REKLAMA

Witold Zembaczyński o rządowym projekcie tzw. ustawy antyterrorystycznej

Co się stało?
Data emisji:
2016-05-19 16:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:00 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
co się stało ich w oczy zakąski i dobry dziś gościem audycji co się stało jest pan Witold Zembaczyński poseł nowoczesnej i rząd komisja ustawodawcza politologia, gdyż zespół przed chwilą rozmawiali no właśnie jak politolog patrzy na na nas na to co przypinano zresztą informacjach słyszeliśmy, że nowoczesna Platforma są odrzucić projekt ustawy antyterrorystycznej w pierwszym czytaniu, ale PiS Kukiz i polskie Stronnictwo ludowe są za dalszymi pracami nad ich na to tak Rozwiń » będzie ono doposażyć dla państwa wyskakiwać z takimi pomysłami bardzo serdecznie absolutnie ta ustawa nie powinna być dalej procedowana, ale będzie będzie oczywiście jako opozycja możemy sobie pogadać w cudzysłowie bo, ale mam nadzieję, że to co mówimy jest przede wszystkim rozsądna i nasz wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu jest głęboko uzasadnione projekt absolutnie moim zdaniem niekonstytucyjne wkraczający ingerujące bezpośrednio z prawa obywatelskie i przede wszystkim napisane na wyrost zupełnie na wyrost proszę powiedzieć czy w naszym polskim społeczeństwie tak elitarnym dla polskich służb rozbudowanych i tak już wyposażone w dosyć sprawne narzędzia w postaci nowej ustawy o policji tej windykacyjnej jest tak trudno przypilnować kilku cudzoziemców, którzy teoretycznie mogliby stanowić jakiś kłopot, jaki zagrożenie, a przecież to jest bardzo prosta Otóż my nie jesteśmy w Brukseli, a nie mamy takiego problemu, w którym służby mają problem z definicją powiedzmy sobie tych zagrożeń, ponieważ one się to bardzo przeplatają kulturową, a tutaj jest tu właściwie prosty, więc po co ta ustawa, szczególnie że dla mnie przeważa Żydówek słowo, ale sekretarz stanu w kancelarii premiera pan Maciej Wąsik powiedział posłom te wszystkie uprawnienia mają sprawić, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego policja i inne służby w sposób skuteczny będą bronić przed działaniami terrorystycznymi chcemy również zadać kłam przysłowiu mądry Polak po szkodzie tak no i teraz właśnie te nawiązania tego co pan po pan mówi nie ma w tej chwili podstaw, żeby tworzyć taką ustawę Polska jest państwem unitarnym jak jak pan określił no no ale to może lepiej działać przeszkodą w powyższym podstawy do pracy nad takim aktem na pewno są, bo mamy tego przykłady w w wielu państwach, gdzie podobne prawodawstwo powstał natomiast nasz niepokój budzi nie tylko bardzo szybkie tworzenie tej ustawy przecież ona dopiero szesnastego trafiła w formie druku sejmowego do opinii publicznej, ale również zapisy w niej ujęte, które ingerują w prawa obywateli nie tylko cudzoziemców i wyposażaniu szefa służb specjalnych w narzędzia, które poza kontrolą sądową pozwolą inwigilować nie tylko cudzoziemców, ale również internet w Polsce pozwolą na wyłączanie konkretnych stron dla przykładu proszę sobie wyobrazić, że ktoś w sposób nieodpowiedzialny skomentuje jakiś sposób na Facebooku i patrząc na definicje zdarzeń o charakterze terrorystycznym będzie można już przerysował mówiąc to przykład wyłączyć ten portal na 30 dni i takich zapisów jest kilka, które sprawiają, że uważamy, że ten projekt, by być odrzucone oprócz tego, że złożyliśmy wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu wnioskujemy również autorzy, żebym przeprowadzić wysłuchanie publiczne w tej sprawie zwróćmy uwagę na zastrzeżenia strony społecznej fundacji Rzecznika Praw Obywatelskich oni mówią o konkretnych przykładach, w których mer ta ustawa będzie ingerować właśnie w tym swobody obywatelskie rzemiosła czy może ktoś nie śledzili debat sejmowych mogli mieć wyobrażenie o jakich wątpliwościach chodzi o to przypomnijmy JATO mam listę wątpliwości Rzecznika Praw Obywatelskich, a więc, że można ograniczyć prawa do zgromadzeń w sytuacji, kiedy no i służby uznają, że zdarzenie, które się pojawia może mieć charakter terrorystyczny na rzecznik uważa, że to jest zbyt szeroka definicja zwraca też uwagę n p . że szef ABW może prowadzić wykaz zawierający informacje o osobach wobec, których istnieje uzasadnione podejrzenia, gdyż taka nieprecyzyjna definicja, że mogą prowadzić działania zmierzające do popełnienia przestępstwa, lecz jest taki bardziej wydaje się przyziemnych spra w ustawa mówi o wprowadzenie obowiązku rejestrowania telefonicznych kart tych tzw. nogi przed płacowych takie jak Chrobry 1 z przykładu opozycji bard bardziej martwi się nią karty pre-paid przed płacowe, bo w wielu krajach europejskich już jest obowiązek rejestracji użytkowników takich kart, tym bardziej mnie martwi możliwość wprowadzenia ograniczeń w w kwestii z zgromadzeń publicznych to cztero stopniowa skala alarmowa antyterrorystyczna w Polsce może umożliwić dać taką władzę organom państwowym wstrzymanie takich zgromadzeń mówię tutaj o marszu opozycji np. to co nas martwi również to wprowadzeniem powszechnego dostępu funkcjonariuszom ABW do wszystkich rejestrów państwowych również tych z NFZ, więc w tej chwili ten organ będzie wiedział o Polakach kompletnie wszystko łącznie z tym, jakie biorą leki na co chorują uważam, że to jest zbyt szeroka kompetencja, która na nie powinna być ograniczona, bo nie ma potrzeby tak głębokiej inwigilacji w prywatność obywateli tym więcej tych zastrzeżeń jest znacznie więcej w kwestii zakładania podsłuchów i czynności operacyjnych względem cudzoziemców to również będzie się toczyć obywateli Unii Europejskiej, którzy powinni na terenie Rzeczypospolitej również podlegać ochronie pojawia się też zapisy czarnych o tzw. szale snajperskim, czyli sytuacja, w której funkcjonariusze policji Straży Granicznej, ale również wojska i to nie w trakcie czynności takich związane z prowadzeniem działań wojennych w trakcie pokoju będą mogli dokonywać uśmiercenia człowieka bez sądu uważamy, że w obecnym kodeksie karnym są odpowiednie zapisy, które umożliwiają dokonywanie na takich radykalnych decyzji nie ma potrzeby tworzenia specjalnego przepisu, bo on jest robione pod publiczkę ma stworzyć takie złudne poczucie, a teraz będziemy bezpieczniejsi, a w rzeczywistości na wzgórzu widać, że wykracza znacznie poza nim o możliwość, którą ta ustawa stanowi, szczególnie że np. cały rejestr czynności o charakterze terrorystycznym nie znalazł się w jej treści ma być wydany w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i wiemy o tym, że konstytucja stanowi wprost, że wszystkie akty prawne, które odnoszą się do swobód obywatelskich do praw obywatelskich muszą być ujęte w formie ustaw, więc zastrzeżeń jest jest wiele nie tylko tych, o których się dyskutuje no ale by tak jak powiedzieliśmy samym początku arytmetyka sejmowa jest taka, jaka jest ustawa najprawdopodobniej szybko zostanie przyjęta macie jakiś pomysł na to co dalej w tej sytuacji przy tak poważnych zastrzeżeń zawsze trzeba mieć plan awaryjny spodziewamy się oczywiście tego, że nasz wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu przypadnie tylko jak zaznacza, że celem opozycji nocą nowoczesnej jest obniżenie poziomu bezpieczeństwa Polaków na tym zależy tylko zdajemy sobie również sprawę z tego, że na zapędy obecnej ekipy rządzącej są dosyć niebezpieczne i w taki duet w postaci prokuratora generalnego będącego czynnym politykiem plus koordynator służb specjalnych to już jest coś co sprawi, że te mroczne zdarzenia z lat 20052007 mogą wrócić dlatego bijemy na alarm, ale oczywiście ja uważam, że dużo ważniejszym dla bezpieczeństwa Polaków otworzenie takiej ustawy w tej formie szczególnie jest przygotowanie od społeczeństwa na wypadek zdarzeń o podłożu terrorystycznym na przykładzie Japonii tam już w szkole podstawowej dzieci uczą się jak radzić sobie zagrożenie w postaci trzęsienia ziemi w postaci tsunami powinniśmy tworzyć takie prawodawstwo, które zobliguje do tego, żeby na jakimś poziomie również taka edukacja tutaj siłą odbywała się jak postępować w sytuacji kryzysowej to jest istotna wiedza nie tylko dla służb również dla obywateli, a ta wiedza jest na niskim poziomie, więc uważam, że takie rozwiązanie byłoby bardziej wartościowe, szczególnie że argument, że mający stworzyć taki obraz, że ta ustawa jest tak niezbędni w tej chwili potrzeba oto, żeby przygotować światowe dni młodzieży, ale i szczyt NATO jest chybiony, dlatego że przy drodze są już nie mogą one są niebawem, że dziś najem, nawet jeżeli to ta ustawa tak jak jest to w projekcie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia toczy za pstryknięciem palca nagle te służby będą gotowe mają swoje doświadczenie w postaci organizacji wizyt pana papieża w Polsce różnych innych wielkich imprez jak euro 2012, więc w są do tego w miarę mam nadzieję przygotowani i nic jednak bardzo przykro, że tutaj aż 3 na sali sejmowej dosłownie przed chwilą był tworzony taki obraz, że ta organizacja się nie powiedzie, jeżeli ustawa nie wejdzie w życie po cesji praw do dalszych ułatwiać sobie w dialog z rządzącymi, kiedy on w wczoraj była najpierw ta decyzja zresztą też przez Kukiza krytykowana o przełożeniu spotkania ze względu na komunikat komisji Europejskiej, który dał rządowi czas do poniedziałku na w podjęciu działań zmierzających do usunięcia zastrzeżeń dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, a dzisiaj na konferencji lider nowoczesnej, przedstawiając waszą ocenę rządu po pół roku rządów PiS no w skrócie powiedział tak 180 dni chaosu w gospodarce chaosu prawnego chaosu w polityce zagranicznej boję się co przyniosą kolejne dni od to nie jest dobry powiedziałbym punkt wyjścia do dialogu w żadnym z rządzącym rzeczywiście mamy do czynienia z właściwie monologiem władzy i ja się obawiam się nam Polakom społeczeństwu polskiemu obywatelom jest bardziej potrzebne zabezpieczenie przed tymi działaniami terrorystycznymi, które dziś mogą się w przyszłości dalekimi kroi się, ale przed takim terroryzowani przez obóz rządzący obraz instytucji prawa i mam tu namyśli Trybunał Konstytucyjny w tej chwili całkowicie ten ruch jest po stronie rządu po stronie pana prezesa Kaczyńskiego i ja w ogóle ślad po niego zaś, że my jesteśmy jak wyprowadzali z tego Europejskiego kręgu kulturowego i już nie tylko poprzez to co się dzieje z mediami publicznymi nie tylko poprzez plan na nową politykę historyczną, ale również poprzez jakiem, jaki rodzaj prawa stanowimy prawa, który znacznie wykracza poza standard standard europejskie i sądzę, że nie ma się co dziwić również gospodarka odczuje, ale ten oddech obecnej władzy na plecach na prezes Kaczyński nie zdaje sobie sprawę z tego, że to decyzja, która podejmuje w kwestii prawa mają swoje odbicie w gospodarce bo kiedy popatrzę na kampanię wyborczą na to szereg obietnic one zahacza o bardzo mocną gospodarkę natomiast w niej zrobić coś jest bardzo trudno o wiele łatwiej podnieść taki ustawia właśnie o policji prokuraturze wprowadzić taki bubel prawny jak nasza ustawa antyterrorystyczna niż realizować obietnice stricte gospodarczych, a więc ja się pytam, gdzie jest projekt podwyższenia kwoty wolnej od tych, którzy się Ryszard Petru mówił na konferencji pytał się, jakie będą perspektywy mecz Polaków w związku z tym, że w tej chwili wzrosną koszty obsługi kredytów obsługi długu publicznego perspektywę ratingów są negatywne, więc to wszystko znajdzie swoje odbicie w gospodarce natomiast to rzeczywiście co opozycja może zrobić w tej chwili to co robi to zdasz temu opór i staramy się przełożyć to dyskusja na poziom argumentów natomiast ja już własnego doświadczenia parlamentarnego mogę powiedzieć, że czasami o wiele łatwiej dotrzeć do rządzących jakąś metaforą niż sprowadzane są na poziom argumentów, bo oni mają swoje i żadne inne do nich nie trafi w bardzo dziękuję Witold Zembaczyński był z nowoczesnej był gościem audycji co się stało dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: CO SIĘ STAŁO?

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA