednorodnym mieszkania tylko Polacy po domach żydowskich o różnicach nie ma śladu i podać, jaki na cmentarzu jest tylko miejsce ogrodzony od kilku lat w synagoga, czyli jest tylko wspomnieniem natomiast cerkie w ukraińska grekokatolików służy jako dom kultury dzisiaj na szczęście, bo do niedawna był tylko magazyny w świątyni na katolicka w tym grekokatolicy w tej chwili dzięki unijnym dotacjom na razie przypomina sobie o swojej wielo etnicznej i wielo religijny przeszłość mamy początki były rzeczywiście chrzest bojowy w tym najmocniejsze tego słowa znaczeniu on wygląda tak jak by pan z tej wielo etniczną ości lnu zaczerpnął takie marzenie właśnie, żeby ona jednak innym pozostawał było, by wszystko co pan potem robił w życiu o tym, prowadzi czy jak dywan był dzieckiem w latach siedemdziesiątych czy wtedy mówiło się od jej wieloletni 13 na lato raczej niebyły czasy, które temu sprzyjały prawda to wtedy się raczej utrwalało, a on całą jedno narodową po wizji kraju, zwłaszcza w obliczu granicy glony z Witalijem może zacznę dość przewrotnie od spotkania z Milesem normalny w Sztokholmie i to była konferencja taka duża konferencja poświęcona holokaustowi ja występowałem wtedy jako ksiądz jezuita w takim panelu dyskusyjnym o różnych sposobach interpretacji Holokaustu z rabinem Icchakiem Bergiem kimś tam jeszcze 1 i mówiłem o właśnie w dzieciństwie wydaje mi się, że o Holokauście inaczej nie można mówić jak tylko w kluczu geograficznym jakoś tak nudnej użyją chyba pan wrażenia mimowolny czy anonimowy antysemita czy i obuwiem amnezji i kulturowej takiej religii właśnie o to o co pani pyta mnie boli miałem świadomości, że fakt, że nie pamięta się n p . gdy w przeszłości wielokulturowej swojej miejscowości może być postrzegana przez Ukraińców czy przez Żydów jako rodzaj anty ukraińska liści czy anty żydowskości antysemityzm może po prostu być zakwalifikowane jako antysemici na ich kwalifikowane jako manipulację jednak ani mimowolny takie celowe przemilczanie, że w rundzie ja o tym, właśnie w głowie tych kilkunastu minut także tak moje dochodzenie do pamięci tej wielo etnicznej wielokulturowej to był długi proces się tak naprawdę ja jeśli nie na studiach to chyba w szkole średniej 7 uzmysłowił sobie, że mamy sąsiedztwo obozy śmierci w Bełżcu, że jest cerkiew, która jest śladem innej obecności na fakt tak jak pani mówi lata siedemdziesiąte nie sprzyjały tej pamięci natomiast chyba jest coś takiego jak pamięć niemalże genetyczna, którą niechcący mamy w sobie i ona czeka na uaktywnienie i w tym katalizatorem, który wyzwolił po moją pamięć wielokulturową wielo religijna była właśnie rozmowa, o ile razy sam się z zaciętymi interesować ale, ale tak mocno zostałem skonfrontowany z całą możliwą interpretację właśnie jak wspomniałem przez Bermana, który znany jest dzisiaj już nie żyje w tej chwili, ale wtedy i przede wszystkim jako inicjator Holokaust liceum w Waszyngtonie i wtedy już przemyśli wołało o muzeum w Bełżcu dlatego tak uderzyło, że ksiądz katolicki pochodzący z tamtego regionu nic o tym nie wie i ta jego zdumienie nad moją ignorancją było tak dojmujące, że ja mówię no wie pan tak to było żyjemy może tam ze się urodziłem jako modelki jako kilkunastoletni chłopak, więc one nie wiedziałem o tym, dopiero potem Ney Anna Anny z tego się zrodziła kasztan przyjaźniliśmy potem bardzo pozostawali w kontakcie i 2 dlatego rozumiem, że dla wielu Polaków np. Ukraińców ta pamięć wielokulturowa czy wielo religijna jest pewnym zadaniem, które jeszcze przed nimi stoi, jakie przede mną stała wtedy, bo nie wiem, dlaczego jest niemal nie posunął się do oskarżenia nie wiem szkoły rodziny czy kościoła w tym, że docelowo przemilcza wiem przecież to była raczej w KRUS czy się borykamy to dzisiaj brakiem języka jak nazwać to co się stało tak jak możemy nazwać to co się stało siedemnastym wieku te wojny kozackie właśnie jak i szkoła nazywała to by wspomniał pan, że były konkursy szkolne o o pochodzeniu nazwy prawda, bo w tych latach siedemdziesiątych ten taki lokalny patriotyzm on był podkreślany ono oczywiście był podkreślany w dość specyficzny sposób prawda wszyscy teraz ten dyktafon w tym folklor był wydobywany o to, żeby podkreślić, że nic polskość każdej ziemi na ja się wychowywałam na Zachodzie kraju, więc to, tym bardziej tam działało sąd wydaje mi się, że ten udział szkoły nie był taki niewinny w tym, że w tym za on nazywanie tej pamięć albo nie wydobywaniu pewnych elementów z tej pamięci, bo niemieckich bohaterach mojego miasta rodzinnego Gorzowa Wielkopolskiego zaczęto mówić rzeczywiście dopiero w latach dziewięćdziesiątych wcześniej mało, kto się za to brał on jak w takim razie traktowaliśmy tę cerkiew wtedy co on, w czym ona była, kiedy pan był dzieckiem w głowie pani to jest także dzisiaj mógłbym oczywiście to jakoś przez pryzmat literatury w tej właśnie lokalne nie wiem pamiętam taką książkę dery i ME znikąd i pamiętam taka o Wałbrzychu, a pan panna nikt Panny nikt w USA mówi te były takie na dzisiaj jest zalew tej literatury takie wspomnienia o jej wtedy tego nie było, ale ja mogę taką książkę napisać o tym, że i jest właśnie ruina cerkwi jest pałac, który jest remontowany nie może się wyremontować, bo ciągle tamte materiały budowlane znikają jest oczywiście dominujący kościół katolicki jest pamięć, ale tak bardzo niemal jak zna z Danii i wybiegł za mgłą talencie jak za mgłą, ale niemalże jak zapadnięta Atlantyda jest pamięć o Żydach, które tak bardzo trochę jak mit trochę jak i w trochę jak w świat trochę wspomnień ojca, który mówił urodził się 2009 . roku mój ojciec pamiętał przechodził z Żydami czy jako mówił z frytkami do szkoły mama babcia podobnie to określenie kojarzy się z zapisem ich po pociągało dziadek z kolei Peterson wspomnienia z lat sześćdziesiątych jej styl jechałem kiedyś 1 Furman z zna rola do Bełżca, a i on tak tych opowiadał mi jak 1 noc włosy posiwiały, bo szukali Niemcy zagracie z karabinu o nich wiedział czy jest czy nie i był przekonany, że go rozstrzelają i przy okazji wspomniał wieś stała się Dudy był taki swąd Murzynów palili tutaj w Bełżcu był właśnie ten ponad pół 1 000 000 Żydów ZTM chciał, że Darski zostało spalonych jest to wszystko jak ta pamięć taka właśnie o Żydach, którzy byli inni, którzy zniknęli mama z kolei pamiętała z 3003. roku z kolei mama jest, że takim, że wujek z zagranicy ta granica przebiegała przyniósł takie, jakiego my taki mały, że dzieciątko i myśmy się z tym z tym dzieckiem żydowskim bawili, a kilka miesięcy i potem przyszła jego matka i zabrała, więc to są takie łąki tej pamięci, które rzeczywiście jest taki literacki konwencji można, by pewnie pozbierać się tworzyć i może do, dodając do tego jakąś pamięć historyka w dzisiejszą prawdopodobnie udałoby mi się otworzyć, ale wtedy lata sześćdziesiąte siedemdziesiąte to był świadczy absolutnie niedopowiedziane niedomknięty i żadna narracja czy to właśnie ta oficjalna propaganda, której nie wiedzieliśmy, że z propagandą komunistyczną, bo inne szkoły nie było i to co się w szkole słyszało to coś słyszała na ambonie czy w domu one jakoś wokół równolegle razem z mitem 1 Piłsudskiego, bo ojciec mówił, że dziadek był w wojsku Piłsudskiego potem był sowieckim więzieniu uczyła grać jak przyszedł to go wiatr przewracał, więc to w dla wyobraźni dziecka to było niezwykłe akcje baśniowe okrutne, ale jednocześnie nie potrafiłem tego wszystkiego sobie poskładać w innej dziś mogę powiedzieć, że dla mnie to jest zdumiewające, że nie ma potrzeby upamiętnienia tych mieszkańców tych sąsiadów czy żydowskich ukraińskich o pamięć właśnie Polaków jest zły jak wszędzie obecne są obelisk kazał tablice pamiątkowe, ale etapami żydowskie jest ciągle nie mnie nie przyswojone, jaka się wręcz niechciana wisiało to jest problem to już jest taki argument używany w przy tej okazji Rzymu my pamiętamy o swoich Atu o tych nie ma kto pamięta czym to po co my będziemy pamiętać jest taki argument Witalija le w, kiedy w szkole próbowałem o tym, mówić właśnie Narol przyjęli ostatnie jak byłem z taką prezentacją swojej książki Polak katolik też właśnie w tej cerkwi była była prezentacja inna i właściwie sam nie potrafię w tej chwili znaleźć języka, który nie byłoby językiem takim ofensywnym no właśnie atakującym nowo, bo Boca jest duży problem czy jest nie może już mam prawie 60 lat i ciągle ani nie pytał dzieciństwo, więc wydawałoby się odległość od duża odległość czasowa, ale ja mam kłopot, żeby to skleić 1 całość tak jak studentom na Amerykanie instytucja z większą łatwością potrafi opowiadać o tym jak Amerykanie próbują skleić pamięć afro Amerykanach o czasach niewolnictwa czy o tym jak ci Indianie mieszkańcy rodzimi zostali właśnie w jej zwariowali na proweniencji zamknięci w rezerwatach i mogę o tym, opowiadać w kategoriach baśni antropologicznych do swoich w regionie, chociaż używam tego przykłady też jeśli mam zajęcia o Holokauście n p . czy w ogóle o o myślisz jedenastki na to włączamy w tym to głównie oczywiście o Stanach Zjednoczonych rozmawiamy, ale też mówi jak wiele w ci Żydzi amerykańscy i ta diaspora żydowska amerykańska jak głęboko tkwi w Europie wschodniej środkowej i że my je właściwie jedno współtworzymy poniekąd jako ta Polonia w prawie 10 milionowa Polaków w jej katolików i imigracja żydowska, który nie jest Żydów 5 milionowych Stanach i większość to są właśnie wschodnioeuropejscy Żydzi, więc w stanach się z rozeszły IT pamięci myślę pan w Chicago czy Chicago wie jak mawiają właśnie Polonus czy głównie się pamięć kultywuje przez jakieś takie środowiska regionalny nie wiem z Zakopanego z norweskich dla Tarnowa i nawet na rola natomiast Żydzi nie jest z kolei pamiętają i gromadzą się wokół swoich środowisk Niewiem wokół cadyków różnych czy wokół wspólnoty tych House właśnie, że Darski natomiast nie doszło do takiej wymiany może w tej chwili coś się rodzi skutek dialogu międzyreligijnego zbliżenia między judaizmem chrześcijaństwem być może to jest pierwsza okazja taka historyczna, że te 2 wspólnoty może stanę w Kanadzie będzie łatwiej niż w Polsce, żeby tę pamięć jakoś odbudować wspólnymi siłami w razie to jest trudne, ale ten pałac punkt, na którym ciągle nie było pieniędzy na remont nie jest także tam był właśnie PGE tak to był właśnie pakt siedziało, że elbląscy właśnie, gdzie moi rodzice mieszkali, bo ojciec był spawaczem właśnie tam w dawnych stajniach po prostu, który był oczywiście dostosowane do nowych potrzebnych danych ESG głową w Halle to był PGR tak jestem Aguirre z jak nas nazywali Narol szalenie, czyli via miastowi tych papierosów zawsze na nas patrzyli z głowy, że po takie z folwarku przychodzili inni, ale ta pani rzeczywiście dla nas z tego PGR-u pisze były też w domu zdjęcia ojca, który był w przedszkolu prowadzonym przez hrabinę ona jakby się opiekowała tymi dziećmi Folwarcznej mniej, bo jego ojciec pracował w folwarku przed wojną na powojnie folwark został zamieniony na i czy hałas wręcz go pałac został spalony po wojnie przez Rosjan reszta wycofują Biennale jakoś tak to tam Niemcy mieszkali przez całą wojnę potem tam były walki i między AK i Sowietami innej sposobem na kryzys wieku wrzenie akowcy Głowacz spalenie tego pałacyku ruiny tak było i tak było ten to miejsce mityczne dla nas się to bawi i po prostu w chowanego ten pałac był wielokrotnie tak lekko remontowanej do różnych celów magazynowych służą im śmieszna bawi to był świetny plac zaba w rada z parkiem do dziś istniejącym w tej chwili w PSL u siebie czy światowej sławy i klawesynistka ma tam pomysł na to, żeby z tego Pałacu i parku zrobić jakąś jakąś Akademię na rolę NZS na rolę z dna mam nadzieję, że się to uda nam, ale wszystko jest teraz w kryzysie, więc nie wymaga on ma taki pomysł on i jego rodzina gdzieś tam z okolic pochodzi i tak jak Penderecki Emu udało się wysłać wice przysposobić do zdjęć tez wielokulturową pamięcią polskich Arian i t d . mam nadzieję, że tak się stanie, kiedy z narodem, że odzyska dzięki prof. Kłosiewicz witam wielokulturową amin wątkach chciałbym młodzież z całej Europy sprowadzać tam, żeby wspólnie muzykowali i może przypomnieli sobie o tym jak onegdaj dobrze biegało właśnie w takim otoczeniu mieszany, a mieszkaliście państwo w domach czy to były właśnie zaadaptowana jakieś dawne budynki folwarczne na grę na mieszkanie dla papierosów no to było tak, że dawny folwark i one były ptaki nad pili piwo jest taka wieś tuż koło PGR-u właśnie i to był ten folwark, gdzie moja babcia mieszkała Maria znałem folwarki z odwiedzin babci matki ojca natomiast angielscy Mucha, czyli my mieszkaliśmy w bliźniakach i zdobyły już po wojnie wybudowane domy bardzo przyzwoite zresztą dwugodzinne moja pamięć właśnie dziecka z PGR-u to była pamięć właśnie bliźniaków świetlicy, czyli takiego być nasz dom kultury w domach kultury właśnie Giggs biblioteką z telewizorem w tej jesieni każdy miał telewizor, więc tak oczywiście bywały różne takie i inne powiedzielibyśmy dzisiaj zajęcia pozaszkolne jak taniec ludowy, a czasem jeżdżą one chętnie to było cudowne doświadczenie Wajda nauczycielki, które nas cierpliwie uczyła grać na mandolinie i różnych Kujawiak Krakowiaków żeśmy to wszystko tam ćwiczyli, ale ja przyznam szczerze dla mnie jednak najważniejsza była biblioteka tam poznawałem zasoby i bardzo dobra biblioteka jak stałem tam rzeczy, które nie osłodziły pani dziecko wie z PGE róży czyta Odysei jadę, ale na razie zagrał właśnie, że one były sięgnął w złotych książki syn spawacza czy sprawa odczytał tak ciekawe, że ojciec wieczorami był bardzo się i Rykała jaśmin zrezygnowana była Gromada sześcioro dzieci z 7 aż siedmioro, więc mogła wreszcie ruchliwa chałupa w ale ojciec czyta regularnie to było dla mnie dość ciekawe nie wiem czy to o niemal liczbowo z 3 tak i taki wrodzony jakiś instynkt przetrwania nie trzeba nic nie nie przecenia się właśnie roli docenia się bardzo rolę wzorca w rundzie, ale ta może jednak jak jeśli chodzi o odczytanie tak jak to łacinnicy mówią w derbach Woland egzemplarz krachu w PLL lot SA i właśnie przykład rzeczywiście przyciąga, a słowna zachęta tak on wziął udział w 2, a w i Alejach, gdyż szybko rzeczywiście po nowym nie wiem czy da się dziś wypada przyznać, ale ja czytałem bardzo solidnie klasyków Marksa Lenina Engelsa, bo były takie specjalne szafki przysługuje 5 i wskórał oprawione tomy i pamiętam Engels niebieski FOT PAP w inny brązowej Stalin chyba też, ale najbardziej z tych wszystkich lektur pamiętam, że po każdym jakiś przemówieniu na to oczywiście chodzi o Lenina i Stalina to były układane ile minut klaskali w Lechu jest bardzo wrażliwa i osób w dziale do takiej ulicy wozu czytałem w po kolei z półki tak tak po kolejnych gmin i pamiętam dziwiła się dla bibliotekarka, że ja mam takie zainteresowanie, ale jakoś tak mówił chcesz proszę bardzo znało mnie zamieniła tego pana Tomka w krainie kangurów albo nory Tomek swoją drogą to był mój nadmiar Denis we mnie głównie w Wilnie okładkami zafascynowana ojcem zresztą do dziś nie został jak bardzo lubię się przeciw i też dobrze wydane zmieniłem trochę Bruzda, ale tak dawna świetlica miała takie rzeczy, a obok właśnie fundamentów i literatury właśnie greckiej, ale były też opowieści, gdy w Biblii jako Świderskiego pamiętamy te lata pierwsza taka int inicjacja Dymitra lokalizacji bibliotek wszystko tłumaczył, że manna to takie w jakiś ochronny, jaki jestem to był bardzo ciekawe nigdy to pan powiedział w domu jak reagowali, gdy w czasie chyba specjalnie nie dzieliłem tymi swoimi odkryciami jakoś tak miałem może taką autocenzura, że może taniej niż inni czekali, by nie pamiętam, że w każdym razie się dzielić tymi w Żukowie gmina wtedy to było tak, że to była, jakby obowiązujące wykładnie tak taka właśnie racjonalistyczne oświeceniowe, więc to tym razem było, mimo że kościół tak było obecnie jednak w użytkowaniu kompatybilne właśnie z wykładnią szkolnemu, a w gąszczu to było jak sieć ta obecność kościoła była rzeczywiście taka sprowadzona do zakrystii to znaczy, że jakoś tak się wytworzyło w naszych głowach, że kościół to jest tak w niedzielę ewentualnie ja byłem ministrantem też, więc schodziło się oczywiście biegało się na reakcję tak romantycznie wstydliwie, ale z lampionami i kanałami, a na nas na plasterki na różne takie przejście chodziła, ale to był świat Suns taki bajkowy bal czy taki równoległy jednak nie chyba równoległy świat tak monotonny, jakby do końca chyba nie dotykał tych tych racjonalnych gości nazywam się oświeceniowych interpretacji Anny był nietknięty potem się w szkole średniej jakości oświaty trochę zaczęły konfliktowe ze sobą, ale wtedy na poziomie właśnie tego dziecka z szkoły podstawowej jawi się jak dodaje w twarz jak gąbka chłonąłem witały jakość znakomicie ze sobą współgrało współ istniało w wersji bez konfliktu nie pamięta chwalmy dzieciństwa jako czasu czasem literaturze się nie Jan Paradowski Arendarski chyba mówić o niebie w płomieniach, gdyż ja tego nieba w płomieniach nie miałem no ale było takim właśnie jak w przedszkolu prowadzonym zresztą przez siostry felicjanki, że się do Świętego Mikołaja wysyłało listy z ze znaczkami aniołków i t d. to był taki świat bajkowy, który tak bardzo spokojnie sobie chyba obumarł tak takiej świadomości w tym naukowej w aktach tej z firm Teologicznej kwestii artystycznej dla potentatów próbowałem jakoś wlepić tt 2 światy, ale wtedy one były równoległe myślę, że tam trafnie elitarne z, a skąd w takim razie mu wzięła się u pana chęć ożywienia tylko ze świata bankowego to znaczy urealnienia go czyli, skąd o zwrot w kierunku kościoła w dość szybko one szybko szybko, bo to było tak, że ostatnie lata szkoły średniej potem pierwszy rok studiów teatrolog kwiatowe tak, aby ten okres ten właśnie chłopakowi zna rolę pomysł na teatrologię w głowie się należy, że nie dziwne pyta ich niedoszłego dziwne dziwne, bo nie tylko trudne i właśnie nie wiem czy nietypowe to by trzeba było jakiś socjologiczny porównania zrobić, ale w Indiach myślę, że może kościół mnie na ten na tym teatralnym w zimie jakoś uwrażliwić na te lampiony, o których pani wspomniała czy straż pożarna chrzcić dzieci w hełmach poszanowania żołnierze przy grobie przegrody w pańskim, a oni byli zawsze finalnie ma konto wszak obaj zerwali asfalt, a ich prawu i pamięć dziecka jest zawodna i za to pamiętam bardzo tak teatralnie wszystko w hotelu to dziwne, ale myślę, że na 1 takim taką lekturą inicjacyjne odłączyć od typu Gombrowicz dla ECS dziwne, ale jak Anglik to już się z lekarz właśnie to jest dziwne to był taki zbieg okoliczności, że wujek koleżanki były aktorem jest aktorem tak czy stół i od niego dostaliśmy właśnie tego Gombrowicza na tydzień dzieła wszystkie z kultury paryskiej dla fiatów chłonąłem tak jak właśnie znowu jak dzieła Lenina no ale jednak on on z pozostają we mnie jakiś głęboki ślad także ja jako olimpijczyk w trzeciej klasie pisałem pracę go o Gombrowiczu właśnie dzięki temu wygrałem olimpiadę w Rzeszowie, ale i tak dostałem się nam na teatrologii bez egzaminu nie zdobyło poniekąd tak trochę dzięki Gombrowicza owi no tak tak, ale teatrologię wyszło, że ja po prostu byłem zafascynowany not teatrem Gombrowicz całe życie właściwie tak realizował swoje i może może mieć zarazili no a potem po roku się ukazało się jednak można wspomnienia dzieciństwa są mocniejsze niż ten 70 ty piąty rok w Krakowie we Wrocławiu w latach 2 wtedy te festiwale teatru otwartego go Kantor zmarłą klasę gra w paski z apokalipsy, skąd figury z reguły wszystko bardzo mocne i dzisiaj jest określał wręcz metafizycznym doświadczeniami i i całą właśnie znowu ciekawe seanse wtedy odkryłem w ogóle, że jezuici istnieją, bo przez literaturę odkryłem, że źle 1617 wieku był taki zakon, który przez teatry i chciał zmieniać szlachtę przemieniać ich właśnie taką elitę Europejską z tych Sarmatów chciał zrobić kulturalnych mieszkańców basen niż z morza Śródziemnego i mieć to wydawało bardzo ciekawe i skoro istnieją i tych, których spotkałem byli kontynuatorami takich poznałem takich mądrych jezuitów najmu NKW dobrze spróbujemy ciekawszy niż Kantor bardziej pociągające niż Kantor Kantor wie pani to był tak było to wulkan to i tak było wiadomo, kto jest inny świat natomiast jezuici to była też to było zaproszenie do dzielenia ich życia skandalem tego nie mogłem zarobić tabu to był wstrząs tylko w Chinach wiedziałem, że nic doskonale, czego nie może powstać, a jezuici to była też nie wiedziałam co PiS, ale była konkretna propozycja dla Alicja w ogóle nie wiedziałem co ja wchodzę należy prawie 30 lat żyłem w tych strukturach i dzisiaj jest nam bardzo dobrze, a co się stało z tą koleżanką od Gombrowicza w tyle na tym pierwszym roku studiów, a nie tylko ona większość kolegów to potem wiemy jak wróciłem, bo 2 latach do Krakowa byli zdumieni tą moją decyzję, że zniknąłem na 2 lata no tak to jest wtedy dzieje ani jedni wyjeżdżali do Francji i innych szli w politykę wtedy w te wydawnictwa drugiego obiegu maja, a pan rzucił studia prawda tak przerwane studia po pierwszym roku co rodzice na to było siedmioro dzieci to w nowych wykształcić chyba nie byłoby łatwo prawda i taki nie byłoby dzisiaj o tym, chyba mało pamiętam dni, ale wtedy edukacja była darmowa i dostawaliśmy też stypendia, więc to było możliwe w większości z mojego rodzeństwa bez kłopotu się wykształciło, więc czy w antykomunistycznej i czasach nie było tak źle nie na pewno ja nie miałem uczucie białe od tych Angelusa ubiera żartobliwie ale w jakich miałem poczucie wykluczenia nawet jeśli były takie nie wiem na rolę w Lubaczowie w szkole was dzieli na dzieci z PGR-u inie właśnie mnie było bardzo im kuzyna szkoła nie mieliśmy poczucie, że byliśmy jako stygmatyzowanie i wręcz przeciwnie to była bardzo ja mam bardzo pozytywne doświadczenie tej podstawówki właśnie Narowski, któremu dobrze przygotowała do liceum ja byłem dziś świetną polonistkę matematyczkę innych to jest właśnie coś co ja nie wiem, jaki jest dziwne, ale głównie w Uniwersytecie w takt powiem mam do czynienia ze studentami, ale wtedy była bardzo, że dużo się narzeka na poziom intelektualny przygotowanie do studiów studentów wie pani Janinie trudno mi powiedzieć tak generalnie inna z trudem je uogólniać, bo bosą tacy i tacy studenci to znaczy są teraz zbliżamy się wchodzimy w okres egzaminów, więc ja jestem pod dużym wrażeniem tych zdolności, których nie brakuje to znaczy tej umiejętności korzystania z zasobów internetowych jako takie zajęcia, które właśnie domagają się takiego do dopowiedzenia co się dzieje w świecie dzisiaj właśnie w świecie mediów gier komputerowych i to jest dla mnie świat, którego ja nie znamy studenci i jego przybliżają Netia próba jej rozmach rozmawiamy właśnie tuż po odkryciu wziął właściciele Facebooka Intela administratorzy Facebooka w najprawdopodobniej biorą udział w układaniu innej polityki także, że dobierają informacje Penny pod zapotrzebowanie polityczne, nic więc rzeczywiście jest istotne jest wysyłana w perspektywie ale, ale jednak potrafi porównywać różne hasła Wikipedii i tak w różnych językach to jest dla mnie był po bardzo pouczające głównie angielski Polski porównuje to jest bardzo ciekawej to co studenci mówią jak i na zasadzie, że w Pliszczynie ginie odgrywam takiego dinozaura, który nic nie wiemy po prostu ciekawi co oni czym oni żyją, dlaczego pewne rzeczy, które ja mówię są dla nich nudne my także jak i raczej sprawa prowokuje dyskusję z tym czeka ich opinii na temat tego co ja mówię, bo ja reaguję na te swojemu ja, więc ten rodzaj takiej Inter akcji jest dla mnie szalenie ciekawy i trochę mi przypomina właśnie moje moje chodzenie w świat dorosłych także, że nowe rzeczy jak no właśnie dlatego dziecka jednak w chwili najpier w duże miasta potem za konto były te nowe obszary i które relatywizuje wały to doświadczenie dzieciństwa, ale nie na tyle, żeby miał poczucie kiedykolwiek nawet, wstępując do klasztoru pani pyta jak rodzice dla nich to było tak jak dla mnie dziwne, ale pamiętamy proboszcz mówił mamie, że to niedobrze, że straż jedzie do jezuitów, bo oni tam na siebie donoszą i ta jest takie takie taka policja właściwie ta 1 z Watykanu no, więc w tego typu jak sądzę, że do dzisiaj to pokutuje, że kler jest przekonany, że jest widzieć taka watykańska policja roznosi jasne, że wewnętrzna watykańskie w Vojens w sensie, że jezuici w ogóle zakochany Goethe marnej Dominikana powiedzieć, że to był jej koszt to jakby powstały 16 wieku jest widzieć dominikanie w trzynastym, żeby rozsadzić lokalne kościoły trochę, który był właśnie takie taki poustawiane takie małe wie pani, żeby takie folwarki biskupie i nagle pojawiają się właśnie franciszkanie dominikanie czy benedyktyni którzy, wprowadzając ten powiew międzynarodowych targów i osądza jest bardzo dla rodziców to był mój taki egzotyczny świat niż rywali tego rajdem mama była zapłakana ojciec jak zwykle mało mówił, więc nie wiedział co to jest w tym jakoś z tym pogodzili się zresztą rzadko w domu bywałem, więc niemało tym świecie wiedzieli dopiero potem jak jak 10 lat temu wystąpiłem zakonu PC było znowu coś nowego dla mamy także, ale inaczej zdawała sobie sprawę z znad 5 i zawsze mi mówiła, a i tak mocny tytuł mówi się albo płacy to piszesz tak do tego nie chodził jakiś krytyczny takie zdaniem złamano pod schodami nauczyć uczyli ci jezuici, żebym był krytyczny jest także jak sobie wymyślam tylko ja nie mogę inaczej było, bo do takich da się nauczyły jak i szczery po prostu no właśnie a gdzie pan nauczył tej szczerości, bo wiesz po taka tradycyjna wieś Polska jest niż wcale oparta na szczerość jest oparty właśnie na rytuałach i na jak było udawanie szczerości bardziej niż na szczerość na tym, żeby za wszelką cenę udowodnić, że się takim jak wszyscy to jest i na hierarchię złożony, bo ja oczywiście mam 1 nogą byłem we wsi tak, bo mieszkają właśnie w BGŻ całe dzieciństwo na wierzch dla mnie to jest dziad dziadkowie, do których jeździliśmy na wakacje oni mieli po latach, gdy dziadek to był Kułak po prostu Francji Franciszek Obirek miał pół Jędrzejów kije mówili też był naprawdę bardzo zasobnych chłop moja mama była najstarszą i każe mama wyszła za mąż za tęgi mróz zatem mezalians we wsi i ich tak, odtwarzając ja myślę, że z dziadkowi oczywiście trzymali się już tak pojemna wodza przed nami, żeby nam nie dać tego do zrozumienia, że to wyczuwało się, że nie byli szczęśliwi że, że córka wyszła za mąż za jakiego spawacza zamiast porządnego jakiegoś rolnika rolnik a kto przejął gospodarstwo w takim cha tys w bogata historia w każdym razie dziadek mimo tych hektarów czy morgów, jakie miał nikomu z biedy dzieci nie da tylko pięciokrotnie sprzedawał te gospodarka największe handlował mieszkańcy San w Lubaczowie mieszkał wydźwięk w wynajętym pokoju, ale też, jakby był bardzo interesujące skądinąd, ale ja pamiętam dziadka właśnie z tych kolejnych 3 wsi, gdzie mieszkał no to nie zgodziłbym się z pani komentarze Mobile, że dziadek i dla mnie dlatego właśnie dzieciaka przyjeżdżającego na wakacje był takim takim patriarchą on n p . Ebay bardzo lubiłem wieści nauczyłem się deszcz krowy i paserstwo krowy lub uwielbiałem po prostu wiesz, ale dziadka szczególnie, bo on i parodiował przemówienia Gomułki w PRL jego godzinami słuchać i dziadek być może nieświadomie zaszczepił mi taki dystans do polityki, więc to kamień i zaszczepił i również dystans do kościoła bo owszem, dziadkowie chodzili do kościoła w ale ja wiedziałem, że dziadek swoje myśli czy nigdy tam nie nie było stosunek do do kleru tam w co się często mówi jak wieś jest zniewolona przez kler nie ja się to było bardzo głęboko zakorzenione poczucie odmienności godności, owszem, szczyciło się dzieci brało się ślub pochówki były w kościele ale, ale to było naprawdę taki zakład obsługi i potrzeb religijnych natomiast czy życie wewnętrzne życie taki właśnie religijne to były, kiedy ranne wstają zorze w łóżku przed ustaleniem to była modlitwa taka jest mniejsza ale, ale kamieniem wieści przyjmie taką jak ja pamiętam nie była klerykalna to była wieś jest bardzo świadoma własnej godności, ale nie była zniewolona przez komunę tam jej nie dotknęły te uwłaszczenia Węgier był inny oczywiście, ale z kolei myśmy nie byli chłopami tak myśmy byli chłopa robotnikami natomiast być może mitologii zużyje to jest moja pamięć po prostu o dziadku, ale on na pewno nie było w zależny od opinii Anny był on się o szlachcie mówi pan na zagrodzie, ale dziadek był panem na zagrodzie są pradziadek pamiętam również Kołakowski mojej dziadkowie ze strony babci Kołakowski też byli tacy składniki takie potężne pamiętam 70 lecie ślubu w 260, gdy mam takie zdjęcie w setkach tych Kołakowski, choć Wilków tego klanu właśnie one na Michale słów na to to było niebywałe trend to poczucie zakorzenienia w tym w tym i kulturze wiejskiej dla takiego dzieciaka, jakie było bardzo mocny także Janik nie miałem poczucia w jakichś takich, ale jak mówię to była percepcja dziecka w 2 hipokryzji uważanie co myślą inni, aby uważam to bardzo autentyczne, czyli wybory dzieci były szanowane nie było także rodzice sobie obmyślili coś dla dziecka i tak już miałby każdy z nas szedł własną drogą jak w mojej tetralogii nikt nie rozumiał Beata co ty będziesz taśm radiowych nie wiem zobaczymy na to było jedyne pytanie wyślij do klasztoru na to mówiłem już od płaczu pozach matki innym, bo jednak to proboszcz się bardziej nastawialiśmy się jej siostra, a co powiedział proboszcz już pewnie inny, kiedy pan Ryszard zakonu to bardzo ciekawe, kto inny proboszcz czy Kia ożeniłem się i trzeba było mieć dokumenty z wf z urzędów parafialnego to proboszcz powiedział mamie, że o wiekowe no tak się zdarza nie ma się co martwić Stasiu sobie da radę w życiu zdobyłem bardzo pozytywnie zaskoczony tak nie było jakiegoś potępienia jak wiśnie w stan proboszcza z bardzo ważny właśnie w czasy mówi o swojej mamie obie kawa była bardzo tak mile zaskoczona i jakby we wsi czy nawet na rok to miasto już teraz, więc Narol o nowym wspomniałem tej prezentacji swojej książki, która ma dużo elementów takich, o których rozmawiamy dzisiaj tak biograficznych, a nawet to było trochę zabawne, bo prowadząca do spotkań unikała powiedzieć, że ja byłem księdzem PL taka jest żonaty nie wiadomo w blachę przedstawić jako sukces czy jako pora też kreatywnych życiową dla budżetu studiował tam był rektorem, gdy z Kolegium jezuickiego ale jakby nie TFL nakleja mu winien ja wbrew wszystkim pamiętać, że jako księdza jako jako dymisję pamiętajcie na grę ja jestem ten sam fajki w i nie może pani powiedzieć, bo z tą książką trwała tak o nim mówię, bo ona ma jakiś jest taka niech nie tyle rozrachunkowych, czyli w Piekarach, czyli próba diagnozy samego siebie czy Polski przez pryzmat własnej biografii jej tak to było najciekawsze na jego rzecz, że ludzie pytali o Boga o wybory i jej o w gnieździe śmiałam się na relację z tego spotkania i chciałam zapytać właśnie po ona była bardzo elegancka, ale nie wydawała mi się nie ściera inny, czyli w grzeczna, ale szczerze grzeczna tak odniosą wrażenie rzeczywiście to spotkanie było takie miłe i głębokie i bardzo mnie to zdumiało, że ona, jakby było pozostać muzeum post takie byłoby z o cenne tak myślę, że to co jest interesujące w tym sensie, że trudniej n p . Kraków akceptuje wiem wiem raczej wrogie reakcje czy niechętne w Krakowie może, dlatego że w Krakowie w księdze wałem wiele lat imię ludzie tam pamiętali jak właśnie rektora jako wykładowcy seminarium jezuickiego, więc może dlatego tak były tym większy szok natomiast co ciekawe te lata małomiasteczkowy wydawałoby się takie właśnie zakłamane środowisko podeszły do moich wyborów życiowych z ogromnym zrozumieniem moje rodzeństwo matka miała kłopot z tym przez kilka lat w nie mogła sobie z tym poradzić nie bardzo akceptowało mój wiek było moje żony miała z tym duży kłopot, ale ja wiedziałem, że to jest kwestia czasu takie jest wiele lat oswajała z tym, że ja wstąpiłem jakiegoś dziwnego zgromadzenia i wiedziałem, że tak samo kilka lat i zajmie nie ma w nim się swoistym rzeź już jestem księdzem i chyba po 5 latach pojechaliśmy z żoną z koleżanką z kolegą na pierwszą wizytę i to przełamało tę melodię mama robi świetną wiśniówka więc, żeby ten pierwszy wieczór Lis w przekonaniu chwali pierogi popijali Malinowej wiśniówka OIT i od tego czasu wracamy i każde lato się cieszymy, że jedziemy generalna i IT jest myśl przykład takiej możliwości dialogu ponad podziałami to znaczy, że ja mam akceptuje to może, że mój stosunek do kościoła jest taki krytyczny nie zgadza się z moimi opiniami często, ale jak ja ani ja szanuję i jej stosunek taki właśnie tradycyjny nie w inny po prostu, jeżeli nie są potrzebne te traktaty teologiczne Ano po prostu chodzi na swojego życia żale czym się rekolekcje i ją trzyma w jej rytmie religijnym, a jednocześnie potrafi mieć bardzo krytyczny stosunek do księdza, jeżeli głupoty mówił n p . albo albo coś tam, a więc jest też styl sposób te świadczone jest może tak jak może to z pluralizmem, który jest w tej chwili praktykuje w rodzinie nie może może on Jaś, czego nauczyłem nieświadomie może, uczestnicząc w tych różnych światach między świetlicą czy domem kultury PGR -u ministrantem w kościele takim dzieciakiem biegnącym do szkoły i tam odkrywający różne światy czeka czytającym nie wiem Lenina Marksa bez większego zrozumienia, ale jednak to był jakiś świat i teraz też tak jest w świat wokół siebie, bo istnieją współistnieją i przynajmniej mam wrażenie, że w rodzinie obiegu jesteśmy sobą zaciekawieni bardziej niż dziś próbujemy się przekonywać do własnych racji, ale w rodzinie Kowalskich niekoniecznie tak jest mamy kontr manifestacji kontr pochody coraz bardziej wyraziste warto też jest jak to się od o Wilków teraz nauczyć tego pluralizmu no wie pani ja aż tak bardzo cenię Roberta Biedronia ja myślę, że on też wynosi ten nowy element TEN -T gdzieś tam ze Wschodu i trasą mówi o swoim byciu prezydentem Słupska bardzo ciekawe jest mówi o tym jak na jak to 500 plus funkcjonuje mówi Artymiak Trybunał Konstytucyjny dla wielu ludzi nie jest w ogóle problemem to nie jest istotne jest, aby zdanie sobie sprawę, że to co dla mnie jest bardzo istotne i Biedroń mówi też sobie to jest dla mnie ważne, ale jednocześnie wiem, że dla innych ludzi inne sprawy są ważne, które być może wcześniej nie były zauważane i ta jest w 1 z powodu dla czego obecna władza dla wielu ludzi jest odbierana pozytywnie, więc jej sądzę, że jeżeli je również obecna władza wybiła bardziej skłonna do dostrzeżenia pozytywów tych, którzy rządzili przed nimi tych, którzy będą płacić rządzić szkołą może nam się uda dogadać to znaczy, że jest rzeczywiście moment, w którym mogę najwięcej dobra zrobić dla wszystkich, a nie tylko pokazać, że jestem nieomylny, że jestem tym jedynym śladem przyjaciela psychiatry i często mówimy, że księża i psychiatrzy mają syndrom Zbawiciela w niczym Mesjasz, a ja bym dodał do tego jeszcze polityków dzisiaj, a oni mają ten złudzenie, że mogą przyznać im wam chodzi o władzę Hestia SA oczywiście prócz duchową 3 czy właśnie wiedzieć jak człowiekowi pomóc albo z tak wszystkim chodzi o władzę i być może sztuka dialogu polega na umiejętności rezygnacji z władzy na pewno po proszku dziękuję bardzo moimi państwa gościem dzisiaj Stanisław Obirek, a ja dla państwa mam jeszcze książka Katarzyny Bielas, w której znajdziecie państwo w również wywiad fryzjerzy ze Stanisławem Obirkiem dziennie co byś powiedział reżyser sobie młodemu wydawnictwa Agory Piszcie państwo do nas na adres wieczór małpa to krótka FM Anny wam książkę przyśle dziękuję bardzo dziękuję dobranoc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - ALEKSANDRA PEZDA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA