REKLAMA

O książce "Koniec kultury - koniec Europy" opowiada Edwin Bendyk (powtórka)

Światopodgląd
Data emisji:
2016-05-27 15:40
Audycja:
Prowadzący:
W studio:
Czas trwania:
12:22 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp Agnieszka Lichnerowicz czy państwo moim gościem jest teraz Edwin Bendyk z tygodnika polityka dzień dobry dzień dobry, a rozmowy będziemy on naprawdę dla mnie niezwykle interesującej książce publikacji, którą w Polsce wydało bęc zmiana i to jest taki zbiór esejów, a koniec kultury koniec Europy bardzo ciekawe, bo jakoś trafiała w moją diagnozę w oczy śnieg tak mądrze wyrażoną w LM i zanim państwo trochę wprowadzimy GMO, o czym testując Rozwiń » rzuca się do Edwina Bendyka jednak takim pytaniem, które mnie nurtuje już od dawna i lubię zadawać jak byś zdefiniował tożsamość Europejską, by uznać to tak jak z teologią, jakie technologie negatywna to szansa, że coś można po prostu chcą zwyczajnie poza tym nie było od tych graczy tak tak oczywiście to on to mamy tę koncepcję nacjonalistyczne ta armia nie niezdecydowanie szczerze, że można coś takiego wyodrębnić to jakby ta tożsamość Europejska bez tożsamości będąca efektem pewnej syntezy syntezy, która wyraża się chociażby w pewnych ideach, które są typowe europejskie idee Solidarności, który właśnie syntezą wielu różnych nurtów myśli od jeszcze to jest antyczne jego grecka o rzymskiej przez chrześcijańską po myśli racjonalistycznej oświeceniową i właśnie ta jest tożsamość Europejska, która jest syntezą niezgodnie z lepkiej masie tylko syntezą efektem przepracowania różnych nurtów intelektualnych związany z myślą o świąteczną chrześcijańską żydowską muzułmańską, bo tam też była częścią sieci jest tradycji intelektualnej i ze stresem warzywa, choć bez tej syntezy wychodzi wiele projektów, które były unikatowe europejskim wierzyliśmy, że są uniwersalne to znaczy, że to coś co by było kwintesencją oświecenia i projektu potem w projektach politycznych jak demokracja liberalna to jest produkt czysto Europejski dla praw człowieka prawda, czyli jednostki jako osoby ludzkiej, która jest nosicielem podmiotowości politycznej i i kulturalnej NATO to wszystko są, jakby osiągnięcia czy krzyczy do osiągnięcia tak Europy, które na myśli próbowali jak Europa w w mniej Balin często niestety bardzo brutalny sposób przekonywać inne społeczeństwa do tego ma jednak imperializm Europejski rovese część niestety tradycji wywodząca się właśnie to z tego jak z przekonania, że rzecz, że ten uniwersalizm można na koloniach karabinów, na które trzeba przenieść do reszty świata i to jest niechlubna część, ale pytanie czy czytała jak dezawuuje tę powstało przekonanie, że jednak ten człowiek osoba ludzka jest ich wolność godność prawda są są taką podstawą do konstruowania układu tylko, że właśnie stworzenie przemocą tylko raczej dialogu z innymi cywilizacjami z innymi tradycjami intelektualnymi, które też też mają swoje koncepcje osoby i na dziś widzimy, że muszę właśnie ten sposób rozmawia, dlatego że koniec kultury koniec Europy to jest to są takie eseje z, które mu taki zarzut pod adresem Unii Europejskiej jako wspólnoty, ale też instytucji, a może właśnie były tylko wspólnotą węgla Stali, a potem waluty ewentualnie rolnictwa natomiast nie próbowały być z nie próbowały angażować się, a w ogóle w sferę kulturalną i mam i kryzys mamy teraz finansowo i okazuje się, że od razu staje się kryzysem tożsamości Europejskiej czy projektu Europejskiego to to jest prawda w dacie pytanie tak czy 3 projekty europejskie szczytach historię to świetna książka Janis Warufakis wyszła z tak jestem na dobre tak bardzo dobra jest znaczenie przecież wysłały, ale to tamten no właśnie, gdy czytam tę foie gras to początek za to jak powstawała Unia Europejska i tam dokładnie jest pokazane, że ma on o żadnej kulturze nie mogą być zresztą poza tym, by coś takiego pojęcia kultury Europejskiej w drugiej wojnie światowej pamiętajmy co Ada napisał co coś co myśliciel żydowski z mówili, ale możliwości Boga i poezji po Auschwitz sprawdzano kursy istniało coś tak jak pozytywne komentował ani kultury Europejskiej więc, więc o tym, pamiętaj my naiwni, by ktoś, kto dzisiaj roi sobie, że wtedy można było kulturę jako jako element projektu Europejskiego tworzyć na to kto to w testach niespełna rozumu moim zdaniem to jednak tak zupełnie inny kontekst może trochę później może nie w latach 50 latach 81 można ją wysłać na morzu w latach osiemdziesiątych już może zatem należało w myśleć, ale w ten wtedy pojawił się inny problem byłby problem niż legitymizację powiedział co znaczy takie czy tylko kultura zaczyna miesiąc, a co wtedy jest uśmiech postmodernizm niesie pewne jego atmosferę do duchowej intelektualnej w która, która w związany był z tym, że za pewien takie na pewne Nene no normy tradycyjnej kultury były kwestionowane jest nie tylko ze względu na swej niezgody na niej, ale po prostu na na przemian samej kulturze tak z jeszcze w mieście nie było rewolucji cyfrowej ale, ale był już właśnie to chociażby w kontestacji ja go tej kultury poprzez ich jednak cały proces post Graczyk o odrzucenie kolonializmu do pół Polak w konfrontacji Europy z tradycją kolonialną prawda z państwami, które powstały, bo po procesie odzyskiwania wymienienie niezdarnie zależności tak w Afryce w wycieczce czy Azji i to to był bardzo silny impuls dała też do konfrontacji, jakby Europejczyków, zwłaszcza tych stentów Zachodniego, więc to, kto to tata zagonieni nie było łatwo znowu myśleć tam w takim kontekście projektować ktoś coś takiego jak silny projekt kulturalny Europejskiej dot znaczy, że nie ma szans, bo jeżeli czytamy fragment tekstu wprowadzającego Pascala Gülena, który zebrał LPS Aon pisze, że kultura jest rozumiana jako wspólny system odniesień jako czynnik nadający sens ludzkiemu życiu nie jest żadną nadbudową fundamentem czy też podbudową każdego społeczeństwa, jeżeli nie było możliwości i nie ma możliwości stworzenia wspólnej tego wspólnego fundamentu dla społeczeństwa Europejskiego to rację mają m. in. ci w Polsce, którzy mówią, że państwo narodowe destruktu, wokół którego będziemy teraz gromadzi, szczególnie że czasy są niebezpieczne, więc to jest to niema szans na Unię Europejską krew no właśnie to tu jesteśmy przypada sam Boni nie ma tu z kadrą Śląska z Janis Warufakis, który mówiliśmy, że nie ma innego sposobu na na przyszłość tego kontynentu niż wspólny wspólny projekt niż silna Europa, ale silna demokratyczna Europa no i oczywiście silna demokratyczna Europa wymaga wspólnej tożsamości nie da się inaczej za legitymizację demokratyczną opozycją nie podważa tożsamości regionu zaczyna przegląd kina tak jak dziś w obradach państw narodowych istnieją regionalizmy prawda w Polsce nad morze najsłabiej, ale w większości państw takiej jazdy jest stworzenie tej schorzenie i Tartacznej po prostu dołożenie pewnego kolejnego elementu złożoności i ich w bagno polityczny, jaki kolejnych warst w tożsamości tego ma podstawy tylko one nie są tak to jest taki no bo to oni będą one właśnie są one są tylko one nigdy nie był projekt celu, bo chciał pan, że coś tak jak kulturowa tożsamość narodowa zawsze była przedmiotem projektu politycznego, zwłaszcza w dziewiętnastym wieku, ale potem dwudziestym tak tak samo i dlatego tak silne są tożsamości narodowe, bo one były z kolei muzea były wprowadzane siłą państwa prawda i poparcia narodu było trzeba skonstruować prawda i pism dróg powieści brał Daniel Szymkiewicz w Polsce i inni autorzy w innych krajach na tworzyli coś co ten wspólny język, którym budować wspólnotę Europa jako całość nigdy takiego projektu nie znałem go zaznaczono nie zdążymy wejść mieliby przekonanie takie, że wolny rynek sam zamiast tej tożsamości Europejskiej nie załatwi ich oczywiście, że nie załatwili tutaj Europa była jakimś sensie zakładnikiem właśnie tego, że nie i dlatego unikała tych projektów tożsamościowych wspólnej monety są źródłem konfliktu no wystarczy wspomnieć co się działo w przypadku Janka wspólnego dla emeryta czy 33 preambuły do traktatu Konstytucyjnego dał właśnie o 1 w jaki odwołania to mają być, jakiego wstyd, jaki system w akcie normatywnym prawda, że Polska prawda też była członkiem Unii Europejskiej zrobił awanturę prawda preambułę na hali jednak pokazywał coś mi taki dokument, który przygotowaliście w szkole w domu, w którym czeka też, jaką drużynę współautor wzywali, żeby jednak o instytutach jak Unia zajął się tym ugorem znaczenie, bo obok dawał sztabu 2011 roku Europejski Kongres kultury we Wrocławiu wydawał się też dobry moment właśnie wtedy czuliśmy, że jednak trzeba przejść tego technokraci takie europejskie do 1 budowania tożsamości, która również ma pod glebie symbolicznej powinna być wyrażona jakich Pétaina myśmy to nazwali taki mały szkicu dokumentu Europa wspólnota bitów idei prawda w celu Europa węgla i Stali ten projekt pierwotnej, że teraz jednak by jego odnowienie powinna się od już być odnowieniem poprzez odwołanie do sfery symbolicznej, która nie jest tylko sferą nadbudowy tak to użyjmy maseczki języka, ale dzisiaj jesteś osią, jakby w nos ból i tożsamości, ale do wytwarzania wartości ulgi przy dzisiejszej gospodarce to węgiel Stal też jest passé prawda, więc możemy jakby, szukając nowej tożsamości możemy ją z okazji i ten zakorzenił materialnym i duchowym, które tworzą pewną dzisiaj całość no wtedy wtedy jakby tak ten dokument powstał, ale nie jest jasne było odszedł dziś na półkach, strzelając swojego bloga i w Groznym, że nie wierzy, że dziś już takiej strukturze uzupełnieniem płynnej postmodernistycznej, gdzie nie ma 1 narracji, że już w ogóle znaczenia jest 1 narrację, ale wierzę, że możemy uruchomić, jakby dyskusyjny projekt tożsamości Europejskiej taki, który będzie przestrzenna czy możemy dyskutować o tym, to będzie ta tożsamość na tych zawodach również poprzez sztukę i kulturalnie tak poprzez ciągłe kwestionowanie tej tożsamości my ją wytwarzamy, ale bez trudu przekona maczet w miejscu przerażeni jesteśmy w stanie wytworzyć czegoś tak taki dostać Europejskiej jak tożsamość taczka Polska, bo nawet z tym mamy przecież to jest w tej chwili problem, ale były takie hasła Polak katolik taktykiem no ale oczywiście ono bardzo prosty bardzo nieprawdziwe Europa jest wymyślona w zasadzie powojenna tożsamość Polaków, czyli jednak Verbum tak rozumiem z tego, że jeszcze podpisujesz po tym co autorzy w tym zbiorze, że większa potrzebny jest większa aktywność taka, iż nie rozumiem musi być też świadomość tego, że kultura jest barwne niezbędnym i składową projektu Europejskiego rozmawia z szeroko rozumiana jako forma bycia jako o pro forma uczestnictwa jako jako pewien zasób kompetencji, które umożliwiają nam się różnorodność, jaka jest cechą Europy porozumiewać się jednak szukać wspólnego mianownika, który jest znacznie mam wątpliwość jak jesteśmy w Europie nawet to odległe pola 3 tysiące lat w Portugalii to jest ta sama przestrzeń przynależna do not in jak do tego pewne sfery, w której również mieści się Kraków czy przyczyna, ale widzimy, że to chrześcijaństwo oraz takie znaki kluczowa on jest 1 ze składowych jest bardzo ważna oczywiście i to przy nikt nie kwestionuje, ale nie można tylko wyodrębnić, bo to chrześcijaństwo malarzy siła Europy to, że chrześcijaństwo musiało szukać swojego miejsca i zakorzenia się w konfrontacji czy dialogu stała się tradycją antyczną żydowską, która była cały czas obecna ich tylko zapomnieliśmy o Holokauście o niej czy leczyła się nawet muzułmańską, która bez, której nie byłoby do antyku wanty zwrócił się nie zdała do Europy tej współczesnej poprzez islam i te kwestie mniejszości cóż nie mamy czasu, ale nadal jest w ogóle teraz w Gryfinie koronie irlandzkiej prawda wracały na nowej kultury Europejskiej kolejna synteza bardzo ciekawy zbiór koniec kultury koniec Europy bęc zmiana w Polsce wydała Edwin Bendyk był państwa moim gościem, ale w mam nadzieję, że wrócimy go do rozmowy nad tymi publikacjami Edwin Bendyk jeszcze wróci do światopoglądu była bardzo dziękuję dziękuję bardzo źle zespołem jest niski dla państwa przygotowałyśmy program przygotowaliśmy program realizował Adam Szurek i korozja po nich Maciej Zakrocki zaprasza na coś się stało w ATA świat lub pod blond Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA