REKLAMA

Co na Festiwalu Kuronia? Pytamy Michała Sutowskiego z Krytyki Politycznej

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-05-29 08:40
Prowadzący:
Czas trwania:
17:42 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
naszym zostało w dziewiątej słuchamy Radia TOK FM w studiu Radia TOK FM Michał Sutowski krytyka polityczna dzień dobry dzień euro tak jak wspominałem już państwo będziemy rozmawiali o festiwalu Kuronia to 2008 . od 2008 . umarli odskoczyła od złożonej do wczoraj Łotwa, gdzie talibowie są 5 czerwca tak jest też trzecia edycja tak jest trzecia edycja trzeci rok festiwal Kuronia zaczęliśmy słuchowiskiem Wojtka z nauką jutro będzie słońce słuchowisko Grzelak Marcin Rozwiń » Dąbrowski Wojciech Białek słuchowisko dokumentalne o kierowcach bardzo ciekawy i bardzo bardzo udane otwarcie wczorajszego wieczora oraz rekonstrukcjach został przez komunę Warszawa w mojej będzie choćby kolejnych mnóstwo wydarzeń przez jedno niemal cały miesiąc najbliższe to jest malowanie okrągłego stołu, który w komuna Warszawa na placu Defilad zrekonstruowała 1 czerwca zapraszamy na warsztaty dla dzieci, a potem już cała seria różnych najważniejszych wydarzeń, bo to będą i i debat i takie dyskusje bardziej kameralne wokół książek i wystawa Thomasa rafy poświęcona problematyce nacjonalizmu to z 3 czerwca na Wareckiej dużym pokoju właściwie nie wiem co zmienić, żeby nikogo nie dyskryminować może to powinno krótko idei, bo zawsze mieliśmy problem z tym, że Jacek Kuroń dzieli los polskich autorytetów to znaczy jest w dużej gminie przez wszystkich, bo jest to postać dla niektórych kontrowersyjna, ale przez bardzo wielu jest ceniony szanowany natomiast bardzo rzadko słuchanych czytanej traktowany jako realna inspiracja do działania poza może takim najogólniej się z wymiarem, że to była figura przyzwoitego człowieka w polityce ma on został zapamiętany nie tylko przez intelektualistów, ale też przez szerokie warstwy społeczne na chociażby takim Sokół Nisko n p . to się nazwą w zaś urlop zdrowotny na początku dziewięćdziesiątych znaczy doceniano to, że on w okresie transformacji będąc 1 z jej współautorów zarazem myślał w kategoriach jakiejś takiej siatki bezpieczeństwa dla tych, którym się, w którym się nie powiodło ci, którzy zostali dotknięci jakość efektami tej tej terapii szokowej i on zresztą stał się bardzo szybko, bo już po kilku latach samokrytyczny bardzo mocno bardzo radykalnie bardzo brutalnie szczerzy wobec samego siebie w związku ze współudziałem w w tych przemianach początku dziewięćdziesiątych uważam, że to pochłonie w tym kierunku co trzeba wziąć bardzo wiele ran grup społecznych zostało zaniedbanych i Troi na takim poziomie realnym materialnymi na poziomie symbolicznym, jakim go godnością owymi i to jest ciekawa, że Jacek Kuroń jako 1 z pierwszych w Polsce intelektualistów zaczął myśleć w kategoriach nowych ruchów społecznych myśli jako pierwszy pisało mówią o tych, którzy byli głównym nurcie o alter globaliści nieprawda o różnych nowych kolejnych pomysłach na to jak naprawiać świat, bo to była taka to wychowywanie do naprawienia świata dookoła to była taka naczelna idea, która gdzieś tam nie definiowała jego całą biografię od od momentu, kiedy było wychowawcą dużym Waltera ski w latach pięćdziesiątych przez organizowanie środowiska intelektualnego i pisanie listu otwartego do partii w latach sześćdziesiątych potem opozycja demokratyczna lata siedemdziesiąte Solidarność okrągły stół transformacja strasznie tego dużo, ale to jest postać, która skupia właściwie wszystkie najważniejsze wątki motywy polityczne drugiej połowy dwudziestego wieku atutem jest także już za albo inaczej zadam pytanie czy to, że czy wyklucza się czy dopełnia się ten ten zesta w wartości, które leżą podczas festiwalu Kuronia czy wiesz, że z tym co obecnie jest nie wiem czy może zostaną wartości te wypowiedziane w tym co jest obecnie na sztandarach, czyli powrót do patriotyzmu po to, przymiotnika Narodowy i teraz no w nowy odcinek już postawienie sprawy jest takie że, gdyby Kuroń teraz żył to jakby na to zareagował, ale trochę trochę co w tle jest czystą bielą i sprawiedliwości chyba nie Kuroń był postacią lewicy od samego początku do samego końca to znaczy dla niego pojęcie patriotyzmu, bo dla nich bardzo ważna, ale na pewno jest zupełnie inną treścią niższą to co się obecnie prezentuję znaczy dla niego patriotyzm to była odpowiedzialność za wspólnota za to jak ona wygląda dookoła ze złudzeń świat, który widzimy dookoła bezpośredni atak na 3 to poczucie, że jesteśmy nim zakorzenieni żony dla nas trudnym zadaniem i wyzwaniem i że to, jaki on będzie jak nasz kraj będzie to za to my sami jesteśmy odpowiedzialni tak natomiast on przede wszystkim bardzo mało używał takich pojęć patetycznych, a jeśli używał to nic z tego rejestru znacznie z tego rejestru Narodowego tylko raczej takiego etycznego bardziej niż moralnego i i był świadom rozmaitych rząd pisała o tym, przez całe życie był świadomy różnych takich zagrożeń związanych z wraz z podcieniami tego tata tego języka Narodowego no ale krytykiem nie było jeszcze było czegoś podejrzani są tak i tak zapamiętali z taką figurę retoryczną skoro Balcerowicz Chanas w kierunku bardzo wolnego rynku to zawsze na koncie pojawi się Kuroń w często w telewizji już słomy wystąpienia w Landshut uznała tych branż, gdzie oddział pokaże, że część społeczeństwa są z wyrazistymi i trzeba pomóc tak to prawda no tylko że, gdy mówimy o wrażliwości mówił o Solidarności społecznej mówimy o takim poczuciu, że trzeba włączać społeczeństwo od-do to i tak tego procesu, który w struktury, którego dotyka bezpośrednio tak, czyli notes myślenie demokratyczne barwne próżne prościej, mówiąc że Solidarność demokracja to są te to są te wartości równość prawda natomiast na to ma bardzo niewiele wspólnego z takim patetyczny język już za sobą pseudo patriotyczną atakach posłużono się, że się, że źle, że przerwy ktoś może poszerzyć się wyłącza zaś taki duet Balcerowicz, który w kapitalizmie nas i tutaj nie ma mowy o patriotyzmie, bo obok kapitał nie ma narodowości, a zresztą człowiek, który pokazuje próbuje minimalizować straty społeczne, czyli Kuroń i w tym w tym duecie nie ma miejsca na narodowość patriotyzmu na tym cały sztafaż, który wraz z inną niekoniecznie, dlatego że nasze inaczej na ten sztafaż to pewnie nie ma miejsca natomiast na pewno jest miejsce nad tą myślenie o wspólnocie jakie, jakie dla Jacka Kuronia było ważne, czyli właśnie traktowanie wspólnoty, jaką jako 1 jak o jako pewnego pewnej zbiorowości, za którą wszyscy razem jest też, w których wszyscy razem nawzajem zaś jesteśmy odpowiedzialni i w której w miarę możliwości powinniśmy dążyć do tego, żeby o tym jak słońce będzie wyglądać jak najwięcej ludzi mogło decydować zażyła taka anty elita artystyczna wizja wizja polityki rządu próbował praktykować na różne sposoby jako o jakości wychowawca jako organizator środowisk jako człowiek, który wzywa ludzi do, żeby organizowali się do działania w i i dlatego on dla nas jako postacie z taką inspirację do tego, żeby przemyśleć przedyskutować przez działaczy drużyn nacjonalizmu sprawy bieżące są współczesne to jest trzecia już edycja festiwalu Kuronia zaczęliśmy 2014 roku i o czym rozmawiamy no jak wspomniałem będzie wystawa Thomasa Rafale też dyskusja o o nacjonalizmie będzie dyskusja o naprawie Rzeczpospolitej na kanwie książki Piotra Kuczyńskiego do nocy Mara, która niedługo pojawi się w księgarniach to jest taki manifest o tym co trzecie ropa się nie powiodło i jak dokonać korekty jak dokonać reformy będziemy rozmawiali tutaj z przedstawicielami młodego pokolenia polityki polskiej, dlatego że nie nie uciekam od tego, że cokół był również postacią polityczną to nie jest tylko takie animozje zaangażowanie społeczne nie to coś więcej to jest polityka ruchu tak to zmienić taki na inne najlepszym sensie tego słowa, czyli 3 dni świadomego kształtowania wspólnoty to będzie to będzie 7 czerwca będziemy dyskutować o tym czy Polska będzie narodową radykalna z bardzo różnych perspektywę, bo to będzie jej lewicowiec Adam Ostolski i katolicki konserwatysta Michał Łuczewski myślę, że to zderzenie perspektywy może być szalenie oraz Aleksandra Przegalińska, która z kolei wie bardzo dużo o tym jak komunikujemy się w dzisiejszych czasach jak idee krążą w dzisiejszych czasach zdominowanych przez nowe technologie to jest myślę bardzo taki ciekawy zestaw powiedział mi spotkanie naszczycie intelektualnym o tym co może państwo co może dzisiaj polityka 2001. wieku to są 2 postaci kalibru co najmniej Europejskiego, czyli prof. Klaus OFE prof. Jadwiga Staniszkis, czyli dwójka bardzo wybitnych badaczy społecznych i teoretyków społeczeństwa, którzy jakoś tam beta megatrendów, z którymi się stykamy próbują analizować rozumieć i nam wytłumaczyć, ale poza takimi tradycyjnymi debatami tu jeszcze w drzewo zamieniło spotkanie Adama Michnika Marci Shore i Sławomira Sierakowskiego na temat tego od dziedzictwa także tych tych lat siedemdziesiątych tego ruchu demokratycznego, w którym Jacek Kuroń był zaangażowany na ile to jest i może być inspirująca dziś Marci Shore ma taką dość ciekawą teorię o tym, że w Europie środkowej w tamtych czasach i Kuroniem i i jego środowisko, a także ich przyjaciele np. Czechosłowacji to byli twórcy rzeczywiście oryginalnej teorii politycznej myśli politycznej ta, która w, które taką bardzo specyficzną wersją liberalizmu tutejszą inną od tej anglosaskiej czy ciociu ciociu czy kontent czy zachodniej kontynentalnej, która gdzieś tam może być interesująca także na czas dzisiejsza, ale będą też też wydarzenia z SOS w plenerze na placu Defilad 4 czerwca to sobota Sean Palmer organizuje performer z chóru eksperymentalnego związane z obecnością raczej nieobecnością kobiet wpolityce i szczególnie przy okrągłym stole to nawiązanie do zdarzenia, w którym Jacek Kuroń miał oczywiście bardzo istotny udział, a która konstruowali śmiałą artystycznie zrekonstruowała komuna Warszawa wczoraj my staramy się tamto to nie jest wszystko oczywiście, ale nie starczyło nam czasu podobnie na rozumienie całego programu zaproszą bardzo serdecznie na stronę w ww festiwal kuronia pl oraz na Facebooka ludzie są dokładne informacje o tym co idzie się odbywa, bo też kilka miejsc to jest duży pokój na Wareckiej to jest oczywiście nasza siła Foksal 16 to jest też plac Defilad tam, gdzie gra miejska 4 czerwca o godzinie dwunastej to gra miejska dla dzieci także Tokarz staramy się z walczycie o kolejne pokolenia w i też nie zamykać się w takim w takim środowisku akademickim, a takich itd do tradycyjnych widzów i uczestników wydarzeń dla inteligenckiej publiczności Warszawy Warszawa jest jak rozumiem to jest 1 rzecz się otworzyć szeroko i pokazać swą takiej artystycznej para artystycznej każdy mógł wymienić od strony gry miejskiej i postaci idee, a z drugiej strony to i intelektu i dla takiego dajmy się nerwy intelektualnego to jest ciekawe ćwiczenie, bo skoro w na festiwalu Kuronia padły padną pytania co w co się dzieje z nowoczesnymi nacjonalizm uczono radykalizuje się także to co widzimy jest czymś zupełnie nowym czy też część starych w nowym obrazie rynku i teraz pytanie czy Kuroń w ogóle o tym, myślał dotyczy to były czasy, kiedy myśmy mieli mieć do czynienia wydaje mi się z ZUS to nie jest nic co prawda, dlatego że Kuroń w latach 70 pod koniec lat siedemdziesiątych pisał np. o stosunkach polsko kraju po golu stosunki polsko-ukraińskie władanie swą kluczową w trzecim tomie jego pisma polityczne, które wydaliśmy kilka lat temu teksty poświęcone Ukrainie to jest chyba ze 100 stron, ale on pisał bardzo dużo on w relacjach między narodami pojednanie z Niemcami o stosunku do Rosji pisał to w czasach no, kiedy rzeczywiście nie chciano o tym, myśleć albo uważano, że to są tematy kiedyś może na przyszłość albo żony są nieważne, bo przecież związek radziecki, więc tak nasz stosunek do sąsiadów nie ma żadnego znaczenia bo kto inny zamiast decyduje on dużo wcześniej wraz z częścią swego środowiska przewidywał, że to, że to będą problemy bardzo istotna i że bez rozwiązania różnych zadry my bez przepracowania różnych problemów no przede wszystkim z Ukraińcami i norm w Polsce dobrze nie będzie tak tutaj taką ważną postacią obok środowiska czy drewno znaczy wolność wojska, bo obok skorygujemy zasypki oczywiście tak czyli, czyli 1 z głównych takich teoretyków niechęć ideologów o to szło się źle kojarzy, chociaż może się nie obraził oprócz pojednania Polski z sąsiadami w oko w kontekście różnych zaszłości historycznych i też teoretyk takiej koncepcji otwartego patriotyzmu, która jest Koj Kuronia była bardzo bardzo bliska awansu nauczycieli tego takiego założenia patriotyzmu krytycznego jak to nazwano tak czy takiego prawa z założenia, że właśnie nasze przywiązanie do wspólnoty wyraża się także zdolność do jej krytyki zdolności do wynajdywania VAT i prawa pracy nad tym, żeby zrobić, żeby rządzić, żeby je naprawić od ich także nie to nie jest z nami także sprawy narodowe Kuliś jest oczywiście stereotypowo kojarzy sprawami społecznymi taki test uzasadnione ma to swoje przesłanki natomiast, że to wszystko wiązało się do filmu jest dość wyrazistą koncepcją narodu wspólnoty wyraźnie anty nacjonalistycznej nie jest przypadkiem, że Waltera owce, o czym mogliśmy się dowiedzieć, chociaż wciąż tego słuchowiska śpiewali piosenki w językach polskim rosyjskim ukraińskim jidysz niemieckim hiszpańskim w poślizg nawet się udało w część z nich to była oczywiście tradycyjne pieśni rewolucyjne, bo pamiętajmy, że było to czerwone harcerstwo, ale występ to przesłanie tego nie tak tak tego modelu wychowawczego było takie zioła na świecie jest wiele razy wiele narodów wiele języków, a nosów i to bardzo dobrze to było również bardzo awangardowa jak na jak dotąd czasu to może teraz udało się w miarę jak i okazuje się, że nieoficjalnie słyszymy, że polityka godnością walczy aż takiego szacunek to są to są te słowa, które pojawiają się w toku myślenia o wolności narodowej mówi to przymiotnika demokratyczne albo otwarty tego pan może już teraz wstanie mierzyć czas i Grzegorz Kret nie daj Boże krytycznie, a nawet, że w UE rzeczywiście można odnieść wrażenie, że starała jakoś zatoczyła koło i te same problemy, które wydawały się jeszcze kilkanaście lat temu jakoś tam z grubsza przezwyciężone i że bezbronne szczegóły gdzieś tam zostało jeszcze do dopowiedzenia okazuje się, że to, że to nie, że to nie tak w no i Jacek Kuroń zapewne oburzy oby się na takie postawienie sprawy, mówiąc że głośny krzykliwy frazes patriotyczne, które dodałby jeszcze znamy chociażby zakaz drugiej Rzeczpospolitej, ale także znamy zakresu marcowego paradoksalnie zazwyczaj jest odwrotnie proporcjonalny do realnego zaangażowania ugościli nas 3 na rzecz lepszej wspólnoty, ale o tym wszystkim także z kontrowersjami bardzo chętnie się z państwem podyskutujemy jeszcze raz powtórzę to festiwal Kuronia PL od najbliższe wydarzenie to jest 1 czerwca środa malowanie okrągłego stołu pod hasłem to są rzeczy bardzo ważne Poland Tomal razem z nami okrągły stół godziny 16 potomkom brat Grzegorz Sroczyński miano Blumsztajn i cała masa innych wydarzeń zaproszone wczoraj rósł będzie co 25 czerwca już trzeci festiwal Kuronia, który opowiadał Michał Sutowski z krytyki politycznej bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję za 2 minuty godzina dziewiąta za 2 minuty informacji Radia TOK FM w alei Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA