REKLAMA

W jaki sposób wyeksmitować sprawcę przemocy? Grzegorzowi Wronie wyjaśnia Monika Janus (powtórka)

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2016-05-22 15:00
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
44:34 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry państwu wita państwa serdecznie w audycji dość przemocy Jaś na złom Grzegorz Wrona dzisiejsza audycja będzie poświęcona postępowaniu komornik czemu naszym gościem jest pani Monika Janus dzień dobry dzień dobry witam państwa bardzo serdeczni komornik oraz rzecznik praw udziałowych krajowej rady komornik krajowej rady komorniczej jeszcze moglibyśmy na początku faktom wyjaśnić kwestie w tym czym jest krajowa rada komornicza a zanim przejdziemy do kwestii już tak Rozwiń » oczywiście komornicy mają swój samorząd każdy komornik zrzeszonej w samorządzie to jest analogiczne do samorządu i innych zawodów samorządu adwokackiego samorządu lekarskiego aptekarskiego i krajowa rada komornicza to jest takim organem naczelnym samorządu komorniczego do ich zadań m. in. należy opiniowanie ustaw należy też nadzór nad komornikami i wiele innych rzeczy samorząd komorniczy składa się z izb, w których jest 11 izb odpowiadają siedzibą sądów apelacyjnych, a krajowa rada jest centralnym biurze ucina krótko samorząd jak w konstytucji zapisano, że każdy zawód może się zrzeszać to Komor no właśnie zrzeszają czy rozumie, że wszelkie kwestie Niewiem szkoleń miękkich takich, że organizuje samorząd w nie rozumiem to jest o tyle dla nas istotna, że też będąc w liczbie pań z pewnością ma ogląd na to jakaś praktyka w całym kraju nie tylko w w 1 miejscu ronda ładnie tak przepisy przepisami przepisy są kodeks postępowania cywilnego, czyli ten akt, który jest podstawowym aktem regulującym postępowanie egzekucyjne jest 31004 . roku często te przepisy są niedostosowane do rzeczywistości do aktualnych czasów, więc przepisy przepisami, a praktyka praktyką taka praktyka najbardziej rzutuje na sytuację danej osoby prawne FM bank dzisiaj chcielibyśmy przede wszystkim porozmawiać o usunięciu sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania chcę powiedzieć już na samym początku, że chodzi nam od ryb usunięcia cywilne stąd wizyta pani dzisiaj w audycji, bo funkcjonuje takie szerokie przekonanie, że usuwa się sprawcy przemocy głównie przez prawo karne, gdzie w tym trybie nie w trybie prokuratorskim tymczasem od 2 tysięcznego dziesiątego roku obowiązuje tak jakby równolegle możliwość usunięcia sprawcy w trybie cywilnym i o tym, mówi jej art. 11 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i o tym kiedy można takiego sprawcy usunąć, a myśmy już obecnie niejednokrotnie mówili HSW niekoniecznie chcą się na tym skupić natomiast w zasadzie w ogóle mówić właśnie o tej stronie egzekucyjnej czyli, jeżeli mówiąc krótko osoba doznająca przemocy dostaje już takie postanowienie, w którym jest napisane usuwamy sprawcę przemocy co dalej ma zrobić co się dzieje dalej no właśnie osoba ta powinna skorzystać niewątpliwie z usług komornika sądowego powinna wymusić, jeżeli nie skorzysta z usług komornika sądowego, jeżeli skorzystała z ekipą z jakichkolwiek innych środków w celu wyprowadzenia czy w celu przymusowego doprowadzenia takiej osoby z mieszkania no to może liczyć z tym, że zwrotem będzie powództwo o naruszenie posiadania więc, aby to było wszystko poprawnie przeprowadzona to musi właśnie pan mecenas zaznaczył skorzystać z usług komornika czy gdyby mówiąc krótko taka osoba została postanowieniem wymienia zamki albo nie wie mówi Aleksandra Chomać tutaj możesz mi usuniemy to co się może źle skończyć to co się może źle skończyć, ponieważ przeciwko takiej osobie może być wszczęte postępowanie w sądzie i czego efektem może być to, że sąd nakaże przywrócić prawda przywrócić na zamieszkanie takiej osoby, której sprawcą przemocy postępują nielegalnie zgodnie zobowiązującymi przepisami będąc chronionym później tak jakby zabezpieczy wszy się właśnie przed jakimś o to, żeby nie było także ten sprawca będzie triumfował będzie wygrywał jakieś inne sprawy w idziemy do komornika idziemy do komornika i musimy mieć, aby pójść do komornika mną muszę mieć to postanowienie sądu o 20103 czy to musi czy też jakiś konkretny komornik przypisane do miejsca zamieszkania czy ja mogę się wybrać komornika wierzyciel ma nic prawo wyboru komornika na terenie całej Polski natomiast przy sprawach eksmisyjnych najlepiej skorzystać z komornika, który ma siedzibę tam, gdzie jest mieszkanie w wygodzie gdzie, gdzie mieszkają stron estradową wiedzieć, gdzie taka jest dziś w Sądzie Rejonowym jest na każdym Sądzie Rejonowym jest wykaz komorników działających w danym sądzie, ponieważ tak co do zasady komornik działa przy Sądzie Rejonowym on może prowadzić czynności poza zielonymi to postanowienie wydali bandytom odnowiono i nie mówiąc krótko wydali nam jest najlepiej pod względem też finansowym zaraz pewnie powiemy o kosztach mówimy tutaj tylko zaznaczam, że wtedy, gdy osoba taka nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów w błoto to jest istotne czasem nawet ktoś nie ma dostępu do internetu albo niekoniecznie okresie poruszany w sądach jest taki wystawi natomiast ogłoszenie w spis komornik pomnożyć możesz dowieść w sądzie idzie do komornika tam czynności się właśnie tym zakresie, mówi że musi mieć dokumenty dzieciom ośmielić podstawowym dokumentem to jest właśnie to orzeczenie sąd, w którym sąd nakazuje, aby sprawca przemocy opuścił opróżnił wydał pomieszczeń, jeżeli chodzi o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie atut to jest sytuacja jasna, że ta eksmisja czy to postępowanie jest orzeczony do usunięcia jest orzeczony z tego powodu n p . w każdym innym przypadku, aby była to eksmisja z powodu przestępstwa przeciwko rodzinie musi być to zaznaczone wyraźnie w wyroku sądowym to też mogą być inne przypadki wydania wyroków, w których na podstawie przez to przeciwko rodzinie, czego efektem będzie eksmisja ale aby to, aby LAD to był taki, aby dług taki specjalny właśnie rodzaj eksmisji z powodu przestępstwa przeciwko rodzinie czy bez powodu przemocy musi być to wymienione w orzeczeniu sądowym z jakiego powodu jest eksmisja może to dzieci mówiąc już tak no straszliwie prosto prosto z zaznaczoną musi dać jakiegoś powodu usuwany, czyli nie w uzasadnieniu nie tam jakimś protokole z sentencji w tej głównej części tej głównej części ma być napisane, że postanawia, a sąd orzeka, że mało, że usuwa limitowana w związku z przemocą w rodzinie to tu tutaj, jeżeli chodzi o tym, oto przemoc w rodzinie to sąd powołuje się na przepisy natomiast mogą być różne inne sytuacje zakłócenie porządku publicznego w innych odrębnych jasne, ale tu w tym tymczasowa 11 lat pisze dowodu tak stosowania u stolarza stosowania przemocy w Berlinie napisał uzupełnienie wyroku nie pewnie też postanowienie może być tryb uzupełnienia w ramach trzeciego gola już realnie nie może być tryb uzupełnienia wyroku i w takim w takim trybie czy to pierwsza uwaga pierwszy wykrzyknął, jeżeli sąd, w jakich przyczyn, bo to czasem mogą być przyczyny takiego powiedział, że z tempa pracy wynikające z dokładnie, ponieważ komornik nie zna akt sądowych nie wie, jakiego powodu sąd wydał postanowienie tak i mówiąc krótko nie jest to wymienione to mamy chyba 7 dni, a jeśli dobrze pamiętam, żeby obciążyć samych umów o uzupełnienie 14 dni uznała zwolnienie z 12 latach przyczyną tak, ale to jest trudna, że niekoniecznie to jest napisane programu o tym, wiedzieć sąd nie poucza w tym zakresie stąd to jest bardzo ważne, ponieważ konsekwencją tego jest to n p . że dla takich osób są rygorystyczne procedury, o czym pewnie zaraz powiem tak dobrze trzymam to życie to jakoś prawomocne czy jakąś pieczątkę Szymczak to musi być prawomocne i to musi być zaopatrzone w tzw. klauzulę wykonalności to brzmi strasznie trudno prawniczą natomiast klauzula wykonalności wystaje ogólnie rzecz mówiąc taka pieczątka przybijane na każdym orzeczeniu przez sąd i to upoważnia osobę do skierowania sprawy do komornika sąd tylko raz wydaje na orzeczeniu taką pieczątkę i jeżeli zgubisz taki wyrok tak takie postanowienie w tym przypadku takie orzeczenia oto cała procedura uzyskiwania tego dokumentu jest skomplikowana i musi być wszczęta odnowa nie cała procedura pozowania do uzyskiwania takiego dokumentu takiego od sąd odpisów może wydać na żądanie ile się chce natomiast 1 jedyny jest tylko egzemplarz specjalny dla komornika do komornika potrzebny do prowadzenia postępowania egzekucyjnego zaopatrzone w taką pieczątkę, którą to, w której to inny sąd nakazuje wszystkim osobom wszystkim urzędom, aby to orzeczenie wykonał je specjalna formułka AirShow 2 latek sprawca może układu postanowią się odwołał może być egzekwowane, gdy jeszcze egzekwować nie można, ale dobrze, że jest natychmiast wykonalne w tym przepisie, jeżeli jest natychmiast wykonalne to ona klauzuli wykonalności sąd zaznacza, że jest to orzeczenie natychmiast wykonalne i nadaje się do wykonania od razu można w galerii pauza tak, jeżeli to zaznaczone, że została klauzula wydana jako natychmiast wykonalny to może taki hipotetyczny sprawca to pewnie będzie chciał odwoływać nie, a tutaj, jakby czas jest decydujące z tym różnie bywa to zależy jak ludzie podchodzą do takiej kwestii czasami ludzie i niestety to jest błąd uważam w tym przypadku to na pewno bardziej chroni to osoby, która chce wyrzucić z mieszkania sprawcy przemocy, ale czasem ludzie podchodzą do tych kwestii sądowych sądowo komorniczych także nie pójdą do sądu to znaczy, że mnie to nie dotyczy nie odbierają korespondencji to będzie lepiej tak naprawdę to jest najgorsza na najgorsze co może zrobić taka osoba bursztyny nie ma możliwości, żebym w ogóle odwołania od jakichkolwiek czynności tak jak nie odebrała to my przyjmujemy że, że jest zdolny, że jestem pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia to znaczy taki sam skutek, jakby odebrała w, a nie ma możliwości odwołania się rodowici mamy to postanowienie mamy tą pieczątkę nie wiemy jakiś akt własności również mają już nic nie jest potrzebne potrzebne jest postanowienie potrzebna jest ta pieczątka ta klauzula wykonalności warto też pamiętać o tym, żeby zadbać rzeczywiście od to znaczy tost to jest obowiązek sądu, ale może tutaj też czas, aby było obarczyć na to uwagę, że z tej klauzuli wykonalności koniecznie był PESEL dłużnika od 2011 roku zniesiono sądy tak sądy mają obowiązek nie tylko wymienienia imienia i nazwisko dłużnika, ale również wskazywania numeru PESEL, czyli tylne wahacze do sądu mówi niechętnie, ale obowiązek albo ją również znak są wzięła niemowlę w nim tak tak, jeżeli nie ma tego w pozwie to sąd ustala sąd, a takie możliwości ustalania zgromadzone informacje wyglądało to faktycznie może być także potem mogłoby powstrzymać dokładnie to jest przepis, który na, który zostało stworzone na kanwie tego, że czasami dochodziło do pomyłek wierzyciel wskazywał zły PESEL imię nazwisko Jan Kowalski na przegląd trudno wyobrazić eksmisje w stosunku czy w ogóle postępowanie w stosunku do Jana Kowalskiego oznaczonego tylko z miejsca zamieszkania, ale miejsce zamieszkania, żeby Haile wielokrotnie zmienia już nie mówiąc właśnie może być też tak, że podobnie zameldowania o rodzinnej to wtedy jest problem proszę państwa musimy zrobić krótką przerwę na informacje po informacjach wróćmy do rozmija zamek po informacjach audycja dość przemocy pani Monika Janus jest naszym gościem komornik, ale również rzecznik prasowy krajowej rady komorniczej witam ponownie przed przerwą także uporządkować powiedzieliśmy o tym co zrobić i jak powinna wyglądać, żeby dostać się postanowienie o nakazanie opuszczenia miejsca zamieszkania sprawcy przemocy mówiąc potocznie, żeby bez skutku z tego sprawcy usunąć z miejsca zamieszkania, a my zatrzymać się takim etapie, że przeszliśmy z tym postanowieniem, które ma klauzule, które ma PSL do komornika i to nawet i oprócz tego postanowienia z klauzulą właśnie z tymi wszystkimi danymi należy wypełnić wniosek egzekucyjny w ten wniosek egzekucyjny jest dostępny na formularzach albo w kancelarii komorniczych albo ze strony internetowej można pobrać nawet nie tego komornika, do którego chcemy skierować sprawę, ale na stronie internetowej każdego komornika wykaz komorników adresy komorników może też powiem o tym, znajdują się na stronach internetowych krajowej rady komorniczej są dostępne przy sądach rejonowych także takie wnioski są ogólnie dostępne wzory takich wniosków to naprawdę nic trudnego do zdobycia w takim wniosku egzekucyjnym, które musimy wypełnić muszą znaleźć takie dane jak imię nazwisko wierzyciela, czyli tej osoby te na rzecz, której sąd, na którą prosił, która rządziła słynie z dnia 12 Anette, która prosi o Donaldzie one najczęściej będzie to osoba właśnie dotknięta przemocą, czyli musi być jej imię nazwisko też PSL adres zamieszkania inny musi być znaleźć imię nazwisko dłużnika, czyli tej osoby, która ma być usunięta wskazane też PSL ten basen jest skazany tak jak mówiłam też w wyroku sądowym miejsce, z którego ma nastąpić usunięcie, czyli dokładne adresy zamieszkania tej osoby dokładny też adres do korespondencji z reguły te adresy pokrywają się natomiast, jeżeli ta osoba raz przegrywa raz nie przybywa ma inny adres do korespondencji czasami różnie bywa to należy też to zaznaczyć należy też to wskazać, iż w zasadzie to byłoby wszystko, jeżeli sąd nie zasądził zwrot kosztów procesu czy zwrot kosztów Turcy odrębne postępowanie natomiast to można też żądać zwrotu kosztów tym samym wnioski z wniosku to wtedy komornik wszczyna się tak nazywa egzekucja świadczeń pieniężnych i niepieniężnych no to wtedy też trzeba zaznaczyć jakich kosztów żądamy z jakiego tytułu, gdzie im bardzo ważne, jaka jest podstawą tej egzekucji, czyli na podstawie takiego postanowienia sądu wydanego przez jaki sąd w jakiej dacie w jaki sygnał duże żądamy tej eksmisji mogą żegnają się załogi od wizji 18 foteli z załącznikiem jest oryginał to jest zawsze w oryginale należy zostawić u komornika płacimy też czy płacimy też czy nie płacimy w myśl, że tutaj warto uzyskać jednak postanowienia o zwolnieniu z kosztów, jeżeli mamy takie postanowienie o zwolnieniu z kosztów wcześniej wydane przez sąd, bo też opłata od pozwu w postępowaniu sądowym obowiązuje i takie postanowienie rozciąga się na postępowanie egzekucyjne niestety eksmisja kosztuje i eksmisja nie jest tania w Polsce uzależniona jest od tego z jakiej ilości pomieszczeń usuwamy dłużnika za jedno pomieszczenie jest to opłata ponad 1000 zł nawet około 1300 zł także warto za jedno pomieszczenie do poniedziałku mieszkam w trzypokojowym mieszkaniu tak, bo jeżeli dłużnik zajmuje 3 pokoje w tym mieszkaniu, a ty to jest to jest też trudne, a czasami do ustalenia czasami rozgromili mistrza czy mnie to ją ożywić do wniosku komornik musi mieć we wniosku znane z jakich pomieszczeń z jakiego mieszkania z wielu pomieszczeń mamy tego dłużnika usunąć brak spokoju usuniemy tom, żeby nie było takiej sytuacji, że przejdzie do innego popchnęła go różne są sytuacje czyje są wydzielone pomieszczenia czy wszyscy wspólnie zajmują dlatego też myślę, że bardzo ważne jest, a w 90 % przypadków takie postanowienie rzeczywiście w takich tych sytuacjach przemocowych takie osoby uzyskują zwolnienia o zwolnieniu otwórz to znaczy ja powiem w ten sposób po pewnym problemem praktycznym przy uzyskaniu tego zwolnienia jest takie podejście, że sąd LUPA bada my na jakim etapie, jakie są koszty i spotkam się takim podejściem, że jako wnosiło się wniosek o usunięcie sprawcy i zwolnienie z kosztów to samo mówił na tym etapie koszty te 40 zł aż 40 zł to się stać już zapłacił, w czym może się tak stać, że pierwszym kosztami w całym tym postępowaniu ma dopiero te koszty egzekucyjne egzekucyjne, które ma olbrzymie szyja wtedy mogę w każdy, kto nam na każdym etapie taka osoba może wystąpić, że będzie to wtedy wniosek o zwolnienie od kosztów postępowania egzekucyjnego, o czym idzie dość słabym rozkłada się do sądu analogicznie jak w każdej sprawie, w której zwolnienie od kosztów sądowych ten pan mecenas będzie lepiej wiedzą co należy złożyć wniosek wypełnić tak oświadczenie jaw, gdyby bowiem tak, bo przede wszystkim drukarek są te koszty tak oczywiste jednak muszą dostać od komornika wezwanie do uiszczania tych kosztów albo jak i wykaz kosztów, jakie będą tylko woli opowiadać co do komory brak przychodu z tym wnioskiem złożyłem komornik się nie pytaj lepiej, a nie napisałem, że sam tego zastąpić stąd proszę usunąć i teraz są komornik liczy te koszty liczy koszty są 2 pomieszczenia liczy koszty być może jeszcze jakieś dodatkowe związane z przewożeniem tych ruchomości dozorowanie ich magazynowanie i świata mówi policjant, a śląską to 1000 zł wraz z liczby 1000 zło, skąd się wzięło to jest taka opłata stała, która została określona w ustawie o komornikach sądowych przed ich mniej to jest o 40 % takie stawki bazowej rozumem i czytelnego narzucono są zmienne to jest narzucone inną nie ma co tam miernikiem związku nie negocjować tego, że nie ma przepisu komornik może nie musi jest wyraźny przepis, który stanowi, że to opłata musi być wniesiona od wniosku rozumiem no dobrze, czyli Komarnicki prze prześle mi pewnie takie jak wezwanie tak w komornikach przeszli takie wezwanie do uiszczenia tej opłaty stałej na jej rozmiary eksmisja nie może się rozpocząć 23001 i tu zaczynają się niestety schody w biały nie mam te koszty finalnie obciążają dłużnika należy powiedzmy sobie szczerze 90 % przypadków jak taka osoba, która ma orzeczenie za za przestępstwo przeciwko rodzinie za przestępstwo znęcania się to ona nie ma dochodów i trudno będzie później odnieść ciągnąć, bo to jest ta opłata stała podlega tak jak mówię zwrotowi finalnie przez dłużnika i od tego dłużnika można dochodzić przez najbliższe 10 lat później każde skierowanie sprawy do komornika na inne przerywa bieg, czyli poprzez kolejne 10 lat natomiast w chmurze, ale mówienie o walce z właścicielami są nadal boli nigdy innymi słowy w takiej sytuacji się wraca do sądu pisze właśnie wniosek do zwolnienia od wiatru postępowanie egzekucyjne jest druk oświadczenia o stanie majątkowym rodzinnym chciał wykazać, jakie się ma ruchomości nieruchomości w ciemności tak dalej i też po latach praktycznie powiedzieć, że faktycznie uzyskanie takiego zwolnienia na etapie, kiedy te koszty są znaczne znaczna jest łatwiejsza jest łatwiejsze, bo co innego jest wykazać, że mnie nie stać na to 34 obowiązują ogólne niż ziemie nie stać nas 40 zł inaczej się na, toteż patrzy no i też, jakby jest już inny etap tego postępowania, bo sąd, jakby już powiedział co sądzi o tej sprawie mówiąc krótko dokładnie tak wypowiedział dane przepisy są po to, żeby służyły ludziom także myślę, że tutaj ja przynajmniej nie spotkałam się, żeby sąd odmówił zwolnienia tak, że raczej spotykam taką sytuacją, że ktoś dostaje właśnie takie wezwanie jej się temu wierzycielowi dalej tak jakby ta wiedza o tym, że można wystąpić do sądu też nie widzi niech nikt tego ludziom nie mówi to jest stąd też dalsza audyt nie jest to może dobry z tak dobrą podpowiedź, żeby sobie taką informację takie połączenie we wnioskach egzekucyjnych każdy komornik jednak zawarta tak jak też postulowałem, żeby na wkład w procedurze niebieskich kart w tym druku, który otrzymuje osoba pokrzywdzona właśnie takie informacje praktyczne się z znajdowały, że życie nie stać na to egzekucję no to może wystąpić do sądu o zwolnienie, ale jak i odzieżą czy strony internetowe takich organizacji rzeczywiście nieraz są takie informacje zawarte nawet z drukarni w kamienicy, ale to powinno być standardem powinno być standardem też powinno być takim elementem, w którym proszę zobaczyć to osoba doznająca przemocy już trochę przeszła tych procedur, zanim dotarła do tego elementu ludzie są często zmęczeni tak mówiąc krótko i długotrwałym postępowaniem sądowym takie tanie są sprawy komfortowe oczywiście natomiast mam takie pytanie czy, jeżeli nie zwolnią z tych kosztów sąd zwolnił z kosztów to komornik za darmo wykonują oni wtedy wzywa skarb państwa wtedy prezes sądu płaci tymczasowo zaliczka na pokrycie wydatków na pokrycie opłaty też jest orzeczenie Sądu Najwyższego, że to tylko prezes sądu płaci natomiast finalnie koszty ściąga się od dłużnika to jest potrzebne, żeby to koszty ściągnąć od dłużnika po to, chociażby, żeby ci dłużnicy, jeżeli mają wiedzę, że dodatkowo zapłacą jeszcze za to co mogli sami zrobić sami mogą się wyprowadzić na podstawie przecież postanowienia egzekucja w Polsce nie jest koniecznością to nie jest nieuchronność tak jak nieuchronność kary w postępowaniu karnym do egzekucji doprowadza tylko dłużnik, czyli osoba, która ma opuścić mieszkanie wtedy, kiedy tego po prostu nie robi dobrowolnie nie wykonuje on także to jest potrzebne po to, aby właśnie zapobiec takim sytuacjom w przyszłości najgroźniej było także tych bogatych mówiąc krótko stać na wyegzekwowanie mu też faktycznie no dobrze załóżmy albo zapłaciłem albo uzyskano za zwolnienie zwolnienie z opłat za ocean jest ich wtedy komornik wszczyna już taką prawdziwą właściwą procedurą właściwe postępowanie egzekucyjne już zabiera do tego w prasie zabiera wobec sprawcy po pierwsze musimy wysłać musi go poinformować, że w stosunku do niego jest takie postępowanie wtoku musi wskazać na rzecz czyją, kto żąda takiego opuszczenia na jakiej podstawie na podstawie jakiego postanowienia sądu i komornik musi nakazać dobrowolne to czy, wprowadzając dobrowolność w postępowaniu, które jest przymusowa, ale musi wezwać może go nazwiemy Dowhan nie dają szansę na sam się wynieść 14 dni zakreślając termin jakikolwiek inny, jeżeli nie wyprowadzi się to będą wtedy i wtedy w takiej dacie, którą już tam wskazuje dokonane czynności mające na celu przymusowe nie odebrał tego nieliczna i będę panią męczą w sposób ważny, ale to chyba, ale to jest on o g, bo to jest bardzo często nie odebrał ją zabrał tego pisma nie poszedł na pocztę nie odebrał pisma, a wtedy jest ten termin troszeczkę wydłużone tej eksmisji ponieważ, jeżeli odebrał mu to szybko mamy taką wiedzę, więc widać odebrał, jeżeli nie odebrał poczta awizuje dwukrotnie po tygodniu, czyli 2 tygodnie powiedzmy takie pismo jest złożone w urzędzie pocztowym, po czym jeżeli nie odebrał to urząd Pocztowy zwraca do komornika i wtedy komornik wydaje takie zarządzenie, że pozostawia korespondencję w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia co oznacza taką sytuację, by odebrał Echa tych mówiąc krótko czczono odbierze czynie to świadoma widzimy się on ma wychodzili, mówi że Marta dla niego coś dzieje dla niego to jest fatalna sytuacja w efekcie, ponieważ nie może odwołać się nie może złożyć skargi na czynność komornika na każdą czynność komornika przysługuje skarga do sądu natomiast, jeżeli nie wiemy czy dłużnik czy ta osoba, która ma zostać usunięta uważa, że sąd nie wydał takiego postanowienia czy wieża sąd nie wydał przyznała, iż błędy komornicze proceduralne służy mu skarga do sądu, a jeżeli nie odbierze to nie wierzą mu służy ta skarga do sądu, a nawet nie wie co było w tej korespondencji czy były jakieś błędy czy nie było błędów w ciemno jeszcze oczywiście w takiej sytuacji on sobie pójdzie na to mamy ruszamy z głowy i małych Eliza Panek kończymy postępowanie natomiast, iż zdarzają się jednak przypadki, że dobrowolnie rzadko rzadko rzadko w takich sytuacjach rzadko to jeszcze bym miał sam się nic by wcześnie, by to zrobić dokładnie Czachor KTM no AM nie dotrzemy tam na szkle piszemy w tym wezwaniu, że jak nie opuści to będzie koszty ponosił jakość tekstu naszym klientom nawet nie ma co straszyć buty z naturalną konsekwencją tego, że jak nie opuściłam będą przymusowo czynność stąd koszty poniesie natomiast co jest ważne my też Nowotko w ogóle, jeżeli chodzi o eksmisję wprawie polskim to sąd w każdym przypadku bada jeszcze wcześniej przed przez to przed egzekucją komorniczą czy dłużnikowi przysługuje prawo do lokalu socjalnego, jeżeli nie czy przysługuje, jeżeli nie no to komornik ma obowiązek wyeksmitować do tzw. pomieszczenia tymczasowego co jest procedurą skomplikowaną balet z procedurą do przejścia natomiast w tych przypadkach, kiedy została eksmisję orzeczono z powodu tej przemocy to sądy nie przyznają lokali socjalnych takim osobom nie trzeba zapewniać pomieszczeń tymczasowych i nie trzeba czekać od 1 listopada do 31 marca, kiedy ten okres ochronny, w którym nie można eksmitować do pomieszczeń czy zatem powtarzające się takie przysłowiowe powiedzenie jest eksmisja na bruk powiedzmy, że jest eksmisja na bruk, ale faktycznie jest eksmisja nie do lokalu nie do pomieszczenia, ale do noclegowni do placówki zapewniającej miejsca noclegowe w czyn nie jest tak, że wystawiamy przed kamienicę czy przed blok tego nie byli wolni, ale nie my musimy zapewnić schronisko noclegownię lub placówkę, która zapewnia miejsca noclegowe wskazane przez gminę stać przed komornikiem czy ma tutaj dodatkowe obowiązki związane z tym, że musi poinformować gminę o potrzebie zapewnienia takiej placówki na lodzie dowiezie do do noclegowni powinien to jak z pójdę do mamy albo tort na każdym etapie może dobrowolnie się wyprowadzić oczywiście transfery się do tak też dobrowolnie w RODO jest ważna była czasem oczekiwania właśnie te pomieszczenia czy, jeżeli kołu pomieszczenie socjalne czy w lokal socjalny lokal socjalny to oczekiwanie w latach graniczy z cudem na brak otrzymania takiego takiego lokalu socjalnego wiadomo, jaka sytuacja mieszkaniowa te wszystkie lokale pomieszczenia powinna zapewniać gmina, ponieważ to służy do ustawowych to wina uznaniową za niewinność mojego byłego barona anonimów dlatego też mówiłam, że w każdym przypadku nawet, w którym nie jest to nic orzeczona eksmisja z powodu tej ustawy z podsta w ustawy, a z powodu jakich przestępst w wcześniejszych znęcania się nad rodziną sąd innym postępowaniu nawet rozwodowy przecież może orzec, która strona ma się wyprowadzić, ale wtedy musi znaleźć się to w tym w tej głównej części, że jest to z takich powodów takich powodów robimy przerwę na informacje o informację wracam do rozmowy audycja dość przemocy rozmawiamy o egzekucji komorniczej naszym gościem jest pani Monika Janus komornik oraz rzecznik prasowy krajowej rady komorniczej dom państwa ponownie przechodzimy tak jakby w porządku w czynności usunięcie sprawcy przemocy w rodzinie mówiliśmy w pierwszej części audycja uzyskać takie postanowienie potem w drugiej części mówi o tym co z kosztami na tym etapie wszczęcia egzekucji musi my doszliśmy do takiego momentu, że jest żeśmy go wezwali ją już nie usunęło ją usuną dobrowolnie coś dzieje dalej, a więc dalej wyznaczony jest termin eksmisji dłużnik, czyli osoba, która ma zostać usunięta zawiadomione o tym, terminie eksmisji bez względu NATO czy ona wiedziała czy Niewiedziała w sensie takim odbierze korespondencji czy nie jest prawnie zawiadomiona, ponieważ nawet jak nie odebrała, a listę, by korespondencja wróciła do komornika to pozostawiają w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia i liczyć się tak jak gdyby odebrała dowiedziała się wiedziała o tej eksmisji jest komornik ma termin eksmisji już wyznaczony co dalej w przed tego typu czynnościach komornika o prawie zawsze korzysta z pomocy policji, dlatego że są to takie sytuacje, w których może być groźny może być różnie nam należy zapewnić ochronę i komornikowi prowadzącemu i też wszystkim osobom, które uczestniczą w czynnościach no z reguły, jeżeli jest eksmisja z powodu przemocy w rodzinie to nie jest to taka sytuacja to są to sytuacji, która go eskalują jakiś tam konflikt tym różnią się wydarzenia tak dlatego komornik jak już uda się na miejsce w dacie eksmisji to wtedy korzysta z reguły z pomocy policji i co dalej komornik przychodzi do takiego domu myślę, że w takich sytuacjach, gdy nie ma co generuje co generalizować te lokale są otwarte, bo przecież cała rodzina tam mieszkali Taurona, której zależy na tym, żeby żebyś, żeby sprawca został usunięty w Puszczy komórka ta osoba wie o tym, terminie taka osoba jako wierzyciel ma komornik ma obowiązek ich też doręczano odpis każdego pisma wysłanego przewija się dowiemy, że ja wniosłem poproszę komornika, żeby usunąć do komory mówi panie Grzegorzu wtedy wtedy przychodzą do nas nawet nie mówiono też wysłał pismo równolegle pismakowi dłużnikowi równolegle wysłał pismo wierzycielowi tak tak, gdy osoba też jak Syria nie jest takie osoby same interesują się same przychodzą pytają czy tam niewielką praktykę mają komornicy czasem komornicy też ustalają ten termin eksmisji mi odpowiada czy pani będzie odpowiadał czy pani nie ma żadnych innych w 2 jedno tak czy jesteś tylko potem ktoś wyjeżdża mąż i rozwój sytuacji tak lek. Rogers czy to jest długi czas między tym pierwszym pierwszą wizytą komornika, a tym na terminem egzekucji no to też zależy to też zależy od tego ile komornik bieżącą ma spra w jak dużo prowadzi tych postępowań, ale też zależy od tego jak aktywny jest sprawca czy sprawca skarży każdą czynność do sądu czy sąd w wyniku tej skargi n p . nie zawiesi postępowanie egzekucja powinny stać wymarzonym dla aktywnych w tym, że zbieram no tak, ale wszystkie może przedłużać czy odbiera korespondencji czy nie odbiera potężnie nieodebranie przedłuża powiedz mamy 14 dni kolejny, kiedy mnie też okres, w którym poczta awizuje, kiedy ta korespondencja nie trafia do komornika powiem tak średnio od wezwania do faktycznej eksmisji upływa miesiąc 1 , 5 miejsca 1 , 5 do 2 miesięcy średnio, ale to tak przy przy zwykłym toku czynności jak nie ma skarg nie ma wstrzymanie nie ma żadnych przestojów w niezależnych od komornika pani rzecznik powiedziałem tylko powtórzę, że to w tym drugim wypadku zupełnie wyjątkowo czy zima przyniesie zima myto możemy co do zasady eksmisji nie wykonuje się od 1 listopada do 31 marca, chyba że komuś zostało zapewnione zapewniony lokal socjalny w takim wypadku sąd nie zapewnia lokali socjalnych to znaczy sąd nie orzeka o prawie do lokali socjalnych po zapewnia to finalnie gmina, ale w takim przypadku, gdy sprawca nie ma prawa do pomieszczenia tymczasowego, czyli można to można go usunąć tak jak mówiłam do noclegowni do placówki zapewniającej miejsca noclegowe lub do schroniska muszą to być placówki wskazane przez gminę, ale nie ma z tym żadnego problemu, ponieważ to jest już na linii komornik gmina, a nie nie ma nic nie rodzi żadnych dodatkowych obowiązków komornik przychodzi żywa w asyście policji dodaje w asyście policji i osób przybranych do udziałów czy notariusz komornik może przybrać każdą ze stron może żądać, aby przy czynnościach było mi byli świadkowie do 2 świadków, gdy świadkowie są wpisywani do protokołu z eksmisji z każdej czynności komornik sporządza protokół, w którym dokładnie określa, jakie czynności podjął co da się na miejscu działało, kto był obecny także każda ze stron ma i sprawca i osoba, która żąda eksmisji ma prawo do tego, aby gminy, aby oko, aby komornik przywołał fordów świat sprawca mówi, ale nigdy nie pójdę uległość oszaleli to jest mój dom miał tu zawsze mieszkałem od dziecka egzaminom orzeczenia sądowe, a co mitem sąd Komorniki policja no to właśnie tutaj następuje to przymusowe wyrzucenie na siłę nosiła nazwę wtedy nowych policjanci pomagają nie spotkam się sytuacjami, żeby taki sprawca, który mówi ja nigdzie nie pójdę był spokojny i siedział ten sprawca prawie zawsze i krzyczy i wyzywa i na węglu nawet czasami tak jest tak pobudzony, że może kiedyś użył noża próbował użyć noża w takiej sytuacji to policjanci już swoimi takimi czynnościami potrafią zapanować nad sprawcą życzymy rozumie, że wszelkie takie zachowania dno morza to już chyba jest oczywista, ale też inne to są przestępstwa osobne nową przestępstwo osobno żarliwie przeci w nowemu akcjonariuszowi publicznemu komornik jest tak samo jak policjant funkcjonariuszem publicznym i takie ubliża nie komornikowi takie przestępstwa właśnie ich użycie noża siły czy opór nawet po to, są przestępstwa, a dodatkowo przeciwko funkcjonariuszowi to są przestępstwa z zagrożoną większą karą niż w Gnieźnie na nowy dach nie naruszył tak nietykalność czy czy osoby osoby innej nie komornika wykonującego czynności w, a Trzos z rzeczami no właśnie właśnie tej Umarłej, bo mój telewizor mówi Jan wysterylizowana nie pójdę nigdzie albo np. emisja mówi łysy to co się dzieje z tymi RAF w rzeczy tego sprawcy to mogą być rzeczy osobiste i to mogą być też takie rzeczy, które są rzeczami wartościowym i jeżeli są to jakiekolwiek rzeczy wartościowe czasami też spór co do tego czyje to jest olbrzymi majątek dorobkowy np. małżonków no to wówczas, jeżeli nie ma podziału majątku po to, trudno jest mówić to jest moje to jest wspólne, jeżeli to jest twoje no to żądaj tutaj podziały całość majątku dorobkowego, ale głów często zdarzają się takie sytuacje, że to osoby, które chcą usunięcia sprawcy to mówią to bierze sobie ten telewizor ja zostawiam lodówkę albo niech weźmie sobie też często są takie sytuacje, że to osoby, które mają być usunięte już od jakiegoś czasu mieszkają w jakimś odrębnym wydzielonym pomieszczeniu pokoju, więc Starym ani wierzyciel kiczem czy wierzyciele mówią dobrze to już to jest jego zdrowia mówi Adam Tomczyk jedno zabiera listy jego pokój my i t d . i t d. jeżeli chce to odebrać to niema żadnego problemu on odbiera albo wskazuje miejsce, w którym należy mu złożyć tylko, że tak niestety często nie jest i tu zaczynają się problemy, ponieważ tak komornik musi coś z tymi rzeczami zrobić nie może ich tak wrzucić nawet one czasami są Bart JAG la liga do noclegowni dach od już ma tam bata mebli w noclegowni i złożyć nie można, więc jeżeli i jest sąd to rzeczy wartościowe to komornik po prostu te rzeczy może zająć na poczet długu po jak mówiła finalnie koszty zawsze obciążającego tam osoby, która jest usunięta, więc komornik może zająć może to sprzedać w trybie publicznej licytacji natomiast ma na pewno obowiązek spisać każdą z tych rzeczy i zostawić pod tzw . do osób pod dozór może zostawić każdej osobie z reguły jest to ten domownik, który ma jeśli one mogą zostać rozpisane zostają tam gdzie, jeżeli osoba nie wskaże, gdzie mamy przewieźć komornik ma przewieźć powiedzieli mnie interesuje mnie to idę sobie róbcie sobie co chcecie, a tak jest naprawdę w większości przypadków to wtedy komornik spisuje także czy zabezpiecza je oddaje pod dozór jakiś przybranej osobie może to być nawet ten wierzyciel 3, czyli osoba, która w, których domownikiem i ta osoba musi wykonać pewne obowiązki, czyli ta osoba, która zostaje dozorcą ruchomości musi wezwać tego dłużnika wiadomo, gdzie on przebywa bowiem znany jest mylny adres noclegowni natomiast komornik jeszcze przed eksmisją to jest ważne informuje o rząd ma obowiązek poinformować komornika o każdej zmianie swego miejsca zamieszkania i każdej zmianie adresu dlatego, że jeżeli nie poinformuje no to nawet chociażby to wtedy doręczenia prawda dokonuje się na wcześniejsze adres to jest dla niego znowu nie wiemy tak znowu niewiara jest w jego interesie poinformować o nawet taki obowiązek, jeżeli nie poinformuje to może zostać orzeczona kara grzywny naloty odrębny temat jest komornik to rzeczy wszystkie musi spisać zabezpieczyć w tym sensie żądać pod dozór komuś i osoba, która pełni obowiązki dozorcy wysyła do tego dłużnika pismo, żeby on sobie w terminie do 30 dni odebrał ruchomości, jeżeli tego nie zrobi to musi wystąpić do sądu, aby sąd orzekł co z takimi rzeczami zrobić, włączając ich zniszczenia albo oddać jakiemuś Towarzystwu albo przekazać na jakich celach albo zniszczyć każdą musi być tartym tą osobą musi być osoba doznająca przemocy ona może mówiąc krótko no nie chcieć się komfortowo z tym sprawcą nie jest oczywiście, że nie musi być to jest tylko kontakt z takim listownie oczywiście, że nie musi być komornik może to złoży do magazynu to zależy wszystko od okoliczności konkretnej sprawy konkretnej sytuacji jasne komórki musi po prostu takiego dozorcę znaleźć krótką usunęliśmy go do noclegowni w jakiś protokół po nie jest równa lub protokół z eksmisji jest protokół z eksmisji tam bardzo wyraźnie wskazane dokładnie krok po kroku co komornik robi, jakie strony składają oświadczenie strony zachowują się, jakie są rzeczy, jaki jest majątek czy został jakiś majątek wartościowy ciąg będzie licytowany czy został majątek, który jest nie wartościowej rzeczy zostały śmieci, które nadają się do wyrzucenia to też trzeba opisać sfotografować bardzo często komornicy to przy takich ekscesach też korzystają z kamery rejestrują wszystkie czynności, bo to są jednak sytuacja, która na wywołują bardzo dużo konfliktów, bo jest eskalacja kufli no tak powiedziałem to walka ze studentami wielu wyjechało ponad pod łóżkiem nie ma tak robi się u nas maksymalnie zabezpieczyć to rejestrujemy te czynności, a na drugi dzień wrócił usunęliśmy go już nie już nie może wrócić, dlatego że usunęliśmy go z reguły też jest związane z wymianą kluczy to absolutnie to już nie należymy do wierzyciela tak też, żeby żebrze, żeby zadbał o to, żeby to klucze wymienić wtedy można wtedy taki protokół z eksmisji też jest dowodem do tego, aby wymeldować takiego człowieka, bo się sam dobrowolnie oczyszczenie zameldują się jak już nie opuszczą tego mieszkania geneza nazwy osiedli wymeldował się wtedy zaświadczenie czy protokół z eksmisji jest dokumentem wydanym przez komornika do urzędu meldunkowego po to, aby taką osobę wymeldować i należy to zrobić jak najszybciej czy jak on wróci to on popełnił przestępstwo naruszenia miru domowego oczywiście czy też jak on, że dziś zwolniony z tak niezależnie od tego jest chronione kodeksem prawa głosu panią rzecznik jeszcze 1 rzecz zapytania, bo tak się też czasem osoby doznające przemocy mówią, że jak jest ten dzień egzekucji eksmisji wykonania czynności przychodzi komornik tego nie ma ukrywa się tak jakby coś wtedy dzieje, ale jego nieobecność w każdym z żadnym wypadku nie wstrzymuje eksmisji z tego może być problem z jego osobistymi rzeczami, które jednak należy złożyć nie powinni powinniśmy zapewnić temu człowiekowi dostęp do jego osobistych rzeczy jego ubrań jego tak odzieży obuwia natomiast to jest jego uprawnień, jeżeli on chce opuścić miejsce, jeżeli w cenie przesiedzieli w tym małym podatnikiem jest właściciel wykonana w Legii na eksmisję z gola na Xboksa i niechby znam takie sytuacje, w których nasz dłużnik wyszedł nie wyjechał czy nawet nie wyjechał nie tłumaczył się on obserwował gdzieś tam eksmisję za ciekawe oczywiście oferta jest zamieszana w żadnym wypadku jest główny problem, żeby ono nie będzie miał swoich rzeczy dostęp do znacie te rzeczy się, bo żądanie dozorcy natomiast on do lotów alimenty z myślą ci ludzie rzeczywiście wstrzymają w ten sposób jako zablokują eksmisję natomiast nie ma taki protokół z eksmisje z podstawą do tego, żeby wymeldować za wydanie tego lokalu osobie żądającej wierzycielowi jest podstawą do tego, żeby klucze wymienić, jeżeli zapłaciłem te koszty, bo uznałem, że na mnie będę wnosił o zwolnienie na pieniądzach zdradziłem, a ona w bardzo się spieszy pożyczyłem albo tak też bywa, gdy potem się okazuje, że mu można odzyskać te kwoty te pieniądze od tego nawet powinno się odzyskać tylko, że z pustego i Salomon nie oczywiście oczywiście rozumiem komornik wydaje postanowienie już przy zakończeniu takim formalnym sprawę, że ta sprawa została zakończona do archiwum komornik wydaje postanowienie, w którym wskazuje, jakie powstały koszty z jakiego tytułu, jaka to była opłata, jakie to były wydatki koszty korespondencji koszty przejazdu różne inne koszty i wszystkie te koszty finalnie obciążają tego dłużnika i można i komornik też, jeżeli ma taki wniosek można żądać wyegzekwowania od razu we wniosku wszystkich kosztów można za parę lat skierować sprawę do komornika takie postanowienie komornika jest już tytułem do wszczęcia egzekucji nie musi być zaopatrywane w żadne dodatkowe klauzule wykonalności orzekł, że on nie nie trzeba iść do sądu wystarczy, że jest tam wzmianka komornika o prawomocności taka klauzula prawomocności i to wrócę do sytuacji, którą powiedziałam na początku, że osoba żądająca eksmisji może sobie wybrać komornika dowolnego w całej Polsce, ale jeżeli wybierze komornika to wtedy koszty dojazdu komornika koszty transportu obciążają to je tą osobą żądającą niezależnie od uzyskanego nawet zwolnienie od kosztów sądowych to jest jej prawo do wyboru, ale razem wiążą się konsekwencji pani rzecznik bardzo serdecznie pani dziękuję dziękuję również, unikając zła, a naszym gościem i mam nadzieję, że to co zostało powiedziane pomoże, ale jeszcze aż tak komercyjne, ale pozwolę sobie zastrzec, że pozwolił sobie jeszcze panią zaprosić do audycji z przyjemnością potem ten aspekt jest niezmiernie interesujący bezsprzecznie praktyczny jest tak z przyjemnością bardzo zły awaryjne wyjaśnia do sprawdzenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA