REKLAMA

Oblicza warszawskiej reprywatyzacji. Dyskutują Jarosław Jóźwiak, Piotr Gołaszewski i Piotr Ciszewski

Post Factum
Data emisji:
2016-06-01 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:08 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
post factum audycja post factum Agata Kowalska przy mikrofonie, a ze mną w studiu bardzo dużo gości dzisiaj nietypowo jest z nami pan Jarosław Jóźwiak wiceprezydent miasta Warszawy dzień dobry dzień nie z nami pan Piotr Gołaszewski z kancelarii dzp na dzień dobry nowy jest z nami Piotr Ciszewski prezes Warszawskiego stowarzyszenia lokatorów dzień dobry dzień dobry, a rozmawiać będziemy tu pewnie część słuchaczy się domyśla o sprawie, która właściwie nie schodzi z Rozwiń » pierwszych stron lokalnych gazet lokalnych mediów chodzi o reprywatyzację takim chyba najbardziej gorącym momentem ostatnich tygodni MUM była to chwila, kiedy dowiedzieliśmy się, że CBA weszło do ratusza i sprawdza m. in. kwestie reprywatyzacyjne w alei tutaj od razu informacja dla słuchaczy spoza Warszawy nasza rozmowa nie będzie niezrozumiała dla państwa w tym moja rola, a może i gości dzisiaj rolą jest przedstawienie chyba 3 różnych punktów widzenia być może 3 opowieści może będą różne może ono takie same o tym z na czym polega problem reprywatyzacyjnych kogo dotyka i czyja to wina, a co najważniejsze jak to można naprawić i chciałem zaproponować panu pewną struktury, ponieważ będzie mamy czas aż do dziewiętnastej, żeby nasza rozmowa dzieliła się na 3 części 3 rozdziały pierwszy rozdział to będzie prośba do panów, żeby opisać jak panu z punktu widzenia polega na czym polega problem po prostu go nazwać w drugiej części naszej rozmowy porozmawiamy o tym jakie są zarzuty wobec ratusza i ich ratusza wobec innych graczy na na nas w tej w tej grze reprywatyzacyjnej, a w trzeciej części to już na pewno musi się zdarzyć różne rozwiązania, ale na początek chciałam prosić, żebyśmy właśnie skupili się na tym na czym polega problem żeśmy go jakoś próbowali opisać i tu być przede wszystkim proszę pana prezydenta jak ratusz rozumie kwestię reprywatyzacji w Warszawie wymóg to pan, że kilku słowach w kilku zdaniach opisać może, żeby zacząć się, żeby naszym czytelnikom w ogóle przybliżył słuchaczom przybliżyć, o co chodzi mianowicie w związku ze zniszczeniami wojennymi w Warszawie został wydany w czterdziestym piątym roku tzw. dekret Bieruta w skrócie go nazywając, który powodował, że wszystkie tereny czy wszystkie grunty na terenie miasta stołecznego Warszawy przeszły na własność skarbu państwa wcześniej wówczas gminy miasto stołeczne Warszawę natomiast sytuacja trochę była też skomplikowane z budynkami wiadomo, że po Warszawie większość banków nie ocalała jednak pewne budynki ocalały, jeżeli ten były właściciel tak złożył stosowny wniosek dekretowy to budynek pozostawał jego własnością nas na gruncie miało mumii ówczesne władze ustanowić tzw. własność czasową no i z czego się bierze dzisiejsze obecne problemy tak naprawdę z dekretem Bieruta mianowicie z tego, że potem władze komunistyczne nie szanowały własnego prawa i jakby wydawały decyzje odmowne w sposób niezgodny z ówczesnym prawem z brzmieniem dekretu Bieruta, odmawiając ciało, omawiając właśnie zwrotu tych nieruchomości tak jak przewidywał dekret na podstawie tych wniosków, które tak naprawdę powinny być większość rozpatrzone w latach 50 i o tym, że cały okres PRL-u sobie ta sytuacja ta trwała życie byli właściciele pozostawali w większości decyzje odmowne bądź w ogóle ich wnioski nie były rozpatrzone bądź jeszcze jest trzecia kategoria, że w ogóle w ogóle taki taki tacy właściciele złożyli wniosek albo ktoś ich imieniu złożył ten wniosek do dzisiaj ten wniosek został rozpatrzony w można powiedzieć to proste sytuacje, bo po osiemdziesiątym dziewiątym znowu staliśmy się demokratycznym państwem prawa no to należało wrócić do rozpatrywania tych spra w dekretowych i oczywiście część z tych prostych spra w dekretowych został już dawno załatwiona w tym sensie Misiaka byłego właściciela bądź jego bezpośrednim rodziny, która odzyskała nieruchomość w nas teraz zaczyna się problem z tymi tzw. sprawami trudnymi, czyli n p . z tymi, w których na unieważnione są właśnie te dawne decyzje odmowne władz peerelowskich, jakby można powiedzieć roszczenie na nowo ożywa, czyli po raz kolejny ci byli właściciele lub spadkobiercy lub w tym przypadku również ci, którzy te roszczenia kupują starają się o dokonanie tego zwrotu nieruchomości itu zaczynają się schody, bo tak jak mówię te proste sprawy się skończyła teraz są coraz bardziej skomplikowane, bo nie zawsze mamy wszystkie strony czasami się okazuje, że roszczenia są kupione gdzieś za granicą czasami się okazuje, że mamy kuratorów, których ustanawiają sądem wątpliwości do postępowań spadkowych tak bardzo wiele można byłoby, żeby on możliwość dual drobne urazy brzucha czy jeszcze dla ratusza z punktu widzenia miasta jest jest to kłopot nie finansowy Lotosu jeśli nastąpi w trakcie lotu, bo tak oprócz tego, że musimy te nieruchomości zwraca się do nieruchomości często, bo wiadomo, że spowolnienie w Warszawie została dokładnie tak samo odbudowana, czyli okazuje się, że te nieruchomości np. który o, której zła zwracam się byli właściciele to dzisiaj leżą niebem pod szkołą przedszkolem żłobkiem pod parking, jeżeli działka leży pod wieloma budynkami użyteczności publicznej właśnie z naszym własnym ratuszem, który też na ulicy Miodowej musieliśmy oddać, jakby nie mieć urzędować dalej drugim problemem są odszkodowania, dlatego że władze komunistyczne, mimo że formalnie nie mamy ustawy to jednak wprowadził w art. 215 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które potem stał już UZ przepisane do do prawa w dzisiejszej Rzeczpospolitej możliwość ubiegania się odszkodowanie i to też sytuacja kuriozalna, bo jestem tylko określona grupa osób, które z tych nieruchomości korzystałem z w toku interpretacji sądowej tak jak kiedyś miał być odszkodowanie tylko za małe domki bank gospodarstwa rolne dziś można zdeklarować, że jeżeli do pięćdziesiątego ósmego roku władać tą nieruchomością nawet, że możemy w całej kamienicy mieszkańcy są kamienice takie odszkodowanie co jest nie tylko państwa sprawność oraz problemy finansowe, bo dzisiaj to odszkodowanie musi jeszcze wypłacać co się zdarza przy tego typu sprawach w 100 % wartości nieruchomości wg firmy warto też inne wartości liczonej współcześnie oczywiście, ale wg sposobu wykorzystania w tamtych latach czterdziestych, kiedy to nieruchomość zabierano w domu to dziś jest ona z kilkaset milionów złotych, które wisi na Warszawie, na które dostawaliśmy szybką pomoc od rządu aktorom ostatnią obecny rząd na razie póki co zawiesił nie może jest ustawa, która nakazuje ministrowi skarbu te pieniądze, by płacić miastu panie prezesie osobno Frykowska oddajmy głos pozostałym gościom jak z państw z panów punktu widzenia wygląda problem prawny wprowadza nas akcyjny poziom teraz pana Piotra Ciszewskiego prezesa Warszawskiego stowarzyszenia lokatorów przede wszystkim z naszej strony jest to problem ludzi, którzy zamieszkują w tych budynkach objętych roszczeniami w tej chwili jest to prawie 2000 są zabudowanych nieruchomości, czyli prawie 2000 kamienic, w których się wielokrotnie po wojnie ludzie otrzymywali mieszkania na przydział w zamian za odbudowę tych budynków bardzo wielu warszawiaków wprowadzało się do tych z budynków po wojnie, która nie należały do nich w ale po prostu nadawały się do zamieszkania i później od władzy w zamian za to właśnie partycypację w odbudowie w otrzymywali u przydział mieszkań to było przez dziesiątki lat w mieszkania komunalne w, czyli na przeznaczone dla ludzi, którzy nie są w stanie sobie pozwolić nawet na wynajem komercyjny w w większości wypadków, bo życie w Warszawie są bardzo drogi w i w tym momencie, kiedy pojawiają się roszczenia, a w do budynków ci ludzie mało, z czym stykają się z ogromnym problemem, ponieważ pojawią się nowi właściciele lub śnieg kamienicznik, któremu jest budowany budynek wraz z lokatorami w miasto nie chce brać odpowiedzialności za to, że młodzi ludzie otrzymali przydział i mają umowę najmu komunalnego w czynsze rosną pojawiają się konflikty między tymi nowymi właścicielami w mniej, a lokatorami, którzy nie są w stanie płacić często dochodzi do tego, że w monologu nowi właściciele zmierzają do tego, aby pozbyć się właśnie dotychczasowych mieszkańców, bo nieważna wygody w nie jest taki odzyskany budynek wynająć przeznaczyć na luksusowe apartamenty czy też biuro w mojej mamy do czynienia po prostu z ludzkimi tragediami ludzi lądują na bruku są eksmitowani mamy przypadek Jolanty brzeskiej działaczki Warszawskiego stowarzyszenia lokatorów, która zmagała się z 1 z czołowych warszawskich odzyskiwała czy kamienic takich czyścicieli, którzy właśnie w zajmowali się z opróżnianiem budynków z lokatorów zostało w tajemniczych okolicznościach zamordowana w prawdopodobnie, dlatego że walczyła o prawa lokat jeszcze ostatni głos oddaje on drugą szybkiemu Piotrowi Zgorzelskiemu z kancelarii dzp na czym polega problem reprywatyzacji dla nas oczywiste z funduszy, zwłaszcza to jest punkt widzenia to jest tutaj są podstawowe pytania brak tego zagrano zgodna z tak, ale postęp, bo wypadałoby, żebym ja występował tylko i wyłącznie w imieniu były z dawnych właścicieli tak rozkopanego chcę wyraźnie podkreślić, że jak mocarzy były to ujemnej myślę, że podstawowy problem ten brak regulacji prawnej dla wszystkich korzystne w tym sensie i dla lokatorów i dla miasta i dla dawnych wiele, choć zdaniem coraz gorzej, o czym w jakimkolwiek kształcie już umowę z lig po reprywatyzacyjne jako dla całego kraju z ogólnej rozegrano na nim w tym momencie nie dość jasna albo obu imprez oraz bez uwzględnienia wynagrodzenia w ich spory więc, jakby Parsons jeśli ten punkt widzenia jest, o którym od, którego zaczęliśmy czysto prawniczego to jest rynek główny problem, który powoduje długotrwałe niesamowitą procedur narastania różnego rodzaju problemów finalnie problemy, o których panowie mówili przed chwilą, bo one są pochodną regulacji prawnej, a właściwie braku nie odwrotnie do tego się na koniec, bo muszę w tej części zapytać czy pan reprezentuje w tym momencie była przedstawiana jako prawnika, ale może dość uruchomimy tor prezentuje tych, którzy znają się o uznaniu znamienitych tworzyły się starają, bo uzyskanie jak i tych, którzy tak powiem z tym walczył w tym czasie podmioty państwowe samorządowe i inne miasta chce tutaj wylała na obraz sytuacji Państwowa i nie handlujemy został w latach od dobrze dobrze mam ustalone zaraz wracamy do dyskusji na razie informacji informacje sportowe, a w studiu Jarosław Jóźwiak wiceprezydent miasta Warszawy Piotr Gołaszewski Kancelaria dzp i Piotr Ciszewski warszawski stowarzyszenia lokatorów w post factum audycja post factum druga część dyskusji o reprywatyzacji w Warszawie o problemach, które wynikają z tego, że z tego zjawiska z nami studiu pan Jarosław Jóźwiak wiceprezydent miasta Warszawy, który wskazywał w pierwszej części, że problemy są nie tylko proceduralne brak ustawy reprywatyzacyjnej, ale również finansowe choćby spod żebraków braki środków na NATO, żeby odbić od odszkodowania wypłacać z nami jest również pan Piotr Ciszewski z Warszawskiego stowarzyszenia lokatorów, którym wskazują na to, że głównie cierpią mieszkańcy mieszkań komunalnych kamienic, do których są roszczenia, którzy są po prostu w albo wyrzucania albo podnoszony jest im część taki sposób, że muszą się wyprowadzić jest z nami pan też Gołaszewski z kancelarii dzp, który mówił o tym, że z punktu widzenia prawnika z rusztu jest na tyle wprost przepisy są niejasne, że post powstaje szereg problemów w ten sposób przedstawiamy 3 raz gości, przywołując też to zapadło w pierwszej części nie chciał już można rozważyć szczegóły w może ona zajmie się mieszkańcami ludzie by prawnicy są ważni ludzie są ważne, że tak powiem i pytań znajdziecie test, dlaczego jest tak, że w mieszkańcy dowiadują się ciasto, kiedy już jest po rozprawie sądowej, gdyż miast np. przegrywała spór z UE w roszczenie z tą osobą z roszczeniami i dane mieszkańcy dowiadują, że właściwie to będą domeną przekazywanie czemuś nowemu właścicielowi albo działka leżąca na ich na ich podwórku jest oddawana także to jest kilka tematów pierwszy temat jest taki, że niestety, ale też z interpretacji sądów mieszkańcy nie są stroną postępowania administracyjnego i nie mają wglądu w całe postępowanie zwrotowe nie mogą mieć niestety nie mogą mieć w swojej interpretacji, kiedy staraliśmy się dopuszczać mieszkańców niestety sądy interpretowały, że mieszkaniec nie ma interesu prawnego nie jest stroną w związku z tym nie może być uczestnikiem tego postępowania znikł, a osoba poinformowano o tym, że w koszty paliwa oraz różnica to jest to inaczej o tym, informujemy o tym, zabijane, czyli administratorzy informują mieszkańców jest też naszą renomę dziś jest w momencie, kiedy rozpoczną się taka procedura do tego, że jeszcze pamiętać, że tak jak wskazywałem takie proste sprawy, w których ciągle były wydane decyzje już dawno skończyły teraz mamy taką sytuację nawet jako miasto jesteśmy często zaskoczeni tym, że się pojawią roszczenia, bo mamy właśnie tą dawną Niewiem decyzji z lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych siedemdziesiątych dawnej rady narodowej czy dawnego ówczesnego ministerstwa, któremu odmawiał takiemu właścicielowi tego prawa własności czasowej i nagle się okazuje, że ten były właściciel czy jego spadkobiercy czy ktoś inna osoba, która dysponuje tym roszczeniem idzie teraz do Samorządowego Kolegium odwoławczego będzie do ministerstwa i unieważnia to decyzje, choć będzie to roszczenie nagle ożywa nagle się dowiadujemy tak samo my jako miasto obok nich musimy procedować to jaki nasi lokatorzy dowiadują się o tym, że takie roszczenie, którego nie było przez ostatnie 203040 lat zmaga się pojawił do danej nieruchomości i to jest 1 problem ten problem, jakby polega na tym, że ci lokatorzy takich wskazówek nie mogą być stroną w postępowaniu tak samo jak mówiłem, a Amazon, ale zgadza się z pan z tym, że nie zawsze są pozostawieni sami sobie ile dość droga dla Rosji dlatego mamy dla 2 rzeczy pierwsza rzecz, żeby tych lokatorów w jaki sposób im pomóc to miasto zmieniło się jakiś czas temu kryteria przyznawania mieszkań komunalnych i dzisiaj osoby z budynków reprywatyzowanych po pierwsze, mają wyższe kryterium dochodowe niż normalna osoba starająca się czy jak mogą zarabiać w relatywnie więcej o kilkadziesiąt procent i dzień mimo tego, że zarabiają lepiej mogą starać się mieszkanie komunalne niż osoba, która stara się mieszkanie komunalne na jeździe na mieszkanie komunalne w Warszawie za chwilkę na to odpowiadam proszę teraz odrodzony słuchał widział to zrozumieli to zależy od dzielnic są dzielnice, w których w ogóle nie ma kolejki dostaje się praktycznie w ciągu kilku miesięcy są dzielnice, w których można nawet dwa -trzy lata tyle osób to osoba wygrała mieszkanie w centrum może stracić, bo to jest jednak dopiero jeszcze ta osoba też ma cięższy takich jak pan wskazywał nie można od razu podnieść bardzo wysoko Czyż ustawa o ochronie praw lokatorów też po powoduje, że to podniesienie czynszu w Tallinie z prowadzonej w budynku musi odbyć w kilku krokach dotyczy proces, który trwa co najmniej 23 lata, zanim ten krzyż zostanie w takim budynku radzionkowian kolejną rzeczą też radnego z tak dalej może się też wspomnieć tych bohaterach jest to, że też ci lokatorzy w liście mają pierwszeństwo, jeżeli taki lokator spełnia kryteria to on dostaje mieszkanie w pierwszej kolejności nawet przed przysłowiową matką samotną matką dzieckiem tak czy lokata ZBiLK pewnego ma pierwszeństwo w kolejce oczekiwania i ostatnia rzecz chciałem powiedzieć ruszyły punkty bezpłatnej pomocy prawnej oraz nowych punktów od 1 stycznia w ramach tych punktów bezpłatnej pomocy prawnej są punkty, które są w Warszawie wyspecjalizowane w doradztwie związanym właśnie z reprywatyzacją, która doradzają mieszkańcom zarówno jak przed jak mogą w jaki sposób mogą walczyć z tą reprywatyzacją, ale również jak właśnie mogą się starać o mieszkanie komunalne czy mieszkanie zastępcze i w tym również pomagam Piotr Ciszewski ruch lokatorski Otóż w styczniowym, kiedy źle opiekuje się z mieszkańcami próbujecie bronić warszawskie Stowarzyszenie lokatorów działo w roku 2006 i praktycznie od początku zajmujemy się kwestiami w właśnie zwrotowi lokatorów z tych RM prywatyzowanych budów natomiast zawodowe więcej czasu, ale w uruchomiło 1 stycznia punkty pomocy czy nie nie jest dobry gest i do IT z Riazania w ramach ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej Siemens to jest tylko drobne rozszerzenie zakresu wynikającego z ZUS to małżeństwo do mieszkań komunalnych z pierwszeństwa do mieszkań komunalnych to czysto kontrolka drogą w pomocy, bo należy pamiętać, że większość osób i tak nie spełnia tych kryteriów dochodowych, ponieważ one są bardzo restrykcyjne w Warszawie i ich, bo nie zarabiają więcej niż powinni wg tych z radą więcej niż były mogą również mogli, starając się o mieszkanie komunalne natomiast wciąż za mało, żeby nawet wynająć komercyjnie w mieszkanie i to jest ogromnym problemem dla tych ludzi w, a po drugie, pan prezydent mówił tutaj, że lokatorzy nie są stroną postępowania fakty nie są natomiast w po pierwsze w ogóle, żeby pojawiła się lista nieruchomości objętych roszczeniami musiały włączyć się organizacje lokatorskie swego czasu ratusz w ogóle twierdził, że nie może podać takiej listy po to, dopiero po protestach strony społecznej po drugie w jedno to, że lokatorzy nie są stroną w sprawie reprywatyzacyjnej nie oznacza, że ratusz nie mógłby podawać na swoich stronach internetowych chociażby w na jakim etapie do sprawy się znajdują mamy w tej chwili tylko listy nieruchomości ludzie, którzy w nich mieszkało w nie wiedzą czy to jest dopiero potencjalne roszczenia czy toczy się już sprawa w sądzie czy postępowań wraz z powiedzmy, że ten ktoś odnajduje innej słynnej liście swoją kamicy to co może w tym momencie zrobić, by się dowiedzieć, jakie są losy jego przyszłe mieszkania przyszła w maju mają się odezwać do ratusza najlepiej odezwać się do Rosji do ratusza, a jeszcze dobrze by było się go znać osoby, które mają mieszkania wykupione w takim budynku, żeby one wystąpiły z, a informacja czym różni sytuacja tak już mają one interes prawny w tym, że było o taką informację z wyspą z nami jest również Gołaszewski z kancelarii dzp czy rzeczywiście jest tak, że miasto no cóż nie nie może informować mieszkańców nie może udostępnić informacje, które mówi Piotr Ciszewski ze względu na przepisy potwierdza w pierwszej kolejności proszę panowie mówili, że faktycznie itp to są osoby i dyrektor pytała różnica w statusie tego co innego najemcy lokali komunalnych co innego właściciele wykupionych lokali ci ostatni z poza paroma wypadkami, że faktycznie próbowano to inaczej rozwiązać są stronami, bo nie dzisiaj mają po pierwsze, przysługuje własność lub 1 w lokalu po drugie, udział w użytkowaniu wieczystym gruntu pod budynkiem jest Super sprawa jest jasny i w 1 z nich zwolniona z realizacją na żywo z właściwością tych postępowaniach związanych z jak generalnie oni tak to interes prawny mają nie dotyczy to najemców to faktyczny linia orzecznicza jest jasne czy można, by powiedzieć, że byłoby, gdyby próbowano tak, czyli bez pomysłu w postaci stowarzyszeń lokatorskich, których organizacje społeczne miały przystępować, ale to nowa kolekcja nie oczekujemy też nie przeszło w Chinach nic nie wystarczy niejasny to robić z dala od dna, do którego wlewamy do dotychczasowej, które było orzeczenie NSA, a zasady informowania mieszkańców ludzie raz na zielono, ale już są tak dobrze, bo tak wszyscy wyczekują do ratusza natomiast trzeba pamiętać, że ta procedura jest wieloetapowa ona się rozpoczyna najczęściej załóżmy, że mamy typową sytuację, że jest decyzja z lat pięćdziesiątych sześćdziesiątych odmowne już efekty uproszczeń tak ta, która odbierała nieruchomość czy też już bardzo wag uproszczeń dla słuchaczy w i zaczynamy dzisiaj tę procedurę tak mógł w takim modelowym ujęciu albo ministerstwo infrastruktury budownictwa w dzisiejszym albo Kolegium samorządowe Kolegium odwoławczym to jak to jest ta pierwsza tak są należne od dnia nawiązania z nią również dlatego odwiedzam różne rodzaje stref wolnych wynająłem koniec używać powinny gmina jest właścicielem często gęsto ale, żeby skarb państwa w pojazdach to zaleta wzrostowi Kolegium odwoławcze samorządowe z nazwy jest instytucją akurat państwową jeśli chodzi o, tak więc jakby oczywiście, że najczęściej to wygląda w ten sposób, że coś tam wpływach są aktywnie skołowany własnościowe z ratusza tak dla celów tego postępowania w Aleppo szczerze powiedziawszy ratusz ma taką wiedzę jak Lilia przekaże ministerstwo czy Kolegium, że do, jakiej sprawy proszę traktować, jeżeli sprecyzuje wykładnia wychodzi na to jest sprawa wygląda nerwowe w wykazie podmiotów nie powinien informować o najbardziej zainteresowanych, czyli tych, którzy żyją mieszkają w tych budynkach czy to minister za kolizję po 002 bratanki słuszności owych co wypełniają nasz pozew stwierdzono, że uwzględniane są udzielane w imię Lenin ma obowiązek trzyma w nową noclegownię Carlo umazane w rodzinnym FR syna to jest to zależy, jaki punkt widzenia przyjmujemy, ale jeśli taki faktycznie, że w PiS nie jest rolą państwa i samorządu, bo aż do tego stopnia dłubanie w Koneserze żyjemy, na którą reprezentował AWS i gminy mają mecz Vistal Łączpol, jakby ile prozdrowotnych w dziedzinie sukcesów w poważnej dyskusji jest obowiązek informowania, o ile pomaga w rozeznaniu ewentualnie uczy się, że to prawda i tutaj jeśli chodzi o samą procedurę administracyjną zgadza się z tym, że są bardzo ograniczone możliwości one były kwestionowane w dotychczasowym powiedz możesz nie służy w mniemaniu sprzedawca przepisów, które ewentualnie, by w grę wchodziły 2 pozornie pogłowia, które ewentualnie jakoś tam by umożliwiały w nowym poinformowanie Lacoste tych osób o tym, że są siedzenia natomiast bezprawnego zajmowania wiążącego stanowiska akcyzowe polegała na tym, że siły, żeby wiedzieli także się doczekać postępowanie Nate portale rozmów z Gniezna Poznania świata, dlaczego ratusz nie korzystało już Gila panu London przywiozła korzystamy obrazuje dokładnie, aby w ten sposób, że informujemy administratora budynku MSZ dziennik Guardian taką informację do lokatorów albo wywiesza na klatce albo przekazuje wraz z mandali zgasły na 2 tysięcy kamienice muszą go za tak późno lista wisi bodajże od 2 albo 3 kadencji dosyć późno tego też nie wskazali 1 drobny problem problem, który znajdziemy mianowicie problem taki, że ta lista niestety nie jest zamknięta nigdy nie będzie kompletna projekt wskazali ta lista jest jakby pewnym zdjęcia na dzień dzisiejszy tych wniosków, które wiemy, że są nie rozpaść chłoniemy tę informację o tym na czym ta nazwana natomiast aby dlatego, że większość nieruchomości z tej listy są tzw. wioskami nierozpatrzony mi znaczna część z nich inne w dzisiejszym stanie prawnym nie zostanie nigdy rozpatrzono, bo są właśnie te nieruchomości śpiochów, czyli te, do których złożono wnioski o 3 lat pięćdziesiątych nic się w sprawie nie darzą nas większym problemem, który się też mówimy są nieruchomości, których tych na tej liście nie ma, czyli te, do których można powiedzieć ożywają roszczenia, czyli właśnie to co mówił pan mecenas, w których przypadku te dawne decyzje odmowne, które na dzień dzisiejszy mówią, że do nich nie ma roszczenia o używają jako uchylone jako wydane z rażącym naruszeniem prawa jak naprawdę jesteśmy zaskakiwani do tej przykłady z chociażby z ostatnich tygodni znowu wpłynęła cała porcja takich wniosków od SKO dokumenty możemy się np. domyślać, że nim żyje z kopyta nasza sprzątaczka to zapewne albo podejmie decyzję o unieważnieniu tej decyzji nagle to roszczenie ożyje albumem odeszli spotem o, odmawiając ich do uchylenia mogłaby na tym etapie, kiedy działa SK bądź Mister sądowi sam jeszcze nie wiemy czy takie roszczenia ożywić za chwilę ci lokatorzy będą takie problemy mieli właśnie w tym momencie przerwał za chwilę wrócimy mam nadzieję, że rozwikłana, chociaż troszeczkę ten kłębek problemów i zobaczymy czy w ogóle jakaś szansa na rozwiązanie w studiu Jarosław Jóźwiak wiceprezydent miasta Warszawy Piotr Gołaszewski Kancelaria dzp i Piotr Ciszewski z Warszawskiego stowarzyszenia lokatorów czas na informacje o w post factum w post factum Agata Kowalska przy mikrofonie trzecia część dyskusji o warszawskiej reprywatyzacji w studiu pan prezydent Jarosław Jóźwiak Piotr Gołaszewski z kancelarii dzp i Piotr Ciszewski z Warszawskiego stowarzyszenia lokatorów prezes stowarzyszenia rozmawiamy na temat tego, jakie są problemy i teraz chciałam przejść do rozwiązań, by te panowie weźcie je zgodnie wskazywali, choć Piotr Ciszewski myślę najmniej na to, że brak ustawy reprywatyzacyjnej powoduje szereg problemów może było w taki legislacji to rozwiązać, ale ostatnio mieliśmy w Warszawie sytuacja, w której działka już praktycznie witał się z gąską ten, kto do niej miał roszczenia, a ratusz cofnął decyzję o zwrocie działki mimo braku ustawy reprywatyzacyjnej okazało się, że wystarczyło jeszcze raz porządnie przyjrzeć się dokumentom, więc panie prezydencie jak to możliwe czy nie nie jest tak, że to nie jest wyjątek potwierdzający regułę tylko takich historii, gdzie w cudowny sposób odnajdują się jakieś dokumenty normą było w przyszłości albo będzie w przyszłości więcej pani dyrektor znowu wracamy do 2 aspektów rozumiem rozmawiam z gimnazjum na twardej tu byliśmy sytuacja jest na stare Duńczyka do takich zasadach, gdy wykaże, że druga kwestia to od razu trafnie sprawdzimy czy psiaków gimnazjum bracia pani ten zamek w Melbourne, wydając decyzję zwrotową musimy procedować nad dokumentem bez postępowania administracyj w związku z tym jesteśmy jak to zgodnie z kodeksu postępowania administracyjnego związanie decyzją innych organów w przypadku gimnazjum na twardej mieliśmy postanowienie spadkowe sądu, który uznał, że spadkobierca był 1 ten spadkobierca ma prawa do tej nieruchomości, po czym okazało się po 2 latach śledztwa z naszej strony ściągnięcia dokumentów od Szanghaju przez Rio de Janeiro i stany Zjednoczone i dotarcie do oryginalnych dokumentów i modernizacyjnych, że w toku postępowania przed sądem nie wykazano nie wskazano, że istnieje jeszcze 1 spadkobierca jeszcze 1 brat, który miał prawo od tej części tej nieruchomości w związku z tym to postępowanie było prowadzone w sposób niewłaściwy to jest 1 sprawa druga sprawa, jeżeli chodzi o przypomniała sprawę tzw . Duńczyka i sprawy ulicy Chmielnej to tutaj też narosło wiele informacji, które nie do końca były prawdziwe pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o to oto sytuację, jeżeli rzeczywiście ta osoba bohaterem duński matury jest też pewna wątpliwość, bo urodziła się w królestwie polskim przed wojną w związku z tym rzeczywiście legitymowała się w segmencie swego życia, czyli na samej końcówce BTS w duńskim natomiast formalnie zgodnie z ustawą dla CEZ dwudziestego i dodaje, że czwartego roku obywatelskie wszystkim urodzonym na terenie Królestwa polskiego nadano obywatelstwo polskie, czyli również formalnie ten Duńczyk zgodnie z tą ustawą o obywatelstwo polskie 8 tys jednak kwestia jest drugą oddzielną kwestią jest to, że prawdopodobnie, a to jeszcze nie mamy potwierdzone, że w wyniku odnalezionych w po stronie duńskiej, bo w Polsce tych dokumentów nie było odnaleziono dokumenty potwierdzające, że ta osoba mogła otrzymać tzw. odszkodowaniem emigracyjne po tym, jak w latach pięćdziesiątych czy można powiedzieć, że jako wiekowa osoba wyjechała z Polski czy wymowa przeniesiono otrzyma to analizuje dzwonił niemal żadna umowa sama mam bardzo duże znaczenie, bo pani redaktor poznało też rodzą się nim tutaj do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie umowy te ćwiczenia mobilizacyjne po pierwsze nie było ani umowami z ratyfikowanymi ani umowami opublikowanym w Dz. U . oraz znaczenie ma takie znaczenie, że dopiero umowa międzynarodowa jest ratyfikowany opublikowane w Dz. U . jest prawem powszechnie obowiązujących natomiast umowę i zgodnie z orzeczeń Trybunału takowym prawem nie były i w związku z tym one wiązały tylko oba rządy, bo to była taka de facto umowa może być 2 rządów wiadomo ile tego obrazu o moim jednak to władze komunistyczne same zauważyły, że te umowy niestety nie są źródłami prawa i w związku z tym wydał ustawę z sześćdziesiątego ósmego roku o księgach wieczystych tak remontami tej ustawy powinna być przez Ministerstwo Finansów wydana decyzja, która to decyzja de facto powoduje wpisanie skarbu państwa do księgi wieczystej niestety od lat się od sześćdziesiątego ósmego roku życia od wejścia w życie tej ustawy ministerstwo przez kilkadziesiąt lat takiej decyzji nie wydało nawet mogę powiedzieć my zapytaliśmy ministerstwo czy w tej sprawie ma też nam się w bytowskim obco brzmiące nazwisko wydawało wskazywało, że mogą być objęte nowelizacją jesteśmy stworzeni dysponuje takimi dokumentami nic nie wie, ale za 2 lata czekaliśmy już albo dokument z powrotem do obecnego studio prawnika chwała nam za to Fed rzeczywiście wziął 2 kwestie czy rzeczywiście musi mieć informacje o tym czy dany obywatel tuż po tym, przypadku obywatel Danii otrzymał jakieś odszkodowanie czy też wystarczy informacja o tym, że w ogóle zawarta umowa akurat Polska zdaniu zawarła taką umowę odszkodowawczą i drugie pytanie czy na pewno jest także one muszą być publikowane i ratyfikują zmodyfikowane publikowane w Dz. U . żeby były wiążące to od razu na wstępie zastrzega, że sprawę Duńczyka znam z doniesień ogólnych w samo zaś umowę na bycie ze sobą, żebyśmy mieli bardzo rzeczową dyskusję, gdyby taka potrzeba wyniknęły mogę jedynie tylko tyle powiedzieć, że do czasu ustawy z treścią tego drugiego roku obowiązywała reguła 1 obywatelstwo znacznie dopiero słyszą tego drugiego roku jest to sytuacja, że na gruncie prawa polskiego można mieć obywatelstwo więcej, by przy czym jedynie dla jego strony polskiej wiążące są wyłaniane są poza tysiące szesnasty tak lekko agonalnym wnioski były składane w latach czterdziestych jest na pewno wyjaśnienie kwestii jakiegoś obywatelstwa był ów SdPl hasło wydawniczych jest sprawą niezły, ale rywalki w 2 mógł mieć tylko 1 brak znaczenia w tym sensie, że być uznawany przez Polskę wyłącznie za Polaka tylko Ależ wyraźny znak, że korzystanie ze znanym z Rosji, a mimo dnia rano w Wilnie została koncesyjnych tego, że przypomnę, że pan Holger był nawet będąc w Danii co wynika z dokumentów obsługiwane przez polskiego przez Polski konsulat w związku z tym polskim konsulatem obsługuje obywateli o podziale w wymiarze dowiodły, że panie prezydencie, dlaczego ratusz otrzymał zwrot działki skoro niewyjaśniona jest inna kwestia, dlatego że w międzyczasie jest tak jak wiadomo co do Mandelsztama za co, bo przedmiotem zawiadomienia w ostatnich tak naprawdę miesiącach Ministerstwo Finansów nagle odnalazł dokumenty, których na razie robocze jakieś tłumaczenie może wskazywać, że jednak panu Holder owi wypłacono odszkodowanie i że w związku z tym ministerstwo przygotowuje się do wydania w ramach postępowania będzie wydawał decyzje o wpisanie skarbu państwa do dziś mam wrażenie i dlatego to jest kluczowe, bo wcześniej ministerstwo nie miała tych dokumentów może powinna mieć odnalazły podobno po stronie duńskiej Innova wysyła grasuje stonka to wątek jego zdaniem na pewno należy wyjaśnić z Legią Duńczyk nie brońcie, bo to sprawa nie jest wjazd na wydziale wychowania i ratyfikowania umów zdradza ile statusu umów indemnizacyjnych to jest niezwykle skomplikowany problem prawny to chcę wyraźnie powiedzieć, dlatego że wątpię, żebym był w stanie go jakoś tak zgrabnie nawet wytłumaczyć krótko, choć postaram się to uczynić istoty tak jak pan prezes PiS od umowy były umowami między rządowymi i jest pewien spór co do tego Neila nie mają znaczenia jest dla obywateli dla osób bez prywatnych to jest to ujmę, bo od umowy polegało na tym, że Polska lub przekazywało określoną pulę pieniędzy, które dzielone były wypłacane w ich kraju z jeziora na drzewach w należnego jest jak boleć ono tym, że spór o to jaki mamy znacznie gorszym jak Waldemar konsumpcyjny nie wypowiedział się jasno powiedzieć w 1000 zlote nawet zdradzono o tym, że taki jest jasny wyrok Trybunału, który mówi dokładnie to co powiedziałem, że nie dlatego nawet jest prosta psa dlatego niezbędne w związku z tym, że to umowy nie wiązały wprost obywatele Izraela była niezbędna ustawa z dziesiątego ósmy roku jest jeszcze dodatkowo uchwała 7 sędziów NSA, która idzie dokładnie w tym samym kierunku, że dla ważności tej tego przejścia własności skarbu państwa jest ważne wydanie decyzji o euro wyraźnie wiążą się z brązowego sobota jasnym rowerowego orzecznictwo Tuska jest natomiast ja myślę, że jakby nigdy w Atenach możesz zwrócić uwagę istota nacjonalizacji polegała na odebraniu prawa własności w uproszczeniu pulę w tym przypadku nawet z dekretu Warszawskiego tak plus za to było przewidziane odszkodowań wypłata tego odszkodowania nie była warunkiem skuteczności odebrania praw wszystkie zaś traktaty i demonstracyjne dotyczą tylko wyłącznie odszkodowanie i teraz, owszem jest ustawa z 1008. roku, która reguluje wpisy w księgach wieczystych tylko, że jakby z mojego punktu widzenia panie same traktat graniczny ustawa no może tak, ale powinni jak się mają do własności, bo ta własność została odebrana już wcześniej na podstawie odczytu dekretu Warszawskiego czy innych aktów o związaniu fugi las nie było no bo proszę sobie wyobrazić, że drugi raz nie było sensu jej odbierać skoro już raz zostało odebrane jest dla mnie wygrali tylko systematyka odszkodowań za sama ustawa w tej sytuacji z mojego punktu widzenia ma wymiar formalny, bo reguluje kwestie bez dokonywania wpisów w księgach albo dla nieruchomości, które faktycznie przyjęto bez żadnej podstawy albo inne albo ewentualnie także to odszkodowanie miałoby jakieś znaczenie dla przejścia praw, dlatego że chcę wyraźnie podkreślić, że grunty w Warszawie 21 listopada 45 z mocy prawa przeszły na własność ówczesnej gminy potem skarbu państwa i ten stan trwał nie było tu żadne traktaty i indemnizacyjnych ani ustawa z 1008. roku nic w tym zakresie nie zmieniałyby się, jakby prosto sobie to tak, jakbyś tu także w Gazecie czytałem, że dziś skarb państwa się będzie wpisywał tam do księgi wieczystej, ale jak rozumiem, że tam jest wpisany taka, jakiej skarb państwa do gminy miasta Warszawy jest pojazd jest to temat niezwykle złożony i Roman Nowosielski ciut za skomplikowane rozmawiamy z dnia 20 zlote w żywą legendą wiąże się z jedno, który może przełożyć to trochę na język ludzi, których do złożenia wzywa jak państwo natura 2 zlote argument nie bardzo dziwi to, że w władz Warszawy w przypadkach spornych w UE dotyczących interpretacji prawa no niestety zawsze interpretują to ona szkodę mieszkańców szkodę mieszkańców tych budynków reprywatyzowanych mają swoje w kwietniu 2010 roku, więc już trochę czasu minęło w nie wydaliśmy razem z innymi organizacjami społecznymi raport w sprawie reprywatyzacji zwracaliśmy m. in. uwagę na to, że zwracane są budynki, za którą już w ramach umów indemnizacyjnych wypłacono w odszkodowania dlatego moim zdaniem podstawą do tego, żeby na poziomie miasto ma rozwiązać ten problem jest przeprowadzenie tak naprawdę audytu na ile to reprywatyzacja na chętnych była uzasadniona i powołanie zespołu, który tak naprawdę rozwiązałby ten problem, ale może wziąć wolne od lewej wraz z korzeniami mrozy, żeby etymologia słowa, żeby znowu, żeby wygrać nasza tylko, że jest to leży znowu są tymi danymi w tym wszystkim, że tak powiem zawiaduje ministerstwo nas, bo wszyscy zawsze, ale zaznaczono, że znaleźli się na liście powiedział na trenerską Waldemarowi KUL zrealizują, bo jest ich równoczesną tym zająć się zrzuca odpowiedzialność można Ministerstwo Finansów o ich zwrot był dokładnie nie domagał się bali się co wolno zbliżali się w tym, że zmienność oraz u chorych daje pan prezydent Duda się rozpaczliwie broni, gdy wyszła z prawa w ubranie, a najprawdopodobniej bezzasadnie działki o wartości 121106160  000 000 zł w człowieku, który mógł mieć już za nie wypłacono odszkodowania, ale to pokolenie rozjeżdża, jeżeli chodzi o chórze Chmielną zapytaliśmy Ministerstwo Finansów wprost w piśmie czy zatem nieruchomość ciągle jest objęta inscenizacji, zanim wypłacono odszkodowanie co otrzymaliśmy nie mamy takich dokumentów nie mamy takiej wiedzy w związku z tym 2 lata później 2 lata podkreśla wydaliśmy tam decyzje w oparciu o dokumenty którymi dysponowaliśmy nagle ze 1 kwietnia 2015 ministerstwo odnajduje dokumenty, czyli 3 lata po tym, a łącznie 5 po naszym pytaniu dotyczącej tej sprawy w ograniczonym rozumie, bo o nim niewiele, a jedno zlote za usługę to oznacza, że Ministerstwo Finansów, którym los wygrywa Platforma Obywatelska nie mogąc znaleźć, ale teraz, ale wręcz rażąco znaleźć dla nich to się nie zmienia po PiS przykład z marca tego roku mianowicie wpływa do nas pisma Samorządowego Kolegium odwoławczego, że trafi do nich wniosek w sprawie dotyczącej unieważnienia danej decyzji odmownej lewica i ziemiste ESK poprosi nas o przekazanie dokumentów formalnie policzmy te dokumenty zapakować kopertę wysłać deska, ale postanowiliśmy sprawdzić czy ta nieruchomość nie była objęta modernizacją wysłaliśmy pismo do ministra finansów drogi ministrze w związku z tym, że skoro nas prosi o dokumenty prosimy, żeby sam wskazał czy ta nieruchomość objęta modernizacją, jaką dostajemy odpowiedź nie jest na pewno nie jest objęta, bo to jest w ogóle spółka spółkom się nie należała intronizacji w ogóle przestańcie nas pytać opracowujemy dokumenty, kiedy skończymy na samym opisem drogi ministrze, ale to jest załącznik do umów indemnizacyjnych, które leżą u ciebie i ta spółka jest wymieniona z nazwy więc, o co chodzi skoro jest nam, że nie jest objęta modernizacją i jest przykład firma LG pytanie o coś co da znać odpowiedź na liście na co nas w odpowiedzi nie zaś w zakresie została wydana decyzja o tym, mówić, że nie na pewno nie patrzymy im wysłane z możliwych umów indemnizacyjnych, gdzie rosną jak rozumie my no właśnie rozumiem to także chyba w ministerstwie do końca mają porządek w dokumentach organizacyjnych nie tylko wcześnie, ale i teraz ich do spółki tak naprawdę nie zostaną te dokumenty w sposób właściwy przez Ministerstwo Finansów uporządkowane zostaną wydane decyzje w oparciu o ustawę z 1008 . roku od 2008 w przypadku każdej nieruchomości, w której występuje jakakolwiek osoba zagraniczna zadajemy pytanie do ministerstwa na piśmie oto czy była objęta nieruchomość jest racjonalny tym zajmę się ministerstwo nagle jest woda już nie chcemy żyć dniem wolnym można będzie dalej jeszcze ostatnie bardzo zależy wymiar czasu na trzecie na trzeci przykład przykro mi jeszcze ostatnie zdanie Piotr Ciszewski i musimy się skończyć niestety w tej chwili kwestia reprywatyzacji jest nieuregulowana działania biura gospodarki nieruchomościami, w którą odpowiada za kwestię zwrotu w złą bardzo wątpliwe i w bardzo często miastu działalność na niekorzyść mieszkańców to sposób, że było, że tak naprawdę było w prywatyzacji wszystkich tych nieruchomości, która siedziała dopiero kiedy w euro niż szum medialny to mamy różnego rodzaju wytłumaczenia ze strony ratusza niestety ma problem zwracaliśmy uwagę już bardzo późno szkoda, że dopiero teraz ratusz minister nie obiecywał, zwłaszcza że dojdziemy do porozumienia w studiu, więc tak jak w innych nie ma tego porozumienia i ten styl zostaniemy na ten moment Jarosław Jóźwiak wiceprezydent miasta Warszawy Piotr Zgorzelski z kancelarii dzp dziękuję bardzo i Piotr Ciszewski prezes Warszawskiego stowarzyszenia lokatorów się również dziękuję czas na informacje post factum Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POST FACTUM - AGATA KOWALSKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA