REKLAMA

Nie każdy ma dzień dziecka. O ubóstwie najmłodszych w Polsce

Światopodgląd
Data emisji:
2016-06-01 15:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:45 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub podgląd itp Agnieszka z list merowi 3 przy mikrofonie, a ze mną w studiu Ewa Falkowska inni są w Polska dzień dobry dzień 2 dzień dziecka jak bardzo lubię to święto nie dlatego Izby przypominam słowa nie było, ale chciałbym, żebyśmy też przypomniały przy okazji tygodnia, że nie wszystkie dzieciaki w Polsce i na świecie mają tak dobrze i o niej jak wielu czynów może większość w Polsce i Real wciąż szereg tę rozmowę zaczęła bardzo ciekawego Rozwiń » raportu, który w dzielnicach opublikowało jakiś czas temu już po nierównościach, jeżeli chodzi o warunki jakość życia dzieci w krajach bogatych w dużym uproszczeniu to jest raport, w którym badacze 41 tak najbogatszych państw świata, więc są to głównie kraje europejskie Ameryka Północna też Chile wejście tam po kraju OECD IAM Unia Europejska zaplątało Meksyk rangi, a takie dosyć niestandardowe podejście branży od innej strony pokazujecie sytuacje dzieci, dlatego że nie mówicie o tym czy wdanym kraju dzieci żyją biedniej czy bogaci tylko pokazujecie jak duże są nierówności między 10 % najbiedniejszych dzieciaków nazwy w danym kraju, a taką medialną nie średnią medianę, czyli najbardziej typowym powiedziała czym najbardziej przeciętnym stanem życia w danym kraju dobrze co tak Niemcy chcą, skąd ten pomysł MF po pierwsze, skąd pomysł na badanie nierówności nierówności istniały i będą istnieć zawsze natomiast, jeżeli mówimy o nierównościach społecznych, które dotyczą osób dorosłych wiadomo, że osoby dorosłe mają narzędzia, żeby z tymi nierównościami walczyć przeci w w przeciwieństwie do dzieci dzieci są absolutnie bezbronne i wszelkiego rodzaju nie są nierówności są od nich niezależną co jest takiego motyw polityczny ideologiczny każe sobie głowy rozważali założenie jest, że niemal od 2, jakie mamy 40 lat to już w drugiej części odpowiada system za to, że już nie ma wielkie szczęście odpowiadamy za to my sami lepszy przy dzieciach no trudno mówić o ich odpowiedzialności może nie miałeś czasu i możliwości, żeby się wykazać tylko, że na starcie mają gorzej tak o tych nierówności, które dotykają mają ogromny wpływ na ich przyszłe życie na ich osiągnięcia edukacyjne kondycję zdrowotną taką pracą uda im się uzyskać i jest to niezwykła poważny problem już od ponad 3 lat obserwujemy w tych krajach bogatych rosnącą można, by rosnącą utrzymujący się na bardzo wysokim poziomie luka pomiędzy bogatymi biednymi mówi, jeżeli do tego dodam jeszcze Central and roll, którą obserwujemy już od bardzo wielu lat, gdzie to zagrożenie ubóstwem przesuwa się z osób starszych osób coraz młodsze i w tej chwili we wszystkich krajach europejskich największe zagrożenie ubóstwem dotyczy właśnie dzieci młodzieży stąd też monitorowanie warunków życia dzieci jest niezwykle ważne, żebyśmy w pewnej chwili nie stwierdzili, że już za późno, że ten dystans ta luka jest tak duża, że trudno będzie sobie z tym poradzić i to co było w mur takim pewnym Novum właśnie w tym raporcie to monitorowanie i analiza nierówności nie jak zazwyczaj to robimy pomiędzy osobami najbogatszym i najbiedniejszymi tylko pomiędzy tymi, które są w najtrudniejszej sytuacji, a tymi, których sytuacja może określić jako przeciętną, ale i niestety wyniki ale wyniki tegorocznego raportu jasno pokazują, że będą dysproporcji różnice są to ogromne eksperyment raport analizował tylko 4 obszary życia sytuację materialną, czyli kwestię dochodową zadowolenie z życia dzieci edukacji oraz mnie zdrowia, ale i jechałem tak króciutka, bo miała podsumować wyniki wyniki tego w inny z raportu to wszystkie analizowane kraje zostałyby umieszczone w tabeli w takim rankingu intendenta tabela została podzielona na 3 części, czyli była pierwsza część tabeli, która w tej znalazły się kraje kontrole mają państwo też na stronie misja w 2 tak serdecznie zapraszamy, które radzą sobie najlepiej, czyli granic państwa skandynawskie rozliczone w stalinowskim proszę zwrócić uwagę, że całkiem nieźle radzą sobie również niektóre państwa naszego regionu, ale i tutaj warto rozwijać tak n p . Czechy Słowacja Słowenia chronią, więc to nie jest tak, że radzą sobie świetnie, że państwo bogatym wręcz przeciwnie, jeżeli jest popatrzymy sobie na ten nad tą na to analiza bardzo Nisko np. na dwudziestej dziewiątej pozycji znalazło się jedno z najbogatszych państw europejskich, których dochód na osobę jest najwyższy w unii Europejskiej czy Luksemburg, bo ciągle badamy różnica między dziesięcioletnimi, gdzie w najbogatszym pomiędzy ludźmi najbiedniejszymi dziećmi, a tymi, których od sytuacji możemy uznać za przeciętną przy czasami Work posługujemy się tutaj mediana mediana, ale to już w tym ogólnym zestawieniu zebrane, gdy zebrane są te 4 tabele dot tor dotyczące dochodu edukacji zdrowia zadowolenia z życia to na tych 41 pań z badanych no Polska jest raczej w tej najgorszej grupy jest właśnie w tej trzeciej części tabeli nie środkowych w sieci części tabeli czy w tej grupie krajów, gdzie te nierówności są największe i Real jedynym dietę tak pocieszanie które, którym moglibyśmy mieć, aczkolwiek tak tak ze wszystkich obszarów, które były badane najlepiej najlepiej wypadliśmy w edukacji bardzo dobrze wypadliśmy plakat bardzo dobrze wręcz stawiani jesteśmy jako wzór kraju, który świetnie sobie radzi, jeżeli chodzi o zmniejszanie liczby dzieci osiągających najniższe wyniki oraz zmniejszenie tego dystansu pomiędzy dziećmi, które osiągają najniższe wyniki za tymi dziećmi, które osiągają wyniki przeciętne spółek taka ciekawa kategoria, jeżeli mogę, dlatego że tutaj tych państw skandynawskich, ale nie ma w czołówce one są troszeczkę dalej, ale rzeczywiście edukacja to jest w taką to wypłata części, którą musimy martwić się najmniej, bo oczywiście ciągle warto zrobić coś lepiej, ale dla mnie uderzające były nierówności dochodowe Polskę mniej więcej w środku tak natomiast bardzo przygnębiające są wyniki dotyczące nierówności w zdrowiu takich nierówności nierówności zdrowie są bardzo przygnębiające z 1 strony także znajdują się na trzeci od końca pozycji namówił sam dla siebie czy te nierówności są bardzo duża, a z drugiej strony warto też podkreślić, że Polska jest krajem, który tym nierówności w ciągu ostatnich kilku lat wzrosły w największym stopniu ze wszystkich krajów europejskich e-learningu we wszystkich badanych krajów i Anna Dudek chcielibyśmy tak analizować wchodzić szczegóły to warto zwrócić uwagę mu, że takimi elementami składowymi, które przyczyniły się do takiej nie innej sytuacji Polski było z 1 strony dostępny jest dostępność do aktywności fizycznej, czyli polskie dzieci mnie niektóre badania pokazują, że jest coraz lepiej z tą dostępnością dzieci mają więcej możliwości więcej ćwiczą, ale właśnie te dzieci, które znajdują się na poziomie to przeciętny 10 tys dzieci biedna ona mają coraz gorzej i stąd ta dysproporcja pogłębiła się i stąd ten tata to różnica ta nierówność jest coraz większa, ale mnożą ich również 1 z elementów składowych które, które wpłynęły na tę pozycję Polski był fakt, że pogorszyła się sytuacja dzieci biednych, jeżeli chodzi o zdrowe odżywianie czy jednak owoce warzywa to są rzeczy, które często są drogie, ale i rodziców po prostu mnie nie stać ich po tej ostatniej kategorii ona jest taka no i najbardziej subiektywne można powiedzieć groźna, że jest oparta na deklaracjach dzieci tak, a dotyczy zadowolenia z życia i tu też Polska jest w samym ogonie listy były trzecie miejsce od końca znów znów trzecie miejsce od końca on to jest rzeczywiście kategoria subiektywna to dzieci mówiły jak na wiele są zadowolone z życia na 10 lat stopniowej skali, jeżeli mówimy o tej średnicy przeciętny to zazwyczaj dziecko uplasowały się na poziomie ósmym te dzieci, które oceniały swoje życie jako niesatysfakcjonujące czy niskie zadowolenie zżycia szacunki zazwyczaj podawały od 2223 punkty to skalę niższą w Polsce dzieci, które były nie za dowcip z polską ból miała największy odsetek dzieci, które poniżej czwartego poziomu zadowolenia, czyli bardzo bardzo niska bardzo Nisko po i jedno to jest tak naprawdę zadanie dla socjologów z czego to wynika, dlaczego polskie dzieci są one są niezadowolone z 2 zlote wyznaczone pasy rozumiem tak tak, dlaczego dużo, że ruch pójdą typową jajek to pani jest przyczyną tak przecież 1 z zadowoleniem deklarowanym przez dzieci, a z życia, a tyle niezadowoleniem, które deklarują w te 10 % najbiedniejszych, ponieważ w innych badaniach nad z 1 strony ta różnica jest bardzo duża z drugiej strony grali w innych badaniach również z nich wynikało, że dzieci w ogóle w Polsce są stosunkowo nie znaczy jednymi z najbardziej niezadowolonych w Europie ze swojego życia zastanawialiśmy się, jakie są tego oczywiście przyczyna kwestie materialne, czyli kwestie związane z ubóstwa na pewno mają tutaj dość istotne znaczenie wszelkiego rodzaju analizy są są przeprowadzane 3 czy NATO ma również relacje pomiędzy rodzicami dzieci w mieście ratownika czy rodzice są za bardzo zapracowani nie mają do nich wiele osób, a Tysona prawda już Rytel to już jest kwestia pogłębionych badań prowadzonych przez socjologów natomiast chciałbym dodać tu jeszcze 1 rzecz, a mianowicie, że nikt w Polsce najbardziej niezadowolony ta różnica pomiędzy przeciętnymi, a tymi na jej najgorszej sytuacji dzieci jeśli chodzi o zadowolenie z życia jest w grupie 15 letnich dziewczynek czy tych najstarszych i tych, ale i tutaj Polska Francja są rzeczywiście w najgorszej w 2 i tak jak rozumiem pani, dlaczego wybraliście tylko szlifowaliśmy na bazarze grzybową konsultowaliśmy to ich tutaj rozmawialiśmy z również z koordynatorami tego programu HBs Cebo to wynik tego wyniki te, o których mówimy bazują na badaniu Hobbes pan, że to jest taki też wiek lub zniszczonym stoi udawać eksperta, ale momenty w listach i zrobimy to już wytłumaczenie, gdyby nie fakt, że tylko w Polsce we Francji różnica pomiędzy polskim francuskim dziewczynkami ich rówieśniczkami w innych krajach jest naprawdę duża i tutaj pojawiały się np. takie opinie, że może to jest kwestia pewnych ról, które w tym nie sposób, które są narzucane dziewczynkom w domu czy też może kwestia jakichś różnic pomiędzy rodzicami, a dorastającymi dziewczynkami bardziej jeszcze zalęknionych niższy niż w innych krajach natomiast jest to na pewno zastanawiające element w kosztach, podsumowując z raportu, którym rozmawiamy przypomina, że to jest raport ministra słów na temat nierówności i jakości życia dzieciaków w tych najbogatszych krajach świata Polska jest plasuje się Nisko, a w tej tabeli na co na koniec jeszcze pani zwróciła uwagę zwróciłbym przede wszystkim na to uwagę, że takie nierówności są niezwykle szkodliwej negatywnie wpływają nie tylko na sytuacje się z kolegą na sytuację całego kraju one będą miały później bardzo mocno istotne reperkusje zarówno społeczne jak już osobiste dla dla danego dziecka ideałem konieczne jest podejmowanie zdecydowanych kroków, które mogłyby te nierówności zmniejszył nasz układ np. edukacji, ale akurat cokolwiek by się tu akurat jesteśmy chyba natomiast jeśli chodzi o kwestie dochodowe w złotych kwestia zawsze transferów społecznych wciąż wielka Brytania o połowę zmniejsza swoje nierówności dochodowe właśnie poprzez transfery te Polska zaledwie 10 % do tej pory zmniejsza liczbę oszustw zakochanych w 500500 zlote na pewno wpłynie na poprawę sytuacji ale, ponieważ ten mówimy o nierównościach pomiędzy tym przeciętnym najbiedniejszymi, a 500 plus jak wiadomo otrzymują wszyscy wpłynie to na poprawę sytuacji może niekoniecznie zmniejszy drastycznie różnice pomiędzy dziećmi najmniejszymi pośrednimi to jeszcze tylko dodam, że na koniec naszej rozmowy, że inne niż inni są w wyższy dziś zaapelował do Chin dżihadystów państwa islamskiego co za apel, ale też do żołnierzy do irackiej armii, bo trwa wielka bitwa o Faludżę Atom w mieście tym irackim, który był do tej pory pod kontrolą tzw. państwa islamskiego jest około 20  000 dzieci w i też również UNHCR szacuje, że wśród tych migrantów uchodźców, którzy dotarli do Europy przez morze Śródziemne w 2016 roku 35 % stanowią te dotyczą uchodźców tylko uchodźców stanowią dzieci, ale rzeczywiście warto podkreślić, że te dane były równe był ten odsetek również wyższy jeszcze raz bardzo w takim razie dziękuję również nam Ewa Falkowska z miejsca w UE Polska była państwa na moim gościem wszystkim dzieciakom wszystkie one przecenione wyprzedaż aut, a świerk lub pod blok Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA