REKLAMA

Czym jest innowacyjność? Tłumaczył prof. Michał Kleiber

SuperFundusze
Data emisji:
2016-05-30 12:40
Audycja:
Czas trwania:
13:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Super w fundusze stąd w, a w naszym studiu opony prof. Michał Kleiber ambasador komisji Europejskiej ds. nowej narracji Europejskiej wiceprezes Europejskiej Akademii nauki sztuk w dzierżawę Taylor państwo także były prezes Polskiej Akademii Nauk witam pana bardzo serdecznie, ale pozwoli pan panie profesorze, zanim porozmawiamy o tej innowacyjności to można, by jednak jedno słowo wprowadzenia co to jest innowacyjność jak ona jest w Polsce rozumiana proszę posłuchać wyjaśnia Rozwiń » to wszystko Maciej Zakrocki, kto lub co w Polsce zostanie zakwalifikowana jako innowacyjne mamy definicję innowacji zaproponowaną przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości innowacja produktowa oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia ulepszenia może dotyczyć charakterystyk technicznych komponentów materiałów wbudowanego oprogramowania i bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz innych cech funkcjonalnych przez innowację rozumie się też wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu procesu marketingu lub organizacji istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki innowacja procesowa oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji dosta w lub sposobu świadczenia usług i innowacyjność nie ma charakteru obiektywnego, lecz relatywny w odniesieniu do konkretnego przedsiębiorstwa strasznie długa definicja proste na pierwszy rzut ucha może nie bardzo, ale jak się raz jeszcze przeczytana naszej stronie to okaże się, że jednak proste, a zaszył sobie przypomnę pan prof. Michał Kleiber no właśnie ta innowacyjność to skomplikowana sprawa się nieskomplikowana bardzo skomplikowane to Mars dedykowany da ta definicja on jakby sugeruje też złożoność tego tego terminu nie może powiedzieć jak często zaczynamy rozmowę na temat innowacyjności takie stwierdzenia, że to jest silnie nadużywane termin bez precyzyjnego oznaczenia i to rzeczywiście tak jest wiele osób próbuje mówić o innowacyjności, bo oba też jest taka moda na to, ale nie do końca wie co się za tym kryje i jak się do tego dobrać nowość, bo to jest właściwe słowo jest przez wszystkie przypadki, które od dłuższego czasu niż inne to co jest najważniejsze mówiące o innowacjach to może po pierwsze, uświadomienia sobie, że innowacyjne jest to jest pewna synergia z działań różnego typu to nie jest sama nauka i to nie jest sama przedsiębiorczość to nie są same regulacje na rynku to jest to wszystko razem to powinno być 3 zharmonizowane z na tym polega wielki problem ci wszyscy, którzy myślą, że się parę groszy rzuci więcej uczonym z naszymi, abym był skądinąd no to się wzrośnie innowacyjność nieprawda niektórzy myślą, że jak się zrobi jedno okienko, które ułatwi życie przedsiębiorcom no to wtedy będzie mieć innowacyjne to też nieprawda ja myślę, że wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich działań niezbędnych jest coś co co ja uważam za kluczowe mianowicie pewna kultura społecznego szacunku dla ludzkiej kreatywności innowacyjnej przedsiębiorczości firm, czyli rozumiem, że darzy pan do tego, że po pierwsze, zaufanie, którego w Polsce brakuje, a po drugie, współpraca, której znowu w Polsce brakuje no właśnie to jest druga najważniejsza rzecz powiedziałbym, bo to jest potrzebne, żeby być innowacyjnym poza poza poza powiedz Rysami pomysłami już wąsko rozumianą innowacyjność mianowicie niewątpliwie potrzebne są jakieś środki, czyli kapitał finansowy niewątpliwie potrzebny jest kapitał ludzki, czyli ludzkie kompetencje i wreszcie to, o czym pani redaktor wspomniała, czyli chilli kapitał społeczny jak to się dzisiaj ładnie mówi i teraz ciekawe jest to i to jest sednem naszej szansy w moim przekonaniu w dzisiejszym świecie kapitał finansowy i kapitał ludzki są mobilne, a kapitał społeczny to jest jedyny z tych kapitał, który zlokalizowany w krótko mówiąc jeśli nie zadbamy o to, żeby w Polsce ten kapitał społeczny był to nie będziemy innowacyjni a kto o to zadbać o toż to jest wielkie pytanie oczywiście wszyscy, ale politycy dając nam najgorszy możliwy przykład te kłótnie się przenoszone wszystkie możliwe poziomy i one niewątpliwie są strasznie silnym ograniczeniem na naszą chęć i zdolność do współpracy to jest też absolutnie kluczowa sprawa ja studiowałem sukcesy innowacyjnych gospodarek np. nasz byłby na przykładzie Finlandii ja muszę powiedzieć, że byłem wstrząśnięty jak te 20 lat temu, kiedy tam był właśnie przy tej tej innowacyjnej innowacyjnego postępu, jaki tam występowały mechanizmy, jakie tam było zaufanie społeczne do siebie jak wyglądała ta współpraca u nas to są rzeczy, które dzisiaj są nie do wyobrażenia i na tym strasznie ubolewam apeluje tak jak wiele innych osób oto, ale z abonamentu i to tak, ale z ich strony pan mówi panie profesorze kapitał społeczny proste nakłady, które są wymagane także finansowe, o czym zaraz po co zresztą sobie trochę jeszcze powiemy, ale z drugiej strony to jest także często firmy deklarują, że prowadzą jakieś działania innowacyjne i tym mówią o tym, gdy są to o dobre dane, a potem okazuje się, że to albo w zgłoszeniu udało tak bliska był słynny program w poprzedniej perspektywie finansowej na takiej działalność teraz głos można w internecie pieniądze poszły kolejki ustawiają te pieniądze się okazuje, że większość z tych biznesów brzmi groźnie funkcjonuje no to jest kwestia jak te środki lokować nie jak generalnie nie jestem przesadnym entuzjastą takiego systemu, jaki mamy w Polsce mianowicie przyznawanie środków w postaci takich czy innych grantów dziwne, że Toruń ma to ma oczywiście pewne elementy korzystne, ale to nie jest optymalne wydatkowanie tych pieniędzy ja bym wolał, żeby tak tego typu pieniądza olbrzymie skądinąd przecież jeśli mówimy o środkach unijnych przeznaczyć generalnie na stworzenie lepszych mechanizmów kreowania innowacyjności czyli, żeby wykorzystać 1 dobrze zaprojektowane ukierunkowane badania dna właśnie ułatwienia dla przedsiębiorców najróżniejszego typu choćby właśnie odpisy od podstawy opodatkowania za działalność innowacyjną natomiast często zdawać sprawę że, przyznając Grant ktoś musi podjąć te decyzje i te decyzje przeważnie przyj mu w trybie podejmują ja mówię bez najmniejszej złośliwości, bo nie osądzam nikogo złą wolę, ale urzędnicy plus tzw. eksperci, którzy przeważnie nie mają wielkich doświadczeń rynkowych i oni w najlepszej wierze nawet, podejmując decyzje, które potem nie okazują się rynkowym sukcesem lepiej byłoby dać szansę na na inicjatywy oddolne, żeby sami przedsiębiorcy pobyt chcieli i angażować się w działalność innowacyjną mając ku temu atmosfery korzystną no i te zachęty w postaci np. właśnie odpowiednio obniżonych podatków od inwestycji w tego typu działa w latach w tej nowej perspektywie unijnej, którą o, których rozmawiamy teraz i nadal jest bardzo dużo pieniędzy, które są właśnie granty czy też jest dane dla Adasia rozliczyć, ale to jest bezzwrotne, ale pojawiają się także mechanizmy właśnie, na które ne polega na życie będzie pożyczyć pieniądze podejmie on się, bo jakoś inaczej je rozliczyć panie profesorze rozumiemy przeważnie Żydów i wierzy pan chciałby też chodzić, ale wciąż przebywa rozmawiamy o programie operacyjnym inteligentny rozwój tutaj są pieniądze, z których przedsiębiorcy, którzy chcą być innowacyjni chcą się rozwijać są już badania mogą sięgać po pieniądze proponuję, żebyśmy posłuchali, ale właśnie także o tym jak to jest u nas z tym finansowaniem inwestycji i czym jest sam program operacyjny inteligentny rozwój znów Maciej Zakrocki, a potem jeszcze wrócimy do rozmowy i spróbują też na pytanie, które Maciej postawił SN w końcu to program operacyjny inteligentny rozwój 20142020 to 1 z 6 programów krajowych, które realizowane będą na terytorium całej Polski, a program przeznaczono ponad 8 miliardów 600  000  000 EUR byłoby Super, gdyby środki z programu trafiły do jak się zakłada co najmniej 12  000 przedsiębiorstw i duża część z tych pieniędzy, bo prawie 8 miliard złotych zostanie uruchomiona do dyspozycji firm już 2016 roku głównym źródłem finansowania działalności innowacyjnej w Polsce są środki własne przedsiębiorstwo w 2013 roku ponad 71 % nakładów przedsiębiorstw przemysłowych oraz blisko 80 % nakładów przedsiębiorstw usługowych było finansowane w ten sposób innowacyjne przedsiębiorstwa w szczególności młode mikro i małe mają ograniczony dostęp do kapitału na inwestycje słaba jest to również wiedza przedsiębiorców o możliwościach finansowania działań innowacyjnych w firmie alternatywnym dla sektora bankowego źródłem finansowania projektów Bet plus plus i są fundusze kapitałowe w tym fundusze typu venture Kapital jednak jak wskazują liczne publikacje Polski rynek komercyjnych źródeł finansowania innowacji dopiero raczkuje czy środki z programu inteligentny rozwój mogą to zmienić, ale właśnie czy mogą zmienić taki duży program 8 miliardów euro ponad generalny nie może zdradzić z pesymizmem, bo oczywiście wszystkim nam na tym bardzo zależy więc, więc generalnie oczywiście ja mam nadzieję, że to, że to będzie sukces trzon będzie duży ciąg będzie umiarkowany to jest inna sprawa się wydaje, że tam jest cały szereg mechanizmów dobrze zaprojektowanych i trzeba trzymać kciuki żeby, że przedsiębiorcy z niej skorzystali natomiast tak jak jak powiedziałem szczególnie jeśli chodzi o małe i przez przedsiębiorstwa i mikroprzedsiębiorstwa lemiesz jednak problem, bo najlepszą drogą jest dla nich jest łączenie się najróżniejsze tego typu klas 4 to jest klucz do dos do prawidłowego spożytkowania środków finansowych Lisa wzmacnia, działając w podobnej branży albo mogą połączyć jakoś tak zrobiła już rok będziemy tworzyć PiS dziś innowacyjność to jest jest bardzo skomplikowane pojęcie działalności i tyje małe przedsiębiorstwo w świat bez definicji ma wielki kłopot nawet teoretycznie mogą występować takie czy inne środki do tej dobrze by było stworzyć takie mechanizmy sprzyjające łączeniu się przedsiębiorstw i terytorialnie ze sobą związanych, ale także co zasugerowała pani redaktor troszkę o tym z odmiennych branż dziś innowacje są bardzo często na przecięciu najróżniejszych sektorów naszego życia gospodarczego i to trzeba umieć wykorzystywać w dzielnicach, czyli odwaga i ochrona wynalazczości analizowali na 3 rzeczy i zaufanie czy powszechne takie wsparcie jak chciał, żeby w tych najlepiej oglądanych programach telewizyjnych pojawili się przedsiębiorcy sukcesu innowacyjnego, żeby ich zapytać używana u nas wszyscy narzekają na pana odniósł sukces jak pan to zrobił to to kto to jest moje marzenie, żeby za kilogramy był to ono takie programy w radiu TOK FM w ramach Super funduszy już teraz mogę państwu zdradzić, że będziemy przedstawiać także tych, którzy poradzili sobie świetnie z wykorzystaniem unijnych pieniędzy netto w kolejnych odcinkach tych becikowe będzie jeszcze wiele, a dzisiaj bardzo dziękuję panie profesorze za wizytę studia pana prof. Michał Kleiber były szef Polskiej Akademii Nauk ambasador komisji Europejskiej ds. nowej narracji Europejskiej wiceprezes Europejskiej Akademii nauk dla zdrowych dyżuruje dziękuję za spotkanie w 2 Super fundusze oczywiście działania innowacyjne mogą liczyć na naprawdę szerokie wsparcie już teraz w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna gospodarka, którym dzisiaj mówiliśmy trwa albo zaraz zacznie się nabór wniosków o pieniądze w blisko blisko 30 kategoriach są to np. pieniądze na badania naukowe na badania przemysłowe wspieranie promocji przedsiębiorstw wsparcie na wdrażanie w życie tego co wynikało wcześniej z badań naprawdę cały szereg działań harmonogram kryteria znajdą państwo na stronie www kropkę po IR krótka Agory go w kropkę PL i Kosznik Skorzystaj oczywiście 2 strony, które polecamy pierwsza to wszystkie formacje dostępnych pieniądzach z Unii Europejskiej są na stronie fundusze europejskie krótka go w środkach PL do państwa dyspozycji oczywiście także ci fizyczne punkty kontaktowe, do których się można udać w całym kraju adresy najbliższego punktu znajdą państwo także na stronie fundusze europejskie gov PL w ich darmowa pomoc to warto podkreślić mają oczywiście polecamy także naszą stronę TOK FM lokata lub Kosznik Superfund może tam wszelkie informacje o pieniądzach archiwalne odcinki cyklu Super fundusze teksty filmiki wyjaśniające wszystko co dotyczy Super funduszy znajdą państwo właśnie na tej stronie, a ja już teraz zaprasza na kolejne poniedziałek 1240 na kolejny odcinek programu Super fundusze od Super w funduszach program jest współfinansowany ze środków funduszu spójności w unii Europejskiej w tym Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SUPERFUNDUSZE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA