REKLAMA

Jak budować mosty między kulturami? O działaniach artystycznych i społecznych w Krasnogrudzie opowiadał Krzysztof Czyżewski

Światopodgląd
Data emisji:
2016-05-20 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
20:40 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz przypomnę państwu światopogląd nadajemy dziś z Gdańska jesteśmy, więc w europejskim centrum Solidarności, a państwo moim gościem jest teraz Krzysztof Czyżewski dzień dobry ja powiedziałam najpierw nazwisko było długo czy dałabym pana notkę biograficzną pozwolę sobie ograniczyć do takich określeń jak animator kultury bałabym oczywiście współtwórca ośrodka Pogranicze, ale też przystał dziś praktyki idei tak co znaczy praktyki Rozwiń » te właśnie ten stres, jaki miałem zawsze w wypełnieniu Formuły męki Pańskiej zawód jest do jeszcze w końców takiej rozmowy z moimi przyjaciółmi, którzy określają się częstego teoretycy nigdy ich miłości to co robię tez praktykowanie i byli próba zawsze przenoszenia tego co wyczytałem w książkach nie w różnych innych dziełach fascynujących dla mnie zawsze ta po to, co mnie intrygował od dziecka wejdą do zabawić się to w życiu tak, jakbyśmy się przebierali Sabine to 35 na podwórku, a potem już dorosłym życiu, bo książka Miłosza po książkę Ficowskiego Stempowskiego i tych innych zbójeckie książek, które uformowały w nasz światopogląd w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych głównie w podziemiu to było pytanie jak to w sprawie tylko 3 doby ograniczy się gdzieś się do uchwycić życiu w Polsce i ta decyzja, którą żeśmy podjęli 25 zlotemu złych zmian, bo teraz nowy życzenia złoży 25 lat ośrodek Pogranicze, że chodzi obchodzi w tym RO ku i właśnie takie, by mówić pogranicza znaleźliście akurat na pograniczu idziesz polsko litewską białoruskim i mówi mówi pan o o Pogranicze o jak by takie głosi hasła jak budowanie mostów, a no właśnie współżycie różnych tożsamości i dziś jest taki czas, kiedy to wydaje się nie tylko naiwnością, ale dla nich, którym wydaje się zagrożeniem do tego pomoście mogą wrogowie też przychodzić do naszego domu prawda jednocześnie jest tak w naszym języku polskim nie zwykłe słowo moście dziś jest takie słowo, które mówi o dobrym miejscu na życie chcemy się u Mościcka prawda że, że będzie nam dobrze bezpiecznie ciepło to mówimy Mości Schmidt ten sam źródłosłów mówi o istocie tej pracy, którą robimy nie ma takiego miejsca bez mostu bez oswojenia z sąsiedztwa, jeżeli pozostawimy ten brzeg drugi w oddaleniu od 7 ty skonfliktowany nie oswojony bez dialogu zawsze będzie dla nas zagrożenie to znaczy zdobyć się na 1 brzegu po kopanie się w swojej twierdzy jest czasami konieczne prawda w królu w różnych konfliktowych sytuacjach tak uratujemy swoje życie, ale to nie jest nigdy projekt na zawsze na zawsze w treść bądź odczujemy czy to jest niewystarczający no właśnie, ale może to jest teraz czas, kiedy świat się wali upraszcza oczywiście bardzo, ale mamy moment, w którym wielu, jakie rzeczy się kończą dziś projekty jakieś idee jakich systemy, a jeszcze nie wymyśliliśmy solowego też moment, w którym wiele wielu Europejczyków, a Polaków może szczególnie albo w tym Polaków czuje się zagrożonych stąd też coraz większa popularność idei odnoszących się do nacjonalizmu do tożsamości wspólnej 1 i jasno zdefiniowanej w no właśnie solidny zamiast Solidarności żołnierze wyklęci lasu w lesie beznadziejnie się broniący jak z tego wybrnąć tutaj na konferencji w kilka osób mówi potrzebna jest tożsamość Europejska Anna z dumy znaczne prób teraz ten moment praktyki pana zawód da się przydały, gdy jadę przełożyć na brak właśnie, jeżeli mówimy o takich słowach jest też w tym potrzeba rozwiązania, które czujemy, że ciągle, którego osiągnięcie nie posiadamy prawda uczynienia z takiej Platformy dla życia, która byłaby odpowiednia dla tej tego świata tej rzeczywistości, która nas od tarcia, które się to coraz bardziej czy nie wielokulturowa coraz bardziej zróżnicowana niech nie tylko w tej dziedzinie, zwłaszcza granicami zewnętrznymi prawda, bo o konflikt w Polsce na szkodę odczuwamy jest też konflikt Polaków z Polakami i sąsiedzkiej i w takim naj głębszym sensie różnimy się światopoglądowo politycznie kulturowo, więc jesteśmy w sytuacji, w której granice i to jest naszą w ogóle definicja pogranicza pogranicza taniec przy granicy jakiś obszar prawda to jest obszar życia wspólnego razem czy granice przebiegają w środku wewnątrz Azji sztuka w życia polega na budowaniu mostów tak naprawdę, bo nie można żyć inaczej prawda ich jest pana ujmuje jako, jakbym taką naukę czy 333 w sumie pan się podzielił, przenosząc doświadczenia z tego pogranicza niedużego powiedzmy polsko białorusko litewskiego jednak na projekt Europejski jak ratować projekt Europejski, bo ja mam poczucie, że znam projekt nacjonalistyczne, ale ta alternatywa jest jakaś niejasna i zgadzam się z panią jest to cały czas wierzymy nie mamy Europy jako projektu kulturowego to, o czym mówi o tych konfliktach wewnątrz z granicami to są granice kulturowe i my musimy znaleźć odpowiedź kulturową na to wyzwanie i wszelkie twarde działania tak żeśmy określili je ekonomiczne bezpieczeństwo i t d. autostrady autostrady prawda nie właśnie nie wystarczają prawda i ja uważam, że to jest kolejna bardzo ważna, który nie dostrzegamy porażka teorii marksistowskiej, żeby od ustala naszą świadomość okazuje się Polska jest najlepszym tego przykładem, że nie ustala albo nie tylko prawda, że są różne inne czynniki, które musieli musimy dostrzec, dlaczego ludzie tak nie inaczej myślą głosują zachowują się i t d . więc gdybym przełożył moje doświadczenie, bo to przecież był świadomy wybór żeśmy nie pojechali do wielkiej metropolii, że nie pojechaliśmy gdzieś jakieś dużego centrum tylko z pojechaliśmy na prowincję pojechaliśmy do społeczności lokalne design do Sejmu i rozumieliśmy, że tak na tym polega demokracja budowanie demokracji na decentralizacji np. na zaufaniu dla małych i 3 dla organicznej pracy dlatego co tutaj było przy przywoływane przez bite zysku od biletu, które Prada przyszli z naszą pozytywistycznej tradycji również organicznego w skali 10 tego bardzo brakuje nie da się mostu realnego zbudować ustawą rządową prawda czy jakimikolwiek odgórnymi decyzjami tak to jest rzecz się dzieje pomiędzy ludźmi czy jest bardzo ciekawe czy mówi pan, że tej odpowiedzi jak kształtować tożsamość Europejską czym co to znaczy być Europejczykiem mniszka z góry, czyli nie powiedzieć takie banki takie wartości to znaczy być Europejczykiem tylko pracować dołują one same stworzą tak być znaczy dać ludziom dostęp do nich czy zaufać czy to oni tworzą i że jeżeli będą w samo stanowiący prawda, jeżeli będą podmiotami tych działań, a nie tylko o korzystającymi z pomocy prawda czy czy winnej różnej marginalizując i w sytuacji do po dłuższej mecz w duszy na dłuższym wymiarze te wszystkie lęki zostaną przezwyciężone żeśmy niedawno mieli wizytę Adama Bodnara naszego Rzecznika Praw Obywatelskich to wśród mniejszości narodowych ponton z dysku to z nami tą ustawę dotyczącą konstytucyjną dotyczącą mniejszości narodowych i to co mnie samego również jako jego zaskoczyło to, że tam nie było żadnej roszczeniowej postawy naszych obywateli naszego regionu oni chcieli być, gdy podmiotami swoich działań się dostać możliwość działania czynienia z sprawdź czy o różnych kwestiach, które sami potrafili rozwiązywać dużo lepiej GazetaWyborcza pisze dziś, że Ministerstwo Rolnictwa planuje wakacje dla młodych ludzi szlakiem żołnierzy wyklętych, jaki pana byłby projekt alternatywny na to, żeby budować jednak tożsamość niż śladami żołnierzy w oczy przede wszystkim nie pominąłby żołnierzy wyklętych tak to znaczy nie robiłbym takiej alternatywy, że oto, by tą tragedię również pomijamy atutem jest różnymi alternatywnymi przeciwnymi trendami się ją spotykamy nigdy nie nie buduje programu, że to wyklucza nacjonalistów wykluczono ludzi uprzedzony, bo sam mam z tym czasem problemy czasem nie różne lęki nie przecież również ogarniają, więc to jest właśnie ta groźba, że znajdujemy się znajdziemy się na linii frontu, a ci źli prawda przyjeżdża żołnierzach wyklętych znajdziemy zbrodniarzy, ale znajdziemy też wspaniałych ludzi którzy, którzy bohatersko zachowywali się czy działali w tamtych czasach, więc objąłby żołnierzy wyklętych objąłem tych ludzi którzy, budując ten szlak pokazują, że są też, że różne inne szlaki że, że jest szlak żydowski w rejs wspólnej historii, że jest szlak ludzi, którzy chcieli Polski socjalistycznej prawda i ty, ale też posłana czy innej Polsce wierzyli, że taki scenariusz jest potrzebny i i mieli powody do tego, żeby uwierzyć choćby na krótko, ale komunistom, którzy przyszli do Polski znaczy tej ideologii jest, że to nie było wszystko tylko z sztuczną narzucone, więc były różne ścieżki prawda szukające dziś odnalezienia się w tej sytuacji powojennej i wspólnie starały się też jak budowa tak się zastanawiam się tak próbuje po prostu by na bardzo lekki praktyczny język przełożyć taki jest to co pan mówi, czyli po prostu więcej pieniędzy na działalność kulturalną szeroko rozumianą tak i to jest największy w moim przekonaniu błąd, który popełniamy od osiemdziesiątego dziewiątego roku, a popełniamy go, naśladując zachodnich partnerów naczyń niedowierzania temu co są w co jest właśnie miękką materią współistnienia między ludzkiego od zysków torowe, obejmując oczywiście tylko edukacja tożsamość świadomość, ale też lokalność 4 ATA, ale też to organ organicznie kostką warstwę tej pracy żeśmy nie inwestowali tego pola zmarginalizować i często upokorzyli bardzo wielu ludzi w ten sposób i jest dziś zbieramy tego owoce i żeby to zmienić trzeba powrócić tak, bo inne do tego nakierowania kół ku ludziom i budowania takiej kultury, które nie jest i rentowa kulturowa przyszło mnóstwo dajemy mimo wszystko pieniędzy i abyśmy nie nie narzekali, że nie mamy tego i w ciągu 1 % na kulturę w naszym budżecie, ale tych pieniędzy idzie niemało na takie właśnie i rentowe wydarzenia Krzysztof Czyżewski z państwa moim gościem informacja o informacje wrócimy do rozmowy w ptak, a światopogląd Agnieszka Lichnerowicz 3 państwa moim gościem jest Krzysztof Czyżewski współtwórca ośrodka Pogranicze ośrodka, który obchodzi dwudziestopięciolecie istnienia w tym roku spotykamy się w europejskim centrum Solidarności w Gdańsku przy okazji konferencji czy takiego forum refleksji Europa z widokiem na przyszłość przy w poprzedniej części naszej rozmowy mu mówiliśmy o tym, że ja wiem też tak to rozumiem dlatego pozwalam sobie powiedzieć mówiliśmy że, żeby uratować projekt Europejski jakiejś integracji, a potrzeba więcej wysiłku włożyć w budowanie, a po tej tożsamości kultury i poczucie uczestnictwa ludzi w tym projekcie europejskim i mówiliśmy o tym, realia pozwolę sobie powiedzieć, że więcej pieniędzy jest potrzebne na kultura bankierzy są te pieniądze są także więcej oczywiście ale, ale akcenty inaczej by pan rozłożone było w moim przekonaniu my żyjemy w kulturze festiwalowej eventowej bardzo lubimy od wielkiego wydarzenia mieć bardzo kosztowne wydarzenia kulturalne nie tak rozumiem kulturę nie dla mnie najważniejsze jest to coś się pod takim festiwalu prezentacji artystycznej dzieje prawda te dni, które idą następne 3 jest kultywowanie kulty war to z tego słowo kultura tak naprawdę pochodzi czy my uprawiamy kulturę razem z ludźmi, wykorzystując cały ich potencjał twórczy całe doświadczenie bagaż pamięć i 3 doby czy my mamy narzędzia do tego, żeby wprowadzić do w działalność kultury kulturową Otóż wydaje mi się, że bardzo bardzo nieliczne nie nie małym stopniu to to robimy, więc to nie jest tylko kwestia jakich środków potrzebujemy na kulturę, ale jak one będą na nasz pan być przykład tego, gdzie takiego pojmowania projektu konkretnego biura rozpoczęliśmy naszą rozmowę o moście prawda inny zawsze mieliśmy marzenie, że zbudujemy swój most w Krasnogrudzie u nas na początku myśleliśmy, że jest dom Miłosza i międzynarodowe centrum dialogu zaprośmy słynny sławnego architekta, który nam zaprojektuje zbuduje termostat potem będziemy mogli wykorzystywać ich trakcie dopiero nam przyszło ta świadomość, że to przecież nie może być tak, że artysta za duże pieniądze, które gdzieś tam zdobędziemy przyjedzie nam ten most zbuduje tylko on będzie miał wtedy sens, jeżeli razem z ludźmi będziemy potrafili zrobić prawda, jeżeli zbudujemy pracownie wokół tego mostu od dzieci dorosły zaczniemy różny materiał do do tworzenia tego mostu oraz wspólnie produkować i że będziemy na końcu mieli misterium mostu święto mostu, bo teraz już tak jest u nas jest tego 2 sierpnia, które po całorocznej czy nawet dłuższej pracy wyrasta z tego miejsca i z tej społeczności okazało się, że można zrobić niezwykłe emocjonalnie poruszający misterium, które w jest ułożone 3 zbudowane jest z tego wszystkiego co miejscu znaleźliśmy to nie tylko skutek tego pokazana elitami ta garstka aktywnych bierze w tym udział tylko rzeczywiście społeczność społeczności to luźno kulturowa od młodych i odczycie poczynając na dorosłych kończąc oczywiście w tej wiosce budowniczy mostów, którą zbudowaliśmy byli też ludzie z Galilei z Kaukazu z Norwegii z Ugandy czy z Kolumbii z różnych innych ogranicz przyjechali nam pomoc nie jest także wtedy my robimy swoje odcinamy się od świata nie jesteśmy dalej otwarci, ale ten fundament pracy i również to co pozostaje potakiwał SC jest kontynuacja tej pracy co robimy razem z mieszkańcami, by pan obserwuje debatę w Polsce publiczną, a on się trochę kręci wokół tych wątków to znaczy jest z 1 strony nie jest taka dyskusja w obozie krytyków obecnej władzy tych, którzy uważają, że rzeź to jest szkodliwe to w wyjmowaniu Polski 3 czy izolowanie Polski do Europy jest właśnie taki spór tak jak go uprościła, a między tymi, którzy mówią, a element trzeba by to się tu już nie wróci to co było, a to co było przed, bo pod rządami prawa zrobiliście nie da się przywrócić po pierwsze, dlatego, że roi się skończyło tak jak projektantem Unii Europejskiej, gdzie się skończył, a po drugie, że właśnie trzeba większy nacisk położyć na moment na to, żeby to było solidarny projekt i w sensie ekonomicznym sensie kulturowym ma pan poczucie, że część elity rozum, czyli elita z bardzo złe słowo, ale dziennikarzy polityków na tych, którzy mają największy udział w kształtowaniu debaty publicznej to rozumie wydaje mi się, że tak jak z panią rozmawia my się rozumiemy natomiast chyba pani sama jest świadoma, a ja tym bardziej, że miejsce na taką rozmowę jak my tu prowadzimy również w mediach publicznych jest bardzo niewiele gdy, gdyby ta nie miała do tej dużą gwiazdę czy jakiś inny artystyczny media były dużo bardzo bardziej na to otwarta jednocześnie język od, których się operuje, którym się ocenia ewoluuje też zjawiska jest jasny zrozumiały i t d . natomiast opisanie takich zjawisk jak ten niewidzialny most, którym pani mówiłem, który tak, że zdobyliśmy Grant Europejskiej do dzisiaj w Europie stać się śmieją, że przekonaliśmy komisję Europejską o inne o finansowaniu nie widzi budowania niewidzialnego spod stóp to jest kolejna próba jego przesunięcia granic tak jak rozumiemy kulturę jak rozumiemy działania, które są bardzo standardowe leczenie z tej bardzo taki właśnie ograniczone do gotowych martwych często my formuł, więc jako artysta mówię tutaj o awangardzie mówi o pszczoły przy łamaniu pewnego pewnych standardów pewnych takich już martwych struktur kulturowych, więc w tym powinie się również artyści od odnaleźć ludzie twórczy poszukujący tego myślę, że to, o czym mówimy ten rodzaj kultury Solidarności, gdyż w tabeli brazylijskiej próba po raz pierwszy papież Franciszek powiedział o potrzebie kultury Solidarności ani kultury indywidualizmu i wolności już tylko ja byłem wychowany na kulturze wolnościowej w podziemiu jeszcze żeśmy walczyli o niepodległość Polski o wolność słowa walczyliśmy z cenzurą i t d . i kultura znakomicie jestem współ brzmiała, ale po osiemdziesiątym dziewiątym roku sytuacja się zmieniła mamy wolność ruszy oczywiście cały czas musimy z zakusami cenzuralnych mi w walczyć, ale to nie jest już główne wyzwanie nasz dzisiaj wyzwanie jest kultura Solidarności, bo ta, która obejmuje społeczność, która idzie blisko ludzi, która angażuje ludzi tego nam szalenie brakuje i te wszystkie patologie, które często obserwujemy w moim przekonaniu dużo mają wspólnego właśnie z tym brakiem martwi się pan myśli pan, że rząd to będzie to pojedzie złym kierunku i nie wiem wypadnie z Unii Europejskiej w wiek ten konflikt wewnętrzny będzie jeszcze bardziej gorące władza jeszcze bardziej był silny z silną ręką za wprowadzającą porządek ja mam paradoksalnie inne odczucie to znaczy nie wiem oczywiście koncerny za to płaci za to zapłacimy bo, bo trudno to przewidzieć na pewno nabędzie duża natomiast w moim przekonaniu to doświadczenie będzie nas po prowadziła wokół bardziej solidarnej i Polsce i Europie, że to jest to co potrzebujemy, żeby zrozumieć swoje błędy wcześniejsze to jest to co potrzebujemy do zbudowania nowego paradygmatu kultury solidarnościowej to jest proces, który musi być rozłożony na dziesięciolecia praw dlatego żeśmy przez stulecia właśnie budowali kulturę wolnościową i ona zawsze współ współ grała współ brzmiała z naszym etosem obywatelskim tak dalej dzisiaj potrzebujemy nowego i ja obserwuję te zjawiska ten proces jest tutaj jako część tego nie nie kto którą musimy przezwyciężyć mosty są zrywane teraz i w Polsce i w śród naszych sąsiadów, ale moje doświadczenie jest takie, że najlepszymi budowniczymi mostów są ci, którzy przeżyli przeżyli doświadczyli zerwanie mostu to oni mają największe kompetencje często zaangażowanie mocy do tego, żeby taki most odbudowywać zresztą w tej robocie nikt nie ma takiej sytuacji, że ma 3 budujące odnowa zawsze ta sztuka polega na odbudowywaniu odradzaniu i to doświadczenie, które z, którym teraz się zmagamy zerwanych więzi takich linii frontowych, by były po, których się, na który się okopuje się to po po różnych stronach doprowadzi do tego, bo taka jest natura tkanki życia także ona będzie tu szukać w Cannes była o łącznej my żyjemy nasz organizm żyje dzięki tkance łącznej nie dzięki naszym osobnym komórką jest to musisz się będzie musiał się odrodzić za wierzy pan wierzy w to głęboko się na bazarze nie wierzy w nową remizę OSP w telewizor inaczej nie był budowniczym ma wpływ bardzo bardzo dziękuję Krzysztof Czyżewski współtwórca ośrodka Pogranicze m. in. był państwa mojego szczęścia w bardzo dziękuję ci tak, a świerk lub pod blok w błąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA