REKLAMA

Jak uczyć nie dyskryminować? Opowiadają Marta Rawłuszko, Agnieszka Kozakoszczak i Dorota Bregin

Weekendowy Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2016-05-29 11:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:28 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest 5 minut po godzinie dwunastej słuchamy Radia TOK FM jeszcze dzień dobry mówi Paweł Sulik w naszym studiu goście pani Marta Rawłuszko Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej dzień dobry dzień dobry pani Dorota Bregin Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej dzień dobry pani Agnieszka Kozakoszczak Fundacja na rzecz różnorodności społecznej dzień obrońcy nawet spotkamy się okazji można dziś publikacji cyfrowej, ale jednak publikacji, która nosi tytuł szkoła Rozwiń » równości dziennik praktyk w tej chciałem poprosić Marta Rawłuszko odpowiedzialną za tę publikację o taką krótką definicję twórców czym jest dziennik praktyk czy również nauczyciele mają, więc do ręki no byłem tak zacznę od tego, że Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej Max taką rozpoznano tę działkę badawczą i publikację związaną ze raport ami, które pokazują co jest dla, jaki moment deficyty na czym polega dyskryminacja w szkołach, w jakich przypadkach naruszeń możemy mówić w rzeczywistości szkolnej uczniów uczennic w Polsce, a teraz tą publikacją właśnie Dziennikiem praktyk szkolą ludności rozpoczynamy ARM taką działkę edukacyjną, która pokazuje co można z tym zrobić, jakie mamy dostępne rozwiązania co właściwie już się dzieje w polskich szkołach, jeżeli chodzi o edukacją antydyskryminacyjną, czyli mówiąc w praktyce jak kształtować postawy równości szacunku wiedzą o różnorodności społecznej co mogą robić nauczyciele co robi mu pomogą Rosz nauczycielki są wyższe mogą być sami uczniowie i uczennice formy ciekawa, ponieważ to są wywiady tak to jest zbiór kilkunastu wywiadów z osobami, które robią to na co dzień to znaczy mamy dzięki tym wywiadom poznajemy ARM edukatorów, ale też nauczycieli nauczycielki, którzy na co dzień w swojej działalności edukacyjnej pracy szkolnej albo we współpracy projektowej ze szkołami sztuki animacji ze szkołami tym zajmują na co dzień to jest zbiór kilkunastu wywiadów 1 artykułu, który jesteś taki specyficzny najem formie w formule ułożone ty taki kalendarz dni ważnych z punktu widzenia praw człowieka, ale także dni ważne z perspektywy szkoły pokazujemy jak przy okazji tych świąt np. Międzynarodowego dnia pamięci ofiar Holokaustu czy międzyrządowego dnia walki z faszyzmem antysemityzmem czy bez okazji światowego dnia kobiet co można zrobić w szkole po to, żeby mówić odpowiednio o równości kobiet mężczyzn o antysemityzm o anty o problemie antysemityzmu co w takiej sytuacji praktycznie można z młodzieżą dziećmi robić, by pani teraz akcentuje poradnikowy charakter tego wydawnictwa fachowe, niemniej chyba istotne i tak się wydaje oto zapytać jest w samo formułowanie problemu, lecz z takimi próbami można się zamknąć pewien obraz, który dla mnie było oczywiście bardzo często zaskakujący, ale bardzo ważne nie tylko dla mojej pracy moim zdaniem kark każdy powinien wiedzieć, że w ich sytuacji w szkolnictwie Rzeszutek ogólnie wyrażoną sprawa nierówności i swego rodzaju dyskryminacji to jest sprawa bardzo wielu bardzo różnych przypadków nie da się tego wpisać na jakiś 1 taki prosty stereotypy n p . takie dziecko po prostu nie pochodzi z Polski takich jak i mamy taką kliszę, że o uchodźcach to imigranci i t d . tymczasem WZA rozmówczyni i rozmówcom mówią o dziesiątkach setkach sytuacji, które swą tatuś też taki wachlarz różnych rzeczy, że to trudno wpisać stąd ten schemat, a my oczywiście ważny dlatego większość poradnikowe z bardzo istotne, ale wydaje się, że dla wielu to będzie po prostu ciekawy materiał reporterski tajemnice rzuty z tym faktycznie gość taką ideą stojącą w dół początków tej publikacji był taki pomysł edukacyjny, że pokazywać rozwiązania inspirować do działań pokazywać, czego można czerpać, ale pewne jest także po to, żeby wiedzieć się tym, o co chodzi oto przybliżamy w tych rozmowach problem jak wygląda sytuacja nie dzieci romskich co młodzież wie o nie MO on o uchodźcach migrantach na czym polega demokracja w szkołach, jaki jest problem młodzieży homoseksualny biseksualny czy transpłciowej która, choć do polskich szkół definiujemy to krótko w tym, że w tych rozmowach wywiadach, a następnie mówimy sobie okazje, ale co w związku z tym może zrobić nauczyciel co może zrobić rodzic, jaki materiał ma pod ręką co istnieje w języku polskim ta publikacja też na tym walorze przestaliśmy dawać odnośniki internetowe, żeby do publikacji można z tych publikacji można było czerpać my faktycznie jest także te tematy są bardzo różnorodną, bo też takim szerokim przedsięwzięciem sama edukacja antydyskryminacyjna znaczy, że mówimy, że doświadczenie AM dyskryminacji nierównego traktowania czy nawet przemocy może dotyczyć właściwie każdą mniejszość społeczną czy to będzie mniejszy wyróżnia stary kolor skóry czy pochodzenia etnicznego czy wyznania czy orientacji seksualnej czy płci no to oczywiście spotykamy się tak, aby z tą większością tego społeczeństwa i ta publikacja daje też wyraz tej różnorodności i te tematy właśnie od kwestii nie wiem właśnie uchodźczej czy imigranckiej o kwestie ubóstwa czy miejsce zamieszkania na wsi czy kwestia dyskryminacji na płacz dziewczynek czy kwestie Homofobii oraz system publikacji poruszane wśród wywiadów zamieszczonych w publikacji szkoła równości dziennik praktyk jest rozmowa z panią Agnieszką Kozak ścieki ta rozmowa dotyczy sam początek dzieci z doświadczeniem migracji taki termin, który dla kogoś z mszy szeroki zaś rolki, ale mówimy o czymś co przede wszystkim jest niesamowicie stereotyp, że one w Polsce na coś jak jak można, by opowiedzieć o tej grupie dzieci, na które w, którym mają z nimi jak zwykle to zwiększa niebezpieczeństwo dyskryminacji, ale najpierw spróbujmy opowiedzieć dzieci doświadczenie migracji to znaczy kto to pojęcie dziś jest doświadczenie emigracji to jest takie określenie, którego o Annę, która mecz z jakąś ukuli swoją fundację na rzecz różnorodności społecznej, żeby mówić o pewnej grupie, że dzieci dlatego, że to nie da pewnie najczęściej spotykam się z takimi określeniami jak dzieci imigranckich dzieci cudzoziemskie to określenie dzieci cudzoziemskie zresztą też funkcjonuje w LM w ustawie o systemie oświaty natomiast jak byśmy się tak zostaną w niej UE co jest takim wspólnym mianownikiem dla dla tych dzieci, które właśnie czasami są nazywane ruch odcieni czasami Cudzoziemski Mid do tych właśnie doświadczenie migracji, czyli dzieci ze świadczeń migracji to były wszystkie te dzieci, które na mieszkały czy wychowywał się urodziło się, gdzie indziej, a teraz są w Polsce chodzą tutaj do szkoły jest to będą zarówno dzieci, choć to będą dzieci migrantów ekonomicznych cen, ale to będą też np. dzieci, których rodzice mają obywatelstwo polskie wyjechali razem z dziećmi wtedy, kiedy one były małe i po kilku latach wrócili do Polski i te dzieci są mają np. braterstwo Polski mówią języku polskim, ale Polska jest dla nich nowym miejscem jest dla nich krajem raczej obcym niższa niż o nim jak Polski system edukacyjny śruby radzi z tym, że dzieci mają tak różne doświadczenia tak lubimy różne przygotowani, jakie nowe kompetencje tak inne od typowego dziecka polskiego długu Polski system edukacji sobie radzi w taki sposób ma szereg przepisów, które umożliwiają wsparcie tych dzieci umożliwiają wsparcie szkół, do których tydzień ciężko wchodzą nie takie formy wsparcia, która są zresztą w wymianę właśnie w ustawie jest m. in. możliwość zatrudnienia asystenta Międzykulturowego możliwość prowadzenia dodatkowych zajęć języka polskiego zajęć wyrównawczych zajęć do szkół, które pochodzenia dziecka i test na poziomie przepisów natomiast te oczywiście jest cała wielka sfera takich działań już w bezpośrednim kontakcie z dziećmi wymagających kompetencji w stół interpersonalnych wychowawczych po stronie kadr szkoły my tutaj bym powiedział, że do te przepisy, które mamy to są przepisy, które można tu są dobrej strony odpowiadają na potrzeby NATO to co na pewno wymagałoby jeszcze poprawy jest przygotowanie osób, które pracują w szkole do dnia do pracy z takimi and Good Night Live pani ocenie wśród kadry nauczycielskiej jest od jest odpowiednia wrażliwość albo inaczej widzą tam jest wiedza o tym, że skoro mamy do czynienia z dziećmi z doświadczeń migracji to znaczy, że to jest jakieś wyzwanie dla nas konstytucja im ta wiedza jest bardzo różna DM tak samo jak różni są nauczyciele nauczycielki mają różną wrażliwość różny poziom wiedzy też różne podejścia do dzieci w ogóle nie tylko do dzieci imigranckich, ale w ogóle do dzieci dobrze mi tutaj trudno jakoś się uogólnić bo gdybym wiedziała, że jest świetnie to się na sprawdzą dym chodziarze z datą ważności minęła sprawdzą Thomas myślę, że to co jest istotne też jeśli chcemy tak szerzej patrzeć na to problematyka to jest jak te barwy przywoływać definicja wykluczenia, którą opracował hrabstwo Cardiff wali i tamtejszy wydział edukacji i ta definicja sformułowana w taki sposób, że wykluczania to jest niepowodzenie szkoły w zapewnieniu równego dostępu do edukacji dla wszystkich dzieci i moralnie to jest szalenie istotny, dlatego że ciasto rozmowy o szkole i nierównościach w szkole zdarza się także mówić, że źródłem problemu to jest to, że właśnie są jakieś dzieci, które są w cudzysłowie inna Ahlbeck jacyś jakieś rodziny, które są inna natomiast tutaj ta definicja pokazuje, że to rolą szkoły jest uwzględnić to, że dzieciaki w różnym momencie życia z różnymi potrzebami przychodzą do szkoły i dbać o to, żeby to szansa była równa jest wdrażanie systemu edukacji w 2 egzotyczne definicja wykluczenia rozumie mnie w Polsce mogłaby obowiązywać przy wstępnym założeniu, że my wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że wykluczenie jest faktem czas bardzo często podczas lektury wydawnictwa szkolne równości dziennik praktyki mają wrażenie, że bardzo często trzeba przekroczyć tę taką wiesz ty też dźwigasz poradzi sobie wśród osób w klasie w szkole są osoby, które po prostu są dyskryminowane albo mają po to, ewidentne poczucie bycia ucha niż w jakiś limit 1 z wielu hierarchii, jakiej funkcjonują w takich w takich grupach niepokoi mnie ciągle czytam taki wymóg ten pierwszy moment, że z kontr my wiemy że może, że jest taka świadomość nie mówią same dzieci, bo to dojmujące doświadczenie, które jest można je znaleźć na to słów tak, ale też o to zapytała, bo tak można zacząć Nelly sama dzieci są tego świadomy, że to jest w tej grupie, która o nasze morze czy, bo jest, jaka jest łatwo to będzie dyskryminowana na ile dzieci są świadome tego nie prowadzą w szkołach takie warsztaty właśnie z dziećmi młodzieżą pilan, które mają na celu dowiedzenie się jak dzieci patrzą na szkołę jak przeja w nierównego traktowania widzą też, jakie pozytywne rzeczy w szkole widzą to zawsze tam 2 rzeczy i mogą odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, że dzieci wiadomo, żebyśmy się dowiedzieli co dzieci wiedzą co widzą co się je zapytać w taki sposób, żeby one miały szansę o tym, opowiedzieć ich też koszty z nim współpracujemy jako Fundacja to bardzo często robimy tak robimy takie warsztaty z grupą dzieci z różnych klas, żeby zobaczyć tak przekrojowo Annie, jaki przeja w nierównego traktowania one widzą szkole apotem rozmawiamy z radą pedagogiczną albo z wybraną grupą nauczycieli albo z rodzicami opowiadamy o tym co nam dzieciaki powiedziałem prosimy też o to, żeby oni to zilustrować rysunkami plakatami wdrażamy te plakaty pokazujemy dorosłym co dzieciaki na powiedziałem i to jest zazwyczaj bardzo bardzo ważny i tak czeka moment we współpracy ze szkołą, bo czas coś zdarzyć także dorośli mówią no tak rzeczywiście myśli są nie zdawali sprawę, że oni to widzą, ale potwierdzam, że tak jest tak o nim mówią, a czasami zdarza także mówią o to o tym nie wiedzieliśmy to nam się wydawało, że tak się nie dzieje Otóż dowiadujemy od czegóż się dzieje z piętnem, że to, że im bardzo ważnym elementem przeciwdziałania wykluczeniu w szkole i dyskryminacji jest to, żeby stworzyć warunki do tego, żeby dzieciaki mogły o tym, powiedzieć też przyjąć z poważnie i szacunkiem to co one mówią no oczywiście druga ważna grupa, czyli rodzica, którzy bardzo często też mają one wiele ciekawego do powiedzenia o tym co się dzieje w szkole mogliby się bardzo przyczynić do do poprawy sytuacji, ale również stworzyć warunki do tego, żeby oni po pierwsze, mówi to powieść po drugie, żeby mógł zaistnieć taki dialog między szkołą rodzicami, a który doprowadzi to znana lepsza rzućmy teraz okiem na to co się dzieje na świecie jej w naszym kraju, czyli skrót informacji Radia TOK FM AZA chwilę powrócimy do rozmowy z naszymi gośćmi którymi są Marta Rawłuszko Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej Dorota Bregin również coś z edukacją z północnej Agnieszka Kozakoszczak fundacji na rzecz różnorodności społecznej za chwilę wracam rosną ale słucham Radia TOK FM 21 minut po godzinie teraz przypominam, że w naszym studiu pani Marta Rawłuszko Dorota Bregin Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej pani Agnieszka Kozakoszczak fundacji na rzecz różnorodności społecznej wczoraj dzień dobry dzień dobry wybór publikacja szkoła równości dziennik praktyk o tym, mówić w pierwszej części naszej rozmowy toczą teraz zapytać panią Dorota Bregin jak to jest czy patrząc na potencjalne pola dyskryminacji z pani perspektywy tym czym się pani zajmuje zapominamy o tym, że najbardziej uniwersalny i mając największą chyba najdłuższą tradycję to test Opole dyskryminacji ze względu na zamożność mu nic nie wiem czy jest to takie taka przestrzeń ukrytej dyskryminacji jest najwięcej czują się od od najdawniejszych czasów zdarza, ale na pewno jest to taki duży obszar w Polsce i w ogóle edukacji z mojego doświadczenia to móc, jakby ta edukacja to dyskryminacja ze względu na status społeczny na zamożność wydarza się jak na wszystkich na wszystkich polach wyższy we wszystkich lokalizacjach w Polsce to jest bardzo powszechny problem w każdej szkole praktycznie dotyka jakiejś części dzieci bardzo mało się o tym, mówili po bardzo wiele rozwiązań w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że dzieci a jakby pochodzą z rodziny o różnym statusie materialnym w różnych miejscach też mieszkających bo, bo to dyskryminacja ma tu znaczenia też bez względu na to gdzie ludzie mieszkają i a inaczej inaczej wygląda sytuacja dzieci, które mieszkają w dużych miastach w bogatych dzielnicach z ubogich dzielnicach i dzieci, które mieszkają na wsi i takich, które mieszkają na szkodę miejscowości gminnej tej głównej, ale bogaty szkole rozumiem to tutaj jest także w londyńskim dyskryminacji wywołana zamożność znika po prostu zmienia się jego nasycenie rzeźbę wyraźne, ale dalej dziecko może mieć żal wracać do domu i czuje się fatalnie źle, bo wszyscy mają drogie telefony komórkowe, a ono nie tak zdecydowanie tak jest to znaczy również w szkołach, w których dzieci są głównie zamożnych rodzin to różnica będzie będzie widoczna i będą różna będą różne takie sytuacje, w których dzieci właśnie będą miały nie był gorszy model telefonu komórkowego czy nie tak nie tak modne buty jak jak ich koledzy koleżanki natomiast ja pracuję przede wszystkim na wsiach i tam też no to problem jest bardzo dojmujący, bo wygląda to tak, że większość większość dzieci pochodzi z rodzin, w których no to sytuacja materialna powiedzmy oględnie nie jest dobra i po też jest takie przekonanie, że szkoły na wsiach to są szkoły ubogie i że to są szkoły gorsza PiS takie przekonanie zarówno z perspektywy miasto jak też bardzo często z perspektywy tych tych ludzi, którzy na wsiach mieszkają w ten sposób często o sobie myślą i dążą, kiedy pracuje przy opracowywaniu strategii wyrównywania szans edukacyjnych to ludzie dążą do tego, żeby ją, jakby w ich szkoła wciąż to samo co dzieje się w szkołach miejskich, żeby ich dzieci miały dostęp do dokładnie takiej samej oferty jak ona jak jak dzieci z miasta i Tesco pułapka, bo to szkoły i ci ludzie mają swoje zasoby IT społeczności mają dużo różnych zasobów, z których dzieci mogłyby korzystać, ale to się niedziela, bo się dąży do tego, żeby dzieci pojechały do miasta na świetne spektakle teatralne np. zamiast włożyć wysiłek w to, żeby dobrą ofertę kulturalną organizować lokalnie na wsiach, a sporo takich miejsc, gdzie dobre rzeczy dobrej jakości rzeczy się dzieją jest w Polsce trudno to się mniej docenia się, mówi że nasi poza dużymi miastami po prostu gorzej mniej, jakby mniej ciekawie no tak z definicji jest to po prostu coś gorszego wracając do wglądu do rozmowy z panią, która została zamieszczona w szkole równości w Dzienniku praktyk można być, o co chodzi w tej w tej scenie drożdżówki dla dzieci z opieki co w CIT co to co to jak bardzo symboliczna to sprawa, ale pozwoli, o co chodzi mu rybą jest w takiej szkole prowadziłem tam warsztaty z dziećmi widział taką sytuację na korytarzu, kiedy przyszła nauczycielka przyniosła karton drożdżówek no i dzieci były zainteresowane wszystkie, bo dzieci to, bo szkoła podstawowa dzieci tam Bosko 13 Asz kie były zainteresowane pewnej pani na powiedziała do tych, które łamią otoczyły chciały się poczęstować mój to są drożdżówki dla dzieci z opieki w tym dzieci rozpierzchły pobiegły do swoich zajęć wszystkie wiedziały co to jest za sytuację, jaki to jest system, że teraz tutaj dzieci dzieci, które pozostają, jakby polepszy i ich rodziny dostają wsparcie z ośrodka pomocy społecznej a jakby dostawały dodatkowe posiłki w szkole i to było, że drożdżówki no i było jasno powiedziane, które to są dzieci było dokładnie wiadomo, które dzieci pobierające drożdżówki takie sytuacje to się dzieją z obiadami miał kiedyś taką sytuację, że w szkole rzeczy jak by się okazało, że dzieci, które właśnie, w których rodziny korzystają z pomocy społecznej jadł obiad w 1 stołówce inny poziom UE, dlatego że taki był kontrakt takie były ustalenia w szkołach jest także nic się tym mnie specjalnie nie przejmując oznaczeń w ogóle nie ma takiej refleksji, że to może być jakoś stygmatyzuje sądzą, że może być trudna myślę, że same dzieci często sobie podczas lotu przyjmują jako taką zwykłą sytuację po prostu, czyli wracając do pierzei część naszej rozmowy, w której pani Agnieszka Kozakoszczak mówiła o tym, że, kiedy indziej z dziećmi się rozmawia bądź odmówieniu Arifović i t d. a później wyniki tych rozmów przedstawia gronu pedagogicznemu to też bardzo ciekawy przepływ wiedzy, który wcześniej nie było to Tusk to w tej sytuacji pyta pani Dorota Bregin można tak w zastosować taką technikę 3 to znaczy zapyta dzieci o to jak ona postrzegają tę sytuację jak najbardziej tak można dopytać i tylko, że myślę, że to jest, że to jest akurat taki temat, który najpierw trzeba też dzieciom pokazać, że w ogóle, że w ogóle takie zróżnicowanie im, by wskazać to, że to niekoniecznie jest także to sytuacja musi być dla nich normą i że można zrobić tak, żeby i, że jest udzielane jakieś wsparcie socjalna to można to zrobić tak, żeby zachować godność tych dzieci niekoniecznie jak by zwracać uwagę przy cięciem na korytarzu drożdżówki dla dzieci z opieki na torze do dzieci korzystają z pomocy socjalnej z Floty strasznie trudna sprawa, bo w, kiedy myślę, że słuchaczy słuchaczki teraz już tak ktoś, kto strzeli mu ciężka to jest robota powiedzieć wytłumaczyć dzieciom, a później każdy tak dużej części dorosłych tłumaczy, że świat nie musi być tak skonstruowany, żeby ludzi bolało skoro oni nie zawsze czują ten ból w dacie ból być może czują oni potrafią tak opisać tak nazwać tym zakresie rażąca niesprawiedliwość czy ktoś może całe życie uważa, że świat jest tak w epoce feudalnej podzielona tych najlepszych tych tak sobie całą resztę w ramach źle jak to zrobić nową trzeba to zdecydowanie trudna praca przy wszystkich przesłankach dyskryminacji nie tylko przy statusie społeczno-ekonomicznym, żeby tłumaczyć ludziom i dzieciom, że po pierwsze to niesprawiedliwość po drugie, można zapobiegać my się w towarzystwie edukacji antydyskryminacyjnej staramy dawać narzędzia do tego, żeby jakimiś prostymi sposobami pracować z dziećmi młodzieżą nad tym żeby, żeby to szansę wyrównywać, żeby coś pokazywać, że to niesprawiedliwe w ogóle funkcjonuje na realnej stąd też m. in. to publikacja, w które jest bardzo dużo takich bardzo powiedziałbym konkretnych przykładów tego w jaki sposób pracować przy tym o statusie społeczno-ekonomicznym to faktycznie jest tak, że sprawa dosyć delikatna, bo no, bo bardzo wielu osobom to jakby ona dotyka i trzeba tak konstruować do pracy w szkole i oferty, która jest, która jest szkole, żeby zadbać o to dzieci, która są jakoś trudniejszych sytuacji np. można tak organizować zajęcia dodatkowe, żeby dzieci nie musiały jeździć mogli wziąć w nich udział, bo często jest tak, że one po szkole, ponieważ jest to autobus, który odwozi gminy mają obowiązek odwieźć dzieci do domów autobus wyjeżdża zaraz po po lekcjach i że Real zajęcia dodatkowe wszelkiego rodzaju czy sportowe czy kulturalne czy jakiś przedmiotowe odbywają się zazwyczaj najczęściej po lekcjach i często jest tak, że to dzieci, które mieszkają dalej od szkoły ciasto to jest dalej od większej miejscowości do szkoły najczęściej chcą większych miejscowościach GI, które w związku z tym, że mieszkają dalej często są w trudniejszej sytuacji materialnej po prostu wyjeżdżają po lekcjach do domu i nie mają dostępu do tej oferty net to co jeszcze można zrobić coś się one już jadą do domu to można zorganizować tę ofertę dla nich na miejscu w ich miejscowościach tam, gdzie one wracają, czyli n p . w świetlicach wiejskich, ale to trzeba mieć takie myślenie i taką wrażliwość, że jak jest np. nie wiem piątka dzieci w wieku wczesnoszkolnym danej w danej wiosce to, że warto już dla nich zorganizować zajęcia dodatkowe pozalekcyjne po południu, kiedy one wrócą ze szkoły zjedzą obiad i będą miały trochę czasu, żeby do tej świetlicy przejść i ta świetlica będzie w odległości powiedzmy maksymalnie pół kilometra od miejsca zamieszkania i słuchaczy w tym meczu przypomnę, że rozmawialiśmy tydzień temu w głosie tak jest w sytuacji, a na stronach TOK FM Group kapel w archiwum można znaleźć rozmowę sprzed tygodnia z ulgą rzucą się kręci właśnie próba reanimacji tego co już jest w takiej miejscowości niewielkiej powoduje, że uda się uniknąć sytuacji w bieżącym w mocnych, ale po drugie, uruchomić coś co w pozwala ludziom takie miejscowości ta akurat dziedzinie dotyczyło w tym w tej rozmowie pan Tomasz generalnie co pozwala funkcjonować bez jakichś potężnych nakładów finansowych chciałem wrócić do pani Agnieszka Kozakoszczak czy to jest także z pań perspektywy to co złożyć przed chwilą toalet dyskryminacji opartej o do startu są to ubóstwo to 8 nakładek na inne rodzaje dyskryminacji czy w tym co jest dobre pytanie zamieni się teraz socjologów socjolożki zastanówmy się jak ocieplić relacje pomiędzy tymi grupami doskonałej dyskryminowane niż zmarło na różne cechy zachodzą jakiś relacji oczywiste, że tak te wszystkie przesłanki sytuacji na siebie nakładają mi nigdy nie jest tak, że jesteśmy tylko dziewczynką albo tylko o uchodźcą albo tylko osoby z pełną sprawnością tylko mamy cały szereg różnych cech, które powodują, że przecież nasza pozycja w tym system jest różna także jak najbardziej tak nikt mu się, że w przypadku akurat dzieci, a doświadczenie migracji konkretnie dzieci, choć trochę to warto zwrócić uwagę na to, że takie dzieci ich rodziny po przyjeździe do Polski mieszkają w tzw ośrodka dla uchodźców i jest to bardzo specyficzna trudna sytuacja taka i materialnej gotowa związana tak jak tutaj Dorota też mówiła i z dostaniem się do szkoły z możliwością korzystania z zajęć nie tylko ze względu na odległość od środka, ale też ciężko znajomość języka polskiego jak najbardziej te wszystkie rzeczy się nakładają przenikają wolność są też dynamicznie się zmieniają w czasie znaczy dziecko, który przyjeżdża do Polski nie zna języka polskiego związku z tym potrzebuje wsparcia zajęć innego systemu oceniania pewnym czasie się nauczy tego języka polskiego to wymaga tego wsparcia mniej także gmin i młodzieży przeciwdziałanie dyskryminacji wykluczeniu wymaga nie tylko umiejętności zauważenia sytuacji dziecka na początku, kiedy ona się znajduje w szkole coś takiego bieżącego monitorowania i patrzenia jak jest w danym momencie, bo to się zmienia od w walce z naszym mieście do tematu panie pośle, w pierwszej części naszych rozmowach się zapożyczyć tam, gdzie z w polskich szkołach nie ma tematu asystenta czy asystentki, która poparłaby dzieciom z doświadczeniem migracji coś takiego terminu używają tu nie ma górnej części z tego powodu, że szkoła nie ma na to pieniędzy czy, dlatego że szkoła nie uważa, że jest taka potrzeba, żeby taką osobę zatrudnić jeśli takich osób nie ma to zazwyczaj z 2 powodów osoby, o których pan powiedział Klich po pierwsze, szkoła może nie ubiegać się taką osobą, ale wydaje, że w tym momencie Stróże 3 sytuacja części jest tak, że szkoła ubiega się o środki na zatrudnienie osoby zgodnie z przepisami jest także te środki powinien przekazać organ prowadzący, czyli najczęściej gmina szkoła musi złożyć wniosek o przyznanie takich środków na jej często się, że dostaje taką odpowiedź, że takich środków nie ma albo nie były przewidziane albo one są za mało, żeby zatrudnić osobę w takim wymiarze czasu, który by je też gwarantować takim przychodzie, bo ona mogła tu prace długoterminowo wykonywać co więcej często jest także w szkole jest sądzić o różnym pochodzeniu władających różnymi językami w różnym wieku, które są przydzielane do różnych klas 1 asystentka międzykulturowe czas ten międzykulturowy na całą szkołę to absolutnie nie jest wystarczające znam takie szkoły, gdzie taki system jest potrzebny w każdej klasie takich klas jest 9 i żeby zapewnić dzieciom odpowiednie wsparcie nauczycielom odpowiednie wsparcie to w każdej kasie powinna być 1 osoba pełniąca taką funkcję to możemy wrócić do starego pytania o rolę organizacji pozarządowych i źródłach finansowania i ona biletów w nasz program bardzo często pytanie pada nagle Night to kto to jest już tak wyrażę, zlecając mu zadanie czy państwo czy na poziomie centralnym czy gmina czy samorząd czy kto ma powiedzieć mamy tutaj potrzeba potrzeba jej w i muszą znaleźć pieniądze czy też wszyscy powinniśmy charytatywnie się zrzucać na maraton, a on na fundację na rzecz różnorodności społecznej działamy na 3 sposoby to znaczy po pierwsze, sami zatrudniamy asystenta asystentki, żeby odpowiedzieć na potrzeby dzieci kat szkół po drugie, staramy się upowszechniać szkół taką wiedzę, że można się ubiegać się takiego asystenta w jaki sposób napisać takie pismo jak negocjować z organem prowadzącym to jest drugi jak taki wyższy poziom no i trzeci poziom myślę, że tutaj mamy też bardzo podobne podejście co Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej, czyli formułowania rekomendacji zmian systemowych i prowadzenia orzecznictwa na rzecz tego, żeby te zmiany były nie tylko wprowadzone na poziomie przepisów ale, żeby one były też realizowane w praktyce w międzyczasie pod nr 224 czworga 044, czyli do Radia TOK FM zadzwoniła słuchaczka z pytaniem, dlaczego nie mówimy o dzieciach niepełnosprawnych i ich dyskryminacji proszek pani Marta Rawłuszko UR w szkole równość w Dzienniku praktyki jest wywiad z psycholożką mają ku wodom, które dotyczy dzieci ze spektrum autyzmu i faktycznie jest to jedyna przesłanka niepełnosprawności, które zajmujemy się w fair w tej publikacji, ale oczywiście jak najbardziej trafne pytania i też rozumiem, jaki może postulat, że niepełnosprawność może być i jest przesłanką dyskryminacji polskich szkołach i oczywiście powinna być też się nią powinniśmy zajmować traktować się bardzo bardzo poważnie, więc nie unikamy tego tematu on pojawił się w tej publikacji i jak najbardziej to nie jest jakiś skutek, iż ten wątek nie da się tylko w rozmowie, ale to nie jest także zapominamy o tym, przesądzać o tym od tych dzieciach po prostu nie bardzo różnorodne grupy dzieci po inny wpływ naszych działaniach i pani Dorota Bregin tak jak pracując poza dużymi miastami bardzo często się spotykam z tym tematem i to jest to jest 1 z 1 z przesłanek, które najczęściej się pojawiają, kiedy pracuję z samorządami dlatego, że to jest taki bardzo palący problem ze względu na chłodno bariera architektoniczna szkoły poza dużymi miastami są prawie kompletnie niedostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i Katowice i to się zajmujemy się tym tematem, kiedy pracujemy nad Woźniak tymi strategiami, o których mówią wcześniej nad strategiami wyrównywania szans edukacyjnych po to, żeby tym dzieciom zapewnić dostęp do edukacji i widziałam takie dobre rozwiązania np. w 1 małej szkole w województwie łódzkim na parterze byłam sama Góra dwójkę, ale na parterze stał wózek wózek inwalidzki, na którym jak rozumiem dziecko z niepełnosprawnością, które przychodzi do szkoły było prawdopodobnie przesądzony podróż mogą korzystać bez lekcji nie możesz go, bo kompletnie niedostosowana i barier było ogromne, ale domyślam się, że to, że to wózek stał na parterze oznacza, że dziecko ma zajęcia na parterze i że to jest możliwe żona może chodzić do szkoły i brać udział zajęcia z innymi dziećmi, ale też nam taką sytuację, że poznałam 2 rodziny 2 matki, która dla swoich dzieci z zespołem Downa Warta walczyła o klasę integracyjną jedyną w tym regionie, w którym one mieszkały przez 2 lata i to było bardzo trudno, żeby taką klasą otworzyć MON jest ten temat jest naprawdę poważne i po ciasto jest także dzieci np. właśnie ze spektrum autyzmu w małych miejscowościach mają bardzo trudny dostęp do edukacji, bo brakuje specjalistów specjalista jest np. jedno psycholożka nocą gmina i dzieci nie ma, więc siłą rzeczy nie mają szans na to, żeby dostać wsparcie kadra nie dostanie wsparcia i ona inne dzieci, które chodzą do klasy z takim dzieckiem to nie dostają wsparcia, więc siłą rzeczy, jakby nie otwiera się tego typu klas klas integracyjnych, w których można, by zatrudnić dodatkową osobę, bo brakuje środków, bo brakuje specjalistów specjalistek, ale też myślę, że to podobna sytuacja z tym co Agnieszka mówiła o tym, świadomością braku świadomości wrażliwości tego żona jest potrzebna musimy kończyć naszą rozmowę szkoła równości dziennik praktyki jak rozumiem w internecie każdy może zapoznać się z tą publikacją tak dostępna w formatach na czytniki e-book epub z naszej strony www teatr opoka org krótka PL i też, że mogę coś powiedzieć to tą publikacją zaczynamy nową serię wydawniczą Towarzystwo edukacji antydyskryminacyjnej to będą publikacje właśnie praktyczne dające rozwiązania już wkrótce scenariuszy, ale zajęć dla nauczycieli nauczycieli na temat kryzysu uchodźczego z młodzieżą w moja pani Marta Rawłuszko ministerstwo edukacji antydyskryminacyjnej również pani Dorota Bregin nam głosować w edukacji antydyskryminacyjnej pani Agnieszka Kozakoszczak Fundacja na rzecz różnorodności społecznej bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmową dziękujemy dziękujemy i wraz z 39 a Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WEEKENDOWY PORANEK - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA