REKLAMA

Kobiety a islam. Czy Hirsi Ali jest heretyczką?Pytamy dr Martę Wisy-Behisse

Światopodgląd
Data emisji:
2016-06-02 16:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
światu podgląd itp słyszą państwo Marty Widy-Behiesse arabistka islamolog z wydziału Orientalistycznego na Uniwersytecie warszawskim dzień dobry dzień dobry państwu nagroda MF dużą ciekawością mówią do tej rozmowy się przygotowywałam inny będziemy rozmawiać o LM, a Janki Raszyn Ali Holenderki zlały innym Czyż amerykańscy pochodzenia somalijskiego feministki CEM aktywistom AM krytyczne ze islamu bardzo takiej głośnej i Amateur nową odrzucającej tak to co teraz ona też Rozwiń » nazwa poprawnością polityczną świat książki wydało niedawno jej ostatniej w ostatnią książkę Harry tyczka, więc ona będzie jakąś podstawową do naszej rozmowy, ale z tego, że rząd wciąż chwilowo Hirsch i porozmawiały i o ich roli, którą ona spełnia czy czymś co pani sądzi o tym co napisze w tundrze chciała trochę się zmierzyć z tymi wezwaniami do pewnej formacji dieslami na czym miałoby to polegać, ale sam początek ING życie ale, jaką mam jak ją pani określiła ich rolę w tym dialogu w debacie na temat islamu w Europie i poza Europą myślę, że islam jest w tej chwili takim bardzo modnym i gorącym tematem i jak im bardziej krytykujemy islam im bardziej nie zgadzamy się z muzułmanami, którzy wyznają swoją religię się może jeszcze z tym obnoszą Berno, tym bardziej jesteśmy modnie i inni, tym bardziej wpisujemy się stan taki dyskurs publiczny ogólnie akceptowany lubianej promowany w UE i wydaje mi się, że najem ruszali świetnie się świetnie się wpisuje w domu stąd tendencje, ale i tak też odczytuje to jej książek, dlatego że po zakończonej lekturę, zadając pytanie, ale właściwie czym jest ta książka czy to jest za publikacje naukowe na co wskazywała duża liczba chociażby przepisów odwołanie do źródeł z 1 strony, ale publikacją naukową nie jest publikacją popularnonaukową w zasadzie również nie jest luźne Guzman można, by uznać natomiast tutaj ten dobór jednak źródeł i pewna dopowiedział manipulacja lub wykorzystania tekstu organicznego tylko wtedy, kiedy popiera on pewne teorie no i przeci w islamowi el moim zdaniem od jakiegokolwiek naukowego podejścia odbiega, dlatego że w, jakiej formie byśmy nauki nie kradnij nie uprawiali to wymaga to od nas bycia uczciwymi wobec źródeł, jeżeli mamy źródła, jeżeli się na nie powołuje na NATO przywołujemy również fragmenty, które są dla nas niewygodna prawda, który nie do końca popierają naszą tezę stąd takie winno być wstęp jest, że ich zresztą tam kolejne rozdziały również są takim rodzajem autobiografii ni owych młodych Rosjan śledztwa wrzucono sobie, by planu rozwoju własnej biografii do zabrania głosu, bo u nas wychowała w rodzinie remisują jak muzułmanka z urodzenia i dom na początku w Somalii to był taki islam powiedział tradycyjną, więc w, jaki sposób trochę łagodniejszy niepolityczne no a potem jako młoda na stole jako nastolatka ma związać z Bractwem muzułmańskim dostało się taki bardziej fundamentalistyczny czy polityczne tej wiara, a potem hałdę trafia do Europy w w ogóle zaczęła odrzucać aż nazywa się sama fundamentalistą oświecenia tak my wszystko bardzo ładnie, ale w momencie, kiedy książka zaczyna się od takiego jasnego stwierdzenia, że moje poglądy są takie uznaje się nie Zachary teczka liberałowie zachodni też rozwieszają na mnie psy w związku z tym, jeżeli nie jesteś ze mną z tymi moimi poglądami się nie zgadzasz albo jesteś właśnie takim ogłupia liberałem, który nie do końca rozumie ten islam, który ja rozumiem, bo stamtąd pochodzę i jeżeli jesteś naukowcem zajmującym się islamem, toteż niewiele rozumie, bo ja wiem lepiej, bo ja tam wzięłam, a jeżeli jesteś muzułmaninem, który terroryzuje w tych warunkach muzułmańskich masz inne zdanie no to jest też fundamentalistą tutaj jako na ich określa tak niby trochę łagodniej muzułmaninem Anny Dymnej ski park maszyn to tu gdy, przechodząc już trochę do dogrywki Ts myślę, że warto jednak zaznaczyć, że ona sama nazywa się właśnie aktywistką heretycką fundamentalistą oświecenia i feministką, więc to też ma taki wymiar, że ciekawe byłoby mniej i tam był krytyki innych porządków religijnych czy innych były gracz ligi jak bardzo nie wiem konserwatyzm czy podejście do kobiet w ich zdaniem są źródłem takich posta w bardziej konserwatywni jest religia bardzo społeczeństwo wprost patriarchalne no ale w dużym uproszczeniu na początek przynajmniej takim mocnym przytupem mnie Ali twierdzi, że islam nie jest religią pokoju gadanina o tym, że czynniki społeczne wojny interwencję stoją za radykalizacją zamachowców i t d . to jest wszystko ściema, bo tak naprawdę ideologią politycznej zakorzeniona w samym islamie wszystko inne jest poprawnością polityczną i to jest też moim zdaniem wielki radykalizm z ich strony, dlatego że nie da się rozpatrywać kwestii religii i rozwoju religii tak jak religia ewoluowała nie, uwzględniając warunków społecznych ekonomicznych czy geopolitycznych szczególnie w przypadku islamu wśród szczególnie w przypadku państ w arabskich, bo tutaj głównej krytyce jednak poddaje się państwa muzułmańskie arabskie, które mają swoją specyfikę władzy dyktatorskiej zazwyczaj, które są mają za sobą przeszłość kolonialną obarczoną również Anna TomTom pewną niechęcią wobec tradycji wobec kultury zachodniej wynikającą właśnie z tego kolonializmu, ale inni nasi rozpatrywać rozwoju religijni i rozwoju społeczeńst w i sposobu w jaki wyznają religię, pomijając ten kontekst oczywiście, że to, że komuś się żyje trudniej pomaga się warunki materialne nie jest usprawiedliwieniem, dlatego że bardziej wierzę no ale już np. fakt, że dane państwo pozostaje pod władzą dyktatorską, który nie jest na rękę rozwój systemu edukacji ma już ogromne znaczenie dla tego jak to społeczeństwo będzie postrzegała swoją religię i jak będzie się wyrażała religijność danego społeczeństwa poza tym jeszcze przepraszam Korowaj te słowa, ale musimy pamiętać też o tym, że w państwach muzułmańskich tam, gdzie panował dyktaturę dyktaturę z rolą w gruncie rzeczy socjalistyczne i arabski socjalizm trochę inna od tego znanego nam, że jedyną taką realną opozycją była opozycja religijna spójrzmy nawet na nasz Polski przykład wczasach do 1989 roku opozycja koncentrowała się wokół kościoła katolickiego tam było bardzo podobnie w 3 ligowe, a niechby odrzuca w ogóle takie podejście czy taką analizę, która zakłada, że również źródłem jest korzystne również źródłem tej przemocy, którą obserwujemy w tej chwili na świecie i w postaci terroryzmu, ale też na wkład w stosunku wielu może część muzułmanów do kobiet w powiatach najbardziej wyrazistych posta w, czyli panią, że coś w ogóle, że źródłem tego jest Koran i wiara religia muzułmanów to nie odrzucam wszelkie twierdzenia zmierzające do takiego bardzo jednoznacznego twierdzenia, że islam jest źródłem ich tam jest odpowiedzialny islam jest obarczony winą i t d . i t d . ich na miejsce pewnym systemem pewną wiarą główną religią ma swoje źródła spisane natomiast jak to źródła są interpretowane i dlaczego są wykorzystywane w zupełnie inna historia tutaj też wracając do do książki Kisiel przywołuje różne zapowiedzi inie miotać można być liberalnych pokojowych chrześcijan, mówi że nie są ani, żeby o to się mogli pokusić jacyś muzułmanie no to ja odsyłam do bract w sufickich to ja odsyłam do bractw sufickich i do tego w jaki sposób oni traktują swoją religię za chwilę przedziałem za kilka minut do do tych konkretnych postulatów zastanowimy się na temat tego już abstrahując od tego jak on nam znajomy oto postuluje o tym, do tych postulatów reformacji ale zanim to z Google zwraca uwagę, że ona bili muzułmanów ma takie 3 grupy tych mediów niskich takich słynną radykalnych, którzy domagają się orientują nas sama w przyznać z garstką meksykańskich takich lamp w bieżących tradycyjnie wierzących ludziom, że ich wiara rozjeżdża się z nowoczesnością i oni mają problem w miodzie przemoc tylko, że to co widzą wkoło cały rozwój rozjeżdża się z tym co oni uczono i że nakazuje im Koran w no tak, dlatego że na całym świecie w tej chwili sieć żona również na zachód, który nie jest obarczony tą tradycją muzułmańską tym co jest napisane w Koranie, bo Szkot nie ma takiej świadomości nie jest to nic to nasza tradycja również młodsze pokolenia mają pewne problemy tożsamościowe wynikające z pewnej zmiany związane z rywalizacją z zakresem tzw . w sposób nowoczesnością idei modernistycznej alienacji bardzo im bardzo silną ma bardzo ładnie natomiast do tego wszystkiego doświadczają ludzie na całym świecie, bo mamy do czynienia z absolutną zmianą porządku na świecie i tego doświadczają również muzułmanie w związku z tym, że żyją w takich realiach jakich żyją ta religia odgrywa dużą rolę, bo tutaj też trudno nie nie ma warunków w gminach nie ma zbyt wiele rzeczy stworzyć jakiegoś fałszywego obrazka oczywiście religia i religijność w społeczeństwach muzułmańskich jest bardzo ważna i bardzo istotna to wrócimy do tego do tych domów czy są ruchy reformacyjne kształt to słowo Bóg ma sens w tym w tym kontekście, by po informacjach od rozmowy państwo moi goście dr Marta Widy-Behiesse ATA świat lub pod blond zdobycz, a świerk lub pod blond zdobycz w 2 Agnieszka Lichnerowicz cały czas państwo moim gościem jest dr Marta Widy-Behiesse arabistka islamolog kas z uniwersytetu Warszawskiego remont przed całą książkę Harry tyczka Maję Hirsch i Ali mokry tyczki z krytyczka Ali to krytyczka islamu feministka mama mówi sama w osobie fundamentalistą oświecenia i z tych pozycji takich norm jednak bardzo radykalnych ona krytykuje i atakuje islam, ale jednocześnie przyznaje, że trwa reformacja tam są momenty, w których ona, mówi że trwa zaczyna się reformacja reformacji się domagała, mówi że chrześcijanie mieli Lutra no najwyższy czas, żeby ktoś się również przebił kilka rewolucyjnych tez do drzwi meczetu w nieskończoność do tej idei potrzeby konieczności tam reformacji GI i co by to mogło oznaczać dla islamu myślę, że to nie jest także dyskusja w islamie dopiero na temat wprowadzenia reformy zmiany się rozpoczyna Neil, jeżeli prześledzimy historię myśli muzułmańskiej notowanej w hallu na wzrost o okresie naszego średniowiecza tak daleko się nie nie będziemy zagłębiać natomiast koniec dziewiętnastego początek dwudziestego wieku na ruchy reformatorskie zarówno w Egipcie Libanie Syrii o tym, więc proszę nie daje się w ogóle nie zapominać o tym w ogóle nie, mówi że nie ma efekt efektów nie ma natomiast jest pewna myśl są zgromadzone pewne pomysły koncepcje idee analizy tekstu koniecznego sposoby elementarne wzorce jak z tego tekstu granicznego korzystać w taki sposób, żeby rzeczywistość muzułmańska coraz bardziej przypominała tę, której byśmy sobie gdzieś tam możemy na Zachodzie życie niczym czasami muzułmaninem czy ten miałby polegać na duchu, ale nie miałoby to polegać na odejściu od literalnego przede wszystkim rozumienia Koranu tekstu granicznego, ale i od interpretacji kontekstu ładnej tutaj mamy takie cudowne narzędzie z punktu widzenia teologów muzułmańskich tych reformatorskich zwanej Richardem, czyli chodzi tutaj o taki wysiłek interpretator ski, jeżeli chodzi o tekst prawodawcze dla islamu mające na celu uwzględnienie kontekstu lokalnego do momentu historycznego, w którym się znajdujemy krótko mówiąc otaczającej rzeczywistości, czyli dostosowanie tych wymogów religijnych do otaczającej rzeczywistości w Koranie jest taki fragment, w którym czytamy, że Bóg nie chce trudności dla człowieka, narzucając mu różne postanowienia czy zalecenia religijna i do tego też się z reformatorzy muzułmańscy odnoszą zarówno w świecie muzułmańskim, jaki w Europie i w stanach Zjednoczonych jest wiele osób jest wielu muzułmanów, którzy postulują zmiany w systemie w sposobie postrzegania religii na różnych stopniach oni są w różny sposób związani przywiązani do religii do tradycji wydaje się, że jeżeli taka reforma miałaby być skuteczna to nie moja żona wychodzić od odrzucenia tekstu kanonicznego i nie może wychodzić od odrzucenia czy zanegowania wartości istotności znaczenia czy w ogóle całej postaci proroka Mahometa, które bardzo istotna dla muzułmanek wzywa do odrzucenia pół boskości w Mahomet to to znaczy tutaj nie ma co on odrzuca boskości Mahometa, dlatego że 1 z najistotniejszych gościł największych przewinień muzułmanina największym przewinieniem muzułmanina jest 3 Króli w zamian wyprzedawanie Bogu wspólników zatem boskości Mahometa nie istnieje w ogóle takie takie sformułowanie teologii muzułmańskiej jak boskość Mahometa powstawały różne sekty w wyłania się różne ruchy religijne wyłaniał się z islamu na przestrzeni wieków natomiast zawsze były postrzegane przez ten główny nurt jako heretyckie, dlatego że przydawały boskości Mahometowi to w islamie sunnickim jest absolutnie zabronione tak myślę, że w ogóle nie tędy droga do reformowania islamu, jeżeli islam ma zostać oczy i stąd też musimy zastanowić czy w ogóle to logo większość stanowić muzułmanie muszą się zastanowić czy chodzi o reformy islamu jako takiego czy chodzi o reformy społeczeńst w muzułmańskich społeczności muzułmańskich zmiana sposobu myślenia o religii zmiany Formuły religijności w społecznościach społeczeństwach muzułmańskich, bo to chyba bardziej o to chodzi, bo ona pisze o tym, że inne wyznania stał się bardziej elastyczne i w zgodzie z nowoczesnością tutaj tylko tak podrzucam Boninem czy wszyscy katolicy, by się zgodzili tu w Polsce, bo ona pisze, że w zachodnich przodem z takim mówi w 2 wzór podziwiam, że w zachodnich społeczeństwach prześmiewczy stosunek do wierzeń postaci religijnych jest tolerowany u nas jednak różnie tolerowany, gdyż z radością pisze, że słowa Jezusa na Uniwersytecie poddawali takiej samej analizie krytycznej jak słowa Platona albo Karola Marksa myśl, że to też byłoby w Polsce jak kontrowersyjne, ale to tylko tak zaznaczyła, że to co też kwestia może w stosunku do religii do islamu, ale do religii ona inny wzywał do tego, żeby niech postać Mahometa i Koran będą otwarte na interpretację krytyka nich pierwszeństwo ma życie doczesne ani poza grobowe należy położyć kres szariatu owi znieść jego wyższość nad prawem świeckim trzeba skończyć z praktyką narzucanie muzułmańskiego prawa poprzez nakazywanie dobra i zakazywanie zła trzeba przestać nawoływać do dżihadu, ale no i jeśliby te wszystkie postulaty zrealizować takiej literalnej znowu w formie Ellen no to nie zostałoby z islamu kompletnie nic im myślę, że tutaj, o ile kontrowersji, o ile, o ile ja wierszami daje sobie prawo do tego, żeby nie wierzyć, że do tego, żeby odstępować od religii to gdzieś odbiera prawo muzułmanom do tego, żeby wierzyć się w ich religii w taki sposób jak rozumieją jak ją postrzegają no bo tak jak mówi, jeżeli na fundamentalne fundamentalnym źródłem wiedzy o religii w podstawie religii ne jest Koran, jeżeli mamy go zanegować, że mamy zanegować postać Mahometa nogę podać interpretacji, owszem, podać interpretacje najbardziej i to teologowie robią to teologowie robią to w jaki sposób to robią czy interpretują zgodnie z tym co jakiś biali bądź, by sobie życie liczenie zupełnie inna historia, ale nie możemy mówić o tym, że nie trwa w świecie muzułmańskim społeczności muzułmańskiej dyskusja na temat interpretacji Koranu, ale dziwi mnie relaksuje, żeby taka że, podejmując ten wątek i daje przykłady bardzo szybko wylatują z uniwersytetów muszą uciekać do Europy albo do Stanów zjednoczonych na Niemcz pani zgodziła stawia taką tezę, że z braku ochrony i wsparcia dla tych intelektualistów aktywistów czy duchownych, którzy podejmują taką prośbę tak myślę, że najbardziej, ale zastanawiała się czy wynika TOZ szacunku dla religii czy wynika to z oportunizmu różnych systemów społecznych grup politycznych, w które po prostu ani nie mają ochoty edukować społeczeństwo ich społeczeńst w ani nie mają ochoty za bardzo ingerować w tematy religijne, dlatego że w taki sposób na walory jest znacznie łatwiej kontrolować dzieli rządź metoda najprostsza droga na ambitny wciąż dotyczy to słowa takie poczucie tak, by to pani oceniła ona pisze, że muzułmanie tak naprawdę mają do wyboru albo kiedy do do nowoczesności zaczyna być coraz większym dylematem w obóz wraz z religią religia Wulff kontra nowoczesność mając wybór albo się zradykalizował czy coraz bardziej w swojej wierze zagłębiać nawodnienia obejść nie ma trzeciej drogi na postuluje trzecią drogę ze cię myślę, że ta trzecia droga powoli się wyłania i żona ona w taki zupełnie gdzieś nieświadomy dla samych uczestników tego ruchu sposób się się pojawia, bo powstają społeczeństwa na muzułmańskie, które funkcjonują bardzo sprawnie osadzony pomiędzy tą nowoczesnością i z ich religią wśród mylą chociażby Indonezja to jest to taki kraj, który sobie co mimo, że to brak oczywiście to też są tam ruch jest tak też nie jest także tam jest wszystko świetnie Unii na razie inni nie wygląda z pozoru nawet ładnie, bo Bayer Dolby nie są liczne problemy, z którymi spoczęły to społeczeństwo np. Szymonka również wynikające z religii religijność ze sposobu postrzegania religii natomiast jest wiele społeczeńst w społeczności muzułmańskie, które rzeczywiście stoją przed takim wyborem nie bardzo są w stanie sobie poradzić no ale to też Rumniak zawalidroga przednimi do przejścia chęć chociażby z społeczności muzułmańskiej żyjące w Europie mamy wiele przykładów osób jednostek, które sobie świetnie radzą i świetnie łączą swoje zeznanie muzułmański z rzeczywistością Europejską bardzo fajnie sobie radzą z obywatelstwem z postawami takimi pro obywatelskich nimi opartymi na islamie i na taki bardzo pozytywnej interpretacji islamu, bo mówią, że bycie dobrym muzułmaninem też być dobrym obywatelem dlatego, że jeżeli jesteśmy obywatelami jakiegoś państwa do takiego obowiązuje nas pewna umowa wobec tego społeczeństwa do tego państwa lub będziemy and aktywnymi czynnymi i dobrymi członkami tego społeczeństwa, a islam nakazuje wywiązywanie się muzułmanie testem, który się wywiązuje zawartych umów w związku z tym muzułmanie powinni być takim bardzo pozytywnym czynnikiem jest oczywiście oni, że Tunezja może przetrzeć jakiś ślad po ostatnim była konwencja partii, a na etacie w tej partii islamskiej partii religijnej, która jednak, której przele w przewodniczący przywódca ten sam gang, a nasz rocznik musi go wzywa do rozdziału religii wiary od państwa nie jest w stanie chodzić w koalicję z ugrupowaniami świeckimi tak naprawdę nie wiem na ile ruch nadal jest w stanie oddzielać się religii od państwa i promować jakąś taką laickość świeckość źle taktycznie ana ile jest to powiem tak oportunizm polityczny wynikający z tego, że akurat w Tunezji po przejęciu władzy przez pana, gdy okazało się, że nie są w stanie tej władzy utrzymać społeczeństwo tunezyjskie takim specyficznym społeczeństwem wysoce zlaicyzowanym no jednak w Tunezji, bo rewolucja się można powiedzieć udała w Egipcie ma mu o przejęciu władzy przez Bractwo muzułmańskie samo społeczeństwo zaczęło się domagać się jednak powrotu do poprzednich rządów, więc myślę, że tutaj raczej jest to taki oportunizm ma polityczne niż rok może być realna, ale to w dużej mierze efekt to zobaczymy w biegu pań miałby znów daje to dlaczego mamy takie poczucie, że świat muzułmański w różnych krajach, ale jak spojrzymy razem są tak bardzo konserwatywne żal, że przemoc złem jest powszechniejsze niż n p . tu w Europie k GOP stosunek do kobiet zawsze przywoływany prawdopodobnie najłatwiej je z czego wynika, jeżeli miasto i najprostsze podpowiedzi, czyli Kora to chyba nie jest dobre miejsce i pani redaktor nie dobrą osobą, żeby to powiedzieć natomiast myślę, że magia tutaj odgrywają dużą rolę, dlatego że zdecydowanie ciekawszym tematem jest to, że kobiety są źle traktowane, że gdzieś jest wojna, że gdzieś wybuchła w Domarze mam wrażenie, że lekarz to one brutalnością niż dobrze, ale w ramach szlamu mamy reformatorów mamy przytaczamy wydajemy, a Jan Ryś biali naturze krytykuje islam czy ktoś dał po polsku minęła Dudka odpowiedź brzmi nie Amina lodu czy feministka muzułmańska też w stanach Zjednoczonych żyjąca, która zinterpretowała Koran na sposób feministyczne kobiece czy ktoś w Polsce o nich słyszał któż wie o tym, że tego typu ruchy w świecie muzułmańskim funkcjonują, ale działanie pod poszukujemy odpowiedzi czy recepty na na tę zmianę w społeczeństwach muzułmańskich wg cennika edukacja edukacja i zmian systemów politycznych jak dotąd było mało realne to jest tak wielu myślenie życzeniowe, bo patrząc na realia jest w perspektywie na przynajmniej kilkunastu lat myślę nieosiągalny jeśli nie kilkudziesięciu, bo demokracja czeka na modłę zachodnią też nie sprawdzi najprawdopodobniej natomiast zmiana systemu politycznego z miasta mówi Monika ważna edukacja, bo trudno sobie wyobrazić, że jakieś społeczeństwo podejmie krytyka na tyle racjonalny, żeby ona mogła wieść prym jeśli nie jest to społeczeństwo wyedukowane siłę i jakąś niezależność go do tej walki bardzo dziękuję dr Marta Widy-Behiesse arabistka islamolog z wydziału Orientalistycznego na Uniwersytecie warszawskim była państwom gościom czas bardzo dziękuję dziękuję bardzo źle co stanowi też na państwa przygotowałyśmy nam wczoraj realizował program informacje o nich Maciej Zakrocki i Zakrocki zaprasza na rozmowę z Mariuszem Witczakiem z Platformy Obywatelskiej ATA świat lub podgląd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA