REKLAMA

"Wspieranie NGO się opłaca. Dobrze, by władze rozumiały specyfikę ich działania". Rozmawiają prof. Magdalena Dudkiewicz, Joanna Piotrowska i Jakub Janiszewski

Połączenie
Data emisji:
2016-05-25 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie tych gór 136 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu prof. Magdalena Dudkiewicz z Instytutu stosowanych nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry i Anna Piotrowska z Feminoteki dzień dobry trener będzie na to, że państwo mówić o sprawie nie odmowę finansowania dla centrum praw kobiet dla fundacji centrum praw kobiet, która wspiera kobiety w sytuacjach kryzysowych przede wszystkim chodzi tutaj ofiary przemocy i w zasadzie są tutaj Rozwiń » 2 perspektywy to znaczy 1 to jest w ogóle kwestia stosunku tak tej władzy do problemu kobiet, a druga to jest w stosunku tej wadze do problemu trzeciego sektora i właściwie organizacji pozarządowych organizacji pozarządowych i myślę, że tutaj oczywiście też się splatają, ale w, ale też warto się zastanowić nad tym jak z obu tych perspekty w rzecz wygląda w oficjalnym piśmie tutaj cytuję fragment tekstu Anny Magdaleny Dutkiewicz na ngo PL w oficjalnym piśmie Ministerstwa Sprawiedliwości uzasadniającym nieprzyznanie centrum praw kobiet dotacji czytamy skierowanie oferty pomocy tylko dla kobiet pokrzywdzonych przestępstwem powoduje zawężenie pomocy tylko do określonej grupy pokrzywdzonych takie stwierdzenie świadczy niestety o tym, że minister sprawiedliwości jego urzędnicy nie rozumieją specyfiki działania organizacji pozarządowych i hali w demokratycznym państwie młoda to jeszcze, że takiej taką odpowiedź odmowną dostają nie tylko centrum praw kobiet, ale jeszcze 1 organizacja kobieca zajmująca się od 17 lat pomocną kobietę z doświadczaniem przemocy lubuskie Stowarzyszenie baba dokładnie o takiej samej o takiej samej treści, mimo że przez lata Ministerstwo Sprawiedliwości finansowało te bardzo ważną działalność też taką lokalną najzwyczajniej na świecie, gdzie wiadomo, że takie działania są najbardziej skuteczne, jeżeli trafiają do lokalnych wyspecjalizowanych organizacji, dlaczego mandat twierdzi, że z faktu, iż ministrowi się nie podoba zawężenie pomocy tylko do określonej grupy, czyli do do kobiet, dlaczego wnioskuję że, że to jest niezrozumienie organizacji pozarządowych i chce ich sensu sens tych działań, dlatego że organizacja pozarządowa z definicji działa wąsko oczywiście są wielkie organizacje, które działają bardzo szeroko ale, ponieważ jest to podmiot niepubliczny, czyli nie taki, któremu ustawa nakazuje działanie dla jakiejś określonej grupy odbiorców zwykle właśnie wg zasady nie wykluczania czynna od wszystkich dzieci wszystkich kobiet wszystkich bezdomnych wszystko jedno piłkarskie potrzebujących pomocy wszystkim taka przemoc tak wszystkich ofiar przemocy, ale w niego wszystkie instytucje publiczne co do zasady muszą działać dla każdego obywatela, a czy tez policja czy też służba zdrowia czy to jest pomoc społeczna wszystko jedno natomiast organizacje pozarządowe powstaje wolne z powodu takiego, że jakaś grupa ludzi dostrzega jakiś problem wpada na pomysł i ma ochotę przeprasza, jakkolwiek to źle brzmi my po prostu takie widzimisię takie społecznie użyteczne widzimisię, żeby tej grupie konkretnie pomagać albo tym zagadnieniem się zająć, bo to nie jest kwestia pomagania jakiś trudnych problemów to po prostu coś zrobić na rzecz tu jak dodał, że to czas to nie jest widzimisię, gdyż takie bardzo rozsądna bardzo rozsądna decyzja, że łatwiej po prostu mam przy in dla organizacji pozarządowej nie dłużej, bo zazwyczaj w Polsce mamy do czynienia z niewielkimi organizacjami pozarządowymi skupić się na jakiś wąski problematyce jesteśmy w stanie wtedy stanie się wyspecjalizować w tej dziedzinie mieć ekspertki jak i ekspertów i bardzo dobrze działać właśnie w bardzo wąskim wąskiej tematyce co więcej za badania wizerunku organizacji pozarządowych pokazują, że społeczeństwo oczekuje takiej specjalizacji do organizacji pozarządowych to nie jest właśnie pomoc wszystkim wszędzie i zawsze tylko specjalistyczna pomoc tam mają być specjaliści, więc ci specjaliści muszą być wąsko specjaliści, bo po prostu nie można być specjalistą od wszystkiego dodamy, że tylko ją namówiła o innej kobiecej organizacji, ale też, że Fundacja, która teraz nazywa się dajemy dzieciom siłę dawna nazwa Fundacja dzieci Niczyje również właściwie z tego samego powodu nie dostała pieniędzy wywóz w uzasadnieniu okazało się, że oferta jest nie kompleksowa, bo jest nie kompleksowo, ponieważ organizacje pozarządowe niedziałające oko w kompleksie ovo tak są od tego, żeby w konkretnych sytuacjach dla konkretnych grup tworzą firmy związane z takiego obowiązku z punktu widzenia prawa ma oczywiście nie ma takiego obowiązku, żeby organizacja działała kompleksową statuty są przygotowane właśnie pod specjalistyczną pomoc mówi o organizacjach pomocowych, do których też Feminoteka należy i to i tak musimy działać zgodnie po prostu z tym też statutem a, że to nie jest tak trochę, że minister tutaj z 1 strony wykazał się być może nie do końca kompetencją czy wiedzą na temat tego czym są organizacje pozarządowe, ale w pewnym sensie uderzył w coś co wszystkim od dawna zwani to znaczy, że organizacje są przybudówkami państwa bardzo często deleguje się rozmaite cele czyni się z nich właścicieli pewnych problemów bardzo często też to jest korzystne dla władz można powiedzieć nocą niż organizacja tym zajmą przecież w kwestii uważa, że ich zdolności najtrudniejsze problemy z najgroźniejszym ma sens ekonomiczny dokładnie tak i to za niewielkie pieniądze, bo cały czas jeszcze w Polsce jest takie postrzeganie organizacji pozarządowych, że daje dajmy im pieniądze ponadto zrobią taniej jak są organizowane przetargi dla firm nikt nie znaczy oczywiście teraz już to się zmieniła brane pod uwagę cel na off w ofercie, ale nikt nie oczekuje, że to będzie zrobione jakoś najtaniej natomiast jest takie oczekiwanie i to słyszę od wielu organizacji też rok działających lokalnie takie oczekiwanie, że to zrobią albo za darmo za półdarmo i to ty jesteś bardzo bardzo zła, bo chcą mają taką ochotę gotową spółkę z wyższych ustawowe rozgraniczenie między wspieraniem powierzanie zadań publicznych dozwolonym dostawy działalności pożytku publicznego, ale praktyka w Polsce niestety taka że teoretycznie się wspiera tak naprawdę, że powierza to znaczy zakłada się, że organizacja samo czadu ZAK sfinansujemy to zadanie zamiast po prostu w wspomagać rzeczywiście wtedy ruch jak na bardzo konkretne rzeczy przekazywać te pieniądze to takie pomieszanie spoglądanie w oczy finansowanie z niewystarczająco jednocześnie oczekujemy, że właśnie, tyle że są i pojawia się oczywiście nie zawsze to pytanie o finansowanie rozwoju umocowanie organizacji pozarządowych, skąd one mają brać pieniądze, skąd biorą pieniądze i jasne jest, że kiedy mamy takie rozbieżności widziałbym w postrzeganiu trzeciego sektora, jakie mamy w Polsce, że 1 władza twierdzi, że może być taka jak, byleby się nie za bardzo nie mieszczą, a druga twierdzi, że w ogóle niepotrzebny, bo ideologicznie nie pasuje to zaś dofinansowanie będzie takie jak i gminy Żmigród ich zaś organizacje czekają, choć nieraz, że to co jest fundamentem to jednak zbudowanie tej Filantropii, o której tyle lat mówimy o ciągle to tak jakby z jakaś blokada wyznaczyć dni nie jesteśmy w stanie uznać można 5 zł miesięcznie przekazywać 920, że ktoś może być, jeżeli będzie dużo ludzi ktoś może być także wyraz finansowy to się nakłada kwestia edukacji Obywatelskiej taki w ogóle tego w jaki sposób tłumaczyć ludziom od małego właściwie szkole a, że to są rzeczy, które się po prostu wszystkim opłaca ją w ogóle takiego myślenia, że pomaganie tam, gdzie trzeba pomóc jest opłacalne nie tylko dla tych dla tych, którzy pomagali dla całego społeczeństwa, ponieważ generalnie z pro rozwojowe w ogóle nie ma takiego myślenia tak, jeżeli mamy inwestycje w gminie dotyczącą nie wodociągu to wszyscy wiedzą, że to jest rozwój, ale jeżeli pomagamy nie wiem bezdomny ma albo ofiarą przemocy albo komukolwiek to po to nie jest rozwój to jest pomaganie bardzo często niemający, jakby takiego przyzwolenia społecznego ogólnego w oczy ci zainteresowani, którzy wiedzą, o co chodzi są kolejarze wtedy zacznę taka rozmowa, dlaczego nie dzieciom z rakiem nota już wizję chore dzieci to jest nasz najbardziej wdzięczny dodaje ja absolutnie nie ironizuję, ale ją rozważyli realizm realizm nie zna ani poprosił o taką analizowałem, przygotowując się do kampanii jedne pozyskiwanie 1 % dla naszej organizacji, które organizacje na co dostają najwięcej na jej okazałe no niby jak mamy też swoją kampanię zbudować, żeby tych i przekonać ludzi, żeby wpłacali do dla nas stan 1 % przekazywali 1 % nie okazał się, żebyśmy musiało oczywiście zrezygnować z tych praw kobiet musiałby się pojawić dziecko zwierzątko i generalnie przekaz musiałby dotyczyć rozdzielić dzieci, gdzie dzieci głównie dzieci ze zwierzątkami na rynkach w takim dniu, gdy te organizacje rozdają najwięcej radnych nie wierzyli swoją telewizję, dokąd je mieć swoją telewizję tak dalej też uważam ten mechanizm 1 % pokazuje ten brak takiej edukacji społecznej edukacji Obywatelskiej oraz jak wybierać organizacje, które przekazujemy 1 % świadomie i wspierając organizacje, które są najbliżej nas, bo wiadomo, że mają najmniejsze szanse na reklamowanie się tak dalej cały czas jest jednak także te organizacje, które mają najwięcej pieniędzy generuje jeszcze więcej pieniędzy z 1 %, ponieważ mogą się reklamować mogą docierać do bardzo bardzo szerokich uroczyście jest też kwestia różnych licznych grzechów samego sektora tak to, że społeczeństwo tak naprawdę widzi wyłącznie organizacje pomocowe w ogóle nie ma nie ma w gminnym o tzw. opinii społecznej przeświadczenia, że organizacje robią różne rzeczy naprawdę bardzo różnych dziedzinach mogą być innowacyjne, ale ją wznowiono w różne lewicowe ekologiczne eksperckie nowy brzeg w ogóle bardzo wiele jest dziedziną, gdy nie ma takiej świadomości związku z tym też ktoś, kto bezrefleksyjnie, a bezrefleksyjnie no bo nie jest nauczony tego rodzaju refleksji w przekazuję 1 % to co przyjdzie do rządu głowa przyjdzie ono od 2 do zobaczy w telewizji albo co od lat przekazuje analiza sugeruje program, w którym wypełnia rozwój Alchemii konsekwencje są tak, że faktycznie takie sytuacje, kiedy się zmienia władza, która decyduje o przyznaniu pewnych środków to organizacje, które do tej pory był utrzymywały się w dużym procencie z tych środków no po prostu mogą nadal zostają na lodzie, ponieważ nie mają zrzut zupełnie innych źródeł finansowania lokalne źródła są zazwyczaj bardzo płyną bardzo wąskim strumykiem w 1317 za chwilę wrócimy do rozmowy z 1324 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studiują Anna Piotrowska i Magdalena Dudkiewicz rozmawiamy o odmowie finansowania dla centrum praw kobiet i formy tej odmowy uzasadnieniu tej odmowy, które już wcześniej powiedzieliśmy właściwie wynika z głębokiego nieporozumienia w kwestii tego w Polsce są organizacje pozarządowe jak one mają funkcjonować w Aleppo miasto mieliśmy też o źródłach finansowania o braku filantropi takich zachowań filantropijnych w Polskim społeczeństwie o braku edukacji w teście przypomnijmy, że 1 % to nie jest filantropia w gazetach koniecznie po pożarze był on zawsze, ale warto jednak swoje powtarza, że to nie jest filantropia to jest coś na kształt budżetu partycypacyjnego możemy powiedzieć na co 1 % naszego podatku ma być przeznaczony, ale to nie jest wcale działanie filantropka zarządzenie są pieniądze, które mamy jakieś ogólnie mówiąc trochę też partycypacja ktoś chce już mieć w trudne słowo ID pewną poza tym to co wtedy wypełnię ideę partycypacji niewątpliwie, przekazując 1 proc natomiast niewątpliwie jest jednak także musimy nauczyć się wspierać organizacje pozarządowe jako organizacje, które reprezentują interesy rozmaitych grup społecznych, a przede wszystkim interes społeczny, jakby to jako taki, czyli wyrównują można powiedzieć stałe napięcia między rozmaitymi grupami czy między pewnymi zjawiskami chyba o tym, też można tak, ale też bardzo ważną rzecz mianowicie organizacje pozarządowe wyciągają na światło dzienne różne problemy, które było jak mówią socjologowie stypizowane, czyli nie były zauważane tak nazwali je zrobić sam model jest problem nie mówi nie moja sprawa nie mój problem, kiedy się rozumie, że one wychodzą na światło dzienne tak było zresztą z fundacją właśnie dajemy dzieciom siłę taką która, jakby wyciągnęła na światło dzienne kwestię przemocy wobec dzieci, których nie było w dyskursie ne, ale tak jest bardzo często dotyczy nie tylko wielkich jakiś problemów społecznych, ale też małych grup niezauważony w taki, który właśnie system publiczny, a żeby było nie wiem jak zorganizowany to przez to, że powszechny nie ma szans często zauważyć to nie o to chodzi, że tam są same błędy proste trzeba pomagać wszystkim w gminie w ośrodku pomocy społecznej to siłą rzeczy można kogoś nie zauważyć i organizacji właśnie bardzo często do takich osób do takich środowisk do takich problemów docierają wynika z depozytem organizacje pozarządowe, zwłaszcza takie, które nie mogą korzystać czy nie nawet nie powinny korzystać z funduszy jest z pieniędzy instytucji państwowych, ponieważ są organizacjami, które monitorują sprawdzają jak to działa w wyborze drogi tzw. hot dogi i toteż jest taka bardzo bardzo ważna rola organizacji punktów, która patrzy na ile pewne czy zapisy wprawie czy obowiązki państwa są realizowane w min taka też taką działkę wykonuje w tym obszarze przemocy wobec kobiet w razie i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, ale i bardzo trudno było takie działania wykonywać uczciwie, kiedy masz dofinansowanie jest płatnikiem jest ten region nasza kontrola w razie kontrolujemy także to wtedy jest konflikt interesów zdecydowanej z czego takie organizacje mają się utrzymywać tak no to jest bardzo duża działka bardzo taka praca wymagająca cierpliwości żmudna bardzo często wymagająca takiego stałego długiego monitoringu badanie ankietowe pracowania i t d. pytanie tak jak to organizacje mają mają przetrwać jak to organizacje mają funkcjonować one nie są w stanie inaczej niż bez takiej wspólnej społecznej zrzutki funkcjonować tak myślę, że trzeba też sobie powiedzieć, że organizacje Żak, żebyśmy nie nie nie zabrnęli w tą nadzieją, że najbardziej potrzebującym nawet nie zawsze to czym problem, że właściwie pomocy potrzebujemy wszyscy rozmaitej rozmaitych formach i to jest jakby ta rzecz, która powinna trochę kończyć ten dylemat czy komuś należy pomagać rzekomo najpier w fakty bardziej potrzebuje i dlatego że to jest jednak pewnie oczywiście każdy z nas może wybrać są bardziej w duszy gra, ale działalność pomocowa nie jest działalnością, która tak zasilanych z nowymi zwłaszcza, że to czasami nawet trudno nazwać pomocą w ratuszu przy czym się stykamy problemem społecznym Mijal czy dystansu, lecz często pojęcia potrzeba społeczna, ponieważ to w tym momencie n p . zawsze pokazuje na przykładzie nie wiem bardzo uzdolnionego dziecka w jakimś kierunku ich znowu ogólny system edukacji nie jest w stanie tego dziecka zaopiekować należycie tak, ale właśnie społeczeństwo obywatelskie może zadbać o tego support lnianego matematyka albo Skrzypka albo sportowca tak jakby bardzo precyzyjnie tej osoby notują, że w deficycie wręcz przeciwnie to eCardu znowu jest ogólnym nasze dobro, że ktoś bardzo uzdolniony będzie mógł rozwijać swoje zdolności potem inny jak pracować na rzecz społeczeństwa mają już rozwinąć nasz rząd na poziomie językowym też jest istotne, że możemy mówić o potrzebach społecznych nie tylko ciągle o problemach z datą, ale on jak zatem sporo, mówi że życie społeczne w Polsce to właśnie sprowadza się także mamy problemy, a to, że mamy potrzeby są oczywiste każdy z nas na okrągło ma jakieś potrzeby na jej teraz jest kwestia tych zasad wolą wykorzystać taką kwestię, która chyba jest nie do końca powiedziałbym w tym momencie w traktowany przez organizacje pozarządowe jako temat na miejscu no bo wiadomo, że nowa władza przyniosła mnóstwo problemów i pewnej niechęci wobec pewnych organizacji są bardzo wyraźne wobec organizacji, które nie wiem działają na rzecz mniejszości seksualnych, które działają na rzecz kobiet, które po mają paść pewien taki jest bardziej liberalny czy liberalizujący pewne zjawiska niekoniecznie, bo wpadł w wpisujące się w Koninie taką prorodzinną i pro Patria etyczną rozwój w rozumieniu tego rządu, ale równocześnie można, że Polska staje się przez to właśnie na arenie międzynarodowej znowu jak postrzegana jako o ten kraj, któremu być może trzeba pomóc i otworzy swój źródła finansowania ponownie partnerskie rozmowy z tego co wiem trwają w fundacji dar dla Sorosa czy Wałęsa w turystyce to nie jest jakiś wielki paradoks, że nie należą one oczywiście, że jest wielki paradoks to też trzeba pamiętać o tym, że te dostępne środki z komisji chociażby Europejskiej są dostępne dla dużych jednak organizacji procedury są bardzo skomplikowane ranking FIFA nie działa jest ranking nie działa ten sezon grand prix to jest byłem taki mechanizm, który pozwala dużej organizacji zdobyć duże fundusze, a następnie hymnu i mniej zarządzać mniejszym bez stałej tej biurokratycznej biorąc odpowiedzialność to trzeba mieć dużo młodsi duży wkład własny do snu zazwyczaj bardzo duże pieniądze niewiele organizacji ruchu nad NATO stać, więc i tak nie na z 1 strony pewnie się ruchomym pewnie będą, jakimi życzyli wszy okiem patrzeć na te projekty, ale mówię to takie pocieszanie się poklepywania trochę po plecach na no tak, żeby się pocieszyć się dąży do nie powinno tak funkcjonować i w Kutnie to jest też bardzo duży wysiłek dla organizacji co więcej może i bardzo ryzykowny, bo może się to skończyć po prostu upadkiem organizacji, jeżeli jakiś powodów np. rozliczania tego grantu nie zostanie przyjęte rozliczanie i organizacja nie dostanie ostatniej transzy to dla niewielkich organizacji to po prostu śmierć to jest śmierć i to i tak się działo tak się działo na początku grantów europejskich w różnych krajach Unii Europejskiej, że małe organizacje po prostu padały jak Muchy już okazywało, że wymogi administracyjne są tak olbrzymie organizacji nie mogą temu temu podołać i po prostu musiał się rozwiązać albo szukać jakiegoś dodatkowego wsparcia pożyczek kredytów tak dalej, aby tak patrzycie na problemy tego sektora jest jego część już od wielu lat, więc nieciekawie co można powiedzieć, że nie wie rządy prawa sprawiedliwości są jako szczególny znaczy czy jest tak, że te polskie władze zawsze wspierają, że tak powiem swoich tych, którzy realizują ich bardziej ich celem pana x LO na pewno tak jest ja myślę, że w tej chwili dość po prostu bardzo ów drażniło tak bardzo było strzały 7 i zdrowy osąd ani merytoryczny osąd natomiast dla gminy Baranów symbole i jeszcze na tym, że ten rząd deklaruje tak bardzo jak żaden wcześniejszy, a on gotowość wspierania społeczeństwa obywatelskiego do tego stopnia, że powołano pełnomocnika rządu ds. społeczeństwa obywatelskiego i wydaje się, że to co my mówimy tutaj co o każdej osobie, która w tym sektorze działa od jakiegoś czasu albo go obserwuje bada jak ja i jest dla niego absolutnie oczywiste a gdy ten pełnomocnik w tej sprawie nie zabierał głos tak, choć życie przerwę, mimo że zostało w przypadku tych organizacji, które nie otrzymał dofinansowanie zostało z lnu złamane prawo do faktu, dlatego że chociażby konwencja rady Europy o zwalczaniu zapobieganiu przemocy wobec kobiet przemocy domowej podkreśla, że też zwrócić szczególną szczególną uwagę i przeznaczyć na specjalne środki na zapobieganie zwalczanie przemocy wobec grup najbardziej narażone, czyli kobiety i dzieci w rozwój jest wystarczy zajrzeć dopiero zaczyna testy wyniki i także to on tu o to co się zadziało już źródło w tym rządzie jest jeszcze to, że bez pardonu złamane prawą i organizacje, ale bardzo doświadczone są wyspecjalizowane dostają po prostu rozdanie odmowy wydania odmowy co pokazuje, że to jest tylko włącznie geologiczne nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego, żeby nie przyznać się, żeby nie przyznać środków jest właśnie, zwłaszcza że pełnomocnik rządu z rozpoczętą w różny jest też pełnomocnikiem ds. równości, a przyjęte 2 rzeczy jak na wzór sią Piotr Frączak w negocjacjach muszą się ze sobą chodzić dawno tutaj są rzeczy odrębne społeczeństwo obywatelskie jest trochę z definicji równościowe no takie po prostu jest społeczeństwo obywatelskie może nawet podobać albo nie należysz do tej idei odwołujemy to równość jest dom bardzo silną jesienną wartością jest czymś innym niż wydaje, że trochę tak jak się zastanawiam, jakie źródło tego, że pełnomocnik tego nie zabierał głosu w tej sprawie, a wiem, że był pytany, a mimo to unika odpowiedzi na ten temat mylne wydaje mi się, że źródło jest być może w samym ulokowaniu, że pełnomocnik rządu ds. sporze z VAT zgodnie z jakieś nieporozumienie na czym one, że rząd będzie budował społeczeństwo obywatelskie jest być może z definicji złą ideą może, gdyby to był rzecznik praw ba rzecznik praw społecznych Niewiem czy na rzecz równości narty w każdym razie nie zależą głównie na złożenie niezależną od rządu nie, reprezentując tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich, który jest w żaden sposób niezwiązana instytucjonalnie niezależny rzeczywiście dla najwyżej potem nie wiem Sejm kolejny raz nie wybierze tak dla spółki jest suma tych do tej jego niezależność jest gwarantowana to być może to wyglądałoby inaczej, ponieważ tutaj rozumiem z pewnej ważnej mierze rozumiem nigdy nie byłam urzędnikiem państwowym, ale rozumiem, że urzędnikowi państwowemu, jakim jest pełnomocnik rządu z rozpoczęciem natowskiego trudno jest wystąpić przeciwko ministrowi tego rządu albo nam zwróci się obudzić się uwagę już w menu, jakby niezależnie od kwestii ideologicznych LOK dni, które jest czytelna nocą w dużo gadać być może nie wie jak starali to ona jest czytelna, ale było też po prostu to jest merytoryczny błąd tak było z ziemi, że organizacja będzie zajmował wszystkimi jest sens definicji niezgodny z was idealny, zwłaszcza że pan pełnomocnik podkreślał właśnie wartość organizacji pozór pozarządowe jeśli nie zasadę pomocniczości, czyli chodzenie jak najniżej do obywateli obywatelek i pomaganie właśnie jak rynek ich jak najbliżej tych potrzeb wierzą organizacji znają te potrzeby najlepiej i że tutaj ich rola jest niezwykle ważne, więc to się kłócili zatem nie jest sprzeczna z grupą Enea, gdyż kłóci z tym co się w tej chwili wydarzyło, a przede wszystkim kłóci się z brakiem reakcji pełnomocnika na decyzję ministerstwa myślę, że to co powinno być taką puentą tej naszej rozmowy na te jednak wezwanie też już większego zaangażowania obywatelskiego, bo to jest właściwie jedyna w tej chwili cała co ma sens i co ma znaczenie w tym, że społeczeństwo obywatelskie samouk tworzą one bardzo pewny choćby w dziękuję bardzo prof. Magdalena Dudkiewicz z Instytutu stosowanych nauk społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Joanna Piotrowska z Feminoteki były ze mną studia dziękuję bardzo dziękuję 1337 zaś Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA